Trocha zemité filozofie

Autor
Štítky

Chtěl bych na chvíli odbočit od politiky. Udělal jsem si mtotiž ezi svými známými zajímavý průzkum... Zeptal jsem se jich, zda vědí, kdo to byl třeba politik Šimonovský. Ten kdo zařídil to bodové ohodnocení řidičských přestupků. Nikdo si nevzpomněl... Podobně už nevěděli nic o Stránském, Rubášovi, do zapomnění zmizel Pilip, Kalvoda a mnozí další. 'Ne, že by nás tyto figurky ještě nestrašily z médií,ale jejich oficiální politika je minulostí - průměrný politik má jen krátkou životnost a pak zmizí. Jen malé procento z nich je takovou osobností, aby vydržel. 

Ovšem akce Čisté ruce, to si pamatuje každý. Stejně tak si každý pamatuje oposmlouvu, že naše země nevzkvétá, kunda sem, kunda tam, humanitární bombardování a podobně. Zkrátka myšlenky přežívají déle než politik. Dokonce i ty blbé myšlenky přežívají déle... A tak bych to chtěl po vidlácku trochu zevšeobecnit. 

Chci vás poprosit, nezkoušejte mi to v diskusi vyvracet. Je to můj vidlácký názor na svět, ovlivněný tím v čem žiju a nepříliš rozsáhlými znalostmi, které mám. Náhled na svět se dá jistě vyjádřit i lépe. Upozorňovat na Vidlákovy chyby v tomto ohledu nemá moc smysl, Vidlák je si jich vědom. . Ale budu naopak rád, pokud do diskuse připíšete nějaký vlastní všeobecný postoj o životě, vesmíru a vůbec. Mohlo by být zajímavé porovnat, jaké myšlenky považujeme za důležité a co máme jako základ pro život. 

Dlouho jsem přemýšlel, jak pojmenovat to fluidum, které v dějinách náhle způsobí, že se odněkud vynoří nějaký národ či kmen, který během relativně krátké doby ohromně vyroste, obsadí veliký prostor ve známém světě, vytvoří úžasná díla, která obdivujeme ještě dneska, zazáří jako kometa na dějinném nebi a pak, po nedlouhé době zmizí ze světové scény zpravidla potlačen nějakými primitivy. Co se musí stát, aby člověk nebo národ tak povstal a co musí naopak zmizet, aby celá ta velikost, pokrok a síla zapadly zase pryč? Jak je možné, že národy do budování své velikosti zpravidla i zahrnou zárodky budoucího konce? 

Když se rozpadala Římská říše, tak samotní Římané nikam nezmizeli. Ano, hodně jich zahynulo, byla to neklidná doba, krev tekla proudem. Ale většina lidí zůstala. Narodily se jim děti, ty slyšely od otců o velké říši, dozvuky po ní se donesly velmi daleko, ale najednou tito jednotlivci začali tvořit od nuly úplně jinou civilizaci založenou na něčem úplně jiném než předtím. Ještě lepším příkladem jsou Němci po druhé světové. Ano, měli hodně mrtvých, ale většina Němců zůstala. Slavná tisíciletá říše se zhroutila během velmi krátké doby a ti, kteří tuto nacistickou veleříši nadšeně budovali, najednou začali stavět novou zemi úplně jinak.

Jak je možné, že  ti stejní lidé v Římě nebo v Berlíně nedokázali rozpoznat a reagovat včas na pád toho všeho o co se snažili a přitom pak celkem v klidu dokázali začít znovu a jinak? Jak je možné, že velké říše nedokázaly zabránit svému pádu, ale pak dokázaly celkem bez problémů na vlastních ruinách tvořit nové hodnoty? Vnitřní zdroje tu přece byly už předtím. Třeba Adenauer úřadoval už za Hitlera, ale jeho potenciál nebyl rozpoznán a nebyl přizván k záchraně Říše, ale pak, po jejím pádu ho najednou vytáhli a použili... 

