K čemu je vlastně církev...

Autor
Štítky

Můj nejlepší kamarád bydlí na druhé straně republiky prakticky přesně po úhlopříčce. Oba pocházíme ze stejného okresu, jsme stejně staří a poznali jsme se na církevní půdě při přípravě na jistý křesťanský rituál. Ne nebylo to nic strašného ani zajímavého, to si jen maminky dojemně pobrečely, že už jsme vlastně skoro dospělí (bylo nám čtrnáct), bratr farář pronesl velkolepou řeč o nových mladých a nadějných křesťanech, poprvé jsme dostali chleba a víno a bylo po všem. Předtím jsme absolvovali dvouletý kurz biblických a církevních znalostí, kde jsme se právě poznali. Padli jsme si do oka a jsme vlastně už víc než dvacet let  nejlepší kamarádi bez ohledu na to,kam nás vítr zavál. 

Jinak jsme ale každý jiný. On je vysoký a štíhlý, já jsem úboreček. On je pravičák, já levičák. Při referendu o vstupu do EU jsem já hlasoval proti a on pro. Po pár letech jsem naopak já byl pro a on proti. Já mám rád Beatles, ABBU a folk, on je spíš na Sex pistols. Jeho táta je farář a můj otec zase laický představený sboru. V době, kdy on měl úspěchy při balení holek, já těžce zaostával. On vystudoval vysokou pedagogickou a učí na střední škole, já se na vysokou vykašlal a dělám technika. On je dodnes svobodný a já mám čtyři děti. on má tu naší společnou církev rád, já ji kritizuji. On postupuje po žebříčku laické církevní kariéry, já se snažím mít s církevními strukturami společné co nejmíň. Ale oba pořád věříme v  toho stejného Boha a stejným způsobem.  A knížky máme rádi stejné. 

Nedávno jsme se po delší době potkali. Víte, my si vlastně vůbec nevoláme. Maximálně si po telefonu domluvíme návštěvu, ale jinak si všechno říkáme až z očí do očí.  Během řeči jsme se postupně dostali k situaci v naší církvi, což je ta největší evangelická u nás. Tvrdí se, že má stále ještě sto tisíc členů a působnost na celém území ČR. tedy spíše papírově, realita je poněkud jiná. Docela pěkně jsme si popovídali. 

Já jsem v naší církvi představitel názorového proudu, který tvrdí, že jsme se s naším náboženstvím jaksi nějak minuli s realitou. Tvrdím, že církev je tu kvůli Bohu a kvůli lidem. Kdyby tu byla jen kvůli lidem, je to sociální služba a kdyby tu byla jen kvůli Bohu, tak je to sekta. Pokud má církev zůstat církví, nevystačí si s náboženskými obřady bez plného kostela lidí a nevystačí si s plným kostelem lidí bez společného vyššího principu. Vždycky jsem si myslel, že hledání církevní identity spočívá právě v určitém balancování mezi těmito dvěma podmínkami existence. Je zkrátka zapotřebí zvěstovat evangelium a pokud to někoho bude zajímat, tak mu u nás udělat širší křesťanskou rodinu. Případně, pokud někdo touží po lidském kontaktu a pěkném společenství, aby se u nás dozvěděl, že toto společenství nám stmeluje Pánbůh. 

Nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo být ještě jinak. Současný odliv věřících a vůbec církevní propad jsem připisoval tomu, že se naše církev příliš přiklonila na stranu obřadů a řádů a zapomněla při tom, že lidi se nám poněkud mění. V dnešní době je konkurence i v náboženském prostředí a pokud má někdo potřebu hledat smysl existence a přesah života, tak má prostě velký výběr nejen mezi náboženstvími, ale i v křesťanství si může najít proud, který mu bude vyhovovat. Myslel jsem si, že naše církev prostě jen zaspala dobu a svoje úsilí jsem věnoval tomu, aby si tento hendikep uvědomila a pokusila se znovu více přiblížit obyčejnému člověku, který neměl ve škole celou základku předmět náboženství a běžně ani neví, jak to v kostele vypadá a co se tam vlastně v tu neděli na bohoslužbách děje. Tvrdil jsem, že právě v tomto ohledu zaostáváme za mladší konkurencí a musíme se prostě naučit, že případný nový hledající věřící má trošku jiné představy o obcování s Bohem, než důstojně sedět v lavici a rozjímat o svaté trojici a dvojí definici Hospodina.

