Otázky

Autor

V komentářích k jednomu z minulých článků přibyl jeden, zmiňující několik otázek prof. Budila. Názory pana profesora jsou bezpochyby fundované, přečetl jsem několik rozhovorů s ním, s něčím lze souhlasit, s něčím bych polemizoval, nicméně jde bezpochyby o člověka, který má co říct. Zkusil bych tedy rozebrat svůj pohled na jeho pár otázek a zamyslet se nad jeho zásadní úvahou, zda jsme lepší nebo horší než před rokem 1989.

Jaké tedy byly tyto otázky? Majka je hezky sesumírovala:

"Jsme opravdu lepší společností, než jsme byli před rokem 1989?

Jsou vztahy mezi lidmi kvalitnější?

Existuje větší míra solidarity?

Jsme tvořivější, vynalézavější?

Jsem známější a uznávanější ve světě?

Věříme více v budoucnost?

Jsme spokojenější se svým životem?

Máme lepší vzdělání, školství, vědu a sport?"

 

Předem je třeba sdělit to nejzásadnější. Jsem strojař, technik, takže vše rád vážím a měřím. Jakmile se ocitnu v situaci, kdy lze jen těžko něco takového použít, protože možných měřítek jsou stovky ba tisíce, od zcela racionálních po ty naprosto iracionální, tak si nejsem jist, zda je takové ptaní smysluplné. Už proto považuji tento soubor otázek za takový malý „podvůdek“. Protože pokud vhodně vybereme otázky, které si budeme klást, dokážeme tázané vždy vmanipulovat do toho správného názoru – viz. nesmrtelný díl o průzkumech veřejného mínění ze seriálu Jistě pane ministře (https://www.youtube.com/watch?v=6Ms9A-212F0). Troufnu si tvrdit, že při správně demagogicky zvolených otázkách by tázanému vyšla i doba Protektorátu jako ta nejlepší.

Nechci však tvrdit, že se pan profesor takového jednání dopustil úmyslně. Myslím, že to bylo bezděky, že prostě jako filozof zvolil otázky, které mu přišly jako zásadní a nezvolil jiné, které bych třeba vybral já. Pokusme se tedy na ně odpovědět.

 Jsme opravdu lepší společností, než jsme byli před rokem 1989? – to je ta nejtěžší otázka a dle mne takřka nezodpověditelná. Jak něco takového posuzovat? Dám příklad – je lepší ruská nebo americká společnost? Nebo – abychom odfiltrovali osobní preference – je lepší společnost v Nepálu či v Peru? Přiznám se, že na nic z toho prostě a jednoduše neumím odpovědět. Každá společnost (v každém historickém okamžiku) má či měla svá pozitiva a negativa. K otázce se proto vrátím až zase úplně na konci.

Jsou vztahy mezi lidmi kvalitnější? – to je otázka zcela individuální. Vztahy mezi mnou, mými kamarády a blízkými jsou stále stejné bez ohledu na režim. Na druhé straně se nedá zapomenout ta atmosféra strachu při hovoru s neznámými lidmi, na domovní či uliční důvěrníky, PSVB atd. Nevím, osobně si myslím, že mezi známými a přáteli se moc nic nezměnilo, alespoň u nás ve městě ne. Jaká je situace na vesnicích, to netuším. Myslím si ale, že přeci jen o něco ubylo obyčejné lidské závisti, která tehdy vypukla jen kvůli obyčejným novým džínsům. I dnes závidíme a pomlouváme, ale přeci jen kvůli řádově jiným hodnotám. No a při hovoru s neznámými lidmi zatím (zdůrazňuji ZATÍM) jsme otevření a nemáme se čeho bát. Samozřejmě, trendy na Západě mne znepokojují, ale u nás stále ještě máme v tomto svobodu. Ostatně, její ukázkou je i tento Vidlákův dvorek, který by v takové Číně nefungoval ani hodinu.

Existovala větší míra solidarity? Opět otázka podbarvená – ano, byly zde Akce Z, brigády, my studenti jsme se museli zúčastnit Letní aktivity studentstva, hodnotil se profil, zda je člověk „vidět“ atd, ale to vše byla solidarita vynucená. Osobně si myslím, že ve městě se to moc nezměnilo, ale je dost možné, že na vesnicích je to dnes jiné, dříve si v rámci nedostatku řemeslníků lidé spíše vypomáhali. Ovšem je otázka, zda to skutečně lze nazvat solidaritou, protože to bylo i tak často „něco za něco“, jen nešlo o peníze či konkrétní hmotné hodnoty, ale o příslib reciproční pomoci v budoucnu. 

