Vepřín v Letech u Písku zmizí

Autor

Na téma vepřína v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého Romského koncentračního tábora jsem už jednou psal. Zde odkaz: 

 

https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/proc-si-ho-nezbourate-sami

 

Gerd nyní shrnuje nejnovější události v této záležitosti. Gerde je to Vaše:  

 

Společnost AGPI souhlasila s nabídkou vlády na odkup vepřína v Letech u Písku. Původně požadovali přesun na jiné místo. Vhodné místo je už od 90. let vytipováno o několik kilometrů dále. Místo toho došlo na klasický výkup firmy. Areál AGPI svou zatravněnou plochou a částí 5 budov (severozápadní část areálu dnešního vepřína) stojí na větší části bývalého pracovního tábora vedeného českými četníky. Jen menší část tábora je mimo areál dnešního vepřína. Areál byl postaven v roce 1972 ve dvou etapách (10 a 3 haly) na ploše 7,1 ha, v každé hale 1000 prasat. Kupní cena by neměla přesáhnout 500 milionů Kč placených z našich daní.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spolecnost-agpi-souhlasila-s-nabidkou-vlady-na-odkup-veprina/r~d84313347b5b11e7b564002590604f2e/

Tábor byl založen jako pracovní od srpna 1940 a zřídily jej protektorátní úřady jako kárný pracovní pro muže, kteří nemohou prokázat zdroj obživy. Byl určen i pro tuláky a kočovníky, což byli v českých podmínkách cikáni (dnešní název Romové je až z roku 1971) a Sinti (Sinti jsou jen jedním z mnoha cikánských/romských kmenů, ale nejčastěji zastoupeným na územích Německa, Rakouska a Československa v době před a v průběhu 2. světové války, proto jej uvádím pro zvýrazěnní samostatně. Osudy SInti jsou mnohem tragičtější než osudy ostatních cikánských/romských kmenů. Sinti ma jí klasická česká příjmení anpř. Holomek, Růžička a byli plně asimilovanou skupinou). V lednu 1942 se tábor změnil na sběrný a v srpnu 1942 na cikánský, který fungoval až do května 1943. Prošlo jím 1308 Romů, 327 Romů (z nich 241 dětí) zahynulo v táboře v Letech, asi 500 Romů v koncentračním táboře v Osvětimi. Podobný tábor se shodnými osudy byl zřízen v Hodoníně u Kunštátu. nejvíce romů v táboře zahynulo při epidemii skvrnitého a břišního tyfu v zimě 1942-1943, jehož průběh zhoršil postoj a nečinnost velitele tábora Josefa Janovského.

Celkem se počty Romů na území protektorátu odhadujína 6500 osob odvezených do koncentračních táborů. Po válce se z koncentračních táborů vrátilo necelých 600 Romů. Zbytek nacisté v koncentračních táborech vyvraždili nebo zemřeli cestou do koncentračních táborů.

O životě v táboře se zájemci mohou dočíst zde http://www.romea.cz/cz/zpravy/koncentrak-v-letech-a-romsky-holokaust

 

Zajímavé je sledovat osudy Romů a Sinti v Německu. 

