Povídání o včelách a včelařích

Autor
Štítky

Na Vidlákových kydech se pravidelně kydá o zemědělství. Chov včel je také svrchovaně zemědělská činnost, a jelikož je to můj koníček, podělím se s kydači o stručný informační základ o včelách, včelařích a včelaření.

Letos v květnu tomu bylo 127 let, kdy včelaři na hořovicku založili svůj doloženě 1. včelařský spolek. 127 let je už dost úctyhodná doba existence. Který spolek, politická strana či jiná organizace se může chlubit tak dlouhou historií organizované činnosti?

Kde se vzali včelaři? 

Včely a včelaři zde byli od pradávna. Mnohem dříve, než Kosmas vložil praotci Čechovi do úst památnou větu o „zemi mlékem a strdím oplývající“, mnohem dříve, než se člověk stal zemědělcem, ba dokonce mnohem dříve, než praprapředek člověka slezl ze stromu. Byly nalezeny včely zalité v jantaru, díky tomu víme, že jsou tady více než 3 miliony let a také víme, jak prapředkyně naších dnešních včel vypadaly. 

Včelař zalitý v jantaru se sice nenalezl, ale přesto si díky poznatkům o životě dnešních primitivních národů dokážeme představit, jak počátky lidského včelaření vypadaly. Za prvotní lidský zájem o včely může objev, že včely produkují sladký med. V dávných dobách včely obývaly především dutiny stromů. Snaha dostat se ke sladké pochoutce hnala naše primitivní předky za včelími příbytky do jejich výšek a tam, pokud se jim podařilo prosekat se do dutiny, byli odměněni sladkými plástvemi s medem (strdím) a také zřejmě velkým množstvím žihadel. Nejstarší m dokladem této činnosti je kresba „vybírání medu“ z jeskyně Cuevasdela Arana blízko Bicorp u Valencie (asi 12 000 let př.n. l.)

Později si člověk ve snaze uchovat si stálý zdroj sladkých plástů vyřezal v kmeni ke včelám odnímatelný přístup a vybíral pouze část medových plástů, aby včelstvo nezničil. Tomuto způsobu primitivního včelaření se říkalo „brtničení“ a včelaři se říkalo brtník a brtník je vlastně praprapředek včelaře. Jeho úlu ve stromě se říkalo brť. Nejstarší v blízkém okolí  byla nalezena na dně Odry (stáří asi 2000 let) a je dokladem brtnictví v našem blízkém okolí. 

Od toho byl již jen krok k nápadu,  kus dutého stromu se včelami odnést z lesa a postavit si ho poblíž  svého obydlí. A tak se z brťě stal klát, prapředek všech úlů a z brtníka, sběrače medu pravčelař, praotec všech, co chovají včely.  

 

Něco o včelím společenství.

Jak už jsem napsal, včely bzučí na Modré planetě už více než 3 miliony let. Včela medonosná jak se nazývá v Evropě chovaná včela celým jménem, patří k sociálním bytostem, nejvýstižnější název pro společenství včel by byl superorganizmus. To znamená, že jednotliví členové společenství žijí společně a mezi nimi je aktivní součinnost. Včelstvo je ze sociologického hlediska velká rodina. Rodina je i biologicky výstižný výraz, protože všichni členové včelstva jsou dětmi jedné matky. Dcery (dělnice) nejsou plodné, zůstávají vázány na společenství. Synové (trubci) bez něj nemohou žít vůbec. Otec v rodině není.

Matka (královna) je ve srovnání s dělnicí asi o polovinu větší. Za normálních okolností se nachází ve včelstvu pouze jedna. Dožívá několika, cca 3. let. Matka má stejně jako dělnice žihadlo, na rozdíl od dělnice jen výjimečně bodá člověka. Schází jí mnoho orgánů, kterými se vyznačují dělnice, zato disponuje pohlavními orgány, umožňujícím se pářit a klást vajíčka. Těch je schopna naklást až 2500 denně, což je více, než činí její tělesná hmotnost. Matka též disponuje zvlášť vyvinutou kusadlovou žlázou. V ní se tvoří zázračná látka, která podivuhodným způsobem drží včelstvo pohromadě a je základem dělby práce v něm.  Včelstvo bez matky nemůže existovat, ale vláda v úle vychází spíš z dělnic.

Dělnice se oproti matce dožívá jen čtyř – šesti týdnů v letní sezóně, tzv. zimní včely žijí až 10 měsíců. V našich zeměpisných šířkách jich tvoří včelstvo 10 000 – 15 000 v zimě a až 100 000 na vrcholu letního vývoje. Dělnice se starají doslova o všechno. Mladé včely, tzv. mladušky, asi do 20 dnů vykonávají všechny práce v úle. Čistí buňky pro přijetí vajíček, krmí larvy, staví z vosku plásty, čistí úl, zpracovávají nektar, vykonávají strážní službu, zahřívají/chladí prostor úlu. Po 20 dnech se z mladušek stávají létavky. Přináší nektar, pyl, pryskyřičný tmel a podle potřeby též vodu. 

Řekněte, neříká se nadarmo „pilný jako včela“?