Můj kamarád mě z toho vyvedl. Vlastně jsem poprvé na plnou hubu slyšel,jaký je vlastně důvod existence naší církve z hlediska jejích zaměstnanců, farářů a vlastně i mnoha laiků. Naše církev je církev jasně definovaná s jasně a přesně definovanou zbožností, je nositelem určité tradice, má svoje struktury a řády, má svůj systém a reformovat ji by znamenalo ji změnit. Pokud bychom měli udělat změny, které by se snažily přivést nové členy, tak bychom se stali úplně jinou církví a přišli bychom o svoji podstatu. Proto máme povinnost udržet církev takovou, jaká je. Bez ohledu na úbytek členů, bez ohledu na neporozumění většinové sekulární společnosti, bez ohledu na   vzdálení se životní realitě většiny lidí  a vlastně i většiny současných členů. 

Jinými slovy, smysl církve je v její existenci. Církev má smysl, protože existuje. Tečka. I když jsou její bohoslužby stále méně srozumitelné, i když stále více lidí odchází, i když je stále více byrokratická a je stále těžší v ní něco změnit, i když jsou její procedury komplikované a těžkopádné, i když realita už dávno neodpovídá papírovému stavu. Církev prostě je a v tom je i její smysl. Obejde se vlastně nejen bez lidí, ale i bez Boha. Vystačí si s procedurami a papírováním. Majetek ještě nějaký má, chvíli jí to na platy duchovních vystačí. Nebude se hledat Boží odpověď, proč upadáme, ale budou se psát nové řády.Nebudeme se obrace k Bibi, ale k tradici. Bude-li to v rozporu, vyhraje tradice.  Nebudeme se ptát lidí, proč odcházejí a proč je to prý jinde lepší, ale budeme se jich ptát, jestli se jim líbila nová podoba nedělní liturgie. Budeme zavírat oči, když se některému chudému členu stane příkoří, budeme mlčet k rozpadu křesťanských hodnot mezi námi, ale povedeme diskuse zda má farář nosit bílý  a a nebo černý talár. Budeme vydávat nové zpěvníky, jejichž písně bude umět zpívat stále méně lidí a naše bohoslužby budou stále více o rituálu a méně o Božím slovu. 

Můj první článek na Kose reagoval na tehdy projednávané restituce. Předpovídal jsem, že peníze nalité do církví jen oddálí nezbytné reformy a teď k tomu mohu dodat jen tolik, že tyto reformy oddálí natolik, že pak už bude zřejmě pozdě.  Kalousek by měl dostat nejvyšší komunistické vyznamenání. Nikomu se nepodařilo zničit církve víc než právě jemu. Stačilo jim dát prachy a počkat si. pak nám hoši křesťanský dojdou brzy k tomu, že smysl církve je v jejích papírech a ornátech. A tak má křesťanství u nás poločas rozpadu pouhých deset let. To není vtip.  Při každém sčítání lidu se k církvi přihlásí zhruba polovina lidí než posledně.   

Komentáře

Trvalý odkaz

Myslím, že nikdo nepotřebuje církev a náboženství ale všichni potřebují Víru.

Trvalý odkaz

Církev a vše co k ní patří je založeno na dogmatech. A dodávám, o nichž se nikdy nepochybuje. Pochybování o dogmatech vlastně znamená uznat, že ona dogmata neplatí. Církevní hodnostáři moooooc dobře ví činí. Pokrok v církvi může mít jediný důsledek, její zánik. Vidláku zkoste si tipnout na kterou stranu církev směřujete.

