Proč to jen dělají?

Autor
Štítky

Už delší dobu si klademe otázku, proč EU nedovede zastavit příliv imigrantů do Itálie. Pokud si někdo myslí, že je to z důvodu humanismu a soucitu, je naivní jak motýl Emmanuel z Francie. O nutnosti naší pomoci ekonomickým imigrantům z Afriky (a to je 95% příchozích imigrantů) nám hlásají lidé, které před nepříliš dávnou dobou ponechala klidnou stejná situace, kdy imigranti plavali na Kanárské ostrovy. Pak objevili jednodušší trasu do Španělska přes Gibraltar, pokusili se dostat do španělských afrických enkláv Ceuty a Melilly. Pomohl až sedminásobný plot v Ceutě a Melille a dohoda španělské vlády s Marokem. V té době měli problém Španě lé a všem čelným politikům EU to bylo dost lhostejné, včetně Junckera a Merkelové, kteří v té době byli ve vrcholné evropské politice.

Podobně ve Rwandě byla situace neudržitelná od roku 1990, kdy probíhaly boje mezi povstalci z kmene Tutsijů a vládní vojsky Hutů. Samotná genocida probíhala neuvěřitelné 3 měsíce od dubna do června 1994. OSN se ukázalo jako zcela neschopné a evropským politikům byla situace ve Rwandě úplně lhostejná. Zavražděno bylo kolem 1 milionu osob a ze svých domovů bylo vyhnáno kolem 2,5 milionu osob z řad Tutsijů a umírněných Hutů. To jsou fakta, která jen mají ukázat, že politikům v EU je úplně jedno, kolik lidí se v Africe zmasakruje nebo utopí cestou z Afriky. Proč by je tedy měly trápit oběti ve Středozemním moři? Bojí se jen novinových titulků a demonstrací multikulturních vítačů.

A teď si to srovnejme s imigrační krizí, kdy EU není schopna zastavit ani nápor přibližně 5 až 10 tisíc osob denně, které Frontex a lodě neziskových organizací vyloví u Libye a dopraví do Itálie. Přitom se nejbližší bezpečné přístavy nachází v Tunisku, když už nepovažují Libyi za nejbližší bezpečnou zemi, které jsme přinesli dobrodiní demokracie proti autoritářskému režimu Kadáfího. Jenže Libyjci na nějaké mezinárodní dohody o přijímání trosečníků kašlou. To jen my se chováme jako vegetariáni ve světě masožravců.

Politikům z EU nikdy nešlo o místní obyvatele, ty přímo nenávidí jako osoby, které jim kazí jejich velký proevropský sen. Nacismus, komunismus a multikulturalismus, tři ideologie vzešlé v Evropě, pořád sní o vytvoření nového člověka, přičemž tím starým nebetyčně pohrdají a považují jej za nežádoucí prvek určený k likvidaci. Humanismus je tu jen pro příchozí ekonomické imigranty, ale stejná míra humanismu vůči domácím obyvatelům chybí. Místní bezdomovci nebo chudí lidé nemají nárok na takovou míru solidarity jaká čeká uprchlíky z Afriky. My jsme v dnešní EU toéž co Žid&ea cute; v Německu 1934,  političtí vězni v sovětském bloku 50. let. Dokonce i máme stejně nadšené hnědokošiláče nebo modré svazáky stejně nadšeně budující novou společnost proti nechápavým zahořklým starým strukturám. 

Multikulturní experiment v EU bude jednou předmětem rozsáhlých výzkumů, proč obyvatelé států se zkušeností s nacisty a fašisty ztratili přirozené instinkty a naopak je neztratili obyvatelé států se zkušeností s komunisty. Jako kritická časová hranice se ukazuje přibližně jeden lidský život po odečtení prvních dětských let. Západní  Evropa po roce 1945 už nic tak tragického nezažila. Osobní zkušenost vymizela a zůstala je v učebnicích historie. Poté, kdy vymřely generace s přímou zkušeností z roku 1945, ztratily se i jakékoliv zkušenosti s nástupem nacismu k moci. Podobné zkušenosti se socialismem můžeme klást přibližně do r oků 1948 - 1960. Ještě žijí pamětníci tehdejší doby, ale současně roste počet příslušníků generací, kteří s daným obdobím žádnou zkušenost nemají a jsou tak náchylní k nové totalitní ideologii multikulturalismu někdy popisované též jako trvalá vina bílého heterosexuálního muže.