Po Vidlácku jsem si k určité odpovědi došel..., že národ není jen prostý součet jednotlivců a národní ideje nejsou jen prostým součtem idejí jednotlivců. Prostě existuje nějaká národní touha, která nemusí být stejná jako touha jednotlivců a přitom může působit jako tmel, který umožní budovat PAX Roma, šturmovat na Stalingrad, stavět pyramidy, či budovat beztřídní společnost. 

Vidlácky domýšlivě bych rád tuto touhu pojmenoval a nazval bych jí touha po věčnosti. Věřím, že to máme nějak kolektivně v sobě. Všichni.  Nějak se povznést nad pozemskou pomíjivost, nějak vyniknout a překonat těch osmdesát let, co tu jsme. Nějak zvětšit svůj dosah přes víc než pět generací. Tu a tam se tato touha zhmotní v něco konkrétního a pak všichni jdou. Muži umírají,ženy umírají, děti umírají, ale všichni jdou. Jednotlivec těžko změní svou pomíjivost, ale hromadně a kolektivně... to by se mohlo podařit. to by mohla být vlna k věčnosti. 

Touha po věčnosti se zhmotňuje v dějinách různě. Ve starém Egyptě šli cestou neporušené tělesné schránky, kultem mrtvých a vůbec rozpracováním posmrtnosti. Byli ochotni pro to stavět hrobky, chrámy, pohřebiště. Nejstarší stavby na světě, které přežily dodnes, nesloužily nikomu živému, ale jen té posmrtnosti a věčnosti. Achtej Chufu se jmenuje největší pyramida. Chufův obzor.... pokus o věčnost, který se skoro podařil. 

Staří Řekové na to šli jinak.  To v hrdinských činech se člověk stane věčným. Je třeba vykydat Augiášův chlív, zabít Hydru, přinést zlaté rouno. A z těchto bájí pak padnout do jednoho v Thermopylském průsmyku, postavit Artemidin chrám v Efezu, napsat Ifigénii, filozoficky popsat svět, objevit Archimédův zákon a diferenciální počet. Opět věčnost, která se skoro podařila. 

Římané začali stavět veleříši. PAX Roma, který byl spojen kvalitními silnicemi, kde byl dlouhý vnitřní mír, kde se obchodovalo a hospodařilo. Co zabíralo půlku světa. Akvadukty, město bohů,  latina, zákoníky, právo a pořádek. Opět skoro splněná věčnost. 

Středověk šel na věčnost přes svatou trojici. Věčná apoštolská církev, zmrtvýchvstání a život věčný, krátká pouť v tomto slzavém údolí a potom Nový Jeruzalém, věčné chvály před Boží tváří a k tomu vzpínající se prsty katedrál. Myslím, že to má logiku. Pozemksá věčnost se starověku s chlupem nepodařila a pokračovat se v ní nedalo. Jak znovu nadchnout lidstvo pro věčnost? Spasení a vykoupení... Vydrželo to tisíc let. Vlastně se jednalo o nejdelší dějinný pokus. 

Ani osvícenství s tím ale nepřestalo... Bůh byl jaksi prohlášen nevědeckým, ale kolonie, obsazení celého světa, přinášení civilizace a našeho způsobu života do všech končin. objevitelské plavby, misionáři ve jménu Boha, pak ve jménu volného obchodu a nakonec ve jménu dolaru. Přečtěte si pár kiplingových básní, ale třeba i Verneových románů.  

A pak i beztřídní společnost.... to už jsme zažili. Vize nového světa, kde budou mít všichni dostatek, kde nebude závist a kde dojde k naplnění ta rovnost svornost a bratrství.

Nebo věčnost v národě, nadřazenost rasy, předurčení o vedení světa, tisíciletá říše...

A všechno to padlo. Dělalo se to navěky a nevydrželo nic. I ty pyramidy po dlouhá staletí rozebírali na stavební materiál. Hradby zavál písek, pár soch se vykopalo v Athénách z bahna, našlo se pár kousků zlata, maršálové napsali paměti, někde v archivech leží zaprášené urbanistické vize Germánie či Moskvy. Ve Fort Knoxu už možná není žádné zlato, všechno končí. 

