Svět není černobílý, jak se nám někteří snaží namluvit

Autor
Štítky

Milí čtenáři. 

Já vím, že už vám leze krkem celý Sartre a všechno co k němu zaznělo. Že bychom se už mohli vrátit k "normálním tématům". Prosím vydržte to ještě. Vidlácky jsem si dal zásadu, že na tomto dvorku může promluvit každý, kdo napíše článek, který bude mít úvod, stať a závěr.  

Sartre nebyl jen negativní zkušenost. Jeho vystoupení pomohlo leckterým čtenářům vystoupit z anonymity a něco napsat. Rozhodně to vítám, protože příště už budou psát o něčem jiném. Berte to prosím jako rekonvalescenci... je zapotřebí vykašlat hleny. Nechci, aby někdo z těch, kdo si dali práci s článkem byli nemocensky přechozeni. 

Dnes vyjde poslední článek k tématu Sartre. 

Dalmatine, je to vaše: 

Jsem rád, že provokatér Sartre vstoupil na Vidlákův dvorek. Přinutil mne přemýšlet, jestli má cenu vždy reagovat na jednotlivé výpady, výkřiky a rozumování. Přiznám se, obdivoval jsem trpělivost kdy mu zbylí účastnící hnojiště zkoušeli argumentovat jinými podklady a on to s přehledem přešel a mlel jak ten flašinet tu svoji porouchanou písničku. Před 30lety bych na to reagoval stejně. Mnozí z Vás tvrdí, že jsou staří, škaredí a hloupí :-), já jsem oproti nim mladý, škaredý a hloupější. Jejich rozhled a sečtělost jim mohu jen suše závidět. Proč vlastně píši. Chci svým pohledem přispět svoji troškou do mlýna.


Nejsem právník a už vůbec se nevyznám v "mezinárodním právu".
Absolvoval jsem cca 8letý právní spor, během kterého se z mladíka stal otec od dětí. Proč jej zmiňuji? Protože mi jeho průběh hodně dal! Hlavní byla srážka s realitou. Kdy mne člověk, soudce upozornil na to, abych u soudu nehledal spravedlnost, ale pouze právo! Do té doby jsem si naivně myslel, že to jest to jedno a totéž, pouze v kodifikované podobě, aby se lidé zbytečně neutloukli. Prý můžu mít tisíckrát pravdu, ale pokud je zákon napsán jinak tak mám smůlu. Vrcholem pro mne všeho bylo, že lidi co se soudí pro pravdu, spravedlnost jsou Ti nejhorší! K soudu se má totiž podle něj lézt pouze v případě, že z toho budeš mít finanční prospěch, jinak ne! Tak od té doby vlastně vím, že o takové právo nestojím. Jak velké procitnutí to bylo, mnohým Vám nemusím vyprávět, protože jste něčím podobným podle Vašeho přístupu k životu prošli též.

Takže má cenu s inteligentním provokatérem a demagogem cenu debatovat?


