Babylonské hradby

Autor
Štítky

Začnu malým exkurzem do historie. Tentokrát jde o Babylon a jeho říši, která v dějinách několikrát zazářila, ale nejjasněji chvíli před vpádem Peršanů a Médů do jejich dnešního prostoru v Íránu.  Po pádu Asyrské říše se Babylon naposled vzepjal k velkoleposti.  Despota Nabuchodonozor (Nebukadnezar) uvedl do závislosti prakticky celý úrodný půlměsíc, přestěhoval židy a zničil Jeruzalém i jejich chrám a zajistil si tak místo nejen na destičkách klínového písma, ale i ve Starém zákoně. 

Babylonský král nechal vybudovat celou řadu úžasných staveb jejichž věhlas se rozšířil až do Středomoří. Ať už jde o jeden z divů světa - visuté zahrady, nebo o zigurat Etemenanki, ale hlavně pak Babylonské hradby. Už ve starověku o nich tehdejší spisovatelé mluvili v superlativech. Prý na hradební zdi mohly vedle sebe jet dva vozy, ne, tři vozy, ne, čtyři vozy. Novodobí dějepisci zůstali k těmto údajům skeptičtí, dokud Robert Koldwey tyto hradby nevykopal a ukázalo se, že tentokrát staří Řekové ve svých zkazkách nepřeháněli. 

Existují celé knihy, které popisují, kolik cihel bylo na takové stavby zapotřebí, kolikrát by cesta dlážděná z těchto cihel oběhla zeměkouli, zkrátka bylo to něco úžasného, velkolepého, neskutečného. 

A pak...  přišli indoevropští primitivové - Peršané, kteří snad ani cihly neuměli dělat. Dokonce ani ještě nepoužívali kovovou zbroj. Měli jen spoustu vojenských ctností a krále, který své království zorganizoval moudře a spravedlivě, že s výjimkou prvních pár let pak už prakticky vůbec nemusel bojovat.  U Babylonu to dopadlo stejně. Nekonalo se žádné obléhání, nebyla žádná vyčepávající válka. 

Obyvatelstvo se totiž úplně třáslo na to, až Kýros Perský přijde a zbaví je jejich vlády a oligarchů. Kýros jim zřejmě vyšel vstříc, protože tomu fakt rozumněl a tak nedošlo k žádnému hnutí odporu proti perským okupantům, naopak... Babylon byl pak na dlouho pevnou a spolehlivou součástí říše. 

Proč to píšu... 

Všimněte si, jak se kolem nás staví babylonské hradby proti potenciálním nepřátelům naší skvělé jedinečné liberální demokracie. Vznikají zákony na ochranu před fake news, staví se základny, vznikají výbory (neziskovky) bdělosti, které bedlivě pátrají po každé odchylce od správného názoru. 

EU je ohromná instituce a má k dispozici neskutečné prostředky. USA jak by smet. Asange by mohl  vyprávět, jak rychle se stal nejprve dobrovolným vězněm na ekvádorské ambasádě a teď tím skutečným. Podle mě se soudu v USA nedožije. Naše obrana se už nestydí používat naše lidi jako volavky... viď agente Skřípale - mimochodem ten je určitě už také mrtvý. Každým dnem se na naše protiruské a protičínské hradby přidávají další cihly. Koneckonců musíme přece zvýšit výdaje na obranu ne? 

Zkrátka děláme to přesně jako ten babylonský despota. Stavíme ohromné hradby, propracováváme je, zajišťujeme je před všemi myslitelnými vojenskými hrozbami. A stejně jako slavný velkokrál zapomínáme, že všechny ty hradby jsou k ničemu, když uvnitř nejsou lidi, kteří by je byli ochotní bránit. Babylon měl hradby proti nepříteli, až se nakonec podobal věznici, kde se všichni tetelili blahem, jen co viděli perské praporce na obzoru. 

A tak máme místo spravedlnosti mraky soudních institucí, ale nespravedlnost je stále větší. Máme stále rozsáhlejší školské úřadovny a povinnosti, ale děti se učí hůř a hůř. Máme obrovskou sbírku zákonů na ochranu pracujících, ale bez antidepresiv už se skoro nedá chodit do práce a osm hodin už na práci nestačí. Máme mraky lidí starající se o práva spotřebitelů, ale kdy jste si naposled koupili něco opravdu kvalitního? Máme neziskovky bojující proti korupci a té korupce není míň, ale víc a víc.  Všichni se zaštiťují, že to dělají pro lid, ale přitom jsou to jen další hradby, kterými si pár vyvolených chce zajistit budoucnost. 

