Oslava s fotbalem

Autor
Štítky

Přátelé, prosím odpusťte mi to, ale dneska nic nevyjde. Včera byl fotbal, zároveň jsme slavili narozeniny mojí ženy, zároveň jsme slavili narození syna mého kamaráda Ekonomického migranta, zároveň byl u nás na návštěvě čtenář JakuP, zároveň jsme slavili, že se do Vidlákova nastěhovali další přátelé... 

Měli jsme k tomu pěkné velké štěně a obecní pípu... Když teď píšu, vidím téměř dvojitě, mám strašně dobrou náladu a pramalou chuť psát. 

Tož promiňte. 

Vidlák

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.4 (50 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Viva Italia.

Průměrný počet slepic: 4.5 (15 hlasů)

In reply to by A je to (neověřeno)

Trvalý odkaz

s námi.

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

In reply to by A je to (neověřeno)

Trvalý odkaz

volal Viva Italia. Ale když jsem viděl těch 22 kráčů a rozhodčí před utkánim klečet , tak jsem z fotbalu neměl žádnou radost.

Průměrný počet slepic: 4.8 (33 hlasů)
Trvalý odkaz

Už jsem se lekl, že nadpis včerejšího článku je také reakcí na dnešní finále EURO...

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

valné většině neplacenou (samozřejmě vyjma učitelů, hasičů, policie a dalších kdo pracují pro občany).

https://www.nasrestart.cz/dostali-jsme-do-posty/3500-srovnani-ceska-se-…

Průměrný počet slepic: 3.5 (13 hlasů)

1) Švýcarsko NEMÁ celostátní minimální mzdu. MZ si určují jednotlivé kantony samy, a to referendem.
2) Švýcarsko má minimální počet ústředních správních orgánů. Kromě zamini, financí a obrany vykonávají kantony veřejnou správu samostatně.
3) Ačkoli jsem pátral usilovně, tak na švýcarském staťáku jsem údaj o struktuře zaměstnanosti NEnašel. Jsou tam platy dle sektorů, je tam délka dovolené, věková struktura, struktura podle pohlaví, ale počty zaměstnanců dle sektorů vč. veřejných zaměstnanců ne.

Takže jste provedl skok na špek; s rozběhem :o))

Průměrný počet slepic: 3.6 (8 hlasů)

In reply to by Občan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jisté je že český stát nikdy neplatil tolik státních a správních úředníků na všech stupních, a tak vysoko, jako nyní. Ten růst je viditelný pouhým okem. Můžete to považovat za správné, já ne.
Zkuste usilovně zapátrat i v české statistice, já to dělat nebudu, nestojí to za námahu.

Průměrný počet slepic: 3.7 (19 hlasů)

a pak se durdíte?

Já jsem ve státní správě nějakou dobu pracoval; sekl jsem s tím až v r. 2018, kdy už poměr nákladu práce a tomu neodpovídající mzdy byl neúnosný. O "platech" tamtéž mám pořád ještě docela dobrý přehled.
Naprosto nechápu, odkud se bere údaj o údajném průměrném platu ve st. sp., který by se měl pohybovat kolem 39000 Kč. Protože v r. 2018 měl VŠ (Mgr., Ing.), 1-3 roky praxe, nástupák 18 900.- Kč brutto. Já měl se 30 lety započitatelné praxe necelých 30000 Kč i s osobním ohodnocením. Aaano, pracoval jsem v resortu MPSV, kde jsou pohyblivé složky mzdy extrémně nízké. Jenže kolega (řaďák) z ministerstva na tom byl platově stejně jako já, řaďák z ÚP.
Kdo bral to, co nám chybělo do průměru, netuším.
Na obcích jsou platy ještě žalostnější; částečně i proto, že tam pracuje víc SŠ.
Někde si někdo rozděluje mezi sebou stovky milionů Kč na odměnách, ale obyčejných výkonných úředníků se to skutečně netýká.