Zkusím přistoupit na jeho definici pravdy. Ano, zloděj je zlodějem a když něco ukradne je to stále ukradené.
Chtěl slyšet : " Rus " porušil " tzv. mezinárodní právo ". Tak zvolávám, ano jeho západní chápání porušil. Je to ovšem pro život důležité? Za předpokladu, že se tím právem budou všichni řídit, tak ano. Řídí se jím všichni ve všech bodech a bez požadování nebo vynucování vyjímek? Bohužel neřídí a neřídili se jím hlavně všichni Ti již se s ním nejvíc dnes ohání. To je smutná realita. Používali a používají jej jako bič na ostatní, ale sami si obrazně ten zkroucený paragraf vždy vyložili tak nějak zkrouceně, podle sebe, tak jak jej momentálně potřebovali!
Zde ovšem narážíme na hlavní rozdíl mezi chápáním pojmů "právo a spravedlnost" , kdy se jej na východě snaží od sebe neoddělovat. To jak se jim to daří, je jiná věc. U nás tento rozdíl v chápání myšlení a nakonec z něho plynoucí pokroucení morálky, kdy "PRÁVO" se oddálilo moc daleko od lidového chápání "SPRAVEDLNOSTI" již kritizoval před staletími Jan Hus. Kam to až vedlo, všichni z historie víme, jen se nemůžem shodnou na jejích příčinách a důsledcích. Co bylo ospravedlnitelné a co ne. Proč? Protože se dělíme na ty co to v důsledku poškodilo a na Ty, kterým to pomohlo. Jako vše co se okolo děje. Dále protože na to koukáme pohledem dnešních znalostí a života.
Ale jako život není černobílý, tak ani světová realita není taková. Takže jeho pravda se s srážkou v realitě stává jen relativní a s příchutí něčeho zkaženého.
Proč? Protože pokud po někom vyžaduji uznání, musím se zdržet výkřiků o vystěhování rodilých obyvatel z domova (poloostrova) či země, unáhlených soudů o zavraždění nebohých cestujících v letadle či neštěstí obyvatel východní Ukrajiny a uvalení viny na předem určení viníky "Janukoviče, Putina a všeobecně Rusa ".
Tím se totiž v mých očích a nejen v mých očích oponent absolutně znedůvěryhodnoťil jako člověk. Jako lidská bytost s obecným chápáním spravedlnosti, které prostupuje veškerým člověčenstvem na této planetě.
Chce po druhých, aby se chovali jako Kristus, ale takového člověka již na světě není a on sám jím též není ani náznakem.
Chce, aby si druzí vyndali ze svého oka třísku, ale trám ve svém oku nevidí!
To hovoří vše za sebe, co k tomu víc dodat.
Takoví jako on následně můžou již mít tisíckrát pravdu v něčem jiném, ale již k nim budu přistupovat s nedůvěrou a vysokou obezřetností, protože ve svém zapálení provokovat, lhát či prezentovat svět podle sebe jsou nebezpeční.
Stejně jako k tzv. mainstreamu či jiným co mne podvedli. Viz. ČT a další. Stačí si vzpomenout na záběry "opolčence", který prý vykrádá cennosti a pozůstatky po nebožácích v letadle. Vzpomínáte jak vzal plyšáka do ruky a v tom záběry usekli. Pak až jedni Němci se dostali k celku a ukázali zbytek. Jak poklekl, brečel a modlil se za mrtvé.
A těm, kteří mne chtěli takto podvést, abych pochodoval na východ rázným krokem mám věřit?
Těch kapek s manipulacemi, lžima, polopravdami bylo tolik až se to pověstné ucho utrhlo. Nastoupil reflex sebeobrany, vyvinutý přírodou určený k přežití. Jmenuje se OPATRNOST.
Ovšem to přece neznamená, že se ze mne okamžitě stal nemyslící tvor, který svět chápe jen s obráceným znaménkem, jak se mne a podobné lidi jako jsem já všude snaží všeobecně prezentovat.
Proto jsem všem co tu jsou na Kydech, byli na Kose, psali a šli se svými názory ven, neskutečně vděčný, zachránili mou mysl před zblázněním. Připadal jsem si se svým myšlením nějak jako kůl v plotě, osamoceně. Rád si jich názory přečtu, porovnám jejich verzi se svými zkušenostmi, někdy své názory upravím či posunu si je dál, většinou s nimi podvědomě bez nich diskutuji.
Proč podvědomě? Jsem mladý, škaredý, hloupější než oni a tak spoustu času potřebuji k zabezpečení rodiny, než Ti mladí, krásní, chytří co vydělávají lousknutím prstů a mají čas demagogicky prudit.
Takže většinou maximálně zkouším diskutovat se svoji ženou, ale ty následky, ty bývají :-). Takže nejradši jsem jen pasivní diskutér.

Nakonec uvedu příběh o mém chápání Krymu a vlastně i dění ve světě.


