ČEŠTÍ PROTIJADERNÍ RUSO A ČÍNOBIJCI ZUŘÍ

Štítky

ÚVOD

Česko podle čtvrtečního (25. 3. 2021) oznámení ministerstva průmyslu neosloví v tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany čínskou společnost CGN. Podle části opozice ale Havlíček obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom.

Čína podle Havlíčka nestavěla žádný reaktor v Evropě. "Čína má jediný projekt mimo Čínu, a to je Pákistán. To pro nás není úplně signifikantní reference, byť netvrdíme, že to udělali špatně, to si nedovolujeme," řekl. "Rusko staví nebo připravuje bloky ve dvou zemích Evropské unie, s Ruskem máme dlouhodobé vztahy v oblasti energetiky," doplnil.

Finální rozhodnutí o tendru na stavbu nového bloku bude podle Havlíčka na příští vládě. Z aktuálního vyjádření resortu vyplývá, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce. Zůstávají čtyři uchazeči, - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-krok-k-dostavbe-dukovan-projedna-bezpecnostni-rada-i-vlada/2013783

Co na to zuřivci?

Na seznamu podpisů zuřících senátorů a poslanců proti aktivitě vicepremiéra Havlíčka najdeme jména známých výtečníků, jako Pavel Fischer, David Smoljak, Helena Langšádlová, Pavel Žáček, Petr Gazdík nebo Jan Farský.

Zuřivci tvrdí, že oslovení potenciálních účastníků budoucího tendru je vlastně jeho vyhlášením a státu může hrozit arbitráž, pokud by některý z oslovených nebyl do konečného tendru pozván.

Tyto názory jednoznačně Havlíček odmítl jako předvolební politikaření opozice, například v pořadu Události a komentáře ZDE: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000370326/

Proč tolik hluku? Těch důvodů je celá řada. Od obviňování a podezírání jedněch druhými z neloajality k Česku, nebo strategickým spojencům, až k pragmatickým návrhům na řešení budoucího nedostatku elektřiny již v krátké budoucnosti

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/obchod-s-napetim-spotreba-elektriny-vzroste-do-roku-2050-az-o-devadesat-procent

Nebo řešení tlaku EU na uhlíkovou neutralitu prostřednictvím národního energetického mixu

https://www.tydenikhrot.cz/clanek/vychodisko-nebo-draha-past-jak-sestavit-energeticky-mix-energetika

Zuřivci tvrdí, že prvním kritériem při výběru dodavatele pátého bloku pro elektrárnu v Dukovanech musí být doporučení českých výzvědných služeb. Druhým cena a až třetím technologie.

Autor tohoto článku si myslí, že dát na české čučkaře při znalosti jejich nedávných faulů (viz. řízení Vojenské rozvědky milenkou premiéra, nebo rady BIS školám, jak učit dějepis), by znamenalo vystavit národ horším rozhodnutím, než nám slibují do budoucna Piráti nacházející ve třetím stádiu rauše.

 

POHLED DO HISTORIE JADERNÉ ENERGETIKY V ČESKOSLOVENSKU

Pro zdůvodnění pragmatického stanoviska si zopakujme, jak postupovalo budování jaderných elektráren v bývalé ČSSR. 

V dubnu 1955 je podepsána československo-sovětská dohoda o sovětské pomoci při výstavbě centra jaderného výzkumu v ČSR a o pomoci při výchově našich specialistů v jaderných oborech. Po ní následovala nabídka SSSR na poskytnutí pomoci při výstavbě experimentální průmyslové jaderné elektrárny. V této souvislosti je vládním nařízením č. 30 z 10.6.1955 zřízen Vládní výbor pro výzkum a mírové využití jaderné energie, který pro rozvoj výzkumu v jaderných vědách a technice zakládá Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy. Ve stejném roce je zřízena Fakulta technické a jaderné fyziky při Universitě Karlově v Praze (výuka zahájena 5.9.1955), jejímž úkolem bylo připravovat odborníky v souvislosti s očekávaným rozvojem jaderné energetiky a dalších oblastí mírového využívání jaderné energie. V roce 1959 fakulta přechází z University Karlovy na ČVUT. V roce 1956 Československo ve spolupráci se Sovětským svazem začíná vyvíjet těžkovodní reaktor chlazený plynem, s přírodním kovovým uranem, který umožňuje orientaci na domácí zdroje jaderného paliva (jde o projekt výstavby elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, která byla zahájena v roce 1958). Od roku 1957 už mají naši vědečtí pracovníci v jaderných oborech k dispozici na svou dobu velmi výkonný experimentální reaktor v Řeži. Jednalo se o první výzkumný reaktor v Československu typu VVR-S, později přebudovaný na nynější LVR-15. V roce 1959 pak byla Usnesením vlády č. 339 z 29.4.1959 zřízena Komise pro atomovou energii při Státním výboru pro rozvoj techniky. Tento výbor byl v roce 1962 zrušen a nahrazen Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, které byl podřízen Úřad pro normalizaci a měření, Úřad pro patenty a vynálezy, Elektrotechnický zkušební ústav a Ústředí pro technické a ekonomické informace. Komise pro atomovou energii byla přejmenována na Československou komisi pro atomovou energii (ČSKAE) se statutem stálého výboru Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky (SKVT) pro oblast mírového využívání jaderné energie. ČSKAE a její sekretariát byly vytvořeny na Státním výboru pro technický rozvoj. Úkolem sekretariátu bylo zajišťovat styk se Stálou komisí RVHP pro spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a MAAE. Ve stejném roce je podepsána dohoda s SSSR o spolupráci výzkumných a vývojových organizací obou zemí v oblasti reaktorové fyziky, vývoje experimentálních a energetických jaderných reaktorů, problematiky palivových cyklů jaderných elektráren apod. 

V roce 1972  je zahájen provoz první československé jaderné elektrárny A-1 (těžkovodní reaktor) v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Pro simulaci jeho aktivní zóny byl v ÚJV Řeži instalován druhý výzkumný reaktor (původně typu TR-0 - těžkovodní reaktor). 

Pak přichází změna koncepce a všechny další bloky budované na území bývalého Československa jsou již stavěny s tlakovodními reaktory typu VVER, jejichž palivem je mírně obohacený uran a chladivem lehká voda. 