A pak přijdou ti primitivové. Proti našemu babylonu budou mít holou řiť, ale budou mít vojenské ctnosti a uspořádání, které bude možná tvrdé, ale spravedlivější. V té chvíli budou všechny ty snahy naší vlády, EU i Bilderbergu úplně zbytečné. Pokud budou hradby obepínat obyvatestvo, které se bude těšit na dobyvatele, tak nepomohou ani ty největší hradby i kdyby byly stokrát divem světa. 

 

Komentáře

Trvalý odkaz

No, dnes Vidláku velký souhlas. Jen mi není jasné kdo boudou ti "bude těšit na dobyvatele". Budou ti dobyvatelé Čína? Pokud ano, budu první co se NEbude těšit na dobyvatele. Tu pohromu nám nepřeji.

Trvalý odkaz

Snad každý zná termín "českobudějovická anabáze". Tady je stručný úryvek z četnické stanice v Putimi:

Závodčí vyčítavě podíval se na svého představeného: "Kdybyste věděl, pane strážmistr, co všechno jste včera nepovídal, jaké řeči jste s ním nevedl."
Nakláněje se k uchu strážmistra, šeptal: "Že jsme všichni Češi a Rusové jedna slovanská krev, že Nikolaj Nikolajevič bude příští týden v Přerově, že se Rakousko neudrží, aby jen, až bude dál vyšetřován, zapíral a pletl páté přes deváté, aby to vydržel do té doby, dokud ho kozáci nevysvobodí, že už to musí co nejdřív prasknout, že to bude jako za husitských válek, že sedláci půjdou s cepy na Vídeň, že je císař pán nemocný dědek a že co nejdřív natáhne brka, že je císař Vilém zvíře, že mu budete do vězení posílat peníze na přilepšenou, a ještě víc takových řečí..."
Závodčí odstoupil od strážmistra: "Na to všechno se dobře pamatuji, poněvadž jsem byl ze začátku jen málo stříknutý. Potom jsem se také zdělal a dál nevím nic."

Podrobnosti na str.223 Knihy, vydání Naše vojsko 1968.

Nebojovali jsme za Vídeň ani za Berlín, nebojovali jsme za Moskvu. Že bychom bojovali za Brusel? Věř tomu kdo chceš, ale komu věříš měř. (Poslední věta je také skorocitát a vyhlašuji soutěž - kdo pozná odkud?)
P.S.: Já vím, že za Vídeň mnozí předkové během těch tři sta let bojovali. Ale čím dál tím s menší chutí, až je to přešlo úplně.

Trvalý odkaz

"Honzíku, ty přece dneska víš, že není důležité to, co je. Důležité je, jak to správně vidět, jak to správně zhodnotit a jak na to správně reagovat.".....................¨
Chválím Godota, Vidláka i pana Podskalského humor a připíjím sklenkou červeného i na Sartrovo lanýže, ať mu "šmakuje"!

http://www.novarepublika.cz/2017/08/ver-ale-komu-veris-mer.html

Kdybych měl bojovou zástavu, udělil bych vám před ní pochvalu.
Ten film je podle mého úplně geniální komedie/satira. Josef Bek tam má třeba úžasnou roli, natož pak noblesní pan Voska.
"S fortelem na silážní jámy!"

Trvalý odkaz

stačilo je párkrát obejít a zatroubit a sesypaly se. Kdežto čínská zeď stojí a mongoli ji nezbořili. Hradby musí být festovní, drátěné a virtuální jsou naprd. Na pevné hradby nejsou prachy, bo to není dotační titul.

No právě... sesypaly se pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nic postavit nedá. 

Ten Kýros byl chytřejší - nic obcházet nemusel, nic se nesesypalo a jediný pád byl, celé říše do jeho klína. 