Planeta je jedna velko vesnice s menšími obcemi. Jedna taková obec je území bývalého SSSR. Za mnohé generace žití si provedli mnoho dobrého, ale i zlého, tak jak to v životě chodívá. Něco z paměti zmizelo, zapomněli, něco si připomínají dokola. Zažila i mnohé požáry při ohrožení, ten poslední, který ji skoro celou zničil byl cca 77let nazpět. Všichni se nakonec semkli a přežili a díky jejich umíněnosti, vytrvalosti, obětavosti nakonec přežili i jiné osady jako ta naše. Život šel dál se všemi klady i zápory. Ohrožení opadlo, obyvatelé se generačně obměnili až se nakonec rozešli. Jedněm se vede lépe, jiným hůře, ale nějaké velké schválnosti si nedělali, krom nějakým malých rošťáren.
Až v jednom statku, po výměně hospodářů, tak tam jim přeskočilo a konkrétně ve stodole s vejminkem místo uskladnění obilí, slámy a bydlení si začal rozdělávat velký oheň.
Co jako soused mám dělat? Koukat jak to vše chytne a možná to přeskočí až ke mne a shoří vše nejen u nich, ale nakonec i u mne? Pomoc s hašením nechtějí ! Přece podle nich, pouze v tomto případě je to jen jejich a nic my do toho není. Co teď?
Má rodina a osazenstvo statku je silnější, nakonec my pomáhají i lidé z jejich vejminku, tak je společně vyženeme z ohrožené části statku, oheň uhasíme a zpět jej již nepustím. Protože zas nesou další dříví na podpal. Nechám jim ovšem jejich dům a zbytek statku, aby mohli i nadále bez problému hospodařit a žít.
Nu nakládají s tou možností všelijak, prostě podle jejich myšlení. Nejdřív je jejich další sousedi litovali a snažili se jim všemocně pomoct, až nakonec i oni přišli na to, že noví hospodáři si nejraději místo práce hrají se sirkami. Ten statek se mnou sice sousedí, ale když shoří, je riziko přeskočení požáru ke mne mizivé než u té stodoly s vejminkem.
Ta byla klíčová, ta byla vsunuta až do mého statku, protože předci v celé vsi byla jedna rodina a tak to prostě postavili. Nenapadlo je asi ani ve snu, že se ves rozparceluje, bez ohledu na všechny její obyvatele a budou si jednotlivý statkáři žít bezohledně jeden bez druhého.
Tak a co teď: Jednal jsem nezákonně? Asi ano! Jsem tedy jen prach obyčejný zloděj ? Co někomu ukradl jeho majetek!
Nebo jsem jednal oprávněně či možná i spravedlivě ? Když jsem zabránil evidentnímu úmyslnému požáru!
Mám po těch historických zkušenostech mého statku, nakonec i celé vsi na své jednání právo?
Podle obyvatel vejminku, kteří jsou celkově se mnou více spokojeni než nespokojeni, nekamenují mne, naopak my pomáhají s celkovou obnovou celého mého statku nejen jejich vejminku, tak ano!
Co je důležité?
Dodržet "zákon" se všemi jeho důsledky! Nebo jednat tak jak jsem jednal a opět se všemi důsledky?
Kdo určí a pozná co je správné? zákonné? morální? spravedlivé?
Já nebo soused či sousedi, kteří jsme zainteresovaní?
Nebo statkář z vedlejší vsi co by nejraději vlastnil oba naše statky ?, protože jsou u nás pracovití lidé, bohatá krajina okolo.
Toť a teď bůh suď ! Pravil ateista.

Mám z toho nějaké ponaučení?
Ano, svět, státy, národy, skupiny lidí a lidé se většinou neřídí podle "práva a spravedlnosti" protože ty termíny jsou tak relativní jako vše ve vesmíru.
Viz. příběh jak zapálený křesťan shodou okolností z USA, šel šířit své vidění světa tam kde o to nestáli. Na jeden zapadlý ostrov s obyvateli jež nazýváme Sentinelci. Všichni jej varovali a přesto to udělal. Jak to dopadlo, dle očekávání, původní obyvatelé o jeho myšlení nestáli a zúčtovali s ním tak jak uměli.
Stát se to v jiné zemi a pod ostrovem být například velké naleziště ropy? Tak jsme hned zavaleni informacemi jak je důležité přinést tomuto zaostalému koutku planety demokracii a pokrok i když o něj tam asi nikdo nestojí, tak jako pod Hindukúšem. Přece nás svým činem a jednáním ohrožují, co kdyby to přišli dělat k nám domů, přece proto musíme preventivně jednat! Pak se všeobecně tito pachatelé dobra z nás diví důsledkům tohoto počínají a "spravedlivě" se rozohňují, že to tak nesmí zůstat. A spirála se roztáčí..
Ve svém jednání a počínaní mají Sentinelci jednu velkou výhodu. Ostrov asi bez jejich vědomí patří Indii, ta je ovšem nechává žít podle jejich naturelu a ještě je chrání. Rybáři co tam mladíka vezli mají být potrestáni.
Indie je chrání sama před sebou (Indií) a ještě navíc před světem. Má totiž na to! Jejich hinduismus to umožňuje, je jich víc než miliarda, má též odstrašující zbraně a tak se vše přejde jako neuvážený čin jednoho poblouzněného mladíka.
Tak asi to je vše co jsem chtěl říct o "našich západních hodnotách a jejich vyznavačích", kteří zabloudí mezi nás, kteří jejich zápal nesdílíme.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Komentáře

Trvalý odkaz

Stran stylistiky bych docela dost přepracoval konec stati, jinak DOBRÝ!!!
Má o čem psát, takže je na správném místě.
Má to komu psát, což je důležité především pro něj, pro jeho psýchu. Od toho nám narostla huba, abychom žvanili a mohli se vyrovnat s tím, co prostě ("po modernímu") nedáváme.
Dobrá zpráva pro nás geronty, že se zjevil jeden kousek novějšího data s nevymytým výčnělkem na krku. A dokonce je i ochoten jej občas použít, co více si přát?
Osobní poselství pro autora.
Je ze scénky dvou mně milých seladonů - Šimka a Grossmanna.
"Z jedný strany seš blbéj, a z druhý strany nejseš blbéj. A vyber si.
Co tím chci naznačit. Jakákoli diskuze s vlastní ženou se zapovídá. Pro ty, co nechápou, napovím knižní titul - Proč muži lžou a ženy pláčou.
Dámy nechť se laskavě neurážejí, autor této knihy má pravdu - bohužel - a ve všem.
Tedy s cizí ženou, která je diskuze schopna ano, ale jen trochu, s vlastní nikdy a za žádných okolností, pokud dotyčný právě nežádá o rozvod a nehodlá odejít z domova jen se zubním kartáčkem bez pasty, anebo nemá na krku oprátku a není pevně rozhodnut ukončit pobyt v tomto slzavém údolí. Ověřeno třicetiletou praxí.
Pro Dalmatina tedy skvělá zpráva - on i jeho drahá polovička jsou zcela normální.

