Černá kuchyně

Autor
Štítky

Ne, opravdu na ní není nic magického

Je to úplně normální, avšak prastará kuchyně, v níž vařili naši praprapra...předkové.

Vypadala ale úplně jinak, než naše dnešní  kuchyně.

Neměla ani kuchyňskou linku, ani dřez, ani ledničku, myčku, elektrické pomocníky, sporák, mikrovlnku - prostě nic z toho, co známe dnes.

Zato byste v ní našli misník, dymník, krbeček, kotlinu, spížní skříň, pec…

Podívejme se stručně, co ty pojmy znamenají:

Černá kuchyně - je komůrka, oddělená část jizby (obytné místnosti), ale i rozsáhlá místnost nebo samostatná stavba - bez okna či s oknem, ve které se původně vařilo na otevřeném ohni. Postupem času se ohniště zakrývalo (plochý- mi kameny), přibyla pícka či pec, římsa na vaření, mobilní rošt, později i kovová plotna.

Kouř nejprve odcházel přímo skrz slaměnou či drnovou  stře- chu, později skrz prodyšný strop z prutů a střechu, ještě později skrz strop a štítové okénko, dymníkem do podkroví
a jako poslední stadium byl odvod kouře do komína průduchy či dymníkem.

Černá kuchyně byla černá jednak kvůli nedostatku denního světla a jednak kvůli sazím, usazeným na stěnách.

Dymník - časem lidé přišli na to, že když soustředí kouř do jednoho místa, lépe se odvádí do podkroví a neuniká ho tolik do jizby. Tehdy se objevil dymník - pradědeček komína a digestoře. Původně šlo o proutěný koš vymazaný silnou vrstvou jílu , zavěšený na dvou trámcích mezi trámy či kula- tinami tvořícími konstrukci domu.

Modernější variantou dymníku byla košatina omítnutá jílem
z obou stran a přizděná ke stěně kuchyně. Ta se v kuchyních a kuchyňských koutech objevila někdy na přelomu 14. a 15. století. Takový dymník už můžeme nazvat “pradigestoří”.

Ještě později byl dymník vyráběn z trámků či fošen z tvrdé- ho dřeva a opět přizdíván ke stěně místnosti - tvrdé dřevo bylo nutností, protože špatně hoří. Nejmladší typy dymníků vypadají (ano, VYPADAJÍ - dodnes se dymník sporadicky používá ve starých domech zejména v alpských oblastech) jako zcela moderní digestoř a odvádějí kouř do komína, nikoli do podkroví domu.

Komín  - Ještě mladším druhem odvodu kouře z kuchyně je komín.

I ten prošel vývojem trvajícím několik set let. 

První komíny byly poměrně neumělé konstrukce nejprve z proutí, které vypadaly jako velmi vysoký zvon se širokou zá- kladnou. Tento “zvon” byl postupně vyplétán a vymazáván sil- nou vrstvou jílu. Nejužší vrchní část byla na komín nasazo- vána jako čepička. Byly přistavěny ke stěně domu, v níž byl vytvořen otvor obložený plochými kameny opět silně omaza- nými jílem a i podlaha kolem otvoru byla vyložena plochými kameny. Všechna tato opatření měla za cíl chránit dům před požárem.

Nevýhodou proutěných komínů bylo to, že snadno podléhaly vlivům počasí, jíl praskal a docházelo k požárům prohořením komínového tělesa.

Bezpečnějšími a praktičtějšími komíny byly komíny trámové. Zase to byly zvoncovité stavby, jejichž výhodou ale bylo,
že mohly být i uvnitř budovy a mohly být postaveny i doda- tečně. Trámový komín byl rovněž stavěn a vymazáván jílem postupně, přičemž jeho nejužší horní část stále byla v  podo- bě košatiny s výmazem. (V horských oblastech Slovenska
se poslední takové komíny nacházely ještě v 60. letech
20. století.) 