Z toho vyplývá, že kdyby politici v EU počkali ještě 15 let, mohli uskutečnit svůj evropský sen zcela bez zábran jen s místním obyvatelstvem. Stačilo, kdyby neudělali vůbec nic. Jenže to oni nemohli, chtějí se zapsat do historie. A tak můžeme jednoduše určit viníky současného stavu EU. Jsou to politici, kteří budou za 15 let pravděpodobně mrtví, ale do té doby chtějí zanechat stopu po své činnosti. Zanechali přímo brázdu.

Čelní politici EU se shlédli v myšlence, že EU je laboratoří světa, ukazatelem pro dějiny jako mírové nadnárodní spolupráce, bezcelního mezinárodního obchodu a bez vojenských konfliktů, kdy všechny konflikty řeší osvícená Evropská komise svou vyhláškou. Kdyby ti hlupáci počkali pouhých 15 let, nechali místní populaci volně cestovat a pracovat, integrace EU by proběhla zcela samovolně sama i bez jejich přispění a bez větších konfliktů. Jenže chtěli zanechat dějinný odkaz, a tak pokazili úplně všechno, co mohli.

Shlédli se v Kalergiho myšlence, že naředěním evropských národů vytvoří jednotný evropský multikulturní mix stejně přitažlivý jako kterýkoliv euro produkt. Jakmile padla zástěrka o uprchlících před válkou v Sýrii (i průměrně inteligentnímu Evropanovi je jasné, že černoši v Sýrii nežijí), nalezli novou stejně hloupou zástěrku o uprchlících před klimatickými změnami ((i průměrně inteligentnímu Evropanovi je jasné, že podvyživený uprchlík před klimatickou změnou vypadá opravdu jinak). Zástupné důvody jsou evidentně falešné. Nejedná se o humanism us EK, nejde o válku v Sýrii ani o úprk před suchem a nedostatkem potravy. Ostatně ekonomičtí imigranti platí pašerákům až 10 tisíc eur, což je více než roční plat na některé špatně placené pozici v ČR. Určitě nejde o chudáky prchající před bídou, kteří by si zasloužili naši pomoc. Proč je do Evropy tedy dováží ve velkém a právě nyní?

Mafii obviňovat nemusíme. Ta jen využila vhodných podmínek a dělá, co je jí umožněno. Když se letos hlavouni setkali na Sicílii, po celý týden v jejich okolí nepřistála žádná loď s uprchlíky. I když předtím i potom vesele lodě přistávaly. I tu mořskou hranici lze uzavřít, pokud EU chce. Zvládli to i Španělé. Proč ne Italové? Není jim dovoleno.

Jsou 4 důvody, proč je připuštěna imigrace z Afriky a Asie:

1. Rozbití národních států - EK doufá, že sjednotí Evropu a překreslí hranice států na hranice regionů tím, že muslimské enklávy rozbijí struktury národních států a budou mít tendenci se sloučit na ideologii islámu. Jenže podobně jednotící prvek jako islám bylo i křesťanství, došlo k sjednocení pod vládou jednoho papeže. Chvíli to skutečně fungovalo. Ale islám obsahuje dvě navzájem nesmiřitelné skupiny šíitů a sunnitů, tak ani pod islámem se Evropa nesjednotí.

2. Evropská armáda - už od roku 2011 cílí Bundeswehr na zahraniční vojáky. Zatím jen na německy mluvící obyvatele okolních evropských zemí. Časem dojdou evropské vlády k tomu, že místní populace není schopna vojenské služby a tak si dovezou brance ze zahraničí. Využijí přebytku mužů mezi imigranty a vytvoří z nich armádu. K čemu ale Evropa potřebuje armádu? Na svoji obranu proti Rusku a proti vlastní populaci. Tendence ke spojení evropských národů se opakují pravidelně po 100 - 150 letech. Dobře popsané jsou snahy Napoleona, který se dostal do Moskvy. Hitler došel těsně k Moskvě. Evropská unie se díky své akceschopnosti nedostane dál než na Ukrajin u. Úspěchem bude, pokud evropská armáda dojde do Lvova.

