Tak kdo má vlastně pravdu?

Autor
Štítky

Z lithia se stalo aktuální převolební téma, které může ještě notně zamíchat kartami. Je proto vhodné se k němu ještě vrátit. 

 

Tak kdo má vlastně pravdu? – anketa Vidlákovic kydů

 

Z veřejných zdrojů:

 

1) Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) upozornil na možné riziko arbitráže, pokud by s australskou společností resort průmyslu finální smlouvu nakonec neuzavřel. „Tohle memorandum je velice dobře využitelné v mezinárodní arbitráži, kdybychom se do budoucna rozhodli provést nějakou změnu surovinové politiky nebo podmínek, za kterých tady lze, nebo nelze těžit. A to je ten důvod, proč se ozýváme.“

 

2) Podle vyučujících právnických fakult, které Česká televize oslovila a kteří se specializují na obchodní nebo mezinárodní právo, tento dokument není pro Česko právně závazný.

 

3) Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc (TOP) odpovídá na otázku je memorandum závazné? „Memorandum není samozřejmě právně závazné, ale jeho dodržení je spíše otázkou cti a politické kultury ho naplnit.“

 

 4) Nikdo

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2275039-zive-poslanci-jednaji-o-lithiu-podle-cssd-jde-o-snahu-babise-odvest-pozornost

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Doc-MUDr-Leos-Heger-CSc-2005/otazka/Je-Memorandum-pravne-zavazne-93351

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

V pondělí jsem poslouchal pozorně a přestože nejsem právník, čtu mezi řádky a domnívám se, že pravdu má Pelikán. Podepsaný dokument je nejspíš právně nezávazný podle mezinárodního práva, ve kterém je tento typ dokumentu definován. V českém právu je posuzován jako jakákoli jiná smlouva a to větu po větě. A zde se ukazuje jeho jasná právní závaznost, protože Havlíček se za český stát zavazuje, že nebude činit žádné procesní ani legislativní kroky, které by ohrožovaly záměr těžby australského partnera. Naopak, zavazuje se k plné součinnosti. A to vše pod hrozbou arbitráže.

Zatím bez slepic

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

Úvodem odpovědí stručné vysvětlení

Došlo k nedorozumění. V rámci korespondence jsem onu anketu uvedl jako okamžitý nápad něčeho pro něco. Opravdu jsem bepočítal s tím, že bude hozena na sklo. K tomu by bylo potřeba uvést nějaké doprovodné slovo. Někam tu diskusi nasměrovat. Jako každý okamžitý nápad se ukazuje už z prvního diskusního příspěvku z mé strany jako nedomyšlený. Ale zkusme z toho přece jen něco vytěžit.
Především výrok vyučujících právnických fakult, které Česká televize oslovila a kteří se specializují na obchodní nebo mezinárodní právo, že tento dokument není pro Česko právně závazný říká dle mého soudu jednoznačně, že i Memorandum právní závaznost mít může. Že záleží na konkrétním znění. Obě strany mluví o konkrétním dokumentu. Žádná strana nemluví o memorandu v obecné poloze. Nenašel jsem výrok právníka, jenž by tvrdil v obecné poloze opak.
Z toho vyplývá i nedomyšlenost ankety. Ten třetí výrok Doc Hegera je nadbytečný. Týká se zcela jiného dokumentu.

K dobrání se pravdy o tom, kdo má pravdu zda ono konkrétní memorandum je či není svým zněním právně závazné lze jen jediným způsobem. Vyvrátit všechny konkrétní námitky vznesené kýmkoli. Samy o sobě a ve vztahu k znění referenda.

Každé vládní rozhodnutí musí respektovat uznávané právo, tedy i případné rozhodnutí stran změny strategie surovinové politiky či změny podmínek, za kterých lze těžit. Platí tu jediné omezení – právní retroaktivita. A ministr Pelikán to zejména jako právník velice dobře ví.
Proto je zřejmý i účel jeho vystoupení.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jenom zde přihodím, komentář, kdy se oháníš stále rozbory právníků, specialistů z ústavů mezinárodního práva atd.

Takže si řekneme co je to mezinárodní arbitráž (tedy výcuc):
Arbitráže mohou být rozhodovány dle práva určitého státu, na základě přátelského urovnání či na základě ekvity (tedy obecného pojímání spravedlnosti, v takovém případě jsou oprávněni zcela se oprostit od právních norem daného státu).

