Benešovy dekrety

Autor

 

 

Někdy koncem 70-tých let jsem měl to štěstí a bavil se s člověkem ( jméno už si bohužel nepamatuji ), který byl významným členem čs. delegace dojednávající tehdy česko-německou dohodu o t.zv. Nulitě Mnichova. Ten vyprávěl m.j. o tom, jak tehdy německá strana „změkla“ po argumentu z naší strany, že ČSR byla jedinou zemí protihitlerovské koalice, která nedostala od Německa prakticky žádné reparace, protože při jednání reparační komise bylo řečeno, že naše nároky ( byly dosti přesně vyčísleny v US dolarech ) jsou z větší části řešeny majetkem, který tu zůstal po německém odsunu. Čili ponechaným majetkem ( většinou nemovitým ) odsunutých Němců byly – alespoň z části – řešeny válečné reparace pro ČSR. Právě při tehdejším jednání o uzavření mnichovské otázky byly prý z německé strany tlaky na řešení majetkových náhrad odsunutých Němců. Po tomto argumentu se již o těchto věcech nemluvilo a dohoda pak byla poměrně hladce uzavřena.

Navíc, protože válečné škody byly způsobeny celým Německem, bylo uloženo tehdejším německým orgánům ( orgány protihitlerovské koalice ) částečně kompenzovat odsunutým Němcům majetkové ztráty z prostředků německé strany. Totéž se týkalo i všech ostatních odsunutých Němců na území tehdejšího poválečného Německa, hlavně z Polska.

Na toto jsem si vzpomněl v souvislosti s kampaní ohledně Benešových Dekretů a trochu jsem se rozhlédl po internetu. A vskutku jsem nalezl množství různých historických i dokumentačních materiálů, které se touto problematikou zabývají a ty mi potvrdily, že ten člověk tehdy mluvil pravdu. ČSR nebyla za škody ve 2.sv prakticky odškodněna. Tedy majetek odsunutých Němců ponechaný v ČSR byl použit jako válečné reparace. A čs. sudetští Němci měli být částečně odškodněni ( a to zřejmě byli ) německou stranou.

Tehdy na toho člověka byl také dotaz, proč se toto nikde ( tehdy ) neuvádí. Jeho odpověď byla, že obě strany se dohodly na tom, že tuto otázku nebudou příliš zveřejňovat, aby se zabránilo oboustranné „hysterii“ ohledně praktického provádění vlastního odsunu (tzv. divoký odsun, akce německých fanatických skupinek již po ukončení války a pod.). To lze celkem pochopit. Jinak už tehdy ten člověk vyjádřil obavy z toho, jak s přibývajícím časem se budou tyto otázky opět otevírat. O SL si nedělal vůbec žádné iluze.

Pro vás takovou zajímavost – byl to rodilý plzeňák a značný patriot, velmi vzdělaný, inteligentní a v diplomacii zkušený . Tehdy mu bylo něco okol 50 let.

Domnívám se, že za dnešní situace již není možno tyto otázky přehlížet, ale využít je jako pádný argument proti snahám o otevření otázky vyrovnání se s odsunutými Němci.

Zasláno a uveřejněno na Kose dne 10.2.2013 jako příspěvek autora.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