Jsme tvořivější a vynalézavější? Dle mě jednoznačně. Pro dnešní mladé vědce se meze nekladou, znám mnoho příkladů z minulosti, kdy bojovali s nedostatkem techniky, s nedostupnými počítači, se zastaralým vybavením atd. Dnes pro vědce není žádný problém účastnit se konferencí, vybavení máme na světové úrovni a vědci mají výsledky, jen – bohužel – neumíme toto přetavit v komerční úspěch. A tak z preparátů prof. Holého bohatnou Američané, stejně jako za socialismu režim nedokázal zúročit epochální vynálezy Vichterleho. A jestli někdo chce namítat, že dnes vědu nemáme, tak nesouhlasím – ona je, mohla by být určitě lépe placená, ale moc se o ní nepíše, a tak prostě není tolik vidět. A samozřejmě je problém, že často ti nejlepší odcházejí tam, kde platí víc.

Co se tvořivosti týče, u firem je to jednoznačné, v rámci boje na trhu jim nic jiného nezbývá. Stačí si jen spočítat, kolik různých typů aut realizovala Škodovka a kolik za stejné období dokázala v reálném socialismu. A jak byl obrovský problém a velký boj zrealizovat Škodu Favorit.

Zvláštní kapitolou tvořivosti je kultura – je nepopiratelné, že za minulého režimu byly natočeny mnohem lepší filmy, Hrabal i Kundera napsali své nejlepší romány (Kundera tedy v emigraci) a dalo by se pokračovat. Je ovšem otázkou, zda to bylo dáno zvláštní péčí režimu, či tak trochu jemu navzdory. V těch románech je myslím evidentní, že vznikaly navzdory, ovšem u filmu se to jeví jiné. Ale opět je otázka, zda to spíše nebylo prostým faktem, že tehdy zkrátka dorostla nedostižná generace herců, scénáristů a režisérů. Mnozí začínali ještě před válkou (Vávra, Frič, Werich, Hrušínský), takže minulý režim pouze slízl smetanu prvorepublikového vzdělání, jiní až po válce. Neumím ale odpovědět na otázku, jak rozlišit dar této generace a dobré tehdejší podmínky – pokud si totiž uvědomíte, v osmdesátých létech začínala tato vlna opadat (ovšem režim zůstával). Nehledě na to, že i v jiných nekomunistických státech existovalo podobné vzepětí (francouzská nová vlna atd). Takže mi to spíše vychází na tu úžasnou generaci, která dnes prostě není. Ovšem nechci to tvrdit nějak kategoricky.

Věříme více v budoucnost? Zde vidím opravdu velký problém. Ano, zde mnoho lidí je opravdu hodně skeptických – ovšem opět, připomeňme si tu atmosféru let 88-89. Já ji tedy vnímal jako ještě mnohem skeptičtější a beznadějnější. Ačkoliv dnes zdaleka nejsme optimističtí, pořád si myslím, že jsme na tom lépe než tehdy. Snad jediné je dnes více depresivní – zatímco tehdy tu byla naděje, že se to jednou změní a budeme se mít lépe, nebo že v sobě člověk najde odvahu utéct za kopečky, dnes bohužel utéct není kam a je velmi deprimující, že po 30 létech dohánění jsme stále hrozně pozadu.  Ještě jinými slovy – tehdy lidé nevěřili, že by se režim mohl změnit a jediná naděje byla, že padne. I dnes o dnešním režimu mnozí uvažují stejně, ale na rozdíl od tehdejší doby to do jisté míry mají ve svých rukou, jakkoliv je velmi módní toto popírat (kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali). MZ i AB byli zvoleni navzdory vůli elity, což je pro mne signál, že demokracie tu stále nějak funguje. Tehdy nic takového možné nebylo.

 

Jsme spokojenější se svým životem? Tato otázka je hrozně zákeřná, neboť je naprosto individuální, kromě toho ji zásadním způsobem ovlivňuje vzpomínkový optimismus a prostý fakt, že jsme všichni byli o 30 let mladší. Mnozí z nás si nesplnili své sny a nedosáhli toho, čeho dosáhnout chtěli. Ale může za to dnešní režim? Respektive, pokud by tu zůstal komunismus, dokázali bychom si své sny vyplnit lépe? Jak píši, je to individuální, já jsem se svým životem relativně spokojen. Každý si to ale musí zodpovědět sám a stejně tak si musí sám upřímně říct, zda lze skutečně za svá selhání vinit režim či ty ostatní, či zda si za ně nemůže ve větší či menší míře sám.

 

Jsme známější a uznávanější ve světě? Podle mého názoru bezpochyby, i s ohledem na fakt, že Czechoslovakia jako značka mohla těžit z toho, že Československo trvalo mnohem déle při mnohem menší průmyslové konkurenci a dobré jméno těžilo i z prvorepublikové historie. A to si nedělám srandu, takový je fakt – můj otec v Iráku (v 70. letech) narazil na české mléko v prášku a prodavač jej varoval, ať jej nekupuje. Když mu otec prozradil, že je z toho „Czechoslovakia“, tak se prodavač upřímně podivil: „Co se to tam u vás stalo? Vždycky jste měli tak dobré výrobky a najednou tohleto?“ Zatímco tehdy jen málokdo (zvláště na Západě) znal cokoliv z Československa (tedy kromě Semtexu, ten znali všichni), dnes zná a chválí každý Škodu, spousta lidí byla v Praze, znají naše fotbalisty či hokejisty, pivo atd.