A já myslím, že konec všeho toho pokroku začíná ve chvíli, kdy začne být lidem jasné, že žádná věčnost nebude. Pak najednou skončí tmel, který držel velké vize pohromadě, začíná být zřejmé, že na vlnu věčnosti se nedá naskočit... Tudy prostě cesta už nevede... 

Zkrátka stále více lidem začne docházet, že touha po věčnosti nezhmotní a zbude možná pro pár jednotlivců. Na faraona se pyramida postavit dala, ale pro všechny ne.  Ani hrdinské činy nebyly pro všechny, protože kdyby je zvládnul každý, už by to nebylo nic výjimečného a věčného.  Na Římské říši se začalo hlavně dobře vydělávat. Být římským byrokratem, nebo dokonce Pretoriánem v císařské gardě... to byl byznys. Za chvíli se ukázalo, že pod Germány se žije líp a Kristus nabízí i jinou věčnost, než koloseum, lázně a vodovod. 

Napoleonskou sjednocenou Evropu smetla ruská zima a Hitler nedopadl o nic lépe... 

Beztřídní společnost se rentovala jen několika papalášům, co měli západní léky i západní vymoženosti a ostatní přestali věřit, že pro ně také kousek té věčnosti zbude.  to je přece ten rok 89 ne? Ani sami komunisti už nevěří v budování komunismu, ale snaží se také nahrabat co se dá. Žádné vzepětí dějin se nekoná. Lid, který to měl budovat pro sebe zřetelně viděl, že pro sebe to nedělá. 

Dneska už také nikdo nevěří, že když bude hodně bohatých, tak to bohatství prokape i k těm chudým.  I Číňané přestanou věřit, že jednou zbohatnou všichni. Zatím ještě bohatnou a mohou mít pocit, že do ráje sice nedojdou ve stejnou dobu, ale dojdou. Jednou se ukáže, že většina nikam nedojde.

Kecům našich politiků o ukotvení v západních strukturách dobra, tomu už snad nevěří ani ti politici, co to hlásají. Prostě nebude žádný pokrok ani žádná věčnost. Tedy možná bude pro pár bruselských byrokratů, ale pro běžného člověka nebude. A podívejte, co kvůli tomu byli lidi ochotní obětovat. Nemají rodiny, pracují od rána do večera, ničí si vztahy, musejí žrát prášky aby to tempo vydrželi, aby se mizivé procento vyšvihlo nahoru. Kapitalistický řád na věčné časy se buduje kreditkami, uvěry a exekutory. Skoro milion lidí u nás už zřetelně ví, že pro ně nebude žádná lepší budoucnost... jen placení až do smrti. 

Ovšem lidé zůstanou. I po rozpadu EU to budou většinou ti stejní. A o jedné vizi k věčnosti bych asi věděl.  Mně Vidlákovi prozatím postačí, že mám čtyři děti a dělám všechno pro to, aby i ony chtěly mít další děti. Má osobní rodinná touha po věčnosti vede přes hodně vnuků a pravnuků, který se doufám dožiju. Moje vize zahrnuje Vidláka jako nejčastější příjmení v obci. Vidlák bude v každé městské koalici i opozici. Vidlák bude v každé ulici. Půjdeme nahoru, dokud tomu budeme věřit. Půjdeme nahoru, dokud to bude pro všechny Vidláky splnitelné. Zřejmě nezměním ani politiku, ani dějiny. Nevykonám hrdinský čin, nevybuduju říši. Ale v naší vymírající republice zbude docela dost prázdných baráků... lidi nemají děti...   a tak je zabydlíme Vidlačaty.  

Komentáře

Trvalý odkaz

jen Jsi Vidláku zapomněl zmínit židy. ti to tady hrají už pár tisíc let a nezdá se že by to měli někdy brzo balit.

Trvalý odkaz

Počet obyvatel města Říma poklesl z 1000 000 na asi 30 000.