Trvalý odkaz

Na suché zemi suchá vločka
ještě nesmrdí ani močka
to zas bude rok, jejda jejda
zlatem bude se vyvažovat kejda.
Ošklivé káčátko bude žluté
bylo k těm hnědým strašně kruté
bude třeba mu uřezat hlavu;
ani v Letech už není bravu
a nebude ani Karkulka
chybí ji na hlavě jarmulka.
Jedině že by v rajfce kojila
že by z ní tryskala prasíla.
Takhle pohádku prasila.
Už ani Sněhurka bílá nebude
pár dní si v maskérně pobude
bude ji zdobit černá huba
a bude mluvit trochu zhruba.

Trvalý odkaz

Jen doplním Ládika.
Tyhle papírové hradby,ty půjdou zbořit rychle,jen to nedoporučuji šárijou,to je středověk.

Trvalý odkaz

Na bioplynové stanici
hřejí si ruce straníci
tohle je střední třída
jinak zavládla bída.
Někomu mobil píp
Ano, bude ještě líp
prasata nasrala kejdu
já ze stanice nejdu.
Z hoven dělá se elektrika
a to je celá politika
ukroutit z hovna bič
jsme z toho celí pryč.

Trvalý odkaz

Všechny velké říše se zhroutily zevnitř díky vojenským výdajům. Někdy jen pominul ten stmelující prvek (Alexandr Makedonský), někdy obyvatelstvo nevidělo důvod bránit své oligarchy před nájezdy barbarů (Řím), někdy to jen neustáli ekonomicky (SSSR) a někdy jin už byla tak málo, že se nestihli ubránit po menší přírodní katastrofě (Sparta). Ale většina zašla na vyčerpání životního prostředí. Nemusely být války, jen těch lidí bylo na území prostě moc a nestihli se neuživit. Pak jen většina odtáhla jinam a zbylo pár lidí.
Naší analogií je pozdní císařský Řím. Císařští editoři stále vydávají edikty pro vzbouřené provincie, předpisů je už tolik, až si navzájem odporují a nelze je neporušit, obyvatelé se čím dál více uzavírají do vlastního světa a malých komunit a s nedůvěrou hledí k centrům moci. Barbaři, které láká bohatství, jsou před branami a jsou pozváni dovnitř vládci. Barbaři už jen čekají, kdy převezmou moc a zotročené obyvatelstvo na ně bude pracovat až do smrti, zatímco barbaři budou jen válčit a povalovat se.

Máme spousty vyhlášek o tom, jak bychom měli žít, ale všechny vyhlášky a podrobné návody na život zapomínají na fakt, že život je vždy složitější než suchá teorie popsaná vyhláškou z Bruselu a vždy autor vyhlášky zapomene na nějaký vliv, jev či fakt, který se ukáže fatálním. V naší situaci sázím na katastrofu, kterou spustí mizející hmyz otrávený chemií na polích s řepkou.
Ne, že by ty ostatní vlivy jako sucho, změna klimatu, hrozba války nebo rozmach primitivního náboženství nebyly také zničující. Ale některé změny probíhají rychleji než jiné a tak jedna událost zastíní všechny jiné. Tou naší bude hmyz, který už z 80% zmizel, a s ním mizí i na něj navázaní hmyzožraví ptáci. Nakonec se vždy ukáže, že největším škůdcem planety je Strana Zelených a šílené nápady jejích členů a la Kačica Jaujau Biomasa. Dnes jejich roli hrají Piráti.

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nejlepší ukázkou a důkazem vlivu přemnožení lidí ani ne tak dávná je morová rána v Evropě, který vybila třetinu Evropy, hlavně ty slabé, a umožnila těm silnějším nastoupit do jejich prostoru a na jejich majetky - a měli jsme tu první tkalscovský stav a věděckotechnickou revoluci v takovém sešupu, že jsme to nestačili sledovat.

V přírodní rezervaci v USA v Yellowstonu vybili vlky. Dlouhou dobu se tam jeleni pásli celkem neohrožováni. Pak vlky zase vysadili do přírody zpět a populace jelenů brzy klesla na cca. 50%, ale pak začala zase stoupat. Podobně tomu bylo i v jiných oblastech s jinými druhy. Přijde-li nějaká katastrofa, dá se očekávat, že nejméně polovina lidí zemře na katastrofu nebo její následky.
Opačným případem je myxomotóza u králíků v Austrálii, kterou přežilo asi 3% králíků. Tam někde se pohybují katastrofy. Rezistentní virus nebo bakterie dokáží populaci vyhladit vždy více než jakákoliv válka.
Přijít migrační vlna místo ve 2015 v roce 2013 v době Eboly v západní Africe, Němci by se asi tolik nehrnuli do přijímání migrantů. Z toho lze soudit, že lidé do dvou let zapomenou i na šibenici.

