Skutečné evropské hodnoty

Autor
Štítky

Tak nám koronavirus nasadil roušky a strhnul masky. 

Čekal jsi to, můj milý deníčku? Přiznám se ti, že já jsem to tedy opravdu nečekal, nebo – alespoň ne tak brzy. Nenapadlo mne, že se něčeho takového dožiju. Mlčky jsem předpokládal, že Západ – západní kulturní okruh – bude tak nějak tiše vyhnívat a jednoho dne se zřítí sám do sebe, podobně tak, jak se do sebe zřítily ty tři americké věžáky, i když letadla narazila jen do dvou z nich.

Koronavirus krutě obnažil jádro západního spojenectví: je papírové, to znamená – není žádné. Že to tak nějak opravdu bude, dalo se tušit už dřív, ale zatím se to vždycky nakonec podařilo zamést pod koberec; i když, pravda, chůze po tom koberci už poslední dobou nebyla tak úplně oukej, koberec se místy pěkně vzdouval a místy to pod ním pěkně skřípalo. Humanitární bombardování. Srbsko. Kosovo. Kypr. Řecko. Turecko. NATO. Že je to tak, můj milý deníčku?

                                                                                                      ---ﬡ---

Když jsem nastoupil na střední školu –  to už je dávno, tak povídej, jen povídej...! – dal jsem se nalít do experimenální třídy: poprvé v dějinách onoho lycea se v osnovách objevilo programování. Víš, co je to FORTRAN, můj milý deníčku? FORmula TRANslation, tehdy pokročilý programovací jazyk, abys nemusel psát všechno v assembleru. Taky ALGOL, ALGOrithmic Language, náznaky strukturovaného programování. Děrnou pásku jsme četli plynule a hbitě, skoro jako denní tisk. Jakou bys radši – pětistopou, osmistopou? Můžeš si vybrat, ale běda, když zapomeneš za příkazem středník.

Programování nás učil pan profesor. Kromě toho, že jsme mu tak říkali jako všem našim středoškolským vyučujícím, byl to skutečně profesor – akademik, a na střední škole vyučoval proto, že středoškolští profesoři, znalí tajů programování, tehdy prostě nebyli.

Pan profesor nám všem, pozdně pubertálním spratkům, vykal, oslovoval nás uctivě a se vší vážností „pane kolego“, „slečno kolegyně“, a na jeho hodinách jsme směli svačit. Jemu to bylo jedno, vyžadoval od nás jediné – pozornost. A té se mu dostávalo vrchovatě, poněvadž ve srovnání s ostatními vyučujícími byl doslova zjevením: laskavý, šlachovitý, bělovlasý stařík snědé pleti, s hluboko posazeným sametovým hlasem, neskutečně zářícíma očima, a nadhledem zvíci Mount Everestu. Programování nás učil (a naučil!) jen tak mimochodem a jeho hodiny byly především lekcemi o životě. Proto o něm taky mluvím tak dlouze: jedna z jeho lekcí, kterou nikdy (stejně jako mnoho dalších) nezapomenu, zněla takto:

„Chybama se člověk učí. Chytrej se učí na chybách cizích, a blbec se nepoučí ani na vlastních.“

Návod bychom tedy měli, můj milý deníčku. Zbývá jen jediné: ještě se tím návodem řídit.

                                                                                                              ---ﬡ---

Nechme stranou různé teorie o původu koronaviru. Faktem je, že zatím první skutečně doložený výskyt je někdy v listopadu v městě Wu-chanu, provincie Chu-pej, Čína. Nechme stranou i mediálně do omrzení propírané „čínské selhání“. Nemám v úmyslu to bagatelizovat, ale kdyby někdo náhodou chtěl odložit ideologické býle, jistě by si všimnul dvou okolností, které by patrně měly srovnatelný efekt nejen v Číně, ale také kdekoli jinde.

Především: agilní tupý úředník se vyskytuje všude na světě, snad jen s výjimkou Antarktidy – na to nemusíme jezdit do Wu-chanu; jsou města, která se řehtáním úředního šimla doslova otřásají a geograficky jsou mnohem blíž. Úředníků, kteří neodhadnou (nebo – nedokázali by odhadnout) vážnost situace, a v zájmu své kariéry zkreslují fakta, je mnoho, mohou být všude. Za druhé – dnes je všeobecně známo, že nový koronavirus se projevuje velmi rozmanitě: od průběhu zcela skrytého přes „chřipečku“ až po smrtící zápal plic. Tím koronáč tuze překvapil; můžeme se o to sice přít, ale já myslím, že správná reakce na nové a neznámé nebezpečí hned napoprvé – to se podaří jen málokdy a málokomu. Není divu, že prvotní reakce na novou nemoc byla chybná. Ale Číňané dělali, co mohli, a přes počáteční chyby se poučili a nakonec došli k postupu, který staví na důsledné karanténě a experimentální léčbě některými z dřívějška známými medikamenty; jak se zdá, vede když ne k ukončení, tedy k významnému omezení epidemie.

Zatímco Čína bojovala svůj boj s novým a neznámým nepřítelem, Západ si nasadil ony pověstné ideologické brýle. Karanténa Wu-chanu a dalších měst byla jasným porušením lidských práv, Čína je daleko a nám se to stát nemůže. My nejsme totalitní Čína, my jsme vyspělá demokracie – a tu máš, čerte, kropáč! Hop – a je tu tentokrát ne lidoop, nýbrž koronavirus, a se vší parádou. Stačilo jen počkat a nic nedělat. V době, kdy by bylo nanejvýš účelné připravit se na to, co přijde, Západ jen kibicoval a bohorovně ukazoval prstem. A všechny – to si podtrhněme, do mrtě všechny, včetně tutlání – čínské chyby, s výjimkou konzumace netopýrů, zopakoval.

A jsme u toho, co říkal pan profesor: chytrej se učí na chybách cizích, a blbec se nepoučí ani na vlastních. Takže kdo je tady za blbce, můj milý deníčku?

                                                                                                            ---ﬡ---

Někdy přibližně ve čtvrtém až druhém století př. n. l. se v Číně odehrávala epizoda, která vešla do dějin jako Období válčících států. Možná, že období kolem roku 2020 a dál vejde do dějin západního kulturního okruhu jako Období rozhádaných států. Náhle jdou všechny ohledy a nabubřele proklamovaná spojenectví stranou, papírově snad stále ještě spojenci rvou se o zdravotní materiál. Kradou si roušky.

Vzpomínáš, deníčku, na tu plejádu nádherných vtipů, která předznamenala pád komunismu v naší vlasti? Já si z toho nepamatuju skoro nic, ale něco málo přece.

Víš, jaký je rozdíl mezi socialismem a kapitalismem? To je jednoduché! V kapitalismu je člověk člověku vlkem, kdežto v socialismu je tomu právě naopak. – Jestli podle toho poznáš, žijeme-li v socialismu či kapitalismu, tak jsi king; ale nyní, můj milý deníčku, dávej pozor, přicházíme k pointě: 

Právě teď vyvstávají skutečné evropské hodnoty – vidíš je před očima jako na dlani.