Následovaly čtyři bloky VVER v Jaslovských Bohunicích, dva bloky V1 (do provozu uvedeny v letech 1978 a 1979) a dva bloky V2 (v provozu od roku 1984, resp. 1985), čtyři bloky v Dukovanech (1985-1987), dva bloky ve slovenských Mochovcích 1998 a 2000) a jako poslední zprovozněné dva bloky jaderné elektrárny Temelín  (2000 a 2003). S přechodem na reaktory VVER byl modernizován a v roce 1983 znovu spuštěn i řežský výzkumný "modelový" reaktor (již typu LR-0 - lehkovodní reaktor).

 https://www.sujb.cz/o-sujb/15-let-sujb/historie-a-predchudci-sujb

 ČSSR se tak díky promyšlené dlouholeté koncepci stala jednou z mála zemí světa, ovládající výzkum, projektování, výstavbu a provoz jaderných elektráren. Byl vybudován mohutný komplex vysokého školství, výzkumných a projekčních pracovišť spolu s průmyslovými podniky. ČSSR byla schopná postavit za pomoci sovětských expertů jaderné elektrárny z 80% vlastními silami a navíc se podílet na dodávkách zařízení pro jaderné elektrárny v zahraničí. V Plzni bylo například vyrobeno 21 kompletů reaktorů VVER-440 a 3 komplety VVER-1000, což na začátku 90. letech minulého století řadilo Československo na čtvrté místo ve světě v počtu vyrobených reaktorů. A na sedmé místo mezi zeměmi, které byly schopné postavit jadernou elektrárnu.

 Od té doby žije český jaderný průmysl pouze díky údržbě stávajících zařízení, ale hlavně v kooperaci s ruským Rosatomem na jeho projektech. 

https://allforpower.cz/jaderna-energetika/pred-65-lety-se-rozbehl-cesky-jaderny-prumysl-156

Bohužel celá řada bývalých českých a slovenských dodavatelů pro jaderné elektrárny nepřežila do dnešních dní, došlo k tomu z politických, ideologických a následně tržních důvodů. Byl rozprášen desetiletí budovaný jedinečný cluster výzkumných, projektových a výrobních firem s tisíci vysoce specializovaných odborníky a jejich know how.

JAKÁ JE BUDOUCNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN?

Podporovatelé cizích zájmů, nejen mezi zákonodárci tvrdí, spolu s pravicově nastavenými médii, včetně veřejnoprávních, že ve světě dochází k útlumu budování jaderných elektráren. Pravda je právě opačná. Dle údajů WNA k 12/2020 uvažuje o výstavbě jaderných elektráren  31 zemí: mj. Čína (168 bloků), Indie (28 bloků) Rusko (22 bloků), USA (18 bloků), Saúdská Arábie (16 bloků), Japonsko, Jihoafrická republika a Turecko (po 8 blocích), Velká Británie (6 bloků) a další.

V současné době se rýsují tři základní směry dalšího technického vývoje. Jedná se o řadu připravovaných technických koncepcí, které jsou souhrnně označovány jako projekty 4. generace, dále vývoj malých modulárních reaktorů a v delším časovém horizontu reaktory s využitím jaderné fúze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energetika#Situace_jadern%C3%A9_energetiky_v_%C4%8Cesku_a_budoucnost

Jak by tedy měl vypadat další vývoj v České republice, aby odpovídal jak národním zájmům, tak předpokladu dalšího vývoje v oboru? S tím, jak někteří čeští politici prosazují cizí zájmy a nedokážou se dohodnout, přihořívá. Výstavba jaderné elektrárny od rozhodnutí o stavbě, až po její spuštění trvá asi 20 let. V roce 2040 se tato země bude zcela jistě nacházet ve stavu nedostatku elektrické energie a bude odkázána na její dovoz, pokud se politici rychle nevzpamatují. I když o to možná také jde. 

Za celou dobu politického hádání po dostavbě druhého bloku Temelína, jsem neslyšel, podle mého, nejdůležitější hodnotící kritérium spojené s pátým blokem Dukovan. Tím kritériem je zapojení místního průmyslu do projektu a tak ponechání velké části stavby na místních firmách (i když už v řadě případů v cizích rukou) a místních odbornících. Toto hledisko podle ministra Havlíčka vyjádřila pouze tripartita zastupující vládu, zaměstnavatele a zaměstnance a to jednohlasně s doporučením ponechat v tendru na dostavbu Dukovan všechny uchazeče včetně ČLR.

Obecně politici vědí, že pokud se zeptají vojáků, zda jít do války, tak většinou dostanou kladnou odpověď. Zodpovědní politici vědí, že ptát se na názor ve věci dlouhodobé energetické soběstačnosti zpravodajských služeb, zejména těch, jejichž šéfové se nechávají řídit milenkou premiéra, radí školám jak učit dějepis a přijímají vyznamenání (a tedy uplátky) od jedné strany soutěže, je cimrmanovsky „zbytečná otázka v jaderné energetice“. Čučkaři budou do roztrhání těla doporučovat udělitele svých vyznamenání, jejich pohled na svět a jejich produkty.

 

CO NABÍZEJÍ UCHAZEČI O ÚČAST V TENDRU?

WESTINGHOUSE:

Westinghouse Electric Company je americká firma působící v jaderné energetice. Vznikla roku 1998 odštěpením jaderné divize původního koncernu Westinghouse Electric Corporation. Zabývá se konstrukcí a stavbou jaderných elektráren a dodávkami jaderného paliva. Firma vystřídala několik vlastníků. Roku 2017, kdy ji vlastnila Toshiba, Westinghouse Electric Company zbankrotovala a dnes je jejím největším akcionářem společnost Brookfield Business Partners.

Westinghouse byl do roku 2010  dodavatelem řídícího systému a paliva pro JE Temelín. Po problémech s palivem ho nahradila ruská firma TVEL .