Otázka pro tebe, když samotná arbitráž může a hodně často používá onu ekvitu, fakt něco znamená na sto procent výrok právníka, když připočtem že samotný arbitr/ři nemusí být právníc/i?
Tímto neříkám, že ve výsledku to nemusí dopadnout dobře/špatně, ale říkám, že tvoje stoprocentní jistota, že s ČR australci nevytřou zadek je prostě holý nesmysl...
A to už nekomentuji tvoji víru v právníky.

Zatím bez slepic

Především arbitráž je něco zcela jiného než soud. Moje jistota, že si s námi EMS nevytřou zadek je 100% teď. Z více důvodů. K víře v právníky. Ono Memorandum bylo připravováno téměř půl roku a byli do něj zapojeni právníci specialisté, kteří hlídali, aby bylo znění jednotlivých bodů takové, které v žádném případě nemůže zavdat důvod ke sporu. Jistě chybka se vloudit může.
Nicméně námitky, které jsem zatím četl, jsou mnohdy doslova úsměvné. Třeba to, že zmínka (berouce na vědomí dohodu o ochraně investic ...) zakládá možné soudní tahanice, je naprostý nesmysl proto, že ona dohoda mezi zeměmi platí i bez zmínky o něm, a její obsah se nijak nemění. K "závazku" vstupu ČR kapitálově jsem se vyjádřil jinde. Také to je naprosto zřejmý nesmysl.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Takže si to zhrnu právníci ze škol se už tolikrát mýlili v tom jak má rozhodnout soud (a to všech instancí), že jejich názor je pouze domměnka a bude na soudu, tedy tvoje 100procentní jistota na základě rady někoho který se již mýlil je nesmysl.

Za další vůbec jsi nikde neoduvodnil proč to nemůže jít k arbitráži, kterou legislativa země nemusí vůbec zajímat, tedy tvoje právní rozbory jsou kničemu natož snich vyvozovat 100procentní závěr jak dopadne arbitráž.

Zatím dokola opakuješ "právní rozbory", "stoprocetní jistota" a to vše na základě knížecích rad právníků ne soudců co to rozhodli...

Zatím bez slepic

Ale to je přece něco jiného. Oněch 100% u mne obnáší to, že jsem si přečetl Memorandum a slyšel či četl námitky. Žádná z nich, ty které se ke mně dostaly, věcně a logicky opodstatnění nemá. K názorům právníků. Rozlišuju názor ministra spravedlnosti (zároveň politik) a právníků vyučujících na VŠ specialistů na mezinárodní právo. Co se týká soudů a arbitráže, jen jsem konstatoval, že to mohou být dvě rozdílné formy řešení sporu. Mohou proto, že někdo vnímá a používá oba pojmy ve významu totožně. Je mi jedno, zda to půjde k arbitráži nebo k soudu, mají-li posoudit zda byla poškozena nebo zmařena investice, samozřejmě se bude brát v potaz právní prostředí, tedy platná legislativa bude bráno zda byly nebo nebyla porušena dohoda o ochraně investic. A samozřejmě i to, pokud by byl porušen nějaký slib v Memorandu. Tam ovšem žádný konkrétní slib dán není. Ani z jedné strany. Je to jen vzájemně výhodná deklarace.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Memorandum je memorandum, protože kdyby jím nebylo, byla by to smlouva, která právně závazná už je (na rozdíl od memoranda). Max. by klokani mohli napadat morálku a dobré mravy, čemuž se v případě podepsaného memoranda vyhne každý průměrný hlupák.
Mimo jiné je nádhernou ukázkou, jak lze takový pamflet použít k očištění lokalit pod zády majitele, je tzv. Budapešťské memorandum, v němž se Ukrajina v r. 96 zavázala, že bude neutrálním státem a Rusáci jí za to slíbili, že se do ní nebudou s*át. O pár let později chtěl Vasil do NATO (Constanta 2008), zrušil neutralitu zakotvenou v ústavě a Ivan mu poté pro jistotu sebral Krym.
Výpotek (definice) z wiki zde:
Memorandum (lat. „na paměť“, „to, co se má pamatovat“), krátce memo, je spíše neformální záznam nějaké skutečnosti, jednání nebo stanoviska.[1] Užívá se v právním, diplomatickém, obchodním i vědeckém provozu a může mít velmi rozmanité formy.