Evropská armáda proti vlastní populaci zasáhne, pokud bude mít vojáky bez rodinných vazeb. A pro takový případ jsou imigranti výtečnou volbou. Žádné vazby, nadřazená islámská ideologie = ideální nástroj k ovládání populace. Že by EK očekávala nepokoje? Z jakého důvodu?

3. Likvidace sociálních a zdravotních systémů - všimněme si, že uprchlická krize začala poté, kdy EK vyhodnotila Lisabonskou strategii, která měla do roku 2010 učinit z EU nejkonkurenčnější a nejdynamičtější ekonomiku světa založenou na znalostech, udržitelném ekonomickém růstu, schopnosti vytvářet nová a lépe placená pracovní místa. Cíle se dosáhnout nepodařilo a EK příčinu svedla na ekonomickou krizi z 2008 - 2009. Jenže potíže dosáhnout cíle byly už před krizí. EK měla v plánu dosáhnout Lisabonskou strategií:

 • výdajů 3% HDP na výzkum a vývoj
 • modernizovat evropský sociální model a zvýšit zaměstnanost z 66 na 70% v celé EU
 • dosahovat ekonomický růst vhodným mixem národních hospodářských politik (tj. ČR dostala pozici montovny pro Německo, o kterou se prostřednictvím svých vlád dosti zasloužila a  EK jen využila přirozené tendence).

Roční tempo růstu reálného HDP Evropské unie i eurozóny se podle údajů Eurostatu zrychlilo na zhruba 3 % v letech 2006 a 2007 oproti 1-2 % dosahovaným v období 2001- 2005. Avšak v důsledku globální finanční a ekonomické krize se v roce 2008 ekonomický růst prudce zpomalil na 0,4 % a v roce 2009 reálný HDP Evropské unie i eurozóny poklesl o 4,5 %. Naplnit se nepodařilo ani cíl v oblasti zaměstnanosti, i když se její míra cílové hodnotě alespoň přiblížila. Lisabonská strategie předpokládala zvýšení celkové míry zaměstnanosti 10 v průměru EU k 70 % do roku 2010, podle údajů Eurostatu však skutečná hodnota v uvedeném roce dosáhla nižší úrovně, a sice 68,5 %. Téměř žádný pokrok se nedostavil v případě celkových výdajů na výzkum a vývoj vyjádřených v poměru k HDP. Lisabonská strategie požadovala jejich nárůst na 3 % HDP Evropské unie do roku 2010. Ve skutečnosti se však podle údajů Eurostatu celkové výdaje na výzkum a vývoj v Evropské unii zvýšily pouze nepatrně z 1,85 % HDP v roce 2000 na 2 % HDP v roce 2010. Stojí za pozornost, že navzdory přijetí Lisabonské strategie došlo v průběhu deseti let její realizace spíše k prohloubení rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členy Evropské unie, zejména mezi některými periferními zeměmi EU na straně jedné a zbytkem Evropské unie na straně druhé. (viz http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/Podklad_seminar _10.pdf).

EK přiznala 2. února 2010, že Lisabonská strategie skončila neúspěchem.Lisabonská strategie se podle Evropské komise nezaměřovala na kritické oblasti, které hrály zásadní roli při vzniku krize, jako je dohled nad finančními trhy, sledování a vyhodnocování systémového rizika na finančních trzích, vznik spekulativních bublin (například na trzích s nemovitostmi), konzumní způsob života spojený s nadměrným poskytováním úvěrů nebo nárůst schodků běžného účtu platební bilance. Makroekonomická nerovnováha a problémy s konkurenceschopností stály podle hodnocení Evropské komise u vzniku krize a nebyly adekvátně řešeny v rámci roz počtového a hospodářského dohledu v EU prováděného na základě Paktu stability a růstu a Lisabonské strategie. Podle názoru Evropské komise se eurozóna ukázala být příspěvkem pro udržení makroekonomické stability v období krize, avšak především v těch členských zemích, které i před krizí měly stabilnější a zdravější ekonomiky. Země, které se před propuknutím krize potýkaly s většími ekonomickými nerovnováhami, vnesly do eurozóny v době krize nežádoucí turbulence a problémy. Evropská komise přiznává, že Lisabonská strategie podcenila význam vzájemné závislosti ekonomik členských zemí v úzce integrované euroz&oa cute;ně a že krize tuto vzájemnou závislost zviditelnila. Rozdíly v rozsahu a tempu provádění opatření Lisabonské strategie mezi různými zeměmi měly podíl na vzniku pnutí uvnitř eurozóny a negativních vedlejších účinků u některých zemí. Dokument Hodnocení Lisabonské strategie také přiznává, že při pohledu zpět na celé období realizace Lisabonské strategie je patrné, že svět prošel změnami, kterých bylo více a které proběhly jinak, než při vzniku Lisabonské strategie předvídali analytici a tvůrci politik.