Zatím bez slepic

nesuhlasim.
Hadat sa s vlastnou zenou je mozne. Neskoncis ani ako bezdomovec a ani ti nik nesfukne sviecku zivota tvojho :D
Enem:
ziadny sex
ziadna tepla vecera
ziadna telka (kedze mame v byte len jednu :D :D :D )
V kazdom pripade si tu knizku precitam, aby som mal zase s cim nesuhlasit :D

Zatím bez slepic

In reply to by Zvedavec (neověřeno)

Trvalý odkaz

A přidejte "Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách". Také dobré.

Zatím bez slepic

u nás v ČR opravdu není diskuzí. Ostatně předpokládám, že na Slovači ještě pořád taky. Se Starou Jahodou se hádám furt, to je jiná disciplína.

Zatím bez slepic

Humorný, ale pravdivý pohled na tuto problematiku: Některe baby su všecky stejne.
Je to jako kdyby byl u vás doma ve skříni, či pod postelí.

Zatím bez slepic

Chlapi, troufám si tvrdit, že je to jinak. Hádat se i diskutovat s vlastní ženou je nejen možné, ale i naprosto žádoucí a dokonce nutné (samozřejmě s mírou). Jen se to musí umět. Zaprvé musíte mít vůbec nějaký názor, a za druhé musíte být schopni vysvětlit, proč ten názor máte a co vás k němu dovedlo. A pokud výsledkem diskuse nemusí být nutně nějaké rozhodnutí, nějaká bezprostřední akce, není vůbec důležité mít na konci diskuse ty názory shodné! Pokud se snažíte ženu mermomocí přesvědčit, nebo pokud se diskusi vyhnete, umrtvujete vztah, protože ten mimo postele a večeře je právě o tom sdílení dvou pohledů na svět. Prostě i v manželství platí, že víc hlav víc ví, víc myslí, víc si všímá a víc cítí. Chlap je víc racionální, vymýšlí potenciální logické scénáře a vybírá z nich nejlepší možnost, žena mnohem víc vycítí a všimá si i toho, co chlap vůbec nezaregistruje. A právě přítomnost obou těchto pohledů na věc a možnost znát ten druhý pohled a brát ho v úvahu, tvoří hodnotu vztahu. Tedy tvrdím, naučte se diskutovat i hádat, jedině tak udržíte vztah při životě.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Nemáš pravdu, diskuse se ženou je jako každá jinýá diskuse, musí být ochotni diskutovat oba dva a přio delším soužití to musí i umět... Ale je to jako v běžném životě, koliák procent lidí chce a umí diskutovat? Většina pouze sděluje svůj názor a chce potvrzení či uznání... Dost často je i otázka co kdo považuje za diskusi, kdy někdo se po něčem urazí apod. Zezačátku vztahu co většina lidí popisuje jako diskusi je pouze tolerance, kteoru ztratí protože končí zamilovanost a je otázka zda po zmizení zatemnění mysli pak skutečně začnou ti dva diskutovat nebo pouze spolu žijí a tolerují se nebo ti chytřejší kteří ví, že se s druhým nedá diskutovat, ale mají ho rádi diskuse nevedou. Ono častá rada ženám je, že muž není kamarádka na povídání(povídání <> diskuse). Jako dá se to pisovat hodně, ale snad sem složitě pospsal co myslím.