http://www.druhasvetova.com/?p=armada/nemecka/Romove-a-Sintove-v-nemecke-armade

Za 1. světové války sloužili poměrně asimilovaní Sintové a Romové v německé císařské armádě bez problémů, stejně jako němečtí Židé. Nástup nacistů k moci pro ně však znamenal nevratnou změnu. První deportace části německých Sintů se uskutečnila v roce 1936, cílovou stanicí byl koncentrační tábor Dachau. V témže roce se začal v praxi uplatňovat program rasové hygieny pod vedením Roberta Rittera. Jako první se v izolaci ocitali němečtí a později rakouští Sintové a Židé. Přišli o hlasovací právo a postupně docházelo k jejich vyloučení z veřejného života. Roku 1 935 říšský kancléř Adolf Hitler rozhodl o obnovení povinné roční služby a vzápětí ji prodloužil na dva roky. Wehrmacht tehdy sdružoval přes 1 000 000 mužů ve zbrani. V roce 1937 vydalo ministerstvo války dekret, který Romům a Sintům zakazoval vykonávat aktivní vojenskou službu. Armáda měla jedince romského původu vyloučit, ale přesto v některých případech sloužili dál. Zastávali většinou podřadné posty a v některých případech se asimilovaní a k režimu loajální jedinci těšili podpoře nižších složek velení. V roce 1939 narostla armáda na 50 a po připojení Rakouska na 58 divizí. Zlepšovala se organizace a výbava letectva a námořnictva. Také u těchto složek v tomto obdob&i acute; Romové a Sintové sloužili.

V roce 1940 přišel rozkaz Romy vyloučit z důležitých míst v ozbrojených složkách. Zároveň však bylo ve stejné době například jen v Berlburgu v Severním Porýní – Vestfálsku odvedeno 26 Sintů. Podle dalšího nařízení přihlížejícího k praktickým potřebám měli Romové a Sintové v pozemním vojsku sloužit už jen v postavení náhradních rezervních sil. V následujícím roce armádní velitelství potvrdilo platnost říšského dekretu a nechalo všechny Romy a Sinty z Wehrmachtu vyloučit. Jejich osudy se ubíraly různými směry. U někter&yacu te;ch došlo okamžitě k deportacím, do vyhlazovacího tábora v Osvětimi odjížděli dokonce v uniformách. V Německu se rozpoutalo pronásledování celých romských rodin. Docházelo k vylučování Sintů jak z Hitlerjugend, tak z církevních společností, k jejich nasazování na nucené práce či přímo k transportům do koncentračních táborů. Jiné čekalo nasazení v první linii na frontě. Další se ocitli v pracovních táborech. Přitom všem bylo zároveň mnoho dalších Sintů odvedeno do německé armády.

Jak je možné, že v době rasových represí povolávání Romů a Sintů do Wehrmachtu pokračovalo? Nejspíš proto, že se ztrátami německé armády na frontách přísnost podmínek pro vstup do armády slábla. Také výcvik nováčků se změnil. Původní vyřazovací síto časem přestalo existovat. Na počátku války v německé armádě působili většinou důkladně vycvičení, zdatní, motivovaní a sebevědomí vojáci pod kvalitním velením. Fanatičtí mladí nacisté však nepatřili k těm, kteří přežívali nejdéle. Také proto se kritéria náboru změnila. Ve Waffen SS se uplatnili i muži z okupovaných území a dobrovolníci z rasově přijatelných oblastí, tedy severských a západoevropských států. Později se nábor rozšířil o další země a oblasti označené za rasově nevhodné, což znamenalo pro některé velitele nepřímý pokyn k přijetí Sintů a Romů. 

A tak se někteří Romové a Sinti ocitli také v divizích Waffen - SS v době, kdy jiní Romové umírali ve vyhlazovacích koncentračních táborech.

Romové budou mít už druhý památník. Jeden již mají na místě tábora v Hodoníně u Kunštátu, druhý bude v Letech u Písku. Prostřednictvím svých daní se jim na něj složí populace celé ČR. Při cca. 5 milionech pracujících osob v ČR to znamená, že každý na Lety u Písku věnuje stovku. Je to něco podobného jako dobrovolně povinné příspěvky na pracující v zemích lidově demokratických za dob komunismu. Budiž, proč ne.

Postrádám ale informaci, že by sami Romové nějak přispěli byť symbolickou částkou na výkup areálu AGPI  v Letech. Tedy, že by probíhala nějaká sbírka mezi nimi a Romové na památník romských obětí vybírají peníze mezi svými. Ti by si odepřeli 2-4 krabičky cigaret, nešli by jednou večer do herny nebo by ze své výplaty dali pár stokorun na památník. Nečekám horentní sumu, stačí jen symbolická částka, aby se také podíleli a nebyli příživníky, kdy i jejich vlastní památník jim úplně zaplatí někdo jiný.