Ono to tak i bývá, že válečné plány generálních štábů vezmou za své při první změně na bojišti. Podobně tomu bude i v budoucnu. Ale EU prohrává s asijskými ekonomikami díky svému sociálnímu a zdravotnímu systému, který ovšem zvyšuje cenu evropské práce. Co s tím? Stačí přivézt dostatek lidí, kteří budou sociální a zdravotní systém jen vysávat. Buď se zhroutí ekonomicky pro neudržitelnost nebo obyvatelé, kteří do systému jen přispívají, začnou sami volat po jeho zrušení, protože je jim samotným obrovskou přítěží.

Je to něco obdobného situaci s Romy v Rumunsku oproti Romům v ČR. Zatímco v ČR z 250 - 300 tisíc Romů jen nějakých 50 tisíc nepracuje a žije na sociálních dávkách (a to populace v ČR ještě utáhne), v Rumunsku s 620 tisíci oficiálně přiznanými a až 2 miliony neoficiálními počty romské populace ze zhruba 20 milionů Rumunů už Romové pracovat musí, protože by je nikdo neuživil. Mimochodem podle výzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) je situace Romů v ČR nejlepší v EU a nejhorší je na Balkáně (http://zpravy.idnes.cz/romove-evropa-cesko-bulharsko-rumunsko-slovensko-vyzkum-pnd-/zahranicni.aspx?c=A161202_2289855_zahranicni_aha).

Drobná odbočka k ekonomické situaci ČR v porovnání s ostatními ekonomikami za roky 2004 - 2014 a to metodou komparativních výhod. Jaké bylo pořadí ČR celosvětově?

 

 • 2004 - 2005         38. místo
 • 2005 - 2006         29.
 • 2006 - 2007         29.
 • 2007 - 2008         33.
 • 2008 - 2009         33.
 • 2009 - 2010         31.
 • 2010 - 2011         36.
 • 2011 - 2012         38.
 • 2012 - 2013         39.
 • 2013 - 2014         46.

Všimněte si obratu po nástupu Topolánko - Kalouskovy a Nečas - Kalouskovy vlády, který pokračoval i za vlády Bohuslava Sobotky, která se pyšní svými ekonomickými úspěchy. Přitom jsme na tom čím dál hůře.

Jakmile bude sociální a zdravotní systém v EU zredukován na úroveň asijských států (tedy žádný), přestane být obyvatel EU posuzován z hledisek humanismu, ale stane se z něj pouze nahraditelná ekonomická jednotka. Ono to platí už nyní, pro bruselskou administrativu jsme jen podřadní lidé z postsovětského východu, kteří nechápou dobrodiní demokracie, tak jim musí být vnuceno násilím. Pro EU bude levnější dovézt ekonomického imigranta než zachraňovat lidský život v nemocnici. Opět se vrátíme do dob grunderského kapitalismu s jejich chudými a ke snížení věku dožití na nějakých 50 let u vybraných skupin osob.

Potíž je v daném systému. Je to jako loterie, všichni doufají, že budou těmi vítězi, i když statistiky říkají, že budou skoro jistě těmi poraženými. Tak budou zdravotní a sociální systémy evropských států likvidovány především těmi, kdo na jejich likvidaci nejvíce doplatí. 

4. Snížený počet spermií - Už delší dobu lékaři varují, jak dramaticky se snižuje plodnost evropských mužů trávených jedy a chemikáliemi všeho druhu. Proto jsou chovní samci dováženi z oblastí, kde k podobnému zamoření ještě nedošlo.

