Očkovat / neočkovat

Autor

V bratrovražedné diskuzi mezi očkovanými a neočkovanými je zcela opomíjen jeden úhel pohledu na nějž bych si dovolil upřít pohled ctěných čtenářů, vidláků i vidlákofilů.

Jedinec lidského společenství, jak je obecně známo, patří k jedinému z živočišných druhů, který je schopen uvědoměle rozhodnout o ukončení své existence. Většina pramenů tvrdí, že skupinové sebevražedné výsadky kytovců na pláže nelze klasifikovat jako uvědomělé, alespoň do doby, než se vědátorům podaří proniknout do mozkových pochodů těchto tvorů.

Občané, kteří se rozhodli odmítnout očkování, se rozhodli v konfrontaci s virem případně i zemřít, obětovat svůj život v boji za svobodu rozhodování jedince, vůči brutalitě státní mašinerie, a to nejen onen život abstraktní, který mnozí rozervaní vědci či umělci „obětují“ aby sdělili lidstvu své vidění nespravedlivého světa, ale obětovat život skutečný, fyzický. Jejich zásadový postoj je, zajisté, třeba obdivovat.    

Existuje skupina občanů, členů podnikatelského sektoru, která těmto hrdinům tleská a to hlasitěji než ostatní. Jedná se o podnikatele v oboru pohřebnictví. 

Nejen truhláři, ale i výrobci sololitových polotovarů pro výrobu schránek poslední cesty (rakví), nejen zakázkoví krejčí šijící smuteční smokingy pohřebních řečníků, ale i výrobci vlněných látek a kostěných knoflíků, papírových polobotek do rakve…. synergický efekt zvýšené úmrtnosti populace zasáhne mnoho zdánlivě nesouvisejících oborů a zajisté významně zvýší hodnotu Hrubého domácího produktu (HDP) a možná i posune naši zemi vzhůru na žebříčku zemí dle HDP vztaženého k počtu obyvatel (zvláště, bude – li obyvatelů významně ubývat).

Významně zvýšený ekonomický obrat (tržby) široké pavučiny souvisejících činností přinese, při relativně konstantní nákladovosti obřadů poslední cesty i významně zvýšený zisk, nejen jako základ pro daň z příjmů fyzických i právnických osob, tudíž příležitost ke konsolidaci veřejných rozpočtů, ale i příležitost k reinvestici volných zdrojů do samotných technologií nejen svozu zcepenělých bližních, ale i jejich žárové likvidace.

Černé, zlatem zdobené limuziny budou nahrazeny patrovými vozidly s vícelůžkovou úpravou, kremační pece (nebudou – li nahrazeny jiným řešením) budou překonstruovány na kontinuální, průběžné, v nichž na jedné straně ještě dohořívající jedinec bude na pásu procházejícím žárovištěm nahrazován jedinci dosud nezažehnutými… v úvahu jistě přijde i možnost využití zvýšených objemů odpadního tepla… Rozprachové loučky u krematorií budou osazeny rozmetadly popela….

S každým uhynulým jedincem bude, v souladu s aktuální akutní potřebou planety, fakticky ukončena i jeho uhlíková stopa, byť o samotné tečce (žehu) panují dosud pochybnosti. Samotná žárová likvidace je emisně významně nepříznivá, budou zvažovány i jiné možnosti, např. rozpouštění v kyselinách, po následné neutralizaci zásaditými roztoky, ukládání vzniklých solí do země (např., do vytěžených důlních děl), nebude – li možno využít je jako zemědělské hnojivo, nebo např. příměs do motorových paliv (budou – li dosud používána). Tato varianta nakládání s výsledným odpadním produktem bude naprosto neutrální k ohroženým ochranným vrstvám atmosféry planety.

U samotných smutečních obřadů dojde k významné racionalizaci. Projevy smutečních řečníků budou do značné míry unifikovány, vyzdvihování kladných vlastností a zásluh bude do značné míry anonymizováno. Hudební doprovod bude omezen na několikavteřinové jingly. V případě úmrtí VIP osob, jichž je nadlimitní množství, nebudou vyhlašovány dny státního smutku (brzdily by proces kontinuálních kremací), budou omezeny na minuty státního smutku. Např. státní smutek za zemřelého státníka bude od 13.42 do 13.57 hod., za zemřelého disidenta od 13.12 do 13.18 hod., za zemřelou umělkyni, členku Národního divadla v Praze od 13.17 do 13.21 hod. Dělové salvy budou, vzhledem k eliminaci uhlíkové stopy, nahrazeny sborovou recitací. Případné církevní obřady budou nahrazeny prezentací na sociálních sítích.