Místo toho jsme se dočkali slov Čeňka Růžičky, předsedy Výboru pro odškodnění romského holokaustu:

"Je to pro mě zpráva dne, zpráva par excellence! O to silnější, že i v tuto chvíli jsem právě v Letech u Písku, se židovskou delegací. Doufal jsem celý život zejména, že se toho dožiju, a z toho mám největší radost. Pokud se vše potvrdí, rád seženu finanční zdroje na oslavu - pro širokou veřejnost. Může se jí zúčastnit kdokoli, každý soudný občan této republiky," uvedl pro server Romea.cz Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/spolecnost-agpi-akceptovala-nabidku-statu-na-odkup-veprina

Snad jeho slova vytryskla z euforie nad řešením celé záležitosti. Postrádám v nich však slova, že uspořádá sbírku, aby vládě ČR ukázal, že Romové na odkup také chtějí přispět. Místo toho jsme se dočkali slov, že sežene zdroje na oslavu. Alespoň, že pro všechny obyvatele ČR. Přitom ještě v roce 2010 Čeněk Růžička (Sinti) navrhoval zřízení sbírky na odkup areálu vepřína, do níž by většinu prostředků vložil stát. Otázkou je, zda Romové a Sinti do takové sbírky vložili alespoň nějaké prostředky za těch minimálně 7 let existence nápadu. Přitom kdyby při odhadovaném počtu Romů v ČR 250 - 300 tisíc osob každý z ni ch vložil 2 až 3 tisíce Kč. mohli si vepřín odkoupit od majitelů už dávno. Zatím to ovšem vypadá, že vepřín, jeho zbourání a výstavbu památníku zaplatí český stát ze svého rozpočtu. Asi se ještě dočkáme obecných keců, že jde o památník všeho obyvatelstva v ČR, že stát má odpovědnost za způsob řešení problému a dlouhou dobu trvání problému, atd. Vše jen zástupné argumenty ke zdůvodnění, že státní rozpočet má zaplatit úplně vše kolem výkupu vepřína a výstavby památníku v Letech u Písku.

 

Český, moravský a slezský národ se složil na Národní divadlo. V roce 1844 vznikla myšlenka, v dubnu 1851 byly zahájeny první sbírky, později i loterie, prostředky dalo Rakouské císařství i císař František Josef I. přispěl, peníze poslal ruský car, česká šlechta, obyčejní lidé. Vše trvalo až do června 1884. Celých 40 let Češi, Moravané a Slezané střádali, aby v roce 1852 zakoupili pozemek a v roce 1862 postavili Prozatímní divadlo. Co udělali za 27 let od roku 1990 Romové kromě apelů na vládu ČR, aby vepřín zrušila? Kolik nastřádali mezi sebou, jaké sbírky udělali? Obávám se, že vůbec nic

 

Pokud romský památník v Letech považují Romové za důležitou podmínku své integrace, dokážou nyní uspořádat nějakou sbírku na výkup areálu a vybudování památníku? dokážou přijít za vládou ČR a říct: "Zde jsou prostředky vybrané Romy na odkup vepřína v Letech a dáváme je vládě ČR jako příspěvek Romů k odkupu vepřína na místě pietním pro Romy." Tím by totiž dokázali, že jsou opravdu národ a ne jen tlupa navzájem znepřátelených klanů.

Bude hezké sledovat, zda se Romové vzchopí k nějaké symbolické akci mezi sebou a začnou vybírat peníze, nebo si nechají památník postavit někým jiným jako v Hodoníně u Kunštátu. Nejde o výši vybrané částky, ta bude mít spíše symbolický význam, ale o samotný fakt, zda jsou Romové schopni pro nějakou myšlenku pracovat jako národ za stejným cílem a s hrdostí samostatného národa.