EU mohla pro zastavení nelegální imigrace udělat několik opatření:

1. Zjednodušit a umožnit získání legálního pracovního víza přímo v zemích žadatelů nebo nejbližších okolních bezpečných zemích. Tím by došlo k selekci imigrantů už v zemi původu a současně by došlo k omezení poptávky po službách pašeráků.

2. Všechny nelegální imigranty chycené kdekoliv v EU odeslat do detenčního zařízení. K jejich selekci by došlo v detenčním zařízení.

3. Dojednat s některou libyjskou vládou pronájem části území a umístit tam detenční zařízení pro všechny imigranty. Odtud je buď dovézt do EU, pokud budou shledáni za oprávněné žadatele nebo uprchlíky, nebo odeslat do domovské země, nebo ponechat v táboře do doby, než se budou chtít sami vrátit domů.

 

4. Odstoupit od mezinárodních úmluv, které umožňují slučování rodin.

Tím neříkám, že bychom neměli oprávněným uprchlíkům pomoci, ale těch, kdo nemají na naši pomoc žádný nárok, je příliš mnoho. S těmi soucit nemám, zvláště pokud porovnám, co si vydělá špatně placený občan ČR a kolik ekonomický imigrant platí pašerákům. ČR přijala už několik vln uprchlíků. První byli Vietnamci vyhnaní z Německa ihned po sjednocení. Šlo asi o 60 tisíc osob. Další byla vlna uprchlíků z bývalé Jugoslávie. Poslední vlna pochází z Ukrajiny a jde o přibližně 500 000 osob. Myslím, že obyvatelé ČR pomohli už dostatečně a není žádný důvod pomáhat Němcům, Francouzům a Italům s host y, které si pozvali nebo přivezli.

EK hraje s národními státy salámovou metodu. Jezinky také slibovaly: "Jen dva prstíčky ...". Jakmile ČR přijme imigrační kvóty přijaté nelegálním hlasováním na setkání ministrů vnitra, ač o nich měli rozhodovat premiéři hlasováním s právem veta (o tom se už dnes vůbec nemluví), dojde k zpřísnění kvót a vyrovnání imigrantských dávek po celé EU, zřejmě na německou úroveň.

Všimněme si, jak postupně dochází k dalšímu a dalšímu tlaku. Nejdříve přijetí imigrantských kvót hlasováním ministrů vnitra. Záměrně chybná procedura, aby nebylo možné uplatnit právo veta. Správně o nich měli hlasovat premiéři daných zemí a jednomyslným souhlasem. Můžeme si říct, že o nic nešlo, premiér nebo ministr. Jenže další krok je vymáhání právně závazných ustanovení EK. Tedy těch přijatých chybnou procedurou. Opět se skloníme, že vlastně o nic nejde, přijmeme pár imigrantů. Dalším krokem bude trvalé a automatické přerozdělování imigrantů. My se opět skloníme pod záminkou, že jde pouze o umístění do detenčních zařízení a že je můžeme vyhostit. I když se to zatím nedaří vůbec nikomu a imigranti k vyhoštění se prostě vypaří. Dalším krokem bude sjednocení dávek pro imigranty v EU na stejnou úroveň v celé EU. Což bude v praxi znamenat tu nejštědřejší úroveň - německou. Stane se mimořádně výhodné být imigrantem v ČR žijícím za německé dávky za české ceny. Zbídačení místní populace ČR dojde svého konečného cíle. Posledním krokem, který se už děje např. v Itálii, bude zabavování majetku. Tedy zatím se to týká jen italských penzionů a hotelů, do kterých italští prefekti posílají na byt imig ranty přes nesouhlas osmdesátiletého majitele hotelu (viz video http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/25222-tohle-je-opravdu-drsne-80letemu-majiteli-penzionu-vnutili-i-pres-jeho-nesouhlas-africke-imigranty-snazil-se-branit-svuj-majetek-vlastnim-telem-ale-marne-video-.aspx). Postupně se to možná bude týkat činžovních domů nebo větších rodinných domů a bytů. Ostatně máme zkušenosti z dob socialismu. Jak byste se zachovali, kdyby přijel policejní autobus k Vašemu domu a ve Vašich pokojích ubytovali cizí lidi proti Vaší vůli?

