Koronavirové desatero

Autor
Štítky

Vidlákův úvodník: 

Můj bratr Master nedávno zveřejnil na svém fejsbůku následující text. Přijde mi to jako uměřený návod pro běžného člověka bez ohledu na to, jaké má postoje k Babišovi, k elitám či ke státu Je to text zcela apolitický navýsost odborný, ale pochopitelný i pro Jaryna z Horní Dolní. Kdo podle toho jedná, je podle mě občanem na svém místě, který se chová jak náleží a dělá maximum pro to, aby celá ta epidemie odezněla. Bez ohledu na smýšlení, bez ohledu na postoje, kdo se chová podle následujího návodu, je pro mě občanem a vlastencem. Kdo se podle tohoto návodu nechová, naopak ho rozporuje a zdá se mu zbytečný, ten podle mě prohlubuje nejen škody zdravotní, ale i ekonomické a v konečném důsledku i politické. 

 

A teď už Masterův text: 

Z mého posledního příspěvku by snad někomu mohlo vyznít, že jsem na boj s nemocí absolutně rezignoval nebo, že jsem smířen s tím, že se s věcmi nic dělat nebude, protože vládní nařízení jsou nesmyslná. Není tomu tak. Osobně ale mnohem spíše věřím cestě individuální zodpovědnosti každého jedince, nežli cestě nějakých vládou daných nařízení. Je podle mého názoru obrovská škoda, že se o této individuální zodpovědnosti velmi málo mluví a ve veřejné debatě se nemístně zaměňuje s dodržováním vládních opatření. Myslím si přitom, že individuální zodpovědnost je úplně klíčová a proto bych rád přispěl k tomu, aby se o ní více diskutovalo. Věřím, že osvěta v inidividuální zopdovědnosti může mít ve společnosti větší dopad, než různá podivná vládní nařízení. Pokusil jsem se proto napsat takové "koronavirové desatero," jak se chovat v dobách globální pandemie. V zásadě jsou to všechno opatření, která sám dodržuji. Nedělám si ale nároky na to, že by mnou uvedená pravidla měla být jakkoliv dokonalá. Lepší ale sestavit neumím. Uvítám, pokud všechna ta pravidla v diskuzi probereme. Desatero koronavirových pravidel je tedy následující:

1. S epidemií bojuji tak, jakoby státu nebylo. Neohlížím se na to, co vymýšlí stát za opatření, účinná nebo neúčinná, ale svým dílem přispívám k tomu, abych omezil dopady epidemie v mém vlastním okolí.

2. Omezuji na minimum své fyzické kontakty s ostatními. Jsem si vědom, že všechny kontakty, ani ty čistě přátelské, neomezím, protože to prostě nejde. Ale každý kontakt, který se mi podaří omezit, se počítá.

3. Tam, kde je to možné, se scházím zejména s lidmi, které znám natolik dobře, že si spolu můžeme vyměňovat informace o vzájemném zdravotním stavu. Informace o zdravotním stavu si s lidmi vyměňuji a to i několik dní po uskutečnění kontaktu.

4. U svých kontaktů, které jsem se přes všechno rozhodl navštívit, sleduji jejich zdravotní stav a v případě i drobných příznaků nemoci (rýma, nachlazení, pocit nemoci a podobně) neváhám kontakt raději na poslední chvíli odvolat. Odvolání kontaktu v případě příznaků musí proběhnout zcela bezkompromisně, i když se příznaky zdají být nicotné.

5. V rámci svých přátelských kontaktů provádím neformální trasování. Objeví-li se u nějakého mého kontaktu příznaky nemoci, nečekám na to, až mě odchytne hygiena, nebo až někdo bude otestován, ale raději si sám naordinuji preventivní karanténu. Možná taková karanténa nepřesvědčí mého zaměstnavatele, abych nešel do práce, ale aspoň to nebudu dále šířit mezi svými přáteli. Každý neuskutečněný přenos nemoci se počítá. Takové chování přitom jistě nikomu nebrání plně spolupracovat s hygienou.

6. Patřím-li k mladší generaci, dbám ještě více na ochranu starší generace v mém okolí. Chovám se k nim ohleduplněji a snažím se vyhnout kontaktu s nimi, pokud jsem před tím měl jakýkoliv rizikový kontakt jinde. Ze starší generace ideálně navštěvuji jenom ty nejbližší rodinné příslušníky. V takovém případě si uvědomuji, že jsem jedinou hradbou mezi nimi a nemocí a tak se podle toho chovám.