Římu to trvalo od vzniku do pádu asi 1200 let. Ty pravidla podle kterých to proběhlo tu jsou pořád a plně funkční. To by si ve starým Římě za republiky mohl někdo zkusit vyprávět jak jsou cizinci naši kamarádi. Jo, možná tak Etruskové.

Římané nezačali na svých ruinách znovu. Pád byl pád, přišli barbaři a nic nepokračovalo. Zmizela organizace, zmizely znalosti. Spousta lidí pomřela. Začínalo se od úrovně barbarů.

Byzancie přežila do konce středověku, ale padla taky. Konstantinopol a celé Řecko Malé Asie je dodneška okupovaná Turky. Spousta lidí si ani neuvědomuje že ta země, co se dnes jmenuje Turecko je původně také Řecko.

Galii obsadili germáni kmen Frankové a vznikla říše Francká. Pozdější Francie. Úpadek byl neuvěřitelný. O rovných římských silnicích si mysleli, že je postavil ďábel.

Do Británie vtrhli také germáni. Anglové, Sasové a Jutové. Galové byli takřka vyhlazeni, jejich ženy byly víceméně otrokyně. Uprostřed ruin římských měst z pravoúhlých ulic byly najednou osady z cihel a kamenů posbíraných z ruin. Byl to úpadek jak koloniálních měst v Africe a Asii, kde se všechno odchodem bělochů rozpadlo. Jádro angličtiny jsou germánská slovíčka.

Římané nebudovali veleříše. Římané zorganizovali svoje město tak, že se pak veleříší stalo jakoby vedlejším produktem. Když Cézar dobýval Galii, tak to byla lepší loupeživá výprava, aby měl peníze na politickou kariéru. V Galii bylo zlato.

Nacizmus nebyl žádná říše, i když se tak pojmenoval. Nacismus byl epizoda, jako Savonarola. I kdyby vyhráli druhou světovou, tak by se vrátili k normálu stejně jako komunisti po Stalinovi.

Nemyslete si, že přežijete nástup islámu a že s kolegou Abdulem budete chodit na kafe. Jestli Evropa nezničí islám, tak islám zničí Evropu. Už dneska nemůžete svobodně říkat své názory vlastně ani v Čechách. Jinde to je horší. Počkejte, až se po vás bude chtít sebekritika, že jste málo zmlátil manželku a děti. To je totiž jádro islámu.

To už pak nebudete vy. Islám dělá z lidí zombie. Proto muslimská civilizace nic nevytvořila. Nemůžete mít vlastní názor. Vše je podle proroka. Ve středověku takhle uctívali bibli, ale taky Aristotela a další starořecký mistry. Věřilo se, že moucha má 4 nohy, protože to někam napsal. Nikoho ani nenapadlo se na tu mouchu podívat. Teď si představte, jak to vypadá u muslimů, když jim prorok přímo zakázal myslet a vymyslel systém komplexní šikany, pro ty co neposlouchaj. Je to šílené, co dělají svejm dětem.

To tu bude. Jsou to magoři. Debilové z Bible belt jsou vedle nich volnomyšlenkáři. A kdo se zdá normální teď, ten zmagoří později, jen si ho vezmou do parády jejich náboženští politruci. Irák byl sekulární a spíš ateistickou zemí. Dneska to je země fanatismu.

Kde jsou Egypťané s jejich báječnou civilizací a to je zničilo křesťanství a až to převálcoval islám. Kde je Persie, ta stará dávná civilizace, co ohrožovala Řecko a kterou Řím nezvládl porazit. Je z ní muslimský Irán, kde je hrdinské si posedět ve smíšení skupině. Angličani je dobyli jako nic a bylo to tam pro ně tak bezpečné, že v si Teheránu velmoci udělaly konferenci.

Učte své děti bojové sporty a jazyky. Na uživení kromě škol ještě aspoň jedno řemeslo.

Trvalý odkaz

Počet obyvatel města Říma poklesl z 1000 000 na asi 30 000.