Co jsme proti tomu udělali? Nic! A co proti tomu můžeme udělat? Už také nic. Naše šance na úspěch vzaly za své ve chvíli, kdy jsme připustili, aby o imigračních kvótách rozhodli hlasováním ministři vnitra členských zemí EU místo jednomyslným přijetím kvót premiéry EU.

Mezitím se otevřeně dozvídáme z úst ministra Pilného, že důchody budou tak mizerné, že si za ně za 20 let stejně nic nekoupíme. Co s tím? Zajistit se sami. Záhumenek a drobné hospodářství.

Co je to? Je to černé a klepe to na dveře. Správně, naše růžová budoucnost.

Naší jedinou nadějí jsou české vlády, které se ze všech sil snaží z ČR udělat neatraktivní místo pro imigranty. Místo, kde je čím dál obtížnější žít i pro domácí obyvatele. A jsou ve své snaze velmi úspěšné. Vzpomeňme si na podzim ve volbách!

 

Komentáře

Trvalý odkaz

ten záver nemá chybu...čím horší, tým lepšie...:))) ale je to pravda

Trvalý odkaz

Gerde, Vaše psaní, to je doslova naturalistické líčení naší budoucnosti, bohužel nemám Vašemu článku co vytknout.
Mě nejvíce pobavila pasáž o tom, jak si každý myslí, že bude vítěz v oné loterii. A to si ještě zcela neumíme představit, jaké budou důsledky Technické revoluce 4.0 v našich končinách.
Když občas jedeme na dovolenou do jedné cizí země, tak nám ten hoteliér nebo majitel penzionu říká, vy se máte ještě pořád dobře, můžete si jet na dovolenou. Já tu musím být celý rok, abych se uživil.

In reply to by Zd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Děkuji za názor. Důsledky technické revoluce 4.0 lze jen těžko předvídat. Možná budeme mít spoustu lidí, kteří nebudou nikde zapotřebí. Nebude potřeba jejich práce, budou přebyteční. Z historie víme, že takové přebytečné počty lidí řešily jen epidemie nemocí (to moc nehrozí), revoluce a války. Ale spíše bude docházet k nárůstu pouliční kriminality. Party lidí bez zaměstnání, budoucnosti a se spoustou volného času budou hledat způsob ke zničení majetku těch pracovitých a spořivých lidí, jejichž plat nestačí na ochranku. Na tu budou mít prachy jen ti nejbohatší.
Tak došlo k feudalismu v rané západní Evropě 8. - 9. století. Nájezdy vikingů obyvatelé jedné vesnice nebo statku neodrazili. Obvykle se vyčlenila skupina profesionálních bojovníků, kteří chránili vesnici a ta jim zato platila živobytí. Vztah čistě profesionální. Kdo na plat profesionálům neměl, v případě napadení nebyl nijak chráněn, a rychle zmizel.
Také to skončilo rozpadem centrální moci, která stejně nebyla schopna nic zajistit a nebyla ani respektována. Ale zase ve vesničkách vzdálených od centrální moci bylo více osobní svobody. Na krach centrální moci doplatili jen herci a umělci a lidé placení státem. Najednou o ně nebyl zájem. Dnešní rádobyelity vyhlašující své výzvy v divadlech mohou být za pár desítek let lidmi, kteří nebudou vědět, co zítra do úst. Rčení hladový jako herec možná opět nabyde původního významu.

fNevim, historii ve svem volnem case mam jakokonicek. Mam nacteno, jak to bylo v evrope v tom 8-9 stoleti, i ve stoletich predeslych a pak i pote, ale obycejny clovek se vzdy mel dobre pouze a jenom v dobach klidnich, kdy byl silny vladce, jinak se mel spatne a toi v tech zapadlich vesnicich, kde pak vladl maly kapo... Viz amerika pred druhounsvetovou, kdy byly mestecka ovladany i vrazdami mistnimstarostem/statkarem co mel v kapse aerifa a nejakou bandu pritrz tomu ucinili vojaci co se vratili z z valky, meli vycvik a zadny strach ze smrt.... Ale nebyltam dosah centralni vlady... Zato v nemeckych zemich kde se zavedlnordnung se behem 19stoleti zavedl relativni poradek. ...

Pisete zajimave, ale s postavenim prosteho lidu prilis optimisticky nevidim, spise naopak... On je u nas rozsireny omyl rikat, ze doktor co ma 3 vilky je bohac... Jinde na zapade je ma pouze dobre zamestnani a je pleps z vyssi stredni tridy...