Máme lepší vzdělání, školství, vědu a sport? Zde je podle mne pravdou, že školství jako takové mělo tehdy většinou lepší výsledky (snad kromě výuky jazyků, ta je dnes asi lepší) a zvláště učňovské školství se zcela rozpadlo. Tento detail nás mimochodem ještě v budoucnu bude hodně bolet. Dnešní trend mít co nejvíc vysokoškoláků vede logicky ke snižovaní laťky, protože Gaussova křivka rozdělení inteligence ve společnosti prostě platí za každého režimu. 

Co se sportu týče, mohl bych sice (pravdivě) tvrdit, že čeští sportovci dosáhli mnohem větších úspěchů než ti českoslovenští, ale je nepochybné, že to je dobrými základy tehdejšího systému výběru talentů, který dnes chybí. Takže i podpora sportu byla tehdy lepší. 

Tímto máme otázky pana profesora probrané, ale já bych se přesto ptal dále, podle mého existují i další neméně podstatné – máme dnes větší míru osobní a politické svobody? Máme dnes radikálně větší šanci se při troše štěstí, píle a schopností prosadit i ekonomicky? Jaké bylo tehdy a dnes sociální zabezpečení (toto je jednoznačné plus minulého režimu, otázka je ale bezpochyby také zásadní). Jako strojař bych pak kladl otázky ze svého oboru: Dokážeme dnes budovat velké investiční celky? Dokážeme stavět jaderné reaktory či velké turbíny? Dokážeme naše produkty uplatnit na všech světových trzích? Jsou naše firmy schopné vyrábět dle všeobecně uznávaných západních norem? Na každou z nich lze odpovědět tak či onak a lze dále pokračovat do nekonečna.

Vrátil bych se ale k té původní otázce. Jsme opravdu lepší společností, než jsme byli před rokem 1989? Za sebe si myslím, že hodnotit společnost lze pomoci mnoha různých kritérií, každý má priority jinak nastavené (můžeme hodnotit třeba dle míry sociální solidarity, rovnostářství atd.), ovšem alespoň pro mne je jedno ze zásadních otázka svobody jednotlivce podniknout se svým životem cokoliv si zamane a zvládne. Domnívám se, že v tomto ohledu nám dnešek nabízí daleko větší možnosti, ovšem (bohužel) i s daleko větším rizikem. Ale podle mne není možné nabízet velké možnosti bez rizika. Čím odvážnější plán, tím je obvykle větší i to riziko.

Proto si myslím, že je dnešní společnost (navzdory všem negativním trendům, chybám a problémům, které nechci ani v nejmenším podceňovat) lepší než ta minulá, a jsem vděčný za listopad 1989, který mi tu šanci dal. Ano, určitě to mohlo být lepší, ale mohlo to také být neskonale horší. Takže za sebe jsem rád, že k tomu došlo.

Článek byl sepsán během náročné cesty z kazachstánského Aktau přes Istanbul do naší domoviny, tak omluvte všechny pravopisné chyby a případné nepřesnosti.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

slint...
To snad ani nemá cenu rozebírat.

Takže jen maličkou facičku autorovi, který se prohlašuje technikem - strojařem.
Pokud mám něco hodnotit, anebo spíše porovnávat, musím mít po ruce PŘESNÝ etalon, neboli referenční měřidlo, a nikoli jakousi dojmologii.
Takže bych od někoho takového, za koho se autor prohlašuje, minimálně pár definic měřítek, podle kterých chce ten který obor hodnotit. O volbě a definicích etalonů můžeme pochopitelně diskutovat a spekulovat, ale bez nich to bude pořád dojmologie.

Abych dokončil kopnutí - školství je jasné, tam jsou k dispozici mezinárodní srovnání. To je průser na druhou a výuka angličtiny to opravdu nezachrání.
Než na mne vytáhnete zdravotnictví - aktuálně jsem od konce října na nemocenské a potřebuju se dostat nějakým způsobem na ortopedickou ambulanci. Řada na mne dojde koncem prosince nebo začátkem ledna, protože se mi nepodařilo utrhnout si vazy, aby mě vzali do špitálu. Ten prosinec bude samozřejmě po známosti. Na následující rehabilitaci na mne dojde řada někdy koncem února, pokud se konečně nerozhoupu a nezaplatím si ji z vlastní kapsy. I tak se dá bořit mýtus kvalitní a dostupné zdravotní péče.
Tohle by se za socíku opravdu stát nemohlo.

A zakončíme mým - pozor - dojmem, nikoli seriózním hodnocením politiky.
V pražské žvanírně sedí stejná nemehla a netáhla a vedle nich všeho schopné prodejné kurvy, jako za Husáka. Vyměnily se akorát ksichty. Produktivita, invence a míra profesionality tohoto stádečka je némlich stejná. Akorát dostali možnost víc žvanit za královské prachy. A to je ta nejzásadnější chyba.
Můj recept, jak na ně - stejný, jako Sládkův. Nahnat je do Vltavy. Tam by nadělali méně škody.