No, ale u to yellowstonu neslo o pokles jelenu, ale o to, ze jeleni spasali nejenom travu, ale i male stromky, takze byla eroze v rekach apod. Tim ze prisel predator, vlk, tak vybil kusy co si delali co sem jim chtelo a nekryli si prdele.
Takze jak pises, jeleni se pak dostali zpet na sve stavy, ALE prirodea okolo, se spravila, tedy zacli vyrustat znova lesy, zpevnili se brehy rek atd. Navratem predatora zmizeli kusy co meli snadne zivobití a tím nicili svet okolo sebe...

Chyba, tkalcovsky stav byl i predtim... (jasne clunek byl 1750?, ale stav byl tisícelet už znám)

Co ale moravo rana prinesla, byl nedostatek pracujicich, tak se znovu zavedlo otroctvi, tady v evrope nazyva nevolnictvi (realne to same..., ale da se kecat, ze v evrope nebylo otrokaru, pouze faudalismus a deti kdyz nevi, tak veri... :D)

Trvalý odkaz

Hynko, Vilémo, Jarmile!
Začínáte být v přesile!
Až budou všichni přešití
jaké to bude soužití?
Sviť měsíčku, sviť
už mám vpředu řiť;
nad prahou se duha klene
co to říkáš, Mistře Jene?
MIluj pravdu, mluv pravdu?
Myslíš si to opravdu?
Nemáš třeba hende hoch?
Jsi ty vůbec ještě hoch?
Sestro Jano, ukaž kozy,
kardinál se po tě vozí?

Trvalý odkaz

Odchází nám Suchý z Nosu
zaved stranu do chaosu
rakušan jde místo něho
zas jsou v riti, boha jeho.
Ještě je tam farský
chtěl být synek carský
rád jezdívá na koni;
ti tři, to jsou ufoni.
Je to celá strana
myšlenkově planá
počtem téměř nulová
rakušan ji pochová.

Trvalý odkaz

Tady se to "řešilo" již včera, vlákno první zmizelo, zbyl jen můj odkaz pro FITO kousek od konce.
A na to předlouhá reakce brouka Pytlíka.........možná tam je stále.
FITO psala (to co psala dříve) ve vlákně brouka Pytlíka a bohužel je to marný, je to marný, je to marný.
Vlákno i s jejími zajímavými dotazy zmizelo.........

Prosím ostatní nechytejte se do sítě, škoda přijít o Vaše komentáře a pak to boří i návaznosti ... Alespoň ti, co již vědí, by se měli držet JEN hlavního vlákna za každých okolností.
****

O takových záležitostech Zilvare přece dolní miliony nemají vědět dříve než....., důvěru v papírky je třeba držet a držet a držet....až to nepůjde vydržet.
Na druhou stranu, kdo se zajímá dlouhodobě, tak to zase tak šokující určitě není, šokující spíš budou všechny ty konsekvence...
Jak správně a fundovaně i k financím píše i včera psal GERD, nejde jen o ty finance a důvěru lidí v "papírky", ale i bez peněz máme vlastní vinou až dost problémů...........

In reply to by Skřivánek (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dobře, papírek se tiskne - zlato se dá vykutat. Mezi těmi činnostmi rozdíl určitě je. Ale z pozice důvěry a ochoty použít je jako směnidlo je tam jako rozdíl?

Voda může být platidlem v poušti. No vidíte. Co až bude poušť všude?
Víte, z jakých důvodů zatím byly všechny migrační vlny? Klimatických. I ta současná je. Protože v těch zemích to měli už odjakživa těžké, ale dnes už se tam neuživí vůbec (stoupá sucho i jejich počet a diktátoři je drží u huby).

Vy jste se ještě nesetkal s názorem odborníků, že příští (jedna z příštích) válek bude o vodu (samozřejmě míněno pitnou, čímž zpřesňuji i předešlý dotaz)?