Memorandum nebo také aide-mémoire, „na pomoc paměti“ je písemné zachycení nějakého stavu věcí, úkolů, termínů nebo předběžných a průběžných výsledků jednání, které nemá právní závaznost a často slouží jen pro vnitřní styk v rámci úřadu nebo instituce. V právní praxi znamená psané stanovisko nebo rozbor nějaké záležitosti pro vnitřní potřebu kanceláře nebo pro klienta. V anglosaském prostředí se jako memorandum často označují i předběžné a nezávazné dohody, záměry do budoucnosti a podobně.

V diplomacii se užívá pro významná, i když právně nezávazná společná stanoviska státních představitelů, stručná shrnutí výsledků jednání, která pak slouží jako podklad k dalšímu jednání.

Takže arbitráž hrozí velmi ztuha.

Zatím bez slepic

Předně i kdybych byl právník (nejsem), pak i můj sebelepší a sebesilnější právní názor, by byl jen a jen názorem, tak jako každého jiného. V konečném důsledku bude rozhodovat "nějaký" soud.

Vždy platí a platilo, že není podstatné jak je dokument nazván (memorandum), ale co je jím zamýšleno, koho k čemu zavazuje. No a to může být první vcelku podstatný náš problém. Každý si může ony závazky vykládat jinak a bude na soudu jak je rozsoudí. Jistě zde je možné vzpomenout smlouvy po telefonu. Na něco řeknete ano, a jste v síti smlouvy.

Druhá podstatná potíž je v tom, že ona memorandová společnost, nemá žádná vlastní práva k těžbě, to má ono české sróčko. Tudíž co toho vola vedlo k tomuto kroku.

Nabízí se jako vždy dvě, a zde již dopředu špatné možnosti. Buď je ministřík pitomec, a nebo jde o zlý úmysl. Nevím co je horší. V každém případě pokud je ještě v současnosti ministrem je to pro nás občany velice špatná varianta.

Zatím bez slepic

Krása je v tom, že soud rozhodovat nebude, ale mezinárodní arbitráž, která není vázána normami státu...

Zatím bez slepic

Je to naprosto jedno. Předmětem sporu by bylo ohrožení nebo znemožnění investice. Na to žádné normy nejsou, posuzuje se to obdobně jako trestný čin. Tedy zvážení všech okolností a zda k poškození či znemožnění došlo či ně.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale problém je, že vy výsledek přepokládáte na základě právní analýzí právníků, kteří ji konají nad normami státu, kdežto rozhodčí řízení se normami státu řídit nemusí...

Zatím bez slepic

Ale prdlajs, jak říká naše 3-letá vnučka. Výsledek nějakého sporu můžete předpokládat ve Vašem slova smyslu jedině tehdy, znáte-li žalobu. Jakékoli rozhodčí řízení se bude zabývat v případě sporu, kde bude figurovat poškozená či zmařená investice i platnou legislativou, kterou se museli řídit oba účastníci řízení, pokud je to důvod poškozené nebo zmařené investice.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Poslechněte si Pelikána ze záznamu na ČT. Jasně tam řekl, že v českém právním prostředí memorandum nemá oporu a proto bude v případě sporu posuzováno jako jakýkoli jiný typ smlouvy. O čtení mezi řádky jsem psal proto, že pravdu měli vlastně všichni, ale jen Pelikán posuzoval memorandum z obou možných pohledů - českého i mezinárodního práva. Ostatní zamlčeli to, co se jim nehodilo. To je můj názor.

Zatím bez slepic

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

Správně jste postřehl, že memorandum zakládá především nárok na náhradu škody za zmařenou investici u mezinárodních soudů. U českých soudů se nikdo moc namáhat nebude, rovnou bude mezinárodní arbitráž jako podle CETA.

Zatím bez slepic

Napsals Gerde naprostou nelogičnost. Bude-li žaloba směřovat k poškození či zmaření investice, samozřejmě, že jakýkoli rozhodce bude posuzovat zda byla či nebyla porušena dohoda o ochraně investic.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pro Alexe, který udělal výčet dosti omezený doporučuji článek:

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Analyza-Lithium-Nekdo-tady-chce-te…

A to i pro ostatní debatníky a teprve pak psát názory a postřehy. Dá to všem trochu větší přehled než co řekne politik pro kamery a politiky jiných stran (ted nic co by na něho ukázalo). A hlavně je tam "vše" nejenom úzce vybraný výběr jak mají hlavně právníci a i politici ve zvyku, aby výsledkem byl správný výsledek názoru či právního rozboru.

