Bouře ve sklenici vody, nebo jde o něco vážného?

Autor

V pátek 1.2. se uskutečnilo jednání schůze PS ČR, které vyvolalo značný ohlas veřejného mínění. Mezi občany i ve sdělovacích prostředcích. Osobně jsem to zaregistroval až v neděli v otázkách V. Moravce. V druhé části pořadu jsem zbystřil. Stalo prý se něco vážného, něco za hranici únosnosti. Dokonce se ptal moderátor  zda budou podávat trestní oznámení. . Dozvěděl jsem se, že předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček byl obviněn, že chce snad zavřít italského ministra vnitra že byl osočen, že stvořil norského masového vraha Breivika. Připomenulo mu to prý třicátá léta a Reichstag,

Předseda ODS Fiala to komentoval tak, že došlo skutečně k něčemu vážnému co je za všemi hranicemi. Zmínil dva momenty.  snahu omlouvat a vysvětlovat čin důchodce, který byl odsouzen za teroristický čin a způsob reakci poslance SPD Volného. Hned potom moderátor seznámil s citátem ze Zprávy o extremismu, kde se věnoval pouze SPD. Přišlo mi hodně divné jak v pořadu jsou pouze dva předsedové stran parlamentu a v podivné kulise průhledné zástěny  jednají o straně třetí. Působilo to hodně spiklenecký a "demokraticky". Nicméně jsem stále nechápal co se vlastně stalo.

Druhý den jsem v restauraci zaslechl, že se snad téměř porvali dva poslanci. Uvědomil jsem si, že nedaleko mého bydliště nedávno otevřelo SPD poslaneckou kancelář. Byl tam přítomen osobně jeden z aktéru, pan poslanec. Na rovinu jsem chtěl slyšet co se stalo Ochotně mi ukázal na notebooku videozáznam jednání a doložil mi stenozáznam. Požádal jsem ho zdá by byl ochoten mi toto přeposlat. Sdělil mi, že právě fakta zpracovávají. Hned mne napadlo, že by to bylo vhodné téma k diskusi u Vidláka na dvorku. Také jsem se zeptal , zdá proti tomu něco má. Naopak měl zájem, aby se o tom diskutovalo. Materiál jsem obdržel a odeslal Vidlákovi. Ten obratem sdělil, že pokud napíšu úvod tak to pustí na sklo.

Causa během týdne žila svým životem. Spousta  periodik o tom psala v duchu přísloví : " Koho chléb jíš, toho píseň zpívej!" Přišlo mi kontraproduktivní  otevírat toto téma v týdnu, protože jednání PS ČR bude pokračovat v utery.  Za úvodem následuje text, který mi zaslala poslanecká kancelář. Doporučuji si otevřít odkazy na pořad OVM od 25min. Dále otevřít stenozáznam jednání PS a konfrontovat s tím co proběhlo tiskem. Všimněte si, že se téměř nemluví o předmětu jednání.Na programu jednání Poslanecké sněmovny bylo druhé čtení novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

 Při čtení níže uvedených materiálů, zejména diskuse z jednání jsem si uvědomil, že se za touto causou skrývají mnohem vážnější problémy, které musí naše společnost řešit.  Jednání PS ČR občanům jen natavilo křivé zrcadlo politické situace  a stavu společnosti. Podrobněji se vyjádřím v diskusi.

 

UKÁZKA ZE STENOZÁZNAMŮ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 1. ÚNORA 2019 K VÝMĚNĚ NÁZORŮ MEZI VÁŽENÝM PANEM POSLANCEM VOLNÝM, VÁŽENÝM PANEM POSLANCEM BIRKEM A DALŠÍMI AKTÉRY (KOMPLETNÍ VERZE JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH PSP.CZ):

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Hamáčku, já si zkontroluji své vystoupení, až přijde ze stenoprotokolu. Pochopitelně pokud jsem udělal nějakou rétorickou chybu a obvinil jsem přímo vás, že přímo chystáte něco zločinného na pana Salviniho, tak se vám tady veřejně omluvím. To není žádný problém.

To, co jsem chtěl sdělit já, ta myšlenka je taková, že - a to je věc, za kterou si naprosto stojím - opět prostřednictvím pana předsedajícího, že lidé, jako jste vy, pane Hamáčku a lidé, jako je pan Kopřiva se snažíte systematicky i ve svém volebním programu i svým jednotlivým chováním a jednáním při různých legislativních návrzích vytvořit systém, který v České republice efektivně znemožní stejně, jako to znemožnil už v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, Finsku, Itálii vypořádat se s návratovou politikou. Protože právě s podporou těch neziskových organizací, se kterými Piráti, jak pan Kopřiva říkal, tak hrdě a rádi spolupracují, vytvářejí lidé, jako jste vy, po celé Evropě systém, kdy s právní pomocí, kterou platím i já proti své vůli, ze státního rozpočtu, prostřednictvím těchto neziskových organizací tady zůstávají v Evropě ne tisíce, ne desetitisíce, ale minimálně statisíce lidí, možná už i miliony, které tady v Evropě prostě nemají být. Takže já si myslím, že je na čase zahájit veřejnou diskusi o tom, že bychom měli změnit zákony, které toto uvažují. A ano, i já jsem přísahal na Ústavu, ale i my tady víme, že máme možnost Ústavu měnit. "(9.40 hodin) (pokračuje Volný) „Takže v rámci obrany naší vlasti, v rámci obrany našich národních zájmů možná přijde jednou čas na to, abychom se dohodli na změnách ústavy tak, abychom se nestali Afrikou nebo Blízkým východem. Děkuji." http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026292.htm#r3

„(9.50 hodin) Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegu Bžochovi. Já jsem v žádném ze svých předchozích vystoupeních neříkal, že to dělá celá vláda. Nicméně byl to ministr této vlády a byl to i premiér této vlády, který schválil Globální pakt o uprchlictví, čímž otevřel zadní vrátka statisícům a možná miliónům nelegálních imigrantů, kteří budou lhát o své skutečné situaci.

„Zaznělo tady od kolegy Bžocha taky jedno docela zásadní sdělení. Ano, my musíme být v souladu s evropským právem - ne s evropským, ale s právem EU. A to je zásadní problém. Protože právo EU je v mnohém nadřazeno našemu národnímu právu a my chceme, aby o tom lidé věděli, že spoustu zákonů přijímáme jenom proto, protože je přijímat musíme, protože přišly z Bruselu, protože přišly z Evropské unie. Je naprosto legitimní na toto upozorňovat.