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Electric_Company

https://www.westinghousenuclear.com/

 Hodně o firmě Westinghouse sdělil  J. Scott Peterson  v rozhovoru pro Českou pozici ZDE https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/amerika-veri-jadru-i-po-fukusime-a-laka-ji-temelin.A130318_231144_pozice_104872

I když rozhovor je z roku 2013, strategie Američanů je i po bankrotové restrukturalizaci Westinghousu stejná, a to i v ČR. Firma nabízí modulární elektrárnu s reaktorem AP1000. Nemá s ním mnoho referencí (4 rozestavěné reaktory v USA a 4 v ČLR, z toho jeden dokončený v ČLR v roce 2018). J. Scott Peterson Česku v rozhovoru slibuje, že

Česko se také následně může stát základnou výroby modulů pro další projekty Westinghouse v Evropě. Tento slib vyvrací právě s ohledem na modulární koncepci ing. Hezoučký, bývalý ředitel JETE ZDE:

https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/budme-obezretni-westinghouse-nabizi-pro-temelin-revoluci.A130402_152445_pozice_109790

Pan Peterson přirovnává reaktor AP1000 k automobilu Audi, reaktory Rosatomu k tradičnímu Fordu. Hezoučký nesouhlasí a říká, že srovnání je neférové a dodává, že on by si Audi s jednookruhovými brzdami nekoupil.

 

AREVA:

 Areva je francouzská státní korporace, zaměřující svou činnost na jadernou energetiku. Vznikla v roce 2001 fúzí tří firem - Framatom, Cogema a Technicatom. Francouzský stát vlastní asi 90 % akcií Arevy, která je mimo jiné členem aliance GNPE (Global Nuclear Energy Partnership).

Nejvýznamnější oblastí zájmů Arevy je jaderná energetika. Zabývá se vším, co souvisí s jaderným palivem (divize Areva Nuclear Cycle), výrobou a instalací součástí komerčních jaderných reaktorů (Areva Nuclear Power) a v neposlední řadě také vývojem nových typů reaktorů a výrobou jaderných pohonných jednotek pro námořnictvo (Areva Technicatom). Další oblastí zájmů Arevy je využívání obnovitelných zdrojů energie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Areva

https://www.orano.group/en/orano-home

Problémem potenciálního francouzského uchazeče o účast v dukovanském tendru je jeho současná nabídka, která se pro podmínky Dukovan nehodí, jak pravila Dana Drábová v interview pro ČT24, i když připustila, že Areva může svojí finální nabídku modifikovat, ZDE

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/221411058040329/

 

KHNP:

Korea Hydro & Nuclear Power (korejsky: 한국 수력 원자력, KHNP) je dceřinou společností Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Provozuje velké jaderné a vodní elektrárny v Jižní Koreji, které jsou odpovědné za přibližně 30% dodávek elektrické energie v zemi.

Formálně byla založena v roce 2001 jako součást obecné restrukturalizace v KEPCO, ačkoli KEPCO otevřela svou první jadernou elektrárnu v Kori v Pusanu v roce 1977. První komerční provoz jaderné elektrárny Kori # 1 se konal v roce 1978. Společnost rovněž působí v mezinárodním měřítku s pobočkami v New Yorku, Washingtonu, Paříži, Tokiu a Praze. V roce 2019 měla přibližně 9 500 zaměstnanců a tržby ve výši 4,8 bilionu (přibližně 6 miliard USD). 

Jako každá velká firma v jaderném byznyse, má také KHNP své černé tečky, viz. https://archiv.ihned.cz/c1-66560080-korejska-khnp-ktera-chce-dostavet-dukovany-ma-problemy-s-dokoncenim-jaderne-elektrarny-v-emiratech

Mezi uchazeči o dostavbu JEDU má jako referenci pouze o několik reaktorů víc, než Westinghouse, v Evropě nemá reference žádné.

 

ROSATOM:

Rosatom (rusky Росатом nebo také celým názvem Statní korporace pro atomovou energii Rosatom, je ruská státní korporace sídlící v Moskvě se zaměřením na jadernou energetiku.

Společnost vznikla v roce 2007 na základě federálního zákona z téhož roku, a to transformací Federální agentury pro atomovou energii ve státní korporaci. Zmíněná Federální agentura měla kořeny v Ministerstvu atomové energie a průmyslu SSSR, později po rozpadu Sovětského svazu známému pod názvem Ministerstvo pro atomovou energii Ruské federace. V současnosti pod Rosatom spadá přes 360 podniků v různých odvětvích jaderného i nejaderného průmyslu.

Mezi hlavní pole působnosti jednotlivých složek společnosti patří především vývoj a výzkum mírového a vojenského využití nukleární energie, vylepšování bezpečnosti jaderných zařízení a ochrany před ionizujícím zářením. Rosatom se mimo jiné podílí na výrobě izotopů pro lékařskou radiologii, na výrobě superpočítačů i softwaru pro jadernou energetiku. Rosatom má i řadu nejaderných odvětví, například vyrábí syntetická polymerová nanovlákna s využitím v letectví, kosmonautice, automobilovém průmyslu, loďařském průmyslu a těžebním průmyslu. Rosatom jakožto jediná společnost na světě vyrábí jaderné ledoborce pro zprůchodnění tzv. severní cesty Arktidou. 

Společnost svou činností jako jedna ze dvou na světě (další byla francouzská Areva), pokrývá celý jaderný cyklus, počínaje těžbou uranu (Uranový holding ARMZ), výrobou jaderného paliva (TVEL, a.s., dodává i pro české JE), konstrukcí atomových reaktorů po kompletní výstavbu jaderných elektráren (Atomenergoprom, a. s. ; OKB Gidropress), nakládání s vyhořelým jaderným palivem a likvidaci odstavených reaktorů. Spravuje také ruskou flotilu atomových ledoborců.  

V současnosti je společnost Rosatom první na světě v počtu zakázek na výstavbu jaderných reaktorů s nejlepšími referencemi a zkušenostmi. Americká konkurence Westinghouse se od roku 2017 vzpamatovává z nedávného bankrotu. Rosatom měl ke konci roku 2019 ve svém portfoliu ve výstavbě 36 jaderných reaktorů ve více než 12 zemích světa. Jediným srovnatelným konkurentem Rosatomu v jaderné energetice je Čínská lidová republika.