Nedořešena zůstává přítomnost pozůstalých na smutečních obřadech… roušky, rozestupy, umyté ruce…

Vzhledem k výše uvedenému pohledu na problém ne/očkování je třeba variantu neočkování co možná nejhlasitěji podpořit. Případné, zákonem nařízené, povinné očkování je nutno klasifikovat jako zásah státu omezující svobodné podnikání a všem spolupracujícím oborům bude třeba uzákonit nárok na státní kompenzace, bez ohledu na potenciální nežádoucí destrukci státního rozpočtu.

Autor není vlastníkem krematoria ani pohřební služby.

Pozn.: při kompozici tohoto textu nedošlo k protržení žádné blány (ani mozkové)

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 2.6 (196 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Tak to je poprvé na Kydech, když ču článek, který je tak trefný a vtipný.
I Asfaltový holub musí tiše závidět, kam se on hrabe se svým sarkasmem...

Průměrný počet slepic: 2.7 (62 hlasů)

Větší sračku jsem ještě nečetl.

Průměrný počet slepic: 3.6 (50 hlasů)

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ani jsem ten hrozný blábol nemohla dočíst až do konce.

Průměrný počet slepic: 3.6 (36 hlasů)
Trvalý odkaz

Uhlíková stopa po umrlci nebude velká. Půlka člověka je voda, ta se změní na páru. Uhlíku není mnoho, pár kilo. A v úvahu se musí brát, že spálení těla je čin ekologický, návrat do lůna přírody. Není proto zapotřebí si dělat starosti.
A patrně se tady shodneme, že lidstvo je na planetu Země příliš velké. Ve škole jsem se učil, že lidí je něco přes dvě miliardy. Dnes přes 7,5 miliardy. Je tedy z čeho brát. Takže také žádné starosti.
Musíme si uvědomit, že nic nejde samo, musí se pomáhat. Jak kdo umí.

Průměrný počet slepic: 4.5 (40 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Na Slovensku se uvažuje o tom, aby měli nebožtíci i po smrti roušku, prosazují členové lékařské obce! Takže bez smajla...
Měří se CO2 nikoliv uhlík, kvůli chemické rovnici, na jejímž základu se vypočítávají emisní povolenky a z čehož se bude odvíjet, kolik v budoucnu zaplatíte za el.energii, hihi! A jelikož jsme si v Uhniji všichni rovni, patrně rovnoprávně zmrzneme a špinaví k tomu, neb nemám na zahradě ohniště, na které bych postavil litinovou vanu, neb nemám ani zahradu, ale ulici plnou parkujících aut. Ty po nastartování spalovacích motorů produkují tolik vodní páry, že není statistika, kterému by se chtělo počítat, kolik tun vodní(skleníkové páry) vlastně lidstvo vyprodukuje. Proč? Protože to by vlastně nešlo zveřejnit! Představte si, že by jste třeba musel vypít 10 litrů vody, aby jste zachránil svět?! Co by tomu řekli alkoholici nebo Huston?

Průměrný počet slepic: 4.8 (34 hlasů)

In reply to by robertík 007 (neověřeno)

Trvalý odkaz

V jedné reportáži o tom jak nějaká paní zemřela doma na koronavirus (v Británii) bylo svědectví manžela, že zdravotníci co pro ní přijeli jako první udělali, že zemřelé zalepili lepící páskou ústa. Že prý je to běžné, Takže pánové, nezapomeňte se holit, ať ta páska dobře těsní, až vás budou odvážet do chaďáku.

Průměrný počet slepic: 4.6 (14 hlasů)

neměl otevřená ústa.
Kdysi se to v našich zeměpisných šířkách a délkách řešilo převázáním nebožtíkovy hlavy šátkem.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Ano, je to tak. Trochu srolovaný šátek se vedl pod bradou a uvázal na temeni hlavy nebožtíka, jakmile nastala posmrtná ztuhlost, dal se pryč. Dříve lidé umírali doma a nebožtík zůstával až do pohřbu doma, pohřeb byl třetí den po úmrtí - tedy aspoň v mé rodné vísce. Moje o hodně starší sestra vzpomínala, že se k nebožtíkovi chodili příbuzní modlit, něco jako smuteční stráž. Pak ale i tam dorazil pokrok.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Strejdo!

Pára. Vy řeknete mir nix, dýr nix pára a ani se neotřesete hrůzou. Vám by klimaalarmisti dali.

Pára = další z strašných skleníkových plynů!!!

