Skupinové chování lidí a prezidentské volby

Autor

Nedávno tomu, kterak jistý zábavně naučný pořad ČT poukázal na skupinové chování lidí. Oč šlo.

Na nábřeží v Praze byl nastrčen figurant, jenž upřeně hleděl na nebesa. Nic se nedělo. I přidal se druhý figurant, jenž se postavil vedle prvního a upřeně hleděl do téhož místa na nebesích jako ten první. A ejhle. Lidé se počali zastavovat a čuměli tam, kam oni dva figuranti, ve snaze dopátrat se na co že to civí. Po ne dlouhé chvílce se skupina „vědců“ pozorujíc pozorně zcela konkrétní místo na nebeské báni rozrostla na cca 10 lidiček.

Následoval příběh druhý. V ordinaci lékaře zaplnili čekárnu informovaní figuranti. Ledva se dočkali prvního skutečného pacienta, započala domluvená hra. Zazvonil školní zvonek a figuranti se zvedli. Onen skutečný pacient se nechápavě rozhlížel po čekárně, cože se to děje - nicméně povstal. Jeden figurant za druhým mizel z čekárny po „absolvování“ návštěvy lékaře. Školní zvonek zazněl znovu a znovu, figuranti se stavěli do haptáku a onen skutečný pacient s nimi – s čím dál větší ochotou. Až došlo na chvíli, kdy onen skutečný pacient v čekárně zůstal zcela sám, školní zvonek zazvonil a on se již bez pochyb vztyčil.

K smíchu? Ale kdepak.

Někdo sdělí v médiích či v hlavním článku na blozích Aktuálně.cz nějakou totální blbost a pak to opakovaně používá jako klacek kdekdo v diskusích (papouškuje) a spolehlivě obrazně řečeno vstává jakmile se takový školní zvonek rozcinká jindy, jinde či v jiném článku. Stačí zmínit Zemana jako ožralu, jako soudem usvědčeného lháře (libovolněkrát), jako psychopata s „posudky“ od psychiatrů jako Payne, Sláma, Honzák či Hnízdil nebo zmínka o táhnutí na východ a v diskusích se objeví ti, kteří spolehlivě na dané cinkání zvonku vstávají.

A samozřejmě se tato problematika skupinového chování týká i prezidentských voleb. Jestliže se česká publicistika celý výkon mandátu prezidenta Zemana zabývá Zemanem výhradně z hlediska formy jeho stylu a nikoli obsahem, jestliže v rozporu se skutečností masíruje společnost v tomto punktu tezí, že Zeman táhne ČR na východ a účelově vytváří obraz Zemana jako provýchodního politika, protievropského, jestliže ho vykresluje v rozporu se skutečností jako člověka, jenž si ústavu vykládá k obrazu svému a táhne zemi k autoritativnímu režimu, je jen přirozené a logické, že volby prezidenta nebyly a nejsou ničím jiným než plebiscitem o stylu výkonu funkce Zemana. Zeman kontra antizeman. A kandidáti se prezentují sami stejně jako je prezentuje česká publicistika – ve smyslu kdo je v té formální rovině chování největší antizeman. A předmětem tzv předvolební debaty je v podstatném časovém úseku třeba účelové dokazování neslušnosti Zemana, když s nimi nedebatuje. Jen jeden kandidát se tomu vzepřel s tím, že je to rozhodnutí Zemana, na které má právo – Jiří Hynek v povolbové debatě neúspěšných kandidátů. I tady ostatní kandidáti prostě jen odkryli plně své ledví důvodů své kandidatury a způsobu vedení své kampaně.

A je doslova půvabné jak onomu skupinovému chování podléhají daleko snadněji vysokoškolsky vzdělaní lidé, politologové, ústavní právníci a vzdělanější část voličů (často jmenovaný skupina v průzkumech).

Takřka transparentně to ukazuje politolog Klíma v posledním pořadu Moravce takřka ve všem, na co zaměří svou pozornost, včetně své interpretace důvodů Babišovy podpory Zemanovi, proti níž stojí jednoduchá a plně pravdivá interpretace Vondráčka.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/218411030500114/

Ukažme si to na konkrétním příkladě – Zemanově jmenování Babiše premiérem po volbách s avízem, že ho jmenuje i v druhém pokusu.

Správné ústavní chování prezidenta je dlouhodobě prezentováno ústavními právníky jako chování na základě zvyklostí. Proto tedy měl Zeman pověřit ne jmenovat Babiše jako vítěze voleb premiérem a podmínit jmenování důkazem podpory – onou stojedničkou hlasů a neměl tvrdit, nic o druhém pokusu. Jedině takové chování je prý v souladu s ústavou. Pro politology je toto chápání ústavy dáno jejich výukou v tomto směru.

Nicméně zároveň ústavní právníci dlouhodobě hovoří o volnosti, jež dává znění ústavy pro její aplikaci – a mluví o tom jako o pozitivu.

Článek 68 ústavy

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
(2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
(3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry.
(4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny.
(5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Ústava sama tedy neobsahuje žádné pověření premiérem, nehovoří o žádne 101 podpoře a nic nehovoří o nutnosti většinové vlády.

Jaké jsou okolnosti, za nichž učinil Zeman to, co učinil. Do sněmovny se dostalo 9 subjektů. ANO ve volbách zvítězilo velmi výrazně. Vládu může sestavit jen ANO, z různých důvodů nikdo jiný. Všechny subjekty deklarovali před volbami i po volbách, že s Babišem jako trestně stíhaným do koalice v žádném případě ne. ANO trvá na Babišovi jako premiérovi.

Je tedy zřejmé, že Babiš může v prvním pokusu usilovat jen a jen o menšinovou vládu. A stejně tak je zřejmé, že v tom prvním pokusu důvěra nebude, jen pokud by se stal zázrak a připustme, že zázraky se občas dějí. Proto nešlo v reálu jen a jen o formální naplnění ústavy.