Zatím bez slepic

Ohledně znění ankety – vysvětlení v první odpovědi. Smysl dává jen diskuse nad tím, zda je Memorandum svým zněním právně závazné či ne ve smyslu mé první odpovědi.

Proto mohu rozumět Vaší námitce, má nějaké opodstatnění. Nicméně odkážu na svou první odpověď jak se lze jedině dobrat pravdy, zda Memorandum závazné je či není a zda tedy nějak ČR poškozuje či může poškodit.

Analýza ve Vašem odkaze dobrá není.
„Memorandum bylo podepsáno v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.“
Nelze se k tomu vyjádřit, pokud autor neuvede, v čem ten rozpor spatřuje. Žádný totiž není. Snad celé dva odstavce jsou postaveny na mylných předpokladech.

„V bodě 3 „Havlíčkova memoranda“ se stát vůči australsko-americké firmě zavázal ke kapitálovému vstupu České republiky do projektu European Metals Holdings Cínovec (EMH).“ To je naprostý nesmysl. Nevím jak Vás přesvědčit, že je tam výslovně jen závazek projednat a prozkoumat možnost zapojení českého kapitálu. Nic jiného. Stát, a jen v případě, že bude chtít (vyhodnotí to v budoucnu jako výhodné) vznese požadavek na projednání takové možnosti, přičemž druhá strana je povinna to jen projednat, může to z jakýchkoli důvodů odmítnout.

„Minulý týden bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht zveřejnil informaci, že EMH je jen odštěpný závod firmy European Metals Holdings Limited BVI sídlící na Britských Panenských ostrovech. A že firma má neprůhlednou vlastnickou strukturu.“
Proti tomu stojí vyjádření, že firma byla před vstupem do jednání s ní státem prověřována, včetně dotazu na australskou vládu, zda je firma věrohodná. Australská vláda odpověděla kladně s poukazem na přísné podmínky vstupu na tamní a londýnskou burzu. Mj povinnost sdělovat vlastnické podíly, tedy složení akcionářů – a to při každé změně. Firma Geomet má webové stránky, kde je vše potřebné. http://www.geomet-cz.com/index.php

Rady na závěr jsou takříkajíc bezcennými knížecími radami.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Asi jsme se nepochopili, tak anketa je podle mě od začátku špatná. Článek měl ukázat, že nelze smrsknout tuto situaci závazné/nezávazné. Vždy člověk musí vědět vše okolo, od toho jak funguje u nás povolování až po tu ochranu investic.
Ano, asi kdybych měl být dokonalý, tak sem dám vývoj diag od A do Z, abychom měli přehled o arbitrážích. Pak dal odkaz na vidlákův článek, a další a další. Jenomže to nebyl můj cíl, cílem bylo ukázat právě nesmyslnost té ankety, že se zabívá "jedním písemen v rozvité větě" a tak nic neznamená a jenom dál mlží...

A knížecí rady? Ty jsou v každém článku i v těch vašich příspěvcích, kdy rozhodnout zda je něco závazné může pouze a jenom soud, ostatní výroky jsou pouze právní názory, kterých může být tisíce a jak se říká "co právník to jiný názor". Už jenom to, že pro nezávaznost říkají výroky právníci oslovení jednou stranou a pro závaznost druhou ukazuje knížeckost těchto rad...

Závěr: Můj odkaz nedokazuje závaznost/nezávaznost, ale nesmyslnost vaší ankety.