Ale i neměnná církev směřuje k zániku, protože se mění podmínky kolem ní. Dám příklad z Egypta, kde kdysi věřili v božského krokodýla, pak nastala chvíle křesťanství koptského ritu a dnes většina lidí vyznává Alláha. Přitom zakladatel muslimské víry Mohamed žil až v 7. století našeho letopočtu, zatímco Amonovy tradice dlouho před začátkem našeho letopočtu. Kdyby skupina věřících vyznávající Amona (nebo krokodýla) žila svůj neměnný život až do dnešních dnů, kdy se změnily všechny vnější podmínky, působila by jako folklorní spolek.
Neměnná církev také směřuje k zániku, kdy se z ní stane spolek foklorních tradic a její obřady budou připomínat vynášení Morany na jaře.

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Chápu, leč realita nic co píšete, nepotvrzuje. To, že se jedna církev změní v jinou, není její vývoj. Jen a jen změna dogmat. Jsou zásadně dvě, potažmo tři možné cesty na nichž trvám.
Vy chcete jezdit autem, jenž není autem. Pak logice věci odpovídá, že nejedete autem.

Dogmata
Změna dogmat.
Zánik.

Tím nechci říct, že lidé vyspějí a odvrhnou dogmata. Církev sehrála nazastupitelnou roli ve vývoji společnosti (desatero), leč cesta jímž šla k dnešku byla vskutku jak Stalinovo sovětské Rusko. Oheň meč poroba vraždy. No a jaké je dnes Rusko demokratické a mírumilovné, jak církev svatá

Lidé mají pořád už od pravěku stejný základ, např. reakce těla na nadcházející boj vyplavováním adrenalinu spotřebovaného bojem nebo útěkem. Což v dnešní kancelářské době způsobuje zdravotní problémy od stresu.
Církev se může buď zaměřit na pudové chování člověka, které je a bude neměnné, a pak může být tou skálou věků. Nebo nestihne reagovat na vnější podmínky a vždy bude o krok pozadu za společenským vývojem, tj. zpátečnická a k ničemu neinspirující.
Vnější podmínky se mění a měnit budou a změnu nelze ani předvídat. Protože církev je založena na dogmatech, nikdy nemůže stačit rychlosti vývoje společnosti, zvláště v moderním věku. Proto dogmata nebo změna dogmat nejsou řešením, ale církve čeká už jen zánik nebo odvržení dogmat.
Že se křesťanské církve změní na islámské (za pár generací), je jasné. Ani islám ale nestihne reagovat na současný vývoj. Např. když na severu Saúdské Arábie napadl v lednu 2015 sníh, museli se věřící dotázat imánů, zda mohou stavět sněhuláky, protože ani Mohamed na nic takového v koránu nepomyslel.
A Korán je neměnná dogmatická kniha vykládaná v archaické arabštině, na které nesmí být změněno ani písmenko. Proto jej čeká zánik.

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkusím to ještě jinak.

Otázka z článku je, zdali se církev může, nebo musí vyvíjet, či zůstat neměnná.

Jedno z padlých dogmat byla placatost Země. Toto dogma dávalo církvi vcelku obstojný nástroj k vyvolání tolik potřebného malého strachu k ovládání věřících. Pokud se objevila myšlenka, že tomu tak není, začalo se upalovat. V toku času a hlavně fyzikální reality o toto dogma nakonec církev stejně přišla. Nevyvinulo se v nějakou placokouli. Dogma je, nebo není. Nic mezi tím.

Věřit v jednoho Boha budeš. Toto dogma dává církvi monopol na Boha. V tom je ta ukrutná síla proti jiným více božským náboženstvím. Zde by měl zasáhnout antimonopolní úřad. To, že jednou i toto dogma padne, není sporu. Zatím to vydrželo 2000 let a nezdá se, že by člověk vyspěl natolik, aby pod tíhou reality ono dogma odvrhl a církev se stala spolkem pro stejně smýšlející. Ráno by šel pan farář do mišelinky k pásu rážet gumy, a odpoledne by se věnoval zbožnosti. Zatím je církev Římská natolik bohatá, že to nehrozí do konce našich věků. Navzdory všem dogmatům.
A ještě drobnost. Navíc má církev i jiné výhody ve světě nevěřících. Neplatí např daň z nemovitostí. Je osvobozena od daně z příjmů u sbírek a mnoho dalšího.
Církev může mít vývoj ještě hoooodně dlouho na háku.