Zpřísňování podmínek pro imigraci, to je taková komická snaha ošálit veřejnost, protože pokud budete zpřísňovat podmínky pro imigraci a zároveň nezajistíte fyzicky, aby sem nikdo nepřišel a zároveň prostřednictvím neziskových organizací zajistíte, že ti dotyční budou prakticky nevypověditelní, nenavratitelní, přesně jak se to opět opakuje v Německu, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, v Itálii a všude po celé Evropě, tak jakékoli zpřísňování jakýchkoli podmínek je komické, protože ti lidé, jakmile se dostanou dovnitř, tak už je prakticky nikdo nedostane ven. Stačí si porovnat čísla nelegálních imigrantů, o kterých se ví, že jsou v Evropě nelegálně, a kolik jich bylo ve skutečnosti vypovězeno, včetně programů, kdy vlády jednotlivých národních států uplácejí nelegální imigranty, aby vůbec nasedli do toho letadla s poměrně značnou hotovostí, se kterou se vrátí do země původu, tam ji použijí na nějaké soukromé účely a za rok je tady máte zase, aby dostali další balík. Takže o tom tady vedeme tuto debatu. Vedeme tuto debatu o tom, abychom si to uvědomili, abychom zahájili (předsedající upozorňuje na čas) celospolečenskou debatu, že je třeba některé naše zákony měnit. (Předsedající znovu upozorňuje na čas.) Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)" http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026294.htm

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Kopřivovi. Kafkovský svět je svět Evropské unie. Svět, kde i občan České republiky je již prakticky bezmocný vůči nařízením Evropské unie. Svět, kdy je občan České republiky prakticky bezmocný proti vůli nikým nevolených orgánů budovaného superstátu, který přivede na tento kontinent totalitu takovou, jakou ještě nikdy v historii nezažil. Protože po totalitě politické, kterou buduje Brusel dneska nad všemi členskými státy Evropské unie, díky technologickým vymoženostem, které již dnes testuje Čína na svých občanech, tady bude vybudovaná taková totalita, že i díky činnosti strany pirátské s podporou neziskových organizací, s podporou veřejně právních sdělovacích prostředků, které já musím každý den proti své vůli sponzorovat, jak ty neziskovky, tak ty antiveřejnoprávní sdělovací prostředky, tak s pomocí strany pirátské tady vybudujeme, pokud to nezastavíme, nebo aspoň vy se pokoušíte tady budovat takovou supertotalitu, jakou tento kontinent ještě nezažil prostřednictvím nedemokratické instituce s nikým nevolenými zástupci, kteří mi můžou, kdykoli se rozhodnou, něco přímo přikázat, nejenom mně jako občanovi, ale každému z vás, jak tady sedíme, každému z nás může Evropská unie dnes (s důrazem:) přikázat, že musíme něco přijmout.

Já jsem občanem České republiky. Nejsem občanem Evropské unie. Jsem součástí Evropské unie, tak jak dneska funguje a tak jak dneska pracuje, nedobrovolně, proti své vůli. A nejsem sám. To si buďte naprosto jistí. Takže pojďme se všichni (upozornění na čas) společně postavit proti tomu, aby tady taková supertotalita vznikla. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)" http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026295.htm

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi. EU - to je obchod s chudobou. EU - to je obchod s bídou. EU - to je obchod s lidským utrpením. EU - to je obchod se smrtí. Protože EU jako taková podporuje nelegální imigraci do Evropy. EU je obchod s chudobou dělníků, kteří pracují u nás v montovnách. EU - to je obchod s chudobou při vyvážení mnoha set miliard korun zisku z naší země, který už se tady v této zemi nikdy neobjeví. EU - to je obchod s chudobou Řecka. EU - to je do budoucna zkáza Evropanů a zkáza Evropy. A co se týká prvního a prozatím naštěstí jediného odsouzeného teroristy v rámci České republiky, tak toho jste vytvořili vy. (Smích v sále.) Vy! Vítači! Vy, kteří jste podporovali nelegální migraci. Vy, kteří dnes podporujete legalizaci nelegální migrace! Vy jste vytvořili pana Baldu! Protože jste ho vyděsili, (Smích napříč sálem.) že by tady jednoho dne mohla být situace úplně stejná jako reálně je v Německu. Ve Francii! V Anglii! Ve Španělsku! V Itálii! To vy jste jej vytvořili! A já vás žádám, abyste s tím přestali! Abyste přestali děsit občany České republiky tou vizí, že by tady jednoho dne mohli žít pod hrozbou útoku kyselinou, pobodáním nožem, znásilňováním, vražděním a teroristických útoků! Přestaňte to dělat! Přestaňte podporovat legalizaci nelegální imigrace! Přestaňte podporovat sebevražednou politiku Evropské unie a vzpamatujte se! Protože lidé jako vy vytvořili Breiviky! Lidé jako vy vytvořili pana Baldu a lidé jako vy jsou bezpečnostním ohrožením této země! (Poslanci napříč sálem nesouhlasně buší do poslaneckých lavic.) Nepodporujte afrikanizaci, islamizaci České republiky a nepodporujte vlastizrádnou tendenci Evropské unie! Děkuji vám! Děkuji vám! Děkuji vám!

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego. Skončil vám čas k faktické poznámce. (POSLANEC BIRKE VYZÝVÁ POSLANCE LUBOMÍRA VOLNÉHO KE KONFRONTACI.) Prosím o klid. Zatím každý předsedající - včetně mě - udělil slovo tomu, kdo se přihlásil do rozpravy. Prosím tedy o debatu, která bude vedena podle jednacího řádu. Pan kolega Dolínek, který je přihlášen k faktické poznámce, dostane slovo hned, jak se Sněmovna zklidní. Prosím, usaďte se na svá místa! Pokud nechcete vést debatu k této věci, můžete ji vést z předsálí. Ještě vám neměřím čas, pane poslanče. Já ho začnu měřit, až bude ve Sněmovně klid. Děkuji. Máte slovo." http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026296.htm

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho. Připraví se Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Poslanec Jan Birke: Děkuju moc, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím panu poslanci Volnému (Lubomírovi) se velmi omlouvám a poprosím pana poslance Volného, aby se na mě podíval. Děkuji. Abychom se mohli dívat do očí. Velmi se omlouvám, že jsem na něj pokřikoval z lavice. Ale na druhou stranu, pane poslanče Volný, vaším prostřednictvím, já mám takový pocit, že za 30 let vy jste prolomil něco, co se v této Sněmovně za novodobých dějin nikdy nestalo. Abyste pokřikoval na demokraticky zvoleného poslance Pojď ven! Pojď ven! asi tím způsobem, že si to tam vyřídíme, a vtahoval ho českého Parlamentu hlášky z restaurací IV. cenové skupiny, možná i nižší; víte, já jsem zvyklý úplně na všechno.

Může se pan poslanec Volný na mě podívat? Děkuju. Já jsem zvyklý úplně na všechno, já se ničeho nebojím. Ani vás ne, pane poslanče, věřte mi. Ale prosím vás, už nikdy v českém demokratickém Parlamentu nepokřikujte na kohokoliv ze 198 vašich kolegů: Pojď ven! To je něco nepřijatelného! Ať jste tady řekl cokoliv.