pukne a Hermanovi jebne.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Třetí Říši jsem v klídečku. To je výhoda nás modrookých blonďáků se šišatými hlavami.
A sudetní soudruzi budou mít za pár let úplně jiné starosti.
Budou bez elektriky.
Budou bez éček (euráčů).
Budou bez děcek (bílých).
Budou mlátit palicemi o zem pětkrát denně, jinak bude fiky fiky. Ale vůbec ne tak, jak to myslela jedna mladičká prostitutka, která mne marně lákala k sexuálním hrátkám v Ruse. Ruse je město na Dunaji v Bulharsku. Druhá půlka se jmenuje Giurgiu a je na druhém břehu v Rumunsku. Něco jako náš Český Těšín a polský Cieszyn.
A byla opravdu hezká. Ne ta půlka města, ale ta holčina. Kdyby mi v pelechu za sedačkou právě neležela Stará Jahoda a neládovala se oříškovou čokoládou, kdo ví, jak by to dopadlo. Takhle se jen lehce přizvedla a distingovaně zařvala: "Táhni do prdele, ty kurvo jedna!"
Na ja, Jahodina rodina si vždy potrpěla na dobré mravy. Její babča tvrdila, že jejich rod je "feine Leute". Já to nemůžu posoudit, já jsem z rodu havířů, hutníků, kočích a vůbec všelijaké holoty.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane Vidlák.
Výborné a vhodné v době připomínky konce druhé světové války a její závěrečných dohod.
Pokud si to sami nepokazíme zrušením Benešových dekretu,platí ujednání na nejvyšší vládní úrovni.
Také si pamatuji,ještě za komunistů,při tak velkém vývozu dřeva,prý to je doplatek za sudetský majetek.
Proto bych to také tak uváděl,pokud chtějí sudetští Němci majetek,tak Němci proplatit válečné reparace o jednou tak vyšší částku,než činní jejich majetek.
Jen bych ze svého pohledu řekl,řešit křivdu křivdou a pak další,asi není dobré,takže co si Němci zavdali,válka to vyřešila jejich porážkou.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Je 74 let po válce a celém odsunu. Přesto nám Sudetoněmecký landsmanschaft a jeho dobrovolní a placení agenti z řad občanů ČR neustále vtloukají do hlavy, jakých zvěrstev se tehdy obyvatelé ČR dopustili, a jak přišli o majetek, byli vyhnáni z vlasti.
A jaký osud chystali českým a moravským untermensch? Dílem poněmčit ty rasově vhodné, dílem vysídlit na Sibiř a dílem vyhladit.
Dlouhodobě zastávám konzistentní názor, že bojůvky Freikorpsu z řad Sudetských Němců páchaly v roce 1938 teroristické činy proti ČSR a dnešní optikou se jednalo o teroristy podobného charakteru jako jsou teroristé z Islámského Státu nebo Al Kaidy.
Tehdejší účastníci odsunu z řad obětí i pachatelů jsou mrtví, stejně jako oběti a pachatelé vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. Pokud žije nějaký přímý účastník, byl v té době leda malé mimino, jehož obzor byl omezen na základní fyziologické potřeby, ale rozhodně nemohl vnímat a pociťovat křivdu odsunu.
Z celého omlouvání se Sudetským Němcům ční jako sláma z bot snaha prolomit Benešovy dekrety. Vůbec nejde o Sudetské Němce a nikdy ani nešlo. Jde o zrušení Benešových dekretů a revizi celé druhé světové války. Hlavní důvod pro opakování o zrušení Benešových dekretů je snaha šlechty získat zpět majetek, který jí byl zabaven jakožto příslušníkům německého národa, protože česká šlechta už byla dávno odškodněna.
Dále jde o novou formu Drang nach Osten a snahu připojit ČR jako dvě další nové spolkové země, Böhmen und Mähren. Když se to Němcům povede, zřejmě bude další na řadě Polsko. A proč si ze všech 11 zemí vybrali zrovna ČR, když ze západního Polska bylo odsunuto nějakých 6-7 milionů Němců a území bylo historicky německé? Důvod je jen jeden, Němci si vyhodnotili české politiky jako snazší cíl pro manipulaci a korupci než politiky polské.
Nemusíme se obávat, za 20 let budou Sudetští Němci možná zmíněni imánem v bavorské mešitě jako kmen káfirů, který Hitlerovi pomáhal rozpoutat velkou válku mezi několika káfirskými národy. V budoucím Germanistánu nebude taková snaha o revizi Alláhových úradků vůči muslimům v Böhmistánu připuštěna.
Příběh výše v článku je pravdivý, Sudetské Němce měla skutečně odškodnit německá vláda a částka činila 6000 marek na osobu, kterou jim skutečně vyplatila. Takže není pravdou, že by nebyli odškodněni.
Přesto bychom měli nějak argumentovat vůči Němcům:
1. Majetek Sudetských Němců byl použit na částečné kompenzace škod způsobených nacisty a Sudetské Němce má odškodnit německá vláda.
2. Jakékoliv další jednání o Benešových dekretech a majetku odsunutých Němců podmiňujeme jednáním o tom, kdy německá vláda zaplatí za škody způsobené ČSR během 2. světové války.
3. Potomci účastníků tehdejšího odsunu nemají na odškodnění nárok, protože v té době odsun nevnímali jako újmu.
4. Jednotlivé trestné činy při odsunu byly trestnými činy jednotlivců. Nechť jsou zažalováni u nezávislého soudu. Možná ještě některý z nich žije, většinou jsou už po smrti.
5. Sudetští Němci se v roce 1938 dopouštěli teroristických činů a dnes by byli posuzováni na stejné úrovni jako teroristé z řad Al Kaidy a IS.
6. Němci mají starost se vůbec udržet jako německý kmen a zabývat se nějakými sudetskými Němci je ztrátou času. Jejich doba pominula.
7. Vae victis! (Běda poraženým). Sudetští Němci se přidali k Adolfu Hitlerovi, sdílejí tedy osud poražených. Stejný, jaký chystali Čechům a Moravanům v dnešní ČR.