Již ve 13. a 14. století se v některých oblastech Anglie
a Itálie objevují první kamenné komíny.  Šlo o primitivní ka- menné stavby vně silné zdi domu (100 a více cm!!!), které zpravidla nepřesahovaly svou výškou dům. Do zdi byl roze- bráním části zdiva vložením  překladové římsy vytvořen otvor, který sloužil jako ohniště (v podstatě prakrb). Výhodou takového komína byla možnost zaústění několika ohnišť např. v patrové budově; nevýhodou pak minimální výhřevnost takových prvotních krbů. Tyto komíny navíc byly stále nebezpečné tím, že byly nižší než dům, a proto se stávaly příčinou požárů.

Někdy na přelomu 15. a 16. století stavitelé komínů konečně přišli na to, že jedině komín vyšší než dům a pokud možno se stříškou nad otvorem je bezpečný.

A tím začala moderní historie komínů jako bezpečných
a účinných odvaděčů zplodin z domu.

Zvláštní kapitolou jsou venkovní kuchyně  stavěné mimo obytnou budovu. V obytném stavení tak zůstalo jen menší ohniště či pícka sloužící k vytápění a veškeré vaření, ohřev vody a další činnosti spojené s ohněm se přestěhovaly mimo dům. Venkovní kuchyně se velmi lišily - od otevřeného ohniště pod jednoduchým přístřeškem, přes solitérní dřevěný nebo kamenný komín obestavěný přístřeškem až po kamenné stav- by s vnějším komínem a poměrně komfortním vnitřním vyba- vením. A dostáváme se k vnitřnímu vybavení černé kuchyně.

Pec  - je nejdůležitějším objektem v kuchyni. Slouží
k pečení zejména chleba a pečiva, ale i k vaření a ohřívání jídel. Pokud kuchyně měla společnou stěnu s obytnou jizbou, sloužila i k jejímu částečnému vytápění.  

Byla-li celá kuchyně součástí komína, je pec jen stavebně oddělená od komínového tělesa a kouř odchází přímo do ko- mína malými otvory v jejím stropě. Je-li komín mimo míst- nost - např. ve stěně nebo přímo tvoří stěnu kuchyně -
je ve stěně proražen otvor spojující pec s komínem. Součástí pece jsou i průduchy odvádějící kouř z místnosti
v době, kdy je pec uzavřena.

 

Krbeček - ne, není to malé topné těleso.

“Krbeček” je malý výklenek ve stěně kuchyně, do kterého se vkládá olejová lampička nebo svícen se svíčkou, případně
je v něm držák na louče a lojové svíčky. Slouží tedy k osvět- lení kuchyně. Bylo však možné v něm i rozdělat malý ohníček z velmi dobře vysušených třísek ze smolného dřeva, které vydržely chvíli hořet, ale málo kouřily - i tak se dala místnost skromně osvětlit.


Misník - police na hrnce a trojnožky používané
na vaření a na mísy k ohřívání hotových pokrmů. Jako misník bývá označována i zděná římsa přiléhající bokem k peci, která sloužila k rozložení nádobí a ke krájení surovin.

Pánve byste v misníku hledali marně až do konce 16. století. Až tehdy se i v měšťanských a venovských kuchyních začí- nají objevovat první smažené pokrmy. Důvod byl jednoduchý - smažení je energeticky a surovinově náročný proces pří- pravy pokrmu a ve středověku si něco takového mohli dovolit jen příslušníci nejvyšších společenských kruhů. Tedy panov- níci a část jejich dvořanů. Ostatní lidé svá jídla vařili, dusili a jen výjimečně pekli.

Kotlina - samostatné masivní ohniště s velmi silným jílovým výmazem, postavené z kamenů nebo cihel. Silné stěny a výmaz se postupně vyhřívaly spodním malým ohništěm
(s odtahovým komínkem). Do kotliny se posazoval kotel
s vodou k ohřátí, nebo kotel s ovocem k pomalému vaření povidel. Kotlinu bychom mohli označit jako “prabojler”.

Nad kotlinou byly do stěn vsazeny trámky či kulatina, na něž se pokládala proutěná síta s ovocem k sušení, zavěšovalo se na ně maso, tuk a sýry k uzení, ale i provlhlá obuv a oděvy
k usušení a současně k desinfekci. Naši předkové totiž desinfikovali své vlněné svrchní oděvy kouřem a tak chránili oděv i sebe před parazity. Na řetězech visívaly z trámků další kotlíky a hrnce, v nichž se udržovaly teplé pokrmy.