Zemanova zmínka, že i ve 2. pokusu to bude zase Babiš, kterého jmenuje neznamená tedy nic jiného než to, že jinou možnost pro reálné sestavení vlády prezident nevidí.

Jmenování Babiše pro 1. pokus je v plném souladu s ústavou a prezident pro to měl 2 důvody. Při pouhém pověřování s podmínkou 101 a zabejčilosti ANO a ostatních stran ohledně Babiše by mohla Sobotkova vláda slovy Zemana teoreticky vládnout celé 4 roky. Je tedy zřejmě více odpovídající skutečnosti po volbách, aby tak vládla vláda odpovídající novým preferencím voličů. A ten druhý důvod spočívá v Sobotkovi, jenž se prezidentovi jeví jako slabý obhájce národních zájmů při setkávání šéfů vlád v EU, zatímco Babiš se jeví daleko aktivněji, přičemž oproti Sobotkovi má výhodu znalosti několika jazyků, což mu umožňuje přímý neformální kontakt s rozhodujícími hlavami jiných států v EU (hned po jmenování na druhý den tak mohl Babiš vystřídat Sobotku na summitu hlav států EU).

Je zřejmé, že Zeman je v naprostém souladu s ústavou. Jako vždycky. Že ve svých krocích sleduje především zájem ČR a nikoli kamarádšoft s Babišem.

A je zřejmé, že ze strany ústavních právníků, politologů a jiných kritiků se setkáváme s jejich interpretací Zemana s mnohdy výrazným podílem jejich vztahu k Zemanovi, s jejich osobním nastavením vůči Zemanovi.

U mého přítele vlka zdůrazňujícího opakovaně svou nestrannost a měření jedním metrem je pak pozoruhodné např. to, že považoval výrok A. Vondry o tom, že u pana Drahoše absolutně netuší, jaké má politické názory za dehonestaci, když se objeví jako kandidát na rozdíl od Zemana slušný člověk.

U mého přítele vlka je pozoruhodné, že naprosto stranou ponechal prakticky první politický výrok pana Drahoše, že vládu s podporou komunistů by nejmenoval (jednoznačně protiústavní  výrok).

U mého přítele vlka je pozoruhodné, že ho neazajímá, jak se bude pan Drahoš - iniciátor a petent někdejší výzvy akademiků stran xenofóbie Čechů - jako prezident stavět k povinným kvótám stran migrantů, jakkoli jsou na stole a stále plně aktuální. Jde o renovovaný návrh Dublinských dohod, tzv Dublin IV, kde má být trvale zakotveno, pokud bude kdykoliv seznán příliv migrantů do Evropy přílišný budou vždy aktivovány povinné kvóty. Odsouhlasení možné většinově a stejně tak kdykoliv při aktivaci povinných kvót. Přítel vlk se vyjádřil, že důvodem pro vystoupení z EU je pro něho přehlasování ČR právě ve věci povinných přerozdělovacích kvót.

U mého přítele vlka je pozoruhodné, jak si nepovšiml vztahu pana Drahoše k dezinformačním webům a ruské ovlivňování voleb.

A co říci závěrem k výše uvedeným glosám? Snad jen prosté konstatování, že média formují veřejné ménění a že budou vždy ti, kteří určují skupinové chování lidí a ti, jež jsou konzumenty skupinového chování lidí. Na těchto konstatováních není pranic jakkoli pejorativního.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

to napráším "příteli" vlkovi a Alex bude mít na Kose UPPDKV. A ať se mě nikdo neptá, co tahleta československo-vojenská zkratka znamená, nebo mi Vidlák zruší pozvánku na nucené zabíjačkové práce fórevr a zabánuje mě tu da vsjech pór.

Zatím bez slepic

Strýček Google hodně napoví.

Zatím bez slepic

In reply to by Narcis (neověřeno)

Trvalý odkaz

Většinu lidí nikdy nenapadne ověřit googlem něco, co viděli na ČT.

Je to horší než za komunismu, kde byl každý pochybovačný.

Zatím bez slepic

Ale ne. To přátelství je míněno vážně. Ani jeden z nás (vlk a já) se neurážíme, takže si občas vyměníme přátelské nóty. -smějící se smajlík
Naposledy nedávno. Vzájemným konstatováním, že ten druhý zkoblihovatěl. Ve smyslu neinformovaného Koblihy. Vemte si dnešní vlkův článek. Po několikáté opakuje mainstreamovou tezi, že Babiš o vládě při 1. pokusu s ostatními nevyjednával - a tak je ten pacholek jeden oligarchický vlastně nestandardní, neústavní. Nu nevyjednával, jaký by to mělo smysl s někým, kdo předem sdělí, že s trestně stíhaným Babišem do koalice ne. A ten oligarcha halt není zvyklý ztrácet čas.
Z hlediska skupinového chování je vlček konzumentem nebo tím, kdo trénuje jiné vstávat na to cinkání? - smějící se smajlík

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Když všichni vstanou, vlk si sedne. Jakože na truc. :-)))
A pak řve, že jsou všichni opravdu, ale OPRAVDU blbí.
A když si někdo chce sednout sekundu před ním, to je teprve mazec.

Zatím bez slepic

Ale kdepak. Tak se to může jevit. Motivací vlkova psaní je dobře myšlené poslání, aby se ostatní rozhodovali na základě všech informací.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jistě sledujete,že pražská kavárna je lépe připravena,lépe organizována,než u volby Schwarzenberga.
Nic neponechávají náhodě,manipulují,tlačí ze všech stran.
Bohužel i Vlk tomu napomáhá,aspoň já to tak cítím,víme jak to bylo i u předešlé volby.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nevím co jsou Vlkovy motivace, ale své názory nešteluje ani v souladu s většinou, ani aby byl stále v opozici. Kdyby náhodou souhlasil se Zemanem ve všem, tak v nejhorším prohlásí, že tomu vynálezci opoziční smlouvy nemá co vytknout.