Jinak je tomu s trubci. Ve včelstvu nemají žádný jiný úkol, než se postarat při proletech o oplození korunní princezny, mladé neoplozené matky, která čas od času musí přijít na svět, aby včelstvo nevyhynulo se smrtí matky staré. K tomu dochází v létě. Trubci tudíž se vyskytují v úle v tuto roční dobu v počtu několika stovek. Žijí přibližně stejnou dobu jako letní dělnice. Když splní svůj úkol, na podzim jsou bez vděku vyhnáni z úlu a hynou.  Jsou dvakrát větší než dělnice, mají zavalitá těla a velkou kulatou hlavu. Kromě plození se nepodílí v úlu na žádné činnosti, čímž si vysloužili u lidí nevalnou pověst. Na jejich obranu je třeba uvést, že podle výzkumů se podílí v úle na termoregulaci (příjemně hřejí)a tak zastupují v tomto bodě dělnice, které se mohou věnovat jiné, užitečnější práci. Jsou také sympatičtí tím, že nikdy nebodají. Nemají žihadlo.

Dělnice, matky i trubci se vyvíjejí v buňkách plástů z vajíčka přes larvu, kuklu v dospělého jedince. Dělnice a matky se vyvíjejí z vajíček oplozených, trubci z neoplozených. Vyvíjejí se ve velikostí a tvarem rozdílných buňkách. O tom, zda se z oplozeného vajíčka vyvine dělnice či matka, rozhoduje kromě jiného potrava, kterou je larva krmena. Dělnice a trubci dostávají krmnou kašičku, směs s příměsí medu a pylu, matka dostává mateří kašičku, jejíž složení je zcela výjimečné.

Včely obývají a budují sídliště složené z voskových plástů z oboustranně uspořádaných šestibokých buněk. Přitom vyřešily složitý problém, jak s minimem poměrně měkkého materiálu dosáhnout vysoké pevnosti. Plásty jsou pro včely současně pevností, kolébkou pro dorost, zásobárnou potravy, shromažďovacím místem a obytným prostorem pro dospělé členy společenství. Jak už jsem se zmínil, stavěly si své plásty ponejvíce v dutinách stromů, Než přišel včelař a usídlil je v úlu.

Včelí rojení

Sice jsem popsal, jak se množí jednotliví členové včelího společenství, ale protože včelstvo je superorganizmus, jediným přirozeným množením je pro něj rojení, to je rozštěpení včelstva na dva nebo více samostatně plně funkčních celků, něco na způsob tvoření odnoží u rostlin. 

Někdy blízko vrcholu rozvoje včelstva, nejčastěji koncem května, v červnu, si včely začnou chovat mladé matky a před jejich vylíhnutím stará matka s polovinou včelstva opustí úl a vydá se hledat nový příbytek, založit novou kolonii. 

Jedná se asi z lidského pohledu o nejviditelnější a nejimpozantnější projev včel. Včely, podobné vodopádu, proudí z česna úlu a naplní vzduch bzukotem. Temný oblak sem tam se pohybujících černých bodů se vznáší ve výši korun stromů nad místem, odkud vyletěl. Po chvíli můžeme pozorovat, jak se včely usazují okolo matky na větvi, stožáru nebo pod střechou.  Nezdrží se však dlouho. Do hodiny se rozletí a roj se vydá rychlostí svižného chodce k novému příbytku, který v předstihu objevily včelí průzkumnice. 

Odchytávaní rojů je pro včelaře asi nejdobrodružnější činnost. Nezřídka můžeme vidět chatrného staříka, kterak vyzbrojen potřebným náčiním pronásleduje roj vertikálním i horizontálním směrem. Je při odchytávání roje schopen naprosto neočekávaných kaskadérských výkonů. Zapomíná na věk, na artrózu v noze, na dušnost, leze přes ploty, prodírá se křovím a kopřivami. Čile šplhá za rojem po 8 metrovém žebříku do vrcholu hrušně. 

„To on si už nacvičuje cestu do nebe“. Komentují jeho artistické výkony sousedé.

Pokud uspěje, neutrpí vážnější úraz a roj se mu podaří odchytit, usadí jej do nového úlu a rozmnoží svá včelstva. Pokud neuspěje, kouká „jako když mu uletí včely“. Včely se udělají pro sebe a z nějaké dutiny stromu a na včelaře dělají pomyslný dlouhý nos.

O včelím bodnutí

Už vás někdy bodla včela? Většině lidí pohybujících se v přírodě se to čas od času stane. Buďto jste na včelu bosi šlápli, nebo ji přimáčkli na oděvem nechráněné místo, nebo jste se přiblížili příliš blízko k jejich příbytku, když včely zrovna neměly náladu na návštěvy. 

Včela je vybavena žihadlem, které po vbodnutí zůstává ve vpichu, navíc vpouští do vpichu poměrně účinný včelí jed. Ten způsobuje, že okolí místa vpichu zarudne, více či méně oteče a stává se svědivým, kterážto reakce může vydržet i několik dní. To je sice nepříjemné, ale je to normální reakce.  V tomto případě pomůže studený obklad nebo něco z receptů našich babiček.