Spíž - V černé kuchyni můžeme někdy najít i spíž. To se většinou netýkalo malých kuchyní a kuchyňských koutů
v běžných měšťanských a venkovských domech, kde jako spíž sloužilo několik větších hliněných hrnců pod římsou
na vaření a ošatky a košíky s čerstvými potravinam mimo kuchyni (nejčastěji ve sklepě domu či na chladném a tmavém místě síně. Ale v rozlehlejších  kuchyních městského patriciátu a velikých kuchyních šlechtických sídel bylo nezbytné, aby byly suroviny čerstvé i konzervované stále
k dispozici.
K uskladnění surovin sloužily spížní výklenky s policemi, truhlice a od pozdního středověku  i skříně. Spížní zařízení byla umístěna co nejdál od ohně, aby suroviny zůstaly
co nejdéle čerstvé.

Naši předkové také uměli důmyslně konzervovat a vytvářeli si tak zásoby na zimu. Konzervace probíhala solením, sušením, uzením a zavařováním a zaléváním do medu či tuku. (Do střední Evropy se například již ve 14. století dostávaly citrusy ze Středozemí v kožených měších zalité teplým medem. Šlo samozřejmě o nesmírně drahou a vzácnou lahůdku, o jejíž existenci většina populace neměla ani tušení).

No, a jsme na konci...

Víc bychom toho v černé kuchyni nenašli.

Její vybavení tvořilo několik hliněných hrnců a trojnožek na vaření a dušení, jednu či dvě mísy na ohřívání
a podávání hotových pokrmů, jeden či dva nože na krájení, plochá dřevěná lopata na vsazování pečiva do pece, kovová nebo dřevěná vidlice na posunování hrnců do pece a vytahování z pece a max. kovová vidlička či napichovátko
na vyndávání vařeného masa, knedlíků a noků z hrnců, jedno nebo několik věděr a džbánů s vodou, možná jednoduchý cedník a struhadlo.

Samostatně vařící hospodyně i mistři kuchaři z kuchyňských labyrintů královských paláců víc nepotřebovali a ani neměli
k dispozici. Vybavení se lišilo jen počtem, kvalitou a provedením.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.4 (56 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Pravý opak k citronům zalitým v medu je rosolka. Alkohol zcela běžný v 19. století, dělal se z masožravky je dnes naprostým unikátem. Dnes za láhev tak 6 000 Kč. Citrony máme běžně, rosolku z nás asi nikdo - ani Godot - nepil. A pak, že se svět nemění.

Průměrný počet slepic: 4.6 (14 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Máte pravdu, strejdo :-)

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

já sám mám nohy z rosou, když se utrhnu z řetězu a vyžeru sám jediný dvounožec litr jabkovice naráz.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

No tu "připravil" Žufánek pro Romana Vaňka (a filmový festival v K.Varech 2019) z jedné australské "adély - rosn. dvojité" a asi z 20 našich (rosn. obvejčité, ta není chráněná). Udělal z toho 20 lahví tj. 10 litrů celkem (taky říkal, že to je jen jednou co to dělá.) Proto ta cena. Podle mne to může dělat tak jednou za dva roky, ten materiál vždy sežene, není to tak drahý ho sehnat (dá se i doma vypěstovat, když člověk chce).
https://www.zufanek.cz/2019/vzkrisena-rosolka/
No já tu jejich také nepil, ale udělal jsem si (z doma vypěstovaných rosnatek, semínka lze sehnat na netu, či již rostlinky z botanické zahrady) vlastní, podle obdobného receptu.
Co se týče rosolek, tak v pozdější době se připravovaly již z jiných materiálů (rosnatky došly ...). Těch receptů bylo poměrně dost. Tož asi tak ...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zatím bez slepic