Trvalý odkaz

Pokud se mění život kolem nás a ten se mění, musí se měnit i církev. Ani katolická církev dnešní doby není totožná s církví před prvním nikajským koncilem. Tedy církev se může měnit a také se mění, Vidlákův kamarád se hluboce mýlí.
Dnes máme na výběr ze spousty možností a skutečných ateistů je malá hrstka. Můžeme se věnovat budhismu, hinduismu, džínismu, křesťanským církvím pravoslavným, katolické, různým protestantským, svědkům Jehovovým, muslimům, mormonům, scientologům, v reinkarnaci nebo astrologii. Lidé pořád hledají víru, návod na život a správný standard morálky, který žijeme my a který můžeme očekávat od druhých. Jenže svět se mění a přináší tak nové a nové otázky, kdy neměnné zůstávají jen ty zcela základní otázky života a naší budoucnosti, které jsou společné úplně všem vírám na světě. Pokud tedy církve hledají neměnný základ, v podstatě se zříkají možnosti vysvětlovat věřícím náhled na měnící se svět.
Veškeré tradice neměnných obřadů mají prazáklad v psychologii. Církevní tradice se tak vnější formou nijak neliší od zasvěcovacích obřadů různých sekt. Má dát členům pocit výjimečnosti a příslušnosti k jediné skupině, která má patent na pravdu, a také spoutat členy poutem nesrozumitelných rituálů, aby nezačali pochybovat a klást nepohodlné otázky. Bohužel se tím projevem jakákoliv církev neliší od jednotné linie komunistické strany.
Pak není rozdíl mezi členy KSČ a členy církve, jen jedni fanaticky potírají druhé. My církve a jejich vztah ke KSČ posuzujeme jen podle let 1948 - 1991, ale už nevidíme, že především protestantské církve pořádaly hony na čarodějnice (katolická měla zase inkvizici, kteří to dělali také). A pak byly jednou všechny církve pod dohledem KSČ. Pokud někdo vyčníval, byl zařazen zpátky do řady. V 17. století jej do řady zahnaly církevní autority, ve 20. století pak dohled KSČ.
Nepohodlný pochybovačný názor je zapotřebí umlčet v každé skupině. A lidi, kteří by chtěli měnit dosavadní podmínky, je zapotřebí umlčet také, protože ohrožují dosavadní hierarchii společenské skupiny (a je jedno, jestli církve nebo strany) a činí tak zbytečným úsilí těch, kdo se na stávajícím stranickém žebříčku vyšplhali vysoko.
Vidlák je ten rebel přinášející změny a jeho kamarád je ten konformní člověk, který přijal za danou stávající formu hodnot skupiny lidí (v daném případě věřících, ale platí to stejně pro členy KSČ nebo KDU-ČSL) a dokázal v ní žít, přežít a vyšplhat po kariérním řádu. Jakákoliv změna řádu tak činí jeho dosavadní úsilí zcela zbytečným (a na míře sobeckých nebo nesobeckých motivů k postupu v církevní hierarchii nezáleží). Vidlákův kamarád by musel přiznat, že se vlastně spoustu let hnal za falešným přeludem. Ne každý je takového prohlédnutí schopen.

Trvalý odkaz

Tak jako, ono církev (ta neživoucí) má být až do konce časů pevná skála. Ku konci pak zapracuje nějaká ta eroze a začne se to loupat a odpadávat. To už vlastně asi nastalo. To co se teď děje, se zdá být jako pokus o nápravu eroze. Pěkně novými technologiemi (hodně lepidla) to celé slepit dohromady. No, snažit se má člověk až do konce, tak snad to vyjde. Tak čus, já zas jdu.

