Důchody

Autor
Štítky

Bude-li některý z progresivních yuppies (young urban progresive people) opět nadávat na důchodce, co mu svými vysokými důchody užírají příspěvky státu a překáží mu při nákupech, měli bychom mít možnost ukázat, že je zoufale neinformován.

Většina čísel je uvedena zde  https://socialnipolitika.eu/2020/02/cesko-dava-na-socialni-ochranu-mensi-podil-hdp-nez-polsko-madarsko-nebo-slovensko/

Stručně jen vypíchnu hlavní údaje. Takže jak jsme na tom?

Parametr (2018)

Podíl ČR z % HDP

Průměr EU 27 z % HDP

Důchody

7,4

10,4

Zdravotnictví

7,6

7,1

Školství celkem

4,0

4,6                                                        

-          základní

            0,8

               1,5

-          střední

            1,9

               2,2

-          vysoké školy

            1,3

               1,6

 

Ve 2018 putovalo v ČR do sociální oblasti 640 mld. Kč, zdravotnictví 405 mld. Kč, ekonomických záležitostí 320 mld. Kč, vzdělávání 247 mld. Kč, bydlení a společenská infrastruktura 42 mld. Kč, životní prostředí 46 mld. Kč a obrana 47 mld. Kč.

Důchody jsou oproti průměru EU podfinancované a měly by být o 40% vyšší, aby byly na úrovni průměru EU.

Ve zdravotnictví je v porovnání s průměrem EU peněz dostatek. Zlepšení financování zdravotnictví leží čistě uvnitř celého systému zdravotnictví a peníze je nutné hledat uvnitř.

Školství – zdroje ukazují, že podfinancované jsou základní školy a měly by mít skoro dvojnásobek současných peněz. Zatímco středním školám by pomohlo přidání 8% současných prostředků a vysokým školám by pomohlo zachování současných prostředků, ale omezení počtu škol.

Závěrem, peněz je v systému veřejných rozpočtů dostatek, jen nejsou efektivně využívány a dotují to také důchodci. A to o hodně více, než by měli. Za celých 30 let byli nemilosrdně odřeni asociálními vládami. Všemi.

 

Jestliže je nyní průměrný důchod 14 397 Kč, měl by ve skutečnosti být 20 233 Kč, aby se dostal alespoň na průměr EU v % HDP. 10,4% HDP. Každý důchodce je měsíčně odírán o 5 836 Kč vládou. Pak jej odírají ještě jiní, vyčíslení bude dále.

Kam peníze získané vládou mizí? Není jich zase tak málo, ale politici je přidělili jiným skupinám obyvatel.

Do budoucna čekejme zvýšení daní z nemovitostí, na jejichž navýšení neskutečně tlačí OECD, MMF a Světová banka. Asi od sebe opisují, protože v každém jejich doporučení je zvýšit majetkové daně. Neberou ale nikdy do úvahy, že zde někde peníze mizí a pracující lidé nebo důchodci je nemají.

Nízká průměrná mzda je ale z důvodu, že se ČR stala kolonií a neuvěřitelně obrovské částky odtékají do mateřských firem.

Zatímco HDP ČR je 91% průměru EU (stav před koronavirem), platy jsou 2-3x nižší.

Výkonu ČR dle HDP na hlavu by odpovídala průměrná mzda 71 643 Kč místo současné 31 851 Kč a průměrný důchod 45 510 Kč místo současných 14 397 Kč. Za rozdíl v důchodu mezi skutečností 14 397 Kč a tím (45 510 Kč), co by měl důchodce opravdu dostat dle HDP, za 5 836 Kč mohou čeští politici a za 25 277 Kč status ČR coby kolonie EU.

Tolik totiž důchodci měsíčně přispívají na zloděje podporované politiky ČR a na nadnárodní koncerny coby kolonie EU.

Až zaměstnanec dostane na účet výplatu, nebo důchodce důchod od státu, nechť si uvědomí, jakou částkou sponzoruje všechny ty v původní EU-15 (teď po odchodu Velké Británie EU-14), kdo mu vyčítají nedostatek evropských hodnot. Ono se dost dobře hlásá všemožná humanita, když jim ji sponzoruje někdo jiný. Třeba český zaměstnanec nebo důchodce.

Jedinými, kdo neplatí jsou buď živnostníci nebo příjemci dávek. Od příjemců dávek nic nelze dostat, leda jim omezit přiznané dávky. Tak se vláda zaměřuje na živnostníky a doufá, že z nich nějaké peníze dostane. Marná snaha. Větší efekt by přineslo zaměřit se na odliv peněz z ČR. Ale žádný politik nebude brojit proti jeho sponzorům. Takže náprava byť mírná se konat nebude.