                                                                                                  ---ﬡ---

Dějepis mě nikdy nebavil. Částečně to jistě bude mým vnitřním nastavením a částečně to svedu na učitele, kteří ve mně zájem o Učitelku lidstva nedokázali vypěstovat. Ale přesto – něco málo z těch nudných hodin ve mně zůstalo a tolik si pamatuju, že co byla Evropa Evropou, její obyvatelé se mezi sebou rvali jako psi. Těch mrtvých! Těch spojenectví! Těch zrad, které lze omluvit jen vítězstvím! A tak pořád dokola, ani druhá světová válka nám nestačila.

Bližší košile nežli kabát – to je skutečná evropská hodnota, na níž Evropa vyrostla. Žádný gender, žádných stopadesát pohlaví podle vlastní volby a okamžité nálady, žádná multikultura v absurdním pojetí, jak vidíme dnes; o lidských právech ani nemluvě, na inkluzi abychom snad radši ani nevzpomněli. – Neposlouchá se to dobře, že? Ale je to tak.

Nejen jako jednotlivci, ale i jako společenství a systém jsme výslednicí celé své minulosti; z toho není úniku. Vše, čeho Evropa dosáhla, veškerý náš nadbytek, kultura a donedávna i technologická převaha nad zbytkem světa, má v základu toto dvojí: (1) dobyvačný výboj a (2) nekompromisní kruhová obrana vlastního kmene. Kdyby to tak Evropané po staletí nedělali, nedožili bychom dneška. Takže chování dosavadních jakoby spojenců, kteří si ve chvíli pandemického ohrožení navzájem kradou roušky, dává vystoupit skutečným evropským hodnotám. Vždycky to tak bylo, je tomu tak dnes, a bude tomu tak i nadále – a to velmi, velmi dlouho. Něco mi našeptává, můj milý deníčku, že názor pornoherce Jandy je v tomto bodě zcela irelevantní.

To je zajímavé: víš, co řekl soudruh Gustáv Husák, když nás po osmašedesátém začal normalizovat? Řekl samozřejmě mnohem víc, ale já mám na mysli zrovna toto:

„Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, ale nech ... zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť.“

Připomínám to ze dvou důvodů.

Jednak proto, že jsem zlomyslný: možná si někdo z pravdolásky si všimne, jak cituju Husáka, a třeba mu prdne žilka.

Druhý důvod je o něco hlubší. Zastávám totiž názor, že myšlenky bychom měli posuzovat podle obsahu, a ne podle osobnosti toho, kdo je vyslovil. 

Gender a šedesát sedm pohlaví – to je velmi kolísavé: zítra přijde úchyl, o kterém jsme ještě neslyšeli, a vynalezne pohlaví, které tu ještě nebylo. Právo všech na všechno, to je velmi oportunistické: zítra přijde chytrák, o kterém jsme ještě neslyšeli, a ve svůj prospěch vynalezne právo, které tu ještě nebylo a které ostatním uloží novou obtížnou povinnost. Toto když odpadne, žádná škoda. Bezohledný tah na branku za všech okolností – to je skutečná a základní evropská hodnota. To je princip, který přivedl Evropu tam, kde je. Tedy, alespoň donedávna to platilo; teď už si tím nejsem tak docela jist. Poslední dobou se mi zdá, že tah na branku Evropu opustil a zabydlel se na Východě. Nepřipadá ti to taky tak?

Takže až přijdou – a oni přijdou, na to vezmi jed – soudruzi soukmenovci s evropskými hodnotami a začnou šojdrovat, dej jim do ruky učebnici dějepisu a ocituj Gustáva Husáka, velikého normalizátora před pánembohem. 

A zeptej se jich, jestli vědí, na co to vlastně přísahají.

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.8 (124 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

že psi štěkají a karavana jde dál.

Průměrný počet slepic: 3.7 (15 hlasů)

...psi dostanou bůhvíodkud chřipku, od nich se nakazí velbloudi a Akbar to vyřeší tekutými písky .... :-)

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)

In reply to by robertík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Fijala štěká a vrtí ocasem
víte vy vůbec kdo já jsem?
Já jsem nositel pokroku
nemusíte mi sypat obroku
umím se obsloužit sám
nebo to udělá strejda Sam.
Jiný breše a třepe dredama
ten by zvládl i funkci imáma
další na trojnožce svlíká králíka
čtvrtý v hotelu hlídá Dalíka.

Průměrný počet slepic: 4.2 (29 hlasů)

Když u nás bačoval Husák,
říká se, že to byl hnusák.
Vzpomínky dnes se zjasní,
byli jsme mladí krásní.

Když na trůn zased Vašek,
říká se, že to byl šašek.
Doba to byla skvělá,
svoboda ještě celá.

Když přišel Václav druhý,
Bylo to místy tuhý.
Privatizace ještě jela,
byla to velká mela.

Nakonec je s námi Zeman,
je to takový náš Eman.
Vystupuje jen krátce,
V Lánech odpočívá sladce.

Příště vol jméno Babiš.
Skvrn a špíny se zbavíš.
Nebo hoď na strom laso,
ty slavná česká chaso.

Průměrný počet slepic: 4.5 (34 hlasů)
Trvalý odkaz

Žijeme opravdu ve vyspělém otrokářském státě. Ten stát vybírá daně od porobeného národa jako od cizejch nevolníků. Gdo miluje takovej stát je úchyl a nigdo z těch úchylů vlastně neví na co přísahá.

Průměrný počet slepic: 3.4 (18 hlasů)
Trvalý odkaz

Brilantní, osvěžující úvaha.

Průměrný počet slepic: 3.9 (20 hlasů)
Trvalý odkaz

Majdalenka, Apolenka s Veronikou
a taky Věrka,Zdeňka,Majka,Lenka s Monikou.
No jasně Klára Ančí, Bára Mančí už nevím čí,
to všechno byly holky z naší školky senzační.Jé, jé,jé
kdepak ty fajn holky jsou?
A kde maj hračky svý,
ty naše lásky tříletý.
Pá, pá, pá
řekli jsme pá před školkou.
Bylo nám právě šest
a začla další dívčí show.Ve škole Daniela,Michaela s Romanetou
a taky Adriána, Mariána se Žanetou.
A hlavně príma Radka, kamarádka, co všechno ví.
Tyhlety holky byly naše víly školních dní.

