Není šátek jako šátek 2

Autor
Štítky

aneb jak je to s podobnými kauzami v Evropě

 

Soudní kauza somálské muslimské studentky vůči pražské střední zdravotní škole je v Čechách první. V Evropě je tomu jinak. Už několik desetiletí se tu hromadí zkušenosti s integrací právě muslimské komunity, zkušenosti z aktivisty „lidských práv“, kteří prosadili i do politiky jejich pojetí šabatovského multikulturalismu – jednostranně jdoucí přímo proti právům ostatních a proti evropským civilizačním zvyklostem. Francie se ataku těchto takyochránců lidských práv postavila. Její kauzy díky tomu dohnali oni takyochránci lidských práv v míře více než hojné až k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A Francie opakovaně uspěla.

 

Kauza Dogru versus Francie.

http://www.ceska-justice.cz/2014/10/eslp-zakaz-islamskeho-satku-ve-skole-neni-porusenim-lidskych-prav/

Jedenáctiletá francouzská muslimka Belgin Dogru , která opakovaně odmítla sundat šátek v hodinách tělocviku a sportu, byla vyloučena z docházky do školy a ve Štrasburku si stěžovala na porušení svého práva manifestovat náboženskou víru.

 

Kauza je z roku 1999, zákon o zákazu šátků v základních a středních školách přijala Francie v r. 2004. ESLP přijal definitivní rozhodnutí v r. 2008.

 

Soud zjistil, že místní úřady odůvodnily zákaz nošení šátků na hodiny tělocviku v souladu se školním řádem za účelem zajištěním zdraví a bezpečnosti a aplikovali zákaz na všechny žáky bez rozdílu. Zopakoval, že místní soudy shledaly, že odmítáním odstranit šátek, stěžovatelka překročila limity práva na manifestaci náboženské víry ve školním zařízení.

 

Soud rozhodl, že zákaz nosit náboženské symboly do školy chrání práva a svobody ostatních.

Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že právo na vzdělání nevylučuje disciplinární měřítka k zajištění souladu s interními pravidly. Uvalování disciplinárních trestů je součástí procesu, protože škola tak dosahuje účelu, za kterým byla založena včetně rozvoje a formování charakteru a mentálních sil svých žáků, uvedl doslova Evropský soud pro lidská práva.

Soud v odůvodnění konstatuje mj, že v demokratické společnosti, ve které spolu koexistuje několik náboženství v rámci jedné populace, může být nezbytné uvalit omezení na svobodu za účelem toho, že víra každé skupiny je respektována.

 

http://zena-in.cz/clanek/satky-museji-sundat

Evropský soud pro lidská práva v r. 2008 zamítl žalobu dvou francouzských muslimek kvůli jejich vyloučení ze střední školy za to, že odmítly sundat šátek, který je ve Francii považován za náboženský symbol.

Tribunál rozhodl, že jejich právo na svobodu vyznání porušeno nebylo, ale že naopak ony nedbaly na pravidla platná v areálu školy, byť o nich věděly.

Školy mají prakticky odjakživa právo stanovovat si pravidla chování i ohledně oblékání ve svých prostorách. 

Dívky, kterým je nyní 21 a 22 let, byly vyloučeny ze školy v západní Francii v roce 1999, tedy pět let předtím, než zákaz muslimských šátků a dalších nápadných náboženských symbolů ve veřejných školách a státních úřadech byl uzákoněn v celé Francii.

Muslimské dívky v žalobě proti škole požadovaly uznání soudu, že byl porušen devátý odstavec evropské konvence o lidských právech, v němž je občanům signatářských zemí zaručena mimo jiné svoboda náboženství.

Podle soudců není nicméně nošení náboženských symbolů samo o sobě v rozporu s principem laickosti, ale má se dbát, aby nešlo o „ostentativní čin, zdroj nátlaku“.

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/satky-na-tureckych-skolach-zakazano/r~i:article:1480/?redirected=1487432848

V r. 2005 Evropský soud pro lidská práva podpořil turecký zákaz nošení šátků ženami na univerzitách.

Soud se sídlem ve Štrasburku, který má funkci poslední instance, potvrdil dřívější rozhodnutí v případě Leyly Sahinové, které říká, že turecké pojetí sekularismu je v souladu s hodnotami, které tvoří základ Evropské úmluvy o lidských právech.

 

V případu Leyla Sahin poté co soud analyzoval turecký kontext, zjistil soud, že Turecká republika byla založena rovněž jako sekulární stát, že většina obyvatel jsou muslimové a pro ty, kteří upřednostňují sekularismus, se stal islámský šátek symbolem politiky islámu a jejího zvětšujícího se vlivu. Soud poznamenal, že právě sekularismus se stal v Turecku garantem demokratických hodnot a principů, že občané jsou si rovni.