Zatím bez slepic

To už jsem dlouho neslyšel.. :-) (tedy tu zkratku). A též ji nebudu dešifrovat. ;-)

Zatím bez slepic

Už jsem to neslyšel třicet let.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pochválím pana Alexe.
To už se dá přirovnat i u všech voleb a vidíme co dokáží sociální sítě,aniž by si mnozí ověřili fakta,třeba i na tom Googlu.
Jak jsem už napsal,složení Babišove vlády bylo šito na rychlo,co nejdřív odstavit Sobotkovu vládu,než provede ještě něco horšího.
Že nedostane tato vláda důvěru,to se dalo čekat,druhý pokus snad už bude konkretněji sledovat výsledky parlamentních voleb,bude muset vzniknout koalice,která strana to bude nevím,když moc na výběr nemá.
Vlka nezatracuji,ale ta posedlost Zemanem mu nesvědčí,pak se může dopustit jen chyby,když je ochoten podpořit kdekoho,jen ne Zemana.

Zatím bez slepic

Rak dobře to zas napsané není Petr píše daleko čtivěji na prostě lépe z hlediska stylu. Ale proč můj příspěvek a doporučení. Právě jsem objevil rozhovor, jenž vystihuje volbu prezidenta dle mého mínění naprosto přesně a je to daleko lepší a přesnější vyjádření než jakékoli mé. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Akademik-volic-Zemana-s…

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Váš článek je lepší - není tak dlouhý !

Zatím bez slepic

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

Neblbněte mi hlavu. -smějící se smajlík

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Drahoš posiluje. Fortuna - kurz 1.51 ku 2.5 pro Zemana. ( včera 1.61 / 2.45 ) Kdo věří v Zemana, měl by si vsadit. Lepší už nebude.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Díky Alexi za zajímavý článek. Máte pravdu, že volby prezidenta vedly k totálnímu rozdělení společnosti a “skupinovému chování”, a to na obou stranách. Obě strany mají vlastní pravdu a moc se nezajímají o argumenty protistrany. Zdůrazňuji - platí to pro obě strany, ačkoliv se obě ujišťují, že právě oni jsou ti racionální… Přiznám se, že mě toto rozdělení opravdu děsí, protože ať už to dopadne jakkoliv, “ti druzí” tu zůstanou. To není dobrá zpráva pro nadcházející časy, kdy bychom jako národ měli táhnout za jeden provaz…
Polemizoval bych s vaším tvrzením, že Zeman sleduje zájem ČR. S tím nesouhlasím. Existovala tu totiž možnost skutečně odpovídající zájmům ČR. Tedy za předpokladu, že zájmem ČR budeme chápat vznik vlády s důvěrou a jasně vytvořenou koalicí.
Podle mého názoru není dobře, když je premiérem trestně stíhaný člověk. Nejde jen o ústavní zvyklosti, je to dle ústavy, ale kromě morálního hlediska jde i o hledisko praktické. Jak zajistit, aby člověk v nejvyšší exekutivní funkci neovlivňoval vyšetřování? Co v situaci, když dotyčný bude obžalován? Nebo nedejbože odsouzen? K tomu klidně může dojít (málo pravděpodobné, ale vyloučit se to nedá). Proto si myslím, že požadavek na premiéra bez takového problému je zcela legitimní.
Pokud by MZ nebyl v kamarádšoftu s Babišem, prostě by mu řekl, ať nominuje kohokoliv v ANO na premiéra, dokud on, AB, bude mít onen problém, premiérem být nemůže. Samozřejmě, že by se to zprvu AB nelíbilo, ale myslím, že by celkem rychle vyměkl. Pokud by totiž nebyl tak ješitný, zjistil by, že uvedená situace mu umožňuje zachovat tvář a nabízí spoustu dalších pozitiv.
Předně, není problém, aby šéf a tvář strany nebyl ve vládě - viz Polsko. AB by se mohl zachovat jako chlap, ukázat, že nelpí na funkci, že je jiný, než ostatní politici a nebude se snažit schovávat za imunitu. Nevím jak u vás, u mne by tím postojem bodoval. Přitom by zůstal šedou eminencí, která tahá za drátky. Mohl by se distancovat od všech nepopulárních opatření vlády, prostě, hrál by roli “opozice”, která mu jde přímo skvěle. Po taktické stránce by to pro něj osobně byla daleko praktičtější varianta.
Takový postup by umožnil ihned vznik koalice, ostatní strany by se přímo třásly o to, kdo do ní skočí. Padl by hlavní důvod, proč ne. V tuto chvíli by s největší pravděpodobností už ČR měla vládu s důvěrou, což je přesně to, co je v našem národním zájmu. Proto s vámi nesouhlasím. MZ prodloužil současné provizórium, kterým je vláda bez důvěry. Ta by správně neměla přijímat zásadní rozhodnutí, zákony atd. Taková vláda je k ničemu. AB to ovšem vyhovuje, stejně, jako MZ. Proto si myslím, že zvolené řešení je sice v zájmu MZ i AB, ovšem to není to samé, jako zájem ČR…
PS: Můžete mi v ústavě ukázat, jaké má prezident pravomoci ohledně stanovování imigrační politiky ČR? Nesouhlasím s Drahošovým postojem, ale on to nijak ovlivnit nemůže. Viz SR a role Kisky, který je sice velký vítač, ale na skutečnou zahraniční politiku SR mu Fico nedovolí sáhnout…