Zatím bez slepic

Máte pravdu, už jsem Vám to vysvětloval. Anketa je nesmyslná.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vůbec nejde o nějaké memorandum, i když to jednoznačně zakládá nárok EMH na těžbu lithia, pokud splní podmínky. Ono se tomu dalo těžko zabránit, když i povolení k průzkumu je nárokové = splníte podmínky, úřad musí vydat povolení k průzkumu. Investujete do průzkumu = máte přednostní nárok na těžbu. A tak k těžbě dojde.
Průšvih je úplně jinde, a ten jde plně za tak hájenou ČSSD. A vlastně celou vládou, ale především ministrem průmyslu a obchodu, což byla vždy ČSSD. Loni totiž vláda bez zdůvodnění snížila úhradu z vydobytého nerostu z původních 10% na 0,66% (viz http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pruser-je-uplne-jinde-Po-s…) . Bohužel je tomu tak. Zbývá se jen domýšlet, za kolik ČSSD prodala ČR. To se nám ten Lidový dům pěkně prodražuje. Bylo by mnohem levnější, kdyby si ČSSD ze státního rozpočtu ukradla těch cca. 50 mil. Kč původní částky. Teď, aby zakryla své vlastní průšvihy a získala miliony, vyhazuje miliardy státního majetku.
Takovou verbež jako dnes v ČSSD nenajdeme ani v ODS za dob Klause. Skalní voliči ČSSD si plně zaslouží přirovnání k Pepovi Koblihovi, který volí ANO. Vlastně hůře, volič ANO má aspoň naději. Volič ČSSD volí jen jistotu okradení krachující stranou.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane Gerd.
Perfektní.
Až mnoho průšvihů se táhne za ČSSD,OKD,FE,slíbily něco udělat s cirkevními restitucemi,Lidový dům a tohle lithium je dorazí.Tak nevím,jsou tak hloupí,nebo navedeni.Každopádně ta změna zákona o úhradě % z vydobytého nerostu,byla prolobována.Už se s něčím kalkulovalo,když byl prodán Geomet,už tam bych hledal viníka současných problémů.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane zemědělče,

děkuji za správné doplnění. V tom množství kauz jsem úplně zapomněl, že ČSSD předchozí volby vyhrála slibem, že něco udělá s církevními restitucemi tak nehorázně přijatými Nečas- Kalouskovou vládou. ČSSD neudělala vůbec nic a ani se nepokusila cokoliv vysvětlit. OKD a zmizelé byty dopadla přes všechny vlkovo články na hlavu ČSSD a Sobotky. Od ČSSD a Havlíčka bylo mimořádně hloupé podepisovat memorandum těsně před volbami. To podezření, že je za podpisem něco nečestného, už ČSSD nesejme. Dá se říci, že Sobotka srazil ČSSD nějakých 10% voličů, Chovanec se Zaorálkem 4-6% a Havlíček dostal ČSSD pod 10% hranici.
Kdyby byl Jiří Havlíček chytrý ministr, počkal by s podpisem memoranda po volbách. Hlasy by tím ČSSD neztratil a výsledek by byl stejný u voličů - stejně by mu nikdo nevěřil, že hájí zájmy ČR.
Je s podivem, jak hloupé politiky ČSSD tlačí do svého čela. Pokud se ta strana neobmění, čeká ji zánik. A za vším můžeme hledat Lidový dům a spor o jeho vlastnictví. To je sakra drahý barák, za to by byl i zámek ve Windsoru, co ČSSD vyhází ze státního majetku, aby se zachránila.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ale jdi Gerde. Memorandum zakládá nárok EMS na těžbu? Zkus to upřesnit, kterou větou memoranda?
To je Gerde naprostý nesmysl. Především vláda snížila onu sazbu z 10% na 5% a zafixovala ji na 5 let. Z hlediska výtěžnosti je už dnes zřejmé, že oněch 10% by těžbě zabránilo. Jen tu sazbu zreálnila na základě dnešních znalostí stavu věci.
Z německé strany probíhá průzkum na Cínovci také. Tam pracuje jiná společnost než EMS a pracuje tam na průzkumu s výší téže sazby 0%.
Celý průběh od průzkumu k těžbě probíhá v 5 fázích. Geomet je v závěru druhé. Obdobné je to i v Německu. Ony dvě fáze prováděl Geomet od r.2010 do letoška, tedy do r.2017. Z toho je snad zřejmě, v jakém asi výhledu je povolení k těžbě jako završení 5. části. Je nad slunce jasné, že přesné podmínky pro stanovení sazby tak aby vydělával optimálně stát a firma nastanou až tam. Na základě daleko přesnější studie proveditelnosti, stavu ceny lithia na burze, stavu na trhu a ekonomii výtěžnosti na konkrátní lokalitě. Němci to teď tamní firmě nijak nekomplikují. V Čechách ta sazba seděla a dlouhodobě na 10%. Byla teoretická – nic se nedělo. A jistě si dovedeš představit, co by se dělo, pokud by to česká vláda udělala jako německá.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Špatně položená otázka Alexi, na takovou past se nechytím. Základem práva na těžbu jsou předchozí dokumenty, kdy společnost, která nejvíce investuje do průzkumu ložiska má i přednostní nárok na získání těžebních práv. Což je běžná praxe, jinak by nikdo ložiska na vlastní náklady nezkoumal.
Veškeré informace z geologického průzkumu na základě povolení od Ministerstva životního prostředí, musely být podle § 12 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zdarma předávány České geologické službě. Ta je sice může zdarma předávat ostatním orgánům státní správy, ke komerčnímu využití však mohou být uvolněny pouze za úplatu. Tu si po dobu 7 let od jejich odevzdání může podle horního zákona stanovit prospektor. Zákon touto formou zaručuje prospektorovi „nálezné“. Takže minimálně po dobu 7 let od předání informací o průzkumu ložiska lithia stanovuje EMH, kdo bude těžit - tj. ona sama. Nebo cenu, za kterou může těžit někdo jiný (tím nálezným).