Děkuji vám. (Potlesk z lavic vlevo a vpravo.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Birkemu. Pan poslanec Volný s faktickou poznámkou. Připraví se kolega Holík, taky k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl pana kolegy Birkeho vaším prostřednictvím zeptat, co jste to na mě primitivně vyřvával z té lavice? (POSLANEC BIRKE ODPOVÍDÁ Z LAVICE: UŽ BĚŽ PRYČ.) Takže až vy, pane kolego Birke, nebudete používat slovník IV. cenové skupiny, prostřednictvím pana předsedajícího, tak se vám nedostane úplně stejné odpovědi. Já jsem jenom tomu vašemu primitivismu a agresivitě nastavil zrcadlo. A jestli máte problém se mnou něco řešit, tak pojďte ven! A tam si to můžeme vyřešit. A vyřešíme si to způsobem, který začne tím, jak se budete chovat vy. Protože já jsem nezačal. Tuto agresivní situaci jste vyvolal vy svým primitivismem. Tak si to laskavě uvědomte!

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení -

Poslanec Lubomír Volný: Opět opakuji, opět opakuji, že jste to vy, vítači, kteří jste vytvořili pana Baldu. Protože vy jste ho vyděsili reálnou možností toho, že tady bude spáchán teroristický útok. List Mladá fronta DNES napsal, že čeští muslimové o Dominikovi, kterého policie viní z přípravy bombového teroristického útoku, věděli, že je radikální. Tyto informace místní muslimové měli už loni v lednu. Nikdo však na to policii neupozornil. Ano, této republice hrozí reálný muslimský teroristický útok. Z této republiky odcestovalo minimálně 11 muslimských teroristů do Sýrie, aby se zapojili do bojů v rámci ISIS, nebo Al- Káida, nebo An-Nusrá. A to je skutečný bezpečnostní problém této země, který vy zamlčujete. Který bagatelizujete. A který když se k němu realisticky k této reálné informaci dostanou občané této země, je vyděsí natolik, že když mají psychické problémy, tak zkratkovitě jednají a porušují zákony této země.

My v SPD jednoznačně odmítáme násilí jako prostředek k řešení politického boje na rozdíl od Antify, spřátelené -

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce! Vážení páni kolegové, nemůžete mluvit, přihlásíte-li se k faktické poznámce, váš čas skončil, pane poslanče! (Poslanec Lubomír Volný od pultíku při vypnutém mikrofonu: Vy jste mě předtím zkrátil! Třicet sekund jsem nemohl mluvit, protože se bouchalo do lavic.) Ne, já jsem vám nezkrátil ani minutu. Ani vteřinu jsem vám nezkrátil!

Vážený pane poslanče, vážení kolegové, kolegyně, jakmile se přihlásíte k faktické poznámce, počítejte s tím, že každý z nás, kdo předsedá schůzi, musí dodržet jednací řád! A my nemůžeme připustit, že někdo bude zneužívat faktickou poznámku k vystoupení, které není faktickou poznámkou.

Věřím, že předsedové klubů mi rozumí a že to jinak ani není možné. Jinak by se naše jednání rozpadlo. (Ve sněmovně je vzrušená atmosféra.)

Požádám kolegy a kolegyně, aby zaujali svá místa, případné debaty vedli mimo sál, které se netýkají předmětu jednání. K faktické poznámce je přihlášen pan kolega Jaroslav Holík. A ještě mu neudělím slovo, abych ho nekrátil na čase, protože tady není dostatečný klid.

Pane kolego, ještě vyčkejte! Máte slovo k faktické poznámce." http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026297.htm

Poslanec Václav Klaus: Děkuji, pane předsedající. Máte velký pedagogický talent, myslím z těch předsedů, místopředsedů největší, jak to pozoruji. Řekl bych asi tolik. Přestávka nebyla schválena, přesto bych poprosil všechny kolegy o zklidnění emocí - jak tady ze strany pana Volného, tak těch, co reagují, abychom mohli doprojednat tento bod.

Za druhé chci říci, že ve chvíli, kdy se jiné názory začnou označovat za desinformace, tak jsme velice blízko totalitě. Takže bych prosil všechny kolegy, aby to nedělali. Všichni tady zastupujeme nějaké voliče, máme různé názory, nechte to takto být!

A za třetí. JÁ JSEM TO ČISTĚ POZOROVAL. JÁ JSEM VIDĚL ŘVÁT S BRUNÁTNÝM VÝRAZEM NĚKTERÉ POSLANCE: KSINDLE, ŠMEJDE, LHÁŘI APOD. A NA TO REAGOVALA REPLIKA „POJĎ VEN". KDYBYCHOM BYLI V HOSPODĚ, TAK TO TAKTO ZCELA NORMÁLNĚ PROBÍHÁ. PARLAMENT BOHUŽEL JE ODRAZEM CELÉ SPOLEČNOSTI, TAKŽE ZASE NESVATOUŠKUJME PŘÍLIŠ, PROTOŽE S BRUNÁTNÝM OBLIČEJEM NA NĚKOHO ŘVÁT ŠMEJTE NEBO KSINDLE, JE POMĚRNĚ DOST AGRESIVNÍ POČIN, KDE OSOBÁM MUŽSKÉHO POHLAVÍ VĚTŠINOU NASKÁČE ADRENALIN. (POTLESK ZNAČNÉ ČÁSTI POSLANCŮ.)" http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026298.htm

„(10.40 hodin) Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. A já bych chtěl říct, že opravdu máte velký pedagogický talent. Pan kolega Klaus je také profesionál v oboru, takže já jsem velice vyklidněný. Teď jenom musím zkonstatovat - a ne, že bych vás chtěl z něčeho obviňovat, PANE PŘEDSEDO, ŽE TO JE VÁŠ JASNÝ POKYN, ŽE POKUD CHCEME ŘEŠIT NĚCO, CO NENÍ NA PROGRAMU JEDNÁNÍ SNĚMOVNY, ŽE MÁME JÍT VEN. TAKŽE POKUD CHCETE SE MNOU NĚCO ŘEŠIT, CO NENÍ NA PROGRAMU SNĚMOVNY, TŘEBA MI VYSVĚTLIT PŘESNĚ TO, CO TADY POPISOVAL PAN KOLEGA KLAUS, TY VAŠE VULGÁRNÍ, PRIMITIVNÍ URÁŽKY V KATEGORII ČTVRTÉ CENOVÉ SKUPINY, POJĎME SI TO VYŘÍKAT VEN, PŘESNĚ PODLE POKYNŮ PŘEDSEDAJÍCÍHO TÉTO SCHŮZE.