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

veřejný xicht a hlásná trouba nemůže nijak ovlivnit ? zamyslel bych se nad tím

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

Stran skupinového chování. Týká se každého z nás. Prostě přebíráme takové výroky, které považujeme za pravdivé či správné, stejně jako každý z nás vyslovujeme své pravdy, své názory, jež se stávají předmětem přebíráním jinými.
K problému trestně stíhané osoby jsem se vyjádřil článkem „Je zvyklost (opodstatněná zvyklost) vždy vždy základní demokratický princip? Mohu souhlasit, že není dobré mít za premiéra trestně stíhanou osobu. Nicméně, Zapomínáte a to zejména stran Zemana, že toto je plně v rukou hnutí ANO. A je jeho právem, plným právem rozhodnout, že trvají a odůvodněně na tom, aby Babiš tím premiérem přesto byl. Je na ostatních, jak se postavili v otázce vydání sněmovnou k možnosti odložení trestního stíhání po pominutí jeho mandátu.
Postavení mimo vládu jako v Polsku je pokrytectví, sám víte velice dobře, že by ANO bylo fendrychy soustavně napadáno stejně jako Babiš jako trestně stíhaný premiér.
Stran zvyklosti, ústavní zvyklosti v tomto směru a Vašeho tvrzení, že je zvyklost dle ústavy. Nikoli. Nejde o ústavní zvyklost, ale o opodstatněnou zvyklost. Mj právě o tom můj článek byl. Ústava stojí nad zvyklostmi. Proto je i zřejmé, kdo je odsouzen v zájmu státu k ústupu. Dle mého názoru.
Co se týká prezidenta a migrace. Z ústavy může ovlivňnovat chování vlády a jejích členů, jeho postavení v ústavě mu dovoluje pomáhat vládě při jednání v EU méně diplomatickými o to však zřetelnějšími výroky, sám aktivně může ovlivňovat své zahraniční protějšky, atd, atd.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co se zvyklostí týče, vidíme to každý trošku jinak, OK. Troufám si tvrdit, že pokud by MZ trval na tom, že trestně stíhanou osobu nejmenuje, ANO by nakonec kývlo (MZ to ani nezkusil) a AB by to ještě mohl otočit ve svůj prospěch s ukázkou své zásadovosti. Co se odloženého trestního stíhání, nevím, zda je to po právní stránce vůbec možné, hrozí promlčení, ovlivňování svědků atd., je to dle mne nesmysl. Co v případě, že bude AB premiérem několik funkčních období po sobě? To jej za to budou soudit třeba za 20 let, kdy už si případní svědci nebudou nic pamatovat atd?
Co se migrace týče, prezident sice může ovlivňovat, ale stejně je mu to někdy platné jak mrtvému zimník. Připomenu Lisabonskou smlouvu - Klaus bojoval jak lev, snažil se vše oddálit, fandil jsem mu, ale výsledek byl nakonec stejně tristní… Záleží na vládě a prezident se jejímu rozhodnutí musí podřídit.

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

V tom přece tkví ta podstata. Zeman to podle Vaší představy udělat nemůže, okamžitě by byl protiústavní. Další věc - podruhé Vás odkáži na svůj článek výše zmiňovaný. K těm 20 letům - v praxi nemožné a ovlivňování svědků. To jako myslíte, že svědci mají imunitu a oni a rodina nejsou vyšetřováni teď, ale dojde k tomu až bude Babiš vydán? Přiznám se, že toku Vašich myšlenek prostě nerozumím.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zeman neurčuje, kdo za ANO, to určuje ANO.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Není čemu rozumět, zkouší cokoliv, co by mohlo zabrat. Zkusí jeden překroucenej argument, neskočíte mu na to, zkusí další, klidně úplnej opak, neskočíte mu na to, zkusí třetí, čtvrtej, pátej, desátej, padesátej.

Pravidla se měněj jak se to hodí, fakta se účelově popíraj či vyzdvvihujou.

Je to jako debata se somrákem, jehož každí věta znamená "Zkouším jestli tohle zabere, abys mi dal peníze." nebo s advokátem, ti jsou taky v tomhle mistři. V literatuře máme postavu tety Miluše.

Dokud ho berete vážně, tak si bude myslet, že jste blbej a snažit se vás ožulit. Ale můžete ho používat jako trenažér, jakou kličku zase vymyslí. Něco jako en automat, co střílí míčky na tenisty.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Podle mého názoru to udělat může a protiústavní to není - to vy trváte na tom, že když jmenoval premiéra zcela dle svého gusta bez jakékoliv konzultace se stranami, tak že to bylo ústavní. Zde by to samozřejmě s konzultací bylo. MZ to ani nezkusil. Přerušení trestního řízení lze u nás jen ze závažných důvodů, například zdravotních. Jmenování premiérem podle našeho TŘ mezi závažné důvody nepatří. K promlčení by dojít mohlo, ačkoliv samozřejmě vzhledem k rozsahu škody by AB musel být hodně úspěšný. Já spíše narážel na to, že by po delší době pravděpodobně k žádnému závěru nedošlo - k tomu je i precedent. V r.1995 bych Chirac zvolen prezidentem a byl tehdy podezřelý ze zpronevěry. Řízení bylo přerušeno a postaven před soud byl až 07/03/2011. Soudní řízení není DODNES skončeno. Takže z hlediska francouzského občana nebylo spravedlnosti učiněno zadost a bůhví, zda bude.

Zatím bez slepic

Jen tolik. Pravdu ve svém tvrzení nemáte. Nikdy opakuji pavte nikdy jsem netvrdil, že prezident Zeman si může vybrat a jmenovat premiérem kohokoli podle svého gusta. Přesně naopak jsem Vám výslovně zdůraznil, že pro jmenování kohokoli jako premiéra MUSÍ mít ústavně chápaný důvod. Nezlobte se, ale diskuse s někým, kdo vloží do úst druhému naprostý opak, postrádá jakýkoli smysl. Diskuse, kdy zjevně nevnímáte, co vlastně říká druhá strana opravdu nemá smysl.