Požadavky ČSR vůči Německu byly v roce 1947 vyčísleny částkou 360 miliard předválečných korun, což po přepočtu v současnosti dosahuje výše cca 3,5 bilionu Kč. Pro ČR představuje cca 2 134 000 000 Kč a pro SR cca 1 366 000 000 Kč, což je cca 506 150 000 euro.

Tehdy bylo Německu uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích, válečné reparace. Následně, do roku 1948 bylo ČSR vyplaceno pouze cca 230 miliónů korun (předválečných).

Jaký byl majetek Němců odsunutých z ČSR? Byl odhadnut na 1,7 mld. USD vůči 17,561 mld. USD v hodnotě USD z roku 1938. Takže dnešní nárok navýšit o inflaci. Němci dluží a dluží hodně.

Celá diskuze o Benešových dekretech nemá smysl. A za 20 let bude ještě směšnější. Celý problém vyřeší čas, stačí počkat, na sudetoněmecké srazy nejezdit a důsledně na oficiální úrovni požadavky SdL odmítat.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

17,561 mld. USD jsou nároky ČSR (tedy společné ČR a SR) za druhou světovou válku vůči Německu, zatímco majetek odsunutých lidí byl odhadnut na 1,7 mld. USD. Zbývá tedy nárok cca. 16 mld. USD v hodnotě USD z roku 1938. přesný vývoj inflace USD není tak jednoduché spočítat, ale odhadněme jej na průměrná 4% ročně. https://www.investicniweb.cz/2011-9-16-100-let-vyvoje-na-trzich-ve-trec…, což znamená, že podle oficiální inflace bychom tehdejší částky museli vynásobit 24 nejméně.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

....Karty odhalil „odborník na dezinformace“ ve chvíli, kdy se ho moderátor Daniel Takáč zeptal, jestli to není cenzura, když se ze sociálních sítí odstraňují určité informace, aby nebyly sdíleny. „V tu chvíli jsme se od pana Vrábela dozvěděli jednu technologickou zajímavost. Reagoval totiž slovy: ‚Ne, to není žádná cenzura.

Necenzurujeme, co tam je, ale snažíme se ovlivnit metodiku vytváření sdílejících skupin na sociálních sítích‘.
To znamená, že nebudou likvidovat jednotlivé obsahy, ale budou rozbíjet komunity, které vznikají na technologické bázi, aby se spolu už nemohly spojit.
To je mnohem účinnější než cenzura.
To je něco, nad čímž by páter Koniáš asi jásal.
To je technologicky opravdu velmi zajímavě nastíněná nová forma cenzury.