Průměrný počet slepic: 4.8 (24 hlasů)

Nově se argumentuje, že vodní páry zůstanou v atmosféře pouze 9 dnů, zatím co CO2 4-200 let

A ze všeho nejnebezpečnější skleníkový plyn je dihydro mono-oxid... v kapalném stavu je to kyselina, dokáže zabít v množství jedné polévkové lžíce... :)

pozn.: věděli jste, že jedno z měření stavu CO2 v atmosféře se provádí na Mauna Loa na Havai? Je to činná sopka. A prý je tam taky za nárůst hodnot může člověk...

Průměrný počet slepic: 4.9 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

sice vymyslel patrové dabl-dekr pohřebáky, ale vůbec nepřišel na to, že by se neekologické spalovací komory mohly zefektivnit přestavbou na dabl-dekr pecíky.
A ještě by se dalo uštřit za placenou obsluhu. Já bych k těmto moderním výdobytkům civilizace přibral pár bezďáků, kteří by se mohli za pár prázdných skleněných flašek ohřát u ohně. A ti, kteří by nenasbírali za celý den potřebný počet flašek, museli by do ohně přikládat soudruhy nebožtíky. Tím by odpadl problém umrzlých soudruhů bezďáků a problém obsazenosti pracovních pozic přikladačů a pomahačů.

Průměrný počet slepic: 4.5 (25 hlasů)
Trvalý odkaz

Opravdu kokotský článek. Jak je známo, očkování pouze snižuje pravděpodobnost úmrtí na Covid o cca 60-80% v závislosti na vakcíně, době od očkování, a dalších proměnných. Pokud jsem člověk z nerizikové skupiny, tj. mladší 60 let bez cukrovky či obezity, je pravděpodobnost úmrtí nebo těžkých následků Covidu naprosto minimální. Dále jej snižovat vakcínou je tedy bezpředmětné, zvláště z důvodu, že riziko nežádoucích účinků vakcín je bez diskuse také nenulové, nehledě na to, že dlouhodobé (po pěti letech a více) nežádoucí účinky vakcíny jsou zcela neznámé.

Jelikož vakcína nebrání ani nakažení a šíření viru, je jakékoliv vnucování vakcíny komukoliv de facto trestným činem.

Průměrný počet slepic: 3.9 (101 hlas)

...vám každá dávka rozhodí přirozenou imunitu, takže nakonec v průběhu času třeba vznikne problém jinde, ale v diagnóze budete na/s....

Průměrný počet slepic: 4.5 (36 hlasů)

Až vymřou všichni 60+, tak už dávno bude mezi koronaviry dost jedinců (mutantů), kteří si pochutnají i na těch mladších.
Přispěje k tomu každý, kdo jim dá k dispozici buňky svého těla k volnému množení. Z těch očkovaných pouze někteří a pouze na 2 nebo 3 dny. Z neočkovaných dříve či pozdêji každý a na 10 až 14 dnů. Tak kdo bude při výrobě mutací víru pro vir užitečnější?

Průměrný počet slepic: 2.8 (43 hlasů)

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ani náhodou neplatí, že neočkovaní dostanou kovida dřív či později všichni. Naopak, je už dostatečně zdokumentováno, že člověk s dobrou imunitou může trávit několik týdnů 24 hodin denně (home office) v jednom bytě s kovidí rodinou a nic nechytnout.
Nemluvě o tom, že pro běžného člověka okolo 20 je naopak lepší toho kovida chytnout, tři dny pokašlávat a pak ho mají na háku, protože získají prokazatelně lepší imunitu než po očkování. Mám ve svém okolí řadu dospívajících, ti se dokonce aktivně snaží kovida ulovit (líbací párty s pozitivním ve škole) a nadávaj, jak pořád nic.

Data ukazují, že pro starce nad 60 má očkování smysl, pro mladé okolo 20 naopak nemá. Blbě jsou na tom ti okolo 40-50, o těch je to na vážkách. Měli by zvážit svůj zdravotní stav.

Průměrný počet slepic: 4 (21 hlas)

není asi dán každému, a i nevinný žert pro pobavení rozeberou. Naučte se smát, prosím

Průměrný počet slepic: 3.4 (34 hlasů)

za úkol vyhubit většinu lidstva na planetě?
Cih, zasmějte se svojí hlouposti, svíjí důvěřivosti deepstátu a svojí naivitě.
Jak vám to jde?

Průměrný počet slepic: 3.2 (28 hlasů)

budeš určovat, z čeho si lidi můžou dělat srandu a z čeho ne?
Budeš určovat, čemu se můžou smát?

Víš co?
Skoč hubou do zdi, vole.