Zatím bez slepic

V pražské žvanírně sedí stejná nemehla a netáhla a vedle nich všeho schopné prodejné kurvy, jako za Husáka. - Jen za Husaka po nich stat chtel vlastenectvi a dneska zradu.

Zatím bez slepic

Targus se vás zapoměl zeptat, kdo vás platí a jestli noty vám dodává Janda, Kartouz nebo rovnou Soros.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Podle kolegy z Agrární komory co projel s delegací vidláků Čínu, právě takovéhle "dvorky" živí tržnice ve městech.
Je to možná divný, ale lepší je vidět, než věřit.
On je to docela lán světa.
Jediný, co ho zarazilo, byla neexistence velkých traktorů na polích. Jezdily tam takový chrchly
Tak se ptal, že prý stavíte mrakodrapová města a nemůžete koupit místním vidláků pořádný traktory.
Odpověď ho odrovnala, není problém skoupit celou produkci JD, ale je problém co s těma traktoristama na chrchlech a jejich rodinama
Je to jiný pohled na řešení problémů, co s lidma.
Řeší ho po svém a na rozdíl od nás fungují.

Zatím bez slepic

Ale takto to fungovalo u nás taky... Si delali srandu, proc podnik "nemodernizuje halu" a jedena starych strojich, odpovedi bylop, "prvne musíme postavit novou halu moderni, abychom meli pracovni misto" :)

Ano, nekdo z kavarny rekne ve stylu "umela zamestnanost, ktera zdrzuje moderni vyrobu", ale otazka co bylo lepsi reseni. Kdy za mensi penize me delali u starych stroju "neproduktivne" a vyrobili co bylo potreba NEBO mit na hale 5x min lidi, ale ty dalsi mit na pracaku a zivit x dalsich lidi co je musi obsluhovat na onom pracaku. Tedy co je vlastne vyssi produktivita za mensi penize :D

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Gdyby blboni měli podíl na neprodejné půdě a rozpočtu a mohli o tem pohodlně rovným podílem rozhodovat, tak by takovéto gryndy ani nečetli. Prostě by to bylo pod jejich úroveň Heh

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

pavte, možná by stálo za to položit vlastní a lepší otázky a na ně odpovědět. Dojal mně příklad se srovnáním Nepálu a Perú. Jsou to zcela a naprosto jiné kultury s mnohatisíciletou historií. Tam by se srovnání opravdu dělalo špatně. Ale srovnat ČESKÝCH 30 let před a 30 let po změně režimu, kdy se jedná o stejný lid, je něco jiného. Sušené mléko v Iráku je zajímavé, ale signifikatnější je, že Indové obnovují značku JAWA, dokonce Jawa Perak. To zrovna nesvědčí o tom, že by motocykly Jawa z Československa byly neznámé. Mé zkušenosti z cest spíš ukazují na to, že lidé si dodnes pamatují značku Czechoslovakiu a pletou si co je Czechia nebo Chechnya.
Dnešní společnost je jiná. Na to jak vlídně se na sebe dívá stačí číst a poslouchat. Od roku 1848 nikdy nebyla tak rozpolcená a frustrovaná.

Zatím bez slepic

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

prdeli, nynější vlastník firmy pouze inkasuje prachy za povolení užívat československý emblém na čínských a indických výrobcích, resp. na skládačkách z těchto komponentů. Zde tzv. výrobky "Jawa" z Argentiny
http://jawa.com.ar/ver-todas/

Samotné výrobky Jawy (pouze rámy a těžce nepovedená elektrika) skončily s nákupem motorů do typů 660.
https://www.jawa.eu/jawa-660-sportard

Od té doby se jedná pouze o tzv. branding.
:-(
https://www.jawa.eu/jawa-350-ohc

Zatím bez slepic

ještě plácá dvoutakty, asi tisícovku ročně. Bere to Kuba a něco úplně maličko Rusko.
Bez komentu.

Jo, a pokud máte tzv. živé papíry na moto Jawa 634 - 640, můžete si koupit "sadu náhradních dílů" (novou motorku), na kterou vám nanýtují štítek s původním číslem. Pár magorů, kteří si to pořídili, znám.

Zatím bez slepic

ještě plácá dvoutakty, asi tisícovku ročně. Bere to Kuba a něco úplně maličko Rusko.
Bez komentu.

Jo, a pokud máte tzv. živé papíry na moto Jawa 634 - 640, můžete si koupit "sadu náhradních dílů" (novou motorku), na kterou vám nanýtují štítek s původním číslem. Pár magorů, kteří si to pořídili, znám.

Zatím bez slepic

ještě plácá dvoutakty, asi tisícovku ročně. Bere to Kuba a něco úplně maličko Rusko.
Bez komentu.