A k panu kolegovi Bartoškovi, vašim prostřednictvím, pane předsedající. Přesně tak, nesmíme žít ve společnosti, která je založena na strachu, na strachu z občanů. Nesmíme žít ve společnosti, která je založena na lži, na nějaké velké demokratičnosti této společnosti. Ano, máme zastupitelskou demokracii, ale pro nás a pro naše voliče to není nejvyšší forma demokracie. A vy tou nejvyšší formou demokracie děsíte a strašíte tento národ. Říkáte tomuto národu, že nemá na to, aby si vládl sám, že nemá na to, aby rozhodoval o důležitých věcech státnosti, že jste to jenom vy, ti lepší lidé, kteří mají právo o něčem podobném rozhodovat a vysvětlovat těm deseti milionům dolních občanů, nebo spodních občanů, že vy jste ti lepší, vy jste ti chytřejší, vy jste ti spravedlivější. Vy tady vytváříte zcela jednoznačně podle mého názoru právě takovéto ovzduší obav, strachu, neochotu veřejně vystoupit, protože se na vás vrhne okamžitě celý profesionální, neziskový sektor. Celý profesionální sektor lepších lidí - (Upozornění na čas.) Děkuji. Nedělejte to." "

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na slova paní poslankyně Langšádlové, která by chtěla výrok mého kolegy pana Volného řešit před imunitním a mandátovým výborem. Já bych se určitě nerada dočkala toho, že se budeme bát tady na půdě Poslanecké sněmovny cokoliv říct, abychom jednou nestáli a nevysvětlovali, co jsme vlastně chtěli, a co jsme tím mysleli, když jsme tady cokoliv řekli.

A pak bych tady ráda reagovala na pana poslance Birkeho, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem slyšela, co pan poslanec Volný řekl. On vám pouze řekl: Pojďte si to vysvětlit ven. (Rozruch a neklid v sále.) Tam nezaznělo žádné slovo výhrůžky. Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Pojezný rezignuje na svoji faktickou poznámku. Kolega Birke nyní s faktickou poznámkou. Tak, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo. No, tak já to už trošku zjednoduším jenom. Koukám se vaším prostřednictvím na pana Václava Klause mladšího, on není v sále. Tak jenom pro stenozáznam, pro diváky, pro vás pro všechny, pro pana poslance Volného, vaším prostřednictvím. Já jsem nevolal ani šmejde, ani grázle a další slova, která tady říkal pan poslanec Klaus. Já jsem řekl v této Sněmovně, v tomto sále: Už toho nech! To jsem zavolal. Za to jsem se vám v tomto sále omluvil. Omluvil. Protože když člověk udělá chybu, tak se za ní má omluvit.

A na základě toho jste dvakrát zavolal vůči mně: Pojď ven! A já jsem řekl, že jste prolomil za třicet let v demokratickém parlamentu něco, co se tady nikdo nestalo! To je všechno. Já vás jenom požádám, pojďme už od toho pryč, protože za chvilku zase bude reagovat na mě pan Václav Klaus mladší, vaším prostřednictvím, a já už... je to zbytečné. Pojďme se vrátit k tomu zákonu. Myslím, že jsme si tady přeměřili síly. Podle mého názoru všichni si udělali o tom názor a pojďme jednat dál ten zákon. To je všechno.

Jestli tu omluvu přijmete nebo nepřijmete - je mi to úplně jedno, vašim prostřednictvím. V tuhletu chvíli já to jenom konstatuji. A opakuji ještě jednou. Já se ničeho nebojím. Věřte tomu. (Se smíchem.) Takže zásadně. Ale pojďme jednat to, co máme. Děkuji, to je všechno."http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026299.htm

„(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v 11 hodin 17 minut skončila přestávka vyhrazená pro jednání poslaneckého klubu TOP 09, budeme pokračovat v našem jednání. Jsme v obecné rozpravě, na řadě jsou faktické poznámky. Jako první s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Pekarová Adamová. Paní poslankyně zde není, další na řadě s faktickou poznámkou je pan poslanec Lubomír Volný. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji pane předsedající. Já bych tady v tomto mém vystoupení si dovolil tak krátce shrnout k čemu všemu tady došlo. Došlo tady ke klasickému ideovému střetu lidí, kteří se považují za vlastence a příznivce přímé demokracie s lidmi, kteří se také považují zřejmě - podle mě omylem - za vlastence a příznivce demokracie zastupitelské. My jsme jednoznačně přesvědčeni, že do politické kultury nepatří nálepkování a zároveň jsme jednoznačně přesvědčeni, že jsou to naši oponenti, kteří začali nálepkovat nás od prvního dne v této Poslanecké sněmovně, a dokonce dlouhou dobu před tím v průběhu volebních kampaní. Jsou to naši oponenti, kteří nálepkovali nás těmi nejhoršími politickými nálepkami. Ani nemám chuť je opakovat. A my jsme jim pouze nastavili zrcadlo. A pokud se tady bavíte o nálepkách, které se týkají vás, jako jsou třeba nálepky „lepší lidé", která je produktem prezidentské kampaně, nedá se nic dělat. Sklízíte ovoce, které jste zaseli. Zaseli jste vítr, sklízíte bouři. A jak to vím, že ji sklízíte? Vím to tak, že porovnám vaše volební výsledky, vím to tak, že zjistíme, podíváme se do historie, kdo vyhrál prezidentské volby a víme zcela jednoznačně a jasně, na čí straně je většinový názor této společnosti. Většinový názor této společnosti je na straně stran, které bojují za české národní zájmy. Na straně stran, které projevily ve svých volebních programech příchylnost k přímé demokracii. Není na straně těch stran, které těžce obhajují demokracii zastupitelskou, a které kolaborují se zahraniční (Upozornění na vypršení času.) nadnárodní silou. Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Další faktická poznámka pan poslanec Klaus, který není přítomen. Dále je přihlášen k faktické poznámce pan předseda Bartošek, po něm pan místopředseda sněmovny Pikal. A ještě je zde faktická poznámka pana poslance Jurečky, prosím máte slovo.

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji za slovo pane místopředsedo. V proběhlé přestávce se sešel klub KDU-ČSL a já bych chtěl zde přednést stanovisko klubu KDU-ČSL k proběhlé diskuzi. Klub KDU-ČSL se distancuje od chování poslance Volného. Odmítáme tento styl politiky, který je založen na lžích a zastrašování a budeme proti tomu vždy aktivně vystupovat, aby se takové chování nestalo normou při jednání Poslanecké sněmovny. Vyzýváme vedení Poslanecké sněmovny, aby vyvodilo z tohoto chování patřičné závěry a případně celou záležitost postoupili mandátovému a imunitnímu výboru. Děkuji. (Potlesk vpravo.)" http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026300.htm

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na své předřečníky. Já nemohu souhlasit s usnesením, které zde bylo řečeno, a to z jednoho prostého důvodu, protože povede k tomu, že poslanci budou zastrašeni při vyjadřování svých výroků. A myslím, že toho zde nechceme vůbec docílit. Tak se nad tím zamysleme, nechme to jít, pojďme projednávat tento bod a už to neřešme. Děkuji.