Takže 30letá praxe spracovaná statisticky tě dovedla podle mě ke špatnému výsledku... Podle mě nemáš pravdu ;)

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Pochválím a poděkuji Dalmatinovi.
Jenže,opravdu nevládne světu spravedlnost,ale peníze,urvi co můžeš.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Sartre zacina byt ako hnisajuca osina v prdeli.
Clanok som precital, az do konca. Ten koniec s poucenim som nepochopil, ale nemozem chapat vsetko :D
Vyklad prava a spravodlivosti... jojo tak to proste je.
Gramaticka chyba...aj ta sa nasla :D
"Má rodina a osazenstvo statku je silnější, nakonec my pomáhají i lidé z jejich vejminku,.." my mi
Vidlak by mohol zvestovat, kolko clankov so stitkom Sartre este ma, nech si urobim predstavu, nakolko to tu bude ci nebude citatelne :/

Průměrný počet slepic: 2 (1 hlas)

In reply to by Zvedavec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Čert vem samotného Sartra, ale je vidět, že aktivoval imunitní systém Kydů a vyprovokoval nás k samostatnému myšlení o všem možném, mimo jiné o limitech konsenzu, rozdílu mezi právem a spravedlností, technice internetové diskuse.... prostě jsme mnozí objevili - jako několik málo miliónů kolumbů před námi i po nás - nikoli jen Ameriku, ale celé nepřehledné souostroví Amerik!
Prostě jsme zde někteří prodělali očkování kravskými neštovicem, které může ochránit před infekcí neštovicemi pravými.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

alergia.
Sartre sa tu za noc stal legendou a to sa mi nepaci. Ako malo staci... som z toho trochu to... rozcarovany??
Ak mal kydy vykydnut tak zacinam mat pocit ze sa mu to dokonale podarilo.

Zatím bez slepic

No tak, víte jak to je. Když chcete po sobě zanechat hluboký dojem, stačí jedno lejno a puštěný větrák (nic jiného dotyčný neudělal). Pochopitelně, že si pak mají všichni zasažení o čem vyprávět...

Zatím bez slepic

:D
cize ponaucenie... ked niekto serie do ventilatoru... netreba sa vzdusnemu prudu vystavovat :D
tak toto pobavilo - som o pol percenta menej ... rozcarovany?? :D

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Mám podobnou zkušenost se soudy, ale když jsem to sem napsal, nešlo to uložit. Asi jsem překročil povolený počet slov. Škoda, byla poučná, a vyplývalo z ní že skutečně se soudit pro spravedlnost, nebo princip, je ztráta času a pochopení soudu se nezíská.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

In reply to by Aldo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Naučili mne to rodiče už jako dítě, na příkladu z praxe. Na začátku byli dva sedláci se svými statky a se sporem o pár metrů půdy. Na konci byli dva advokáti, každý z nich měl jeden statek a dva bývalí sedláci, každý z nich měl holá zadek.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak ono stačí si koupit knížyk Slovácko sa sudi a Slovacko sa nesudi, kdo ani potom nepochopi na co sou soudy a advokáti, pak nemá smysl cokoliv vysvětlovat...

Ale obecně máš babule pravdu, k soudu dež až když není jiná možnost... Stréc se rozváděl (v anglosaském státě) se svou ženou, jediné co zůstalo ze dvou domu a soukromé penze byl jden dům, který předtím přepsali jako dar na společnou dceru. Ted oba dva jsou rozvedeni a ziji ze statni penze (např. nemuzou odjet ze zeme na vic jak 14 dnu v roce apod.), hlavne ze oba "mysleli" :D

Zatím bez slepic

Zdělajte baranice, stúpnite si a počúvajte tento rozsudek:
Po vyslechnutí zúčastněných stran a po zvážení všeckých polehčujúcích okolností, podle právoplatných palagrafů usnésl sem sa na temto rozsudku, proti kerému néni odvolání:
Za á) Zlodějovi pětadvacet čaganem, že kradl!
Za bé) Okradenému pětadvacet, aby si na svoje věci dávál lepší pozor!
Za cé) Svědkovi pětadvacet, aby sa neplétl do věcí, po kerých mu nic néni!

A včílkaj vás žádám, abyste jeden po druhém předstúpili v tem pořádku, jak sem vás
menovál, lebo exekúcija mosí byt provedená hnedkaj po rozsudku a neznese odklad!"

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Než mě napadne něco chytrého, dávám odkaz na článek v Literárkách.
Nesouhlasím se vším, ale je to hezky napsané a do značné míry to souvisí s pochopitelným, přirozeným a nesmiřitelným konfliktem sartrů a nesartrů v dnešní globální vesnici.
http://literarky.cz/komentare/ostatni/27490-debilizace-spolenosti

Mimochodem, Dalmatine, Váš článek se mi líbí.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Autor ČEHO se nepodepsal ? Autor Žákova článku ? Podle všeho to bude Žák...

Zatím bez slepic

Ale proč ta ironie ?