Zatím bez slepic

Zkusím to znovu. Zeman nemohl a nemůže jako premiéra nikoho jiného než zástupce ANO, protože nikdo jiný nemůže sestavit vládu s podporou sněmovny. Jestliže ANO trvá na Babišovi, logicky nemůže jmenovat nikoho jiného než toho Babiše. Váš dojem, že trestně stíhaný Babiš může být oním ústavně chápaným důvodem proč jmenovat kohokoli jiného je mylný. Zvyklost i ústavní zvyklost nestojí nad ústavou. Proto to ústavně chápaný důvod být nemůže. V ústavě nestojí ale vůbec nic o jakýchkoli zvyklostech, zato tam stojí, kdo je suverénem voleb - lid. A ten rozhodl ve volbách, že Babišovi na překážku ono trestní stíhání NENÍ. Porozuměl jste?

Zatím bez slepic

Omlouvám se, nechtěl jsem se vás nějak dotknout a vsouvat vám něco do úst. Byla to chyba. Chtěl jsem jen navázat na naši diskusi ohledně situace s nejmenováním Němcové. Vy jste zde konstatoval, že postup MZ byl na hraně (a mimo ústavní zvyklosti), leč stále v rámci ústavy a já s vámi souhlasil. Dle mého názoru je ale případný MZ požadavek na jmenování premiéra bez trestního stíhání stejně tak obhajitelný (a zcela logický, ctící ducha ústavy) a to klidně i před ústavním soudem. Dokonce si myslím, že to zdaleka není tak “na hraně”, jako onen postup tehdy. Nejsem právník ani znalec ústavy, proto je to jen můj “pocit”.
Když se podívám na vaši stručnou pasáž z ústavy, vidím tam jasně, že “Předsedu vlády jmenuje prezident republiky”. Není tam nic o vítězi voleb atd. Není tam samozřejmě ani nic po trestním stíhání či počtu 101. To vše navíc jsou, jak správně říkáte, ústavní zvyklosti. Zvyklosti nestojí nad ústavou, ale doplňují její výklad. Když MZ jmenoval Rusnoka, porušil ústavní zvyklost, nikoliv ústavu. Pokud by nyní požadoval 101 či někoho z ANO bez trestního stíhání, neporušuje ústavu, ale (možná) ústavní zvyklost. Vaše tvrzení “zato tam stojí, kdo je suverénem voleb - lid. A ten rozhodl ve volbách, že Babišovi na překážku ono trestní stíhání NENÍ.” je zajímavým výkladem ústavy, který právníky rozesmál. Mimochodem, že by “lid byl suverénem voleb” jsem tedy v ústavě nenašel. Slovo “lid” se tam vyskytuje přesně 4x, z toho 2x ve znění slibu poslanců či prezidenta…
Takto to chápu já. Amatérsky, možná špatně, po decentní právnické konzultaci...

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

Článek 27 Ústavy ČR: (4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.

V době jmenování Babiše premiérem souhlas komory, jejímž byl členem, vydán nebyl. Nebylo tedy lze Babiše trestně stíhat. Babiš tedy nebyl trestně stíhán. Nejsem tedy právník, ale vychází mi z toho jediný závěr - totiž že máme-li se alespoň trochu tvářit jako demokraté respektující elementární zákonnost, žádal jste po prezidentovi, aby své rozhodnutí opíral o neexistující skutečnost. Zda bude či nebude Babiš vydán pak mohl prezident republiky jen těžko předjímat. Že jde o právní kličku? Na to si neztěžujte u prezidenta, ale u všech dosavadních zákonodárců.

Víte, celá tahle debata je směšná. Vyčítáte prezidentovi republiky, že se nechová dost svévolně a proto konal chybně. Bravo.

Zatím bez slepic

Neměl bych nic proti tomu, kdyby MZ například deklaroval, že se jmenováním počká až na potom, jak dopadne vydání AB. Nebo (z důvodu časové tísně) kdyby alespoň deklaroval, že v případě druhého pokusu a případném vydání už AB nepověřil. Nebo…kdyby se k tomu aspoň nějak postavil, vyjádřil. Možností je více.
Já si nemyslím, že by scénář, který jsem nastínil, byl svévolný. Podle mého názoru by taková varianta byla lepší. Zároveň jsem ale x-krát souhlasil s tím, že MZ jedná v tomto případě v mantinelech ústavy.

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

Omlouvat se nemusíte za svůj názor. Omluva za to, že jste mu něco vložil do úst se přijímá. K tomu, kdo je tím suverénem voleb - říká to hned Článek 2
Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Chtěl bych vidět ty Vaše právníky, které onen výrok rozesmál. Právě od nich jsem ho převzal. Nu možná, že jsou právníci a právníci. A ti Vaši právníci by zase rosmáli mne. Sdšlili Vám, kdo je tedy suverénem voleb? Soudci, právníci, politici či komentátoři? Jsou státy, které mají v zákoně či teoreticky i v ústavě zákaz kandidatury na prezidenta osobě pravomocně odsouzené a tedy by tak mohl zákon či ústava zakazovat kandidovat na prezidenta i trestně stíhanou osobu. Ale to bychom byli třeba v Rusku - viz Navalnyj. Co se týká Vašeho názoru, to je plně na Vás, na koho argumentaci dáte a kterou přijmete za svou.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já se domnívám, že o tom, co je či není dle ústavy, jejím duchu, ústavním zvyklostem atd. by neměl rozhodovat lid ve volbách, ale v případ nutnosti ústavní soud… Já především polemizuji s vaším názorem, že MZ si takovou podmínku nemohl stanovit. To je celé. Každopádně díky za debatu!