Trvalý odkaz

Vidláku, tohle není jednoduché a nemá to jednoduché řešení. Když se podíváš na statistiky, tak z církví v ČR něco jako posílení zaznamenávají jen letniční "halelujáci" a někde na hranici se pohybující Církev bratrská. A jehovisti, ale to je jen vyděračská sekta (= uskupení, které citově a duševně vydírá své členy za účelem určitého zisku či přímo vlastního obohacení). Jak letniční tak CB těží především z pevné vnitřní struktury a pevného zapojení všech členů společenství, z čehož se pak blbě vystupuje. Co vím, tak vaše ČCE je také pevnější stran vnitřní komunity. Osobně tohle nepreferuju, spíš je mi to protivné, proto si jdu radši sednou ke katolíkům, kde tě nikdo neustále neotravuje s přihláškou atp. A když chceš, tak to společenství tam taky je, jen se nevnucuje.
Nicméně, tohle všechno je forma. Všeobecný odklon od víry ale těžko vytrhne nějaká reforma formy, protože to, co bohužel netáhne, je obsah sám. Takže jestli chceš plné kostely, tak jedině když hodíš do mixéru Bibli, Budhu, Konfucia, védy, romantické pohanství a různá přírozní náboženství, a samozřejmě pořádný kus ezoteriky a máš plno... Chtěl bys to?

Tak já i přes všechny vyjmenované nedostatky stále v ČCE sedím. Ale nějak neumím být její fanda jako ve Spartě nebo Slávii. A i když bych měl mít svojí církev rád, odmítám mít klapky na očích.  A těma očima vidím, že je možné i u nás naplnit kostel. Že stačí kvalitní charismatický farář případně laik,co se nebojí práce a vezmou to za jiný konec. ČCE má stále ještě tu a  tam kvalitní osobnosti, které nemají problém s účastí. Ale nikdo z toho nedělá pravidlo. Nikdo nevyučuje další faráře, jak se to má dělat. Nikdo to ani nechce po těchto kvalitních lidech... naopak, ještě dostávají klacky pod nohy. Vítězí průměr... Paradoxně církvím komunismus prospěl, protože se tam nedalo jít dělat kvůli výdělku. Byli tam jen ti,co to brali jako poslání a byli ochotní ledacos vydržet. Dneska je to zaměstnání jako každé druhé. Ideálně s úředními hodinami a klídečkem.  Kvalitní farář odejde do důchodu,nebo změní působiště a po něm přijde jiný,který to přivede za deset let zu grunde a nikoho to netrápí. Žádná kontrola shora, jak je možné, že plný kostel je najednou prázdný. Žádná diskuse, jak je to vlastně možné a proč se to děje. A proč to jeden umí a druhý ne. Fakulta používá sto let staré osnovy a připravuje faráře na povolání jako před sto lety. A když na to někdo upozorní, tak se dozví, že je to tak správně, bo přece máme nějakou tradici a definovanou zbožnost. 

Ne, nepotřebujeme míchat Konfucia s Ježíšem... bohatě by stačilo, kdyby si ti, co za to jsou placeni, uvědomili, že dnešní ovečky je třeba oslovovat jinak a škola jim je nepřipravila v hodinách náboženství a leckdo z nich nikdy v kostele nebyl. Stačilo by vzít jako fakt, že dnešní děti jsou rozjívené, že dospělí mají trochu jiné starosti než jejich rodiče a jejich prarodiče. Že je kolem nás jakási konzumní společnost a tak dále. Místo toho se církev chová, jako kdyby stále ještě většina obyvatel žila na venkově a četla po večerech jedině Bibli a nebo žalmy. Církev dnes prostě cílí na skupinu, která vymírá a odmítá se naučit něco nového, aby mohla přitahovat skupiny jiné. Samozřejmě jiní se to učí. A kdo se učí, ten se naučí. Jen pro tu ČCE už může být pozdě.  

Vy to v té vaší církvi máte nějak obráceně. My tady u nás na západě (v té jediné pravé církvi) zažíváme dobu příchodu "modernistů", jenžto bibli viděli tak možná z dálky (přeháním), zato nás často nezapomenou vybavit nějakou pěknou historkou nebo přímerem k řízení auta, používání mobilního telefonu, zážitku z hulalajuchuchu, či zmínku oblíbené politické strany. Tos mi mile překvapil. Já se asi o tu vaši ČCE začnu víc zajímat, jestli budou "modernisté" u nás nadále expandovat v tomto duchu. Možná bysme si to pak mohli prohodit ;). Já žalmy a Bibli tuze rád. Tak čus.