Jé,jé,jé
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj v žákovský
ty naše lásky klukovský.
Čau,čau,čau
řekli jsme čáu před školou.
Táhlo nám na patnáct
A začla další dívčí show.Na gymplu bezva Šárka,třída Klárka,Táňa jak sen
a taky senza Janka v podkolenkách,veselá jen.
A všechny v SEXY tričku postavičku měli
HAM HAM!!!...
No prostě príma štace, inspirace k maturám...Jé,jé,jé
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj zazděný
ty naše lásky vysněný.
Au,au,au
vzdychli jsme au,čau a pá.
Už se dál nekoná
žádná dívčí školní show.I když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen,
plavovlásky, černovlásky, žár i sen.
V rytmu diska: z dálky, z blízka, i v náručí,
přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí...Jé, jé, jé
kdepak ty fajn holky jsou
a kde maj cůpky svý,
ty naše lásky tříletý.
Pá, pá, pá
říkáme dál před školkou,
to se ví, léta jdou
Ale ty holky nestárnou.
Pá, pá, pá
říkáme dál před školkou,
to se ví, léta jdou,
ale ty holky NESTÁRNOU!!!
Pá, pá, pá

Průměrný počet slepic: 2.5 (28 hlasů)
Trvalý odkaz

Průměrný počet slepic: 2.8 (5 hlasů)

In reply to by Sasin (neověřeno)

Trvalý odkaz

je to jen a jen o ideologiích. Ideologiích, s nimiž si nevíme rady. Jdeme za píšťalkou.

https://www.youtube.com/watch?v=z0qxP46dDlA

Průměrný počet slepic: 2.3 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

podle mého není nic, co by šlo nazvat Evropskými Hodnotami, to je pojem pro pojem, aby se nějak vokecalo, že přece jenom ten náš světadíl za něco ještě stojí a že je co bránit proti nějakým cizákům, kteří ty naše suprhodnoty neuznávají, nectí a vůbec jsou oškliví až pánbůh brání a chtějí nám ty hodnoty zničit, civilizační výdobytky sebrat a nás z těch míst, oplývajících strdím a krásným smrádečkem postupně vytlačit. Možná občas zapomínáme na to, že jsme si před přírodou rovni a třeba takové čínské, indické, syrské, libyjské, afghánské a jiné hodnoty jsme neuznali a neuznáváme za hodné pozornosti, alébrž naopak jsme se je snažili v jejich zemích těmi pofidérními našemi nahradit. A fčíl čumíme jak puci, že to tak někteří trochu zkouší naopak, zvlášť když hledí na ty blbo-chytré mobily, kde jim vkládáme , jak víme hlavně my sami, jednu sr..ku za druhou.

A asi určo platí přírodní zákony i ve společnosti - třeba že žádná akce nezůstane bez reakce. Tak zavzpomínejme na naši minulost stačí bratru dvě stofky let nazpět, jak jsme ty naše ojro ho(d)vnoty šířili vůkol a po celém světě. A to nás před více než dvěma tisíci lety nabádal rebel v Palestině, který byl poté tak trochu nábožensky ale více politicky (římsko-evropsko-hodnotově)zavražděn a dodnes někteří moulové melou cosi o ňáké oběti pro nás tróby, kteří nic nechápali a dodnes nechápou.Říkal(mimo jiné): "Co nechcete aby druzí tobě činili, nečiň ty jim."

Kurňašopa, tuhle hodnotu kdyby dodržovali fšici, to by byla pohoda. Aplikujte na cokoliv, a máte ráj na Zemi. Ale je to marný, je to marný, je to marný...

Průměrný počet slepic: 4.5 (34 hlasů)
Trvalý odkaz

K tomu dějepisu, všiml si někdo, že posledních cca 1000 let jsou České země (České království a Moravské markrabství) plus minus jediná stabilní země v CELÉ Evropě. Všem se hýbaly hranice na všechny světové strany a u nás dochází maximálně ke změnám "kosmetickým".
Ano, měli jsme občas území i více, třeba celé Slezsko a Slovensko, nebo jsme byli součástí Svaté říše Římské a R-U, ale Čechy a Morava zůstaly nastejno.

Průměrný počet slepic: 4.1 (15 hlasů)
Trvalý odkaz

DOČKAL JSEM SE! Ejhle alias dešťovka jedoucí na třech jednoslepicích a Sasin s bičem.
Tahle planeta je celá otrokářská, psát něco o malém uprdnutí srdce Evropy je srandovní. Pokud máme horší mechanismus(bankovní, platební, právní) než Uberalles a Rakousko, tak patrně bankovní reakce budou méně kvalitní a pomalejší. Čert sere vždycky na větší hromadu a kde nic není, tak nebere. A i kdyby jsme byli v eurozóně, je nám to prdplatný, co se týká podpory EU. Aspoň, co jsem dneska vyslechl, tak skoro suchý z nosu. Apropós, tu neúctu ke státu mají na svědomí stejní charakteři, jen přitákávají tam, odkud zrovna fouká vítr( a pár jich alespoň lavíruje). Snažili se a povedlo se jim to! Je jedno, jaké politickoidealistické kecy se vedou a vedly a taky je skoro jedno, jestli to řekne súdruh Gustáv nebo Fialá nebo Peková. Pořád je to jen ukolébavka. Teď je národ z kvádrů? Nechci být sprostý! Ale Sasina jsem ani probírat nechtěl, to bude jen ta "potřební" diverze...potřebuju se akorát soustředit, abych neusnul!
Co se týká Evropy, tak bude její velikost nejspíš v té kultuře, možná že i proto se jí říká Starý kontinent. Zatraceně starý, nemá už moc nápadů a teď nemá ani armádu, aby si ubránil historii. A hlavně to snad ani nechce nebo nesmí. Tak se rejpe v genderech a rudozelených daních, uctívá novodobé náctileté Johanky z Arku, které místo vlastního vzdělávání mávají plamenným mečem aniž by tušily, že je mentálně zneužili vlastní rodiče. A když někdo vznese ty POTŘEBY, dostane po čuni a prohlásí je za teroristy, (milý Sasine).Dnešní eu uskupení se mi jeví jen jako konkurenční produkt ve světové ekonomice a teď se EK s Leydenovou včele opravdu vyznamenala. Ono to opravdu zavání Bildenbergem. Pro mě jsou to stejné proklamace, jako ten citát Husáka, nakonec jsme skončili stejně v ....jenže "svobodně". Proti svobodě nic nemám, jen to, že je to relativní pojem. No a teď její základy dostaly na zadek a právnická "elita" má jak vidno aspoň prostor k akci a k výdělku. "Chvilky" si je budou hýčkat jako zastánce lidských práv a svobod!
Koronavirus mě začíná připadat jako nástroj a vůbec ne ke změně k lepšímu. Nejlepší by byl asteroid, bezskurpulózní a definitivní změna. "Dali jsme vám, kamarádíčkové, dary? Dali! A jak jste s nimi naložili? Tak tady máte přes držku!
Vzhledem k poněkud podivným statistikám, k vyjádření dr. Pekové a k článku, kde jsem četl, že tento typ viru není přenosný z netopýrů na lidi, se začínám přiklánět k názoru z minulého článku. Ačkoliv mi to přišlo divné, že by se zbláznil celý svět. Dávám sem video a článek, minimálně k zamyšlení. Video je dost reálný obraz současné lidské společnosti a principů, na kterých funguje
https://www.youtube.com/watch?v=rDXBH37WuC4&feature=youtu.be ... na tom, kdo to říká nezáleží, záleží na erudici, inteligenci a vzdělání a co říká a jak to říká
http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/co-tak-bill-gates-a-korona-pos… k tomu jsem ještě někde četl, že by bylo žádoucí, aby směli v budoucnu vycestovat je ti co dostali vakcínu a něco jako ověřovací čip ohledně imunity, něco jako obdoba Velkého bratra
a ještě něco jako třešnička na dortu ohledně té Evropy, když je ten svět tak krásně paralyzovaný, infekce je i na letadlových lodích a každý je zaneprázdněn svými problémy
http://www.czechfreepress.cz/evropa/turecko-prodlouzilo-vojenskou-sluzb…