Chybí důvěra většiny populace, že za vodu dostanou odpovídající protihodnotu. A voda držená v lahvích příliš dlouho se také zkazí a s volnou hladinou se zase odpaří, nedá se dost dobře dlouho skladovat, takže jako uchovatel hodnoty je dost na nic. Navíc do toho vstoupí lidská práva, čili každý bude mít právo na nějakou vodu.
Vody je pořád stejně, jen se jí většina nedá pít. Takže jediné, co bude mít cenu v těch předpovídaných válkách o vodu, budou filtrační zařízení.
Úroda nebo neúroda v Sahelu je relativní pojem. Urodí se víceméně stejně, jen těch lidí je na tak malou úrodu najednou 8x více. A to by bylo nutné, aby vypěstovali 8x více potravin. Ale proč, když jim je OSN doveze. Stačí posedět u silnice.
OSN posílá do Afriky potraviny každý rok. Jenže z nárazové nepravidelné pomoci se stala pomoc trvalá, pravidelná a bez jakýchkoliv podmínek. Dopadne to vždy stejně, ať už se jedná o dotace EU u podniků, pomoci OSN v Africe nebo pomoci jakéhokoliv evropského sociálního státu státu vybrané skupince obyvatel. Vytvoří se závislost a ze závislosti nárok, z nároku pak právo a z práva povinnost, z povinnosti parazitování. Končí to vždy jediným způsobem, hostitel se vůči parazitovi vzbouří.
Ta závislost je vzájemná, viz případ neziskovek pro sociální začleňování v ČR. Jakmile by problém vyřešily, ztratí důvod existence. Tak je jejich cílem problém řešit, nikoliv vyřešit. Analogie u dluhů států. Cílem je splácet úroky pravidelně, nikoliv jistinu. Dluhy států se splatit nedají, nemají o to zájem ani dlužníci (logicky), ani věřitelé (ti mají zájem o bezpečné uložení peněz a placení úroků).
Smysl má pomoc jednorázová, na omezenou dobu. Neurodilo se? Tady máš zásobu potravin do další sklizně, jednu velkou hromadu. Jak s ní naložíš, je na tobě, ale už kamion OSN nepřijede. Ztratil si práci? Tady máš větší částku peněz na život. Utratil jsi ji za něco jiného? Smůla. Nebo menší částku peněz na start a dohled?

Evropská civilizace povýšila právo na život na základní právo člověka, ale ve skutečnosti tomu vládnoucí představitelé Evropy nevěří. Jako důkaz snad poslouží chování států při konfliktu ve Rwandě (tehdy vládl Clinton a Madeleine Allbrightová USA zastupovala v OSN) nebo nedávný hladomor v Jemenu, kde je válka a hladomor díky našim přátelům Saúdům už 3 roky a EU s OSN to zajímá až poslední rok - a jen trochu.

Takže nějaká voda nebo konflikty o vodu budou vždy jen lokální, malých skupinek na Sahaře, ale nikdy velký konflikt. Důvod je prostý, vody bude málo a uživí vždy jen malý počet lidí. Velký počet lidí ze studny stejně více vody nedostane. Kde bude vody dost, nebude nutné o ni válčit. Konflikty o vodu jsou z říše snů propagandistů a mají jen za cíl vyvolat strach.

O vodu v budoucnosti samozřejmě vznikne OBROVSKÝ konflikt, ostatně, už jsme v něm několik let.

Nicméně mi zkuste vysvětlit, proč zrovna zlato???
Už není ani tak vzácné, jako bývalo kdysi, jsou vzácnější nerosty nebo "materiály". Už asi není ani tak poptávané výrobci, jako leckterý jiný materiál.

Proč zlato?
Protože se třpytí?

Krom jiného každá směnná jednotka má li být směnnou jednotkou musí být vzácná a dobře dělitelná. Myšleno fyzicky dělitelná nikoli matematicky.
Na příklad diamant je asi vzácnější než zlato ale zase není dělitelný, tedy alespoň bez ztráty její hodnoty.
Pokud porovnáte každou z komodit tímto pohledem, zjistíte že to zlato vyhovuje nejlépe.

Tak to voda bude jednou dokonalé směnidlo. nicméně ta dělitelnost je jistě důležité, ale zase ne až v takové míře, protože vyloženě zlatými falouny v obchodě za rohlík už nikdy platit nebudeme. U toho zlata jde spíš o tu jeho roli "podkladu, krytí" něčeho prakticky vhodnějšího.