Jiný případ je, když vás bodne včela do chodidla a oteče vám hlava. Nebo se vám začne špatně dýchat a třeba omdlíte. To není normální reakce, to je reakce alergická a měli byste vyhledat lékaře a raději mít po ruce pro případ bodnutí od včely či jiného bodavého hmyzu nějaké medikamenty.

Včelařem se člověk alergický na včelí bodnutí stát nemůže. Nebo může, ale bude k němu velmi často jezdit záchranka. I přes nejlepší ochranu a opatrnost totiž včelař sem tam nějaké to žihadlo „koupí“. Začínající včelaři mají občas čínská očička uzavřená otokem, vepřovou tvář a ruku jak Pepek námořník. Časem, s počtem posbíraných žihadel, se reakce na včelí vpich zmenšuje. Místo vpichu jen trochu zarudne, jako když vás štípne komár. Bolestivost vpichu, zvláště pokud se včelám podaří nalézt citlivé místo, však zůstává.

Dá se tak říct, že včelařina je svého druhu koníček pro masochisty. No řekněte, kdo by se dával pravidelně popíchat od včel a přitom si na tuto skutečnost ani nepostěžoval, ba si i v některých případech lebedil?

Něco o medu a na co jsou ještě včely dobré

Sladký jako med, medově sladká vůně, táhne se to jako med, medově sladké řeči. Pojem med je zkrátka synonymum pro intenzivní sladkou chuť a nejznámější produkt včel. Med (medos)  je také prvním zdokumentovaným českým výrazem (Cestopis arabského kupce z 10. stol.). 

 Med včely vytvářejí z nektaru z květů stromů a rostlin či sladké medovice, produktu parazitů jehličnatých a listnatých stromů. Ten z nektaru je povětšině světlý, lesní medovicový bývá tmavý až do černa. Včely donesený nektar a medovici zahušťují, odpařují z nich vodu, štěpí na jednoduché cukry a ukládají do buněk v plástech. Pochopitelně to nedělají pro nás, pro včely je med potrava a během roku ho spotřebují i více než 100kg. Včelař včelám odebírá pouze přebytky, které si včely shromažďují v plástech na zimní období.  To jim musí včelař v dostatečné míře nahradit (takzvaně je „zakrmit „) cukerným roztokem, aby přežily zimní období. 

Průměrně se ročně sebere z včelstva okolo 35kg medu, je to odvislé od výkonnosti včel, šikovnosti včelaře a hlavně na stanovišti, kde jsou včely umístěny.  Zda jsou v okolí stanoviště dostatečné vydatné zdroje nektaru a medovice, potažmo množství nektarodárných kvetoucích rostlin a dřevin na polích a lukách a blízkost rozsáhlých lesních ploch s druhy stromů hostících medovicotvorné parazity.   Platí také, že s  větší nadmořskou výškou,  bývá snůška nižší.

Jak už jsem se zmínil, podle zdroje se dá rozdělit med na květový, zdrojem snůšky je nektar květů a medovicový –(lesní), kde je zdrojem je medovice, produkt parazitů jehličnatých a listnatých stromů.  Dále můžeme mluvit o jednodruhovém medu, pokud máme včely umístěny v lokalitě, kde v určitém období převládá snůška z jednoho druhu rostlin či dřevin. Pak můžeme mít  přičiněním včelaře med například akátový, lipový, řepkový či jedlový. Tyto jednodruhové medy mívají zpravidla výraznou chuť a vůni a jsou vyhledávány „fajnšmekry“. Dále také můžeme narazit na med pastovaný, to je med, který byl mechanickým způsobem (mícháním) upraven a který získá pastovitou konzistenci, nezkrystalizuje a zůstává trvale roztíratelný. 

Zde také narážíme na to, že med nezůstává trvale tekutý a že po kratším (př. med s převahou řepky lípy) či delším čase (př. akátový, medovicový) ztrácí tekutost a  krystalizuje. Je to jeho přirozená vlastnost, med krystalizací nic neztrácí. Naopak, pokud zjistíme, že med, který jsme si koupili, ani dejme tomu po roce nekrystalizuje, je něco v nepořádku a pravděpodobně se jedná o nemed.  Med, který buďto přešel teplotou vyšší než 50° C a ztratil většinu vlastností, pro který si med kupujeme nebo byl upraven přidáním nějaké chemické látky (známá Éčka, emulátory). Pro nás by bylo v prvním případě z hlediska účinku na naše zdraví stejné sladit si čaj cukrem, ba by to pro nás bylo ekonomicky výhodnější. V druhém případě by bylo slazení cukrem z hlediska účinku na naše zdraví mnohem bezpečnější.  

Dalším dnes již méně významným včelím produktem je včelí vosk. Ten včely produkují coby stavební materiál ke stavbě buněk a včelař ho získává vyvařováním z plástů.  Z jednoho včelstva se ho dá ročně získat cca 1kg. Vyrábějí se z něj svíce, voskovice. Dříve před nástupem průmyslové revoluce drahé a vzácné. To z toho důvodu, že jiný zdroj vosku nebyl a voskové svíce byly jedním z mála zdrojů světla. Zapálit v kostele svíčku tedy nebyl o jen tak a znamenalo to poměrně značný náklad.