7. Mnohem lepší je se s někým potkat někde venku, než uvnitř budovy. I venku má asi smysl se vyhýbat místům s vysokou koncentrací lidí, ale považoval bych za nebezpečnější se jenom s jedním kamarádem sejít osobně v obýváku, než se potkat pod vlekem se skupinkou cizích lyžujících spoluobčanů.

8. Rozhodně se nespoléhám na roušky. Lze vést nekonečné spory o tom, jaká je vlastně účinnost roušek, určitě ale platí, že pokud se na ně spoléhám, velmi tím snižuji jejich účinnost. Je-li totiž rouška jakkoliv účinná, není účinnost nijak zázračná, ale spíše minimální. Pokud se rozhoduji mezi tím se s někým buď nesejít a nebo se sejít "bezpečněji" s rouškou, měl bych vždy volit variantu se nesejít. V opačném případě vkládám do roušek větší důvěru, než co roušky skutečně mohou zvládnout. (Mimochodem, sám znám i ve svém okolí mnoho případů, kdy se nemoc roznesla i přes roušky) To jistě nikomu nemůže bránit použít roušku tam, kde je setkání tak jako tak nevyhnutelné.

9. Myslím i na širší dopady celého problému a neomezuji se pouze na zdravotní hledisko. Nepatřím-li k postiženému ekonomickému sektoru, mohu se snažit postiženému sektoru pomoci. I když to není ono, mohu například kupovat ve výdejním okénku své oblíbené restaurace jídlo a jistě mi nikdo ani nebude bránit tomu, abych každé jídlo přeplatil třeba i o stokoruny. Podobně se mohu chovat u prakticky všech postižených sektorů.

10. Používám rozum a snažím se na věc tolerovat různé názory. Netvořím zbytečné konflikty se svými jinak smýšlejícími spoluobčany, které celou společnost jenom úplně zbytečně vysilují. Bojuji tak, abych mohl bojovat i zítra. Vypadá to, že tento boj se protáhne a nemá smysl všechnu svou sílu vyplýtvat v dnešní bitvě, pokud už pak nebudu schopen zítra nastoupit do bitvy další.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (58 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Každý den otruç chrobaka.

Průměrný počet slepic: 4.1 (13 hlasů)

Ládiku!!!, co to je "otruç chrobaka"?

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

jednou štamprlí slivky.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

tak vysvětlím ještě rozdíl mezi chrobakem a chrobačkem. Chrobaček je lidový tanec na zádech, ruce a nohy směřují nahoru a pohybují se.

Průměrný počet slepic: 4 (9 hlasů)

Jednou ???

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Ládík chtěl asi napsat "otruć", neboli otrávit... červa.
Jdu hned nalít!

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by Ingoust. (neověřeno)

Trvalý odkaz

…. proč by dnešek měl být výjimkou.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Ingoust. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale co když je těch červů více, třeba 6?

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

platí jednorázová dávka 120 ccm.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Mám jen takovej pocit, že Master a Vidlák nečtou nic jiného než MSM. To opravdu nejste schopni si udělat tzv. ,,svodku událostí ?"Čtete jen ty kraviny co vám cpou MSM ? Hrajete si na alternativní web a přitom jen podporujete šílenství, co nám předkládají MSM ? Tak trochu faktů: https://www.protiproud.cz/politika/5622-doznani-polovarenych-zab-pokus-…

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Vidláku, ty dva Vaše poslední články jsou dle mého gusta.

K situaci.
Majka citací prokázala, že hejtmani mohou podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Nu a vláda podle ústavního zákona může vyhovět i jednomu hejtmanovi.

Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 110/1998 Sb
Čl. 6
(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a PRO URČITÉ ÚZEMÍ. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.

Jinými slovy je to něco jiného než tu bylo a zcela zjevně na tom nebude nic protiústavního a sněmovna to bude asi jen velice těžko rušit, jakkoli by mohla. Včera v Událostech pirát Ferjenčík výslovně souhlasil s nouzovým stavem v Karlovarském kraji od pondělka.