Memorandum bylo podepsáno v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Havlíčkovo memorandum je v bodě 3 závazkem státu kapitálově vstoupit do projektu. Pokud tak stát neučiní, podle dalšího bodu memoranda o mezinárodní arbitráži, si ČR zakládá na prohru v mezinárodní arbitráži.
Podle § 22 zákona o majetku státu může sám podepsat převod pozemků pouze do výměry 200 m2. K převodu většího pozemku, nebo pozemků o větší výměře, potřebuje předchozí souhlas ministra financí. A Havlíček by musel mít napřed souhlas celé vlády a memorandum spolupodepsat ministr financí.

Na ložiskový průzkum vynaložil Geomet podle dokumentů, s nimiž operuje vláda, přibližně 1 miliardu Kč. Za přiměřeny zisk se považuje marže do 30 %. Při vyvlastnění by stát na legální získání komerčně využitelných poznatků musel vynaložit částku přibližně 1,3 miliardy. Doba, kdy stát může tato práva získat takto „levně“, se však každým dnem krátí. EMH připravuje emisi akcií, které by měly být rozprodány na Londýnské burze cenných papírů (LSE). V tu chvíli náš stát nebude stát proti partě čtyř geologů a zkušených burzovních „šíbrů“, kteří prostřednictvím dalších forem EMH zatím vlastní, ale proti akcionářům, kteří do cenných papírů firmy mohou vložit klidně částky v objemu násobků státního rozpočtu. Investiční a penzijní fondy působící na LSE jsou schopny během hodin po uvedení akcií na trh do firmy „napumpovat“ peníze v násobku hodnot, kterými disponuje stát. A o ty by se hrálo v případné arbitráži.

Tož tak. Lithium je už navždy pryč. Havlíčku z ČSSD, díky!

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane Gerd,znova touto cestou můžu souhlasit a poděkovat.
Jak už jsou zprávy,EMH kótuje akcie na akciovém trhu a skutečně to může špatně dopadnout pro ČR.
Cena akcii může narůstat,nejsem odborník,do určité výše a teď by i mě zajímalo,závazek státu vstoupit do projektu,jakou částkou?
V případě že naroste cena akcii a stát bude chtít mít určité procento v ovládání společnosti,bude muset nakoupit akcie,třeba v řádu několik mld.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nevím kdo bude mít nakonec pravdu. Ale selsky, když teď začali emitovat akcie, aby získali kapitál na kroky dohodnuté v memorandu, pak právě díky ochraně investic, tyto peníze dostanou zpět?

Za sebe nevím, ale už za první republiky se říkalo "co právník to názor" a bylo už tolik "rozborů akademiků", které pak naše soudy, ale i mezinárodní co udělali pravý opak, takže psát "akademik specialista s masárny či karlovky prohlásil" zrovna a právě v právu je pouze "větší šance", že něco nenastane, ALE jistě tonemůže říci nikdo kromě soudu a arbitráže. A to nikdo nechce přiznat...