Trvalý odkaz

Já mám naopak k tomu článku docela výhrady. Nevím, proč by to všechno mělo být organizované s nějakým důmyslným záměrem. Spíš si myslím, že to tak plyne samo, protože nikdo z těch, kdož o tom rozhodují, nemá nějaký osobní záměr to skutečně řešit. Prostě to běží stylem, nehas, co tě nepálí. A druhá věc je nesmyslnost předpovídání budoucnosti prostou extrapolací současných trendů. Mnohem dřív, než by to dostoupilo do fáze násilného ubytovávání cizích osob v obývaných soukromých bytech či že by z důchodů skutečně nešlo skromě vyžít, uvedou se do chodu jiné mechanismy, například občanská válka, mezinárodní konflikt, zánik našeho státu (třeba pod lákavou nabídkou německých důchodů), zásadní změna režimu atd. A záhumenek a drobné hospodářství má smysl pouze v době relativního klidu a míru a (chudé) stability, ale v době prudkých změn doprovázených selháním státu, kdy by se tady potloukaly ozbrojené hordy lupičů (což by byl jistě nejefektivnější způsob obživy), by se hospodář úrody asi nedočkal, ledaže by si najal sedm statečných.

Děkuji za názor, nemusíte se mnou souhlasit. Většina mnou popisovaných mechanismů je dána samovolným společenským vývojem. Nikde ale není řečeno, že jej některá skupina lidí nemůže vhodně využít. Může, a to docela klidně.
Pokud Vám článek připadá přitažený za vlasy, odkazuji na zdokumentovanou činnost neziskových organizací placených George Sörosem a jejich úlohu v revolucích. Nebo z historie využití Lenina německou tajnou službou, aby rozpoutal revoluci a německá východní fronta byla ukončena. A jde zrovna o případ, kdy se plán povedl a měl cílený úspěch.
Mnou nastíněný vývoj se může a nemusí stát, vše může proběhnout i jinak. Ale hrozby jsou reálné.

Trvalý odkaz

EU nedokáže zastavit příliv imigrantů to Itálie protože se snaží o opak.

Multikulturní experiment v EU žádným předmětem zkoumání nebude. Ti kdo ho dělaj nestojej o to, aby se poznaly jejich špinavé triky. Financování komunismu či nacismu Amrickými bankstery taky nikdo nezkoumá a když, tak to nikde nemůže říct.

Obyvatelé států žádné instinkty neztratili. Dělaj proti, co můžou. Jen jsou časově napřed. Tady máme zkušenost s komunisty a kdo co dělá s extrémní levicí kolem kliniky? Nikdo nic nevymyslel.

Politici dělají co se jim přikáže, protože jsou vydíraní. Šílená Angela byla komunistickou funkcionářkou, je napůl židovka a nejspíš lesba. Jak to bylo s Havlem, udělal všechno, co se mu přikázalo.

Co si myslíte o čem jsou tihle lidi. Tady maj svuj chlast, děvky, žrádlo, moc, úchylárny - tady je prasárna, kterou musej udělat, aby je dál měli. Dál to pro ně nejde.

"EK vyhodnotila Lisabonskou strategii, která měla do roku 2010 učinit z EU nejkonkurenčnější a nejdynamičtější ekonomiku světa" - no, a nebo má EK spíš za úkol Evropu zničit. Stejně jako USA byla ničena globalizátory.

EU neprohrává kvůli své velké ceně práce, ale protože otevírá svůj trh bezcelně. Ceny práce byly v Asii nižší než v USA vždycky, ale nemohli jen tak vyvážet zboží na západ.

Žádná imigrace není potřeba ani kvůli spermiím. Ženský nejsou děvky náhodou a když je manžel neoplodní seženou si to jinde. Statisticky je to 1-3 z deseti podle země.

Imigrace není potřeba ani ekonomicky. Když se snížila populace Anglie po velkém moru, tak Anglání nejezdili lovit araby, aby si nima osídlili prázdné vesnice. Vzrostly ceny práce, vrchnost musela dát více peněz a více svobod pracujícím a to vedlo k větší demokracii.

