Nemají to pod kontrolou

Autor
Štítky

V Ježíšově době bylo v tehdejší Římské říši přemesiášováno. Každý blbec se stavěl býti prorokem a cesty k dosažení spásy, nirvány, všehomíra, splynutí, slasti či dokonalosti, ty byly k dispozici na každém náměstí. Každé náboženství mělo své odnože, každá odnož měla své sekty, každá sekta své tajné skupinky. Dobový informační prostor byl plný. Všechno bylo multikulti až se nikdo v ničem a nikom nevyznal. 

Jezdím po vlastech českých

Autor
Štítky

a ukazuji dětem krásy Posázavského pacifiku. 

Proto dnes nevyjde nový článek. 

Dovolím si jen říci, že jestli v dnešní sváteční sobotu o prodlouženém víkendu, s téměř letními teplotami sedíte u počítače a koukáte na můj blog, tak děláte něco špatně... 

Mějte hezký prosluněný víkend a pokud vás mohu poprosit, vzývejte nebesa, modlete se k Bohu, proveďte příslušné rituální tance, mávněte ateisticky rukou, nechte vzejít své animistické pudy a nebo jděte s procesím... ale fakt už potřebujeme déšť. 

Váš Vidlák

 

 

Pointa ve třech čtvrtinách

Autor
Štítky

Byl pátek těsně před západem slunce, když Josef z Arimatie spolu s dalšími vystoupili z Ježíšova hrobu a tečkou za celým tím mesiášským případem se stal veliký kámen, kterým byl zavalen vchod do hrobu. Tečka za třemi roky Ježíšova veřejného působení, tečka za jeho pozemskou existencí, tečka za jeho maličkou sektou, tečka za soudem i popravou. Šlus, konec. 

Omlouvám se

Autor

Včera jsem měl den tak říkajíc na přeshubu. Co se mohlo pokazit, to se pokazilo a co se nemohlo, to se taky pokazilo. Měl jsem sice v hlavě námět na článek, ale vzmohl jsem se jen na tento štěk. 

Zkrátka a dobře, potřebuju dneska vstřebat včerejší prohry. 

Do diskuse dneska navrhuji Václava Klause mladšího, který byl nakonec odejít ze školského výboru tuším 94mi hlasy. Stranu chce založit prý až na podzim (jestli na to vůbec dojde) a tak bych řekl, že z toho všeho bude jen plácnutí do vody, protože na podzim už aktuálnost Vašíka pomine a přijdou nová témata. 

Nejprimitivnější robotika

Autor
Štítky

Včera jsem byl na návštěvě u svého dobrého kamaráda Ekonomického migranta. Scházíme se pravidelně a často, provozujeme spolu výměnné orgie domácích produktů a vůbec máme spolu ty obchodní vztahy, které tak adoruji a o kterých si myslím, že jednou budou to jediné, co v této společnosti zbude. Naše obchody pečetíme postaru rukoudáním a zapitím. 

Babylonské hradby

Autor
Štítky

Začnu malým exkurzem do historie. Tentokrát jde o Babylon a jeho říši, která v dějinách několikrát zazářila, ale nejjasněji chvíli před vpádem Peršanů a Médů do jejich dnešního prostoru v Íránu.  Po pádu Asyrské říše se Babylon naposled vzepjal k velkoleposti.  Despota Nabuchodonozor (Nebukadnezar) uvedl do závislosti prakticky celý úrodný půlměsíc, přestěhoval židy a zničil Jeruzalém i jejich chrám a zajistil si tak místo nejen na destičkách klínového písma, ale i ve Starém zákoně. 

Kasínový kapitalismus

Autor
Štítky

Tento termín razil svého času Jan Keller. To ještě nebyl europoslanec a myslel si, že to nejhorší jsou právě ty hedgeové fondy a futures. Pak si šel sednout do Bruselu a zjistil, že Hydra má i další hlavy a od té doby se jeho ironické komentáře týkají téměř výhradně fungování naší skvělé sjednocené Ojrópy. 

Přidám osobní vzpomínku: