Proč to jen dělají?

Autor
Štítky

Už delší dobu si klademe otázku, proč EU nedovede zastavit příliv imigrantů do Itálie. Pokud si někdo myslí, že je to z důvodu humanismu a soucitu, je naivní jak motýl Emmanuel z Francie. O nutnosti naší pomoci ekonomickým imigrantům z Afriky (a to je 95% příchozích imigrantů) nám hlásají lidé, které před nepříliš dávnou dobou ponechala klidnou stejná situace, kdy imigranti plavali na Kanárské ostrovy. Pak objevili jednodušší trasu do Španělska přes Gibraltar, pokusili se dostat do španělských afrických enkláv Ceuty a Melilly. Pomohl až sedminásobný plot v Ceutě a Melille a dohoda španělské vlády s Marokem. V té době měli problém Španě lé a všem čelným politikům EU to bylo dost lhostejné, včetně Junckera a Merkelové, kteří v té době byli ve vrcholné evropské politice.

Podobně ve Rwandě byla situace neudržitelná od roku 1990, kdy probíhaly boje mezi povstalci z kmene Tutsijů a vládní vojsky Hutů. Samotná genocida probíhala neuvěřitelné 3 měsíce od dubna do června 1994. OSN se ukázalo jako zcela neschopné a evropským politikům byla situace ve Rwandě úplně lhostejná. Zavražděno bylo kolem 1 milionu osob a ze svých domovů bylo vyhnáno kolem 2,5 milionu osob z řad Tutsijů a umírněných Hutů. To jsou fakta, která jen mají ukázat, že politikům v EU je úplně jedno, kolik lidí se v Africe zmasakruje nebo utopí cestou z Afriky. Proč by je tedy měly trápit oběti ve Středozemním moři? Bojí se jen novinových titulků a demonstrací multikulturních vítačů.

A teď si to srovnejme s imigrační krizí, kdy EU není schopna zastavit ani nápor přibližně 5 až 10 tisíc osob denně, které Frontex a lodě neziskových organizací vyloví u Libye a dopraví do Itálie. Přitom se nejbližší bezpečné přístavy nachází v Tunisku, když už nepovažují Libyi za nejbližší bezpečnou zemi, které jsme přinesli dobrodiní demokracie proti autoritářskému režimu Kadáfího. Jenže Libyjci na nějaké mezinárodní dohody o přijímání trosečníků kašlou. To jen my se chováme jako vegetariáni ve světě masožravců.

Politikům z EU nikdy nešlo o místní obyvatele, ty přímo nenávidí jako osoby, které jim kazí jejich velký proevropský sen. Nacismus, komunismus a multikulturalismus, tři ideologie vzešlé v Evropě, pořád sní o vytvoření nového člověka, přičemž tím starým nebetyčně pohrdají a považují jej za nežádoucí prvek určený k likvidaci. Humanismus je tu jen pro příchozí ekonomické imigranty, ale stejná míra humanismu vůči domácím obyvatelům chybí. Místní bezdomovci nebo chudí lidé nemají nárok na takovou míru solidarity jaká čeká uprchlíky z Afriky. My jsme v dnešní EU toéž co Žid&ea cute; v Německu 1934,  političtí vězni v sovětském bloku 50. let. Dokonce i máme stejně nadšené hnědokošiláče nebo modré svazáky stejně nadšeně budující novou společnost proti nechápavým zahořklým starým strukturám. 

Multikulturní experiment v EU bude jednou předmětem rozsáhlých výzkumů, proč obyvatelé států se zkušeností s nacisty a fašisty ztratili přirozené instinkty a naopak je neztratili obyvatelé států se zkušeností s komunisty. Jako kritická časová hranice se ukazuje přibližně jeden lidský život po odečtení prvních dětských let. Západní  Evropa po roce 1945 už nic tak tragického nezažila. Osobní zkušenost vymizela a zůstala je v učebnicích historie. Poté, kdy vymřely generace s přímou zkušeností z roku 1945, ztratily se i jakékoliv zkušenosti s nástupem nacismu k moci. Podobné zkušenosti se socialismem můžeme klást přibližně do r oků 1948 - 1960. Ještě žijí pamětníci tehdejší doby, ale současně roste počet příslušníků generací, kteří s daným obdobím žádnou zkušenost nemají a jsou tak náchylní k nové totalitní ideologii multikulturalismu někdy popisované též jako trvalá vina bílého heterosexuálního muže.

Z toho vyplývá, že kdyby politici v EU počkali ještě 15 let, mohli uskutečnit svůj evropský sen zcela bez zábran jen s místním obyvatelstvem. Stačilo, kdyby neudělali vůbec nic. Jenže to oni nemohli, chtějí se zapsat do historie. A tak můžeme jednoduše určit viníky současného stavu EU. Jsou to politici, kteří budou za 15 let pravděpodobně mrtví, ale do té doby chtějí zanechat stopu po své činnosti. Zanechali přímo brázdu.

Čelní politici EU se shlédli v myšlence, že EU je laboratoří světa, ukazatelem pro dějiny jako mírové nadnárodní spolupráce, bezcelního mezinárodního obchodu a bez vojenských konfliktů, kdy všechny konflikty řeší osvícená Evropská komise svou vyhláškou. Kdyby ti hlupáci počkali pouhých 15 let, nechali místní populaci volně cestovat a pracovat, integrace EU by proběhla zcela samovolně sama i bez jejich přispění a bez větších konfliktů. Jenže chtěli zanechat dějinný odkaz, a tak pokazili úplně všechno, co mohli.

Shlédli se v Kalergiho myšlence, že naředěním evropských národů vytvoří jednotný evropský multikulturní mix stejně přitažlivý jako kterýkoliv euro produkt. Jakmile padla zástěrka o uprchlících před válkou v Sýrii (i průměrně inteligentnímu Evropanovi je jasné, že černoši v Sýrii nežijí), nalezli novou stejně hloupou zástěrku o uprchlících před klimatickými změnami ((i průměrně inteligentnímu Evropanovi je jasné, že podvyživený uprchlík před klimatickou změnou vypadá opravdu jinak). Zástupné důvody jsou evidentně falešné. Nejedná se o humanism us EK, nejde o válku v Sýrii ani o úprk před suchem a nedostatkem potravy. Ostatně ekonomičtí imigranti platí pašerákům až 10 tisíc eur, což je více než roční plat na některé špatně placené pozici v ČR. Určitě nejde o chudáky prchající před bídou, kteří by si zasloužili naši pomoc. Proč je do Evropy tedy dováží ve velkém a právě nyní?

Mafii obviňovat nemusíme. Ta jen využila vhodných podmínek a dělá, co je jí umožněno. Když se letos hlavouni setkali na Sicílii, po celý týden v jejich okolí nepřistála žádná loď s uprchlíky. I když předtím i potom vesele lodě přistávaly. I tu mořskou hranici lze uzavřít, pokud EU chce. Zvládli to i Španělé. Proč ne Italové? Není jim dovoleno.

Jsou 4 důvody, proč je připuštěna imigrace z Afriky a Asie:

1. Rozbití národních států - EK doufá, že sjednotí Evropu a překreslí hranice států na hranice regionů tím, že muslimské enklávy rozbijí struktury národních států a budou mít tendenci se sloučit na ideologii islámu. Jenže podobně jednotící prvek jako islám bylo i křesťanství, došlo k sjednocení pod vládou jednoho papeže. Chvíli to skutečně fungovalo. Ale islám obsahuje dvě navzájem nesmiřitelné skupiny šíitů a sunnitů, tak ani pod islámem se Evropa nesjednotí.

2. Evropská armáda - už od roku 2011 cílí Bundeswehr na zahraniční vojáky. Zatím jen na německy mluvící obyvatele okolních evropských zemí. Časem dojdou evropské vlády k tomu, že místní populace není schopna vojenské služby a tak si dovezou brance ze zahraničí. Využijí přebytku mužů mezi imigranty a vytvoří z nich armádu. K čemu ale Evropa potřebuje armádu? Na svoji obranu proti Rusku a proti vlastní populaci. Tendence ke spojení evropských národů se opakují pravidelně po 100 - 150 letech. Dobře popsané jsou snahy Napoleona, který se dostal do Moskvy. Hitler došel těsně k Moskvě. Evropská unie se díky své akceschopnosti nedostane dál než na Ukrajin u. Úspěchem bude, pokud evropská armáda dojde do Lvova.

Evropská armáda proti vlastní populaci zasáhne, pokud bude mít vojáky bez rodinných vazeb. A pro takový případ jsou imigranti výtečnou volbou. Žádné vazby, nadřazená islámská ideologie = ideální nástroj k ovládání populace. Že by EK očekávala nepokoje? Z jakého důvodu?

3. Likvidace sociálních a zdravotních systémů - všimněme si, že uprchlická krize začala poté, kdy EK vyhodnotila Lisabonskou strategii, která měla do roku 2010 učinit z EU nejkonkurenčnější a nejdynamičtější ekonomiku světa založenou na znalostech, udržitelném ekonomickém růstu, schopnosti vytvářet nová a lépe placená pracovní místa. Cíle se dosáhnout nepodařilo a EK příčinu svedla na ekonomickou krizi z 2008 - 2009. Jenže potíže dosáhnout cíle byly už před krizí. EK měla v plánu dosáhnout Lisabonskou strategií:

 • výdajů 3% HDP na výzkum a vývoj
 • modernizovat evropský sociální model a zvýšit zaměstnanost z 66 na 70% v celé EU
 • dosahovat ekonomický růst vhodným mixem národních hospodářských politik (tj. ČR dostala pozici montovny pro Německo, o kterou se prostřednictvím svých vlád dosti zasloužila a  EK jen využila přirozené tendence).

Roční tempo růstu reálného HDP Evropské unie i eurozóny se podle údajů Eurostatu zrychlilo na zhruba 3 % v letech 2006 a 2007 oproti 1-2 % dosahovaným v období 2001- 2005. Avšak v důsledku globální finanční a ekonomické krize se v roce 2008 ekonomický růst prudce zpomalil na 0,4 % a v roce 2009 reálný HDP Evropské unie i eurozóny poklesl o 4,5 %. Naplnit se nepodařilo ani cíl v oblasti zaměstnanosti, i když se její míra cílové hodnotě alespoň přiblížila. Lisabonská strategie předpokládala zvýšení celkové míry zaměstnanosti 10 v průměru EU k 70 % do roku 2010, podle údajů Eurostatu však skutečná hodnota v uvedeném roce dosáhla nižší úrovně, a sice 68,5 %. Téměř žádný pokrok se nedostavil v případě celkových výdajů na výzkum a vývoj vyjádřených v poměru k HDP. Lisabonská strategie požadovala jejich nárůst na 3 % HDP Evropské unie do roku 2010. Ve skutečnosti se však podle údajů Eurostatu celkové výdaje na výzkum a vývoj v Evropské unii zvýšily pouze nepatrně z 1,85 % HDP v roce 2000 na 2 % HDP v roce 2010. Stojí za pozornost, že navzdory přijetí Lisabonské strategie došlo v průběhu deseti let její realizace spíše k prohloubení rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členy Evropské unie, zejména mezi některými periferními zeměmi EU na straně jedné a zbytkem Evropské unie na straně druhé. (viz http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/Podklad_seminar _10.pdf).

EK přiznala 2. února 2010, že Lisabonská strategie skončila neúspěchem.Lisabonská strategie se podle Evropské komise nezaměřovala na kritické oblasti, které hrály zásadní roli při vzniku krize, jako je dohled nad finančními trhy, sledování a vyhodnocování systémového rizika na finančních trzích, vznik spekulativních bublin (například na trzích s nemovitostmi), konzumní způsob života spojený s nadměrným poskytováním úvěrů nebo nárůst schodků běžného účtu platební bilance. Makroekonomická nerovnováha a problémy s konkurenceschopností stály podle hodnocení Evropské komise u vzniku krize a nebyly adekvátně řešeny v rámci roz počtového a hospodářského dohledu v EU prováděného na základě Paktu stability a růstu a Lisabonské strategie. Podle názoru Evropské komise se eurozóna ukázala být příspěvkem pro udržení makroekonomické stability v období krize, avšak především v těch členských zemích, které i před krizí měly stabilnější a zdravější ekonomiky. Země, které se před propuknutím krize potýkaly s většími ekonomickými nerovnováhami, vnesly do eurozóny v době krize nežádoucí turbulence a problémy. Evropská komise přiznává, že Lisabonská strategie podcenila význam vzájemné závislosti ekonomik členských zemí v úzce integrované euroz&oa cute;ně a že krize tuto vzájemnou závislost zviditelnila. Rozdíly v rozsahu a tempu provádění opatření Lisabonské strategie mezi různými zeměmi měly podíl na vzniku pnutí uvnitř eurozóny a negativních vedlejších účinků u některých zemí. Dokument Hodnocení Lisabonské strategie také přiznává, že při pohledu zpět na celé období realizace Lisabonské strategie je patrné, že svět prošel změnami, kterých bylo více a které proběhly jinak, než při vzniku Lisabonské strategie předvídali analytici a tvůrci politik.

Ono to tak i bývá, že válečné plány generálních štábů vezmou za své při první změně na bojišti. Podobně tomu bude i v budoucnu. Ale EU prohrává s asijskými ekonomikami díky svému sociálnímu a zdravotnímu systému, který ovšem zvyšuje cenu evropské práce. Co s tím? Stačí přivézt dostatek lidí, kteří budou sociální a zdravotní systém jen vysávat. Buď se zhroutí ekonomicky pro neudržitelnost nebo obyvatelé, kteří do systému jen přispívají, začnou sami volat po jeho zrušení, protože je jim samotným obrovskou přítěží.

Je to něco obdobného situaci s Romy v Rumunsku oproti Romům v ČR. Zatímco v ČR z 250 - 300 tisíc Romů jen nějakých 50 tisíc nepracuje a žije na sociálních dávkách (a to populace v ČR ještě utáhne), v Rumunsku s 620 tisíci oficiálně přiznanými a až 2 miliony neoficiálními počty romské populace ze zhruba 20 milionů Rumunů už Romové pracovat musí, protože by je nikdo neuživil. Mimochodem podle výzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) je situace Romů v ČR nejlepší v EU a nejhorší je na Balkáně (http://zpravy.idnes.cz/romove-evropa-cesko-bulharsko-rumunsko-slovensko-vyzkum-pnd-/zahranicni.aspx?c=A161202_2289855_zahranicni_aha).

Drobná odbočka k ekonomické situaci ČR v porovnání s ostatními ekonomikami za roky 2004 - 2014 a to metodou komparativních výhod. Jaké bylo pořadí ČR celosvětově?

 

 • 2004 - 2005         38. místo
 • 2005 - 2006         29.
 • 2006 - 2007         29.
 • 2007 - 2008         33.
 • 2008 - 2009         33.
 • 2009 - 2010         31.
 • 2010 - 2011         36.
 • 2011 - 2012         38.
 • 2012 - 2013         39.
 • 2013 - 2014         46.

Všimněte si obratu po nástupu Topolánko - Kalouskovy a Nečas - Kalouskovy vlády, který pokračoval i za vlády Bohuslava Sobotky, která se pyšní svými ekonomickými úspěchy. Přitom jsme na tom čím dál hůře.

Jakmile bude sociální a zdravotní systém v EU zredukován na úroveň asijských států (tedy žádný), přestane být obyvatel EU posuzován z hledisek humanismu, ale stane se z něj pouze nahraditelná ekonomická jednotka. Ono to platí už nyní, pro bruselskou administrativu jsme jen podřadní lidé z postsovětského východu, kteří nechápou dobrodiní demokracie, tak jim musí být vnuceno násilím. Pro EU bude levnější dovézt ekonomického imigranta než zachraňovat lidský život v nemocnici. Opět se vrátíme do dob grunderského kapitalismu s jejich chudými a ke snížení věku dožití na nějakých 50 let u vybraných skupin osob.

Potíž je v daném systému. Je to jako loterie, všichni doufají, že budou těmi vítězi, i když statistiky říkají, že budou skoro jistě těmi poraženými. Tak budou zdravotní a sociální systémy evropských států likvidovány především těmi, kdo na jejich likvidaci nejvíce doplatí. 

4. Snížený počet spermií - Už delší dobu lékaři varují, jak dramaticky se snižuje plodnost evropských mužů trávených jedy a chemikáliemi všeho druhu. Proto jsou chovní samci dováženi z oblastí, kde k podobnému zamoření ještě nedošlo.

EU mohla pro zastavení nelegální imigrace udělat několik opatření:

1. Zjednodušit a umožnit získání legálního pracovního víza přímo v zemích žadatelů nebo nejbližších okolních bezpečných zemích. Tím by došlo k selekci imigrantů už v zemi původu a současně by došlo k omezení poptávky po službách pašeráků.

2. Všechny nelegální imigranty chycené kdekoliv v EU odeslat do detenčního zařízení. K jejich selekci by došlo v detenčním zařízení.

3. Dojednat s některou libyjskou vládou pronájem části území a umístit tam detenční zařízení pro všechny imigranty. Odtud je buď dovézt do EU, pokud budou shledáni za oprávněné žadatele nebo uprchlíky, nebo odeslat do domovské země, nebo ponechat v táboře do doby, než se budou chtít sami vrátit domů.

 

4. Odstoupit od mezinárodních úmluv, které umožňují slučování rodin.

Tím neříkám, že bychom neměli oprávněným uprchlíkům pomoci, ale těch, kdo nemají na naši pomoc žádný nárok, je příliš mnoho. S těmi soucit nemám, zvláště pokud porovnám, co si vydělá špatně placený občan ČR a kolik ekonomický imigrant platí pašerákům. ČR přijala už několik vln uprchlíků. První byli Vietnamci vyhnaní z Německa ihned po sjednocení. Šlo asi o 60 tisíc osob. Další byla vlna uprchlíků z bývalé Jugoslávie. Poslední vlna pochází z Ukrajiny a jde o přibližně 500 000 osob. Myslím, že obyvatelé ČR pomohli už dostatečně a není žádný důvod pomáhat Němcům, Francouzům a Italům s host y, které si pozvali nebo přivezli.

EK hraje s národními státy salámovou metodu. Jezinky také slibovaly: "Jen dva prstíčky ...". Jakmile ČR přijme imigrační kvóty přijaté nelegálním hlasováním na setkání ministrů vnitra, ač o nich měli rozhodovat premiéři hlasováním s právem veta (o tom se už dnes vůbec nemluví), dojde k zpřísnění kvót a vyrovnání imigrantských dávek po celé EU, zřejmě na německou úroveň.

Všimněme si, jak postupně dochází k dalšímu a dalšímu tlaku. Nejdříve přijetí imigrantských kvót hlasováním ministrů vnitra. Záměrně chybná procedura, aby nebylo možné uplatnit právo veta. Správně o nich měli hlasovat premiéři daných zemí a jednomyslným souhlasem. Můžeme si říct, že o nic nešlo, premiér nebo ministr. Jenže další krok je vymáhání právně závazných ustanovení EK. Tedy těch přijatých chybnou procedurou. Opět se skloníme, že vlastně o nic nejde, přijmeme pár imigrantů. Dalším krokem bude trvalé a automatické přerozdělování imigrantů. My se opět skloníme pod záminkou, že jde pouze o umístění do detenčních zařízení a že je můžeme vyhostit. I když se to zatím nedaří vůbec nikomu a imigranti k vyhoštění se prostě vypaří. Dalším krokem bude sjednocení dávek pro imigranty v EU na stejnou úroveň v celé EU. Což bude v praxi znamenat tu nejštědřejší úroveň - německou. Stane se mimořádně výhodné být imigrantem v ČR žijícím za německé dávky za české ceny. Zbídačení místní populace ČR dojde svého konečného cíle. Posledním krokem, který se už děje např. v Itálii, bude zabavování majetku. Tedy zatím se to týká jen italských penzionů a hotelů, do kterých italští prefekti posílají na byt imig ranty přes nesouhlas osmdesátiletého majitele hotelu (viz video http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/25222-tohle-je-opravdu-drsne-80letemu-majiteli-penzionu-vnutili-i-pres-jeho-nesouhlas-africke-imigranty-snazil-se-branit-svuj-majetek-vlastnim-telem-ale-marne-video-.aspx). Postupně se to možná bude týkat činžovních domů nebo větších rodinných domů a bytů. Ostatně máme zkušenosti z dob socialismu. Jak byste se zachovali, kdyby přijel policejní autobus k Vašemu domu a ve Vašich pokojích ubytovali cizí lidi proti Vaší vůli?

Co jsme proti tomu udělali? Nic! A co proti tomu můžeme udělat? Už také nic. Naše šance na úspěch vzaly za své ve chvíli, kdy jsme připustili, aby o imigračních kvótách rozhodli hlasováním ministři vnitra členských zemí EU místo jednomyslným přijetím kvót premiéry EU.

Mezitím se otevřeně dozvídáme z úst ministra Pilného, že důchody budou tak mizerné, že si za ně za 20 let stejně nic nekoupíme. Co s tím? Zajistit se sami. Záhumenek a drobné hospodářství.

Co je to? Je to černé a klepe to na dveře. Správně, naše růžová budoucnost.

Naší jedinou nadějí jsou české vlády, které se ze všech sil snaží z ČR udělat neatraktivní místo pro imigranty. Místo, kde je čím dál obtížnější žít i pro domácí obyvatele. A jsou ve své snaze velmi úspěšné. Vzpomeňme si na podzim ve volbách!

 

Komentáře

Trvalý odkaz

ten záver nemá chybu...čím horší, tým lepšie...:))) ale je to pravda

Trvalý odkaz

Gerde, Vaše psaní, to je doslova naturalistické líčení naší budoucnosti, bohužel nemám Vašemu článku co vytknout.
Mě nejvíce pobavila pasáž o tom, jak si každý myslí, že bude vítěz v oné loterii. A to si ještě zcela neumíme představit, jaké budou důsledky Technické revoluce 4.0 v našich končinách.
Když občas jedeme na dovolenou do jedné cizí země, tak nám ten hoteliér nebo majitel penzionu říká, vy se máte ještě pořád dobře, můžete si jet na dovolenou. Já tu musím být celý rok, abych se uživil.

In reply to by Zd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Děkuji za názor. Důsledky technické revoluce 4.0 lze jen těžko předvídat. Možná budeme mít spoustu lidí, kteří nebudou nikde zapotřebí. Nebude potřeba jejich práce, budou přebyteční. Z historie víme, že takové přebytečné počty lidí řešily jen epidemie nemocí (to moc nehrozí), revoluce a války. Ale spíše bude docházet k nárůstu pouliční kriminality. Party lidí bez zaměstnání, budoucnosti a se spoustou volného času budou hledat způsob ke zničení majetku těch pracovitých a spořivých lidí, jejichž plat nestačí na ochranku. Na tu budou mít prachy jen ti nejbohatší.
Tak došlo k feudalismu v rané západní Evropě 8. - 9. století. Nájezdy vikingů obyvatelé jedné vesnice nebo statku neodrazili. Obvykle se vyčlenila skupina profesionálních bojovníků, kteří chránili vesnici a ta jim zato platila živobytí. Vztah čistě profesionální. Kdo na plat profesionálům neměl, v případě napadení nebyl nijak chráněn, a rychle zmizel.
Také to skončilo rozpadem centrální moci, která stejně nebyla schopna nic zajistit a nebyla ani respektována. Ale zase ve vesničkách vzdálených od centrální moci bylo více osobní svobody. Na krach centrální moci doplatili jen herci a umělci a lidé placení státem. Najednou o ně nebyl zájem. Dnešní rádobyelity vyhlašující své výzvy v divadlech mohou být za pár desítek let lidmi, kteří nebudou vědět, co zítra do úst. Rčení hladový jako herec možná opět nabyde původního významu.

fNevim, historii ve svem volnem case mam jakokonicek. Mam nacteno, jak to bylo v evrope v tom 8-9 stoleti, i ve stoletich predeslych a pak i pote, ale obycejny clovek se vzdy mel dobre pouze a jenom v dobach klidnich, kdy byl silny vladce, jinak se mel spatne a toi v tech zapadlich vesnicich, kde pak vladl maly kapo... Viz amerika pred druhounsvetovou, kdy byly mestecka ovladany i vrazdami mistnimstarostem/statkarem co mel v kapse aerifa a nejakou bandu pritrz tomu ucinili vojaci co se vratili z z valky, meli vycvik a zadny strach ze smrt.... Ale nebyltam dosah centralni vlady... Zato v nemeckych zemich kde se zavedlnordnung se behem 19stoleti zavedl relativni poradek. ...

Pisete zajimave, ale s postavenim prosteho lidu prilis optimisticky nevidim, spise naopak... On je u nas rozsireny omyl rikat, ze doktor co ma 3 vilky je bohac... Jinde na zapade je ma pouze dobre zamestnani a je pleps z vyssi stredni tridy...