Hejtmani ve svých autentických vyjádřeních, stejně jako premiér po schůzce v Lánech jednoznačně naznačují, že k racionální dohodě dojde. Obě strany deklarují nutnost vzájemné spolupráce. A všichni hejtmani se vyslovili, že za existence nouzového stavu by se jim vládlo v krajích snadněji. Mnozí nouzový stav požadují.
Konkrétní případy uvolnění budou dohodnuty. ÚS opět prokázal svou politickou činnost nikoli ústavní. Jeho rozhodnutí stran maloobchodu bylo navíc zbytečné. Vláda by k němu dospěla při své postupné kalibraci sama nebo právě v nynějších konzultacích mezi hejtmany a premiérem.
Podle zákona o zdraví nelze nijak vyloučit rizika vyplývající z komunitního přenosu. Ta lze ošetřit jen při platnosti nouzového stavu.

Vidlák zmiňuje 14 dní, Blatný prosil o 14 dní nouzového stavu i návrh lidovce Jurečka prodlužoval nouzový stav o 14 dní. e-standa uveřejnil, kdo jak hlasoval (např. Fiala ODS, Langšádová TOP, pirát Pikl a mnoho dalších) – hodně zajímavé, umožňující dvě verze interpretace.

Těch 14 dní dle mého názoru rozhodne, kam se vrtneme. Zda to zdravotnictví ustojí a zda se blíží obrat. Jde o to, jak dalece se v číslech projeví riziko šíření britské mutace a jak velký bude dopad po zrušení nouzového stavu sněmovnou (event. Eliminovaný od pondělí dohodou hejtmanů s premiérem.

Jakmile bude proočkována populace nad cca 60 let nastane dle mého pomalý obrat k lepšímu. V době voleb bude dle mého odhadu velice zřetelný a bude to období opatrného uvolňování.

Babiš nemá důvod se voleb jakkoli obávat. Vše zvládá. Viz nejnovější Sanep https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/SANEP-Volebni-pref…, dle kterého se vlastně od minulých voleb stran rozložení sil vlastně nic nezměnilo. Ku podivu. Přes údajně rostoucí nespokojenost s omezujícími opatřeními. Demoblog (Okamura ne) bude jen těžko vysvětlovat ohrožení občanů, zejména pokud v těchto 14 dnech dojde k jakékoli dramatizaci v nemocnicích (tak jako v Chebu).

PS Vaši paní držím všechny palce, stejně jako Vaší rodině. Shodou okolností naše nejstarší vnučka v karanténě, její chlapec nakažen.

Průměrný počet slepic: 3.8 (13 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Rizika jsou, přesto jsem optimistou. Spolupráce vlády s hejtmany bude fungobvat.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prijde-ctvrta-covidova-vl…
Apropó, můj omyl – takže poslední článek Vidláka a dnešní Mastera jsou dle mého gusta.

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Měl bych cítit zadostiučinění - pomalu dochází na to co jsem hlásal už na podzim.:
Sedět doma a zbytečně nevylejzat - s vyjímkou denní zdravotní procházky na čerstvým vzduch.
Minimalizovat nutný pobyt v uzavřenách prostorách.
Neshlukovat se - držet odestupy.
Poctivě nosit do uzavřených prostor náhubek - ne frňák ven a vyžadovat od ostatních.
Návštěvy přijímat jen venku, nikoho nepouštět do bytu.

Bod jedna důsledně pro ty co to reálně mohou, pokud musí pracovat tak je to poroblém ale i tam minimalizovat bezprostřední kontakty.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

sice v němčině

pěkný pálky -pokuty v Německu

to by šumaři z ČT09 A SEZNAMU nevydejchali

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Netolického nebo Kubu, pak Vám musí být jasné, že hejtmani se s vládou NEhodlají na čemkoli DOMLOUVAT.
Hejtmani chtějí DIKTOVAT a jediné, o co jim jde, je dostat od vlády prachy; a to bez jakékoli kontroly nakládání s nimi.

Vyhlášení NS pro určitý kraj bude znamenat, že v konkrétním kraji bude moci být nasazena armáda do nemocnic a starobinců a použity prostředky SSHR. Nic víc.
Zrušení finančních kompenzací platí od podnělí 15. 2. 2021, neboť bylo prováděno v režimu celostátního NS.
Karlovarskému kraji ad hoc NS nijak zvlášť nepomůže, protože např. převozy do nemocnic mimo kraj opět byly prováděny v režimu celostátního NS.

Ferjenčíkovi asi docvaklo, do jaké situace dostali hejtmany - zejména co se odpovědnosti a eventuálních politických dopadů týče - takže zkouší vochcávku, která by poslance vyvinila z průserů spojených se zrušením celostátního NS.