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný. Faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Jurečkovi. Prosím vás, nešiřte dezinformace. Kdepak jste? Já vás nevidím. Aha. Já si nevzpomínám, že bych ve svém projevu řekl, že kdo vyhrál volby, má pravdu. Až si zkontrolujeme stenozáznam, tak uvidíme, jestli se budu omlouvat já vám nebo vy mně.

Druhá věc. Má nedobrovolná charitativní činnost mě loni vyšla na 300 tisíc korun. Letos zhruba na 400 tisíc korun. A veřejně tady nabízím každému z vás bonus 100 tisíc korun za převzetí hypoték a starostí o šest velkorodin. A zároveň tady veřejně prohlašuji, že jestli ještě jednou tady kdokoliv v této Sněmovně mě osobně nazve obchodníkem s chudobou, tak na základě jeho dezinformace a lži tyto domy uzavřu a ten člověk se bude muset postarat o těch šest velkorodin, protože ho pošlu do jeho nebo její poslanecké kanceláře, aby se o ně postaral. Já už jsem unavený z toho, že platím životní náklady šesti rodin, které si neplní své povinnosti a ještě abych tady k tomu poslouchal nějaké vaše urážky. Takže první nabídka. Nebuďte pokrytci. Převezměte hypotéky, dostanete ode mne dar 100 tisíc a provozujte ty domy.

Zadruhé. Ten, kdo mě tady ještě jednou nazve obchodníkem s chudobou, do jeho poslanecké kanceláře, nebo do její poslanecké kanceláře odešlu všechny rodiny, které vystěhuji z těch domů, protože jsem unavený. Berte to klidně jako hrozbu. Já to beru jako nabídku nebo upozornění, protože už jsem unavený z vašich lží a z vašeho pokrytectví. Zejména bych to doporučoval kolegovi Pexovi, který se tak hezky usmívá. Já myslím, že byste péči o šest rodin s kompetencemi k bydlení na úrovni předminulého století mohl ocenit. Děkuji. (Poslanec Volný je upozorňován předsedajícím na čas.)." http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/026schuz/s026301.htm

Videozáznam z jednání sněmovny 1. 2. 2019: https://youtu.be/YMHrDgeA090 a https://youtu.be/yZq5K6u7vBM

ODKAZY NA MÉDIA, KTERÁ O VĚCI REFEROVALA STYLEM „O NÁS BEZ NÁS“

1. 2. 2019 referovala o celé věci hlavní zpravodajská relace veřejnoprávní ČT Události v cca 19:25 hod. (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100201/video/672707). Aktuální živý vstup nebo později po jednání PS PČR natočené „video-vyjádření“ pana poslance Volného nebylo ovšem divákům představeno.

Dále 1. 2. 2019 v cca 22:04 hod. navíc tvrdila moderátorka pořadu ČT Události komentáře (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare), Vážená paní Mgr. Světlana Witowská, že došlo k oslovení pana poslance Volného tak, aby se mohl k celé věci vyjádřit. Pan poslanec Volný však ani v pondělí 4. 2. 2019 žádný takový pokus o komunikaci ze strany reportérů nebo produkce ČT vůbec nezaregistroval. Prostor k vyjádření nedostal.

3. 2. 2019 posléze probíral diskusi ve sněmovně pořad ČT Otázky Václava Moravce v cca 12:25:45 hod. Opět bez pana poslance Volného, který nebyl do tohoto pořadu pozván, aby se mohl obhájit. (https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/219411030500203/)

4. 2. 2019 Oficiální vyjádření pana poslance Volného: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ty-hovadoide-Lubomir-Volny-uctuje-s-Pavlem-Novotnym-a-rika-jak-to-bylo-s-revem-569340

Ukázka některých pozitivních reakcí:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vy-vitaci-jste-stvorili-teroristu-Baldu-Poslanec-Volny-buracel-ve-Snemovne-a-mnoho-lidi-nastval-Nasel-ale-i-durazne-zastani-a-souhlas-569150


 

www.protiproud.cz/politika/4253-okamuruv-poslanec-bez-servitku-parlamenti-kavarne-to-vy-tvorite-terorismus-kafkovsky-svet-eu-zaplata-na-hruby-pytel-volny-se-nedal-svazat-jak-to-doopravdy-bylo-nas-politicky-kartel-vstric-supertotalite.htm

Pro srovnání výzva pana poslance Zaorálka k násilí „po ostravsku do ´křaku´“ během cesty na předvolební debatu roku 2017:https://www.facebook.com/100010139741065/videos/824869654527685/

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

malou poznámečku k fungování EU.
Jako jeden ze zásadních problémů vidím to, že Německá Jůnyje vydá nějaké nařízení (na národní úrovni odpovídá, tuším, že zákonu) a vyzve všechny státy, aby to implementovaly do svého práva.
Což je neskutečná 3,14-ovina, protože výklad zákona má být jen jeden a nikoli 27 vzájemně se lišících paskvilů. A to je, oč tu běží. EU něco napíše a vydá, a každý z pseudostátů to zprzní podle svého gusta. A obyčejní lidé pak už ani nemají sílu kroutit hlavami.

Zatím bez slepic

"A obyčejní lidé pak už ani nemají sílu kroutit hlavami."
Obyčejní lidé hlavně nemají sílu (ani čas a chuť) to všechno číst, to by nedělali nic jiného a stejně by to nestihli.
Dlouhé to bylo, to máte recht, ale mně to za přečtení stálo - třeba jen jako další potvrzení, kterak média hlavního proudu popisují realitu, resp. vytvářejí pro masy realitu novou, od té původní někam posunutou.
K celé slavné EU (podle vás "Německá Jůnyje", s čímž souhlasím) jen podotknu něco, co víte i beze mne - vede nás bez sebemenší sebereflexe někam do pekel/do prdele, ačkoliv se stále znovu a znovu ukazuje, že my, xenofobové a národovci, prostě máme v mnohém pravdu, viz například:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/energetika-omyly-environmentalistu-dvt…
Ačkoliv s oblibou tvrdívám, že Parlament ČR je zločinecká organizace, v porovnání s bruselskými je to pořád ještě sbor osvícených osob, viz třeba toto:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/manzelstvi-pro-homosexualy-v-nedohledn…
Bacha teď před EU volbami - budou nás krmit žvásty, kterak se polepší, možná i nějaký ústupek/úplatek nabídnou.
Spolu s českými klasiky volám: " Úplatky nebrat! Nebo se z toho zblázníme...."

Zatím bez slepic

To nebyl anonym, ale Godot

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

nesouhlasil téměř ve všem. Ovšem až na ty zprzněné implementace směrnic.
Je skutečností, že je nikdo nečte, pokud se ho "najednou" nezačnou dotýkat.
Malá ukázka:
Cena "vstupního školení" profesionálních řidičů v ČR začínala na nějakých 80 000 Kč. Pak autoškoláci dostali rozum a spadlo to na půl sta. Ale ani to není pro lůzra bez práce zrovna málo s přihlédnutím, že teoreticky by v podstatě mělo jít o někdejší socialistický zácvik na vozidle v délce 200 hodin.
Cena stejného školení v UK byla v době započetí této opičárny 200 GBP.
O tzv. "přínosu" tohoto pseudoškolení pro novice z autoškoly nebudu psát, bylo by to na knížku.