Zatím bez slepic

Máte pravdu...ale na druhé straně - reagoval jsem symetricky na Váš příspěvek, který přece TAKÉ obsahuje ironii, nebo ne? :-)
Nicméně uznávám, že ironie často užívám v množství větším než malém.
Buďte, prosím, tolerantní, Maneca hned zpočátku prohlásila, že jsem mešuge, za což jsem jí vděčný. Já si to o sobě myslím odedávna a vždycky mě potěší, když mi můj názor někdo kvalifikovaně potvrdí.:-)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ˇAutor /nevím, jestli je hezký - ale to je relativní posuzování/ - ale je rozhodně moudrý, přemýšlivý a jestli je mladý, jak naznačuje, tak velké ocenění. Jsem opravdu potěšená a článek se mi moc líbí - samozřejmě oceňuji nejdříve obsah, ale i styl a slovní zásobu, což věřte, u mladých lidí nebývá vůbec časté. Klobouk dolů!

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Já míval analogovou, plechovou, na klíček.
Pokrok nezastavíš!

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

na internetové diskusi určitě.

Zatím bez slepic

Podobní jedinci nechápou, že revoluce požírá své děti a docela často jedna skupina začne řídit, ale aktivuje protistranu. Ale už za situace kdy posunili hranice možného, tedy, že je dovoleno násilí a ta dosud mlčící většina, která byla bržděna zábranami, že není možné použít nasílí se probudí...

Já bych řekl, že autor je blb, který neví s čím si hraje, on si myslí, že tatíci a maminy nejsou schopni násilí, on nechápe, že po 45, ale 18 roce řádili do té doby slušní občané, kteří měli pouze strach z trestu, zatímco ti ostatní bylli v ulicích předtím, ale rozhodovali pak už do té doby klidní tatíci co seděli do té doby doma...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Muzete nezasvecenemu rict, kam se vami milovany Sartre podel?
Prestal sem sam chodit a nebo ho odfiltroval master?

Zatím bez slepic

Pokud vím odešel. My jen doufáme, že to co zde prováděl nebyl jen průzkum bojem.