Průměrný počet slepic: 4.4 (21 hlas)

armádě nasazené do nemocnic a starobinců tady mluvíte? Armáda ČR ma. necelých 26 tisíc lidí,z toho nejmíň polovina jsou poručíci a výš ( ti do starobibce nepůjdou a ani by tam nic neuměli) a vojáci na misích. A zbytek? Cobybyl platný zelený mozek žhavý střílet a hrát si na vojáčky ve špitále?

Průměrný počet slepic: 4.1 (17 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Protože AČR hákuje v chorobincích a starobincích už rok, kdy nahrazuje nemocný personál.

Průměrný počet slepic: 3.7 (10 hlasů)

Občane vidíte, Netolického jsem slyšel a myslím si opak. Netolický je ČSSD mimo špičky, ale loajální. Nemá rád Zemana ani Babiše. Většina hejtmanů mluvila naprosto realisticky - bez nouzového stavu to budou mít strašně těžké. Ty výhrady stran třeba těch malých obchodů byly přece oprávněné. Opozicě v parlamentě, zejména piráti a Rakušan nemají zkušenosti z vládnutím a v té opozici nemají k dispozoci státní administrativu a tím i skutečné informace. Hejtmani právě protože vládnou mají skutečný zájem se dohodnout a Babiš také. Stran armády Metnar sdělil, že nasazení armády nebrání nic i bez nouzového stavu.
Krom toho úplně postačí hejtman za ANO, který požádá. Ostatní pak pod tlakem skutečnosti se budou rychle přidávat, zejména pokud by se britská varianta teprve rozjela a začala útočit na jejich nemocnice.

Průměrný počet slepic: 3.2 (10 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tedy to nejdražší a administrativně nejnáročnější "řešení". A nic to nemění na faktu, že to jsou ad hoc rozhodnutí BEZ možnosti CELOSTÁTNÍ koordinace.
Pokud jsou Piráti a STANkaři tak nezkušení, neměli se pouštět do tak nebezpečného dobrodružství. Teď už se nemají jak vyvinit a vochcávkama to jen zhorší.

Metnar se evidentně rozhodl postavit proti vládě a patrně si od toho slibuje nějaké politické body do hypotetických podzimních voleb.
Nevím ovšem, podle jakého zákona chce postupovat.
ÚZ o bezpečnosti ČR mu to MIMO NOUZOVÝ stav neumožňuje, zákon o KZ taky ne.
Podle § 95 zákona o ochraně veřejného zdraví také nemůže postupovat, protože ten se týká pouze organizací v resortu MZd.
Ani podle zákona o AČR nemůže postupovat.
Při velmi extenzivním výkladu by mohl použít POUZE § 11 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických zařízeních, který zmiňuje "mobilní zdravotnická zařízení ozbrojených sil".

Takže vláda bude vyhlašovat ad hoc krajské nouzové stavíčky, podle kterých bude Metnar operativně zřizovat mobilní vojenská zdravotnická zařízení?
Teoreticky je to možné, ale v reálu?
Nemluvě o tom, že v tu ránu nastoupí parta "Zahumenských" se žalobami. A že budou mít matroše hafo - počínaje hospodařením s veřejnými prostředky, přes zneužití pravomocí a diskriminaci až po "lický práva". To by musel mít Metnar setsakra dobrý a LOYÁLNÍ právnický tým, aby to ustál. Ale třeba ho má, když tak machruje...

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

Stran těch pidistavů nemám pročtené ony dotčené zákony, takže Vám věřím. Ale i to řeší to, zda nouzový stav ano či ne - pro všechny. I pro ty hejtmany. Hygiena třeba pod ministerstvem zdravotnictví nikoli pod hejtmany. Dobrý hejtman ví, že spolupráce s vládou je nutná a nouzový stav účinný pomocník. Právě Netolický je výborný hejtman, přes situaci ve vedení ČSSD (Petříček, ten co mu dělal asisenta, a spol.) šel svou cestoua post hejtmana zaslouženě obhájil. Je to velice rozumný chlap.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale ad hoc stavíčky? Tu čtvrtnouzový, tu půlnouzový, tu celonouzový? Podle toho, jak si to který kraj objedná u vlády?
To přece nemůžete myslet vážně.
Pokud by jakýkoli premiér na něco takového přistoupil, měl by být neprodleně distribuován do nejbližšího blázince na uzavřené oddělení.