Nu a přidám pointu.
Skoro na konci nám pan Vrábel řekl, že jeho instituce pracuje pro vlády Spojených států a Velké Británie. K tomu snad ani nebudu nic dodávat. To úplně stačí,“ nepochybuje Petr Žantovský. (PL)

Zatím bez slepic

Facebook odstranil Deklaraci nezávislosti USA, protože obsahovala zmínku o Indiánech jako nelítostných divoších. https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/facebook-se-kaje-zcenzur…
Sice v roce 2018, ale je vidět, kam až může blbnutí zavést.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Tož já, též jakožto potomek 15ti letého bojovníka za onu Třetí Říši, jsem rovněž v klídečku.
On totiž při prvním výstřelu z flintičky z Hitlerovy armády zdrhnul a schovával se v hájku, hájku zeleným, kdesi poblíž domova.

A dále, co je podstatné - odsun nebyl absolutní, některé rodiny mohly zůstat, stejně jako ta má.
Šlo to a ne že ne. Takže nejednalo se o bezhlavou mstu za válku....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Sartre, dneska jsme se domluvili na diskusi o důchodech. Předpokládám, že jsi to vzdal, nebo se důkladně připravuješ? To chválím. Tak v kolik?

Zatím bez slepic

Jestli jste si nevšiml, tak dnes jde jiné téma. A bohužel vás už musím řadit do stejné škatule jako fylozofa (y je správně).

Zatím bez slepic

Zatím jsem ještě schopen vnímat realitu, tož tedy i vím, že je jiné téma. Z druhé strany, nemohu včera za jiné téma dnes.
Dohoda je dohoda a ty se i kdybych byl zařazen do jakékoli, i sebehorší škatule, plní.
Pochopil jste?

Zatím bez slepic

dohodl, že mi dnes máte koupit flašku nějakého dobrého šnapsu.
Ha! Kde je ta flaška?
Vidíte to? A jste v prdeli.
:-)))

Nic ve zlém, ale diskutovat se Startérem..., nevím, nevím...
Kapánek jsem se díval na ty jeho plky, i když asi tak 95 % pouze roluji. Nedrží se tématu, ignoruje fakta...., no je to vaše volba...

Zatím bez slepic

:-(((((((((((( tyhle kecy nás nezajímají

Zatím bez slepic

Pokud chcete, můžeme na včerejším tématu. Koneckoncu v reakci na targuse už jsem tam základ napsal. Tak se koukněte a kdyžtak napište, jestli chcete ještě něco vědět.

Zatím bez slepic

Sartre, očekávám, že si dáte záležet. Nebudete se mnohoznačně a obšírně vyjadřovat. Budete konkretní (fakta), strukturovaný. Bude to mít nějakou "fazonu", tedy strukturu dle zvyklostí. Zatím není o čem vést diskusi. Znáte jistě mé řazení, vata, atd.
Sartre, jsou zásadně dvě možnosti:
-přestanete prudit
-budete racionální.

Co si vyberete?

Zatím bez slepic

Asi takhle : v diskusi si NIKDO neurčuje pravidla podle sebe. Už jen proto, že když se vám něco nebude líbit nebo tomu nebudete věřit, ještě to neznamená, že to není věcné a fakticé
Diskusní pravidla viz : https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse

Takže si vyberte vy : buď diskuse BEZ ROZKAZŮ, CO DRUHÝ MŮŽE A CO NE PODLE SUBJEKTIVNÍHO VJEMU
nebo žádná diskuse

Zatím bez slepic

ASI Takhle : Diskuse z blbcem nikam nevede

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

A všiml jste si, že s vámi zásadně nediskutuji? :-)

Zatím bez slepic

Já nezodpovídám za to, že vás prudí jakýkoli fakt, který se vám nelíbí. Zkuste se s tím popasovat, že do diskuse sice můžete vtahovat své osobní pocity a dojmy, ale nikoli někomupřikazovat, že je nesmí pouřít. A nebudeme se dohadovat o to, kdo a jak z nás dokáže posoudit věcnost a racionalitu.

