Tatko

Články

Otázky pre Holuba

Autor

Ak som to nejak nepoplietol,tak sa tohto roku v ČR nahrnuli tisíce šťastných detí do posledného ročníku materských škôl -povinne.

A úplne otvorene sa vtejto súvislosti hovorí o tom,že by toto opatrenie mohlo zlepšiť integráciu a následné vzdelávanie detí zo sociálne slabších skupín obyvateľstva – v normálnom jazyku : cigánov.

No veď prečo nie? Určite sa prvé písmená,alebo 2+2 ľahšie naučí dieťa,ktoré aspoň desať minút obsedí v lavici a nežuje zošity,alebo nezakladá z ceruziek táborák pod ňou.