Ad hejtmani - V tom případě nemáme dobrých hejtmanů. Resp. možná několik vyjímek, ale většina dobrými hejtmany není. Protože celou dobu kovidovou s vládou spíš NEspolupracují a zjevně s ní NEjednají.

Netolický obhájil, protože je ochotný koalovat se skoro kýmkoli. Takže si ho pravice ponechala jako hromosvod.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Možná si nerozumíme. Stran armády jsem Vám dal za pravdu. V tom ostatním se holt názorově lišíme. S tím Občane asi nic nenaděláme.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Když si projedete tiskovou svodku, pak máte celkem recht. Žumpalisti výroky hejtmanů pro ovčany řádně poupravili. Zvláště v titulcích svých rádoby (lži) zpráv.
Ale, když si poslechnete/přečtete záznamy, co jednotlivě skutečně řekli, tak je to vždy trochu jinak. Hejtmanům totiž ihned došlo, že si truc svých partají z velké části zaplatí z krajských rozpočtů. A postupně jim dochází, na koho by se ta odpovědnost za následky jejich rozhodování přenesla.
No, a jestli se hejtmani před jednáním z vládou jednotlivě prsí, tak si jen vymezují hřiště a předvádí se svým věrným.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

In reply to by SaturniN (neověřeno)

Trvalý odkaz

Několikrát.
Zejména Netolického arogance a nenávist byly až strašidelné. Neumím si představit, jak se někdo takhle opilý vlastní mocí DOMLOUVÁ s někým, koho až patologicky nenávidí.
Kuba to opakovaně ŘEKL celkem na rovinu - chceme nouzové pidistavíčky A PRACHY. HODNĚ. HNED.
Co upravovali presstituti, mě nezajímá. Pro mne je důležité, co hatemani ŘEKLI na kamery.

Průměrný počet slepic: 4.8 (10 hlasů)

schody, seč může. O jeho osobních pohnutkách si nedělám iluze. Ale, jak mu jeho ego překříží prachy, hned mu zmehne: „Pro mě varianta stav nebezpečí nepřichází v úvahu. A to z toho důvodu, že všechna opatření, která by kraj nařizoval, by také musel platit. Už nyní jsme pandemií mimořádně zatíženi a z tohoto důvodu je stav nebezpečí až tou poslední variantou.“
Teď hned nemůžu najít text, co prohlásil Kuba, ještě během jednání PS, jak horoval pro zachování nouzáku, než mu to Fialoví chlapci politicky náležitě vysvětlili.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

velmi se mi líbí "Majka citací prokázala......." Prokázala leda prd. Každý právník prokáže citací vybraných zákonů cokoliv. Každý pochopitelně něco jiného.

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale ano, prokázala. Přečtěte si pozorně ty citace. Hejtman vyhlásí stav nebezpečí a i jediný hejtman může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu právě a jen pro jeho kraj. Žádný problém třeba právě v Karlovarském kraji. Odůvodnění? Chebská nemocnice. Je to naprosto jiná situace než s celostátním nouzovým stavem, nemající nic společného s rozhodnutím sněmovny. A tvrdím, že by se sněmovna svého práva rozhodnout o zrušení nouzového stavu ani nepokoušela.

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

důvodem pro vyhlášení stavu nebezpečí a tím méně pak stavu nouze.
A situace v chebské nemocnici JE managerským selháním jak na úrovni špitálu, tak na úrovni kraje. Od toho je ředitel nemocnice, aby požádal kraj o pomoc, a kraj, aby s Asociací krajů se dohodl se sousedy na výpomoci. Absolutně nic jim v tom nebrání.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Může být - to managerské selhání. Lidská chyba se stane. Babiš přece také managersky selhal přílišným uvolněním na podzim.

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

MAJKA jako každý jiný zde
jen sdělila svůj osobní názor, NIC jsem neprokazovala a prokázat ani neměla ambici.

Nehraji si zde na autoritu, vystačím si v práci.

TO, že Alex má nějaký názor a měl napsal pak spíše UKÁZALA (když už měl potřebu mne v kontextu jeho textu zmínit) je možné, ale pokud jste můj komentář četl a přesto takto reagujete, máte problém s elementární logikou.

A nebo jen trpíte potřebou si kopnout,
to si už proberte sám se sebou nebo s těmi, co najednou ve Vás nevidí "elfa",
ale "dobře zaražené vidle".