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

pharmacie de garde aujourd'hui quimper pharmacie angers rue paul bert pharmacie discount autour de moi , therapie comportementale et cognitive haute savoie pharmacie serrault angers , pharmacie bordeaux st clair act therapy manual pharmacie brest ouverte entre 12h et 14h Compra AutoCAD Civil 3D a precios mГЎs bajos, AutoCAD Civil 3D barato [url=https://publiclab.org/notes/print/34280#]AutoCAD Civil 3D donde comprar en Miami[/url] AutoCAD Civil 3D venta Miami Comprar AutoCAD Civil 3D. pharmacie kaysersberg medicaments yokebe Microsoft Office Professional Plus donde comprar en Chile, Microsoft Office Professional Plus donde comprar en Chile [url=https://publiclab.org/notes/print/34473#]Microsoft Office Professional Plus donde comprar en Chile[/url] Microsoft Office Professional Plus por internet Comprar Microsoft Office Professional Plus. pharmacie leclerc lamballe pharmacie nuit aix en provence , pharmacie en ligne boulogne billancourt pharmacie tabet boulogne billancourt Compra GRAHL PDF Annotator 3 a precios mГЎs bajos, Comprar GRAHL PDF Annotator 3 [url=https://publiclab.org/notes/print/34522#]Compra GRAHL PDF Annotator 3 a precios mГЎs bajos, GRAHL PDF Annotator 3 donde comprar en Chile[/url] Compra GRAHL PDF Annotator 3 a precios mГЎs bajos GRAHL PDF Annotator 3 donde comprar en Chile. pharmacie discount beauvais pharmacie bourges centre ville .

Zatím bez slepic

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

pharmacie argenteuil rue paul vaillant couturier pharmacie de garde aujourd'hui nancy pharmacie de garde indre aujourd'hui , pharmacie argenteuil maurice utrillo pharmacie bourges ouverte lundi , pharmacie brest rive droite pharmacie leclerc furiani therapie de couple metz Adobe Contribute CS5 barato, Adobe Contribute CS5 venta PerГє <a href=https://publiclab.org/notes/print/34369#>Adobe Contribute CS5 barato</a> Comprar Adobe Contribute CS5 Adobe Contribute CS5 por internet. medicaments liste 1 horaire pharmacie novel annecy Adobe Flash Catalyst CS5.5 venta PerГє, Compra Adobe Flash Catalyst CS5.5 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34411#>Adobe Flash Catalyst CS5.5 por internet</a> Adobe Flash Catalyst CS5.5 donde comprar en PerГє Adobe Flash Catalyst CS5.5 por internet. therapie de couple est-ce que Г§a marche pharmacie carrefour nimes ouest , pharmacie toulouse pharmacie amiens saint maurice Adobe Muse CC 2015 precio Guatemala, Adobe Muse CC 2015 barato <a href=https://publiclab.org/notes/print/34574#>Adobe Muse CC 2015 por internet</a> Adobe Muse CC 2015 por internet Adobe Muse CC 2015 venta Guatemala. pharmacie ouverte marseille therapie comportementale et cognitive la roche sur yon .

Zatím bez slepic

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

traitement fer therapies skin pharmacie en ligne dijon , pharmacie aix-en-provence therapies used by clinical psychologists , pharmacie beaulieu brive pharmacie angers carrefour saint serge pharmacie auchan angouleme Cherche Priligy moins cher, Priligy bon marchГ© <a href=https://faithlife.com/cherchepriligymoinscher#>Priligy livraison Canada</a> Acheter Priligy en pharmacie Canada Priligy livraison Canada. ketoconazole pharmacie en ligne pharmacie leclerc la fleche Ou acheter du Nifedipine 30 mg, Nifedipine prix sans ordonnance <a href=https://faithlife.com/ouacheterdunifedipine30mg#>Cherche Nifedipine moins cher</a> Cherche Nifedipine moins cher Nifedipine sans ordonnance Canada. pharmacie ouverte meaux therapies breves liste , pharmacie desorme annecy therapies analytiques Comprar Microsoft Office Visio Professional 2010, Microsoft Office Visio Professional 2010 donde comprar en Miami <a href=https://publiclab.org/notes/print/34609#>Microsoft Office Visio Professional 2010 por internet</a> Compra Microsoft Office Visio Professional 2010 a precios mГЎs bajos Microsoft Office Visio Professional 2010 venta Miami. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio sin receta traitement oxyures medicaments gastrite .