České společnosti patří mezi základní zahraniční dodavatele ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. Byly zapojeny prakticky do všech projektů, které v posledních letech Rosatom realizoval. Firmy z Česka v poslední době dodaly svou produkci do 14 jaderných elektráren stavěných Rosatomem jak v Rusku, tak v zahraničí. Společnosti Vítkovice, MSA, Mostro, ZPA Pečky, Arako, Armatury Group, Krona, Lutos, Kabelovna Kabex, Sigma Lutín a další dodaly komponenty pro jaderné elektrárny Novovoroněžská, Rostovská, Kalininská a další v Rusku, Kudankulam v Indii, Tchien-wan v Číně a Ostrověcká v Bělorusku.

 

PODTRŽENO, SEČTENO:

Zatímco zuřiví čeští prosazovatelé Westinghousu (protože nabídka Arevy je technologicky velmi nejistá a reference KHNP v Evropě žádné a jinak ne příliš rozsáhlé) útočí na vládu kvůli prý nerespektování názorů bezpečnostních služeb, čeští pragmatici (tripartita) by nejspíše vybrali Rosatom, protože za ním stojí dlouhodobá 40ti letá bezproblémová spolupráce ještě z dob SSSR a s Rosatomem by Česko vybralo nejen dobrou a cenově přijatelnou technologii, ale také inžiníringovou firmu, která by do díla jistě zapojila desítky českých firem. Hlavní argument zuřivců, že Rusko je strategický nepřítel Západu, se ukáže jako výplod bezmozků, pokud se podíváme do SRN, která spolu s Ruskem buduje Nord Stream II a zcela se vydává Rusku na milost a nemilost v dodávkách zemního plynu. Asi ví proč.

ZUŘIVCŮM NEJDE O DOBRO ČESKA, ONI PRACUJÍ AŤ UŽ Z HLOUPOSTI, NEBO ZA PENÍZE V CIZÍM ZÁJMU.

 

NA ZÁVĚR DVĚ VESELÉ PŘÍHODY Z NATÁČENÍ kolem jádra

I&C Energo

Když starý Westinghouse pracoval jako dodavatel řídícího systému v polovině devadesátých let minulého století pro JETE, zaškolil a předal dokumentaci české firmě I&C Energo, s. r. o. posléze vlastněnou ČEZem. Když se dnes podíváte do výpisu z podnikového rejstříku, tak zjistíte, že firma se z majetku ČEZu náhle dostala do majetku maďarského MOLu, ve kterém měl jistý podíl tehdy ruský kapitál a dnes tutéž firmu vlastní pan ………. Kdo? Ponechám jako hádanku čtenářům článku.

I&C Energo vlastní klíčovou dokumentaci a know how k řídícím systémům téměř všech klasických elektráren ČEZu a ke všem elektrárnám jaderným. Na kterých provádí údržbu. Řídící systém je něco jako pověstný šém pro Golema. Bez něj elektrárna nefunguje.

Takhle to u nás chodilo ke konci minulého století. Ale protože nešlo o angažmá Westinghouse, současní zuřivci byli zticha, když jistý Rom.n zašmelil šém do Maďarska pod dohled Ruska a následně soukromé firmě třetího nejbohatějšího Čecha, nebo čtvrtého? Ale to je jedno.

Jihočeské matky:

České kverulantky proti stavbě JETE dostávaly dotace od hornorakouské vlády. Regionální vláda od vlády centrální z Vídně, ta zase dostávala dividendy od státní firmy VA TECH (Voest Alpine), dříve Elektrotechnické závody Praha, hlavního dodavatele elektromontážních prací na dostavbě Temelína. Kruh se uzavřel, de facto kverulantství Kuchtové a spol. platil český daňový poplatník, když financoval dostavbu Temelína.

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.8 (103 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Rusko je bezpečnostní hrozba, odvolání Míla nebylo jednomyslné, říká Petříček.
Dana Drábová vážně znepokojila fanoušky Rosatomu ...https://www.forum24.cz › dana-drabova-vazne-znepok...
Havlíčkova změna pravidel nahrává Rosatomu. Místo sebe do tendru může vyslat náhradu.
Interní průzkum ministerstva: Češi nechtějí, aby nový blok Dukovan stavěli Rusové
Lukáš Valášek
Martin Fendrych | Komentáře
30. 3. 2021 7:30
Další díl bitvy o Rosatom končí. Zeman teď půjde po Koudelkovi (BIS) ještě zuřivěji

Průměrný počet slepic: 1.4 (32 hlasů)

In reply to by No toto (neověřeno)

Trvalý odkaz

Máte příplatky za noční?

Průměrný počet slepic: 4.4 (21 hlas)

Za bezpečnostní riziko považují Rusko v dostavbě Dukovan například tyto instituce: Vojenské zpravodajství, rozvědka ÚZSI, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a samozřejmě BIS. A také ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Průměrný počet slepic: 1.3 (28 hlasů)

In reply to by A ještě (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nu, z lidí, které znám z Jaderného programu Škody Plzeň, považuje většina za bezpečnostní riziko především BIS a ještě o něco víc ministra Petříčka.

Průměrný počet slepic: 4.9 (61 hlas)

Ve své prchlivosti jsem se hotovil napsat příspěvek obdobný, ale ne tak slušný.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

In reply to by A ještě (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vskutku velikáni mentální!!!

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Takže scallop změnil jméno?
Ale blbost zůstala.

Průměrný počet slepic: 4.1 (16 hlasů)

Dana Drábová kandidovala v krajských volbách v roce 2016 jako “dvojka” za politickou stranu STAN a rok byla zastupitelkou Středočeského kraje.

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)

respektovaná odbornice, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost od roku 1999.
Jenže, stále více se chová nikoliv jako neutrální odborník, státní úředník, ale jako stále pravicovější politická aktivistka, naposledy v tomto videu, kde lhala, uváděla polopravdy - pololži a úmyslně některé věci zamlčovala.

https://www.youtube.com/watch?v=QlxmrkKWgU8

V normálně fungujícím státě by byla okamžitě propuštěna.

Průměrný počet slepic: 4.6 (17 hlasů)

Dana Drábová je sice respektovanou odbornicí, ale je to také (velice zvláštní) žena. Oni to asi na ni navlékli tímto směrem a dnes ji vodí na provázku.