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

a celkom pekne rozvrtal mravenisko :D ... achjo

Zatím bez slepic

„SARTRE“
Napsal uživatel Sartre (neověřeno) dne Čt, 29. 11. 2018, 23:40

Prosba a snad poslední reakce :-)
Už mne, prosím, nevyvolávejte a neřešte, alespoň ne v té části článku, která se zobrazuje na hlavní stránce .-)))
A když už jsem proti vlastnímu slibu nakoukl, tak heslovitě. každý se snad najde :
1. Termín si poznamenávám, ale : nevím adresu, jsem abstinent a spíš mi to nevyjde :-)))
2. Vyjadřuji se k tomu, co nepokládám za správné nebo pravdu, a mám pro to argumenty
3. Nevadí mi, že budu neoblíben, ani že se u mne nebudou srocovat hočičky s bonbonama. Někdo z vás tu má takový přízemní cíl - se líbit a oslňovat holčičky????
4. Nejsem elf. Nikoho nepřesvědčuji, stačí mi napsat svůj názor a své arguemnty. A pak už jen sleduji cvrkot těch, co si svojí pravdou ve skutečnosti nejsou vůbec jistí nebo díky mým argumentům znejistí a přestanou se cítit komfortně, jako se cítili dosud v komunitě "jednonázoru" - Jeden názor vládne všem .-))) Ale není to můj prvoplánový cíl, sledované uvedené "postřelené". Primárně mi jde o předložení podle mne správěnjšího názoru. Tady naváži, proč se nelze vyjadřovat jen k článku. Některé nepravdy se totiž objeví až "pod článkem".
5. Jsem "mladík", který má několikanásobně blíž do důchodu (i po posunutí hranice odchodu) než k opuštění vzdělávací soustavy na 3. stupni vzdělávání
6. S výsledkem svého expose zde jsem naprosto spokojen - vždyť se na sebe podívejte :-)))))
7. Protože nejsem elf, nemusím vás - naštěstí pro mne - přesvědčovat o dezinformacích Ruska. Ostatně, ty jsou spolehlivě identifikovány jinými, dokonce i přiznáními samotného Ruska .-))))
8. Jsem samozřejmě slabší kus bez vtipu a smyslu pro humor. A proto mne řešíte už třetí den skoro všichni :-))))) Ne moje názory a argumenty. Mne :-))) Opravdu jsem s výsledkem spokojen .-)))
9. Elfí výsledky nemám a nemohu mít. A nechci mít .-)))
10. Jako OSVČ svoji činnost nikomu nevykazuji .-))) Max platícímu zákazníkovi včasným dodáním prací, např.
11. Dělám to zadarmo, "prostě na to mám" Vše potřebné i bez elfího donátora .-)))
12. Jsem jen jeden, mým šéfem jsem já :-)))
13. Už nebudete mít možnost, napsat mi souhlasnou odpověď. Leda teď na tohle mé, asi poslední :-))))
14. Já vám tu nepsal o tom, jak máte chápat jakýsi MŮJ svět :-))))) Já žádný svůj svět nemám. Já vám psal jen to, že existuje něco jako právo a obecný - a i vy to v sobě očividně máte, proto to rozhýkání se - úzus, že má být dodržováno. Vás nakoplo nejvíc to, že vám někdo PŘÍMO napsal, že stojíte na straně agresivního zloděje, proušujícího i nejelementárnější dohody. Já se vašim reakcím fakt nedivím .-)))
15. Jak se o (mezinárodní) právo opřít lépe? :-)))))) Co zkusit ho dodržovat a prosazovat? :-))))))) Stát na straně práva ... ?
16. Nepožaduji uznání pomýlenosti nikoho z vás. Mně stačí, že se už tři dny a očividně ne zcela úspěšně "vyrovnáváte" už jen s tím, co jsem vám napsal v podstatě hned u prvního článku - následné úž je jen gramofon všech zúčastněných :-))) Vlastně asi už jen tím, že existuji,
17. Nejsem asistent Štětiny ani nick neo. Ani ten někde jinde zmíněný profesor .-)))
18. Vás bych si nejspíš dokázal koupit celého i se záchodem, ale to lízátko, abyste měl radost, bych si od vás zaplatit nechal .-))))))
19. Jsem jeden. Ale umím psát rychle 2 prsty :-)))))) Obsáhle. Skoro by někdo mohl říct, že uceleně (ale pssst, neříkejte to .-)))
20. Nejsem dávno v posluchárně a jsem produktem technických oborů vzdělání :-))))
21. Vše napsané (vyjma linků a uvozovkami přiznaných citací) jsem psal sám "z hlavy do prstů" .-)))
22. Píši ze stále stejného IP v ČR od UPC :-)))
23. Normální PC pracoviště, možná trochu bohatěji vybavené než v běžné rodině :-))))
24. Z mých "myšlenek" jasně plyne, že Krym byl Ruskem ukraden v rozporu s právem .-)))) např. :-)))
25. článek nenapíši, vysvětleno. Do cizích názorů nekopu, jen předkládám argumenty, že nejsou správné. Chápu ty následné emoce, ale to je problém jejich autorů, ne můj
26. Pokud někdy dojde na článek o tom, co by měli dělat naši politici, a já se o něm dozvím, pak vám sem tedy přijdu opět postavit svoji bábovičku :-))))
Vaše trochu zoufalé spekulace jsou krásné :-))) Romantické .-)))) Lepší než komunistické policie .-)))
Děkuji pavtovi a všem, kdo se mne, kdyby jen částečně, zastal a vnímal, o co skutečně jde. .-))) Děkuji.
Věštče - to údajné mé setření vás bylo míněno jinak. I já to vnímal, že jste nebyl proti mně okamžitě od počátku totálně našponovaný jako mnohý jiný, a registroval jsem i ten moment, kdy se nám to hned v dalším "kole příspěvků" zvrtlo, ale to bylo z určitého vzájemného nepochopení a ani já pak už neměl chuť, pod tou tsunami "rozzlobených mužů" typu Axel, standa.e ap. to jakkoli "rovnat". Ale i vám děkuji ve výše uvedneé větičce :-)).
Mějte se hezky, hezké Vánoce a šťastný Nový rok .-))))

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Listopadový výzkum STEM probíhal více než týden po zveřejnění reportáže o synovi
A. Babiše a ve dnech před i po hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Data ukazují, že nedávné události aktivizovaly a posílily tábor příznivců hnutí ANO.
Takže:
ANO v říjnu 2018 33,4% na konci listopadu 35,7 %= +2,3 %

Tak kavárno ještě víc bušte do Babiše a nakonec bude mít v parlamentu většinu. Bravo!

Zatím bez slepic

Pane Laco G.
Dělat jenom průzkum v Praze,tak měl Babiš 10%
Podle mne,průzkum je přání jak by měly volby dopadnout.

Zatím bez slepic

Stačí, když tzv. demokratická opozice ještě přitvrdí, jak vyhrožují a Babiš s hnutím ANO bude mít stejnou sílu jako Orbánův Fidesz v Maďarsku (53%) nebo Kaczynskeho PiS v Polsku (41%). I Salviniho Lega v Itálii raketově roste (35%... v nedávných volbách měla Lega 17%).

Myslím, že je to trend všech států, ve kterých se probudilo novodobé národní obrození.
---------------------------------------

Europe Elects
‏ @EuropeElects
22 hod.před 22 hodinami

Hungary, Nézőpont Intézet poll:

FIDESZ/KD-EPP: 53% (+1)
Jobbik-NI: 15%
MSZP/P-S&D: 10% (-8)
DK-S&D: 7% (-3)
LMP-G/EFA: 4% (-1)
MM-ALDE: 4% (+4)
MKKP-NI: 4% (+4)
MHM-NI: 2% (+2)

Field work: 10 – 27/11/18
Sample size: 2,000
--------------------------------------

Europe Elects
‏ @EuropeElects
26. 11.