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jak to vypadalo v městské kuchyni v dobách středověku a proč mívali černé kuchyně, když my máme bílé?
13. prosinec 2020 | Tereza Marková 7.1 min

Průměrný počet slepic: 2.8 (8 hlasů)

Je tam sice pár romantizujících hrubek jako jsou "plechové kotle" nebo "cínové nádobí na vaření", ale jinak překvapivě dobrá úroveň.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Dobry by byl i clanek o budoucnosti vareni. 3D tisk jidla, umele maso, produkty vertikalniho zemedelstvi, moznosti robotizace...

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

je i černá restaurace. Bez oken, dubové stoly. Maso se peče na otevřeném ohni, to je jediné světlo. Co chlastáš? - je otázka číšnice. Dá se tam opravdu dobře nažrat masa, i když ho není vidět.

Průměrný počet slepic: 3.9 (11 hlasů)

Tak to tam mají nějak moc demokracie. Ještě aby si host vymýšlel, co bude pít! Má dostat pivo a na přikousnutí rum.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

Brambory nechá a cpe se jenom omáčkou!

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Představuju si, že v našich "kurganech" bylo vyzděné ohniště, kolem něho v ktuhu kuchyňská "linka" a každej mohl vidět co se do kotle háže a co je kolem pod pokličkama, A v kopuli nad ohništěm byl světlík, kouřník a klimatizace v jednom. Pokoje byly kolem dokola kuchyně. Pravoúhlé baráčky s černými kouty byly už podle nařízení tehdejší uhnije aby bylo snadnější vyměřovat daně. Hotové. Muheeeee

Průměrný počet slepic: 3 (8 hlasů)

na severu UK a na skotských ostrovech. Ještě docela nedávno - na ostrovech se v nich běžně bydlelo až do 50. let 20. století.
Jen tam nebyly kolem ohniště pokoje, ale spací kóje nebo takové domečkovité postele se schůdky, na vysokém podstavci, který byl využíván jako úložný (a izolační) prostor.
Ty moderní mají dokonce i komíny :o)
https://www.lambsearsandhoney.com/historic-housing-lewis-uniquely-prese…

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Hranatí lidé hledají v HisTórii hranaté artefakty, hranaté sídliště, hranaté domy a podobně. Gdyž nenacházejí, tvrdí, že tam nic nebylo a není. Muheeeee
https://gidcrima.ru/kerch/dostoprimechatelnosti/carskiy-kurgan/

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Nedávno som dočítal dve knihy. Prvá je od českého lekára Ivana Háleka, pôsobiaceho na severozápade Slovenska, na Kysuciach, od roku 1901 do roku 1939. Kniha “Zápisky lekára” opisuje život, chudobu a zdravie ludí na Kysuciach od roku 1901 do začiatku prvej svetovej vojny. V nej autor viac krát píše o dymných izbách. Takže dymné izby a čierne kuchyne, boli bežnou súčasťou našej nedávnej histórie. To, čo v knihe autor opisuje, vtedajší život Slovákov, je strašné. Chudoba, bieda, nevzdelanosť a špina v akej žili, to sa dá porovnať len so stredovekom. Viac krát opisuje vtedajšie kuchyne a špinu. Popravde, dymnú izbu a život v takom dome si nedokážem predstaviť. Lekár viac krát opisuje, ako prišiel za pacientom, ktorý ležal v dymnej izbe.

Druhá kniha je od Orwella, od autora knihy 1984, o ktorej dnes každý hovorí a ktorú skoro nikto nečítal. Napísal tiež knihu “Na dne v Paríži a v Londýne”. Tá kniha opisuje život zamestnancov vo francúzkych reštauračných kuchyniach a život tulákov v Anglicku. Oboje je strašné. Nóbl reštauračné kuchyne tej doby- humus, špina a neludské pracovné podmienky. Život tulákov- rovnako strašné. Večný hlad a zlá strava. O nej píše Orwell veľa krát. O tom, ako jednotvárne, výživovo zlé jedlo človeka psychycky a fyzicky celkom zničí. Obe knihy, opisujúce vtedajší život ludí, sú naša nedávna história, stará len 100-120 rokov. Za ten čas sa kuchyne a hygiena obrovsky zmenili. Dnes, so súčastnými hygienyckými návykmi by sme sa v tej dobe ťažko niekde s chuťou najedli.