Zatím bez slepic

Obávám se, že trvá-li soudní proces 10 let po skončení výkonu funkce, není problém nedosažení spravedlnosti pro francouzského voliče v samotném mechanismu přerušení trestního stíhání, ale ve složitosti případu či v nefunkčnosti systému práva. Spravedlnost však, pokud vím, nemá být divadlo - dopustil-li se Chirac trestného činu, má být potrestán proto, že se dopustil trestného činu, A NE PROTO, aby francouzský volič cítil zadostiučinění.

Zatím bez slepic

Ano, souhlasím. Netuším, jaký ten problém je, detaily neznám. Jen jsem chtěl zdůraznit, že případný odklad může vést k něčemu podobnému…

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

Může. Ale zároveň to má stále nulovou váhu. Ostatně, když vám jde tolik o rychlost, ztěžujte si u policie, že nepodala žádost o vydání už v květnu, kdy to měla původně nejpozději podat. Třeba by pak stihli dát do vazby Babiše dřív, než by se stal opět poslancem (i když se obávám, že i pak by byl zvolen). Proč se vůbec na spravedlnost čekalo takovou dobu, když všechny skutečnosti kolem Čapího hnízda byly známy roky? Ztěžujte si u zákonodárců, kteří formulovali poslaneckou imunitu tak, jak ji formulovali. Kteří formulovali zákony tak jak je formulovali. Tady jen účelově kydáte hnůj. Ale nakonec - jste u vidláka, tak proč ne.

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

Volby by nevedly k žádnému rozdělení, pakliže by jej nechtěla vytvořit jedna strana a to je ta, kterou zde zastupujete Vy pane pavt. Proč to tvrdím, právě proto, že ta druhá , podle mě slušnější strana se nikdy nebude v případě prohry svého kandidáta chovat takovým způsobem jako ta Vaše. To jest lést na Hrad, sundávat standardu, nastříhat jí na kousky, házet vajíčka na prezidenta, vyřvávat na Václaváku za podpory mainstreamu (za peníze i té druhé strany poplatníků) a tak dále. Takže pane pavt, nemusíte se děsit té druhé strany ale děsit se musíte z té Vaší. To až sem budou napochodovávat tisíce muslimanů za souhlasu Vámi zvoleného prezidenta.

Zatím bez slepic

In reply to by Ivo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Či vytvářet Drahošovi busty s hlavou zabořenou do obřího lejna a s ní pochodovat na Hrad, zatímco vás rozechvívá - uznávám též nevhodný - fíkus...

Zatím bez slepic

In reply to by Ivo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Rád bych zdůraznil, že se rozhodně distancuji od “kavárny” a “umělců”, jako je Černý a spol. Nesouhlasím s házením vajíček, trenýrkami apod. Troufám si tvrdit, že s tím nesouhlasí drtivá většina lidí, ať už volí MZ či ne. Bohužel, je tu jistá vcelku marginální část křiklounů, s nimiž nesouhlasím. Já se děsím toho rozdělení. Tisíců muslimů k nám zatím naštěstí nechtějí a Drahoš o tom rozhodovat nebude. Samozřejmě, potenciální problém to je, ovšem proti kvótám jsou snad všechny parlamentní strany…