Průměrný počet slepic: 3.2 (18 hlasů)

Lidé se obvykle smějí dvojímu: blbému a vtipnému. Není to sice totéž, ale těm trochu pomalejším to splývá. Tak se může stát, že prosťáček napíše dlouhou stať, v níž rozvláčně vaří notorickou blbinu, a radostně se plácá do kolen, jak je to vtipné.

Osobně mám za to, že Valouchovy tabulky logaritmů jsou větší sranda. Když člověk po několika úvodních větách pochopí, jaká je pointa zbývajícho textu, uff...

Průměrný počet slepic: 4.3 (34 hlasů)

...dobře si našeho alefnulu zapamatujte, jednou budou vaši vnuci maturovat z jeho literární tvorby...

Průměrný počet slepic: 3.1 (17 hlasů)
Trvalý odkaz

No tak zlatem zdobenou limuzínu jsem v našich končinách ještě neviděl. Většinou jezdí dvanáctsettrojka nebo jiná dodávka. Větší pohřební služby už dávno mají skříňové avie, protože někdy se těch funusů zkrátka sejde víc, takže to ráno naloží a během dopoledne to rozvážejí po krchovech jak zavážková služba nákupy. Na pojíždění po hřbitově se dnes často uplatní zvlášť upravený elektrický golfový vozík s protaženou korbou. Užitečný vynález: když se sundá plátěná střecha a na korbu se dá bedna, tak se v tom dá svážet smetí... nebo jezdit do hospody.

Přetížení rozptylových luk nehrozí, protože na rozptylovou louku se už i tak umisťuje zcela zanedbatelné množství popela, neboť celý obsah urny by trávník nepojmul. Zbytek popela, který se na louku nevejde, se schraňuje a jednou za čas odváží do společného hrobu. Nebo, když je hrobník hovado, tak se sype do odpadního kontejneru a zahrne listím.
Ten popel se navíc musí nejprve najemno pomlít v tzv. kremulátoru, protože "z výroby" obsahuje větší kousky - strusku a úlomky kostí. Mletí stojí čas. Proto, pokud je hrobník hovado, semele si více uren najednou a má to do foroty nachystané v kbelíku, ze kterého vždy jen naplní obřadní nádobu potřebným množstvím popela. Jinak řečeno: neobjednávejte si rozptyl. Nikdy nevíte, jestli právě nevyprovázíte pány Vonáska, Cardu a Potměšila, zatímco vaše babička dosud leží nenačatá vzadu v polici.

A ještě tip závěrem: v zájmu vlastního zdraví nikdy neříkejte hrobníkům, že za jim za pandemie "kvetou kšefty", nebo podobná moudra. Nekvetou, protože hrobníci nepracují v úkolu. Jsou placení furt stejně, ať se pohřbívá, nebo nepohřbívá. Hrobník je jediný člověk, u kterého máte jistotu, že vám nepřeje smrt, protože pro něj to znamená práci navíc.

Průměrný počet slepic: 4.9 (51 hlas)

Náhodou, na vojně jsem měl v četě hrobníka.
Ten nám dokázal ve zmrzlé zemi vykopat okopy s takovou vervou, že bych řekl, že ho to baví...

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Lidé tak nějak touží vítězit a neradi prohrávají. Proto se staví na stranu, která má větší sílu a šanci zvítězit. Více či méně vědomě přejímají její názory, a jsou stateční v pocitu bezpečí, který jim z tohoto spojenectví plyne. Je jedno, kdo je na druhé straně barikády. Vždy je to ten hloupější, nejvzdělanější, zlejší a ošklivější, který si za svou neblahou budoucnost může sám. Měl stejnou šanci jako ostatní, rozhodnout se moudře a přidat se k silnější většině. Je možné jím pohrdat, vysmívat se mu, ukazovat na něj a protože nám to ty nejdobřejší úmysly v zájmu celku morálně ospravedlňují, znepříjemňovat mu život. Totalita přišla, protože jsme jí to umožnili. Z pocitu vlastní slabosti jsme se přimkli k těm, kteří nám nabídli pocit moci a nadřazenosti nad odmítači. Zatím to nejsou koncentráky a uranové doly, ale už pro ně není místo ve společenském soužití a vyhazuje se z práce. Počkejte, až se jim napaří pokuty a sociálka sáhne na neočkované děti... Dobře jim tak antivaxerum. Až pomřou, uděláme za nimi tečku a zase bude fajn.