Průměrný počet slepic: 4.8 (10 hlasů)

… také se mi to tak jeví.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Byl bych se rád dozvěděl, a určitě nejsem sám, o jaké bezpečnostní riziko(-a) se jedná. Zatím čteme a posloucháme jen mlácení slámy, ale nic konkrétního. Ať to příslušné orgány osolí těm Rusům a naplno vyjeví veřejnosti, jaká nebezpečí na nás číhají.
Zatím si doplním sám: závislost na státu, který nepočítáme mezi naše spojence, jistota, že dodavatel bude mít v softwaru nespočet červíků a jistě také možnost odstavit, nebo naopak odstřelit jaderné bloky, pokud to bude považovat za nutné.
Uvažujme věcně. Rusko i USA jsou velmocemi. Nedělám si iluze, že v jaderním koncernu Rosatom pracuje docela velké množství lidí z FSB. Stejně tak si nedělám iluze, že americké tajné služby mají své lidi s podobnými úkoly u Westinghousu, protože "když to jde a má to druhá strana, my to musíme dělat taky, abychom nebyli pozadu". A atom byl od samého počátku strategická síla. Tím, že české možnosti podílet se na samotné realizaci projektu za posledních 30 let postupně zakrňovaly, musíme se, chtě nechtě, smířit s tím, že jakýkoliv generální dodavatel bude mít asi možnost nám do provozu "kecat", řečeno kulantně.
Pro každou velmoc, ať už na východ, nebo na západ od Česka, jsou vždy prioritou její vlastní zájmy. Jejím spojencem je malá země ve středu Evropy vždy jen do chvíle, dokud je to výhodné pro velmoc. (Vzpomeňme třeba na září 1938 a ne, nikdo mi nevyvrátí, že dnes je to jinak. Politika velmocí je už několik tisíc let stále stejná).
Takže vážení čučkači, páni poslanci atd. Čekám na hodnocení bezpečnostních rizik VŠECH uchazečů bez rozdílu.

Průměrný počet slepic: 4.6 (27 hlasů)

Drábová je především divná. A divným lidem nedůvěřuji. Ve funkci je už moc dlouho a to také není dobrá reference. Je ve funkci de facto od r. 1996 (úřad se jen v roce 1999 přejmenoval) a navíc mi vadí její politické angažování. Zdá se, že politické ambice zcela zastínily odbornost. To prokázala už když lhala ve věci novičoku. Jednak to je mimo její odbornost, ona studovala jadernou fyziku a ne organickou chemii a jednak lhala jako Bakalova média. Podivné je i to, že se nechala v roce 2016 zvolit do krajského zastupitelstva, i když to zákon zakazuje. To nesvědčí o její morální integritě.

Průměrný počet slepic: 4.5 (17 hlasů)

Pochetříček už nakecal tolik blbostí, že by potopily Titanik i bez potřeby nárazu do ledovce. Někdo zlomyslný by mohl tvrdit, že bezpečnostními hrozbami jsou Petříček a šéf tajné služby, vyznamenaný cizí rozvědkou. :-)

„Češi nechtějí, aby nový blok Dukovan stavěli Rusové.“ Teď už jen, koho se ministerští ouřadové na dostavbu vyptávali. Mě se nikdo neptal, já přitom chci, aby Dukovany dostavěli Rusové - oni to umí a nebudeme si k tomu muset „výhodně“ předplatit i jejich stíhačky, tanky a děla - nebudu podle závěrů Šafrových rozhledů a ministerstva zřejmě Čech.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Citim se dotcen, ze uz v prvnim odstavci nepadlo moje jmeno! Pan vidlak to jiste napravi uz v pristim blogu - ale musi to byt CAPSLOCKEM. Kdo nepise velkymi pismeny, ten ma min pravftu.

Na dobrou noc posilam peknou pisnicku. Ale nemyslete si, ten zpevak neni tak vesely jak vypada - on musi protlacit Rosatom, aby mel zajistenou podporu prezidenta Nejedleho, a zaroven musi protlacit Westinghouse, aby vypadal jak zapadacky svetak, ktereho v nem jeho volici chteji videt. Ale zase pekne zpiva ....
https://www.youtube.com/watch?v=K_vpJtAw8xQ

Necertete se, vzdyt se na mne vsichni tesite :-)

Průměrný počet slepic: 1.8 (34 hlasů)

"Ty sis mě vybral, ani ses neptal.. tak si teďka nestěžuj..
Ty sis mě vybral, ani ses neptal.. tak si teďka nestěžuj..
Ty sis mě vybral, ani ses neptal.. tak si teďka nestěžuj!"

Průměrný počet slepic: 1.7 (23 hlasů)

proč - no tomu potvrzení, jak naši IT "umělci" neumí a ještě se tím chlubí a dávají to net. Opravdoví mistři se musej smát taky. Jen tak si vzpomínám na tu parádu, kde zpívali všichni šéfové států a anglicky a nedalo se poznat že je to uměle stvořené a tahle šmíra a fuj, že se nestydí. A řtaky potěší, jak málo některým stačí ke štěstí... uff

Průměrný počet slepic: 3.9 (12 hlasů)

Takhke si dělat legraci z pana premiéra, který se o nás stará a v podstatě se pro nás obětoval ... je to takový novodobý Ježíš z kotlinky.

Máte pravdu, není to od těch umělců pěkně. Ukazuje to jejich odtržení od mas, ve kterém ve své nezkrotné pýše ... kurva jak to bylo dál :-)

Průměrný počet slepic: 1.5 (8 hlasů)

z šéfů či majitelů národů si lidi dělali srandu od jakživa, ale i tohle se musí umět , a tato trapárna na úrovni začátečníků ... tak to musí být ubožáki co to propaguje...

Průměrný počet slepic: 4.2 (11 hlasů)

z šéfů či majitelů národů si lidi dělali srandu od jakživa, ale i tohle se musí umět , a tato trapárna na úrovni začátečníků ... tak to musí být ubožáki co to propaguje...

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

Když je to tak blbé, tak na to jistě nikdo koukat nebude :-))))

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Všichni odborníci vědí, včetně pí. Drábové, že jediná Evropská firma , která je schopna realizovat jaderný ostrov(jen o ten se jedná, vše ostatní je nepodstatné) v příslušné bezpečnostní kvalitě je pouze Rosatom. Nehledě na to ,že jsou o generaci dál než konkurence.
Ovšem politika asi v nejen dnešní společnosti, ale i v daleké minulosti vždy rozhodovala o společenském hodnocení reality. Tj. zem je placatá, je středem vesmíru apod. Vždy se jednalo o politické rozhodnutí, jak vnímat realitu.
Dnes jsme na tom stejně, jen v pozici řízeného subjektu, kdy můžeme na položenou otázku páníčkem odpovědět-: Igen.