 

Další odkazy

https://www.trexima.cz/aktualita/4-procenta-hdp-cesko-dava-na-vzdelavani-mene-nez-je-prumer-oecd

https://www.investujeme.cz/clanky/prumerny-duchod-cr-2020/

https://www.finance.cz/509221-prumerna-mzda-vyssi-nez-100-tisic-kc/

https://www.finance.cz/519126-prumerna-mzda-2019-cr-eu-nemecko-rakousko/

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesko-dohani-zapad-potrvzuji-data-oecd-v-hdp-na-hlavu-poprve/r~44d0e3daee7a11e9a24cac1f6b220ee8/

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (78 hlasů)

Komentáře

Tu černou svini se nějak nedaří přeložit do angličtiny, zjistil jsem na stránkách pivovaru. Zřejmě angličtina má jen omezené vyjadřovací možnosti, jak ostatně objevil již Cimrman ve svém (nefrankovaném ) dopise G.B.Shawovi.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

V první řadě je potřeba, aby švarczaměstnanci platili stejné odvody na důchody, jako platí zaměstanci. Hned bude peněz dost. Podobně to platí i pro osoby v tzv. nezávislých povoláních, jako jsou advokáti, soukromí lékaři, veterináři apod. Stačilo by, kdyby odváděli tolik, kolik průměrný zaměstnanec. Dnes je situace taková, že zaměstnanci živí rodiče bohatých lidí, kteří přispívají do systému výrazně podprůměrně.
Pak je třeba upozornit na to, že demografické prognózy, které používají lidé, kteří by nás rádi podojili, byly od samého počátku metodicky špatné. Počítaly s lineárním růstem doby dožití, což je naprostý nesmysl. Kromě toho nikdo nebere v úvahu postupné prodlužování doby odchodu do důchodu, se kterým demografické prognózy nepočítaly.
Pak je také možné přijmout opatření na druhé straně, tedy provést reformu školství. Určitě není potřeba tolik absolventů humanistických oborů. Pokud budou absolventi vysokých škol nastupovat do zaměstnání ve 22 letech, a ne ve 28 letech, opět bude kvantum peněz na důchody.
Pak by také stačilo vrátit odvody na výši, na které je původně Klaus stanovil. Pokud vím, tak od té doby se 6 x snižovaly, a to na politickou objednávku.

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

...ke knize "Židovské století " : "....V úvodu tohoto mistrovského historického díla nalezneme smělé prohlášení: Moderní věk je věkem Židů a my všichni jsme, různou měrou, Židé...."

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Stejně by mě zajímala částka placená státem,cizím bankám,na obsluhu vedení důchodových účtů

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Tak předně mocní vytvořili problém, důchody, kerý jako vylpšují desítky let, kerý ale principiálně nejde vyřešit, páč se obecně jedná o odměnu za to, kolik dotyčný, dotyčná za život posloužili mocným nahrabat hodně peněz. Zakladatelům nešlo o kulturně společenské vyrovnání základních životních podmínek lidem, keří byli donuceni režimy k ekonomickému chování vedoucího k legalizaci všech systémových opatření, na keré neměli vliv, ale byli potřební k chodu všech systémů.

Že zásluha o systém není ctností, ale jen kolaborací , kerá se vylácí se lidi mohou dočíst ve všemožných publikacích vedoucích rozpravy o ospravedlňování vlastních opatřeních keré vedly k utužování, či udržování momentálního režimu v provozu až do jeho ideologické proměny, stavějící na nových ideologických představách, ale přebírající účetní knihy po režimu předchozím, čímž dokazuje, že respektuje předchozí režim na základě účetnictví.

Důchod tedy vychází z politického přesvědčení, keré nereaguje na reálné přírodní nutnosti zapojení všech elementů a nemůže tedy nigdy spravedlivě uznat, že každej člověk po dosažení věku musí dostat od země dekret na slušné dožití bez ohledu na to, kolik peněz mu zůstalo za nehty, páč bez jeho interakce ve společnosti by nemohly fungovat ani procesy ani mandáty odklánění penězovodů vyvoleným nebo kolaborujícím.

Zemnská penze pro každého člověka v naší zemi je tedy jediným řešením, kerá se ale nemůže opírat o průběžnost. Co to znamená. Řeknu to takhle. Existuje majetková, dejme temu industriální penze, čili podíl na kulturně industriální úrovni země nebo průběžný důchod, zakotvený na práci druhých lidí. Čili odejmutím jim upřené životní úrovni a přerozdělením. Toto je velice důležité, pochopit, páč důchod stavěný na tom, že dvěma otrokům budu celý produktivní život brát abych to dal jednomu důchodci a buzerovat je povinností je diametrálně odlišný způsob od penze závislé na rozpočtu země kulturně industriálně plnící potřeby všech jejich synů a dcer. Sou to dva světy. Jeden je otrokářský, ať si dává názvy jaké chce a druhý svět je ten náš, domácí, rodinný, národní.