 

Přispějí Romové ze svých prostředků, a nemyslím tím prostředky romských neziskovek stejně placených ze státního rozpočtu, ale samotné Romy a jejich osobní finance, nějakou symbolickou částkou na romský památník?

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Nesúdim text ako motivovaný rasovou neznášanlivosťou,lebo sa prevažne snaží byť vecný.Preto iba vecne pripomeniem,že vychádza z chybnej premisy.
"Postrádám ale informaci, že by sami Romové nějak přispěli byť symbolickou částkou na výkup areálu AGPI v Letech." - to nie je pravda! Každý asimilovaný cigán,slušne žijúci a pracujúci,vychovávajúci svoje deti ako o čestných občanov ČR na Lety prispeje presne rovnako,ako autor!

Zatím bez slepic

In reply to by tatko (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jestli jste to nepochopil, tak autor tímto článkem kritizuje Vás pane a Vaší menšinu, která dostane od většiny populace pomník, na který nehla prstem. Proč bychom dále měli podporovat, nebo zakládat sbírku, kterou jste Vy nikdy ani nezačali organizavat?

Zatím bez slepic

..či som v menšine,alebo väčšine neviem dokázať,ale keď stretávam ľudí,sledujem politikov, alebo čítam komentáre ako ten Váš,tak mám pocit že v menšine naozaj som :-) Než sa opäť pustíte do posudzovania mojej príslušnosti k menšinám,skúste vyvrátiť tvrdenie v mojom predošlom príspevku..

Zatím bez slepic

In reply to by tatko (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hele, vy jste z článku pouze vytrhnul část, která se vám hodí a dal do úplně jiného kontextu...
To je sice možné, ale když se učila rétorika (koupil jsem si učebnice z první republiky), tak toto bylo značeno jako jeden z diskusních faulů na který si musí dát řečník pozor a nenechat se vtáhnout do této demagogie...

Takže pokud chcete, aby dokazoval někdo že nemáte pravdu, prosím dokažte nepravdu článku jako celku, ne že si vyberete jenom jednu dvě věty a pak trdíte, že vše je lež... Do té doby si laskamě morální nadřazenost nehce domů, aby jste obtěžoval podobnými diskusními fauly manželku a nezaplevelujte toto zatím dobré fórum...

Zatím bez slepic

Teda prvá časť textu pojednáva o histórii a postavení cigánov počas II.sv vojny.Tú časť nerozporujem.Druhá časť sa týka riešenia výkupu farmy a stavby pamätníka,konkrétne jeho financovania.V tejto časti sa niekoľkokrát v rôznych modifikáciách pokladá otázka,či sa ňom budú podieľať samotní cigáni.Vetu "Postrádám ale informaci, že by sami Romové nějak přispěli byť symbolickou částkou na výkup areálu AGPI v Letech." - som pochopil tak,že sa cigáni na financovaní nepodieľajú (resp. podieľať nebudú).A o tejto informácii tvrdím,že je mylná,pretože všetci slušne žijúci cigáni sa na financovaní podieľať prostredníctvom svojich daní budú,rovnako,ako zrejme Vy.Tá veta má jasný a podstatný súvis s celou toto časťou článku a v protiklade k vyššie popísaným rečníckym otázkam na cigánov,či návrhom im podaným v článku,podľa mňa navodzuje dojem,že tomu tak nie je a nebude - teda cigáni sa na "projekte Lety" nijak finančne podieľať nebudú.Nie je to teda,podľa mňa veta marginálna,ale je v texte podstatná a opakujem - nepravdivá.Preto dojem,ktorý v kontexte vytvára,je mylný.Toto som rozporoval,a Vy ste mi to tiež nevyvrátili.
Manželky by som do diskusie neťahal.. tá moja by Vám totiž ako arbitrovi "dobrosti" tohoto fóra odpovedala menej kulantne,ako sa o to snažím ja..