In reply to by Myškin (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jo, to je to, co se snažím neuměle níže kritizovat, že to není řešení. Nicméně u "jediné pravé" se to takhle mrví už od její současné pozemské hlavy... A ano, jsem fanoušek Benedikta a jeho způsobu myšlení a vyjadřování (alespoň v knihách).

Celá řada jevů, které popisuješ, je asi jasná, není důvod nad nimi polemizovat. Ale s jednou věcí si lámu hlavu už delší dobu - jak dnešní ovečky oslovovat? Já považuju za správný přístup církve k těm "venku", že má prostě BÝT, aby hledající mohl nacházet. Nemám rád takové ty spolky, co postávají na náměstích a řvou s kytarou, jak je Ježíš velký halelůjáááá, a vemte si brožurku a přijďte k nám tam a tam. Je ale pravda, že s tímto to jde od desíti k pěti a lepší to nebude. Ale fakt nevím, jak oslovit lidi pověšené celý den na Facebooku, kteří se nikdy nezabývali ničím nad rámec svého reálně-virtuálního světa, kteří se nikdy nesetkali s ničím filozofickým a nepotřebují nad ničím takovým přemýšlet (a že takových znám většinu). Dřív toho svět moc nenabízel, zpravidla tu dřinu na poli, permanentně kroužící zubatou a největší vesnické společenské povyražení byla pouť (toto je nadsázka). Navíc flákat církevní život, to si člověk koledoval o společenské vyobcování. Dneska je tolik možností, že ani vidle, co vidle, kombajn na to nestačí, a přitom čas na světě se vzhledem k možnostem zas tak moc neprodloužil. Když vezmeme v potaz, že témata, která může kněz použít, a která jsou mu dána (asi nebude rozebírat novýho Kodiaqa), jsou konečná a tedy neustále recyklována, není šance, že by tím dneska dokázal zaujmout na delší dobu, i kdyby to dokázal špičkově rapovat... A to beru v potaz i ty charismatické, o kterých mluvíš, kteří na sebe stahují ani ne tak nové, jako spíš věřící ze širokého okolí, čímž vznikají ty prázdné kostely zase jinde.

Trvalý odkaz

Takže v podstatě je církev podpůrný spolek na úkor ostatních mimo církev.

Neměnná církev v měnícím se světě se nakonec připraví o ovečky. Proto muslimové každou zatoulanou ovečku radši zabijí, aby odradili ty další. Tím si sice zachovají ovečky, ale všichni zůstanou zakleti v době proroka a veškerý pokrok přichází jen zvenčí a je povrchní.

Vaše církev se už připravuje na přenálepkování na muslimskou. Katoliká a protestanské už v tom jedou až po uši. To že satanistický papež František ještě žije je ostudou katolictví.

Pokud vy nebudete vraždit své zrádné faráře přijdete o svou církev nebo se stanete muslimem nebo vás zabijí. Vypadá to, že vám za to nestojí ani národ ani církev. Tak čím by chtěla církev zapůsobit.

Pravoslavná církev islám doopravdy odmítá, jednak má s islámem své staleté zkušenosti a záleží ji na lidech. Je v ní ještě morálka. Ne náhodou byli Kubiš s Gabčíkem a ostatními parašutisty zabiti v pravoslavném kostele a ne náhodou jsou útoky vedeny na pravoslaví. Od děvek z Pussy Riots až po nedávný útok u nás.

-----------------

Gerd - Jestliže se v Egyptě obrátili na křesťanství, protože bylo o fous lidštější, než předchozí víry, tak islám tam přišel na kopích dobyvatelů a vraždil a znásilňoval. Dobyvatelé tam jsou dodnes.

Místní mravní spodina se přidala k islámu, jako se u nás přidala za války k nacistům, po válce ke komunistům, po sametu k havlistům a už šilhá po islámu. Po těch staletích už se egyptští zrádci s arabskejma okupantama dokonale propojili.

To, co zbylo z křesťanů jsou dnešní Koptové, co se drží víry i za cenu velkých rizik a problémů. Vypadaj jinak, jedí jinak, věří jinak. Navzdory všemu.