Důchod stojí na pravidlech otrokaření a držení lidí pod krkem. Penze, podíl na hospodaření země, stojí na rovném přístupu k využitelném vejvaru dosažené úrovně hospodaření všech elementů v zemi. Stát stojící na neurotické potřebě vytváření "pracovních " míst bez ohledu na užitek a kulturu života se drží zásluhové mantry. Není totálně schopen rozlišit zásluhy a proto zlo ději keří nadrbou při škodění za život miliony budou mít dycky větší důchod než všichni ti, co ten bordel a škody po nich musej neustále opravovat, uklízet nebo alespoň ředit tyto psychopatické projevy aby se dalo vůbec v takové zemi žít. Takovej stát nezná vůbec způsob jak prospěšné činnosti důležité pro život ocenit a proto je ani neoceňuje. Zajímá ho jen tisk peněz a jejich danění.

Země, keré se chtějí vydat nebo se už vydaly cestou odvržení přímého vykořisťování se musejí zaměřit na hospodaření podílové, gde páteří činností nebude neurotické zaměstnávání, ale nasměruje svoji cestu k zajištění všeobecného dostatku v plně podporované industrii a penze, podíly na hospodaření země bude vyplácet podle hospodářských výsledků maximálně zautomatizovaných produkčních procesů.

Obecně lze ale říci, že jakejkoli režim může penze klidně vyplácet na hlavu a může zrušit všechny přerozdělovací úřady a buzerující mechanizmy zavedené kvůlivá ideologii zásluhovosti. Takovej režim by se ale vzdal ovládání neuroticky zaměstnávaných osob podporující svojí činností ten režim, kerý je za to samozřejmě platí. Tedy i potencionálních voličů exekutorů režimu, keré je řídí strachem a výškou platu.

Zavedením podílových penzí ale dokáže, že na všech našich synech a dcerách záleží. Takhle jednoduché to vlastně je. Proč to tak není, ať si každý odpoví sám.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

Nápad zajímavý...ale nereálný. Už jen problém s firmami, které jsou odjinud, by znamenal nepřekonatelnou bariéru , už chci vidět arabské, německé nebo asijské investory jak drží investice v zemi, která bude rozdělovat přírůstky bohatství takhle.
No a dnešní svět je přece hlavně o rozmarech děvek, partnerek či manželek investorů.

Jinak samozřejmě že ona " zásluhovost" je velmi diskutabilní, už dlouho, snad co člověk je člověkem (respektive pseudokulturním primátem). V extremu si vezměmě třeba lidi kolem Hitlera, např. de facto nadřízený Eichmannův (a spoluator Norimberských zákonů a Zmocňovacího zákona a arizačních vyhlášek), dr. Globke, si přišel nejen na pěknou penzi, ale i na kancléřský post, z kterého posléze vyplynula.
Mimochodem, jeho wikikádrové materiály docela úspěšně bobtnají, což je jen dobře.
Takové příklady by samozřejmě bylo možné nalézt i zde, jen se trochu zamyslet nad tím, zda zásluhovost např. obou Venců polisopadovníků byla - minimálně tedy ve vztahu k mafiaprivatizacím, kladná...anebo vysoce záporná.
Na některých záleží i v údajné demokracii více, taková je prostě reality show.

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

No tak v kolonii, gde realizují cizáci své zisky na úkor nás včech je to idea otroků. V zemi, gde všechno bude naše je to přirozené chování, podobně jako v rodinách, gde si neplatíme a nezdaňujeme se. A známe ty osoby, keré třicet let u nás říkají, více kolonie, více odsud odvážet a více závislosti na unii. Mimochodem, ti mají největší důchody. Tak gdo je tady blbej a gdo je blbější.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

V diskuzi se objevilo tvrzení, že nenabízím žádné řešení. Jedno by zde přeci jen bylo. Rozpočtové určení daní. Zjednodušeně, stát by občanům vypsal (jako v našem vzoru USA), jak vydal peníze vyplacené daňovým poplatníkem. Z toho by se sebraly částky na zbytné činnosti. Např. podpora politických neziskovek, apod. Prostě každý daňový poplatník by si mohl u 10% svých daní určit, na co by chtěl přispívat svými daněmi. Někdo by přispíval na svůj fotbalový klub, další na psí útulky, někdo by přilepšil domovům důchodců. A v tom by byla i konkrétní možnost přispět přímo svým rodičům na důchod (nebo někomu jinému) částí svého placeného sociálního pojištění. O to by se přilepšilo na důchodu rodičům. Pokud má 10 dětí na sociálních dávkách, neplatil si sociální nebo byl zcela bezdětný, nedostal by nic navíc. Pokud by dotyčný vychoval děti platící daně, dostával by něco navíc z jimi placeného sociálního pojištění.
Někdo může namítnout, že je možné posílat dary už teď. Ale ne na důchody nebo jako sociální příspěvek lidem zvoleným plátcem.