Průměrný počet slepic: 4.6 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Před chvílí jsem objevil na Parlamentních listech stručný obsah projevu senátora, profesora, MUDr. Jana Žaloudíka v Senátu včera, t.j. 17.4.
Z celého projevu, který si na PL můžete najít vyjímám: "Česká televize spolu s celým světem se zcela zbláznila, když má o koronaviru
24 hodinový speciál. Já vám navrhnu tento speciál: v České republice je ročně nových 90 tisíc nádorů, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšní na 60 tisíc, které vyléčíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každých 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodin, kdy se oznámí, vážení občané, už nám zemřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6.20, že umře další, v 8 hodin to bude o dalších 6 více. Dovedete si to představit?"
Dále vyjímám: "Tři sta lidí každý den v Česku umírá naprosto přirozenou obměnou. Sto tisíc v ČR se každý rok rodí a dalších sto tisíc umírá."
Dále: "Hygienická norma říká, že 1860 nakažených při jakékoliv viróze na 100 tisíc zavdává příčinu třeba k omezování návštěv v nemocnicích
a další věci. To se stalo již koncem ledna ve třech krajích, kde probíhala chřipková epidemie. 1860 na 100 tisíc je 18 tisíc na jeden milion, a to je 186 tisíc na 10 milionů. Dovedete si představit 186 tisíc s covidem?! To bychom se zbláznili!" Atd, atd, atd... Najděte si to na PL.

Průměrný počet slepic: 4.5 (27 hlasů)

v tom, že u těch jiných viróz nepotřebuje tak velké procento lidí k přežití kyslík nebo ventilátor. O tom to je. Divné je, že tohle MUDr. senátor nepochopil.

Průměrný počet slepic: 4.5 (22 hlasů)

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

vidí, v současnosti stejně většina lidí na ventilátorech v ČR je tam z jiných příčin než Covid.
My jsme včas epidemii podchytili, za to Primulovi a vládě dík,
ale hlavní problém a rozdíl vůči chřipce je v tom, že kdyź jde o chřipku tak všichni doktoři, sestry, lidé z první linie jsou již očkováni nebo promořeni, takže vše (až na návštěvy nemocnic) běží normálně,
ale na ještě více infekční Covid nejsou.
A tak musí mít ty hrozné mundury a masky. A zvláštní izolace ... A novináři mohou stále štvát jak je jich málo, jak vláda zklamala, jak je to drahé atd
Ale z hlediska chodu celého zdravotnictví má Žaloudík pravdu a od pondělka se zase všude jede na 100 i vice procent.
Positivní efekt všeho je že Babiš přidá peníze na státní pojištěnce a slíbil investice do části nemocnic, které to nejvíc potřebují (v Praze třeba VFN a Bulovka).

Průměrný počet slepic: 4.1 (18 hlasů)

Těch rozdílů bude víc. Z hlediska běžné úmrtnosti má Žaloudík pravdu, na tom nic objevného není. Dokonce může úmrtnost na čas poklesnout, protože odpadnou některé rizikové činnosti. K těm 309 průměrným úmrtím za den (úmrtnostní tabulky 2018) koronavirus přidá zanedbatelně. Ale většina mrtvých příliš nezatěžuje zdravotní systém: umřou na silnici, v posteli, v práci, v LDN ap. Dostávají nějaké utišující prostředky a vcelku neohrožují okolí. Pokud by ovšem nenastoupila karanténní opatření a infekce se rozrůstala exponenciálně, už by přírůstek těžkých případů a úmrtí byl významný a mohl zahltit zdravotní systém jako v některých jiných zemích. To na začátku nikdo (snad mimo tvůrců viru, pokud je umělý, ale i ti sotva) nemohl vědět, vytvoření rezerv v nemocnicích bylo rozhodně prozíravé. Když se zdá, že epidemie polevuje a zdravotnictví to zvládá, je načase obnovit léčbu odložených případů. Ale je zbytečné kvůli tomu někoho osočovat. Celé to probíhá stylem pokus - omyl, a jinak zatím nemůže. Jestli se epidemie začas opět projeví ve větší míře, už to proběhne plánovitěji. Taky mezitím bude dostatek ochranných prostředků, bude se víc vědět o mechanismu infekce a vyhodnotí se provedená opatření.

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

Není co dodat ! Žaloudík si natřásá peříčka a jeho argumentace je veskrze primitivní !

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

proto je senátor

Průměrný počet slepic: 4.7 (14 hlasů)

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jenom podotkl, že bychom se neměli nechat korunáčem zcela zahltit a pohltit a že bychom měli myslet i na to, že existují i jiní nemocní a obecně jiné věci/události/priority než epidemie.
Jako dlouholetý onkolog jistě umí priority posoudit docela dobře.

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

díky vzájemnému soupeření na úrovni etnik, kmenů, panství, měst, států a soustátí. Města, knížectví země byly hodně samostatné a často vypovídaly poslušnost suverénovi nad sebou, přiklonili se k jinému nebo spolu ukuli koalici. Suverén(i) měl(i) omezené možnosti. S tehdejšími zbraněmi a tehdejšími prostředky nemohl vést válku(y), kde by drtivě zvítězil a zlikvidoval veškerou opozici.
Navíc, vyšší šlechta a královské rody měly "pověření od Boha", stvrzované papežem a u těch na nižší úrovni nižším duchovenstvem. Po pádu římské říše zanikly celé státy nebo společenství, ale církevní struktura se udržela. A brala peníze od vládců a byla jimi chráněna a na oplátku jim dávala duchovní oprávnění vládnout. Vzpomeňme, jak třeba v našich podmínkách bylo důležité pro Moravany přijmout křesťanství a zřídit biskupství, aby se eliminovalo "oprávnění" římskoněmecké říše k útokům nebo jak bylo později důležité zřídit v Čechách biskupství a pak arcibiskupství.
Protože křesťanské a světské ideály byly samozřejmě v rozporu, církev se snažila tlumit excesy vládců, kteří samozřejmě byli křesťané, takže v Evropě se nikdy nedály takové excesy, jaké dělali islámští, (ale nejenom) dobyvatelé v Indii, střední Asii, Africe nebo Číně. Nebo v Americe Aztékové, Mayové nebo Inkové. Díky tomu se v Evropě udržela jedinečná národní rozmanitost, i v rámci samostatných států.
Tato společenská rozmanitost, na křesťanském základě, pomohla vývoji duchovnímu i technologickému. Desítky a stovky místních způsobů, postupů, od zemědělství, výrobu čehokoliv, astronomii, potřebnou k navigaci na moři, počítání času, potřeba výpočtů a přesných měr, nových technologií (suveréni často podporovali vojenské), po školství z potřeby co nejefektivněji naučit novým dovednostem, po potřebu vyznat se v lidech a tedy společnosti pro potřebu vládnutí. Pokud někde byly podmínky, které vývoji a novým postupům a myšlenkám nepřály, jinde tomu bylo naopak. A ostatní části Evropy na všech úrovních přejímali už osvojené. Co se osvědčilo, totiž znamenalo výhodu. V důsledku pro všechny společenské vrstvy, včetně místních vládců. Vzájemné soupeření hnalo všechny samosprávné celky a lidské skupiny Evropy vpřed. Objevil se humanismus a osvícenství. (Něco velmi, velmi podobného, se objevilo i v pozdějším období řeckého antického světa. V rámci samostatných řeckých států a později se to rozšířilo po celém Středomoří, v Malé Asii a až do Střední Asie a Indie. Výsledkem byl rozvoj technologií, obchodu, řemesel (manufaktury) a věd. O alexandrijskou knihovnu jsme přišli, zachovalo se jen pár útržků. Mechanický počítač, obdobný strojku z Antikithery, v Evropě byli schopni sestrojit až v 18 století!)