Budeme dodržovat, OBA!!!!, tato základní pravidla :
Diskuse od účastníků vyžaduje:

věcnost: věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat,
otevřenost: nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět;
poctivost: podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří;
trpělivost: pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas;
zdvořilost, která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci.

Zatím bez slepic

Sám si zkuste porovnat, s kolika z těch základních pravidel jste už jen svými požadavky v rozporu.

Zatím bez slepic

A nezapomeňte, že diskusi jste navrhoval vy a já si nejsem vědom, že bych vám ji vyloženě slíbil, natož na dnešek. Ale možná se mýlím, to lze na včerejším tématu snadno ověřit.

Zatím bez slepic

Sartre, snad jsem to pochopil správně, dáváte se cestou pruzení. Je to tak správně?

Zatím bez slepic

Sartre, dobře, nebudete prudit, tož to tedy vítám. Dovoluji si upozornit, pokud by přece jen došlo, naprosto a zcela k výjimce, a pruzení nastalo.

Dá se s tím Sartre snad souhlasit?

Zatím bez slepic

Já budu dodržovat obecná pravidla diskuse tak, jak jsem vám je poslal výše, a jak je dodržuji od první chvíle, co jsem se tady objevil a dávno předtím i jinde. Totéž ale očekávám od vás.

Žádné pruzení nemíním řešit (to bych musel už tohle vaše "pruzení s pruzením"), protože to je subjektivní záležitost a může být dokonce schválností.

Vy máte možnost (stejně jako já), kdykoli se vám diskuse přestane z jakéhokoli důvodu líbit, ji věcně a slušně - bez sdělování dojmů a pocitů z ní - ukončit.
A přestaňme už to zasírat zde. Jestli opravd chcete diskutovat o důchodvých systémech, napište na konci včerejšího tématu svoji otázku, svůj názor, nebo to, co vás zajímá na mých názorech.

Zatím bez slepic

Sartre větička "A přestaňme už to zasírat zde", mi přejde jako dosti značné pruzení.
Dokonce ta věta oponuje i vyjádření "Já budu dodržovat obecná pravidla diskuse tak, jak jsem vám je poslal výše".

Sartre dneska se to nepovedlo. Tož dnes už s Pánem Bohem.

Zatím bez slepic

Ta větička byla NA NÁS OBA - oba píšeme sem. A o tomhle to právě je, že vám může jako pruzení přijít leccos.
Ta věta zatím ničemu neodporuje, protože jsme diskutovat ještě nezačali - zatím jste jen psal, jak si představujete, že budu diskutovat já.

Souhlasím. Pokud budete mít zájem diskutovat o důchodech i nadále, nejsem proti. Vědět mi dejte na aktuálním denním foru kde rovnou stanovte, na jakém tématu se k té diskusi sejdeme případně vč. času. Tolerujte, že nemusím být hned přítomný a tedy k dispozici.

Zatím bez slepic

Ta větička byla pro Vás. Scházejte třeba s kamarády propagandisty z kurzu.

Zatím bez slepic

Pochopil jsem to správně. ROBOT stávkuje. Je to marné, je to marné

Zatím bez slepic

Pokud chcete můžete se jít vyzvracet se včerejším témat na Macháčkův palouček ……...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Narazil jsem na tohle zamyšlení:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-kdyz-tak-o-tom-premyslim-dnd-/p…
Pán je stručný, to mám rád, sebral podstatné přehledně do prostoru a celé souvisí s dnes nahozeným tématem. Je tam nahozená otázka, jak kam dál?

Evropská unie ano, ale chceme to za každou cenu? Podle mého je to, co předvádí současná EK, na samé hranici toho, spíš za hranici toho, co jsem osobně ochoten snést.

Odsun Němců? Důsledek rozhodnutí rozbít RU a toho, co se tu dělo během okupace.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ale litr Pálavy to spravil.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

si myslím, že filozof a věštec jsou z jednoho a téhož hnízda.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.