Zatím bez slepic

Nemali by byt zavrhnute nazvy Europska unia ale aj Německá Jůnyje? Nemame tu opat po par rokoch opat Risu Frankov? Samozrejme so vsetkymi vnutornymi pnutiami tejto rise?

Zatím bez slepic

No, ono se tak pěkně pomalu, polehoučku implementuje a pak se všichni divíme. Mám takovou úchylku, že pokud můžu, poslouchám jednání z PS. 25.ledna se také implementovalo, Kněžínek a Válková zdůvodňovali, že o nic nejde, jen musíme podle EP a Rady (přijato v květnu 2016, my musíme do června 2019) takovou drobnost včlenit do zákona o soudnictví a odpovědnosti mladistvých, aby prý byla posílena jejich práva. Tedy poskytování nutné obhajoby až do věku 21 let a zakotvení pravidla, že osoba, u které není jisté, že dosáhla věku 18 (popřípadě 15), bude považována za osobu odpovídající věku, tzn. mladistvého nebo nezletilého, než se případně prokáže opak. Neboli když nebude možné zjistit, kolik je osobě let, tak bude platit, kolik řekne, tedy bude považována za mladší než 18/15 let.
Vousatí sirotci vítejte.

Zatím bez slepic

Dlouhé možná ano, ale četl jsem text tak jako Vámi napsanou povídku( s napětím a o obrazy vylepšenou) Málo kdy věnuji tolik času kecům ze sněmovny, tentokrát ale nelituji. Jsem rád, že zde jsou lidé jako pan Volný a Václav Klaus mladší. je to určitá naděje do budoucnosti.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

oba rodiče jsou tento ročník.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

30 let lhali a kradli
30 let honili marku
30 let beztrestně vládli
30 let táhl jsem kárku.
Teď tady stojí přede mnou nazí
účtují s nimi na pranýři
hovězí maso se na nich kazí
mžourají jako netopýři.
30 let ve jménu cizí mocnosti
zaprodávali národ
teď jim jde maso od kosti
a myslí si, že jsem marod.
To se ale krutě mýlí
já pořád rozeznám býlí
a neřeknu, že hovno voní,
jako to říkají oni.

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pět slepic.

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsou dobré až výborné, a ještě k tomu je sypete z rukávu jako Kalousek sprosťárny, ale tahle je prostě excelentní. Souhlas s Targusem a přidávám dalších pět kurů.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

spolehnu se na Japonce
že bude dobrý Sobieski,
na jeho mozkové podvěsky.
Chraň ho ruka Páně,
ať je orel, jestřáb i káně.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

spolu se zmizením panoptika vítačů z jeho diskusních pořadů zmizel i Tomio, možná, že pro zachování kšeftu musel s vaničkou vylít i dítě. Aby ten jeho List nebyl nakonec Hlíst.

Zatím bez slepic

....
a jako borec nakonec
zůstane jen Japonec

Soukup zcela převapivě rychle zrušil své diskuzní pořady Aréna a Duel, což je podle mě škoda jak pro něj, tak pro ty jeho hosty politiky, tak pro diváky.

Myslím, že Soukup nebyl upřímný, když tvrdil, že důvodem zrušení je neustálé žvanění politiků " mělo by se, mělo by se...". Jednak to ve skutečnosti žádný politik v jeho pořadech takhle neříkal (já jsem se dívala skoro na všechny Arény a zpočátku i Duely), ale hlavně, tím záladním popudem podle mě bylo, že mu politici začali odmítat účast na těchto pořadech kvůli jeho oznámení vstupu do politiky.

Teď má Soukup všechno slité do pořadu "Moje zprávy", kam si občas zve osobnosti a párkrát jsem tam zahlédla i Okamuru (jen zahlédla, na ty jeho "Moje zprávy" se už nedá dívat, je to smutná one man show). Takže, Okamura k Soukupovi pořád chodí.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pachatelé teroristických útoků v EU jsou v 99% psychicky nemocní. Jen českého seniorského teroristu vyrobila SPD svou nenávistí.
Uvedené jednání PS je dokonalou ukázkou demagogie, lhaní a manipulace politiků a médií. Tady tomu chybí začátek, první vystoupení Volného: "Dostali jsme se tak daleko jako v Itálii, kde člověka, který spoluzachránil s p. Orbánem Evropu tím, že uzavřel italské přístavy a zabránil vlně dalších uprchlíků, lidé, jako p. Kopřiva nebo p. Hamáček, kriminalizují, trestně stíhají a pokoušejí se ho dostat do vězení."
Na to reagoval Hamáček: "Já jsem se tady dozvěděl, že chystám pravděpodobně zatčení svého ital. kolegy... A to si myslím, že je věc, která by neměla zůstat bez odezvy. Já bych vás chtěl požádat, abyste tedy uvedl, co chystám, jestli p. min. Salvinimu něco hrozí z mojí strany, že ho strčím do vězení, nebo abyste se omluvil. Protože já si myslím, že takovéto věci by na půdě PS neměly zaznívat. A bylo by škoda, kdyby p. min. Salvini se bál přijet do ČR proto, že by mu z mojí strany hrozilo nějaké uvěznění."
Poté následoval výše napsaný příspěvek Volného, který "praví demokraté" neunesli, hulákali a dupali.

Zatím bez slepic

Ještě doplním eusoudružskou reakci Dolínka na vystoupení Volného:
"Měl bych tři poznámky. První pozn. Pro mě slovo nezisková organizace nebylo, není a v životě nebude sprosté. Jestli vy máte nějaký osobní problém, tak si to prosím řešte. Ale jsou to lidé, kteří ve svém volném čase, ve své energii, za poměrně málo peněz dělají spoustu práce a já jim chci poděkovat touto cestou. A ať věří, že ve mně zde budou mít zastání. Teď druhá věc. EU je bezpečnost, demokracie, volný pohyb lidí, zboží, pohyb studentů. Je to budoucnost. Je to budoucnost pro Evropu i v rámci celého světa.
A to poslední. Vážený pane - teď už nevím, jestli možná slovo vážený je na místě - kolego z řad SPD. Víte, prostřednictvím předsedajícího, lidé jako vy se snaží legalizovat to nejodpornější v lidech, co v sobě mají - vraždění, zabíjení a snahu zastrašovat, kohokoliv mohu, kolem sebe! Je to hnus! Hnůj! A stydím se za vás (potlesk v sále vpravo i vlevo)!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

bez horké války jsme se demokraticky stali kolonií Říše a nyní máme být znovu vyhubeni, tentokrát pomocí muslimských děloh.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Poctivě jsem k tématu přečetl co jsem našel a tak bych ještě doplnil odkaz na seriózní článek na veřejnoprávním iRozhlasu včetně video-rozhovoru s panem poslancem a názor Václava Klause mladšího v REFLEXU. V této souvislosti bych chtěl hned v úvodu ocenit V. Klause za jeho férový přístup. Jako jediný v diskusi řekl co se skutečně stalo. Bez stenozáznanu jeho vystoupení by asi L. Volný těžko čelil vlně hysterických obvinění. Ač jsem názorově spíše orientován vlevo dovolím si konstatovat, že jeho rating u mne osobně stoupa. Abych nebyl podezřiván z podjatosti chci dodat, že nejsem člen SPD.V minulosti krom posledních dvou voleb jsem byl volič ČSSD. Za současné situace je pro mne tato strana nepřijatelná. Spíše než na stranu se budu v euro volbách a v přišití volbě prezidenta orientovat na osobnosti