Velký impuls k pohybu přišel s reformací. K tomu tíhli hlavně venkované, měšťané a nižší šlechta. Důležitých na ní je pár věcí.
Předně svoboda myšlení. Vnitřního myšlení. Člověk vnitřně nebyl tak omezován ideologií, autocenzurou, mohl mít svobodnější vhled na věci kolem sebe, kterým se snažil rozumět. Padla mnohá tabu, včetně dědičného společenského rozvrstvení. Svým způsobem, protože reformátoři vycházeli z Bible, se jednalo o návrat k původnímu křesťanství z dob Apoštolů a nějaké době po nich, než se centralizovala církevní organizace. V důsledku následoval rozvoj volených samospráv a rozvoj podnikání, dříve omezený na šlechtu a městské cechy. Bohatství, dříve odčerpávané na světskou nádheru církve, šlo jinam. A protestantská morálka vycházela např. v Holandsku z premisy, že pokud člověk usilovně pracuje, těší a uctívá tím Boha. (Obdobně v Antice byl možný rozvoj svobodného myšlení, protože zde téměř neexistovala náboženská (rozuměj ideová) tabu.)
Právě v protestantských zemích začala průmyslová (a zemědělská) revoluce, která vynesla na vrchol do té doby nevýznamné nizozemské provincie a později, také do té doby nevýznamnou, Anglii.
Rozvoj technologií a obecného vědění se začal podmiňovat a neustále zrychlovat. Vynalezla se, oproti středověku dostupná co nejširším lidovým vrstvám, záznamová média (papír a psací potřeby). A jako na zavolanou, knihtisk. (V českých zemích se v té době rozvíjelo rybníkářství a mezi vývozní artikl patřily např. německy, polsky a dokonce rusky tištěné knihy. I české, takže v té době čeština ovlivnila polštinu i ruštinu v Litvě.)
Země, co zaostaly, se musely přizpůsobit. Šlo doslova o život. Proto Rakousko začalo zavádět tereziánské a josefínské reformy. Mimo jiné i bezplatné základní školství. A vyvlastnilo majetek církevním řádům a včlenilo ho do hospodářského oběhu státu.
Představte si ten kvas myšlenek, nápadů, postupů, vědění. Třeba se osvědčilo jen jedno z 50 ti, co mohlo být jinde převzato. Ale to stačilo! Důležité je, že ten kvas byl možný...
Proto se také Evropa dostala tam, kde byla. Ještě před pár desítkami, stem let, ji ohrožovaly kruté ničivé muslimské nájezdy. A najednou zde byla drtivá převaha v technologiích i počtu lidí, kteří se zde uživili při životní úrovni nesrovnatelné s tím, co bylo. Objevitelské výpravy. Expanze do celého světa. Ještě do první světové války jezdili technologičtí odborníci z Evropy ve velkém do USA budovat továrny, strojní zařízení a zavádět průmyslovou výrobu. (Dnes, po likvidaci US školství, tam jezdí zas, ale spíše Indové a východní Asijci.)

Je také, nebo bylo, nepředstavitelné, že by Evropa se všemi svými národy byla kolonizována cizí mocností. A přece k tomu mnoho nescházelo!

Čína začala vysílat objevitelské výpravy o sto let dříve než evropské země. Prokazatelně dosáhly Hormuzského průlivu, Afriky a pluly podél jejího pobřeží. Ta poslední doložená měla přes 20 000 mužů, dostatek zbraní a proviantu. To bylo před průmyslovou revolucí v řídce osídlené tehdejší Evropě. Dobrá navigace, včetně kompasů. V porovnání evropské výpravy do Ameriky měly na malých lodích desítky mužů, celkově expedice mohly mít, z nedostatku prostředků, pouze několik set lidí, ale to bylo v době dobývání Mexika.
Něco se stalo. Čína v té době byla jednotný, absolutistický stát. A císař rozhodl, že další výpravy nebudou. Záznamy, mapy i lodě, byly zničeny. Konfucianismus, vnitřní harmonie, zařídil říši stabilitu, ale také nehybnost. Číňané uměli matematické výpočty drah hvězd, komet, planet, zavlažovacích kanálů, regulaci řek a průtoků, znali pokročilé zpracování kovů, parní stroj, měli pokročilé lékařství s očkováním a tak dále. Ale podmínky nebyly zrovna příznivé a jiná Čína nebyla. Průmyslová revoluce je minula.
Kolumbus, když nepochodil v Portugalsku, šel do Španělska a přesvědčil panovníky. Měl více možností. Zdroje z Ameriky Čína nedostala. Pomohly Španělsku i celé Evropě...

Jak to skončilo v antickém Řecku a okolí? Vývoj probíhal v řeckých státech samostatných, i samosprávných v makedonské říši. První ránu mu dali Římané, v té době monolit, zaměřený na expanzi. Ale antický svět se z toho vzpamatoval. Druhou a definitivní muslimové, kteří programově zničili i téměř všechny vzpominky na řeckou a antickou vzdělanost. A jejichž stát byl monolit s mnoha náboženskými omezeními bez svobodného myšlení. Programově podle víry utlačující a hubící nemuslimy jako dhimmi. Proto, a moc tomu nescházelo, stovka nebo dvě sta let, neproběhlo osvícenství a průmyslová revoluce v Malé Asii, úrodném půlměsíci, střední Asii a Indii.
--------------

Takže rozvoj zažila Evropa. Po dvou válkách, které ji vyčerpaly, se těžiště rozvoje přesunulo do USA. Po válce zažívají průmyslovou revoluci i Japonsko, Tchaj-Wan a jižní Korea. A v 80 tých letech Tchang Siao Pching nastartoval Čínu. Dnes po 40 ti letech vidíme, že úspěšně. Zatímco USA postupně upadají a soudržnost společnosti z 60 tých a 70 tých let je dávno tatam.
A proč to tak je, tento vývoj po II. světové válce až do dneška, o tom může popřemýšlet každý sám...