Dodnes se k léčebným účelům používá díky svým vynikajícím antibakteriálním vlastnostem další včelí produkt, kterým je propolis. Včely jej tvoří propolis z mízy sebrané z pupenů dřevin a vylepují a tmelí  jím drobné otvory, připevňují plásty ke stěnám příbytku.

Asi největší přínos včel pro člověka plyne z jejich funkce nejvýznamnějšího opylovače květů. Byly prováděny výzkumy, jejichž výsledky to  jasně prokázaly, že tam, kde schází včely, výrazně klesly výnosy některých kulturních plodin a je výrazně narušen ekosystém.    

Co včelám prospívá?

Včely potřebují pro svůj život stejně jako člověk zdravé a co nejméně porušené životní a chemickými látkami co nejméně kontaminované životní prostředí. Potřebují ke svému rozvoji, a aby mohly přinášet včelaři užitek výhodnou skladbu rostlin a dřevin. Zde jim může prospět člověk výsadbou, pěstováním a ochranou nektarodárných a pylodárných  rostlin a dřevin. Mezi ty, které včely vyhledávají a včelaři rádi vidí v blízkosti včelínů, jsou to z rostlin řepka olejka, jetel x i jetel plazivý, vojtěška, komolice, z dřevin  je to především akát, lípa malolistá a velkolistá, javor klen i mleč, kaštan, lísky, vrba jíva i ostatní druhy vrb, pámelník, maliník, ostružiník. 

Co včelám škodí?

Aktuálně, kromě činnosti člověka dělá včelám největší problém „Varroa destruktor“, roztoč parazitující na včelách a včelím plodu. Rozšířil se k nám v polovině 70. let z Jihovýchodní Asie a při přemnožení za výhodných podmínek dokáže spolehlivě zlikvidovat včelstva v celých oblastech a opatření vedoucí k tlumení jeho výskytu jsou velmi pracná a jejich účinnost je kolísající. 

Z nemocí je pro včely a potažmo včelaře asi nezávažnější  mor včelího plodu. Bakteriální onemocnění přenášené vzduchem a migrujícími včelami, při jehož výskytu jsou likvidována všechna včelstva na postiženém stanovišti a to i s úly a veškerým nářadím a vybavením. Je samozřejmé, že pro včelaře je výskyt této nemoci noční můrou. 

 

Závěrem.

Je to už více než 6 generací co funguje v našem městečku včelařský spolek. Proud dějin lidstva se za tu dobu přenesl pře peřeje dvou světových válek, několika převratů a revolucí, vystřídalo se nám tu pět různých státních útvarů, střídali se doby klidné s dobami bouřlivými. Včely však rozeznívají lípy bez ohledu na starosti lidí, mají svůj miliony let zažitý rytmus, rytmus pramálo závislý na lidském pachtění.  

Dá se s jistotou říci, že by se bez člověka snadno obešly.  Stejně jako milión let před člověkem by se dokázaly díky své výbavě snadno srovnat s přírodou a jejími zákony a zajistit pro svůj druh přežití. To samé se však už nedá říci v obráceném gardu o člověku. Einstein prý prohlásil, že pokud vyhynou včely, lidé je přežijí pouze o čtyři roky.

Přejme tedy ve vlastním zájmu včelám i včelařům, aby se jim dařilo. Mysleme na včely, když kácíme stromy. Mysleme na ně, tam kde je to možné i při výsadbě stromů a ostatních dřevin. Buďme shovívaví, když nám bzučí okolo hlavy a odpusťme jim i sem tam nějaké to bodnutí. Včely se nám za to sladce odmění. 


 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.8 (85 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Naprosto vyčerpávající a moc hezky napsáno, děkuji Admirále. Odebíráme med už léta od skorosouseda a myslela jsem si, že o včelách něco vím, ale je to jako se všemi "znalostmi" - vždycky přijde čas, kdy zjistím, že vlastně nic nevím. Děkuji tedy že k tomu poznání už můžu dát čas minulý. Krásný den :-)

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Vzpomínám si na mého kolegu v práci, byl to velký včelař, já nedouk. Zasvětil mne do všech detailů, co se týká včel a taky o medonosných rostlinách. Dodnes si některé pamatuji, hlavně dva druhy : komonice bílá a komonice lékařská (ta je žlutá).
Něco pro jazykozpytce : málo kdo si uvědomuje, že slovo medvěd je vlastně složeno ze dvou slov 1. med a 2. věd (synonymem je "vševěd!).
A přeji panu Admirálovi, aby mšice v lese řádně medovaly.

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

Fakt? Není původ slova "medujed"=ten co ji med...

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

"Ten, který VÍ, kde je med a KRMÍ se jím" :o)

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

literatura k tomu praví - což je případ slovanského slova medvěd („jedlík medu“)

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

Pročet jsem to se zatajeným dechem :)

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Jen mě ty kurvy kousavý nemaj rády.
Ale, co, jak se říká po fšeckém hovno, enem po fčelách med!