Zatím bez slepic

In reply to by tatko (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tatko,
Vaše argumentace je nesprávná. Vezmeme-li srovnání s židovskými památníky holocaustu, organizátorem je vždy nějaká židovská organizace a jedním z mnoha jejích přispěvatelů je státní rozpočet ČR. Může být klidně i největší.
U vepřína v Letech má jít o památník romského holocaustu. Správný postup by tedy byl, aby Romové založili sbírku, do které by přispívali všichni a jedním z přispěvatelů byl státní rozpočet ČR.
Místo toho je situace taková, že vše organizuje český stát a Romové nedali nic, tedy dostanou 100% zaplaceno z daní všech obyvatel, Romů i jiných.
S politiky se potkávejte, jak chcete, ale skutečností zůstává, že hrdý národ, pokud něco chce, začne sám střádat peníze, aby to něco mohl provést. Romové v Letech u Písku udělali jen to, že tak dlouho křičeli o utrpení, až jim ostatní vše zaplatí.
Uvedl jsem příklad s Národním divadlem. Kdyby Češi, Moravané a Slezané postupovali stejně jako Romové dnes v Letech, začali by křičet o útisku Rakušanů a po 27 letech by donutili Rakušany, aby jim divadlo postavili. Místo toho udělali sbírku, do které přispěli i Rakušané.
Váš argument, že slušně žijící Romové přispějí ze svých daní stejnou částkou jako zbytek populace, je mylný. Jde o památník romského holocaustu a tím organizátorem měli být Romové, pokud jde o hrdý národ. Měli ideální příležitost semknout se za jedním cílem a něco dokázat společně zorganizovat. A to i kdyby mezi sebou vybrali např. 100 tisíc Kč a 499 900 000 Kč jim přispěl státní rozpočet z daní všech pracujících obyvatel ČR. Místo toho dali přednost pozici prosebníka, který žadoní u všech o svém bezpráví a aby jej odstranili, aniž by se sami přičinili.
To je rozdíl mezi hrdým a poníženým národem.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ďakujem,Gerde za Vašu reakciu.Beriem ju ako rozšírenie Vášho článku a je mi týmto zase viac zrozumiteľný.Ja sa v nuansách tejto kauzy,ktorá sa u vás za Moravou vlečie tak dlho, nevyznám tak podrobne,ako Vy .. predsa len,som "mimo" a dianie okolo kauzy nemám hneď "na tanieri" , ako vy domáci :-)
Mne je Váš postoj vcelku jasný a aj blízky.Celé to bol podľa mňa nešťastný nápad a "vyžrať" by si to mal ten,kto si na ňom prvý "prihrial polievočku".Mne je jasné,že cigánom je nejaký prasačák,alebo pomník "holokaustu" úplne u pr.ele.Celé je to plod politikárčenia politikov a príživníctva neziskoviek a tzv. rómskych zástupcov.Ako občan ČR by som úplne rovnako nesúhlasil s tým,aby som sa na takej tragikomédii musel finančne podieľať.
Tu v diskusii som sa však vyjadroval konkrétne k Vášmu článku.Ako som ho pochopil,som popísal vyššie,teda sa nebudem opakovať.Ten názor som nezmenil,i keď mi je teraz,po Vašej reakcii, jasnejší zámer,s ktorým ste text písali.
Mojim zámerom zasa bolo iba hájiť tých cigánov,ktorí sa na príp. vykúpení objektu a stavbe pamätníka,pokiaľ sa bude realizovať zo št. rozpočtu ČR,budú prostredníctvom svojich daní podieľať rovnako,ako Vy.A môžu s tým možno tiež nesúhlasiť,alebo im to bude jedno,alebo... Ale je voči nim nespravodlivé tvrdiť,že neurobia nič.Pretože urobili a robia presne to,čo po nich väčšina žiada - teda slušne žijú,pracujú,platia dane... A je, podľa mňa, potom doslova podlé ( teraz nemyslím na Vás osobne),hádzať ich do jednoho vreca s asociálnymi príživníkmi,ktorým väčšina postaví pomník za 500 Mega,či koľko..