Otazka je spise, kde jste vzal ze je zlata dost? Ze se snim papirove obchoduje na burze v mnozstvi, ktere je hooodne velke, ale jak nekteri (ty blby ekonomove jako pikora apod) rikaji, ze neni podlozeno fyzickym zlatem :D Jasne zlata postupne je vic a vic, ale jaksi je ho omezene mnozstvi a zbozi a hodnot na trhu roste vetsim tempem.
Doporucuju vzit statistiku ceny zlata vs hodnota dolaru vs mzda vs co za to koupis, prekvapive zjistis, ze az na poslednich 15-20 let si drzelo neustale stejnou hodnotu, jenom ta mzda byla ciselne stale vetsi, ale oproti zlatu co jsi za to koupil stejna. Pak si clovek musi spise klast otazku, proc je dnes tak cena podseknuta?

Sranda je spise se stribrem, ktereho je oproti zlatu mene, ale jeho cena je mala, protoze proč? Je potreba v prumyslu, takze se nedovoiluje aby melo pravou hodnotu...

Já někde říkm, že je zlata dost??????? Kde, prosím vás? Na základě čeho????
Zlato se samozřejmě jako cokoli jiného obchoduje podle zájmu. Já jsem jen Gerdovi někde zkoušel vysvětlit, že objemy obchodovaného zlata v sobě zahrnují i přeprodávání jednoho a toho samého zlata. Čili že během roku je jedna a ta samá tuna prodána třeba 100x a hned je v bilanci zobchodování 100 tun. Nejparadoxnější pak třeba právě v souvislosti s futures je, že vy jako kupec futures ani nemusíte čekat na dodání, a můžete přeprodat futures, ne zlato, takže čistě teoreticky se může stát i takový paradox, že nějaký původní ještě sice nevytěžená, ale vytěžená k datu prodeje, může mezitím "změnit majitele (futures) 100x - tedy ještě není ze země venku a burza už zobchodovala 100 tun na jejím základě). Prostě poměřovat proteklé množství futures na burze s reálným zlatem úplně nejde.

Proč by ceny zboží a služeb neměly růst vlastním tempem, když je o ně větší a větší zájem než o zlato? A bretonwood je dávno pryč, PRÁVĚ PROTO, že brzdil vývoj ekonomik světa. Tedy o tom, nakolik má být měna krytá zlatem (nebo čímkoli) můžeme vést disputace, ale obávám se, že se tomu svět bude bránit, protože asi opravdu neexistuje tolik zlata, které by pokrylo cenu světového produktu už jen tu dnešní, ale to platí pro všechny, nejen pro USA. I když to se dá samozřejmě vyřešit umělým nastavením ceny měnového zlata.
Cena zlata byla "stále stejná" ve vztahu k USD a všehcny měny světa pak vázány na USD jen od konce WWII do 1971. Mzdu bych do tohohle vůbec netahal, to je o něčem úplně jiném, a i zde platí, že si i vy za svou mzdu nebo důchod můžete koupit stále více i zlata, jako i potravin, služeb ap. Podseknutá je jaká cena? Zlata?

Zlato není potřeba v průmyslu???????

No jo, máte pravdu, cena zlata za posledních 15 let a až do roku 2015 je skoro stabilní, prakticky se nemění !!!

https://ceskamincovna.cz/aktualni-vyvoj-ceny-zlata-1253/?gclid=Cj0KCQjw…

Trvalý odkaz

Když stavím hradby, mohu k tomu mít dva důvody. A ty se mohou kombinovat.
Protože platí jedna zásada, kdo je vně, chce dovnitř, kdo uvnitř, chce ven.
A protože ohrazené místo musí žít, jsou v hradbách postaveny brány, kde stojí stráže a provádějí "filtraci"pohybu.
Tedy hradby nejsou problém, problém je nastavení oněch filtračních parametrů. Podle jejich nastavení se ukáže jestli mají hradby udržet lidi uvnitř, nebo zabránit lidem venku proniknout dovnitř.