Průměrný počet slepic: 4.8 (23 hlasů)

In reply to by Jano (neověřeno)

Trvalý odkaz

Při svém pátrání po vývoji černých kuchyní jsem hledal i v německé a anglické literatuře a zjistil, že v alpských oblastech, stejně jako na britských Hebridách, Orknejích a Shetlandech nebo v Irsku na venkově byly běžné ještě v 60. letech 20. století.
Co se chudoby na Slovensku týče, doporučuji knihu od slovenského sociologa Jozefa Ilji Marka "Dornkappel". To je o tehdejším bratislavském předměstí, dnes známém jako "Trnávka". Tehdy to nebylo předměstí , nýbrž slum se vším všudy, co dnes můžeme vidět v jihoamerických favelách. Snad jen s tím rozdílem, že tam bydleli převážně PRACUJÍCÍ lidé vč. kvalifikovaných dělníků a dělnic, nižších úředníků a pod.

No a Orwell - dnes se tvrdí, že svými knihami popisoval totalitu v SSSR. Prdlajs. Ty knihy jsou o britské, resp. anglosaské společnosti a o jejích sklonech k totalitarismu.
Trochu jinak, ale stejně tvrdě psal o společnosti americké US mikrobiolog a sociolog Paul de Kruif.
Zajímavé je, že dnes, kdy by to bylo sakra potřeba, už jejich knihy nevycházejí, z knihoven mizí nebo již zmizely a v antikvariátech jsou docela drahé.

Průměrný počet slepic: 4.6 (20 hlasů)

Totalitarismus v Británii.

A co dál.

Totalitalita potřebuje mimo jiné uzavřené hranice a teror populace.

V Británii byly stále svobodné volby a otevřené hranice. Nelíbilo se vám tam, nebylo nic snadnějšího než vyrazit do Ameriky, Austrálie či na Nový Zéland.

Totalitu jsme měli tady. Zavřené hranice, kde se po vás střílelo, když jste chtěl pryč.

Jestli si něco přejmenujete, aby to znělo hůř, pořád ještě se ta věc sama nezměnila.

Průměrný počet slepic: 1.3 (24 hlasů)

Na ostrovech???
:o))))
Co řešilo přesunutí se do kolonií, kde byl (a je) stejný režim jako v Anglii?
Orwell moc dobře věděl, o čem píše.

Průměrný počet slepic: 4.9 (28 hlasů)

Všecko. Už to nebyla totalita.

Byl jste z dohledu.

Taky jste se mohl sbalit a vypadnout do země mimo Impérium.

Když jste to zkoušel tady, tak po vás stříleli na hranicích. To je ten rozdíl. To je ta VELKÁ věc, co dělá totalitu totalitou.

Zeptejte se dětí po prázdninách, co je lepší na hranicích, jestli když po vás střílej nebo když vás nechají jít, kam se vám zlíbí.

---
Tohle je Orwellův názor ne na Sovětský socialismus, ale na jeho spojence:

"Do remember that dishonesty and cowardice always have to be paid for. Do not imagine that for years on end you can make yourself the boot-licking propagandist of the sovietic regime, or any other regime, and then suddenly return to honesty and reason. Once a whore, always a whore."

"Dobře si pamatujte, že nečestnost a zbabělost musí být vždy splacena. Nepředstavujte si, že po letech nakonec ze sebe uděláte boty-olizujícího propagandistu sovětského režimu, nebo jakéhokoli jiného režimu a pak se najednou vrátíte ke čestnosti a rozumu. Jednou kurva, navždy kurva."

Takže tady mužete hlásat, co chcete. To, že Orwell vnímal jemné mechanismy fungování moci v Británii, tak to neznamená, že nechápal a neviděl a neodsuzoval daleko humpoláčtější a hrubší a brutálnější mechanismy moci v SSSR.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.