Zatím bez slepic

In reply to by tatko (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tatko,
je strašně těžké rozumět, jak se na pomník dívají pracující Romové. Pokud by Romové založili sbírku, možná by se podle výše příspěvků ukázalo, že až moc takový pomník nechtějí. A to jsem taktně pomlčel o tom, že památník bude mít nějaké zaměstnance placené opět z rozpočtu všech lidí platících daně.
Kdyby došlo k založení sbírky, mnozí politici by místo řečí u hradby vepřína museli sáhnout do svých peněženek a něco přispět do sbírky. A to politici strašně neradi dávají ze svého. Ze společného nebo cizího okamžitě.
Také by to umlčelo všechny zahraniční kritiky, protože by místo plamenných řečí mohli přispět nějakou konkrétní částkou. A to oni také neradi.
Zůstává ale jeden fakt, že jde o pomník Romů, ne zbytku majoritní populace. Proto by dobrovolný příspěvek pracujících Romů, kteří platí daně, byl ukázkou, že o památník opravdu stojí a že je jejich. Takto je památník jen několika profesionálních příživníků, kteří se maskují vznešenými frázemi. Když mluvím o příspěvku, kdyby každý zaměstnaný Rom dal 100 Kč (nebo 4 eura) a odpustil si krabičku či několik cigaret, byl by památník za chvíli.
Postoj několika křiklounů je v pozici: "Dej, máme nárok, trpěli jsme a platíme daně." Postoj majoritní populace je: "Pokud je památník pro Vás natolik významný, udělejte něco navíc oproti ostatním lidem."
O placení daní vůbec nejde, politici vždy stihnou utratit všechny daně, které zvládnou vybrat, a je jedno, zda je platí Rom, Čech, Moravák nebo Slezan.

Zatím bez slepic

In reply to by tatko (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mě spíše uráží a ukazujete na rasistický přístup, kdy do toho tábora zavírali TULÁKY, tedy bez rozdílu rasy, i ty bílé. Jenomže pomník říká, že trpěli v tomto táboře pouze a jenom romóvé, což je lež.
Většinová společnost je unavená, kdy neustále musí poslouchat jek trpěla ta či ona menšina. Místo toho, aby se nastavila rovnost příležitostí a tedy společnost, kdy si je každý roven a záleží pouze na jeho schopnostech, tak vidíme přesně na tomto pomníku nerovnost vůči lidem, kdy rasiticky adorujeme utrpení jednoho na úkor jiného.
K tomu dodám, že v práci máme několik tzv. normálních rómů. Jaké překvapení, že nechtějí mít ale nic společného s těmi uřvanci co chcou tento pomník, nechtějí mít nic společného s romeou a pod. organizacemia a vyhýbají se svým spoluobčanům z gét... Z mého pohledu slušní rómové podobným i lidmi opovrhují, jako většinová společnost opovrhuje podobnou špínou co je bílá v neziskovkýách nebo bílími zloději, ožralci a feťáky.
Problém je, že většinová společnost podobnýma existencama neschopnýma dělat cokoliv smysluplné opovrhuje, ale když má podobná existence "správnou rasu", tak je společnosti předhazována jako něco co musíme podporovat? U bílích tyto vlastnosti opovrhujem a jenom, když je to rom tak najednou máme tleskat a radovat se?

Zatím bez slepic

In reply to by Karol (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tuláci byli v táboře jen první dobu po jeho vzniku. Pracovně se moc neosvědčili, tak byli nahrazeni a později v táboře byli pouze Romové.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nebudu přitápět pod stokrát ohřívanou polívku nedostatečné či přehnané piety.
Spíše bych upozornil na to, že se z výkupu vepřína a následné ztráty kapacit zemědělské výroby, v tomto případě národního pokrmu vepřa stal docela dobrý kšeft.