In reply to by mirek58 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Evropské hradby mají pojmout všechny, kdo půjdou kolem. Je sice hezké, že se EU snaží humanitou, láskou a demokracií působit na barbarštější národy, ale ony si nějak všímají jen toho bohatství a přemýšlí jen nad tím, jak se k němu dostat.
Pročež přátelé vítači migrantů, rozdejte jim veškeré své majetky a staňte se stejně chudými jako oni! Příkladem nám budiž církev katolická a její papá František I! Tedy kdyby měl nějaký vliv na vatikánskou bankovní organizaci.
Evropské hradby nemají za úkol udržet někoho vně, protože to FRONTEX evidentně nedělá. Nemají ani udržet lidi uvnitř, protože EU štědře podporuje všechny, kdo chtějí zpátky do Afriky. Mají jediný cíl, držet EU, aby se už nerozpadla!
ČR nechrání hradby, ale chudoba a nízké platy domácí populace. Natolik nízké, že se migrantům vyplatí popojít ještě 200 až 300 km a skončit za daleko výhodnějších podmínek v nějakém Germanistánu. Kde mají takové komplexy z rakouského malíře pohlednic, že stačí zavolat nacismus a hned otevírají peněženky.
Čili hradby brání pouze teplé sesle v Bruselu! Něco jako ve středověku, kdy na hradě žili za hradbou, ale vesničané museli utíkat rychle do lesa. Kdo neutíkal dost rychle neb se obtížil majetkem, byl dohnán a majetek přidělen těm chudším příchozím. Ale tihle se aspoň mohli bránit vidlemi, sekerami, noži. To už máme zakázané.
Můžeme udělat jen jedno. S úsměvem Josefa Švejka ve tváři nadšeně a nábožně opakovat všechny nesmysly z Bruselu. V Praze žijí lidé scházící se v nějaké pražské kavárně, kteří jsou v tom nadšení a opakování mistry, a působí i dost upřímně. Prý to nadšení ani nehrají.
Středověk měl své pogromy a lidové bouře. Ale když taková bouře jednou propukla, hněv lidu byl převeliký. Natolik, že i za pevnými hradbami cvakali zuby.
Generační cykly a la 20-25 let údajně žijeme vždy dva cykly v době skvělé, jeden jakžtakž a jeden v době mizerné. Podle současných výkladů oficiální historie jsme se měli za socialismu jakžtakž (jeden cyklus), nyní žijeme ve skvělé době (druhý a načínáme třetí cyklus) a ten příští cyklus teprve bude mizerný. Taková úvaha má něco do sebe, protože v té době zřejmě dospějí děti dnešních migrantů.
Takže se nestyďme a žijme tak, že nám naše děti a vnuci budou závidět!
Pojďme do duhových průvodů a dejme najevo svoji radost nad humanismem, lidskými právy a demokracií, byť už notně okleštěnou!
Více Evropy! Nechť žije osvícený vůdce generalissimus Juncker, eurosvazačka Merkelová a eurosvazák Macron! Macron vpřed, En Marché!
Naše udatná evropská ekonomika svými osvícenými směrnicemi vyklízí trhy všude po světě! Až dojde zboží, prodáme Číňanům Gretu Thurnbergovou a statisíce jejích následovníků! Budou to mít blízko pro nové mobily a nic jiného už nebudeme moci nabídnout. Ti obstarožní staromilci zde budou pět folklorní písně a tančit rituální tance pro bohaté zahraniční turisty a žebrat o bakšiš. Škoda jen, že v tanci ani zpěvu nijak nevynikám, asi umřu hlady. :-(

ČR - pevná hráz míru a demokracie. Vše, co máme, pro mír dáme! S Bruselem na věčné časy a nikdy jinak! Splníme a přeplníme závěry bruselského sjezdu ÚV EK!
A hlavně, budeme žít tak, že nám naše děti a vnuci budou závidět.

Mne by zajímalo, jestli ještě řešíte podstatu, nebo už jen vlastní ego, že o tom píše ještě někdo než Hájek, Tamira aiarex.ru nebo kdo? .-))) Spíš to druhé, když to cpete i sem :-))
Ale souhlasím, že toto je zaím nejrelevantnější link, i když
https://www.akcie.cz/radce-investora/investice-zaklady/etf-indexove-akc…

Takže jsme se dozvěděli, co jsem já nenašel, protože Basel II jsem nečetl, ale zmínil jsem, že leda že mezi Basel I a II došlo ke změně rizika, protože Basel I měl zlato také v 0 %. A to co jsemt také psal, že Basel III Tier 3 úplně zrušil.
Můžeme tedy asi konstatovat, že pro účely bankovních rezerv se v dalším započítává celá tržní hodnota zlata, a nikoli jen 50 %. Což je záležitost čistě jen těch bank a jak jsem také již psal, způsobí, že banky splní požadavky Basel III na zajištění rizik a proticyklická opatření aniž hnou malíkem. Což nevím, jestli je úplně sprtávně, ale to je jedno.