JÁ skutečně nemohu za slova napsaná jiným,
takže si svůj "prd" v mé souvislosti vetkněte laskavě (pane rk) za klobouk!

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

bych nařídil na hranicích klystýr a potom 10denní půst

Průměrný počet slepic: 4.6 (19 hlasů)

Při návratu z Říše
bývá bordel v břiše -
střeva plná emocí,
semeniště nemocí.
Tlusté střevo plné jídla!
Sedni si tu na svodidla
nafasuješ klystýr státní
svěrače na chvíli zatni
a potom je rychle pusť,
nejlíp tady, nad propusť.

Průměrný počet slepic: 4.5 (24 hlasů)

A já myslel, že hranice se zavře a zůstane zavřená.
Pořád.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

... utíral zadky německým marodům a penzistům?:

"Do Německa mohou od neděle z českých pendlerů dojíždět jen zdravotníci, oznámilo spolkové ministerstvo vnitra. Sasko už v pátek uvedlo, že vedle zdravotníků umožní vstup i pracovníkům v zemědělství. Bavorsko dosud žádné výjimky neurčilo."

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/nemecko-umozni-dojizdet-jen-ces…

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

by si museli vybrat, jestli chtějí zůstat v Německu a utírat zadky tam, nebo jestli pomohou zdravotnictví u nás.
Třeba v Chebu.
Stejně vystudovali za naše peníze, ne za německé.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

In reply to by Jan z Helvajzu (neověřeno)

Trvalý odkaz

Řiť skopčáka - zlatý důl
Helmut Günter či Abdul
když ji má dost posranou
je pod moji ochranou.
Připendluji třeba z prahy
přiložím mu satén vlahý
na čvachtavé půlky,
vyleštím i kulky.
Bože to je vůně,..
Ne, já nejsem čuně.

Průměrný počet slepic: 4.8 (16 hlasů)
Trvalý odkaz

Probíhá další den procesu impíčmentu Trumpa a po hodinách a hodinách teatrálních emotivních výstupů demokratů se na řadu dostali i Trumpovi právníci.
Všechna ta vystoupení jsou úderná a dobře připravená, stojí za to se na ně podívat.
----------------------
Krásné prosté vystoupení Trumpova právníka Michael T. van der Veen

Impeachment Chaos: Donald Trump attorney talks back to Impeachment Managers
https://www.youtube.com/watch?v=v5TBeAlpWlw
----------------------
Hlavní téma impíčmentu Trumpa je jeho hláška "fight like hell", která zazněla v jeho projevu k demonstrantům u Kapitolu.
A zde je sestřih kolikrát tuto výzvu použili demokraté, je to dokument o jejich nehorázném pokrytectví. V dokumentu je také sestřihán vztah demokratů a celebrit:

Trump’s lawyer plays a video of Democrats and celebrities advocating violence at impeachment trial
https://www.youtube.com/watch?v=aj1Rwlztapg
------------------------------
Série záběrů za poslední roky, ve kterých demokraté volali po impíčmentu Trumpa:

Trump lawyer plays video montage of Democrats calling for Trump's impeachment
https://www.youtube.com/watch?v=cq4GiGTZaKQ
------------------------
Další skvělé vystoupení prokazující pokrytectví a dvojí metr demokratů, kteří v minulosti mnohokrát zpochybňovali výsledky voleb

Trump lawyer plays video montage of Democrats doubting election results at impeachment trial
https://www.youtube.com/watch?v=OjnX4IUt_eo
------------------------
------------------------
Bidenova administrativa oznámila: Okolo 25,000 žadatelům o azyl, kteří dostali rozkaz od bývalého prezidenta Donalda Trumpa, aby čekali v Mexiku, zatímco americké imigrační soudy zpracovávaly jejich žádosti, bude nyní umožněno překročit hranice od příštího týdne.