Průměrný počet slepic: 4.3 (47 hlasů)
Trvalý odkaz

Jo komu není dáno v apatyce nemkoupi

Průměrný počet slepic: 1.8 (15 hlasů)

Pro ziim

Průměrný počet slepic: 2.1 (14 hlasů)

Další přemrdaná maďarská opice, hozená přes Dunaj? Už je jich tam dost, jsou s nima jen problémy-

Průměrný počet slepic: 1.7 (19 hlasů)

...koupíš časem TEČKU,,,mezi světla
VÁŠ MYSLIVECKÝ SBOR, lesu zdar...

Průměrný počet slepic: 2.3 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Jsem neočkovaný a vsadím se s Plesnivcem, že budu žít dýl než on. Je mi 36 a chci fér trial, takže pokud je Plesnivec plesnivej, vydělíme to nějakým koeficientem.

Průměrný počet slepic: 3.5 (25 hlasů)

In reply to by mg42 (neověřeno)

Trvalý odkaz

36 říkáte? Já jen, že LOL používají sedmnáctileté děcka ...

Průměrný počet slepic: 3.5 (23 hlasů)

In reply to by MANDALADAN (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nemyslím si, to je jen vaše grandpa/rural představa o mladých lidech. Ti opravdu mladí čumí na TikToky a poslouchají Yzomandiase a celkově dělají věci, o kterých ani já nemám nejmenší ponětí. "LOL" není v žádném případě mladistvá zkratka, wake up, je rok 2021.

Průměrný počet slepic: 4.1 (31 hlas)

děsně free, cool a in? Po našemu Frikulín :-)

Průměrný počet slepic: 3 (25 hlasů)

In reply to by MANDALADAN (neověřeno)

Trvalý odkaz

nee ... frikulin nie som ani ja, je mi 44, a LOL mi neva, dokonca obcas pouzijem ... ono to je uz malem pre pubosov znamka staroby :P

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

In reply to by MANDALADAN (neověřeno)

Trvalý odkaz

LOL je zkratka z chatů online her, takže se naprosto běžně používala již někdy v roce 2005 ;)

Průměrný počet slepic: 4.4 (16 hlasů)

Co je to ten LOL?

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by VlastimilČech (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkratka "lol" (laughing out loud) je v komunikaci přes počítač opravdu úplně běžná. Je zařazena i v Oxfordském slovníku angličtiny.

Průměrný počet slepic: 4.2 (13 hlasů)

In reply to by MANDALADAN (neověřeno)

Trvalý odkaz

36 mam uz delsi dobu za sebou, ale OMG pouzivam dnes a denne :-D

Průměrný počet slepic: 3.8 (8 hlasů)

In reply to by Homer (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mne zase IT praxe naučila, že na RTFM něco je.

Průměrný počet slepic: 2.6 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Budte fer, Vidlaku, a napiste sarkasticky clanecek i na druhou stranu. Je tam materialu habadej.

Průměrný počet slepic: 3.7 (30 hlasů)

Mně přijde, že Vidlák je moudrej člověk a nezatracuje očko ani neočko. Čtu ho asi tři měsíce a čtu ho rád i jako „neočkovaný vrah babiček ééé“. Tenhle kyd od Plesnivce je ale mimo, úplně vidím, jak se mu při psaní potilo čelo, aby byl jakože vtipnej, no a nezdařilo se. Chápu, že psát článek každej den je únavný, ale come on, Vidláku, takhle si podělat tříměsíční streak zajímavejch článků? To je vyloženě škoda.

Průměrný počet slepic: 4 (46 hlasů)

Tak to si nemyslím, tím že ho Vidlák pustil ukázal lidem jaký názor je mimo jejich bublinu, tobě se zdá "krajní názorově", ale jaksi je potřeba slyšet, že je jiná bublina než tvoje, která si toto myslí a je si myslím potřeba to omlátit o lidem ze všech ostatních bublin.
V tomto mám Vidláka rád, jednou dá něco s čím souhlasím, jindy mě o hlavu omlátí jiný názor co mi pění krev a nasraně ho čtu, ale tak nějak rozum ví, že je potřeba slyšet jiné názory a je dobře, že nám je omlátí přes naše papule ;)

Průměrný počet slepic: 4.6 (13 hlasů)

odlišný názor, zatímco diskusi u Vidláka denně zásobují spoustou argumentů, proč se neočkovat, a to je podle nich v pořádku.
Neříkám, že Plesnivec napsal extra vtipný článek, ale oceňuji autora i Vidláka za odvahu to publikovat.
Protože dnes napsat proočkovací text je pomalu jako se v roce 90 přiznat, že volím komunisty. :-)

Průměrný počet slepic: 2.5 (22 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.