Průměrný počet slepic: 4.8 (36 hlasů)

Ta jejich politika je velmi jednoduchá - dnes se vyplatí lísat se k USA a na Rusko plivat.
Stačila by pouhá výměna jejich panstva a bude to zas opačně.
Bohužel se tomuto přizpůsobí někdy i ona " odbornost" (i tam jde o karieru, granty, peníze z příslušného zahraničí, uznání obdobně politicky se chovajícíh kolegů atd atd. /vesměs se to v posledku redukuje na finance/). To je pak skutečně úpadkem, to už není jen politika.
No a Petříček....ten jen tak nepřevleče svetříček. Prostě musí být vykopnut, což asi , s ohledem na náramně žertovnou oblíbenost postrovnátkovské a gymnasiální ČSSD, nebude až tak složitý úkon povolební, půjde to ráz na ráz. Vstanou ale nová lipa, k ocucání a zapití coca colou, anebo co že to vlastně ten abstinent přeceda Džon Silvr Bartoš konzumuje ?

Není důležité šířit pravdu...... důležité je, aby to bylo působivé. Tomu asi je nutno přizpůsobit i pravdu - aby nakonec dokázala to, co dokáže lež.

Průměrný počet slepic: 3.9 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Zuřivci vědí, že v blízké době zahájíme se spojenci válku proti Rusku a tím se naplní to strategické riziko.

Průměrný počet slepic: 4.2 (17 hlasů)
Trvalý odkaz

Ptal jsem se Vás, scallope, kolik máte dětí, kolik z nich už mluví a má Vás rádo, jestli si Vás váží a jestli existuje žena, která s Vámi ty děti chtěla mít a má a váží si Vás. A jestli těm dětem říkáte, že jdete trollit na noční, tak se třeba nemůžete zúčastnit společné večeře a musíte si jít od šesté lehnout, aby jste byl náležitě na to trollení odpočatý. Kdysi jsem živil rodinu jako řidič tramvaje a jezdil převážně v noci, tak mě napadlo takové podobenství. Á to konto jsem Vás měl v hlavě, leč zbavit se Vás je vskutku velmi jednoduché. Znovu: "Slyšel jste někdy slovo sebeúcta? Kolik máte dětí? Máte ženu, co Vás má ráda a váží si Vás? Uživíte je?"
Tak co, Ty sráči, odpovíš, na otázky?

Průměrný počet slepic: 4.5 (34 hlasů)

In reply to by prpost (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hledej, šmudlo!
56 234 zhlédnutí

Průměrný počet slepic: 3.1 (22 hlasů)
Trvalý odkaz

tendr. Tak co uvidím?
Jeden blok o požadovaném výkonu 1 200MW.
A ten má v pouze Rosatom. Ostatní se motají mezi 1 400 a 1 000MW.
Tedy hypoteticky přistoupíme na 1 000 MW. Sláva fangle vlají, vítězstí je jisté.
No jo ale čas běží a najednou je zapotřebí nahradit Dukovany I, tedy typově 4x440 MW. A při tom už na Dukovanech II bude deficit výkonu 200MW a aby to bylo veselejší Dukovany I neběží na TYPOVÝCH 4x440 MW, ALE! NA 4X510mw.
A to nám dává kolik? Potřebu nahradit výkon 2 040 MW.
Zdá se, že vše hraje do karet reaktoru Dukovany II o výkonu 1 000MWa do budoucna další reaktor o shodném výkonu.
Tedy realizaci DVOU reaktorů nic nebrání, ale jen do té doby než si vzpomeneme na deficit oněch 200MW.
A k tomu si každej kdo nemá v hlavě hnůj musíme připočíst ZVÝŠENÍ spotřeby el energie.
Jistě, bude se argumentovat vrtulema, foto a dalšíma předraženejma ptákovinama, ale zapomíná se na Německo, Rakousko, a tedy na zálohu stability sítě. Oo jistě, pominul jsem plyn, ale ten má jednu podstatnou vadu v oboru energetiky. Ten plyn se MUSÍ nejdříve natlakovat do zásobníku. PRŮBĚŽNÁ SPOTŘBA v takovém objemu přímo z rour je technicky nemožná.
Co s tím?
Já bych to viděl na požadavek TŘETÍHO reaktoru. A do toho se začne ještě motat Temelín.

A jen pozn k dodavatelům.
Rosatom se pobral
Areva, ta se nemá s čím pochlapit 20 let v Mochovcích 13 let doma, 20let ve Finsku ( z hlavy)a případný reaktor by musela Areva " trošku" modifikovat.
Ale Korejci vypadají zajímavě, čas stavby dobrej, cena dobrá (tedy, pokud si přejeme reaktor bez pořádného ochr kontejmentu)
A zbývá Westinghaus, něco maličko matlá patlá, ALE! je to náš PÁNÍČEK.
Já bych to viděl na vítězství Korejců s jednou komplikací.
Když totiž Westinghaus řekněme "krachnul" US vláda se zavázala jeho zachráncům, že bude boxovat za West.i do budoucna.
Aby vyšpulili prašule.
No a ona jako na potvoru existuje "smlouvička" mezi Korejci a Amíky (nebo West.), že West.se bude podílet na budoucích kšeftech co schrastí Korejci.