Římu to trvalo od vzniku do pádu asi 1200 let. Ty pravidla podle kterých to proběhlo tu jsou pořád a plně funkční. To by si ve starým Římě za republiky mohl někdo zkusit vyprávět jak jsou cizinci naši kamarádi. Jo, možná tak Etruskové.

Římané nezačali na svých ruinách znovu. Pád byl pád, přišli barbaři a nic nepokračovalo. Zmizela organizace, zmizely znalosti. Spousta lidí pomřela. Začínalo se od úrovně barbarů.

Byzancie přežila do konce středověku, ale padla taky. Konstantinopol a celé Řecko Malé Asie je dodneška okupovaná Turky. Spousta lidí si ani neuvědomuje že ta země, co se dnes jmenuje Turecko je původně také Řecko.

Galii obsadili germáni kmen Frankové a vznikla říše Francká. Pozdější Francie. Úpadek byl neuvěřitelný. O rovných římských silnicích si mysleli, že je postavil ďábel.

Do Británie vtrhli také germáni. Anglové, Sasové a Jutové. Galové byli takřka vyhlazeni, jejich ženy byly víceméně otrokyně. Uprostřed ruin římských měst z pravoúhlých ulic byly najednou osady z cihel a kamenů posbíraných z ruin. Byl to úpadek jak koloniálních měst v Africe a Asii, kde se všechno odchodem bělochů rozpadlo. Jádro angličtiny jsou germánská slovíčka.

Římané nebudovali veleříše. Římané zorganizovali svoje město tak, že se pak veleříší stalo jakoby vedlejším produktem. Když Cézar dobýval Galii, tak to byla lepší loupeživá výprava, aby měl peníze na politickou kariéru. V Galii bylo zlato.

Nacizmus nebyl žádná říše, i když se tak pojmenoval. Nacismus byl epizoda, jako Savonarola. I kdyby vyhráli druhou světovou, tak by se vrátili k normálu stejně jako komunisti po Stalinovi.

Nemyslete si, že přežijete nástup islámu a že s kolegou Abdulem budete chodit na kafe. Jestli Evropa nezničí islám, tak islám zničí Evropu. Už dneska nemůžete svobodně říkat své názory vlastně ani v Čechách. Jinde to je horší. Počkejte, až se po vás bude chtít sebekritika, že jste málo zmlátil manželku a děti. To je totiž jádro islámu.

To už pak nebudete vy. Islám dělá z lidí zombie. Proto muslimská civilizace nic nevytvořila. Nemůžete mít vlastní názor. Vše je podle proroka. Ve středověku takhle uctívali bibli, ale taky Aristotela a další starořecký mistry. Věřilo se, že moucha má 4 nohy, protože to někam napsal. Nikoho ani nenapadlo se na tu mouchu podívat. Teď si představte, jak to vypadá u muslimů, když jim prorok přímo zakázal myslet a vymyslel systém komplexní šikany, pro ty co neposlouchaj. Je to šílené, co dělají svejm dětem.

To tu bude. Jsou to magoři. Debilové z Bible belt jsou vedle nich volnomyšlenkáři. A kdo se zdá normální teď, ten zmagoří později, jen si ho vezmou do parády jejich náboženští politruci. Irák byl sekulární a spíš ateistickou zemí. Dneska to je země fanatismu.

Kde jsou Egypťané s jejich báječnou civilizací a to je zničilo křesťanství a až to převálcoval islám. Kde je Persie, ta stará dávná civilizace, co ohrožovala Řecko a kterou Řím nezvládl porazit. Je z ní muslimský Irán, kde je hrdinské si posedět ve smíšení skupině. Angličani je dobyli jako nic a bylo to tam pro ně tak bezpečné, že v si Teheránu velmoci udělaly konferenci.

Učte své děti bojové sporty a jazyky. Na uživení kromě škol ještě aspoň jedno řemeslo.

Trvalý odkaz

Vidláku, ve velkém hledáš malé.

