Drobnost k migračním kvótám

Autor

Drobnost k migračním kvótám

Na summitu Evropské unie v Bruselu v těchto dnech, jenž je přehlušen volebním děním v ČR byl zřejmě definitivně pohřbeno relokační přerozdělování migrantů na základě povinných kvót. Jen zůstalo utajeno proč. Za celou dobu migrační krize a po celou dobu diskusí na téma povinné kvóty nás žádné z médií, pokud vím, neseznámilo relevantním způsobem, na základě čeho přesně k povinným kvótám došlo, krom obecného tvrzení, že to umožňuje Lisabonská smlouva. Pravda to je, ale nikoli celá.

Jde o ustanovení odstavce 3, článku 78 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Celý článek 78 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU

(bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

1. Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany a dočasné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přimě­ řený status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v souladu s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967 a ostatními příslušnými smlouvami.

2. Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje:

a) jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé Unii;

b) jednotný status doplňkové ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by získali evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu;

CS C 326/76 Úřední věstník Evropské unie 26.10.2012

c) společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;

d) společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu nebo statusu doplňkové ochrany;

e) kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro posouzení žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu;

f) normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo doplňkovou ochranu;

g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou ochranu.

 

3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků t řetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem

A jakkoli zejména Češi a Slováci mají s termínem dočasný svou vlastní historickou zkušenost, je zřejmé, že trvalé kvóty nelze přijmout většinovým způsobem v Radě EU na úrovni ministrů, ale výhradně  Evropskou radou na úrovni hlav států EU - jednohlasně.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Pane Alex.
Někdo už věděl co přijde,nebo se plánuje.
To podstatné co mě napadá u všech těch utečeneckých vln,kam vstoupí USA i se svou armádou,nastane útěk.
Snad to nejlépe dokládá Ukrajina,země neomezených možností a skutečný rozmach je teprve čekal,všechno pohřbeno,pro zbohatnutí několik jedinců.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Co v tom Bruselu 22 poslanců z Česka dělá ? Každý z nich má nárok inkasovat až 4299 eur měsíčně na náklady spojené s kanceláří.(107.475 Kč)
Ani jeden z nich není schopen seznámit veřejnost s tím, jak jsou podmínky migrace nastavené. Gerde díky ! Co s tím ? Okamuru na ně ! Ale stejně. I kdyby se Okamura roztrhal, na všechen šlendrián nestačí a všichni poslanci v Bruselu jsou jen na dvě věci !

Zatím bez slepic

Pochvala patří Alexovi, Gerd se na jeho úspěchu nijak nepodílel.

Zatím bez slepic

JAN KELLER!
Pokud máte opravdu zájem, přečtěte si m.j. Kellerovy Evropské rospory ve světle migrace.

A vyplatí se i zajít do knihovny a oskenovat si pravidelné sloupky tohoto poslance v deníku Právo. Opravdu většinou stojí za to!

Skřípot draze vyrovnátkovaných zubů Ozubené Pleše doléhá z Altnerova Lidového domu až k nám do Jižních Čech.

Sobotka jistě lituje, že Kellera do Brusele poslal, aby se nepletl do triumvirátem pečlivě dirigované destrukce ČSSD, prováděné podle instruktora Kalouska a styčného důstojníka Dinstbiera, zvaného Potáta.

(Jinak Právo většinou používám jako podestýlku našemu pokojovému králíčkovi...Zvykl si na články Mitrofanova a Peheho a odmítá čurat na něco jiného, tak mu Právo cca jednou týden koupím coby urinální lahůdku.)

Zatím bez slepic

Rospory!...
Jsem pod práškama, nemohl jsem vydržet bolestí...
Prstíky se pletou, pokles kvíkvé, dočasný, doufám.
Většinou překlepy a pravopisné chyby pečlivě komponuji, tohle šlo takňák samo...

Zatím bez slepic

Souhlas, Keller má mou důvěru. Pokud by chtěla soc. dem. změnu vedoucí k lepším volebním výsledkům, pak by k ní angažmá Kellera vedlo.

Zatím bez slepic

In reply to by Admirál (neověřeno)

Trvalý odkaz

Schvaluji Váš návrh,zeptat se Kellera,jak díl s ČSSD popřípadě jeho angažmá.
Vzpomněl jsem si na J.Havla,To také byla ztráta pro ČSSD,možná by to jinak tlačil.
Ono bude pro ČSSD problém najít otloukánka,aby dokázal vracet rány.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

To byla persóna přesně pro takov případ, ten dokázal Kalouskům vyprat žrádlo. Také asi pro to na něj dopadla výběrová spravedlnost. Podle mého to byl největší mozek, co ČSSD měla.
J. Havel? Uměřený člověk, Rozumné názory, hezky se s ním diskutovalo (tenkrát na Aktuálně). Škoda ho. Ale jako rafan do první řady šiku v bitvě mi nepřipadal.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám obavy že Keller po zkušenostech s politikou v Bruselu se už nikde aktivně angažovat nebude.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Admirále,
pokud by Keller přijal významné angažmá v SOUČASNÉ ČSSD, pak by osvědčil ještě větší míru černého humoru, než u něj za ta léta předpokládám.
On je totiž svým smýšlením opravdu sociální demokrat - což je pro tzv. vedení tzv. české sociální demokracie naprosto, ale naprosto neskousnutelná překážka!

