Laco G. Mlynář

Důchodce, původem ekonom, obchodník a ICT analytik, jehož amatérskými koníčky jsou podle počtu svazků v odděleních vlastní, 55 let sestavované knihovny: dějiny umění, teologie, historie, politologie, dějiny hudby a poezie (důvod slabosti pro Ládíka). Můj rod pochází z obou stran z Vysočiny, jsem Čech rodu moravského, po jistou dobu přinucen okolnostmi trávit roky na Slovensku, které jsem si oblíbil, kvůli dobrým lidem a z úcty k tomu, co Slováci dokázali. Narodil jsem se téměř na den přesně 98 let po TGM a tak jsem od svého věku vždy odečetl tuto cifru a zkoumal co v mém věku už TGM nastudoval, kolik jazyků ovládal a jaké funkce zastával. Dosažením svého 25. roku věku jsem porovnávání s ostudou a  pocitem neschopnosti zanechal.  

Články

Petrkov Bohuslava Reynka nezanikne

Štítky

Přimluvil se za něj jak Veľký Bocian, tak Lubomír Zaorálek, kteří minulý týden Petrkov navštívili (1). Cokoliv udělají politici, zdá se být publiku podezřelé a založené na motivaci získat buď peníze, nebo voliče. Návštěva Petrkova i připomenutí Bohuslava Reynka byla ale spíš ztrátou času, než politickým přínosem pro kohokoliv, natož pro Babiše, který ať udělá, co udělá, vždy je vystaven nenávistné kritice. Bohuslav Reynek (*1892, +1971), jako grafik, básník a překladatel totiž zajímá velmi omezený okruh fanoušků, pokud převezmeme současný terminus technicus Facebooku (2).

BRUTÁLNÍ BURANSKÉ DUPÁNÍ MILOŠE VYSTRČILA A SENÁTU V ZAHRANIČNÍ POLITICE GRADUJE

Vystrčil ve funkci předsedy Senátu a tím i subordinančně druhého nejdůležitějšího ústavního činitele v hierarchii špiček české politiky, zastupuje ODS. Ta byla dlouhodobě vnímána jako strana hájící zájmy podnikatelů. Rozhodnutím navštívit Tchaj-wan, ale Vystrčil jde tvrdě proti zájmům velké části českých byznysmenů, neboť zcela jistě zkomplikuje život nejen našim exportérům do ČLR, ale například i velké části firem podnikajícím v cestovním ruchu.