Takže, jak vypadá Tendr nyní?
Rosatom fuj
Areva nemá dech
Korejci jsou favoriti
West, ten buďto bude nasazovat svoji kůži, ale já bych spíš řek, že se schová za Korejce

Tedy, máme OPTICKY čtyři účastníky, ve skutečnosti jen JEDNOHO!
Tak se dělá ROVNÝ TENDR v Čechách. ( Karlovarská losovačka povýšena na vládní úroveň)

Průměrný počet slepic: 4.6 (28 hlasů)

Dukovany jsou omezeny chlazenim, nemuzete pridavat zadne dalsi megavykonne reaktory pokud nemate vodu na jejich chlazeni.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

dokáže s rezervou uchladit ještě 1.200 nových MW instalovaného výkonu 5. bloku, o kterém se jedná.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

Plynovody mohou k pohonu kompresorových stanic používat plynové turbíny poháněné spalování vlastního plynu, takže mohou být na elektřině nezávislé. Ono to dává smysl, nač používat čistou energii na něco, kde si mohu pomoci spalováním.
Pokud budeme přecházet na elektroauta, což považuji za naprostou hloupost, která je motivovaná nikoliv ekologickými zájmy, nýbřž zájmy lobistickými, bude spotřeba elektrické energie stoupat. Pokud ne, bude spíše klesat.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Plynovody mohou k pohonu kompresorových stanic používat plynové turbíny poháněné spalování vlastního plynu, takže mohou být na elektřině nezávislé. Ono to dává smysl, nač používat čistou energii na něco, kde si mohu pomoci spalováním.
Pokud budeme přecházet na elektroauta, což považuji za naprostou hloupost, která je motivovaná nikoliv ekologickými zájmy, nýbřž zájmy lobistickými, bude spotřeba elektrické energie stoupat. Pokud ne, bude spíše klesat.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Znovu: "Slyšel jste někdy slovo sebeúcta? Kolik máte dětí? Máte ženu, co Vás má ráda a váží si Vás? Uživíte je?"
Tak co, Ty sráči, odpovíš, na otázky?

Průměrný počet slepic: 4.2 (20 hlasů)

In reply to by prpost (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám, heč :-)

Průměrný počet slepic: 3.1 (19 hlasů)

In reply to by prpost (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tedy lépe by zřejmě bylo, abys ty děti vůbec nikdy neměl.
--------------------------------------------------------------------------
Tak prý že na ferovku ....vyzval jeden nick druhého.
:-D)))))
Asi moc kohoutů na jednom smetišti., to se někdy stává. Nervičky nekdy vytečou i chrabrému biomasobijci s navijákem, nejen priprpostanému. Chce opak ferovku, ovšem k tomu musí být minimalně dva, že ...a tak nervičky proudí ještě více....
Prý že svobodná výměra názorů, já bych řek že blátotlačné šarvátky nicků (nicky prominou).
No a mezitím někdo vyhlásí válku a všecko se to rozuteče dodom, máma napeče buchet, zahraje Radecký, vlaky se pohnou....jen já se nechám raději zapomenout na nádraží, nechci s tím mít nic společného, aspoň tak posílím mír. Budu bezferový, celkem rád a s chutí.

Průměrný počet slepic: 2.9 (8 hlasů)

Víte scallope, jste v podstatě smutná figura. Základní emoce v komunikaci s Vámi je lítost. Nad Vámi. A racionální část se ptá, kde je chyba systému, který Vás vyprodukoval.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Předpokládám, že dodavatel objekt postaví, a pak jej předá investorovi, seznámí provozovatele s obsluhou a ručí formou záruční doby za bezporuchový chod zařízení po domluvený počet let. Pravděpodobně bude také prováděn dohled na dodržovaní domluvených pravidel, údržba, odstávky, výměna paliva, ... Pokud se přesto vyskytnou potíže, třeba s bezpečností, jistě bude domluvená pokuta za nesplnění podmínek, kterou mohou uplatnit obě strany. Dodavatel u provozovatele za chyby provozní a provozovatel za chyby projektové, nebo výrobní. Takové podmínky jsou jistě v každé smlouvě.
Tak nevím, o jaké bezpečností se pořád kecá. Bezpečný provoz je přece nutná podmínka u takové elektrárny a u těch ruských máme dobré zkušenosti s už u nás postavenými.

Nebo, že by čučkaři Temelín navštívili s našli tam bordel ?

Průměrný počet slepic: 4.5 (20 hlasů)

kvalifikovala dokonale.
Ona/oni mají obavy, že by se Rosatom, potažmo Rusko mohlo MSTÍT za sankce mu ukládané. Uvedla jako příklad - zdržování výstavby -.
Z čehož plynou dva potvrzené poznatky.
První: Paní Pekarová je blbá jako štoudev ( že to vykvákala, mimo další )
Druhý: Sankční politika proti Rusku se stala PLÁNOVANOU NORMOU i do budoucna.
( Dokud to bude Rusko bavit, nebo po česku dokud ty DEBILY Rusko nepošle k Buckum )

Průměrný počet slepic: 4.5 (22 hlasů)

Ferjenčíkova ségra opravdu má problémy v kognitivní oblasti. Její jedinou devizou jsou hezké šedé oči a arogance, tak typická pro Piráty, včetně jejího bráchy. Naposledy to pěkně rozsekla s vyjádřením k úmrtí pana Kellnera. Asi neznala, jako Slovenka, dobré české přísloví "o mrtvých jen dobře".
Se sankcemi to je stejné. Jen si vzpomeňte, když Rusko udělalo ústupky ve věci Donbasu, vždy následovalo jen další rozšíření sankcí. Ovšem ty sankce jsou namířeny jak proti Rusku, tak i proti Evropě. Rusku vlastně hrozně pomohlo. Po Jelcinově éře to tam bylo jako u nás - většina majektu byla v cizích rukou, v což počítám i oligarchy usídlené na Západě. Po sankcích se začali investoři těchto majetků zbavovat, což umožnilo návrat aktiv poměrně levně zpět do ruských rukou. Pokud by byly sankce zaměřeny na ruské oligarchy, muselo by to být splnění Putinova snu. Dnes oni v cizině utrácí peníze, vyváděné z Ruska a posilují tak ekonomiku Západu. Pokud se budou moci vrátit zpět, budou za ruské peníze posilovat ruskou ekonomiku.
Problémem západní Evropy je to, že její lídři nekopají za Evropu, nýbrž za Ameriku. Proč to tak dělají? Myslím, že tajemství spočívá v odposlouchávání jejich mobilů americkými službami. Prostě každý z nich má v Lengley svoji složku.
Jen si vzpomeňme, jak srdnatě hájil francouzský prezident Jacques Chirac zájmy Francie a zájmy Evropy. A jeho ministr zahraničí Dominique de Villepin vetoval v Radě bezpečnosti válku proti Iráku a vystoupil na dne 14.2.2003 na Radě bezpečnosti se slavnou řečí, ve které připravovanou válku odsoudil, prohlásil tvrzení generálo Powella za nepravdivé a upozornil na rizika, která se pak všechny vyplnila.