Poland, IBRiS poll:

PiS-ECR: 41% (+1)
PO-EPP: 32% (+2)
SLD-S&D: 9% (+3)
K'15-*: 5% (-1)
PSL-EPP: 5% (+1)
.N-ALDE: 4% (-1)
RAZ-*: 2%
KNP-ENF: 1% (+1)
WOL-EFDD: 0% (-1)
T!-ALDE: 0%
Z-G/EFA: 0%

Field work: 23-24/11/2018
Sample size: 1,100
--------------------------------------

Europe Elects
‏ @EuropeElects
29. 11.

Italy, Index poll:

LEGA-ENF: 35% (+2)
M5S-EFDD: 25% (-1)
PD-S&D: 18%
FI-EPP: 7%
FdI-ECR: 4%
+E-ALDE: 2%
A1/MDP-S&D: 2%
PaP-LEFT: 2%

Field work: 23-29 November 2018
Sample size: N/A
--------------------------------------

Zatím bez slepic

To zas bylo na Kose nablito.
Volič kobliha to od vlka zase schytal. Neboť přesto, že dělá Babiš (dle vlka) úplně všechno špatně, preference ANO letí vzhůru. To prostě vlčí bedna nebere.

Zatím bez slepic

In reply to by SaturniN (neověřeno)

Trvalý odkaz

A což teprve poslední dva Dualogy... Nandat to Žantovskému do hyen a ještě si přijít ublížený, to je skutečně hodno tématu Babiš nebo Zeman...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vidlák anoncoval článek jako reakce na Sartra. No vzhledem k tomu, že jsme se Sartrem samozřejmě Krym řešili tak ano, jinak podle mě nebylo třeba takto článek uvádět a tak odrazovat případné čtenáře, kteří již Sartra mají dost.Je pravdou, že každé přirovnání jak se říká kulhá a pochopitelně to platí i v tomto případě. Co je pro mě ale dost důležité je ta myšlenka, že jsem se na RF, Donbas a Krym pokusil podívat očima západního společenství. Ne , to nejde. Fuj, nejde to, nejsem takový křivák . Stále vidím Kosovo, Lybii, Irák, Gruzii (I OSN konstatoval, že válka započala agresí Gruzínských vojsk), Sýrii a podobně.
Ještě dodatek, to přirovnání se nejvíce hodí na Golany. Ale to západnímu společenství nejspíše nevadí, nebo, že by byli nějaké sankce na Izrael?

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

ku Golanskym vysinam su.
Lenze ak nie je sila (vola, chut... doplnit podla potrieb) vymoct si zmenu, je to len papier.

Zatím bez slepic

Já vím a proto o tom píšu. Sankce jsou směřovány jiným směrem.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Je to momentálně mimo, ale nemělo by to zapadnout.
https://youtu.be/HJv5VKyDoWk
Pokud vidím ještě dobře, byl tam nasazen snajper???

Zatím bez slepic

In reply to by Pytlák (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak to je síla.

Zatím bez slepic

In reply to by Pytlák (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pytlák.
Už to někdo popisoval,je to zorganizované tajnými službami.
Nejen naše sametová,tenkrát stačil jeden z fetovaný Šmíd co předstíral mrtvého a už to jelo.
Na Ukrajině jich bylo snad padesát mrtvých a víme jak to pokračovalo.
Ve Francii zatím jen asi čtyři mrtví a nějak to nejde,budou muset přitvrdit.
Co Praha,pořád něco organizují a také to nemá ten potřebný efekt.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Byl bych opatrný s hodnocením toho, co se děje ve Francii.
Označit to za barevnou revoluci organizovanou Sorošem/CIA/NWO mi nedává smysl. Makron je jeden z nich a kope za ně.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

A i to převýšení zhruba odpovídá. Tohle je z Paříže 1.12.2018
https://youtu.be/urjdYQZM5ro

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

:-))))))))))))))))))))))

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

"Sartre chtěl slyšet, že Rus porušil mezinárodní právo." (cituji volně)

Ne, Sartre to uvedené slyšet nechtěl a nepotřeboval. Protože to je prostě fakt. Ale kouzelná je argumentace typu : "No podle západního pohledu ano" .-))))))))))

Já se asi ani nebudu smát :-)))))

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

<a href="http://cialismdmarx.com/#">generic cialis online</a> <a href="http://cialisbs.com/#">online cialis</a> <a href="http://cialisherrx.com/#">buy cialis</a> <a href="http://viagralx.com/#">buy viagra online</a> <a href="http://genviagramdmrx.com/#">viagra online</a>

Zatím bez slepic