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

A po tem je taky hovno.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Dnes je to 79 let od doby, kdy Německo napadlo SSSR.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Jestli jsi to nepochopil, tak dneska je to o včelách, blboňu. Tě vedoucí směny asi blbě instruoval nebo sis poplet lepíky na monitoru.

Průměrný počet slepic: 1 (6 hlasů)

In reply to by Napsal uživate… (neověřeno)

Trvalý odkaz

přijměte laskavě mou omluvu, já zapomněl, že je toho plný náš meinstream a naše/jejich ČT.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

Zásadní historická data si neškodí připomínat! Máte štěstí, že 14.7. budu na táboře, jinak bych vás tady otravoval s šestisetletým výročím Vítkova :D

Průměrný počet slepic: 4.6 (7 hlasů)

Pamatuju si jednou dokument o životě v protektorátu.

V den útoku na SSSR měli Němci na budovách z dlouhých pruhů látky udělané velké písmeno V. Jako na znamení budoucích vítězství.

Myslím, že to bylo i na tramvajích.

Překvapivé bylo svědectví jednoho pamětníka. Vyprávěl, jak viděl spokojenýho tramvajáka, co na lidi mrkal a říkal jim tu novinu, s tím, že je s Němci konec, protože bral jako hotovou věc, že s Ruskem prohrajou.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Když jsem začal před 12 roky včelařit a dostal jsem žihadlo, docela jsem otékal. Ruku jak Pepek námořník, nohu jako slon. To postupně ustalo. Dneska, když dostanu žihadlo, většinou mám pupen jako od komára.

Docela legraci jsem si užil s dcerou a zetěm, když se také rozhodli včelařit.

Nejdřív dostal žihadlo do obličeje zeťáček. Z obličeje mu vyrostla tlama, byla na něj radost pohledět. Moje dceruška to vtipně komentovala.
Druhý den dostala do čela žihadlo dceruška. Oči se jí zúžily na štěrbinky, nabrala mongolské rysy.
To vám potom byl páreček.
Přinutili jsme je, aby se k sobě přivinuli jako na svatební fotografii a tak je vyfotili. Veselejší foto ve své sbírce nemají.

Průměrný počet slepic: 5 (13 hlasů)

Tyhle historky mě vždycky zvednou náladu.
Takže ještě 11let...

Jinak i u nás platí, že kdo se nejvíc pošklebuje, tak dostane žihadlo jako další :)

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Včelky si uměj poradit s naprostou většinou "dárečků".
Jen, bohužel včelař jim v tom jaksi překáží.
Kdysi starej medák, hodně starej, přes 90 let, mi vykládal, že základ je v hygieně úlu.
Měl jednoduchou zásadu obměňovat vždy, každoročně! 1/3 díla, bez pardonu a vyjímky. Sice tratil na výnosu medu, ale to doháněl spojováním včelstev. Experimentoval i s roztoči a došel na to, že pokud je dílo v úhlu k česnu nikoliv 90st, ale 45 st, kleštík bůhví proč mizí.
A tenhle experiment potvrdili i na Dálném Východě, kde do stabilních úlů usadili včelu východní

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)

Pokud vím, tak včela východní, je původní hostitel kleštíka a díky pokusům s ní sem byl zavlečen.
Včela východní si s ním dokáže poradit lépe, než domestikované a přešlechtěné včely v Evropě.

O hygieně měl určitě pravdu, na kleštíka to ale nestačí.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

ale utkvělo mi to v paměti díky úspěšnému usazování včely Východní do stabilních úlů. Což mě dost překvapilo.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Aniž bych chtěl odklonit diskuzi o včelách a medu, doporučuji všem vidlákům i Vidlákům, aby si uložili odkaz na
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/potravinova-sobestacnost/…

Zvláště s ohledem na grafy v druhé polovině článku.
Je to důl na informace o rychlé likvidaci potravinové soběstačnosti v oblasti potroavin.

(A koneckonců - co je to takové vepřové ? Pro průměrného Čecha druh tužšího medu!
Zvláště je-li zapito tekutým chlebem! )

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Já tedy na chvíli odběhnu od včel, ale ve Vámi daném odkazu hovoří jakýsi expert o tom, jak snadné je nakupovat na Evropském jednotném trhu. Ale mne děsí jedna myšlenka:
S koronavirem se na určitou dobu zastavilo vše, kromě dovozu zboží (včetně potravin). Jak málo nás dělilo od zastavení VEŠKERÉ zahraniční dopravy? (Nevím, jen se ptám.) A co nám potom pan expert doporučí?
Nemluvě o plných hubách zelených ekologů o uhlíkové stopě, ale demonstrace proti dovozu brambor z Egypta u nás (ani jinde v Evropě) nějak nevnímám, pokrývači jedni zelení! :)

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Pet Uhl rozšířil deziformaci o zabitém Martinu Šmídovi a včely vyletěly z úlů.