Jo, a pokud máte tzv. živé papíry na moto Jawa 634 - 640, můžete si koupit "sadu náhradních dílů" (novou motorku), na kterou vám nanýtují štítek s původním číslem. Pár magorů, kteří si to pořídili, znám.

Zatím bez slepic

Targusi, asi jste si špatně přečetl příspěvek na který reagujete. je hezké, že o Jawě něco víte, ale o tom až tak řeč nebyla. Ta se týkala spíše toho, že značka Jawa a opakuji pro vás ještě jednou, že značka Jawa stále žije a Indie je toho dokladem.Myslím, že se tam jmenovala Iezdi, to jako když se první tamější výrobek Jawy rozjel, tak z toho měl personál fabriky takovou radost, že křičeli tak trochu po česku jezdí.

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Přesně to, co píšete jsem měl na mysli. Značka Czechoslovakia a její výrobky stále září. Značka Jawa, Tatra, ČKD, Praga ale i třeba Královopolské strojírny mají zvuk. A to z doby poválečné.
Chtěl jsem jen upozornit na pavtovu demagogii.

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

já asi ne.
Strejda psal o tom, že Jawa má i po cca 25 letech od ukončení výroby v Indii dobré jméno.
Mimochodem ta výroba byla ukončena pro minimální zájem o tehdejší produkci. Svět je už opravdu jinde, i v Indii.
Prostě Jawa je zářným příkladem, že to nešlapalo ani za socíku (myslím 70. a 80. léta), ani "za kapíku", tj. od r. 89 do dneška. Totální chrápačka na vavřínech, protože Rus vzal všecko, co bylo - řečeno "po našimu" - fajne, lacne a kupa. Za třicet let nebyli schopni v Týnci vzít hotový a vyzkoušený plochodrážní čtyřtakt na namontovat ho do silničního rámu. No a pak už bylo pozdě, protože Jawa Divišov se trhla. Ale prachy nesmrdí, takže je možno prohlásit, že se nezdařil ani pokus o reparát od. r. 89 po dnešek.
Jinými slovy - přehlídka zoufalství.
Jinak ta indická značka se píše Yezdi.

Zatím bez slepic

Kdo z vás si myslí, jak Jawa dobývala svět přes SSSR, tak to taky není moc pravda. Jawa prodávala do SSSR cca 15 000 ks ročně. Tentýž objem v pohodě prodávala tamtéž maďarská fabrika Panonia, kterou tady nikdo nezná. Jediný rozdíl byl v tom, že feferóni v osmdesátkách sami uznali, že na novou japonskou produkci nemají a v 80. letech to dobrovolně zabalili. Což v Jawě, zdá se, nepochopili dodnes.

Zatím bez slepic

Prát se s Japonci nemělo pro Jawu smysl. Každý soutěží v jiné disciplíně.

Zatím bez slepic

"Totální chrápačka na vavřínech, protože Rus vzal všecko, co bylo - řečeno "po našimu" - fajne, lacne a kupa."

Nesouhlas. Jawa vyprodukovala největší sérii motorek na světě. Byly to motorky oblíbené pro svou jednoduchost. Zákazníci (nejen Rusko)trvali na tom, aby i po inovacích byly zaměnitelné náhradní díly. Nevím, který kapitalista by nevyhověl zákazníkům, když nestačí vyrábět, aby pokryl poptávku.

Zatím bez slepic

hovna?
Pokud se budeme bavit o tom, kolik kdo vyrobil motocyklů, najděte si něco málo třeba o tomhle.
https://www.honda.cz/motorcycles/range.html
Spočítejte si počet modelů Hondy v AKTUÁLNÍ prodejní nabídce (48) a porovnejte to se VŠEMI MODELY značky JAWA za CELOU dobu existence značky (já jsem napočítal 43 plus čínský kripl Jawa 350 OHC, což je čínská kopie Hondy /firma Shineray/ve třech kabátech /v Česku se roubují pouze blatníky, schránky, nádrže, výfuky, kapotáž/).
Celkový počet vyrobených kusů je pak zde:
https://www.jawa.eu/motocykly-jawa
neboli v r. 87 došplhali do 3 mio a pak už to fičelo jen dolů.

A proti tomu zde pouze nadpis:
https://www.motorkari.cz/clanky/moto-novinky/honda/honda-vyrobila-uz-30…

A náhradní díly na Jawách samozřejmě zaměnitelné nebyly, pokud záměnou nenazýváte tzv. bastlení, neboli roubování (ze zahradničení jistě znáte - jabloňový štěp na jasanový kmínek). Btw. ta zaměnitelnost nebyla dána úmyslem, nýbrž zuřivým šetřením na výrobních nákladech, proto se rozměry dílů měnily jen v nouzi nejvyšší, byť provoz ukázal, že třeba dotčený díl je silně poddimenzován.

Tož tak se slavnou legendou. Jawa byla možná jakž takž, dokud od nás opisovali Japonci, to beze sporu. Ovšem když v šedesátkách začali Žapíci pomalu bouchat čtyřtakty, jela celá Jawa nezadržitelně do kytek.