Biden administration to allow 25,000 asylum-seekers to cross US-Mexico border while cases are pending
https://www.foxnews.com/politics/biden-administration-allow-asylum-seek…

Průměrný počet slepic: 4.5 (15 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

„ …. Pokud bude EU i nadále vystupovat jako obhájce zájmů Velkého bratra za oceánem, zbrojních koncernů a nebude spolehlivým partnerem, ale i nadále zůstane jen zdrojem dalších podrazů a embarg, Rusové se zbaví svých „zapadniků“ a s plnou parádou (a těžkým srdcem) dokončí obrat na východ.
A protože stejný obrat právě teď provádí i Velký bratr za oceánem, mohou si naši zuřiví „euroatlantici“ začít objednávat plastické operace na zešikmení očí. …“
https://outsidermedia.cz/p-c-roberts-rusko-uz-ma-infantilniho-zapadu-ta…

Průměrný počet slepic: 4.1 (15 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

Maneco, tak hlasování skončilo 55:45, ještě tam asi zkoumají, jestli tam může někdo změnit svůj hlas (senátor Graham po hlasování přeběhl k démonům), nebo co, nevím, proč se tam nic neděje, ale jestli potřebují 67 hlasů, tak to asi dohromady nedají. A nebo mi tam něco uniká?

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

Tak jestli správně chápu proceduru, tak hlasovali s výsledkem 55:45, ale výsledek nevyhlásili, udělali přestávku a pak to odročili do 12,30. Mám dojem, že teď probíhá brutální tortura a vydírání republikánských senátorů a vůbec se nebudu divit, když po odročení se změní výsledek na 67:33. To bude teprve demoška, jak má být.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Petře, myslím, že to ještě nebylo závěrečné hlasování, pouze hlasovali, jestli mají být předvoláni svědkové z 6.1.2021 z Kapitolu
(vůbec nemám pochyb o tom, že jsou to budou svědkové zkorumpovaní demokraty).
A ano, PRO bylo 5 rep. senátorů, tedy hlasování bylo 55:45.

5 GOP senators vote to allow impeachment witnesses
https://www.youtube.com/watch?v=FVNrSovobKw

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

v Melbourne.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia/melbour…
To není žádná cochcárna jako v ČR, ale zákaz vycházení, všechno zavřené, ven max. na nezbytný nákup a do práce, pokud tuto není možné provést z domova.
Mezinárodní letiště v Melbourne skoro zastavilo provoz, kdokoli se chce dostat do města, musí nejprve do karantény.
Jde o pátý lockdown, přičemž ten nejdelší trval 111 dní.

Britská mutace se dostala do města z karanténního hotelu. Takže někdo bude mít velikánský malér.

Jinak Austrálie jede v podobném režimu jako Nový Zéland. Tedy přísná izolace od okolního světa a povinná karanténa pro ty, jež nelze nevpustit na své území. Žádné cestování, žádná turistika.
Australští podnikatelé skučí stejně jako ti čeští. Ale o nějakých kompenzacích pro ně jsem nikde nic nenašel. Je tedy možné, že si po dobu karantény prostě musejí najít jiný zdroj obživy a čerpat rezervy; a nikoho nezajímá, jak a zda podnikatelsky přežijí.

Průměrný počet slepic: 4.2 (19 hlasů)
Trvalý odkaz

že toto desatero není Sasinův seznam potřeb :)

Ale k věci:
Masterovo koronavirové desatero je logické a v zásadě mu není co vytknout. Nazval bych to měkkým lockdownem. Podobnými pravidly se řídím už od října, když covid ukázal svoji sílu. Nechodím tam, kde mě nezvou. Neorganizuji sám žádné akce. Když mě někdo pozve na jednání, návštěvu, rodinnou sešlost, výlet atd., rád přijdu, protože sociální kontakty jsou pro život životně důležité a veselá mysl je půl zdraví. Stát a jeho taktiku ignoruji, protože není hodna ani respektu, ani následování. Osobně počítám s tím, že dříve či později mohu covid dostat. Považuji to za přirozené. Už jsem měl v životě lecjakou chřipku nebo angínu. Respektuji strach jiných a beru na to ohledy při osobním styku. Až skončí chřipkové období, už se to pomalu blíží, přenastavím svůj osobní měkký lockdown do normálního režimu.

Pokud v pondělí pustí vleky, rozhodně vytáhnu lyže a pojedu na vzduch. Považuji to za aktivitu zcela bez rizika.

Pokud otevřou i hospody, určitě si vezmu knížku a půjdu posedět. Dám si oběd a nechám dýško. Vím, do které hospody půjdu a proč.

Když se ozvou kamarádi, půjdeme i na karty. Pokud se nebudu cítit zdráv, omluvím se. Nechci být pro někoho rizikem. Totéž udělají i ostatní, dobře se známe.

Těším se na otevření bazénu, sauny, whirpoolu a páry. To je ideální zimní relaxace pro tělo i ducha.

Průměrný počet slepic: 3.5 (21 hlas)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.