BFLMPSVZ+

Autor
Štítky

„Stvořitel dal člověku právo na svobodu. Zdá se, že svou svobodu může člověk naplnit jen tehdy, nezapomene-li na toho, kdo mu jí dal.“

Tak jsem několik dní lítal po netu. Zajímalo mě LGTB.  Nově vzniklá levicově humanitární věda. Věda, která prochází obrovským vývojem, pochopitelně kupředu.  Z původního Lesby, Gayové, Transsexuálové, Bisexuálové se vyvinulo pozdější LGTB+, dávající prostor možným dalším a budoucím vědeckým objevům. Pak jsem nalezl i pojem LGTBQ+.  Tedy obrovský výzkumný potenciál této vědy nalezl další pohlaví. Tedy Q.  Ono Q je jedním z dalších nalezených pohlaví, tedy Queer. A hnedle na to je dnes používáno i LGTBQ+. Tedy vývoj oné progresivní vědy rozhodně není ukončen. Rozhodně ono + za Q není něčím, co by mělo zkoumání ukončit. Tedy věda na úrovni kosmického výzkumu. Každý den cosi objevného a překvapujícího. Jako Clintonovo „kouření“.

Definice onoho Queer:

V nejširším slova smyslu označuje pojem queer cokoliv, co je v rozporu s tím, co je považováno za normální a legitimní. Ačkoliv je tedy používán jako synonymum pro gay, lesbické, bisexuální a transgender identity, může být také chápán jako označení kohokoliv, kdo se cítí být marginalizován z důvodu svých sexuálních praktik.[5] 

Tedy Kverulant čehokoli. 

Logický levicový oxymóron. 

Aha, levice si prosadila na základě práv,  (nikoli povinnosti) práva možných sexuálních úchylek prvotně značených jako LGTB. Jo, spousty těch práv už si vydobyli a prakticky jsou už chápáni jako normální a legitimní.  Přesto mi pod okny pořádají cosi jako První Máj, polonazí s bubínkem, pavím perem v zadku a s řevem a křikem za „veřejné peníze“. 

A oni si na sebe pustí jakési Queer, které se bude cítit marginalizované právě z důvodu svých sexuálních praktik? A LGTB je fakticky normální. Tedy vědecky téměř uznáno legitimním a normálním. 

Tak to je už na hlavu. Možná na kvér.  Na Kvér, protože moje definice…. 

Jinde jsem se dověděl, že pohlaví je již něco kolem osmdesáti typů. Jen jde asi o to, vědecky je doložit. Obrovský pokrok této humanitární vědy mi připomněl jeden z dokumentárních filmů, který jsem nedávno viděl. 

Totiž, jak Mendělejev vlastně objevil svou tabulkovou soustavu prvků. Taky postupně odhaloval zákonitosti prvků a řadil až mu vznikla tabulka. Tabulka s dodnes prázdnými okýnky.  Inu, věda je jistě doplní.

Tedy v případě LGTBQ+ rozhodně jde o dnes nejpokrokověji se vyvíjející vědu. Tak jako v dobách minulých byl nejvědečtější a nejpokrokovější  Marxismus, poté Leninismus, Nacismus, dále Stalinismus, Maoismus, Trockismus, Pol-Potismus, Fidelismus, hlupákismus….a já nevím, kolik těch „ismusů“ vlastně bylo. 

 Všechny vědecké. 

Je vlastně ono LGTBQ+ tím nejvědečtějším co věda poskytuje.  Bezesporu. Spolu s podpůrnými vědami, jako je ME-TOO a dalšími bude mít v dohledné době úspěch, právem oceněný mnoha Nobelovými cenami.

Zakladateli ceny navzdory. 

Nicméně všem oněm pohlavím, které se díky vědě rozšíří o třeba BFLMPSVZ+ hrozí rozkol. Tak jako v případě Stalinismu a Trockismu. A začne se cepínovat.  

Ony totiž všichni chtějí milovat, mít rodinu a mít děti. A Queer? To bude kverulantovat i v případě že bude zlegitimizováno něco jako zoofilie, nekrofilie, sodomie, výfukofilie …..  

A nastává problém. 

Nebude oddělení L, tedy lesbičky vyloučeno a diskriminováno faktem, že získat dítě je pro ně nejjednodušší? Tudíž jsou jaksi přírodně ve výhodě. A samoživitelka je fakticky levicově  přijatelná? Ano. Neuvede nebo nezná otce. Náklady ponese stát? Houbeles, daňový poplatník. Stát nemá peníze, které by si vydělal. Má peníze, které pod hrozbou kriminalizace na poplatníku vypálil. 

 Oni Gayové se můžou snažit jak chtějí, dítě může jen přidělit stát. Nebo zaplacená matka. A těch dalších osmdesát? No nevím. 

Lesbě stačí zajít do baru, vybrat hezouna, nejlépe studenta levicové VŠ, pozvat ho domů, svléknout se, zavřít oči, zatnout zuby, roztáhnout nohy, ignorovat husí kůži z čehosi odporného a po deseti minutách je zaděláno. Vyhnat fuj chlapa a položit se nohama nahoru, ať nic nevyteče. Jak jednoduché. Nebát se injekce. 

Ale tímto to nekončí. Obávám se, že pro jednoduchost získání stanoveného cíle se stanete obětí politických kampaní o tom, jak těžké je to pro ostatní dosud nedefinovaná pohlaví dojít ke štěstí mít potomka. Neziskovky i stát budou utrácet nemalý peníz poplatníka, poplatníku navzdory.  

A přidělené děti? Inu, zařídíme úřady, přidělíme dohledy, vládní komise, neziskovky, právní poradny…..  

Zaměstnáme lidi.

A co ty děti? Oni ti malí neřádi bývají někdy hodně nekorektní. Frantíku, který z tvých tatínků je maminka? 

Inu, jak tohle asi závěrovat? Definovat? 

Vidím to následovně:

 Vědecké závěry LGTBQ+ jsou opravdu vědeckými závěry o tom, jak má pošuk pošukat pošuka. 

Za peníze poplatníka.  

Stvořiteli můj, dej mi prosím čas, abych mohl své paní udělat sádrový korzet, aby se jako zvědavá nemohla ohlédnout až mi nařídíš opustit tuto Sodomu – Gomoru a nezkameněla mi.  

Mám ji totiž rád. Buď shovívavý. Stvořil jsi mě, muže, i ji, ženu. 


 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.3 (71 hlas)