Průměrný počet slepic: 5 (17 hlasů)
Trvalý odkaz

Právě je v TV sci-fi: Smrtící Epidemie.

Film z roku 1995 o tom jak v USA vypukla smrtící epidemie nějaké hnusné ebolavirusové nemoci z Afriky.

Ironie je, že film byl tehdy sci-fi protože mluvil o vypuknutí smrtelné nákazy a jak si s ní doktoři a armáda poradí.

Dnes je sci-fi to, jak racionálně se tam všichni chovají. Skoro jakoby to byli Číňani či Jihokoreici.

Určitě ne jako to, co vidíme tady nebo v USA.

Nikdo tam chlapácky neříká, že je to jen chřipečka.
Nikdo tam nikomu vztekle nenadává, že je svědek ebolin.
Když se lidé chtějí dostat ze zakázané zóny postraními cestami, vojenské vrtulníky to do nich po jedné výstraze našijou z kulometů.
Na vojáky v maskách a s M16 se neútočí, nikdo jim nenadává, že omezují jejich svobodu.
Lidi už nenapadne se plížit ven ze zóny malými pěšinkami ani se tomu hloupě smát.
Nikde se tam nepořádají tajné chlastačky.
Nikdo tam nepoužívá své děti jako živý štít.

Taky si tam nikdo nic nenatáčí, smarfouny tehdy nebyly, ale videokamery už ano.

Nejsou tam žádné krásné a hloupé novinářky všeckoznalky, ani jen krásné a ani jen hloupé novinářky. prostě tam nejsou žádné (možná se tam mihly, když jsem byl na WC). Média tam nedusí hlavního hrdinu, proč dělá co dělá a ani tam nemají milión odborníků na všecko, hlásajících každej něco jiného.

Když nakažená maminka odchází (umřít) do nemocnice a dceruška ji chce obejmout na rozloučenou, tatínek dcerušku zadrží. Ani maminka ani dceruška tam neudělají hysterickou scénu, že tatínek je nelida a na just se neobejmou, aby dokázaly, že jsou normální.

Nepotlouká se tam nikde ani jeden bejvalej prezident a že jich v USA tehdy bylo.

Nikdo tam nevyhlašuje, že žádná nemoc není a všichni si to jen vymysleli a že nemocnice fasujou prachy na normální pacienty s falešně vykázanou ebolou protože prachy.
Zdravotní pomůcky včetně masek, obleků a polní laboratoře jsou ihned připravené k použití a nečeká se, až je vyrobí a dodá Čína.
Antisérum vyrobí velice rychle, stačí jim k tomu chytit opičku co to šíří a je to do pár hodin.
Nikdo tam nepodává žaloby a žádnej soudce-neználek neruší rozhodnutí epidemiologů.

Vrchní zloun kupodivu nechce zavést nějakej ještě tvrdší lockdown a nastolit fašismus, totalitu a zdravotní pasy, ale chce na městečko svrhnout nějakou velkou i když nejadernou bombu, aby celé městečko spálil a ušetřil tak zbytek Spojených států.

Během epidemie se v městečku nekonají žádné volby.

Nikdo neřeší, že děti nejdou do školy, ani, že rodiče dnes nic nevydělají kvůli epidemii, co snad ani není.

Prostě to je sci-fi.

Průměrný počet slepic: 4.1 (25 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

pěkný, jsou tam dobří herci, taky moje oblíbená herečka.
Ale aby Vás napadlo, že tady žádnou smrtící epidemii nemáme, na to nestačil. Asi je to příliš složitá úvaha.

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

In reply to by PzKpfw (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nikdo tam nevyhlašuje, že žádná nemoc není
...

Těch 27 000 mrtvých a zahlcené nemocnice já beru jako dost k tomu, aby se to bralo vážně. Vy ne. - Já jsem postřehl, že vás tam nemají. To je taky sci-fi.

To, že je nějaká nemoc smrtící na 95% nebo 100% jako v tom filmu je sci-fi.
To, že jim to tam nezahltí nemocnice je taky sci-fi.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

To je jakási podivná rovnica co jste tu vytvořil.
Žádnou smrtící epidemii nemáme ≠ žádná nemoc není.
27 000 * 0,6 rozložené v čase jednoho roku - ti co spadli ze žebříku ale našli u nich covida - lidé s kosou u krku kterým ncov zkrátil život o cca 0,5 roku.
vs lidé kteří se díky panice, nepřiměřené reakci a bordelu nedostali na zákrok či prohlídku, ti které smete recese, ti kteří nebyli diagnostikováni a nebyla jim zahájena léčba, ti na které se nedostane protože 'nejsou peníze' protože přeplácíme covid péči a škrtíme ekonomiku, ti které zabije snížená úroveň péče a života.. a tak dál. Ta věc je komplexní. Pro Vás je to jen příležitost jak si honit ego.
Blázne. Vy pro smrtnost pod 0,5% u ekonomicky aktivní populace uzavřete všechno a všechny bez toho abyste dohlédl dále než za půl roku. Nemluvě o naprosto kontraproduktivnímu zákazu sportu a sebe-údržby, která ještě dále sráží dopady nemoci. Prevence nejen neexistuje, je přímo sabotována.. ale čmoudovi to nevadí.
Matláte něco o logice ale uplatnit ji je očividně problém.

Průměrný počet slepic: 3.6 (19 hlasů)

In reply to by PzKpfw (neověřeno)

Trvalý odkaz

Sorry, mě se to vaše překrucování nechtělo číst.

Průměrný počet slepic: 2.8 (13 hlasů)

Mé překrucování? To se povedlo. Výborný fór.

Průměrný počet slepic: 3.3 (11 hlasů)

In reply to by PzKpfw (neověřeno)

Trvalý odkaz

V Austrálii mají lockdown celých velkých měst, kvůli pár a někdy jednomu případu.
Lockdowny mají v západní Evropě. Merkelová zas chystá jeden i když mají nižší čísla než my.

Vy to neberete v úvahu. - Tak na co se s váma dál bavit.

Průměrný počet slepic: 3.1 (13 hlasů)