ČR nemá nadbytek ůředníků, ale nadbytek vedoucích. Bylo to tak za c&k mocnářství, za první republiky, za socíku a je to i teď. Nejen ve správě, ale i v ozbrojených složkách. A služební zákony to ještě zabetonovaly, aniž by těm, co dělají tu skutečnou úřední , policejní, vojenskou etc. práci, poskytly jakoukoli kompenzaci.
Takže řadoví úředníci chybí, protože od té raubírny spousta lidí uteče při první vhodné příležitosti. V některých resortech (MPSV zejména) je fluktuace taková, že nově nastupující už nemá kdo zaučit.

Průměrný počet slepic: 4.6 (30 hlasů)

1. Je pravdivý údaj, že ČR má 482 270 státních zaměstnanců? https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zam%C4%9Bstnanci_v_%C4%8…
2. Není podíl 7 % oproti asi 6 900 000 obyvatel ve věku 18 - 64 let trochu mnoho?
3. Vykonává stát opravdu všechny služby vykonávané státními zaměstnanci efektivně?

Nebylo by vhodné některé státem vykonávané služby prostě zrušit?

Průměrný počet slepic: 4.4 (12 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

1) Je to prostý součet všech osob placených z veřejných rozpočtů.
"Státní zaměstnanec" je něco podobného jako "státní byty", "státní školy" apod.
2) Není. Ve Švýcarsku tvoří podle OECD podíl veřejně financovaných zaměstnanců 10% z celkového počtu pracujících. A to má jít o zemi s jedním z nejnižších počtů veřejných zaměstnanců v OECD.
3) Určitě ne. Kupříkladu v některých veřejných školách je 15 i méně žáků ve třídě. Ztrojnásobením počtu žáků ve třídách (spolu se zúžením vyučovaných témat) by stát ušetřil několik set milionů Kč ročně. Obdobně by bylo možné zredukovat počet zdravotnického personálu na indickou nebo bangladéšskou úroveň a ušetřit tak ročně miliardy Kč. Stejně tak by se mohly zredukovat počty hasičů, sociálních pracovníků, policistů atd.
Česká pošta jde s dobou a brzy tam nezbude nikdo jiný než "manageři".

Rozhodně. Všechny dosud na soukromníky delegované služby jsou dvakrát i vícekrát dražší než když je zajišťoval stát ve své režii, ale zato jsou hůře dostupné a méně kvalitní.

Průměrný počet slepic: 4.6 (27 hlasů)

In reply to by Občan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Je rok od roku vyšší ten "prostý součet"....

A je ten NÁRŮST "prostého součtu"- tedy počtu osob opravdu ku prospěchu celku, proč je třeba nárůst pro celkově podobný počet obyvatel, nebo je nás už o tolik více...... ?

Nevšimla jsem si, že někdo z komentujících by volal po seškrtání počtu učitelů, zdravotníků, hasičů....?

To byl tedy ten nárůst "prostého počtu" v těchto profesích, když takto reagujete?
****
Ať dal PP (či někdo další) odkaz na co chtěl, kus k zamyšlení tam je a ne, že ne:

Dohonili jsme po 30 letech ten západ třeba v platech (mzdách) a kupní síle i těch nejméně placených,
má "plat" stejné profese v ČR obdobnou kupní sílu jako v EU - ale na západ od nás, kam prý patříme?!
(Švýcarsko radši do toho tahat vůbec nebudu)

O tom jsou dle mne ty poznámky lidí, kteří měli asi použít "státní zaměstnanec" -tedy v uvozovkách ,
jako to udělal NKU a hotové...
*******
Od strany 38 v odkazu níže si může počíst každý sám, NKU snad neuvádí žádný "hoax".
(Zpráva za rok 2019, to ještě o KOVIDU nebylo)
****
Kopíruji:
"Výdaje na platy státních zaměstnanců .