Kdyby vyznavači Atona žili až dodnes, působili by jako Indové s jejich tisíci bohy. Hipíci by jezdili do Egypta, obdivovali nádherné prastaré chrámy, smočili se v Nilu jako v Ganze a Egyptané by nevypadali jako banda tupých, nadržených, fanatických hrdlořezů, ale jako strážci starého vědění a Egypt by byl určitě zase jedním z majáků vzdělanosti.

Indické církve zachránilo to, že nejsou tak zkostnatělé. V Indii mají polyteismus, každý bůh má sice svůj rituál, ale nedrží u toho své ovečky, takže si mohou odejít jinam a zase se vrátit. Ovečky se přelévají od jednoho boha k druhému a zůstávají v jedné a té samé víře. Jestli nějakej bůh a chrám zajde na nedostatek věřících, hinduismus to ani nepostřehne.

Tak šikovně zkombinovali ocelovou pevnost dogmat a zároveň jejich absolutní volnost. Jste hinduista, ať uctíváte Kálí, Šivu nebo oba.

Co se desatera týče, to nemá s církví nic společného. To je vrozená morálka a náboženství to muselo aspoň symbolicky integrovat, aby vůbec mohlo být lidmi přijato. Jako spoustu jiných věcích to církev ukradla a vydávala za své. Jak moc věří církve na desatero jsme viděli za církevních restitucí.

hexvonkei

Ne, co netáhne je církevní sobectví a serem-na-vás-ectví. Nedá se nic dělat. Vedle je Polsko, tam byla církev vždy tvrdě vlastenecká a stála při národu proti němcům i rusům. Pravoslavná církev v Řecku, Bulharsku či Srbsku stála vždy při národu proti turkům.

U nás jsme ateisté, protože katolická církev byla děvka německá a stála proti národu. České evangelické církve, které původně byly eventualita pro lidi, co věřili v boha, ale katolická církev se jim hnusila. Dnes, když se evangelické církve radostně připojily k vlastizrádcům nemají už lidem co nabídnout.

Morální žvásty, ve které samy na první pohled už nevěří, o to nikdo církvím nestojí. Jaksi jim chybí Husové, co by se za víru/národ dali upálit, Želivští co by za něj vyházeli konšele z okna, Petřekové a Čiklové, kteří by pro národ riskovali i gestapácké mučení a popravčí četu SS.

Když je církev vlastenecká, tak už je lidem celkem jedno, jestli vyznává trojjediného boha, astrologii nebo Manitúa. Stejně to nemá velký praktický dopad.

Islám se klerikům líbí, protože tam jsou ovečky pod kontrolou, musej se zpovídat ze všeho a jak ne, tak zabít. Moc tam maj větší než kde jinde a ještě si můžou píchat s dětma, znásilňovat nevěřící a krást kam přijdou.

To je pak těžké odolat. Papež Franta už má jistě přichystanej správnej hadr na kebuli.

Trvalý odkaz

Chtěl jsme na příkladu Egypta ukázat, že se vnější podmínky změní způsobem, který si v přítomnosti nedovedeme ani představit. A pokud se mění vnější podmínky, lze působení církve zredukovat buď na pouhé minimum založené na vlastnostech člověka stejných už od pravěku nebo církev měnit podle měnících se podmínek. Skála věků se jaksi nekoná.

Trvalý odkaz

Je tu tolko komentarov, ze naco pridavat dalsi :-D
Ale.... Vidlak by si mal uvedomit, ze vsetko podlieha evolucii. Sem tam pride revolucia..... ale evolucia je tu stale. Ak sa jeho cirkev neprisposobi poziadavkam doby - neprezije. A v dnesnej dobe je tazke presvedcit ludi o spravnosti dogiem, o ktorych vieme, ze su rozpravkove (vznik sveta, adam, eva... vseobecne stary zakon). A tie cirkve, ktore nenajdu sposob, ako si udrzat ci nebodaj zvasobit pocet oveciek...zaniknu. Ich miesto zaujmu ini, uspesnejsi. Nic nie je vecne - ani cirkev.
Tak ako krestania mecom a ohnom sirili vieru medzi nevercami, siria cez misionarov vieru ine konfesie. Vitaz berie vsetko. Evolucia da odpoved.