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já tuto historku slyšel nepatrně jinak, a sice, že po smontování prvního kusu v Indii český mechanik zajásal: "Jezdí!" a tak vzniklo ono označení...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vidlák říká: "Samozřejmě, trendy na Západě mne znepokojují, ale u nás stále ještě máme v tomto svobodu. Ostatně, její ukázkou je i tento Vidlákův dvorek, který by v takové Číně nefungoval ani hodinu."
Několik let jsem "chodil" na podobný dvorek na německých stránkách wordpress.com, který fungoval od roku 2013. Na jaře letošního roku najednou, ze dne na den, bez předchozího varování - "This site has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service".
To znamená, že u sousedů se tohle už běžně děje a protože jsme světoví a navíc mladí, chytří a krásní tak tento trend přijde i k nám, nepotřebujeme se dívat na Čínu!

Zatím bez slepic

Jo jo. A zmizel blog Lucie Provaznikove, pak i novej kterej si zalozila jinde.

Jourova vymejsli, jak cenzurovat vlastni babicku. Elfove to samy. Bakala cenzuruje majly.

V Cine se za poslednich 30 let posunuli ze zaostavajiciho statu v nastupujiciho hegemona. Mohli cestovat a vracet se.

Zatím bez slepic

ten novej se jmenuje Blog s prořízlou klávesnicí

mozna tam je nekde taky

Zatím bez slepic

Nějak jsem ve 02:21 přehlídl, kdo je autor článku. Sorry jako ... pavt.
Protože cenzura se naplno rozbíhá po celé EU a protože nechci být 'cenzurován' osobně, chodím dnes na net jen přes VPN a TOR.
(Když myslíš, nemluv. Když mluvíš, nepiš. Když píšeš, nepodepisuj. Když podepíšeš, nediv se.)

Zatím bez slepic

In reply to by Shisho (neověřeno)

Trvalý odkaz

Bohužel máte pravdu. Myslíte, že tzv. demokrati z chvilek nenávisti z toho mají radost? Já si myslím, že ano a to je vlastně i odpověď Pavtovi, situace je horší a opravdu mám strach o demošku v podání PAL.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Mně přijde celkem logické, že filosof se ptá jako filosof, nikoliv jako technik, a jako filosof nejspíš také odpovídá.
"Měřitelnost" filosofie posoudit neumím, ale zdá se mi (čistě subjektivně a individuálně), že ji lze měřit opět pouze jen subjektivně a individuálně.
Možná se někdo při slovech o "dvou věcech, které ho nikdy nepřestanou uvádět v úžas" otřese odporem, mě přivádějí do transu a na hranici nirvány. No, to je trochu blbý příklad, tak spíše něco o záležitostech "mimo dobro a zlo" (Nietzsche).
Filosofie je cosi nehmotného a tudíž skutečně těžko měřitelného.

A ty otázky? Jsou spíše návodem k individuálnímu zamyšlení. Odpovědi na ně v dostatečném počtu by bylo možno sumarizovat a dobrat se nějakého výsledku s alespoň zdáním objektivity/popisu reality. Takže já na ně zkusím čistě individuálně odpovědět, pokud se přidají další, můžeme sumarizovat - s vědomím, že Vidlákův dvorek je celkem malý a výsledek tudíž čistě lokální.
Jsme opravdu lepší společností, než jsme byli před rokem 1989? NE
Jsou vztahy mezi lidmi kvalitnější? NE
Existuje větší míra solidarity? NE
Jsme tvořivější, vynalézavější? ANO
Jsem známější a uznávanější ve světě? NE
Věříme více v budoucnost? NE
Jsme spokojenější se svým životem? ANO (kupodivu)
Máme lepší vzdělání, školství, vědu a sport?" NE

Takže si myslím, že naše společnost se nijak závratně nezměnila. Vzhledem k tomu, jak se okolní svět/podmínky změnily spíše k horšímu to nepovažuji za až tak špatný výsledek. Proto možná moje kladná odpověď na kardinální otázku - Jsem spokojenější se svým životem?

Zatím bez slepic

Tou je čtvrtá otázka. Myslím, že tvořivosti a vynalézavosti nepřibylo, jen je pro obojí možná větší prostor.

Zatím bez slepic

TAk ja bych rekl, neni ji vic/min, jenom se presunula cast ze "soukrome" do "podnikatelske/osvc" a cast se nerealizuje vubec=neni cas a penize, ale tato cast je kompenzovana tim, ze je lepsi pristup k materialu (diky cine, ne kapitalismu), ALE diky spatnemu skolstvi se snizila kvalita vynalézavosti a diky změně struktury, se změnil i obsah, kdy je víc písniček apod., ale méně úprav aut/dílen/domů...

Zatím bez slepic

striktně limitována přísnými pravidly. S kdejakou hovadinou musíte absolvovat technické kontroly, nejlépe opakované a pravidelné, na všecko musíte mít certifikát, kde co vám zakazují.