----------

Ještě za dob Siao Pchinga začali v Číně zpracovávat studie, proč hospodářský vzestup zažila Evropa a minul Čínu, přesto, že měla zdroje, lidi i vědění. A přišli na to! Nebo si to aspoň myslí.

Náboženství ani státní ideologie nesmí podvazovat svobodné myšlení, musí pouze zajistit nezbytnou stabilitu systému.

Čím více samostatných nebo samosprávných celků, navzájem spolu, i mírově, soupeřících, na všech možných úrovních, tím větší pravděpodobnost, že se objeví v jakémkoliv oboru něco přínosného. Tlak na převzetí okolím, je díky tomu soupeření. Bez něj by se nepřevzalo nic. (Příměr může být pozitivní mutace, která zvýhodňuje svého nositele v populaci.) Z toho plyne, že celky musí být ohraničeny, ale ne neprodyšně. Informace se musí šířit a lidé mohou cestovat v takové míře, že to nenaruší stabilitu celků. Tozn. neměnit rychle demografickou situaci a kulturní okruhy cestujících musí být příbuzné. V Evropě chodili tovaryši a vyučení na vandr do ciziny na zkušenou, ale naprostá většina se vracela domů. (A proč nevznikla a ani nevznikne průmyslová revoluce v jakékoliv africké zemi, je také jasné.)

Pokud je více samostatných, samosprávných celků, trochu se od sebe lišících, ale přejímajících od sebe vědění, pokud nějaký otřes postihne jeden nebo více celků a vědění tam bude zničeno, nepostihne všechny. Pokud se v těch postižených časem poměry zlepší, má odkud vedení převzít a zase se zapojí do "buněčného systému nebo neuronové sítě nebo."... každý si může dosadit co libo. Zde se to dá přirovnat i k lodi s vodotěsnými komorami v trupu. Pokud voda zaplaví několik komor, loď pluje dál a vodu lze časem odčerpat a komory opravit. Pokud je trup jako jedna komora, pokud ji zaplavi voda, je definitivní konec.
Poslední podmínka byla křesťanství. Má v sobě zakomponovanou všelidskou rovnost a právě díky tomu, odkazujíc se na kořeny, byla možná reformace. Která urychlila rozvoj. V Číně volili stabilitu, ale nehybnost.

-----------

Co se týče EU, až do Lisabonské smlouvy mohla být přínosem. Poté vzniká monolit s nevolenými představiteli. U nich nerozhoduje schopnost ani odbornost. Rozhoduje intrikaření a ranaření za zády. Navenek umí pouze opakovat stereotypně politicky módní mantry, třeba tu o potřebě otevřených hranic v době koronaviru. Jakákoliv krize a zákonitě selžou...
Státy nemají samostatnou hospodářskou politiku, vše je nastaveno pro největší hráče. Školství a zákony unifikované. Na výzkum dává EU granty. Politici demokraticky zvolení jsou hlídáni neziskovkami, nevolenými, tedy bez mandátu, ale placenými že zahraničí. Média nejsou nezávislá. A komisařka Jourová bojuje v době koronaviru s dezinformacemi a dává na boj proti nim miliony Euro. Jenže každý vidí, že ty dezinformace o EU, o její neschopnosti, absolutní impotenci v době krize, jsou pravda. Ale že ty peníze jdou na cenzuru. Která je stále tvrdší a tvrdší. V Německu a jinde na západ od nás darmo mluvit... Orwellovský slovník to nezakryje...

Raná z milosti a zhroutí se to. Eurobruselci nemají žádné sjednocující ideály a morálku, jde jim jen o peníze a moc.

V Evropě už neexistuje kvas myšlenek. Monolit vše zadusil. A je hrozbou našeho přežití. Doslova. Ostatně, historické paralely existují. Evropa je pod dnešním EU žalářem národů, které si nemohou své věci řídit samy. Ani zavřít hranice podle všech platných zákonů. Evropa je dnes odsouzena ke stagnaci a postupnému zaostávání. Přinejmenším....

PS:
Tu čínskou studií jsem četl před 30 ti lety. Bylo v ní to křesťanství a konfucianismus. Třeba. I další věci, ale je to už dávno. Takže je to spíš můj pohled.

Pokud bude někdo mít potřebu srovnávat evropskou kulturu s nějakou jinou, anebo historické události, nechť se dobře předem seznámí s termínem "kulturní relativismus".

Uff. Tož tak

Průměrný počet slepic: 4.8 (50 hlasů)

Z EU se stal absolutistický monolit. Čeká nas s ním stagnace a zaostávání. Přinejmenším. A pokud přijde nějaký dějinný otřes, všechny nás zničí. Z Bruselu záchranná reakce nepřijde a ani nemůže. S přihlédnutím k jeho podstatě a s přihlédnutím k mechanismu výběru jeho vedení. S Bruselem půjdeme spolehlivě ke dnu všichni...

Průměrný počet slepic: 5 (21 hlas)

In reply to by dexx (neověřeno)

Trvalý odkaz

pořekadlo nebo pravidlo nebo společenskou zákonitost nebo co to vlastně je ...
pozor googlím ... a už to vím, je to citát:

Joseph De Maistre: „Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.“

(přečetl jsem si i pár jeho dalších citátů - sakra, s tím chlapem bych si asi rozuměl, minimálně v názorech na lidi).
Tak tohle se nám fakt nehodí a raději to honem zapomeneme. Ono to totiž hodně smrdí beznadějí.
A pokud by někoho napadlo:
"Já to tak ale nechci, to ti ostatní a protože jich je moc, tak to vypadá, jak to vypadá!",
je potřeba si uvědomit, že totéž si myslí i ti ostatní. Nabízí se tedy pouze tři možnosti:
1. vzít těm ostatním volební právo, zvolit sám sebe a být prezidentem, králem, císařem nebo faraónema dělat všechno dobře.
2. usmrtit ty ostatní a pak dokonce nebude třeba sám sebe volit, protože vedoucí funkce vyplyne ze situace automaticky.
3. načesat si patku, nalepit knírek, nacvičit gesta a hesla a stoupnout si za řečnický pultík.
Nebo je to jinak?

PS: Už dva lidi tvoří dav. A dav se chová úplně jinak než člověk.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

Havran57.
Národ má takovou vládu,jaká je nám vnucena.
Teprve se to ukáže,kdyby volby měli něco změnit,tak je zruší a proto i ten koronáč.
Jako vždy jde o prachy,co už nejde nevidět,rozprodat,rozkrást a pak zíráme,že zásoby,rezervy,nějak nenápadně pryč.
Pokud nám budou vládnout tito zloději,lichváři,odkláneči.lháři,nemůžeme se vzchopit.