Základní pravidlo o lidské paměti je, že si pamatuje příběhy. Když se tato schopnost demostruje na schopnosti zapamatovat si karty tak se lid učí vyprávět příběh ne seznam karet (na youtubu je podobných experimentů mraky). Závěrem je pak názor, že lidé se u ohňů učili příběhy, které si pak předávali z generace na generaci.

Takže Vidláku nebudu tě přesvěčovat, že si lidi nepamatují jména, ale myšlenky protože nemáš pravdu. Lidi si pamatují příbehy a číst příbehu je "kunda sem kunda tam", přitom, každý si kromě této myšlenky pamatuje nějaký příběh, i když by to bylo jenom, že Zeman stál za půltíkem a následně novinář na Čt mluvil jako by mu měla prasknou cévka...

A k těm "impériím", ty stály a padaly, když padla "idea" na kteér byli postaveny a jak psal čmoud, lidi jenom občas nebyli nahrazeni nově příchozími... Vidláku podívej se na obyvatele Londýna, ale spíše Birmingemu, nemám pocit jak si psal ty, že tam zůstali "původní obyvatelé", to samé USA a indiáni, kde jsou, kdepak jsou...?

Zde jenom dodám, že i Masaryk říkal, že stát je budován na společné myšlence za kterou všich joud a jsoou ochotni umírat, proto se říká, že když matka nepošle syna umírat za stát, rodinu, tak její syn bude otrok těch co přišli a rod zanikne...

...a to Šimonovský není držitelem řidičského průkazu ani na koloběžku...a tak je to v našem parlamentě v mnohém...v zájmu vyššího dobra rozhodují fanatičtí diletanti...

Trvalý odkaz

"....tahle válka je veliké štěstí pro lidstvo, poněvadž v těch patáliích vedle hodných lidí budou odstřelováni také lumpové a darebáci. Je beztoho moc lidí na světě, pronesl vážně, jeden se mačká na druhého a lidstvo se rozplemenilo až hrůza".
I po sto letech povzbuzující a autora si pamatuje (snad) každý, určitě víc než toho Šimonovského.
Jezdci apokalypsy mají stále svěží černou barvu.

Trvalý odkaz

Naváži na čmouda,ano bílý člověk je schopen pokroku,snad by nám to mohl dokázat příklad Jihoafrické republiky.
Proto je tlak na bílého člověka,muslimové nejsou schopni povýšit si svůj gen rozumově,ale jen ve spojení z bílou ženou.
Židé také vědí své,jejich gen už je natolik zmutován,jejich sexuální orientace naprosto zvrácené,tak musí s tím něco dělat.
Takže,jen tvrdé bránění,chránění bílé rasy,nás může uchovat.

Byl jsem v JAR v roce 1993. Zbrojovky DENEL a LIW, Atomic Energy Corporation v Pelindabě atd. Měli obdivuhodné technologie, vyvíjené často s Izrealem, vzhledem k mezinárodním sankcím. Právě kvůli těm sankcím se museli pochlapit, vzdáleně mi to připomíná současný stav s Ruskem.
V lednu byl v JAR kolega/kamarád a vrátil se s očima vyvalenými jak bambule od bačkor. Když jsme porovnali moje vzpomínka staré čtvrtstoletí a jeho současné zážitky a pozorování, museli jsme konstatovat - země v naprostém úpadku. Hlavně tvrdil, že se nesetkal prakticky s žádnými bílými mladými lidmi.
Zůstali (asi) jen staří, vlivem restrikce státu na vývoz kapitálu. Staří zůstávají zemřít na svém, mladí prchají a budovat budoucnost jinde.
A všude cítit velkou nenávist černých k bílým, takže zase rasismus, tentokrát ovšem s obráceným znaménkem. Moc takové knihy nečtu, ale náramně mi to připomíná jedno dílko, co jsem četl kdysi na dovolené. Wilbur Smith, "Posel slunce", Alpress 1998.