 

Paní Šabatová sama sebe staví nad ESLP. Co je na odůvodněních ESLP nesrozumitelného? A co paní Šabatová způsobila?

 

Podle fendrychů a dalších pseudohumanistů tu téměř žádní muslimové nejsou. Nu ono jich stačí pár a k tomu šabatovsky zaměření „lidskoprávní“ aktivisté. A je tu strach z „mravnostní policie“ samozvaných soudců šabatovského či fendrychovského střihu - a další požadavky muslimů. A zoufalost další ředitelky jiné zdravotní školy, která má čest se 2 muslimskými studentkami.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9200-muslimove-cesko-pozadavky-hidzab-modleni-modlitebna

http://www.lidovky.cz/hidzaby-trapi-dalsi-skolu-nevime-co-mame-delat-zoufa-si-reditelka-phi-/zpravy-domov.aspx?c=A141001_121613_ln_nazory_ele

Ano čtete dobře. Ke školské radě magistrátu Prahy už dorazily požadavky na zřízení muslimské modlitebny v prostorách školy a požadavek na modlení v době, kdy probíhá výuka.

Opravdu je k neuvěření zkušenost českého lékaře z Anglie, kde muslimská lékařka nesundá muslimský šátek ani na operačním sále a kde muslimský lékař v pohodě odejde od rozdělané operace, protože nastal čas modliteb?

http://svobodnenoviny.eu/neberme-si-priklad-z-britanie-je-cas-sundat-satek-z-hlavy/

Anglie je jedinou evropskou zemí, kde stát ještě respektuje řádění takyochránců lidských práv.

Však také je tam možné třeba toto - http://www.extra.cz/britsky-obchodni-retezec-se-snad-zblaznil-povolil-muslimskym-zamestnancum-odmitat-zakazniky-a-vite-proc


 

Paní Šabatová a tzv. lidskoprávní aktivisté by se měli začíst do ještě fundamentálnějšího rozhodnutí ESLP

 

Kauza S.A.S. versus Francie.

Velký senát ESPL řešil v případu S.A.S. proti Francii velmi citlivou společenskou otázku, a sice zda se nepříčí Evropské úmluvě o lidských právech právní norma (zákon z r. 2010) zakazující zahalování obličeje na veřejnosti. Ačkoliv zákaz působí na první pohled plošně, v realitě míří pouze proti muslimským ženám s jejich burkami či nikáby. Právě jedna mladá Francouzka (původem Pákistánka) se postavila proti zákonu, který ve veřejných prostorách zakazuje zahalovat tvář, přičemž nerespektování zákazu může vést k pokutě nebo k povinné návštěvě kurzu občanské výchovy. Stěžovatelka se označuje za oddanou muslimku, kterou k nošení nikábu nikdo nenutí. Činí tak čistě ze svého vlastního přesvědčení a navíc se nezahaluje vždy, ale pouze když uzná za vhodné.

 

Žaloba jako důsledek přijetí zákona z října roku 2010 o zákazu zahalování na veřejnosti nabývající účinnosti od 11.4.2011.  Rozhodnutí ESLP v červenci 2014.

 

Soud dal zapravdu tvrzení Francie, že zahalování se šátkem, byť z náboženských důvodů, je něco, co porušuje „respekt pro minimální soubor hodnot otevřené demokratické společnosti“ a toto zařadil pod „ochranu práv a svobod jiných“.
..\Zákaz zahalování a náboženská svoboda v Evropě.pdf

Právní rozbor z UK

http://www.zrcadleni.cz/pravo-se-zahalovat/. Kauzu probírá Klára Samková.

 

Jak se Evropa potýká nejen s muslimským šátkem jako náboženským symbolem, je možno vyčíst z následujících odkazů. Dle mého soudu to velice dobře charakterizuje, co „lidskoprávníci“ šabatovského střihu v západní Evropě způsobili a způsobují.

 

Vzorky kauz skončivších u ESLP v různých situacích:

http://www.vclp.cz/news/rozsudek-eslp-ve-veci-ebrahimian-v-francie-ze-dne-26-listopadu-2015-stiznost-c-64846-11/ - ESLP (šátek v práci)

http://www.expres.cz/muslimove-zakaz-satku-06s-/zpravy.aspx?c=A160601_091916_dx-zpravy_pali – ESLP (šátek v práci)

http://www.ivcrn.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-nosit-hidzab-neni-zakladni-lidske-pravo/

šátek sociální pracovnice ve státní psychiatrické nemocnici Christiane E.