Trvalý odkaz

Já mám naopak k tomu článku docela výhrady. Nevím, proč by to všechno mělo být organizované s nějakým důmyslným záměrem. Spíš si myslím, že to tak plyne samo, protože nikdo z těch, kdož o tom rozhodují, nemá nějaký osobní záměr to skutečně řešit. Prostě to běží stylem, nehas, co tě nepálí. A druhá věc je nesmyslnost předpovídání budoucnosti prostou extrapolací současných trendů. Mnohem dřív, než by to dostoupilo do fáze násilného ubytovávání cizích osob v obývaných soukromých bytech či že by z důchodů skutečně nešlo skromě vyžít, uvedou se do chodu jiné mechanismy, například občanská válka, mezinárodní konflikt, zánik našeho státu (třeba pod lákavou nabídkou německých důchodů), zásadní změna režimu atd. A záhumenek a drobné hospodářství má smysl pouze v době relativního klidu a míru a (chudé) stability, ale v době prudkých změn doprovázených selháním státu, kdy by se tady potloukaly ozbrojené hordy lupičů (což by byl jistě nejefektivnější způsob obživy), by se hospodář úrody asi nedočkal, ledaže by si najal sedm statečných.

Děkuji za názor, nemusíte se mnou souhlasit. Většina mnou popisovaných mechanismů je dána samovolným společenským vývojem. Nikde ale není řečeno, že jej některá skupina lidí nemůže vhodně využít. Může, a to docela klidně.
Pokud Vám článek připadá přitažený za vlasy, odkazuji na zdokumentovanou činnost neziskových organizací placených George Sörosem a jejich úlohu v revolucích. Nebo z historie využití Lenina německou tajnou službou, aby rozpoutal revoluci a německá východní fronta byla ukončena. A jde zrovna o případ, kdy se plán povedl a měl cílený úspěch.
Mnou nastíněný vývoj se může a nemusí stát, vše může proběhnout i jinak. Ale hrozby jsou reálné.

Trvalý odkaz

EU nedokáže zastavit příliv imigrantů to Itálie protože se snaží o opak.

Multikulturní experiment v EU žádným předmětem zkoumání nebude. Ti kdo ho dělaj nestojej o to, aby se poznaly jejich špinavé triky. Financování komunismu či nacismu Amrickými bankstery taky nikdo nezkoumá a když, tak to nikde nemůže říct.

Obyvatelé států žádné instinkty neztratili. Dělaj proti, co můžou. Jen jsou časově napřed. Tady máme zkušenost s komunisty a kdo co dělá s extrémní levicí kolem kliniky? Nikdo nic nevymyslel.

Politici dělají co se jim přikáže, protože jsou vydíraní. Šílená Angela byla komunistickou funkcionářkou, je napůl židovka a nejspíš lesba. Jak to bylo s Havlem, udělal všechno, co se mu přikázalo.

Co si myslíte o čem jsou tihle lidi. Tady maj svuj chlast, děvky, žrádlo, moc, úchylárny - tady je prasárna, kterou musej udělat, aby je dál měli. Dál to pro ně nejde.

"EK vyhodnotila Lisabonskou strategii, která měla do roku 2010 učinit z EU nejkonkurenčnější a nejdynamičtější ekonomiku světa" - no, a nebo má EK spíš za úkol Evropu zničit. Stejně jako USA byla ničena globalizátory.

EU neprohrává kvůli své velké ceně práce, ale protože otevírá svůj trh bezcelně. Ceny práce byly v Asii nižší než v USA vždycky, ale nemohli jen tak vyvážet zboží na západ.

Žádná imigrace není potřeba ani kvůli spermiím. Ženský nejsou děvky náhodou a když je manžel neoplodní seženou si to jinde. Statisticky je to 1-3 z deseti podle země.

Imigrace není potřeba ani ekonomicky. Když se snížila populace Anglie po velkém moru, tak Anglání nejezdili lovit araby, aby si nima osídlili prázdné vesnice. Vzrostly ceny práce, vrchnost musela dát více peněz a více svobod pracujícím a to vedlo k větší demokracii.

Ekonomiky se to vůbec nedotklo. Míň lidí míň vyrobí, ale také míň spotřebuje. Při nadbytku lidí bohatnou bohatci, při nedostatku pracující.

Žádní imigranti nejsou potřeba. To jsou jen podnikatelé lakotní a nechtěj platit víc. -

Klidně i rušit občanství neevropanům s evropskými pasy, když z nich stejně Evropané nejsou a dál se chovaj jak v Africe.

KADLAS

- Proč. Moc a peníze, jako vždy a všude.
Kdyby na tom rozhodující neměli zájem, tak by to neprosazovali za každou cenu a všemi prostředky a Merkelová by už seděla v blázinci (Empiechement) a ne aby ji dál všichni podporovali. Jak v jejích partajích, tak tajné služby, státní orgány, tak korporace a taky vůdcové jiných zemí. - Podívejte se jak vyváděj kvůli Trumovi a Zemanovi.