Zatím bez slepic

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

1) Ten holport Zeman - Babiš se ukazuje jako jasná urban legend využívaná jako zbraň proti jednomu i druhému. Alespoň po Zemanových "Na podruhé chci 101 hlasů." a po Babišově vyjádření "podpory", nehledě na podporu některých členů ANO Drahošovi.
2) Jmenování menšinové vlády bez podpory - s tím, aby se následně kluci sami dohodli - na tradici založeno první vládou Mirka Topolánka.
3) Jedna věc je "správnost" a druhou věcí je litera zákona. ANO vyjádřilo jasné stanovisko, že trvá na svém předsedovi coby premiérovi. ANO zvítězilo ve volbách s naprostou převahou. Ostatní strany nebyly schopné vládu bez ANO sestavit, pokud zároveň trvaly na odmítnutí spolupráce s SPD a s KSČM. Stávající vláda byla sestavena na půdorysu ANO, KDU-ČSL a ČSSD. KDU-ČSL a ČSSD vyjádřily neochotu pokračovat v koalici. Předseda stávající vlády spolu se svým ministrem vnitra a ministrem zahraničí přivedli svou stranu k 7%, KDU-ČSL neměla ani 6%. Strany, které ve volbách dosáhly společně třetinového výsledku oproti vítězi voleb však měly ve staré vládě zastoupení dvoutřetinové - včetně jejího předsedy. Předsedy, který svou vlastní stranu zničil, fakticky ukončil politickou kariéru - přesto z této neprosto neodpovědné pozice dokázal za ČR v naprosté tichosti podepsat Evropský pilíř sociálních práv. Andrej Babiš svůj mandát získal navíc v situaci, kdy VŠICHNI občané ČR byli s jeho postavením v otázce kauzy Čapí hnízdo řádně seznámeni. Přesto mu dali téměř třikrát víc hlasů než druhému na pásce. Legitimitu od voličů tedy měl - ať se vám to líbí nebo ne. Stejně jako právo.
3) Navrhněte jiné řešení, jež by splňovalo - požadavek na právní čistotu, zachování legitimnosti a respektování voleb, zároveň vyhovovalo tomu, že všechny strany napříč spektrem odmítají koalici s dalšími 18% hlasů (KSČM+SPD), či 47% hlasů celkem, pokud bude ANO trvat na Babišovi jako premiérovi. Či ještě lépe, aby fungovala s 85 hlasy Národní fronty "slušných" (i kdyby se dokázali pozitivně spojit, nikoliv jen společně vymezit) proti 115 hlasům, s nimiž se "nemluví". To by bylo skutečné pohrdání výsledky voleb. Vlastně byste mohli volby zrušit. Vyšlo by to na stejno.
4) Celá kauza Čapí hnízdo, na jejímž základě je vynášen argument o "vhodnosti" či "nevhodnosti" daného premiéra (a pomiňme příklady ze zahraničí) je motivována jen a pouze snahou odstřelit Babiše. Nekomentuji její opodstatnění, ani nepředjímám soudní rozhodnutí. Podobných kauz (i za větší prachy) je v naší zemi jistě bezpočet, jen v daných případech nebyla vůle. Mimo jiné nikomu například nevadil byt našeho tehdejšího premiéra a největšího bojovníka proti Babišovi, koupený, dle jeho vlastních slov, "z poslaneckých náhrad". Morálka - nejsem si vědom, že by byly poslanecké náhrady určeny k nákupu nemovitosti. Stejně jako "ne tak přesná vyjádření": https://zpravy.idnes.cz/mistopredseda-cssd-sobotka-priznal-ze-zneuzival…
Zdaněny byly náhrady až s účiností od r.2011 Jestli nejde o obcházení zákona (zneužívání platnosti jeho znění), pak vážně nevím, proč by mě mělo trápit Čapí hnízdo.
5) ANO zjevně stojí a padá se svým předsedou. Vědí to všichni. I vy sám. Útok na jeho hlavu je jednoduše útokem na celou jeho stranu. Odstraň Babiše, Ano změnkne, popřípadě zcela zmizí. Aby si jedenáctiprocentní, či dokonce pětiprocentní stanovovali jako jakoukoliv podmínku pro základ jednání o koalici nepřítomnost předsedy strany téměř třicetiprocentní je i přes argument "trestního stíhání" z politického hlediska nehorázný (jiná situace by nastala, kdyby měl Fiala poslanců 70, tam by varianta "Ani Babiš - ani Fiala" byla korektní) a má jediný cíl - poškodit pozici Babiše uvnitř strany samotné a tím ji erodovat. Přetavit drtivou Babišovu výhru v osobní fiasko. Jsou to strany "Demokratického bloku" a "ČSSD", kdo od samého počátku a veškerým svým chováním nadřadily své vlastní zájmy nad zájmy a potřeby správy naší země. Nevidím JEDINÝ DŮVOD, proč by jim v tom měl úřadující prezident republiky sekundovat.
6) Jmenováním Babiše premiérem menšinové vlády (mimochodem, v dané chvíli díky imunitě nikoliv stíhaném) vytvořil Zeman tlak i na ostatní strany, aby byly nuceny k nějaké formě dohody. Protože dosud si dohodu představovaly tak, že z pozice "bez nás to nepůjde, pokud se nechceš spojit s KSČM a SPD" dávají Babišovi jen obtížně splnitelné ultimátum. Podobně jako sudeťáci naší vládě v 38. Najednou nestačí jen křičet. Zároveň má odpovědnost v rukách i sám Babiš. Už mu taky nestačí jen fňukat, jak ho všichni obcházejí, jak nikdo nerespektuje přání voličů - a získávat další hlasy. Rozhodně nemá garantovanou Zemanovu podporu (viz výše). A ani podporu Drahošovu.
7) Pokud se vše urychlí do předčasných voleb (které jsou půl roku po volbách řádných výsměchem voličům) - a jež vyhovují Babišovi díky finančnímu zázemí spíše než ostatním stranám, najednou není Babiš oním ublíženým a obcházeným. Z mého hlediska postavil Zeman situaci tak, že spolu prostě Babiš a ostatní strany cestu najít MUSÍ, pokud nechtějí výsledek, který nechtějí. DONUTIL je k hledání cesty. Z mého hlediska jednal Zeman přes všechny svoje vady naprosto zodpovědně a státnicky. Ve prospěch země. Ne ve prospěch ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN, TOP-09 a ani ČSSD.
8) Řeči o 4 letech bez důvěry v zemanovsko-babišovském tandemu jsou jenom řeči. Co rozhoduje jsou činy. A tam Zeman ve své funkci vždy svou povinnost vůči zemi nadřadil. Provinil se jenom tím, že nehraje za "ty správné kluky od partají" a za jejich vlastní kšefty.

Takže asi tak, pavte. Svým způsobem jsem vám vděčný, že jste mi, spolu se Slimem, umožnil si tyto myšlenky utřídit. Vlastně jste mne definitivně přesvědčil, že přes všechna Zemanova negativa - a že jich není málo - prostě Zemana volit budu muset, ač jsem před pěti lety jeho volič nebyl. Je takový národní sport českých "demokratických stran" přesouvat odpovědnost za vlastní zájmy na bedra prezidenta - a následně jej vinit. V tom ta připomínka roku 1948 vážně není mimo.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

a vyhrává...

Zatím bez slepic

Ale zase když se zasekává tady, prospívá to našemu vlastnímu třídění postojů a neškodí jinde.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zdravím, Alexi, dík za dnešní příspěvek!

Už delší dobu mě svrbí prsty na klávesnici. Řeším naprosto zásadní problém, jak na ploše maximálně tří normostran napsat přesvědčivý návod ve stylu Anglicky za tři dny snadno a rychle.

Pracovnám název už mám - Gényjusem snadno a rychle za dvě hodiny (jak vidno, počítám s tím, že ne každý vysokoškolsky zdělaný dnešní bakalář s IQ 85 zvládne informačně nahuštěnou stranu za půl hoďky, pokud není promítána na zeď, osmdesát procent netvoří obrázky - a popisky pod nimi neobsahují věty jiné než holé a barevné jak řiť paviána.