A protože se nechci zabávat těmi dedukcemi Hájka a iarex.ru, přeštože to je mnohem důležitější, než jestli bankám spadlo "škrtnutím pera" do klína nějaké finanční zajištění rizik, protože to by se týkalo skutečně běžného života (ty dedukce), tak napíši a linknu jen jedno a nikoho nebudu přesvědčovat, ankolik je uvedená informace důležitá nebo ne :

BIS tvoří 60 statutárních členů - centrální banky a monetární instituce selého světa (při svém hledání informací jsme se dokonce dostal k "vyjádření" mnoha těch bank (FED, Bank of England, IMF (MMF) atd ap, které Basel III už od 2008 testovali a modelovali). Nakolik by si asi tihle přáli zhroucení světové ekonomiky, notabene když Basel III je (má být) naopak soubor pravidel a regulací pro VĚTŠÍ STABILITU MĚNOVÉHO SYSTÉMU SVĚTA.

A jen snad celkem zajímavý link :
https://www.euro.cz/archiv/cesko-se-zbavuje-zlata-z-trezoru-cnb-rocne-m…

No, nevím zdali je dobré o tomto problému vůbec vést diskusi. Banky jež měly ve svých rozvahách zlato se rázem staly kapitálově vybavenější. Odolnější proti tržním poryvům. Přijde mi to hloupé, ale budiž, svět chce být klamán, tudíž dopřejme mu. Zlato sice nenese úrok, ale taky nenese záporný úrok.

Zkrátím to. Je vidět, že bankovní sektor hledá poslední možnosti jak alespoň "papírově" obstát. Vždy když jsem v koncích a hledám alespoň nějaké, i když virtuální možnosti, jak oddálit onen konec, jsem v koncích. Veškeré toto dění jež odporuje selskému rozumu svědčí o jednom, asi to není dobré a brzy to pocítíme.

Poslední úvaha, jak tomu čelit? Na rozdíl od názorů v předešlém článku vím jedno bezpečně. Bez dluhů obstojím s dluhy za žádných okolností.

Trvalý odkaz

"V České republice stále platí první stupeň ohrožení terorismem", řekla nějaká policistka v televizi. Je vidět, že hradby nejsou k ničemu.

Trvalý odkaz

Je to jen názor naprostého amatéra na stříbro, zlato a jiné cenné kovy a myslím si, že určitou rezervu by měl mít doma každý. Teoreticky se dá předpokládat, že nějakou cenu budou mít vždy. Ostatně vždy tak tomu v minulosti bylo. Dokonce bych rád upozornil na „Executive Order 6102“ z roku 1933, kdy bylo zlato v USA v podstatě „dobrovolně vykupováno“ od jejich právoplatných majitelů. Je s podivem, že tato faktická loupež za bílého dne, je u „země svobody“ stále opomíjena a ráda zapomínána.
Sám jsem zažil jedno období, kdy cena vzrostla o nějakých 30% své hodnoty a cena stříbra pak více než dvojnásobně a není to zase tak dávno.
https://www.bullionbypost.eu/silver-price/silver-price-history/
https://www.bullionbypost.eu/gold-price/gold-price-history/
Měl jsem zrovna kliku, protože jsem koupil pár stříbrných mincí za celkem slušnou cenu. O půl roku později bych již platil mnohem více. Je pravda, že jsem na tom nikterak nezbohatnul, ale syslím je od té doby doma. Známý mi tehdy řekl, že je to sice investice na pendrek, ale v nejhorším případě si za nějakou tu minci třeba koupím bochník chleba, až to půjde opravdu do kytek.
U nás bych to nekupoval, protože minimálně na stříbro je navaleno obligátní DPH, ale v Německu a možná i v Rakousku se stále i stříbro prodává bez DPH.

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.