Průměrný počet slepic: 4.3 (17 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Pokud nám budou vládnout tito zloději,lichváři,odkláneči.lháři,nemůžeme se vzchopit."

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

A teď můj dodatek:
Pokud se nemůžeme vzchopit, budou nám vládnout tito zloději, lichváři, odkláneči a lháři.

A MÁME BEZNADĚJNĚ ZACYKLENO!

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Nikoliv, pokud nám budou vládnout tito zloději, lichváři, odkláneči a lháři, sice se nemůžeme vzchopit teď, ale máme jistotu, že tito zloději, lichváři, odkláneči a lháři přivedou celé hospodářství do krachu a teprve pak půjdou do řiti a budeme se moci vzchopit. Jen se toho nemusíme dožít.

Průměrný počet slepic: 4.6 (7 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Smrt je jediná jistota.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

"...ale máme jistotu, že tito zloději, lichváři, odkláneči a lháři přivedou celé hospodářství do krachu a teprve pak půjdou do řiti..."
Chlape, ve svým věku, fakt věříte tomu co jste napsal? To vám nestačilo jak to dopadlo po zatím poslední krizi roku 2008/2009? Kdože z těch, co ji způsobili (a poslali ekonomicky do kolen tři čtvrtě světa) šel do řiti?

Zatím bez slepic

Takže trochu neuspořádané. Pane Milane, je mi ctí.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Asi proto, že takto neuspořádaně funguji já obecně, mi "relativně"☺ přišly ty Vaše myšlenky uspořádané až dost.
Pro mne je podstatná tato věta, ne že by ty ostatní zajímavé a podnětné nebyly:
***************
"Náboženství ani státní ideologie NESMÍ podvazovat svobodné myšlení, musí POUZE zajistit nezbytnou stabilitu systému."
*****************
A o tom to je, na tom stojí a padá stát, unie, spojené státy, svazy....
Proto Čína stagnovala, proto muslimský svět není světlo, ale tma.
A proto i naše "civilizace" západní kráčí do řiti..

Pro úzké, nemravné, sobecké a zištné zájmy 1 % (spíše pár z nich) a jejich (sociopatických rovněž) poskoků se dusí miliardy lidí. (A co hůře ztrácí i naději).

Je třeba najít budíček a zacinkat (ne klíči), aby ty miliardy pochopily, že to ne ONI, to my dolní jsem neskutečná síla,
co může a svede pohnout světem (jen najít ten pevný bod v sobě ) a konečně jsme dokázali (my většina) shodit ty okovy lží a falše a vlády na námi skr falešné peníze, myšlenky a jed rozdělování a pak dokážeme i nemožné!

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

- poslední ránu dala Byzanci zrada západních křesťanů. Vnímali ji jako ideologického konkurenta, jehož je potřeba se zbavit. I za cenu vlastního ohrožení. Tak ji vydali Osmanům.
A tak je to s těmi "západními evropskými hodnotami" furt. Účel a zrada - to jsou pravé "evropské hodnoty".

Průměrný počet slepic: 4.3 (23 hlasů)

Ukrajina může vyprávět - jeden den dohoda z Janukovyčem a pak ... jako vždy - podraz.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

...o tom, že ho Putin radši eskortoval pryč aby ho nezabili se vůbec nemluvilo. Jak se následně ukázalo, věděl své...

Průměrný počet slepic: 4.3 (4 hlasů)

Ve svém textu píšu o zániku
řeckého antického světa a okolí. To je dnešní evropské Řecko, Malá Asie, ale i Persie, kde se v té době udržela řecká vzdělanost, střední Asii, dnešní Afghánistán, kde vládly rody odvozené od Řeků a udržovala se řecká kultura a řeč. Dnešní Pákistán s dosahem až do okrajů dnešní severní Indie. Dnešní Sýrii, Irák, Izrael, Libanon, Egypt, kde řečtina byla druhým státním jazykem až po Tunisko, kde ještě mezi válkami byly zbytky řeckých kolonií.To vše byl řecký antický svět a okolí. To vše bylo zničeno a vymazáno. Není řeč pouze o Byzanci.

Západní křesťané ohrožené Byzanci pomáhali. Jedna jejich výprava vydrancovala hlavní město. Rozpory ve víře v tom také hrály roli, ale hlavní důvody byly zjištné. Nechtěli se vrátit domů s prázdnou a když byla příležitost k rychlému zisku... Lidská klasika. To se stalo v historii hodněkrát.
Stát to podlomilo, ale nezničilo to ani jeho správu, ani náboženství, ani vzdělanost.
Stavět tuto epizodu na roveň systematickým ideovým útokům muslimů je poněkud chucpe.

Tohle vše, včetně totálního výmazu historické paměti a regrese ve společenském vývoji, nejen v Malé Asii, ale od Indie přes střední Asii, dnešní Afghánistán, Persii, Blízký Východ, Mezopotámii, severní Afriku, Malou Asii až po evropské Řecko a Balkán, udělal někdo jiný. Včetně výměny obyvatelstva. Za to západní křesťané, a andílkové to rozhodně nebyli, opravdu nemohou.

Uvedl jste krásný učebnicový příklad KULTURNÍHO RELATIVISMU.

--------
Moje zmínka o kulturním relativismu byla určena speciálně Vám. ;-) A nezklamal jste. Bohužel, vypíchl jste při obhajobě neobhajitelného zase ne moc šťastný případ.
Ale máte na svůj názor právo a já Vám za tento typický příklad, jako z multikulti neziskovky, děkuji.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

Trošku opatrněji s těmi dějinami...
Šedesát let latinského císařství není tak úplně příklad jednoho "vydrancování". A rozhodně nešlo ani o jakousi "kolaterální ztrátu" způsobenou nezodpovědnými křižáky, co se "nechtěli vrátit domů s prázdnou". Úloha Benátek jako obchodního konkurenta byla zatraceně významná.
Jinak 60 let, to jsou dvě generace, to vám do společnosti už zásek udělá. Zvláště když ani to císařství se neukáže dost silné a opět padne. Ta změna je vždycky ten nejpodstatnější problém protože každý proces vyhánění okupantů a znovusjednocování se je provázený náklady (materiálními, lidskými, prestižními), které pak následně chybějí jinde.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