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane Gogot.
Mám také dobré informace z JAR,známá tam má bratra a musel raději utéci z venkova,uchýlil se do Johanesburku.
Měl docela velkou zelinářskou farmu a jek víme,hodně farmářů bylo vyhnáno,nebo dokonce zavražděno.Takže nejen likvidace průmyslu,ale i zemědělství,až byly vývozci zemědělské produkce,teď musí dovážet i potraviny.
Tak jen takoví poznatek,muslimové si neuvědomují,že likvidací bílé rasy,nebude mít kdo na ně dělat,tak ten chaos zavedou i tady.

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Proč měl vyvalený oči? To měl čekat a bejt na to připravenej.

Víte proč vznikl apartheid? Protože černý byli moc násilní a agresivní a aby běloši mohli žít civilizovaně, tak museli žít odděleně.

Víte kam se jezdili inspirovat, jak to dělat? Do USA.

Víte, co se děje v JAR? Probíhá tam genocida bělochů. Není organizovaná, ale černošskou policii ani nenapadne vyšetřovat brutální vraždy bělochů? (Oni už je moc nevyšetřují ani v Paříži nebo Londýně)

Víte proč to neví? Protože to není v TV. Víte, proč to není v TV? Protože by vám to třeba vadilo. Byli byste třeba proti, třeba by pak běloši tak nevyžívali v bílé vině a třeba by vám došlo, že se to na vás chystá taky a že bělochům jde doopravdy o krk a teď s tím ještě můžou něco dělat.

Kdy člověk mohl něco dělat, aby ho nezabili? Ve dveřích plynové komory? Ve svlíkárně? Na třídící rampě? Při výstupu z vlaku? Při nástupu do vlaku? Při obdržení předvolání k transportu od židovské obce? Při okupaci? Při Mnichovu? Před Mnichovem? Při Anschlusu? Při vstupu do Porýní? Při Křišťálové noci? Při vydání Hitler mi řekl? Při provalení přípravy polsko-německého útoku na SSSR? Při Noci dlouhých nožů? Při vydání Wartburgova Hitlerovi tajní bankéři? Při požáru Říšského sněmu? Při smrti Hindenburga? Při ustavení Hitlera za kancléře? Při německý neuvěřitelný inflaci? Při vytisknutí Mein Kampf? Při pivním puči?

Četli jste Rudolfa Vrbu? Ten co utekl z Osvětimi? Popisuje, jak i přes celkem jasná varování transportovaní ještě ve vlacích do Osvětimi sami sebe přesvědčovali, že to je nějakej nesmysl a že to nějak dopadne.

S nasazením života a spoustou štěstí utekl z Osvětimi, sepsal svoji zprávu a vedoucí pak váhali a váhali a mezitím každý den odjížděl z Maďarska transport do Osvětimi. Vrba do konce života tvril, že kdyby jeho zprávu rozšířili rychleji, tak by do těch transportů nenastupovali. Historici tvrdí opak.

Ovšem Vrba tam byl a měl realitu až pod nosem a neměl kam uhýbat pohledem. Historici sedí celá zivot v teplých učebnách, archivech a kancelářích a mají dost jídla. Ti co maj máslo na hlavě nemohli umlčet Vrbu, protože byl přeživší a známej k tomu. Ale umlčet oficiální historiky už jde a tak jakoby Vrba nic neříkal. A lidi se špatným svědomím jsou v bezpečí.

Teď se dohadoval v Mnichově Netanyahu s polskejma představitelema. Poláci se celkem legitimně brání připisování vyhlazovacích koncetrákům na jejich vrub. Vymysleli je,postavili a provozovali němci. Ti z nich měli užitek i uspokojení, není ůvod jim říkat polské, jen proto, že ležely na dnešním polském území. Poláci neměli do řízení své země, co kecat. Dokonce jí němci i změnili jméno a pro poláky chystali úplně stejný osud jako pro židy.

(To bysme mohli také říkat, že na Lodnýn dopadaly multikulturní rakety V2, protože na ně v německejch podzemních továrnách dělali doopravdy vězni mnoha národností).

