Hackettova dlouhá vlna

Autor
Štítky

Americký ekonom a historik David Hackett Fisher, autor knihy „The Great Wave“, se zabýval studiem dlouhodobých ekonomických vlm. Dospěl k závěru, že „všechny dlouhé vlny měly mnoho společných vlastností. Všechny měly stejnou strukturu vln. Měly tendenci postupně procházet podobnými etapami s podobným vývojem mezd, nájmů či úrokových sazeb“. Podle autora se důležité vzestupy a pády v historii lidstva odehrávaly v tomto sledu:

1. Všeobecná ekonomická prosperita
2. Růst porodnosti, zvyšování počtu obyvatel
3. Roste poptávka po životních potřebách
4. Poptávka převýší nabídku
5. Ceny rostou
6. Ne všechny ceny rostou současně
7. Ceny energií, potravin, bydlení a surovin rostou
8. Ceny energií rostou mnohem rychleji než ostatní komodity
9. Ceny zboží rostou pomaleji a ceny komodit zrychlují růst
10. Peněžní inflace začíná
11. Devalvace měn ve velkém rozsahu
12. Masivní deficity vládních rozpočtů
13. Rostoucí rozdíl mezi výnosem z kapitálu a z práce
14. Rostoucí nerovnoměrnost bohatství a sociální nepokoje
15. Válka

 

 

 My jsme již od 2008 v bodech 7. až 9. Na podzim 2021 čekáme na bod 10. Kvůli koronaviru jsme v bodu 12. Body 13. a 14. už máme hodně dlouho. Zatím ještě nedošlo k bodu 11. Zdá se, že se jednotlivé etapy navzájem promíchaly. Bod 15. válka se čeká na východní Ukrajině, až zem oschne po období bláta.

Můžeme jen doufat, že válka na východní Ukrajině bude lokální záležitost a nepůjde o celosvětový konflikt, který by ukončil naše bytí.

Stále se domnívám, že se EU zhroutí někdy kolem roku 2030. Proč? Důvodů je několik.

Předně se k moci dostanou strany prosazující silně levicovou a multikulturní politiku. 

Natalita muslimů v EU vykoná své, jejich děti dorostou do voličského věku a začnou volit strany prosazující v EU právo šaría.

Kolem roku 2024 se sejde několik ekonomických cyklů:

 

  • krátkodobý cyklus 3 až 7 let - běžný hospodářský vývoj dle očekávání a plánů velkých firem
  • střednědobý cyklus asi 20 let - souvisí s porodností a stavěním bytů a domů
  • dlouhodobý cyklus 50 a více let, začal po válce v 1945

 Nám se sejdou všechny cykly dohromady společně se zásahem koronavirové epidemie, která rozvrátila světovou ekonomiku. Rok 2024 ještě státy zvládnou masivními deficity a puštěním inflace = ožebračení střadatelů o úspory. Bude to fatální zásah, který posune EU směrem do úpadku.

Pak přijde za asi 7 let další vlna krátkodobého cyklu, která EU dorazí. Velká válka v 1914 také začala zcela nenápadně, a vlastně ji nikdo rozpoutat nechtěl. Belle Époque také trvala 1890 - 1914. Naše Belle Époque trvá od 1990 dosud, i když pro mnohé lidi se o krásné časy nejedná. Konec hrozil už ve 2008, překonáno masivním tiskem peněz, ve kterém od té doby vlády opatrně pokračují dál. Dále se vlády zadlužují. Kontrolní otázka, kdy Řecko splatí své dluhy? Správná odpověď je nikdy, není toho schopno. Kvůli omezenému cestování při koronaviru jim vypadly příjmy z turistiky a už nikdy nejsou schopni státní dluh splatit. Stejně jako Itálie, Francie a všechny další země.

Státy se zadlužují a už ani nepředstírají snahu dluh někdy splatit. Tak si můžeme jen tipnout, kdy světové finanční letadlo doletí na konec cesty. Můj odhad je kolem roku 2030 už několik let, a zatím jsem neviděl informaci, která by můj odhad měnila na jiné datum. S tím bude souviset i konec a rozpad EU, která ukázala, že neustojí ani menší výzvy jako příliv imigrantů nebo koronavirovou epidemii. EU je projekt do dobrých časů, v dobách horších selhává. Proto, jakmile přijde opravdová dějinná výzva, EU ji nezvládne.Už od dob Lisabonské smlouvy se za předsednictví J.C. Junckera vydala špatným směrem, a Ursula von der Leyen ve špatném směru pokračuje i nadále. Neustálé utužování pravidel pod heslem Více Evropy! nakonec skončí stavem méně Evropy.

Kdy tipujete konec naší Belle Époque?

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.4 (89 hlasů)