Průměrný počet slepic: 4.3 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

vydal by ještě Dekret o medu. Bez něho je celé budování socialismu slepá ulička, což se v praxi potvrdilo.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Přidám sem mezi úly jednoho velezajímavého Kechlibara
https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/usa-digitalni-moloch-v-dopi…
Jestliže je v USA na vysokých školách nebo i jen na jejich části taková atmosféra, tak to prostě NEMŮŽE dobře dopadnout. S tím bych řekl, že u nás je docela zkušenost. I když asi né až taková - nedělám si iluze o stavu na našich VŠ, co se jediných správných pravd týče.

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

tak 2-3kg, kterou bych mohl mít přivázanou na silonu a dělala by med přímo do sklenky.

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

bo leží v nemocnici s žaludečníma vředama. Ty chytl z toho, že zakládal brněnsou buňku ANO budelíp. (volně převzato z idnesu).

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Ládik!!!
Nějak se kolem Faltýnka motá snrtka,už od té doby,co ho navštívilo protikorupční komando,jen nevím která,jestli jen politická.Sice Brňáci neudělali dobrou reklamu ANO,jen se to tam provalilo nejdřív

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

se Brnu obloukem vyhnul, jak to smrdělo.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

k státním dotacím na velkou cenu. On ten ?vostál? byl docela velkým zastáncem... tak kdo ví...Do člověka se nevidí, zvlášť když jej neznáte. Ale on už tenkrát byl.... mno... nepomlouvat holka, nepomlouvat, ale tem kamaradenshaft v těmi onými, no... tím to podělal... a proto se neudržel. a včil ukázal/potvrdil co je/byl vlastně zač

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

akorát mi hlavou vrtá, čemu že to vládli, když oba hlavní rathauzy furt vede ODS s Piráty a těmi minulými, co šéf jezdil na ukrajinu. Docela by mne zajímalo, k čemu že je to vlastně a zda pustili. Tak nějak mi celé to nařčení smrdí

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

tak se správně říká takovému pomazání, po němž už žádné další nenásleduje?
Je na to takové speciální slovo...

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Myslíte balzamování? :)

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Interní a externí. Farář nic neví o duchu a proto pomaže jen povrchově. Zaživa maže med kolem huby každé ovečce, zamrtva snad nějakým olejem či co má po ruce. Ale pro člověka samotného je nejdůležitější vnitřní promazání, to každý ví, jsou to mozkové lázně. Jen jedinec neví, kdy se promaže naposled.

Průměrný počet slepic: 3.7 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Děkovačů už je tady celá řada, musím se postavit do fronty, protože mě článek potěšil, jako by Admirál věděl, že až půjdu do důchodu, mám včely v plánu. Tak jsem se na to téma trochu zasnil. Už mám i vybraný místo, tak jen vydržet do toho fajrontu.

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

MUDr. Ivan David
7 min

Německo se mění a rozhodně ne k lepšímu – domino efekt?

Bádensko-Württemberské zemské hlavní město Stuttgart bylo mnoho desetiletí považováno za výkladní skříň Spolkové republiky Německo. V noci na neděli ukázalo svoji odvrácenou tvář. Po běžné policejní kontrole na přítomnost drog na hlučné párty udělalo asi 500 mladistvých z centra města demoliční zónu. Obchody vyrabované jako v americkém Minneapolisu, dlažební kostky létající na policisty jako při Majdanovém převratu v Kyjevě.

Šéfkomentátor německého deníku Die Welt Torsten Krauel v nedělním článku „Toto násilí nemůžeme přijmout!“, upozorňuje na fakt, že výtržnosti, které se nyní odehrály ve Stuttgartu, nejsou v poslední době v Německu vlastně až tak výjimečné. Autor se ve své úvaze snažil hledat příčiny „nečekaného“ výbuchu násilí, jehož podněcovatele policie ještě vyšetřuje. Krauel při tom ve svém článku klade důležité otázky:
„Byly ve Stuttgartu děti přistěhovalců?“ ptá se Krauel. Vzápětí odpovídá „Ano, určitě stejně jako nedávno v Berlíně-Neuköllnu.“, s přípomínkou nedávných násilností v převážně přistěhovalci obydlené čtvrti.
„Zúčastnili se rabování levicoví extremisté ze skupiny G20 jako v Hamburku v roce 2017?“, ptá se šéfkomentátor. A přináší kladnou odpověď s dovětkem „stejně jako mnoho dalších. Jako v Lipsku.“, čímž odkazuje na podobný nedávný „virvál“ na východě Německa.
Autor připomíná devastace hal a stadionů, nimž došlo po rockových koncertech. Už od padesátých let.

Krauel ve svém textu nevynechal ani vzrůstající násilí kolem sportovních stadionů. „Vyskytují se děti ze znevýhodněného prostředí v pravidelných nepokojích před a po fotbalových zápasech? Ano, a pak i jiní!“, dodal ve svém komentáři. Zdůraznil přitom, že mladistvých fotbalových chuligánů z ekonomicky dobře situovaných rodin není podle policejních statistik zrovna málo. „Mimochodem, jejich bohatí rodiče platí drahé právníky, aby zachránili své syny před trestem.“, uzavírá Krauel popis pestrého složení pachatelů nočního násilí.