V Itálii žádná občanská válka není, v Řecku taky ne, v Německu taky ne a je to tam horší, než si umíme představit.

Trvalý odkaz

"I got accustomed to my evaluation, " curry remembered,<a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> "people said I was too short, don't engage in college basketball, then for that same reason that I can't play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am not only a pure point guard, until October of last year, I also found how the general manager of funny to my opinion as the league 3 rd good shooting guard. I have not yet fully participate in their full potential, and so i set a higher standard to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met having it . <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> him so great shooting everywhere, " warriors coach mark Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, capture hand, step back, calf, in the face connected with two double forced in order to......, any thought of filming mode, you can see he's astonishingly. We have never ever seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is equally a level. And his other like reggie cooper, Chris mullin, such while dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are almost all fantastic striker, but these people didn't garage so thorough, this guy is zero limit. "

Timer along with dance, 6 minutes <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still later step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between ball and floor with an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to period takes 0. 6 seconds on average, the garage from planning action to dial the ball moves, it only takes 0. 4 moments. Fast to make up for your deficiency of the storage area height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is actually along with them. His arm still moves once the posture, and of their teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7 Football Boots</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>porsche design shoes</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry basketball shoes</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>harden vol 2</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>adidas ultra boost 4</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron Shoes</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a>

Trvalý odkaz

Garage beneath the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the start up the left side in the body without any slowdown, their footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to finish, the garage action much more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the soil, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the total shooting art played a revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his chest muscles slightly next point position organized the ball, the index finger as well as middle finger instinct to uncover gaps in the rubber ball center. His arm gently lifted back, still left his palm the ball, but still control between his fingers. His right arm into every one of the joints is close for you to 90 degree Angle, on the shoulder to the shoulder, from the elbow towards the wrist, from wrist to make reference to, as if a bistro waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting will keep perfect posture and toughness. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed yet another factor: enough deep muscles memory. Shooting touch just isn't a proper adjective, any player, able to throw a superb shooting there is although one secret to all - year after year, year after year training, until a set involving complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist such as monks meditate boring process, it also helped whenever he graduated from school, eventually grow into some other leading little-known Davidson school NCAA elite last nine.

"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> you feel about your own shooting motion is correct, " curry claimed, "you can only make use of their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe that we can. We're so a lot of practice in training, so as to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not correctly, the game will experience very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>pegasus 35</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving basketball shoes</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram shoes</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.lebron-14.us>nike lebron 14</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>Nike lebron soldier 11</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt runner</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.kd11.org>kd 11</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a>

Trvalý odkaz

Two steals in his System, [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] in the first 1 fourth, and the two steals to garage a complete of 106 times from the playoffs career steals, which often transcends the rick Craig, became the steals from the history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside game, this also let their playoff three-pointers hit number approximately 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff record list. Distance comes eighth Chauncey billups, he furthermore only six three things.

37 points in solely three games, came [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] alive, and this is his shock as to, including playoffs) 9th score 35 + game with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt which the game can be reportedly the garage in this series played the top game. The first about three games, garage is averaging 35. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 assists, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from about three, compared with the standard season shooting stage, a certain degree of decline, however the game, garage completely crazy. The blazers in various players to hound your ex, but no one can certainly disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to find out "day day" feeling.

11 three-point line out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] 7 goals, including vast ranges of three points. Wearing warriors baseball hat sitting inside stands to watch the old garage, it also appears to get son's playing god appear to be some incredible performance. The lens to the old garage, he could not help but shook his or her head.

Of course, whatever other people think, garage three points with regards to own performance with utter confidence. In the next quarter the warriors together with 88-58 big lead the actual blazers, garage outside the actual three-point line again, the ball clear of the one hand, this individual turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole upheaval. Can put the three points with this state, the other celebration can say what?

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url]

Trvalý odkaz

"I got accustomed to my evaluation, " curry recalled,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I has been too short, don't participate in college basketball, then for the same reason that Could not play in the NBA. People don't even think I can play guard, then said I am not just a pure point guard, until October of a year ago, I also found that this general manager of funny to my opinion as the league 3rd good shooting guard. I've got not yet fully play their full potential, and so i set a higher normal to himself, committed to continuously improve to be more outstanding. "

"We've never met you are not [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] him so great shooting in all directions, " warriors coach level Jackson said, "and roll, stop and go empty-handed, capture hand, step back, lower-leg, in the face regarding two double forced for you to......, any thought of firing mode, you can see he's astonishingly. We have never seen anyone can achieve this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is usually a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such since dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are almost all fantastic striker, but that they didn't garage so thorough, this guy is no limit. "

Timer and also dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] in addition to 30 seconds, Davis has been doing everything we can to towards the garage, but still delayed step. Garage again to complete a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition on the body is still soaring, use forefinger and middle finger touch to try and do the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves even more complicated to block, as well as relating to the ball and floor with an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to occasion takes 0. 6 seconds typically, the garage from planning action to dial your ball moves, it solely takes 0. 4 just a few seconds. Fast to make up with the deficiency of the car port height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket along the way, the look of garage is definitely along with them. His arm still moves in the event the posture, and of his or her teammates has begun in order to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url]

Trvalý odkaz

Shed, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] on the largest child, dell : garage in 2002, his or her dad announced over 04 years of career, finally handed over 40. 2% on threes document card. From a quite young age, Stephen across the shooting learned how to shoot on the feet of the learn, when dad refused to consider him to the hornets coaching, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you're, but because he also need to be with my dad, to rehearse his shot.