Perlička - v práci velmi často měníme filtrové patrony. Občas se stane, že některá nejde povolit klíčem určeným k této operaci, případně že se tam takový klíč prostě nevejde a pak se patrona různě odsekává kladivy a majzlíky, šroubováky, apod. Pochopitelně s vedlejšími škodami.
I zhotovil jsem si špéci klíč, který spočíval v podélně rizříznuté trubce s navařeným klíčem typu gola ořech na jednom konci a skrz štěrbinu jsem provlékl textilní pás užívaný pro upevňování břemen, který jsem snýtoval do pevné smyčky.
Mlaďoši čuměli jak puci, když jsem na přípravek v pohodě nasadil trhák a metrovou trubku, a touto pákou jsem s minimální námahou a významnou časovou úsporou měnil filtry jak na bežícím páse.
Co asi tak myslíte, že se stalo? Dostavil se soudruh bezpečák na pravidelnou kontrolu a počal klást otázky typu, kdo tohle certifikoval, kdo to svařoval (svářečák mám propadlý už třicet let), kdo to nýtoval, kdo rozřezal popruh (vytáhl jsem vyřazený kus z popelnice) a kdo to povolil užívat v tak významném, krásném a chytrém podniku, jako je tento.
Rozbité příruby na autech a omlácené ruce automechaniků mu nevadily, jemu vadilo, že existuje necertifikovaný přípravek, který funguje.

Zatím bez slepic

Máte pravdu Targusi. Vy jste co se týče automobilismu v obraze a tak mě dáte zajisté za pravdu, že co se týká aut je to spíše horší než lepší, spousta techniky, kvality mizerné a za ohromný peníz. Když někdo kdo si pořídí vůz z nutnosti, páč bydlí na vsi a na nový nemá, přijede do servisu a za blbost musí zaplatit 30 000 peněz je mu na mdloby. Vzpomínám na sice také nekvalitní škodovky za socíku, ale na nich jsem si vše dokázal tak nějak opravit sám. Dnes se auto zastaví, jen tak kouknu pod kapotu, spíše, než abych něco šel opravovat ale jen tak ze zvyku a taky zda tam ten motor je a pak už volám servisu co mám dělat. Jo a sere mě, že už i v Praze jsou některá stání zdarma pro majitele aut na baterky. Kdo si to může koupit?

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsem se zařídil já, je to Dacia s motorem atmosférákem 1,4 na benál a v tzv. holobytu, neboli s nulovou výbavou. Z elektriky je tam pouze stříkačka a ABS, bez toho to už dnes nejde. ABS mám samozřejmě odpojené a s bajpasem, nebudu investovat 20 litrů za pumpu ABS do křápu za třicet.
Výdrž motorů je zaručených a vyzkoušených 500 000 km, což nemám šanci najezdit, na zbytek kakám.
Ano, je fakt, že jsem objektem zájmu a posměchu okolí, žena se mnou chodí po druhé straně chodníku a můj syn se za mne stydí. Ale já na to seru, protože na rozdíl od majitelů koncernových křápů jen jezdím, tankuju benzín a co 10 000 km vyměním olej v ceně 60 Kč/ 1 litr.
:-)

Zatím bez slepic

Jsme opravdu lepší společností, než jsme byli před rokem 1989? NE
Jsou vztahy mezi lidmi kvalitnější? NE
Existuje větší míra solidarity? NE
Jsme tvořivější, vynalézavější? NASTEJNO
Jsem známější a uznávanější ve světě? NE
Věříme více v budoucnost? NE
Jsme spokojenější se svým životem? NE
Máme lepší vzdělání, školství, vědu a sport?" NE

Zatím bez slepic

NE
Nikoli, protože odpadl klasický stimul ze socíku - absence potřebné věci, kterou bylo nutno vyrobit, vymyslet, vynalézt.
Dnes v podstatě můžete zakoupit vše (pokud na to máte prachy), co se vám zamane. Otázkou je pochopitelně kvalita dnešní produkce. V minulých letech to bylo potřeba vymyslet, vyrobit, překonat nedostatky v materiálně technické základně. Vidlák by mohl taky povídat.
V těchto dnech je pořádána výstava hotových předmětů, anebo polotovarů, které se vyrobily "na tajňáka" v areálu Třineckých železáren za socíku. Prostě taková ta klasická soc prc "fušeřina", elektrické grily, sekačky, kotle a kotlíky, hmoždíře, ručně kované hospodářské nářadí, zvedáky na auta, kladkostroje, navijáky, štípačky dřeva, pumpy, traktory, blablabla..., prostě, na co si vzpomenete. Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů.
Možná, že dnešní soudruzi hledají další výrobní program, nevím.
Dnes synové a vnuci odvážejí "bordel" z garáží a stodol, kterým jejich tátové obdělávali políčka, spravovali příbytky a auta, mnohdy ani nevědí, k čemu ty předměty sloužily, nemluvě o tom, že by dokonce takové předměty uměli na koleně vyrobit.
Jako těžkou klasiku rád uvádím případ, kdy mi soustružník - důchodce bez rozborky zmenšil kolečka na 40 pojezdech nosníku plachty. Ten pojezd vypadá tak, že jsou dvě kolečka na společné osičce a v mezeře mezi nimi je plechový obdélník, na který se zavěsí pomocí nýtů plachta. Kolečka pak jezdí v dutém profilu typu Jäckel, který má uprostřed po délce štěrbinu, takže plech trčí z profilu ven. Z mladších soustružníků to nebyl schopen nikdo udělat bez rozlisování těch koleček.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Tohle by se nemělo přehlédnout:
https://hlidacipes.org/dzungle-v-evrope-se-rozrusta-proto-ze-jsou-usa-n…
Rozhovor s architektem "liberální demokracie". Stojí to za rozbor a zvážení.
Naprosto to podporuje moje přesvědčení, že to podstatné nyní děje v USA a má to zásadní vliv na to, co se bude dít u nás.