Bádensko-Württenbersko patří spolu s Bavorskem mezi nejbohatší německé spolkové země. Utkání fotbalových klubů z obou zemských metropolí – Mnichovského Bayernu a Stuttgartského VfB – provází vždy rozsáhlé policejní manévry. Oba kluby, které jsou mnohaletými rivaly, mnohokrát získaly mistrovský titul v Bundeslize. Vzešly z nich fotbalové legendy jako mnichovský Franz Beckenbauer, jež se svými kolegy pro Německo vybojoval v roce 1974 titul mistrů světa jako kapitán reprezentačního týmu a v roce 1990 jako trenér fotbalové reprezentace, nebo stuttgartský Jürgen Klinsmann – mistr světa z roku 1990, mistr Evropy z roku 1996, jež jako trenér vyvedl národní tým z krize a na domácím šampionátu v roce 2006 jej přivedl k bronzu.
Střety fanouškovských chuligánů obou německých klubových gigantů se však policii pravidelně daří vzorně zvládat.

Německými sdělovacími prostředky jsou víkendové násilnosti prezentovány jako šokující. Ve městě s nejvyšší životní úrovní jej málokdo čekal. Ve zhruba šestisettisícovém městě sídlí nejprestižnější německé automobilky Mercedes Benz a Porsche. Obří továrnu zde má i jeden z největších průmyslových výrobců na světě Bosch. Město je známé i jako veletržní a kongresová metropole. A v jeho širším zázemí má ústředí i světoznámý dodavatel prestižních oděvů Hugo Boss.

Celkem 40 obchodů v centru města bylo v sobotu terčem útoku zdivočelé mládeže, část z nich kompletně vyrabována. Policie zatkla 25 útočníků, z nichž bylo 12 s německým pasem a 13 s jinou státní příslušností, konkrétně byli ve zprávách ARD jmenováni Iráčané, Íránci, Somálci a Afghánci. Tři ze zadržených Němců mají také migrační pozadí. To vše policie zveřejnila.

Policie také vyloučila politické důvody útoků a rabování – vše se stalo v rámci tzv. party scény, kdy se pravidelně schází v centru Stuttgartu mladí lidé z širokého okolí k sobotním party. Nyní však během kontroly na drogy jednoho 17 mladíka na drogy, došlo k hromadné solidarizaci s mladíkem a masivnímu napadení policistů, nakonec činil dav až 500 lidí, z širokého okolí bylo staženo na sto policistů a až ráno dostali situaci pod kontrolu. To řekl pro ARD náměstek policejního prezidenta Thomas Berger. (Video v komentářích).

„Toto násilí nelže akceptovat“, řekl v neděli večer v televizi ARD ministr vnitra Bádenska- Württemberska Thomas Strobl (CDU), stejně jako starosta Stuttgartu Fritz Kuhn (Bündnis 90 (Die Grünen). Strobl dokonce řekl, že to je „výzva pro právní stát“.
Podle nich „neexistuje žádná omluva pro rabování a cílené útoky na policisty. A rozhodně ne pro vzrůstající pomlouvání bezpečnostních sil, které vymáhají zákon a obnovují pořádek“.
Komentátor Weltu Torsten Krauel konstatuje, že v menším měřítku než nyní ve Stuttgartu, bez rabování a cílených útoků na policii nejsou nepokoje bohužel na mnoha zábavných akcích neobvyklé. Pasivita vynucená koronovými omezeními po dobu tří měsíců dnes snižuje inhibiční práh.

„Policisté nejsou mimo kritiku. Ale ideologicky motivované pomluvy a romantizace vypuknutí násilí jako politicky pochopitelné emoce jsou opakem toho, co by se muselo udělat, aby se takovým scénám, jako jsou ty ve Stuttgartu, zabránilo“, končí svůj komentář Krauel.
Nemusíme dlouho pátrat, co je za vypuknutím násilí ve Stuttgartu. Možná je to útlum společenského života během koronakrize, kdy policie hlídkovala v parcích a ulicích, aby se lidé neshromažďovali, možná za to může alkohol a drogy, ale zcela jistě je za tím dominový efekt obviňování policie z brutality a její napadání, rabování a násilí v ulicích, které lze denně vidět v médiích a které se z USA šíří i do Evropy. Různé klečení policistů před davem a „pokání“ za staletí staré hříchy bílého muže, za jejichž součást je policie považována, vede k úpadku její autority.

Zajímavé je, že zatímco opravdu brutální útoky francouzské policie proti tzv. Žlutým vestám, kde byla dokonce úmrtí, o množství zranění nemluvě, či neméně brutální zákroky španělské policie proti tzv. katalánským separatistům byly v médiích víceméně ignorovány či relativizovány jako zásahy proti zdivočelé lůze, k eskalaci útoků na policisty došlo po smrti černého delikventa při zatýkání. Black lives matter – ostatní ne?