Potáta i Kalousek by určitě zakázali Triumvirátu o něčem takovém byť i jen uvažovat.
Keller NENÍ člen sociální demokracie, do Bruselu byl jmenován coby bezpartijní, jako návnada pro voliče.

Už během prvních čtrnácti dnů SVÉ vlastní kampaně zíral jako puk, kdeže se to octnul - ale už nemohl dost dobře nic dělat ... tak se alespoň stal nejlépe placeným českým reportérem a komentátorem z Cirkusu EU.
Zasloužil si každé Euro, tvrdě je odpracoval - i když zjevně jinak, než si Blébotka a spol. představovali.

Mají ho rádi jako osinu v....pardon, ají ho rádi jako Kellera v bruseli.

Nicméně, přátelé, Keller viděl problémy o léta dříve než my!
Ještě za C.K. Špidly napsal článek
https://www.novinky.cz/domaci/11808-spidla-prudce-moderni.html

Přinejmenším já jsem měl dát varovná slova jeho blízkých přátel a příbuzných, kteří mi říkali:
S Voloďou nemá cenu mluvit, ten je už úplně mimo, nemá tušení, co jsou to normální lidi.

Ten článek si přečtěte, je asi patnáct let starý!

Od té doby se elektrickému úhoři Sobotkovi a spol. podařilo vyhubit a paralyzovat v ČSSD všechny osobnosti, které by nyní hrozily resuscitací strany.

Důležité je, aby ve všech příštích volbách dostala ČSSD alespoň 1,5% hlasů a státní příspěvek, který bude stačit na zbývajících pět až deset kousků členské základny a zároveň členů vedení na doživotní platy.

https://www.novinky.cz/domaci/11808-spidla-prudce-moderni.html

Zatím bez slepic

s tím, co píšete. Včetně Kellera, jako návnady. Sobotkovo vedení stranu vykastrovalo, aby po jejich pádu nemohlo dojít ke změně. Nepočítali. že pád bude tak hluboký, tak se uvidí, co členská základna vydrží.

Zatím bez slepic

Členská základna ČSSD se smrskla na pár skalních fanoušků. Tedy těch, kteří nadávají na Pepu Koblihu za jeho neochotu vidět chyby Andreje Babiše, ale už přehlíželi o dost větší chyby vedení ČSSD a považovali mizerného premiéra B. Sobotku za nejlepšího premiéra ČR. Mají na takový pohled právo, jen se nesmí divit, že moc příznivců jejich názoru nenajdou. Členská základna padá až na úplné dno skalních fandů, jejichž myšlení vyjadřuje slogan:
Kdo neskáče, není socan! Hop, hop, hop!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Rád bych doplnil výbornou práci Alexe, za kterou sklidil zaslouženou pochvalu od diskutujících výše, ke kterým se připojuji se svou pochvalou též. K migračním kvótám lze ještě říci pár postřehů:

1. Dosídlování cizí země cizími obyvateli z rozhodnutí cizí a vzdálené vlády nebo skupiny osob, aniž by byl vzat v potaz názor domácích obyvatel, je okupace. Historicky máme zkušenosti s okupací německou zaměřenou na likvidaci národa. Pak sovětskou, která ovšem u vědomí německé okupace měla vnější znaky dočasnosti (sice trvalé dočasnosti bez udání konce, ale oficiálně dočasné a bratrské pomoci). Poslední okupace je ta bruselská. Zatím zůstalo jen u návrhů pro odpor ani ne tak domácích politiků jako politiků blízkých zemí Maďarska a Polska, kteří mají s muslimy jen ty nejhorší historické zkušenosti (staletí byly jejich země válečnou hranicí s islámem a těch několik století vražd, nájezdů a válečného plenění nelze smazat z povědomí obyvatel. Nikdy.). Přesto pokud vynutit kvóty na umístění migrantů nese všechny znaky okupace jako německé v roce 1939 - 1945. Jde o rozhodnutí učiněné mimo ČR, proti vůli místních obyvatel, za pomoci domácích politiků (především Sobotka a Zaorálek), a jde o vynucené usídlení cizích osob s netolerantní ideologií zaměřenou na likvidaci místních obyvatel (nevěřících i věřících) a demokratického státního zřízení. Nevolená bruselská eurokomise tak působí stejným způsobem jako Heydrichův nacistický protektorát.

2. Nápad na přerozdělení uprchlíků silně připomíná nápad komunistů na přerozdělení nadměrných bytů a domů. Kdo má příliš velký dům nebo byt, usadíme mu tam Bruselem vybraného nájemníka. V Bruselu ani Jourová nepochopila vliv zkušenosti z dob socialismu na populaci států V4.