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lubomir-volny-spd-pojd-ven-jan-bir
https://youtu.be/eNdLH_mOZPM
www.reflex.cz/clanek/prostor-x/92903/vaclav-klaus-ml-ve-snemovne-asi-sk

1. Jednání PS ČR 1.2,2019 občanům jen nastavilo křivé zrcadlo politické situace a stavu společnosti. Hned při zahájení z jednaní je omluveno více než 20 poslanců. Z toho 8 z rodinných a osobních důvodu, další ze zdravotních a pracovní důvodu. V pátek o tom píše bývalý poslanec ANO M. Komárek v článku " Poslanče ukaž neschopenku". (MF DNES) Prostě "Cochcárna". Všechno zlé je k něčemu dobré. Představte si, kdyby se do diskuse zapojily "celebrity" Kalousek, Benda, Stanjura, Bělobradek, Gazdík. Posledně jmenovaný o kterém je známo, že všude byl všechno zná, přestože vybíral osobní volno, již v pondělním BLESKU rozdával moudra a předjímal že poslanec Volný dostane napomenutí.
2. Zarazila mne efektivnost jednaní PS ČR. Jednaní bylo zahájeno v 9.00 a ukončeno v 12.09. Ukončení stojí za to shlédnout. Když V. Klaus ml. v REFLEXU kolegyni Černochovou hodnotí jako přepjatou, tak jsem pochopil proč. Prostě tu žvanírnu rozpustila. Výsledek je projednaný jediný bod. Kolik, že to stojí jeden jednací den ?
3. Předmětem jednání bylo druhé čtení novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Jeho součástí byl i pozměňovací návrh sněmovního Výboru pro bezpečnost, který inicioval jeho předseda, poslanec SPD Radek Koten. Primárně šlo o reakci na výrok Ústavního soudu, který v prosinci loňského ruku (na základě podání senátora Lásky) některé pasáže „cizineckého“ zákona zrušil. Čtete správně, Je to ten senátor, který tvoří žalobu na prezidenta ČR. Je to bývalý policejní vyšetřovatel a předseda správní rady Transparency International. V říjnu 2014 byl zvolen senátorem za obvod Praha 5 (jako nestraník za SZ a KDU-ČSL s podporou Pirátů). Z jeho curriculum vitae se dovíte, že je absolventem Plzeňské právnické fakulty v letech 1999-2004. Při zaměstnání vystudoval v letech 1996–1999 sociální patologii. Je zřejmé, že má skvělé vzdělání a praktické zkušenosti, aby posloužil dobré věci. Navíc se ve Wikipedii praví, že se stal terčem civilních žalob, trestních oznámení a kárných žalob. Na základě stížnosti advokátní společnosti Šachta & Partners ho potrestala Česká advokátní komora pokutou 200 000 korun. Šachta & Partners na něj navíc podali další stížnost kvůli jeho výroku, že ministr Miroslav Kalousek lže, hrozí mu i vyškrtnutí z advokátní komory a tím znemožnění výkonu profese. Tolik Wikipedie. Co se opakuje není náhoda, říkávala moje babička.

Aktuálnost projednání této tematiky potvrdil mimo jiné případ z konce minulého týdne v Rakousku.

Na Novinkách.cz byla zveřejněna informace, že by zavražděn ředitel nějakého azylového úřadu. Zavraždil ho
34 let starý emigrant za to, že mu odmítl dát sociální dávky. Bylo uvedeno, že byl již jednou vyhoštěn. Po čase
se vrátil aniž by ho úřady odhalily.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/496746-zadatel-o-azyl-ubodal-v…

Bohužel, nemohl jsem dohledat. Taky to na něco ukazuje jak tyto informace rychle mizí, pokud se vůbec objeví.

https://usti.idnes.cz/reportaz-mf-dnes-nemecko-chotebuz-migranti-proble…

Zatím bez slepic

Na tom rozhovoru pro Reflex mne nejvíc fascinoval moment, kdy novinář začal obhajovat censuru jako něco zcela samozřejmého a žádoucího a naprosto transparentně se ukázalo, jak mimoběžné jsou myšlenkové pochody obou účastníků rozhovoru. Klaus na něco takového v podstatě nedokázal a ani nemohl reagovat, aby to ten druhý chápal. Podle mě jde o zářný příklad, kdy se snad i upřímně snaží domluvit dva zcela odlišní lidé, používají stejná slova - a ono to prostě nejde, protože každý je chápe úplně jinak.
A pak mě vlastně zaujala ještě jedna věc - totiž že Klaus mladší nemá dávno připravenou repliku na ten pitomý argument "ale vy si ve svém profilu také mažete". Protože to mu netlučou o nos poprvé.

Odpoveď má totiž znít: "To máte jako s dálnicí - ve svobodné zemi po ní může jet každý, kdo má řidičák. Ale to neznamená, že si ho každý může naskočit do mého auta." Například. Prostě bych čekal, že na to bude už dávno připravenej.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vzdyd je to porad dokola.

Zatím bez slepic

Keca se, keca se a nic se neudela.

Zatím bez slepic

Někdy mám pocit, že kdyby jen žvanili, udělají pro naši zemi víc než kdo jiný... Já bych snad stranu s heslem "Nebudeme vás furt obtěžovat legislativními přeháňkami" i volil. Jen aby ucpali ta místa před snaživci...

Zatím bez slepic

Ano, je třeba jít volit. Ale koho? Jednoduchá otázka, na niž neexistuje jednoduchá odpověď.
Myslel jsem
Zahradila, ale když vidím tu skvadru azuru za ním, tak nevím nevím...

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Posledně jsem volil Kellera. Neviděl jsem tu skvadru za ním. To jsem si dal.

Zatím bez slepic

Mám to totožně. Ale aspoň už má Keller vystaráno a může psát knížky a bádat z touhy po pravdě. To není závist, naopak.