Podstatnou část běžných výdajů tvoří výdaje na platy zaměstnanců organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací (dále také „státní zaměstnanci“). Objem vynaložených výdajů souvisí nejen s výší průměrného platu, ale také s počtem státních zaměstnanců. POČET státních zaměstnanců byl za posledních 10 let nejnižší v roce 2013,
kdy činil 413 595 osob. V roce 2019 činil 449 018 osob, což znamená, že došlo k nárůstu o 35 423 osob.
Meziročně rovněž roste procentní podíl počtu státních zaměstnanců na celkové pracovní síle obyvatelstva,
což stále více zatěžuje hospodaření státního rozpočtu.
Zvyšující se počet zaměstnanců placených státem s sebou nese vyšší výdaje ze státního rozpočtu.
Zatímco v roce 2011 vydával stát na platy 130,2 mld. Kč (minimum za posledních 10 let), v roce 2019 již 209,5 mld. Kč, tj. téměř o 80 mld. Kč více.
Růst výdajů na platy státních zaměstnanců byl výrazně rychlejší než přirozený růst platů a mezd v celé společnosti díky ekonomickému růstu.
Podíl platových prostředků na celkových příjmech státního rozpočtu kulminoval v roce 2009.
Důvodem byl výrazný a neplánovaný pokles příjmů státního rozpočtu z důvodu ekonomické recese.
V dalších letech, i díky klesajícímu počtu státních zaměstnanců (reakce na hospodářskou krizi), tento podíl klesal. Minima dosáhl v roce 2016, kdy činil 11,82 %. Od té doby však rychle roste. V roce 2019 dosáhl 13,75 %. Tento trend je alarmující, protože ani díky příznivému ekonomickému vývoji vysoké a každoročně rostoucí příjmy nestačí k tomu, aby tento podíl klesal nebo se alespoň držel na stejné úrovni.
To znamená, že stále více příjmů státního rozpočtu musí být vynakládáno na pokrytí těchto výdajů.
Navíc při případném ochlazení ekonomiky, kdy příjmy státního rozpočtu neporostou tak rychlým tempem, se tento podíl bude zvyšovat a výdaje na platy státních zaměstnanců „ukrojí“ ještě větší podíl příjmů."

Zdroj:
https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/stanoviska-nku-ke-statn…

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

In reply to by Občan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Občane,
není nutné všechny činnosti vykonávané státem převádět na soukromníky. Některé stačí prostě zrušit. Jenže my postupujeme stylem Více Evropy! a pak je výsledek vždy tristní, když máme jen více státu.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Nechápete? Jste neslyšel nikdy základní poučku statistiky, kdy já měl celé kuře vy žádné, ale průměrně, jste sežral půl kuřete?
Musíš se někdy kamarádit s účetníma, ti ti pak řeknou, že u státu nebo státních organizací je docela dost peněz i na odměny a to tolik, že v organizaci který má 40 lidí, dostali odměny 1-3 tisíce, ale 5 lidí dostali odměny co se rovnali tabulkovému platu :D
Ano je to rok co se to stalo 2004 a viděl jsem ty čísla, ale tak nějak si nemyslím, že se něco změnilo dodneska anemyslím si že něco bylo jinak, před tím rokem ...

A nadbytek vedoucích? RWE dělalo v jednom roce "optimalizaci", kdy 2 ze tří vedoucích pozic zrušili a světe div se, vše fungovalo dál, jako by se nic nestalo :D A to je soukromá firma, tedy tím chci říci, není rozdíl státní/soukromá, je to na délce fungování firmy, kde narůstáí byrokracie...

Průměrný počet slepic: 4.5 (11 hlasů)

Neb část rodiny se ve st.sp. živí plně potvrzuji - navíc sehnat někoho kvalifikovaného na volné místo je takřka nemožné. Přitom práce díky hlavně lidové tvořivosti opozičních poslanců přibývá přímo exponenciálně. Pomalu aby měl každy subalterní úřada ke své odbornosti plné právnické vzdělání. Co roste jsou místa projektových manažérů - zprvu dotovaných Bruselem a pak zůstavších neb .... ne b nevyhodím dceru xylona žejo.

Průměrný počet slepic: 3.9 (14 hlasů)

třetinu zaměstnanců MV a ČSSZ tvoří brigoši. Vč. tak citlivých agend jako jsou cizinecká nebo kontrola výběru důchodového pojištění.
MV a ČSSZ tak obcházejí služební zákon a šetří si peníze pro nadbytečné vedoucí.