https://www.kzamysleni.cz/symbol-krize-ve-verejnem-prostoru-z-pravniho-pohledu/

(kříž ve veřejném prostoru, nošení kříže několik kauz) ESLP

http://www.osacr.cz/2017/01/25/nabozenske-normy-nezakladaji-vyjimky-z-prava-rozhodl-evropsky-soud-pro-lidska-prava/ - ESLP (chlapci a děvčata ve společném bazénu)

http://www.national-geographic.cz/clanky/evropsky-soud-rozhodl-muslimske-divky-se-budou-ucit-plavat-spolecne-s-chlapci-20170110.html

školní výuka plavání – turečtí rodiče pro své dcery odmítali společné plavání

 

Vzorky toho, co „lidskoprávníci“ rozpoutali a rozpoutávají v Evropě. Dokonalý obrázek o co usilují i u nás.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Muslimky-maji-utrum-Radni-danskeho-mesta-rozhodli-o-spolecnem-koupani-474374 - radnice

burka a nikáb v Bulharsku

http://www.securitymagazin.cz/zpravy/bulharsko-schvalilo-zakaz-noseni-burek-na-verejnosti-evropane-je-odmitaji-muslimove-protestuji-1404052980.html


 

Německo

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/muslimske-ucitelky-v-nemecku-mohou-nosit-na-hlave-satek/r~31a41d8ec96511e4bc74002590604f2e/?redirected=1486526024

http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404053217.pdf

stav šátku v Německu obecně

http://www.ceska-justice.cz/2016/08/nemecko-burka-nikab-jsou-civilizacni-vymezeni-zakaz-je-moudry-pomaha-pristehovalcum/

http://echo24.cz/a/wPrYB/bavorsko-zakaze-muslimkam-zakryvani-obliceje-na-verejnosti

http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/islamkombi13.pdf

http://www.hlavnespravy.sk/kazdy-druhy-obcan-nemecka-by-si-prial-zakaz-nosenia-satky-na-hlave-v-skolach/775305

http://bleskove.cz/zabava/4765-muslimka-se-v-praci-nechtela-podridit-evropskym-normam-tak-na-hodinu-letela

http://zpravy.idnes.cz/burka-nemecko-muslimka-071-/zahranicni.aspx?c=A160822_162804_zahranicni_aba

 

Anglie

http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2004/06/040616_uk_jilbab_ban_pckg.shtml

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skola-vynadala-rodicum-za-to-ze-jejich-dcera-chodila-zahalena-hidzabem-A-strhl-se-poprask-472607 - katolická škola a radnice

http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/181645-zakaz-zahalovani-muslimek-to-v-zadnem-pripade-jedna-evropska-zeme-jde-proti-proudu/

 

Nu a předešlu, že přijde ještě 3. část – proč není šátek jako šátek.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Alexi,
díky moc.
Třeba Váš rozbor někomu z kolegů právníků pomůže.

Jak si určitě uvědomujete, nejde o ten kus textilu na muslimské hlavince, ale o postupnou likvidaci kontinentálního práva.

Nejsem sice právník (to byl mimochodem můj táta) ale Uhl, Šabatové muž, má docela slušné schopnosti právo překrucovat a jako mol prožírat dírky do jeho tisíciletí se vyvíjející tkáně.

A podíváte-li se jen na některá hlasování v OSN, jsme po Marshalových ostrovech (Kanadu nepočítám) nejvěrnější vazalové USA, resp. jeho izraelské lobby.
Nenápadná destrukce českého právního řádu (česko bylo a snad i je považováno za americkou nepotopitelnou letadlovou loď USA uprostřed Evropy!) je vítaným počinem pro destrukci evropského a posléze zbytků mezinárodbího práva.

Už teď USA zcela jednoznačně považují americké supergumové či spíše fluidní právo za nadřazené právnímu systému kterékoli země planety.

(Omlouvám se, že jsem vás minule překřtil z Alexe na Lexe. Lex patří léta k mým oblíbencům a tak jsem měl asi jeho jméno v prstech).

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

K Vaší první větě. Víte, když jsem prošel ony kauzy a pročetl odůvodnění jejich rozhodnutí, nabyl jsem dojmu, že jde o určitý typ nových kauz, kdy právníci hledají jak argumentačně slovy práva jako vědy omezit lidská práva na rozumný obsah. Svědčí o tom i rozhodování v Německu. Tam byl několikrát předmětem sporu muslimský šátek za katedrou. To zajímavé spočívá v tom, že německý ústavní soud nejprve rozhodl tak, že omezit nošení šátku je možné jen zákonem (podobnost omylu Šabatové myslím není náhodná - ona se v diskusích právě na německý ústavní soud odvolávala) a když to téměř polovina spolkových zemí učinila, dospěl k opačnému názoru. Žádná německá kauza zatím do Štrasburgu nedorazila, až tam dorazí, německý ústavní soud začne rozhodvat trochu jinak, jakkoli (znovu) tam jde zatím jen o šátek za katedrou.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.
Fitflop Clearance Sale http://www.fitflopclearancesale.net

Zatím bez slepic