Ekonomiky se to vůbec nedotklo. Míň lidí míň vyrobí, ale také míň spotřebuje. Při nadbytku lidí bohatnou bohatci, při nedostatku pracující.

Žádní imigranti nejsou potřeba. To jsou jen podnikatelé lakotní a nechtěj platit víc. -

Klidně i rušit občanství neevropanům s evropskými pasy, když z nich stejně Evropané nejsou a dál se chovaj jak v Africe.

KADLAS

- Proč. Moc a peníze, jako vždy a všude.
Kdyby na tom rozhodující neměli zájem, tak by to neprosazovali za každou cenu a všemi prostředky a Merkelová by už seděla v blázinci (Empiechement) a ne aby ji dál všichni podporovali. Jak v jejích partajích, tak tajné služby, státní orgány, tak korporace a taky vůdcové jiných zemí. - Podívejte se jak vyváděj kvůli Trumovi a Zemanovi.

V Itálii žádná občanská válka není, v Řecku taky ne, v Německu taky ne a je to tam horší, než si umíme představit.

Trvalý odkaz

"I got accustomed to my evaluation, " curry remembered,<a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> "people said I was too short, don't engage in college basketball, then for that same reason that I can't play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am not only a pure point guard, until October of last year, I also found how the general manager of funny to my opinion as the league 3 rd good shooting guard. I have not yet fully participate in their full potential, and so i set a higher standard to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met having it . <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> him so great shooting everywhere, " warriors coach mark Jackson said, "and rotate, stop and go empty-handed, capture hand, step back, calf, in the face connected with two double forced in order to......, any thought of filming mode, you can see he's astonishingly. We have never ever seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played an increased level, the two-time MVP honor, shooting is incredible, but it is equally a level. And his other like reggie cooper, Chris mullin, such while dell and I competed together - Ellis, dell - Arsenal, they are almost all fantastic striker, but these people didn't garage so thorough, this guy is zero limit. "

Timer along with dance, 6 minutes <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> and also 30 seconds, Davis is doing everything we can to near the garage, but still later step. Garage again to try and do a beautiful jumper - it isn't really strictly jumper, his toe will be from the ground, under the condition of the body is still climbing, use forefinger and middle finger touch to perform the hand. Treasury entire body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between ball and floor with an additional 10 degrees Viewpoint. NBA players to period takes 0. 6 seconds on average, the garage from planning action to dial the ball moves, it only takes 0. 4 moments. Fast to make up for your deficiency of the storage area height, the ball well steer clear of the opponent blocking fly toward the basket in the operation, the look of garage is actually along with them. His arm still moves once the posture, and of their teammates has begun to help pose three gestures...

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7 Football Boots</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>porsche design shoes</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry basketball shoes</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>harden vol 2</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>adidas ultra boost 4</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron Shoes</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a>

Trvalý odkaz

Garage beneath the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the start up the left side in the body without any slowdown, their footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the middle of gravity down, then struggled to jump to finish, the garage action much more concise. Don't waste any time and effort, just jump off the soil, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the total shooting art played a revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his chest muscles slightly next point position organized the ball, the index finger as well as middle finger instinct to uncover gaps in the rubber ball center. His arm gently lifted back, still left his palm the ball, but still control between his fingers. His right arm into every one of the joints is close for you to 90 degree Angle, on the shoulder to the shoulder, from the elbow towards the wrist, from wrist to make reference to, as if a bistro waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound before, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay a solid foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting will keep perfect posture and toughness. And in addition to perfect hand movements, garage has a precise shot needed yet another factor: enough deep muscles memory. Shooting touch just isn't a proper adjective, any player, able to throw a superb shooting there is although one secret to all - year after year, year after year training, until a set involving complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist such as monks meditate boring process, it also helped whenever he graduated from school, eventually grow into some other leading little-known Davidson school NCAA elite last nine.

"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> you feel about your own shooting motion is correct, " curry claimed, "you can only make use of their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe that we can. We're so a lot of practice in training, so as to the game, you can depend on instinct to react. But if it is not correctly, the game will experience very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost shoes</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>pegasus 35</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving basketball shoes</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers camo</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram shoes</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.lebron-14.us>nike lebron 14</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>Nike lebron soldier 11</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt runner</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.kd11.org>kd 11</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a>

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.