3. Výpočet kvót na umístění ekonomických imigrantů dle HDP a počtu obyvatel země vůbec nebere v úvahu podíl jednotlivých států na historickém vývoje zemí, odkud migranti utíkají (koloniální minulost), ani podíl zemí na válečném stavu v zemích, odkud imigranti utíkají (např. Libye - za její rozbití sklízí nápor imigrantů především Itálie, která se na rozbití aktivně podílela).

4. Přerozdělení není řešením problému. Je to jako nechat přetékat přeplněnou vanu a místo uzavření kohoutku donutit ostatní obyvatele domu, aby si v kbelících odnášeli vodu do svých van z trvale přeplněné vany. Řešením je uzavřít imigrační a pašerácké trasy třeba silou.

5. Evropské země díky bezbřehému humanismu nejsou schopny odvézt vyhoštěné imigranty z Evropy a ochránit tak svou populaci. Přitom by jistě nebyl problém pronajmout nějaké území v Africe (doporučoval bych Čad nebo Súdán) a tam mít tábor pro vyhoštěné imigranty s tím, že v něm mohou zůstat žít s minimálním zabezpečením nebo volně odejít, kam se jim zachce.

První přerozdělení 40 000 imigrantů proběhlo na základě nařízení Rady č. 2015/1523 a týkalo se osob nacházejících se na územích Řecka a Itálie mezi 16.9.2015 až 17.9.2017. Použilo se do dne 17.9.2017. Tedy v září 2017 nařízení č. 2015/1523 skončila platnost a je konec a zvonec s nařízením. Bylo dočasné a mělo poskytnout čas na přijetí trvalých kvót. To se pro aktivní odpor nepovedlo.

Druhé přerozdělování 120 000 imigrantů proběhlo na základě nařízení Rady č. 2015/1601 a platilo do 26.9.2017.

Bez ohledu na ostudné přijetí těch dočasných nařízení většinovým hlasováním ministrů vnitra (proti bylo Maďarsko, ČR, Slovensko a Rumunsko) , nařízení byla dočasnou výjimkou z pravidel Dublin III. (č. 604/2013). I podle rozhodnutí soudního dvora C-643/15 a C-647/15 (viz žaloba vůči Slovensku a Maďarsku) platnost nařízení uplyne nejpozději 26. září 2017.
I kdyby se Jean-Claude Juncker postavil na hlavu, nařízení č. 2015/1523 skončilo o půlnoci 17.9.2017 a nařízení č. 2015/601 o půlnoci 26.9.2017.
Povinné kvóty se prosadit nepodařilo, a hlavní podíl na tom má Viktor Orbán. Díky němu byla ČR ušetřena trapného působení B. Sobotky a L. Zaorálka v Bruselu. Kdyby trvalé kvóty závisely na těch dvou výtečnících z ČSSD, byli bychom muslimy obohacováni trvale až do úplného vyhlazení. To i Emil Hácha projevil více statečnosti, když v říjnu 1939 odmítl přísahu osobní věrnosti Adolfu Hitlerovi, než B. Sobotka a L. Zaorálek v tzv. uprchlické krizi.
Dočasné kvóty měly umožnit, aby Řecko a Itálie posílily svoji ostrahu hranic a připravily se administrativně na odmítání imigrantů. Proto byly kvóty dočasné, i když podle Bruselu mělo jít o první krok salámové metody a přijetí trvalých kvót.
Kdyby Řecko a Itálie požádaly o pomoc s ostrahou hranic jednotlivé státy, dopadly by lépe než s pomocí agentury Frontex, která působila jako levný taxík pro pašeráky imigrantů. K tomu všechny možné neziskovky provozující lodě na záchranu uprchlíků přebíraly imigranty od pašeráků ještě v libyjských teritoriálních vodách.
Odpor ČSSD na poslední chvíli před volbami už body nepřinesl, ČSSD se posunula do kategorie promuslimských stran ochotných zlikvidovat český, moravský a slezský národ.

Naštěstí dočasné imigrantské kvóty skončily a je jim konec. Přijetí trvalých kvót je nezbytné jednomyslným souhlasem premiérů členských zemí a to se díky postoji Polska a Maďarska nestane.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vidlákovy podávky si vybírají ZASLOUŽENÉ povolební náhradní volno.

Přečtěte si tedy Terezu, zapřemýšlejte spolu se mnou a dojde nám, že OFICIÁLNÍ vyjadřování patlamentárních slouhů k OFICIÁLNÍ migraci nemusí být příliš důležité.

Povolební panoptikum na tuzemském loutkovém jevišti má na osud obyvatel naší kotlinky mnohem menší vliv, než si namlouváme.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Bude-frmol-A-budou-pa…

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Hi

I want to say what a beautiful website you have made, nice design end dresses.
I am a regular customer of your webshop.
end now I wanted to order a dress from you.
but I can not find it anymore on your site,
it looks like this on this site https://bit.ly/Dressitem3874
I hope you will sell the dress again soon,
mail me if you are going to sell it again,
I'll wait.

Greetings

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Hi

i like your webshop,
But I have a question, I see a lot of products in this store http://bit.ly/Cheaperitem7 that you also sell in your store.
but there products are 52% cheaper, well my question is what is the difference between your shop and theirs,
is it the quality or something else, i hope you can help me!

Yours sincerely

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.