At the age of 9, garage is of his own [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] amateur league teams of players, only if the coach must outside shot collapse in the opponent's zone will end up being sent. Recalled the yourself, garage proudly said: "when My spouse and i was a defense experts, all start from presently there. "

To go returning to [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] the original text, in the event the garage near the basketball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again concurrently, she was in high school graduation played point guard, turning to the volleyball after in the campus of Virginia technological, and meet the garage there's father. "If I dribble towards coast, I have to select to shoot or cross, it's my limit. "Dell said, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit images, but before becoming some sort of striker, he already was an improved control player, people often ignore it. After their dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to his mother. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url]

Trvalý odkaz

As being a core point guard, garage and other three split the difference is which he is the team sponsor and organizer. In additional words, he can't resemble novak on the perimeter around looking forward to [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to offer him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for people each a 3-pointer facilitates objects, and to time, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 can be a teammate's pass and struck; Three-point shots hit your second more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] throughout 213, has 206 relies upon your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, you will discover 105 of 3 seriously isn't sending (272), quite simply, is to create prospects, nasty sto vote. This trick inside team's star, such since flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because an individual errs, physical strength consumption, to the number of that time period few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times is not assists quantity highest throughout alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better when compared with lebron James thrown straight into more all 3-pointers, as well as the shooting is in the league all five like not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), each quality and quantity. Considered together, the three points to be able to thrown into space just isn't an easy thing, need to have the forty percent three-point shots have to create his own shots, this how tired! The most precious is, no make a difference when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder how the manager of the enthusiast when Bob myers not too long ago told the Associated Push said: "as long as it's garage, to get the ball is reasonable. inches.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]curry shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url]

Trvalý odkaz

Throw three points isn't the whole garage day-to-day work, and don't overlook, Stephen curry is this team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists inside regular season, 14 from the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is actually averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched lots of times, there are always many ball he wasn't inside the outside, but the ball inside, attracted a double... What will happen then? There was a man he can tell you the answer, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay : Thompson, from the older state warriors, he made shock as to 211 3-pointers, finished third inside league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 time to contrast the car port and ray Allen inside '05 -' 06 : Allen into 269 3-pointers, and he or she is the Seattle supersonics. That year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, opportunity 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 photos in his Arsenal, of up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack build 3 ratio is a lot less than a quarter, compared with 38. 6% in databases; That year, Allen's assists the amount 3. 7, less than the Treasury for three facilitates. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not just completed the sharpshooter history, his teammates for his / her creation of free-throw chances into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball development, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Furthermore, he also can cross assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not merely can catch vote, may also urgent stopped, can generate more opportunities to other folks, this star, unique! Now i'm [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] afraid, just use "striker" two words are unable to define Stephen curry, also need to be in with some sort of "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers camo[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url]

Trvalý odkaz
Trvalý odkaz

Garage, 26, is one [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] in the largest child, dell : garage in 2002, their dad announced over sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes record card. From a really young age, Stephen about the shooting learned how to shoot at the feet of the get better at, when dad refused to consider him to the hornets instruction, Stephen will be pursed lips, not because can't visit those big-name players, the old that you are, but because he also need to be with my dad, to train his shot.

At the age of 9, garage is of his very own [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] amateur league teams regarding players, only if the coach needs to outside shot collapse at the opponent's zone will always be sent. Recalled the oneself, garage proudly said: "when We was a defense authorities, all start from presently there. "

To go time for [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] the original text, if the garage near the ball in midfield, people tend to overlook just about the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks to be able to his mother, then any 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in high school played point guard, turning to the volleyball after in the campus of Virginia support, and meet the shed there's father. "If I dribble on the coast, I have to pick to shoot or go, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all he is able to beautiful posture hit photos, but before becoming a striker, he already was an improved control player, people tend to ignore it. After his / her dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to his mother. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers camo[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url]

Trvalý odkaz

Half-court complete,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] the garage 12 factors and 4 rebounds 6 assists, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his one-on-one hit his things. In this series, OuWenBen needs certain advantages in counterpoint, such as the finals last year, because season of Christmas competitions, with their strong private fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] to discover the rhythm. Actually, today quite often was clay - Thompson Master Owen, although Owen hit a dead facing him, but clay height reach or to some degree, limits the Owen's invasion. In only a few times facing single singled out inside his Arsenal, although Owen features good performance, but also it's hard to come back for a knight.

Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] shots. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points inside second half. Facing the big four from the mighty, and only Erika Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to try and do better.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrie3.us]nike kyrie 3[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers suede[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]adidas ultra boost 4[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url]

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.