Trvalý odkaz

Ňák jsou mi ty církve lhostejný. Víru v Boha buď člověk má, nebo nemá, nic nemůže být na půl. Já ji nemám.

Pokud bych si měl někdy vybrat, tak bych byl šel k pravoslavným. Líbí se mi Otčenáš ve Staroslověnštině.

Trvalý odkaz

Smrtí život nekončí - prý. Jenže každodenní zkušenost mluví naopak. A v tom je celá bída všech církví. Chybí nezvratný důkaz o nesmrtelnosti duše, Přesto člověk rád věří a má to v době umírání jednodušší, může se těšit, že bude líp. Dovětek ?
I člověk, který se opásá trhavinami, věří, že se bude mít líp. A nemusí to být cvok, jen silně věří.

Líp bude dle křesťanství ale jen tomu, kdo skutečně dospějí ke spáse, což se nutně netýká všech. Rozhodně tam nevede cesta přes pyrotechnické efekty a vůbec přes skutky jakéhokoli druhu, protože ty pozitivní jsou podmínkou nutnou, nikoli postačující. Tím chci říct, že v závislosti na výkladu je pro mnohé zemřelé lepší nezemřít, protože co je čeká potom, takové peklo jim na tomto světě nemůže nikdo přípravit.

Trvalý odkaz

Domnívám se, že nepotřebujeme nějak zvlášť církev, ale moudrost a otevřenou mysl. Schopnost nad vším se zamyslet, nad vších dokázat zapochybovat, i nad existencí Boha či alespoň nad tím, jako co si ho každý konkrétně představujeme. Protože Bůh je z povahy nepředstavitelný, nelze si ho představit. Každý, kdo v něj věří, věří pouze ve svoji představu o něm. A tedy měl by připustit ve své mysli alespoň na setinku procenta, že taky to tak být nemusí, prostě zůstat otevřený pro poučení. Kdo sám sebe uzavře v dogmatech, které se nikdy neopováží zpochybnit, z hlediska duchovního rozvoje skončil. Je to celé o systému vlastních motivů jednání. Každý dělá věci tak, jak mu to vnitřně připadá správné. Celkem lhostejno, zda ty prvotní příčiny má definovány zvnějšku vírou nebo je cítí tak nějak sám od sebe. Po ovoci poznáte je, jinak to bohužel nejde. A pro tu moudrost a otevřenou mysl je podle mého naprosto správné jít tou cestou mixu všech nauk, ze všech se poučit včetně toho, k jakým důsledkům to kdy kde vedlo. Tak by podle mě měla vypadat náboženská výchova ve škole. Otevřená mysl a moudrost je ale základ, ne konkrétní náboženství.

Trvalý odkaz

Buy cialis in the uk <a href="http://cialisndbrx.com/#">buy cialis online</a> viagra phoenix cialis pills <a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a> lasix and viagra cialis generic pronounce <a href="http://cialischbrx.com/#">buy generic cialis online</a> diabetes cialis tablets <a href="http://cialisdbrx.com/#">buy cheap cialis online</a> buy viagra in mexico <a href="http://chviagranrxusa.com/#">buy generic viagra online</a>

Trvalý odkaz

Buy tadalafil india suppliers <a href="http://cialisndbrx.com/#">buy cialis online</a> allergy to cialis pharmacy <a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a> order generic cialis online <a href="http://cialischbrx.com/#">buy generic cialis online</a> order cialis online without a prescription canadian pharmacy <a href="http://cialisdbrx.com/#">buy cheap cialis online</a> viagra without a doctor prescription canada <a href="http://chviagranrxusa.com/#">buy generic viagra online</a>

Trvalý odkaz

Cheap generic cialis <a href="http://cialisndbrx.com/#">buy cialis online</a> hot rod cialis pills buy <a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a> order cialis tadalafil <a href="http://cialischbrx.com/#">buy generic cialis online</a> cialis online pharmacy canada <a href="http://cialisdbrx.com/#">buy cheap cialis online</a> l carnitine viagra <a href="http://chviagranrxusa.com/#">buy generic viagra online</a>

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.