Zatím bez slepic

Vydání akcií už spadá pod smlouvu o ochraně investic. Dokud je ještě neprodali, nic se neděje, akcie je nevydaný papír. Jakmile je ale někdo koupí, což lze v elektronické době provést během pár vteřin, jde už o mezinárodní investici. A EMH žádnou jinou činnost než těžbu lithia na Cínovci nemá.
Bohužel, u když je hodně právních názorů, výklad je jednoznačný. a všechny ty právní názory, co ČR používala v minulých dobách, prohrála u mezinárodních arbitráží - Nova a CME, Diag Human, ani si nevzpomenu na všechny, bylo jich moc a proběhly bez zájmu českých novinářů.
Takže ČR prohraje i případnou arbitráž s EMH, protože tady je případ hodně jasný.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Citace Tvého tvrzení - "Vůbec nejde o nějaké memorandum, i když to jednoznačně zakládá nárok EMH na těžbu lithia" Tedy otázka je tedy zcela nepochybně přesná.

Znění § 12 zákona 44/1988 Sb Oznamování přírodního nahromadění vyhrazeného nerostu
Kdo zjistí mimo povolené vyhledávání (§ 11) přírodní nahromadění vyhrazeného nerostu, je povinen to bezodkladně oznámit Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.
3. odstavec stran Memoranda a závazku státu vstoupit kapitálově do projektu - je nesmysl. Opak je pravdou - vysvětleno v odpovědi Assovi

Rozpor se zákonem jen opisuješ z odkazu Asse, tedy nic nedokládáš. Spekuluješ. Odpovím Ti i Assovi jinak – Jak je to Gerde s listinou jakéhokoli druhu podepsanou neoprávněnou osobou, myslíš zcela vážně, že je platná?

Důvěryhodnost článku dokládá i nakládání s údaji, které zase bez ověření opisuješ.
„Na ložiskový průzkum vynaložil Geomet podle dokumentů, s nimiž operuje vláda, přibližně 1 miliardu Kč“. Skutečná suma? 350 mil.

A ten poslední odstavec? Gerde možnost státu koupit je dána majitele ochotou prodat, ne tvrzením, že teď je cena takováto.

K závěrečným spekulacím. Nejprve je nutno prokázat, že arbitráž hrozí. Výše uvedené to opravdu neprokazuje

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Alexi možnost státu ochotou prodat právě u státu není omezena "pouze ochotou", viz Maďarsko nebo Slovensko, kdy za tržní cenu odkoupili soukromé distribuce (znovuzestátnili za náhradu). Minimálně u tohoto mám znalosti z reálného světa, že nemáš pravdu...

K ostatnímu nemám znalosti, tak se vyjádřit nemůžu, zda co píšeš pravda je.

Zatím bez slepic

Jistě. Koneckonců od toho je i burza. V některých případech, ale držitel většinového balíku z důvodů rozhodování ve společnosti neprodá. Na druhou stranu ... V době, kdy ekonomové jako Markéta Šichtařová v sobotu předvídala, že Deutsche Bank v pondělí padne, měla akcionářskou strukturu takovou, že největší vlatník (9% akcií) byl ze Saudské Arábie.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Alexi,
listina podepsaná Havlíčkem by byla posuzována, že EMH bylo v dobré víře, že získalo všechna potřebná a platná. Listina podepsaná neoprávněnou osobou je posuzována podle toho, zda druhá strana byla v dobré víře, že strana podepisující byla oprávněná listinu podepsat. Dost často na to dochází, např. obchodník dodavatele podepíše se zákazníkem smlouvu o dodávce nějakého výrobku. Zákazník nezkoumá, zda obchodníka dodavatele statutární orgán nějakou interní listinou pověřil k podpisu smlouvy.
Stejně EMH nebude zkoumat, zda si Havlíček zajistil souhlas ministra financí nebo celé vlády. to byla jeho starost.
Z memoranda s EMH lze vycouvat tak, že vláda prohlásí, že Havlíček nebyl oprávněn memorandum podepsat, nezajistil si všechny zákonné kroky a podpis je neplatný. Pak ČR odškodní EMH za zmařené investice do doby, než EMH obdržela dopis, a ČR může po Havlíčkovi vymáhat náhradu škody.