Německo pak sklízí, co zaselo, a obávám se, že zdaleka není podobným „událostem“ konec. Od neblaze proslulé silvestrovské noci 2015 v Kolíně nad Rýnem, kdy byla policie prokazatelně nabádána k tomu, aby informovala co nejméně a kdy se poprvé začalo bagatelizovat násilí davu, tehdy konkrétně násilí sexuálně frustrovaných migrantů vůči německým ženám a dívkám, čehož jsme od té doby svědky opakovaně, klesá autorita policie naprosto logicky. Dostala náhubek a okolo určitých typů deliktů musí našlapovat velmi opatrně. Dalším faktorem je i německá Antifa, která je establišmentem považovaná za nástroj vůči „krajně pravicové“ AfD. Nemyslím si, že všechny ty útoky na auta, byty a kanceláře činovníků AfD, včetně fyzického násilí, byly řádně vyšetřeny, mnohdy byly částí novinářů dokonce omlouvány tím, že kdo hlásá nenávist, musí počítat s tím, že ji bude sklízet. Média pak žijí především bojem proti krajní pravici. Ne, že by se toto nebezpečí mělo podceňovat.

Ve Stuttgartu došlo k „tavicímu efektu“ násilných choutek všech druhů. Uvidíme, jaké z toho vyvodí důsledky Německo – a celá Evropa, která snad už konečně vidí, že nemusíme opravdu ve všem napodobovat USA.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

co policiste meli pokleknout a libat zdrogane mladezi s migranty nohy ?

nebo mel velitel zasahu po prvnich zranenych policistech zavelet k nasazeni obuskove lecby pro vsechny ? (strilet stale neni dovoleno i pri primem napadeni policisty)

lepe ted par rozbitych hlav nez horici cele mesto s armadou strilejici co se pohne jako v zemich kam jsme privezli demokracii (vladu, ktera necha vykrast celou vlastni zemi)

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Už jsem to psal pod tím překladem dopisu od Kechlibara, nezbývá mi, než to opakovat.

TO NEMŮŽE DOBŘE DOPADNOUT. Mám stále silnější dojem, že už jsme překročili bod, odkud se věci hrnou samospádem a těžko jim dávat nějaký směr.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

Tam začalo jen to, co je ve Francii nebo ve Švédsku na denním pořádku. V Dijonu maghrebské a čečenské gangy používají k boji proti sobě i útočné pušky, jak vidno z videí.

A další zpráva. Umřel autor Tábora svatých. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Vitek-Prorok-…

Autor o něm píše jako o prorokovi a má pravdu. Vize jeho románu došla naplnění už za jeho života. Právě ji zažíváme a bude hůř.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

kdo toto v r. 1975 prorokoval.
Již generaci před ním autoři varovali před rozpadem "západní" společnosti; leč marně.

Průměrný počet slepic: 3.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Ten dnešní článek je pohlazení po duši, Admirále.

Také patřím k těm, kteří si odedávna ráno sladí kafe medem a pak čaj medem, atd. Mám štěstí, že mám kolegu z práce, který chová včely a miluje je jako svou rodinu... od něj mám stálý příjem dobrého medu.

ad) Napsal uživatel Havran57 (neověřeno) dne Po, 22. 06. 2020, 07:42
Mám rád chleba s máslem a medem. S tím tekutým.:

Havrane, tak si nechte krajíc namazaný máslem a medem na talíři a jezte ho příborem jako řízek, uniklý med tak zůstane na talířku a nemusíte gruntovat byt a sebe, stačí umýt talíř. :)

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Proboha proč ho mýt od medu? Stačí vylízat :)

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

(charbus na ruce), normálně otáčí lžičkou medu mezi prsty tak, aby nic neukáplo. Řízeně udělá téměř rovnoměrně tlustou medovou linku po krajíci s máslem a konkávní stranou lžičky med rozprostře po chlebu jako štuk po jádru. Pak může chlebem naklápět jak chce, a ni mu nikde nekype.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

máte kloudný chleba a ten má dírky od kynutí tak to často teče těmi dírkami,tedy pokud nedáte másla na 2 prsty

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

až opravím tu motorku, přijedu na instruktáž. Dáme si sraz někde na zahrádce a budeme jíst chleba s máslem a zapíjet pivem, aby nás nevyhodili.
To není sranda, to je doopravdy.
A uvidíme, jaký jste učitel a jaký já žák.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

samozřejmě!!

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Z fejbůku:
-------------------
Marie Divišová
3 hod

22. června 1941 Německo napadlo Sovětský Svaz
24. června 1945 se na Rudém náměstí konala přehlídka vítězné Rudé armády, během které bylo na dlažbu pohozeno více než 200 německých vojenských standard poražených jednotek.
Mezi těmi dvěma daty jsou 4 roky války, ve které zahynulo více než 20 milionů obyvatel SSSR - přesná čísla nejsou známá, odhady se pohybují od 23 do 27 milionů.
Zahynuli v bojích, na zranění, při popravách, ve vyhlazovacích táborech, v zajateckých a pracovních táborech, ve vypálených vesnicích a městech, při trestných akcích SS a Wehrmachtu, hladem a vysílením ...

Průměrný počet slepic: 5 (13 hlasů)

Naštěstí tam je datum.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.