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

A kdo by chtěl dát 2, 3 % na psí útulek, 3,1 % na mládežnický pěvecký sbor, 2 % na bafuňáře a zbytek rozdal chudým stařenkám na Javornicku, sepsal by si prostě jen žádost, které by mělo být vyhověno bez obstrukcí. A kdo žádné daně neplatí mohl by poslat aspoň diplom. A kdo platí daně v řádu desetimilionů mohl by si vydržovat třeba i svěho Ronalda nebo Matku Terezu.
Zbytné úředníky bychom poslali do dolů. Stejně se už i tam vesměs nic nedělá.

Já namítám. Daňových zpronevěr (sponzorské atd.) je už i dnes tolik a tak různorodých, že vlastně ani nikdo neví , zda je někdo úspěšným díky své píli a pracovitosti...anebo díky schopnosti umět si vyžebrat.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Protože to by se snadno mohlo stát, že by cíkve a politické ziskovky přišly na buben přímo vcukuletu. A politické strany. A spousta "umělů". A další zbytníci.

Dary můžete posílat komukoli na cokoli. Tuším, že do dvou tisíc Kč to je možno odečítat od základu daně,

A jmenuje se to "daňová asignace" a je to sprosté sousloví. Alespoň v ČR.
"RUD" je přerozdělení části vybraných daní obím a krajům.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Zásadní problém je tlak na nízké(podhodnocené) mzdy s odůvodněním (bůhvíproč) konkurenceschopnosti. Pokud by u nás stejně jako bydlení, energie, drogerie , jídlo -byla cena práce srovnána s evropou (tedy dle vytvořené hodnoty na hlavu) platy by byly minimálně v průměru 3 nasobné tedy i odvody na všechny hejblátka státu. Argumentu,že potom od nás firmy odejdou nerozumím , máme společný trh s EU a pokud může normální plat dostat ???? kdokoli tak proč ne češi,moraváci.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Kdyby braly lopaty v Boleslavi stejné prachy, jako montážníci v Říši, nemohli by ojrosoudruzi prodávat Škody Karoq o 260 000 Kč levněji, než je tomu v Čechistánu.
A kdo nevěří, ať tam běží, ale nyní je to tak.
A vy jste starý, škaredý a hloupý.
A když mi pošlete deset korun českých, rázem omládnete, věřte tomu.

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

diky nizkym mzdam vychodnich lopat se prumysl zapadnich zemi zatim jeste drzi nad vodou, hlavne ten automobilovy...

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Jediná možnost, jak se bude dát odírat zdejší lid - aby se zaplatily dluhy těch aktuálních šílenců, které nazýváme vládním a dal. (ten floutek z HK nejprve žebrá a pak těmi dluhy straší )establishmentem.......mě napadá. Přes DPH (to tvoří zdaleka největší podíl na vybraných daních) , takže zdražování, takže inflace. Možná ne až tak velká, aby zdejší lid demoralizovala, snad , doufejme. Ovšem i tak by to byla víceméně sranda (jde o sarkasmus) , nesouměřitelně větším nebezpečím by byl lid demoralizovaný německý, francouzský atd. apod.

Už i to navrhované násobné zvýšení zdanění investiční nemovitosti je zvěrstvem a generačním podrazem , celá leta zde jak pravicový tak levicový jakožto i patolízalský establishment vykřikuje, že si lidé mají na důchod nainvestovat (někteří chtěli , aby si nainvestovali do peněz, např. v České Znehodnocovatelně a.s....ty by měl vyšetřit psychiatr), takže lidé dřeli a koupili si nemovitost, kterou v důchodu chtěli pronajímat....a i těmhle lidem chce šílená squadra vzít , nejen peníze, ale i víru a naději (čímž se řadí po bok radějianinechtějte vědět koho).
Zadarmo drazí.

Průměrný počet slepic: 4.1 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

právnická osoba?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ale se základním školstvím je to jinak ...stát dotuje pouze mzdy učitelů, provoz základních škol (provozní náklady a investice do infrastruktury) financují obecní úřady. Takže srovnání se zahraničím může být velmi zkreslené.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.