Otevřel jsem si po letech knihu Jaroslava Matějky "Churchill, Roosewelt, De Gaulle, Hitler - Machiavelistické etudy" a smutně zírám, jak se nadaní předkové dnešních kalousků, sobotků či (t.č. najemno umletého) Havla a spol. intelektuálně nadřeli při vodění svých bližních na opratích z vařených nudlí.

Jsem rád, že jste otevřel téma "skupinového chování", i když bych byl ještě raději, kdyby se zpočátku mluvilo o "skupinovém myšlení", stupidologii, částečné psychopatii, propagandě a logických klamech či sofismatech...

Párkrát jsem se rozjel, že bych něco mouder vytřásl ze své kornatějící šedé kůry venkovského pseudointoše, leč vždycky zvítězí lenost či pocit zmaru.

Pokusím ukecat svého kamaráda minozemšťana, jestli by něco nepřipodotkl. Bohužel má omezenou slovní zásobu a poslední, co se v češtině naučil je trojvýkřik "Je to marný, je to marný, je to marný!".

Mimochodem - smekám před decentní spindoktorskou plastickou neurochirurgií pavta! Jeden z mála, kdo se vyrovná třeba takovému Hvížďalovi a netrpí přesvědčením, že Co Čech - to blbec. Chápe, že tohoto kýženého cílového stavu je třeba teprve dosáhnout! :-)

Zatím bez slepic

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Uhlovodíkový opeřenče,
nepodceňujte vysokoškoláky s IQ 85 a okolo. Brzy z nich bude výkonná vrstva.
Před časem mi kamarád přeposlal test zjišťující schopnosti příslušníků armády US, něco jako IQ s vyloučením "výhod" formálního vzdělání. Výsledek mého snažení (to číslo) jsem byl nucen interpretovat tak, že se nedivím, že za posledních 50 let všechno prosrali. Já bych tam totiž podle těch výsledků nebyl níž než v jejich generelním štábu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Rozumím Vám Ah. Lenost je podstatnou lidskou vlastností zejména v určitém slova smyslu, takže jsem na tom stejně. Mj i pro tu Vaši - marnost, marnost, marnost, třebaže trochu jinak. Žádné články na internetu stran volby prezidenta nic neovlivní, stejně jako komentáře fendrychů či jakékoli blogy třeba na Aktuálně.cz. to vše čte cca max 200000 čtenářů. Na internetu se lze k politice vyjadřovat jen ze zábavy, musí vás to bavit. nějaká spasitelská činnost či poslání je nesmyslná právě s ohledem na tu míru čtenosti i těch nejčtenějších portálů. Veřejné mínění ovlivňuje veřejnoprávní TV.
Víte mne zaujalo, jak jsou ty názory na prezidenty pěkně někde v protikladu - Kraus x Hejma, Petr Janda x Pavel Chrastina, atd, atd. Nicméně se mi opravdu líbí, jak to berou třeba Hejma s Krausem, kdy zůstávají dál stejnými přáteli jako před volbou.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Protože ona základní skupina Fedrychových čtenářů si tím vyšperkuje facebook a ovlivní tím, další 100 lidí, co je má v přátelích. Včera jsem se bavil s jednou mladou matkou. Dvě malé děti a práce ji sežerou všechen čas a mozkovou kapacitu, večer koukne na 55 minut na FB a věří tomu, co tam vidí u kamarádů, protože nikde neslyší opak.

To jsou ty lidi, co přestali ruskou invazi, aby přestali věřit v socialismus.

Navíc jako ženská je konformistka. Když maj nějakej názor její kámošky a známí, tak ho bude mít taky. Musí slyšet rozpory a dohadování, aby začala myslet.

Zatím bez slepic

Na 5 minut koukne na Facebook.

Zatím bez slepic

Bojím se, že takovému člověku nepomůže nic. Buď je přesvědčíte, že se sociální sítí zavírá do vězení sociální (a navíc virtuální) bubliny, nebo vám nezbývá než se do té bubliny vecpat sám a vkládat do ní protiargumenty. Dřív nebo později vás však členové té bubliny vytlačí, protože nepříjemnosti chtějí poslouchat jen masochisti, nebo nenapravitelní intelektuálové.

Zatím bez slepic

Čmoude, já spíše vidím na internetu a zejména na Aktuálně.cz převahu satirických glosátorů Fendrycha, ať se podíváte na jakoukoli anketu týkající se Zemana, vyhrává ji Zeman. A dosti výrazně. Odtud zřejmě pramenil onen optimismus, že Zeman vyhraje už v 1. kole. Odtud i úvaha, že internetové portály takový vliv na veřejné mínění nemají. Ten má jen veřejnoprávní TV, u které na zprávy denodenně kouká většina voličů. Obdobně jako na předvolební debaty.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Mistr Vodňanský kdysi pravil:
"Je dobré znát Archimedův zákon a umět jej tvůrčím způsobem uplatňovat. Pro jistotu se však TAKÉ nauč plavat".

Něco podobného nelze než doporučit vzdělaným spoluobčanům, zvl. s americkým titulem MBA (česky Mladý, Blbý, Arogantní):
Je dobré být vzdělaný a umět to tvůrčím způsobem uplatňovat. Pro jistotu se však TAKÉ nauč myslet!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Komu není shůry dáno, u Peheho nekoupíš !

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jisté tlaky jsou i u nás (viz www.op.cz). Poslední dobou mám pocit, že se všichni zbláznili. Možná to ale bude tím, že jen nemám televizor -- a oproti řeholníkům -- nemám tedy tucha :), čím že se Zeman proti nám věřícím provinil? Třeba mi zde někdo poskytne výčet, protože v tom článku je pro mne jen samá mlha. Jinak Zeman nebyl nikdy můj kandidát a zatím jsem jej ještě nevolil. Rozhodně ani jeden není blízký mému srdci, bude to tedy čistě pragmatická volba, jestli vůbec. Jinak Alexův článek je super.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.