Každé nevyrobené kilo prodraží kila vyrobená.
Ale třeba vepřové dovezeme z USA na palubě tankerů, dovážejících zkapalněný plyn.

Možná se objeví mladá pražská rómská blondýna s anglickým přízvukem, která v lidové tadici najde dávné vyprávění stařen o tom, že symbiotické půdní bakterie anihilují duši lidu a bude tudíž nutno z náboženských důvodů zlikvidovat veškeré zemedelství na území současného protektorátu bémen und merkel a vydezinfikovat půdu do hloubky dvou metrů.
Ale nezoufejmež, vše se dá nahradit - třeba vepřové se zelím psím masem s okyseleným, jemně nakrouhaným paklíkem eurodolarů.
Tohle jsem našel na Psu, je to sen každého pražskárenského zemedelce:
*******************************

EKONOMIKA: Proč stojí máslo 50 korun?

Evropská unie pomocí dotací za nevyrábění mléka omezuje produkci mléka a mléčných výrobků. Proto roste nyní cena másla do závratných výšin. Soudruzi v Bruselu neodhadli poptávku a nabídku.
Je to jako ve slavném románu Hlava XXII.

V září loňského roku vydala EU nařízení o poskytování podpory na snížení produkce mléka. Vyčlenili 150 milionů eur s cílem snížit produkci v EU o miliardu litrů mléka ročně. Zemědělci dostávají 14 eur za každých nevyrobených a nedodaných 100 litrů mléka. EU tak platí za nevyrábění mléka. Kdo dodá na trh méně mléka než v předchozím roce, dostane dotaci za každý litr, který na trh nedodá.

EU chtěla snížit produkci mléka, protože se bála, že omezení exportu do Ruska způsobené sankcemi bude tlačit na pokles cen Navrch kampaně brojící proti palmovému oleji vedly lidi k větší oblibě potravin s kravským tukem namísto palmového.

(...) pasáž ze slavného románu Hlava XXII (1961) Josepha Hellera o nepěstování vojtěšky:

Specializoval se na vojtěšku. A velmi se mu dařilo v jejím nepěstování. Vláda mu platila za každý bušl vojtěšky, který nevypěstoval. Čím více vojtěšky nevypěstoval, tím víc peněz od vlády dostal. A každý halíř, který si neděláním vydělal, investoval do nákupu dalších hektarů polí, aby zvýšil objem nevypěstované vojtěšky. Otec Majora Majora se věnoval nepěstování vojtěšky bez ustání. Celé dlouhé zimní večery zůstával ve světnici a nepouštěl se do oprav postrojů a z postele vstával vždy už před polednem, aby se ujistil, že se nic neudělalo. Všechny peníze investoval moudře a brzy byl jedním z největších nepěstitelů vojtěšky v celém okrese. Sousedé za ním chodili s žádostmi o nejrůznější rady, jelikož vydělal tolik peněz a musel být tudíž moudrý muž. „Bůh ví, že člověk sklidí, co zasel,“ říkával všem."

Zatím bez slepic

Možná by bylo dobré uvést autora článku (na Psovi...), kterým je Petr Mach ze Svobodných:

http://machpetrmach.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=618417

PS: "protektorát Bémen und Merkel" je nádherná vymyšlenina :-)....

Zatím bez slepic

Je jasné, že motivací EU nebyla situace Romů za 2. světové války. Na Romy euroúředníci zvysoka kašlou, stejně jako na jakýkoliv jiný národ v EU vyjma Francouzů a Němců. Motivací EU bylo zabránit, aby výroba se 13 000 vepři dodávala vepřové na trh, když se může dovézt z Dánska. Je to podobné jako s kvótami na cukr.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jak ten tábor vznikl je popsáno v knize Bouře, autor Paul Polansky.
Z té jasně vyplývá, kdo hlavně by měl na památník přispět.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Polansky dost jasně uvedl, že za vznikem tábora v Letech stojí rod Schwarzenbergů po vichřici v hlubockých lesích.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pomník za miliardu, či o něco víc. nemá v Evropě žádná menšina.