Průměrný počet slepic: 3.9 (10 hlasů)

brigádníci jsou jen součást výběru. Proč někoho zaměstnat a pak mít problém hovyhodit? Tak vezmou brigádníky a stálou smlouvu dostane jen pokud se osvědčí. Co je na tom špatně?

Průměrný počet slepic: 2.9 (8 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

smlouvu napr. 3 x 1 rok,takze 3roky nedosahne na hyposku nebo jiny druh uveru. Skvely start do zivota,pokud nema prachateho fotra.

Průměrný počet slepic: 4.8 (12 hlasů)

Po třech měsících to tam kouskují. A pokud je brigoš urputný a chtěl by zůstat, tak se musí účastnit "výběrových řízení" na služební místa.
Což probíhá tak, že komis přezkouší a pak dotyčný dostane vyrozumění, že výběrko sice vyhrál, ale bylo zrušeno. Někteří obdrží třeba pět takových lejster naráz. A jedou další rundu.
Švanda je, že ty lidi přitom nabírají na služební místa a teprve při podpisu smlouvy se dotyčný dozví, že je vše úplně jinak. Pokud se koukne, než to podepíše. Část zájemců je s tím pošle do řiti hned, část jich to prubne a výsledkem je, že většina nebo úplně všichni zájemci do tří měsíců odejdou. MV a ČSSZ ušetří obrovské prachy za osobko, dovolené a pod., které si pak rozdělí vrchnostě.
V důsledku toho fičí na cizineckém velkoobchod s údaji o pobytech a řízeních s nimi spojených. Podle tamních bezpečáků v tom jede až 30% zaměstnanců a nejde s tím nic dělat, bo nejsou lidi.

Průměrný počet slepic: 4.1 (10 hlasů)

Někdy v roce 1970 jsem v rakouských novinách četl , že v ČSSR je tolik úředníků jako by měla 50 mil. obyvatel. Od té doby se počet obyvatel snížil cca o 30%. Neví někdo jak se vyvinul počet úředníků? A to tenkrát měli jenom tužku , papír , logaritmické pravítko a maximálně mechanickou kalkulačku Nisa. Ale možná se někdo připravuje na to , že u nás bude žít 100 mil. lidí.

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)

A byla to pravda nebo jenom hra z čísli?
Já četl jednu disertačku, kde jedna paní dávala dva druhy výpočtů, pro české země za rakouska-uherska mezi 1869-1900 kde je počet úředníků 37301 v roce 1869 a v roce 1900 76188, ALE pokud prý sečte veškeré úřednictvo pak jsou čísla 70634 na 227855.
Přitom jsem četl článek z rakouských novin, kde si stěžují, že na správu rakouska uherska ze 49 mega lidma stačilo 140.000 uředníků a ted mají 300.000 na 7 mega.

A protože my jsme byli škaredej východ, a oni skvělej západ, si kladu otázku, jaké čísla porovnávali :D

Průměrný počet slepic: 4 (13 hlasů)

V jedné obci, soukromě řeknu jméno, občane bere uklízečka 18900, ostatní mají víc, beru rok 2014 (současný nevím), kde tajemník měl 45hrubího ;)
A pro upřesnění, v tom roce měla 1968 obyvatel a průměrná mzda byla dle tajemníka 25600 kč, a státní průměr té doby byl 25500 ;)
Takže nevím jaký "skutečný přehled máš", ale tyto čísla jsou na zákaldě žádosti o svoboném přístupu, kde se dal seznam zaměstnanců a k tomu číslo platu, takže ano odhad je, že uklizečka je to nejmenší čísla tajemník nejmenší, ale jsou to reálná čísla, žádné "u kafe mě řekl, že toto berou" ;)

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Neuklízí náhodou v Praze na magistrátu?
Ale jo, pokud si na to ta obec vydělá, tak je fajn, že i uklizečka má slušný plat.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

Nn, morava a v te době ani v Brně nebrali tolik, což tajemnik vysvětloval, že máme špatný čísla, že o Brně nemluvíme pravdu...
Tím, neříkám, že uklizečka nemá mít slušný plat, ale kdž má o 5 tisíc víc jak v Brně, tak je to divné...