Zatím bez slepic

Admirále, díky za zajimavý odkaz. Souhlasím s vámi, že tam se rozhodne.
Zakladatel institutu "Projekt pro nové americké století" R. Kagan potvrzuje rčení "nomen onem":-) Dobře ale vysvětlil, co na Trumpovi vadí. Jinak jeho slova "S tím, jak upadala jistota, že jsou Spojené státy ochotny liberální světový řád prosazovat, začalo být pro lidi jako je Viktor Orbán snažší oslavovat "neliberální stát" a umožnilo to i erozi demokracie v Polsku, Česku či na Slovensku" jsou možným vysvětlením základu současné aktivity "občanské společnosti" v těchto státech.

Zatím bez slepic

Jeho manželkou je jakási Victoria Nuland dobře známá z Ukrajiny.

Zatím bez slepic

Victoria Nuland byla ta, která nám sdělila, kolik úsilí a času a peněz příprava převratu na Ukrajině stála a pregnantně nám sdělila, co si myslí o respektování zajmu EU.

Její pan manžel se pak diví, že Obama vyhlasíl jen ekonomické sankce, když jim do části jejich plánů hodili Rusové vidle.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

a plytké. (Pardon).

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Před "sametem" jsem neměl problém otevřeně mluvit o čemkoli, od té doby si dávám mnohem větší pozor na hubu a to i před známými lidmi.

Jedna otázka, s níž se pravidelně manipuluje. Dožíváme se vyššího věku než před 30 lety. Kondici člověka ale nejvíc ovlivňují podmínky v dětství. Tehdy umírali lidi, kteří se narodili před únorem, dnes už generace narozená po únoru. Takže částečně lížeme smetanu z minulého režimu a hodně je pokrok v medicíně.

Zatím bez slepic

O politice raději nemluvit, ani v příbuzenstvu. :)

Zatím bez slepic

Puck asi nezaznamenal, že říci v praze "volim babiše" nebo "budu volit klasuse mladsiho" neni brano ze patri pod pravo "rikat si co chci" ;) jj, novej svet

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Po všech těch událostech,mám více náznaků,že celá sametová je podvrh a jen se jedná o přesunutí majetku.
Velice mne to připomnělo říjnovou revoluci v Rusku,kdo to tam organizoval a kdo platil,to samé u nás v roce 1989.
Proto se to musí takto udržovat v chodu,aby tomu lidi uvěřili a nemuselo se střílet jak v Rusku.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

clanok stoji zahovno.
Jedina zaujimava informacia bola, ze si bol v Aktau. Mrkol som sa na google maps. Tak mam kvalifikovanu otazku :D

To co je na standardnej mape uvedene ako jazero, je na satelitnej snimke cervena mlaka. To je ako co? V danom meste ziadna zelen. Co sa tma da robit - okrem roho ze sa clovek ubytuje v Holiday Inn Aktau??

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nesmělá otázka ... Kdy-že tu byl onen komunismus? Nějak jsem tu dobu asi zaspal a to mě docela mrzí, protože dneska se tímto tvrzením kdejaký blb (sorry Pavte, bez urážky) rád ohání. ...
Citace: "Respektive, pokud by tu zůstal komunismus ..."
Na konci článku je - alespoň pro mě - naprosto neodolatelné "pochlubit se" tím cestováním z Kazachstánu. :-)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ostatně na stejné otázky jsem zde již jednou odpovídal. Bylo by zajímavé kdyby každý diskutující uvedl aspoň přibližně svůj věk. Pak by z toho moha být zajímavá sociologická studie. I když asi sotva. Pochybuji, že je tady někomu pod padesát. Abych šel příkadem.Mně je přes 70.

Zatím bez slepic

A k cemu by to bylo? Copak nekdo, komu bylo za socialismu 10 nebo nebyl na svete, muze posuzovat pred a po?

Zatím bez slepic

ale bylo by to zajímavé v diskuzi o jiných článcích. A Vidlák by viděl, kdo ho čte. Protože ovlivňovat staré nemá smysl.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.