Zatím bez slepic

Tak když to tak úplně neklaplo s Kellerem, což to zkusit s Kellnerem?
Zn.: Každý miliardář má nezadatelné právo na naše hlasy

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Něco mi říká, že tento pán dostane hlasy ať už je dostane kdokoliv.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Většina těch lidí ve sněmovně zřejmě netuší která bije. Nechápu to, vždyť nejsou všichni že skleníku a snad se stýkají s běžnými lidmi. Toto všechno nemůže mít dobrý konec. Nebude to zítra, ale jednou to praskne a pak půjde o život. Jako v Německu třicátých let.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Co vyplývá z toho záznamu z jednání?

Většina poslanců jsou ovce a jsou schopni schválit cokoli, byt by to pro nás mělo mít do budoucna vážné následky a co připravuje cestu k tomu, co je pro 85% národa naprosto nepřijatelné. Blbé zjištění, ale je lépe být v obraze.

Podstatné je, že z EU k nám čiší totalita, to je třeba primárně změnit.

Budou volby do EP.

Zatím bez slepic

Pokud máte "ovci" definovanou jako "jedince, který má jiný názor než vy", pak máte pravdu :-)

Zatím bez slepic

Ústava ČR, Hlava 1, Základní ustanovení, Čl. 1
1. ČR je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodě člověka a
občana.
2. ČR dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.
Ve většině případů PS řeší implementace, ratifikace mezinárodních smluv (dnešní projednávání je toho
zářným případem). Článek 2 zrušil za třicet let platnost článku 1., ČR není svrchovaný stát. Samozřejmě se vše stalo demokraticky a po právu, jen nás na to naši volební zástupci a vlády zapomněli upozorňovat a my je nechali konat.

Zatím bez slepic

Ukázka dnešní práce PS
1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pobytů cizinců v ČR
2. -"- PS k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi ČR a Mongolskem o leteckých službách
3. -"- -"- Dohoda o komlexníma posíleném partnerství mezi EU a Evrop.společenstvím pro atomovou energii s Arménskou republikou, podepsáno v Bruseli v listopadu 2017
4. -"- k přístupu ČR k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech a Opční protokol k Meziamerické úmluvě... (Černochová jásala, že budeme první v EU, kteří to podepíší)
5. -"- o změny Přílohy Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
6 -"- k vyslovení souhlasu na odvolání výhrady ČR Úmluvy o počítačové kriminalitě

Zatím bez slepic

Skoro každý poslanec nebo dokonce i ministr nominovaný jako nezávislý a to zdůrazňuji, skoro, je ovce. V okamžiku kdy je zvolen musí a on to samozřejmě udělá, držet linii. Když ne, odchází. Vzpomínáte na Třeštíkovou ? Po šestnácti dnech fungování jako ministryně kultury to vzdala. Pochopila, že je jen onuce, vlastně ovce.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

V tom jsou naši poslanci mistři. ČT. Mainstream taktéž.
Pravděpodobně je nutné vyšší vzdělání, nejlépe humanitních směrů, aby lež vypadala jako pravda a naopak. A aby veřejnost takovou manipulaci přijala.
Volný říká : "Baldu jste stvořili vy, vítači ! "
Vyjádření jasné, stručné, které v další pasáži podepřel detailnějším rozborem. Jaká byla reakce ? Smích a bouchání do lavic !

Když se jen trochu zamyslíte nad tím, co se doopravdy stalo, a kde jsou příčiny, musíte s Volným souhlasit. Balda přece nechtěl nic jiného, než poukázat na nebezpečí, které jakoby nikdo z televize či z rádia nevidí, které nevidí ani lidé, kteří odpovídají za bezpečnost ve státě, protože nijak na hrozbu islámského terorismu nereagují.

Příčinou přece nebyl strach z migrantů, který prý šíří SPD, kvůli tomu se vlaky nezastavují kládami, ale pokaz na nebezpečí terorismu, které může přijít i k nám, které jako by nebylo, které nikdo nevidí.

Také se vám zdá tento názor směšný ?

Zatím bez slepic

Poukaz na nebezpečí terorismu terorismem, podvodnou snahou hodit to na jiné. Máte s Volným zajímavé pojetí logiky a konsekvencí. Protože se všichni bojíme, že můžeme být okradeni, začneme krást, abychom na to upozornili???? Balda mohl být také zabit, proč někho nezabil, když chtěl "upozorňovat"???? Vy holt najdete "omluvenku" na všechno.
A to podotýkám, že jsem VELMI SILNĚ proti muslimské imigraci.

Zatím bez slepic

Mě vždycky v takovou chvíli přijde na um slavné první parlamentní vystoupení Klementa Gottwallda... Podobná reakce. A o čtvrt století později koukali. Včetně národních socialistů...
Z dědka nikdo vinu nesnímá. Ale svou část viny páni demokraté mají. Oni i ti náckové byli ve dvacátém čtvrtém vlastně jen takový folklór...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Myslím, že si to dávno vyříkali a pokud není něco zásadně nového, preference SPD se příště postarají o to, aby se to už neopakovalo.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Aby se někteří poručíci Dubové s preferencemi SPD nakonec nedivili. Volby do EP ukážou.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Milióny přivandrovalců do přelidněné Evropy, to je také jeho práce.
Žije v USA, měl by se především starat o plot mezi Mexikem. To se bojí, že by mu Američané poněkud upravili fasádu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Právě teď v PS začíná pokračování zmiňované debaty z 1.2., rozprava o novele zákona o pobytu cizinců na našem území.

Zatím bez slepic

Už ne.

Zatím bez slepic

Pane Admirál.
Vsadím boty,že se Bakalovi nic nestane a nebude nic vracet.
Podobných případů je více,jenže,všechno podle USA poradců a jak víme i Bakala má dobrý výcvik v USA.
Lépe by bylo napsat,naše privatizátoři,politiky,školí v USA fousatí.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Hamáček chce zákon zrychlujíc vyhoštění pachatelů krim. činů:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-pobytu-cizincu-vlada-snemovn…
Ale zároveň tlačí do našeho právního řádu normy, které to objektivně ztěžují.
A už vůbec není řeč o tom, že lepší řečení je problémy nepřipustit, než je následně řešit.

Zatím bez slepic

Kvůli tomutu zákonu ta hádka v PS vznikla. Jak píše výše Váhy, pozměňovací návrh Kotena a dalších poslanců, přijatý bezpečnostním výborem rušil možnost soudního přezkumu rozhodnutí o správním vyhoštění cizinců. Na to reagoval senátor Láska a Kopřiva (Piráti) a Hamáček argumentovali, že to nelze, že je to v rozporu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními závazky. Takže to dopadne jako na Západě, při vyhoštění budou najatí právníci z neziskovek bojovat, aby tady cizinec mohl zůstat. Holt mezinárodní závazek je svaté písmo.

Zatím bez slepic

Zkuste číst ještě jednou pomalu a hlavně se pokuste chápat souvislosti. Pokud to nezvládáte, ráda napovím. Jedná se o cizince, kteří mají být vyhošteni ze země z rúzných důvodů, např. trestní čin.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.