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

A je placená od slova. Co papír to několik set slov....krát deset...
Není to špatné zaměstnání, práce bylo dycky dost, aji je nadále ... a asi i bude do budoucna.

Pokud je chytrá, tak si tu prácu veme aj dodom, na pozdějšek. To kdyby se zcela náhodou zas změnil celý státní režim.

Průměrný počet slepic: 4 (2 hlasů)

....státních nemocnic, státních škol, pošty, možná i OKD, určitě Budvaru, železnic, policie, soudů, sociálních a pod. služeb....a samozřejmě i těch klasických úřadů (tam je zaměstnáno cca 70 000 lidí)....a možná se tak dostane vám čísel ohledně počtu státních zaměstnanců takových, že budete náramně spokojen.
Příslušnou stranickou mafii jistě naleznete, která vás nejen tímto splněním svého volebního programu nadchne k radostnému smíchu.
A je to.
-------------------------------------------------------------------------------------
Čímž není řečeno, že náš typický úředník je nějaký nezkorumpovatelný supr dříč, který od rána do pozdního odpoledne slouží občanům k jejich plné spokojenosti, kvalitně a poctivě.

Průměrný počet slepic: 4.1 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

nějak sympatickým týmem, produkujícím extra koukatelný fotbal, nicméně jsou-li soupeřem simulanti a podvodníci, kteří trapně poklekavaji, nutí k tomu druhé, je jim trapně nadržováno vrchností (poměr trestu za opakované bučení při hymně a oslepování dánského brankáře a trestu za údajný a tradičně neprokázaný rasismus Maďarů), na evidentní podvody reagují stylem "koho to zajímá", pak prohru takových soupeřů nelze než upřímně oslavit.
K tomu ještě výhra tradičně šikanovaného Djokoviče a titul pro Messiho, krásná neděle. Ať se všichni referenti třeba poserou.

Průměrný počet slepic: 5 (34 hlasů)

který xichty za podvodníky neproměnili :-))))

Průměrný počet slepic: 4.4 (18 hlasů)

In reply to by Martin V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Máte pravdu - chtěl jsem tosám napsat už po půlnoci. jestli si toho někdo všimnul, že penalty za Anglii nedali ti, kvůli kterým dementi poklekávají.
Ti, kteří jsou pokrevně spříznění s dnešními gumovo-člunovými plaváčky.
Mám z výhry Italů neskrývanou radost.

Průměrný počet slepic: 4.7 (25 hlasů)

ať klidně poklekávají a omlouvají se za svou koloniální minulost,ale ať k tomu nenutí ty,kteří se nemají omlouvat za co. Takhle to je jen forma dalšího ovládání dalších.

Průměrný počet slepic: 4.9 (13 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

svátek - tedy to finále:
"Peklo ve Wembley. Při finále ME propuklo v útrobách stadionu nekontrolovatelné násilí"

https://sport.aktualne.cz/fotbal/euro/peklo-ve-wembley-pri-finale-me-pr…

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

no to je ale přeci ta "správná slušnost & inteligence" euroatlantské společnosti !! Vám se to nelíbí, je to přeci CÍL i naší nové mládeže ...

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

by vrátit,co nakradla a šperkovnice by zela prázdnotou.Na rozdíl naší královské koruny,kde máme polidrahokamy od nás,z Kozákova.

Průměrný počet slepic: 4.2 (12 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

prošustrovala všechno/většinu, co její předkové zaváděním pokroku tak porůznu po světě pro "korunu" získali. Ona si jen vybírala desátky - největší nalezené drahokamy a pod., pro muzea - všechno zajímavé a co se mohlo hodit pro jejich muzea...to co předkové jimi "modernizovaných" zemí kdysi dávno dokázali.
sorry. ,
njn

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

takže si vybírala,dobré synonymum pro krádeže,asi jako odklánění

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.