Zatím bez slepic

Za 1 miliardu ne, spíše za 500 milionů Kč. Ale i tak jde o drahý luxus, na který si mohli Romové za 27 let našetřit mezi sebou. Hezká je věta, že p. Růžička sežene peníze na oslavu. Ani na tu oslavu se Romové nedovedou složit. Jak jim potom máme věřit, že jde o hrdý národ?

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Na kolik tipujete demolici, odvoz materiálu, pozemkové úpravy ? O tom se nikde nepíše, i když by se přibližná částka dala docela lehce a přesně vypočítat.

Zatím bez slepic

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

Demolice by mohla stát kolem 30 milionů Kč, ale nevím to přesně a nejsem si jist částkou. Záleží na rozsahu prací. Horší bude výstavba pomníku a jeho následný provoz ze státního rozpočtu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

v jednotlivostech, zatímco jádro pudla se vám propadá do hloubi zemské kůry !

Jak rád bych přehodil výhybku Vašich myšlenek na trajektorii rychlovlaku dějin - leč po roční pauze se mi podařilo opít se s mou zřídkakdy vídanou sestřenicí ... takže se pouze lehce opláchnu a zalehnu.

Uznejte, že ožralý mešuge mého typu riskuje, že jeho vrozené duševní dispozice budou neutralizovány náporem etanolu - a tudíž se zesměšní tím, že napíše trapnou banální normalitu (v lepším případě) či trapnou banální sobotkovinu ( v horším případě).

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

No, ono to má, stejně jako většina napravovaných křivd u nás, ještě jeden rozměr - totiž zda někdo myslel i na lidi, kteří tímto aktem ztratí práci.

Zatím bez slepic

Ano, i na pracovní místa mysleli odpůrci výkupu vepřína. Státním úředníkům je ale osud pár místních zaměstnanců lhostejný, není jich tolik.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

The issue is that when he’s defending off the ball he loses concentration and defenders get a .
”It’s a description sounding eerily prescient of the contact-conscious Biggio, who, in h.
Be sure to tune into the 2016 NBA Draft Thursday, June 23rd on NBA.

They gave up a few big plays on the night but for the most part contained Joe Flacco and the Ravens’ offense quite effectively.
The game began to slow down and Munster was becoming more threatening and completely dominated the scrum to give them the advantage.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol
Ray Ban Wayfarer Dimensions http://www.rbhollywood.top

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

That is really attention-grabbing, You are an overly skilled blogger. I have joined your feed and stay up for in quest of more of your great post. Also, I've shared your site in my social networks!
Mackage Canada http://www.mackagecanada.org

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Chapman is one of the most feared pitchers in baseball, throwing his fastball over 100 miles per hour and finished last season pitching to a 1.
where to buy vans in nyc https://www.jayksa.com/Startup.asp?shop=where-to-buy-vans-in-nyc

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

With Carlos Sanchez pinch-hitting and leading off the top of the 8th with a double before Jose Abreu drove him home with an opposite-field RBI single to right to tie the game at 5.
mizuno morelia neo ii md http://isconhealthcare.com/inquiry.php?Cheap=mizuno-morelia-neo-ii-md

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Didi’s offensive game is far from perfect, but he has made quite a few improvements in his two years with the Yankees.
chaussure versace collection http://www.fabstyle.fr/Chaussures-Habill茅es-Versace-Chaussure-Versace-C…

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

"gstonehouse7th March 20179:44 pmSo on another shocking and embarrassing night for Arsenal, the giants of Real Madrid and Bayern Munich both cruise through."
basket giuseppe zanotti homme pas cher http://www.cyberlog.fr/Giuseppe-Zanotti-2014-Couple-High-Top-Sneaker-Or…

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.