...že dějiny říší tak nějak kopírují zákonitosti vesmíru. Jakmile hmota příliš zbobtná, dojde k nějakému třesku a pak smrštění. Řím padl na územní nenasytnost a morální selhání senátu a patrně i tu demokracii. Německo jakbysmet, navíc k neudržitelnosti zdrojové potřeby a šílenosti některých fašistických pohlaváru a psychické poruše vůdce. Zaplať pánbu. Válka byla hnací motor technologického výzkumu a to mi přijde smutné. Je neuvěřitelné, jak Němci předběhli v době WW2 ostatní svět. Možná je to válka, co hnala i evropské výzkumy. Ono teď je to vlastně obráceně. Potřeba války hnala dopředu např. informatiku a patrně i genetické inženýrství. To jen co mi teď napadlo.
On B.Gates vlastně přivedením Windows na svět zajistil někomu nadvládu, bez nich nechtěly fungovat jiné potřebné programy a ani dnes nevím, jestli a do jaké míry to není spyware a jaká databáze sbírá informace a k čemu. On takový Eset se choval jako vir když jsem ho po vyzkoušení odinstaloval. Dodnes je tam někde otravné jádro, které mě oznamuje, že bych měl zaplatit :)a jedině formát disku to řeší spolehlivě :(
Kdysi jsem se někde vyjádřil, že EU je budování další říše na močále. Vysloužil jsem si za to tenkrát bezbožníka a zpátečníka.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Prokazatelná a zdokumentovaná zrada západních křesťanů.
Jediný, kdo v r. 1453 přišel Konstantinopoli na pomoc, byli Janované. Kteří si dobře uvědomovali nebezpečí, které jim od Osmanů hrozí.
Zbytek římských křesťanů hodil na své souvěrce bobek. Přesto, že Řím uzavřel s Konstantinopolí roku 1439 ve Florencii smlouvu o pomoci proti Osmanům. Přesto, že Konstantinopol se tím zavazovala uznat primariát Říma.
A tak je to s "evropskými hodnotami" vždy. Účel (vydojit z "partnera", co jde) a zrada. Nic víc.

Ani ta Vámi vzývaná helénistická kultura nebyla nic přátelského.
Vnitřním uspořádáním se nijak nelišila od kultur dobývaných území.
Stejně tak se ničím nelišila při prosazování svých mocenských choutek.
A ničení jí bylo rovněž vlastní - viz. např. zničení persepolských knihoven právě Alexandrem Makedonským.

Jestli tu někdo relativizuje, pak jste to spíš Vy.
Třeba tím, jak vyzdvihujete řeckou vzdělanost a ignorujete římskou, perskou, egyptskou a ostatně i arabskou, indickou, čínskou.
Řecký expanzivní antický svět byl přemožen ještě expanzivnějším římským a ten zas ještě expanzivnějším osmanským a arabským. Vždy jen na nějakou dobu.
Teď momentálně se opět střetávají "západní" a "východní" svět, přičemž oběma jde o jediné - ovládnout toho druhého. Ani jeden není tolerantní. Oba usilují o zničení toho druhého. A, bohužel, technologicky jsou schopny (a zjevně i ochotny) zničit úplně všechno.

Lidstvo NIKDY nedosáhlo vzdělanosti. Jen se malinká část lidí naučila postupně používat technologie, které většinou zneužila jen k ničení a zabíjení. Takže se lidstvo ve skutečnosti dodnes nenaučilo nic. Je pořád na prvobytně pospolné úrovni; "jen" má místo kamenných sekeromlatů mnohem účinnější "klacky".

Závěrem - odmítám dělit lidi na untrmeše a ýbrmenše. Neuznávám "předurčenost" k ovládání jiných a k bytí ovládanými. Nejsem ochoten naskakovat na dělení kultur či civilizací na "lepší" a "horší".
Pokud nechceme, aby nás ostatní nenáviděli a snažili se nás zničit, nedělejme jim to samé. Snad je ještě čas to zastavit.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

Správně mělo být "...Lidstvo NIKDY nedosáhlo SKUTEČNÉ vzdělanosti..." .

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Egyptská, perská a indická nebo třeba afghánská byla v té době helénská nebo helénskou silné ovlivněná. Takže zmíněny jsou a jako územní teritoria také. O čínské se zmiňuji též. Chce to jen pozorně číst a nevařit z vody. Já vím, je to těžké, když argumenty nejsou. To se jeden každého slůvka chytá :)

Dopouštíte se kulturního relativismu
a pak jej v sebeobraně podsunete jiným. Klasická manipulační technika. Nejen politických neziskovek ;-))))
-----
K vašemu základnímu tvrzení:
Trvám na tom, že vydrancování Konstantinopole západní výpravou bylo hlavně ze zjištných pohnutek. A byla to zrada. Jenže helénskou civilizaci to nepoložilo. Žádná vaše poslední rána. Pouze oslabilo. Položil ji staletý islámský teror. Bez něj by to přežila. Jako jiné státy, jejichž hlavní město bylo v historii vydrancováno. V Evropě desítky a desítky případů... Nemůžete obhájit opak. Pokud chcete tvrdit něco jiného, lžete sám sobě.

Howgh.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Tak základní informace co ti chybí je 4křížová výprava 1204, která prakticky tak oslabila říši, že v roce 1453 byla v zádeli...

Jinak řečneo, v německu se někdo zamyslel,, že pomůže evropě, dopadlo to jako vždy, na co ten němec šáhl to se posral..., takže když už, tak hlavní viník pádu Konstantinopole je němec...

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

na Vidlákově místě bych Vás požádal o svolení, a v případě Vašeho souhlasu bych tento příspěvek publikoval jako samostatný text. I rozsah tomu, myslím, odpovídá.

Dobře sepsáno!

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)

to shrnutí bylo inspirováno Vaším výborným článkem.
Je poněkud neuspořádané, protože narychlo na telefonu a pozdě v noci. Téma je to obsáhlé, pro spoustu faktů a příkladů tam není prostor a není ani osobní čas...
Ty zákonitosti společenského vývoje, který vedl k rozvoji Evropy mají systém. Nápadně připomíná přírodní evoluci nebo některé termodynamické systémy. Soustavou negativních a pozitivních zpětných vazeb.
V historii najdeme spoustu příkladů společenského zdvihu a stagnace, dokonce zániku celých civilizací. Zvenčí i zevnitř. Příčiny jsou pořád stejné. A dnešní systém EU znamená automaticky stagnaci.

Antická civilizace byla téměř 2000 let před námi. Měla všechny podmínky k vědeckému a průmyslovému rozvoji. Který ostatně fakticky začal. Její likvidace a totální vymazání historické paměti na více než 3/4 jejího územního rozsahu, tomu zabránilo. Podruhé centralizace a izolace Číny. Nechybělo málo a Evropa byla dnes barbarským přívažkem civilizovaného světa.
Ale co není, může ještě být. Až byrokracie EU, fungující samospádem v utužování a centralizaci moci, zničí evropský autoimunitní systém, který, hlavně ve středu kontinentu, ještě v čase ohrožení zafungoval a místo lodi s mnoha vodotěsnými komorami v trupu, budeme mít komoru jednu a velkou. A o to zranitelnější zvenčí ...

Je toho hodně. Pokud by to mělo být samostatný článek, muselo by se to zgruntu přepracovat a byl by to spíš seriál. Každopádně, děkuji.

Průměrný počet slepic: 4.7 (14 hlasů)

Serial.... ano..... prosiiiim..... moc prosiiiiiim ...

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

Nejste dogmatik a může to mít i tu zpětnou vazbu, nyní užitečnější o to více.
NIKDY nevíte, kdo to čte a i křídla motýla....

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)