Nebo jiná cesta, stát si už může jen koupit akcie EMH jako kterýkoliv jiný investor. A jistě by se s nimi dohodl na odkoupení kontrolního balíku akcií výměnou za hladké vydávání povolení.
Jenže my se dohadujeme, zda je nebo už není hotovo s těžbou lithia. Já tvrdím, že těžba lithia je už jasně zaručena EMH a kdyby se stát bránil, jakékoliv další kroky na zmaření těžby by už spadaly pod mezinárodní smlouvy o ochraně investice.
Slovy mariáše, EMH vyložilo správné karty a stát vyházel všechny trumfy. Teď už stát může jen dohazovat karty a čekat na konec hry.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

K úvodní části. To už rozvíjíme něco dalšího. Havlíček oprávněn byl. Konstrukce onoho publicisty je mylná. Ohledně nákupu akcii - takovou cestu uvedl i vlk z jiného důvodu. Já takovou cestu pokládám v obou případech za nesmysl. Kapitálový vstup státu je v této fázi rozumný jen příslibem vložením pozemků, budov, apod., ukáže-li se, že těžba bude zahájena - tedy že se vyplatí těžařské firmě. A proč by onou těžící firmou nemohlo být Diamo a firmou provádějící úpravy také česká firma. Stav věcí tomu nahrává. To vše je možné. A tuto možnost memorandum potvrzuje. Peníze může stát vkládat do výzkumu oné optimální úpravy vytěženého materiálu a ušetřit peníze EMS. EMS deklaruje vůli k oboustranně výhodné spolupráci. To je poselství Memoranda. Opravdu v něm žádný závazek není. Ani pro jednu stranu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account we supply cheap nfl jerseys your blog posts. Any way Il be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
customized jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that cheap nfl jerseys china I have really enjoyed surfing around your blog posts. After all Il be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!post.
baseball jerseys custom http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

As a side note, the more we can use trackbacks, pingbacks, and backlinks to spread the love and our message, the better.we supply cheap nfl jerseys I encourage you to figure out how to use these tools as they can really make our words online much more effective and heard.
custom nhl jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account we supply cheap nfl jerseys your blog posts. Any way Il be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
custom made jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account we supply cheap nfl jerseys your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.
custom jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

I believe that is among the so much important info for me. And i'm glad reading your article. But should statement on few basic things, The website taste is great,postcheap nike nfl jerseys the articles is in reality nice D.Excellent activity, cheers
pro bowl Uniforms 2015 http://www.sentiermaritime.ca/ProBowlJerseys2015.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

In the WordPress support forum, there are from time to time questions abut trackbacks. I haven't used it myself, but I found a good tutorial on the OptiNiche cheap nfl jerseys china blog.
team jerseys http://www.sentiermaritime.ca/jbxx.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Thanks a lot for sharing this with all folks you really understand what you're talking approximately! Bookmarked.postwholesale nfl jerseys, Please also seek advice from my site =). We may have a link trade arrangement among us!
custom made jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

A person essentially assist to make severely posts I might state. postcheap nfl jerseysThat is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this particular submit incredible. Magnificent task!
customized jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy to cheap nfl jerseys china. The overall look of your website is wonderful, postcheap nike nfl jerseyslet alone the content!
custom jerseys http://www.sentiermaritime.ca/jbxx.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Discover what's the deal with ingbacks? According to Wikipedia, WP supports automatic pingbacks where all the links in a published article can be pinged when the article is published?we supply cheap nfl jerseys That explains why I get messages about new comments? when posting an edit that cross-references another post of my own. Info on trackbacks and pingbacks in WP here.
custom nhl jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on cheap nfl jerseys china. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.
2015 pro bowl Uniforms http://www.sentiermaritime.ca/ProBowlJerseys2015.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of area postwholesale nfl jerseys. Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a look on a constant basis.
2015 pro bowl jerseys http://www.sentiermaritime.ca/ProBowlJerseys2015.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

I'm really impressed with your writing skills postwholesale nfl jerseys and also with the layout on your weblog with cheap nfl jerseys. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today
baseball jerseys custom http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

I'm extremely impressed with your writing skills postcheap nfl jerseys china and also with the layout on your weblog with cheap nfl jerseys. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays
custom jerseys http://www.sentiermaritime.ca/jbxx.html

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

relationships with other bloggers. Check out this extremely well-written trackback tutorial Permalink,we supply cheap nfl jerseys.
custom team jerseys http://www.karatecanada.org/contact_us.html

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.