Ovšem němcům se líbí se takhle trošku zbavit odpovědnosti a lehce mlžit, pokud to projde. Židi zase chtějí mít něco k vyčítání komukoliv (jen ne sobě) takže se jim ta myšlenka taky trochu líbí.

Že se mezi polákama našli kolaboranti... inu našli, našli se všude. Poláci to i přiznávaj a halasně přidávaj taky ukrajince, bělorusy, rusy a židy. - Což zase nadzvedává Netanyahua, protože to je zase rozmělňování odpovědnosti (asi jako si kdekdo rád u znásilnění řekne, že si o to dotyčná říkala.).

Ovšem bohužel je to historická pravda. To utrpení obětí nijak nesnižuje a podle mého vkusu ho to ještě zhoršuje. Podle mě je horší bejt likvidovanej vlastníma než nepřáteli.

Sám jsem potkal dceru zrádce, co díky zradám přežil koncentrák. Někteří židi sloužili ve wermachtu i SS. Celkem logicky už se integrovaně cejtili němci. Mělo jich bejt sto či dvě stě tisíc.
Pak to byli všichni ti představitelé obcí, co byli příliš zvyklí poslouchat předpisy, protože o poslouchání předpisů, i těch nesmyslných jsou všechny víry a židovská též.

Lustik jednou vyprávěl jak napsal příběh o Kateřině Horowitzové, spíš si to vymyslel na základě kousku co zaslechl a teprve později se dozveděl, že ta holka nebyla tak úplně hrdinka, ale kolaborantka, co zjistila, že jí jako odměnu za kolaboraci nezachrání, ale stejně zabijou, tak aspoň zabila toho důstojníka, co ji obelal.

Ale byli taky židi, co s náckama kšeftovali, jak sám Netanyahu říká o Sorosovi.

Skutečný příběh Schindlera je dost o tomhle.

Co, židovští bankéři, co je popisuje Wartburg.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Warburg#Editions

Co podivné vztahy Gestapa a Rothschildů.
https://www.amazon.com/Inside-Gestapo-Hitlers-Shadow-World/dp/0930852397

Co Hiterovo či čí prohlášení, že židem je ten, koho za něj prohlásí?

Jak se my můžeme spoléhat na naši vrchnost, když se židi mohli takhle málo spolehnout na tu svoji.

(Chápu Netanyahua, protože mýtus "my hodní nadaní, co nám závistivej svět jen ubližuje" je stmeluje. - Na druhou stranu, kdo to bude brát moc vážně a nebude si dávat pozor může zase špatně skončit.

Navíc pouštět se na tenhle led by taky nemusel ustát.

Konec konců, sám Barák, když se zapomněl a řekl celýmu ÚV, co na ně všechno ví, tak jen odešel, tak Zápotocký nechal vytáhnout uprostřed noci dost poslanců z postelí, aby mu schválili jeho odvolání a Barák skončil.

Šéf Izraele může Ameriku ovlivňovat, ale ruku na měšci z kterýho se sypou peníze tu pod kontrolou nemá a nemůže ji nasrat.)

Protože rád lyžuje v Alpách, a byl na Seychelách a Maledivách, a hrát golf v Dubaji a tak.
A teď narazil na realitu trochu mimo pětihvězdičkový resort. Tak proto. Vypadá to, že vám ani mě se to stát nemůže, neb jsme narazili už dávno.
Ta moje návštěva v roce 1993 byla ještě za poslední bílé vlády. Opláceli jsme mj. návštěvu generálnímu šéfovi JAR rezervní banky panu Stahlsovi (snad ho píšu správně, nechce se mi hledat vizitku někde v archivu). On už tenkrát věděl a hledal možnosti jak vyvézt kapitál. Ostatně nákup Prazdroje právě Jihoafričany nebyl také tak úplně náhodný.....
A stejk z antilopy kudu a k tomu víno z Kapska.... hezké vzpomínky.

Trvalý odkaz

vidlak hleda fluidum, ale podle mne neni treba specialni fluidum, jen se musi sejit vice veci najednou

(zajimave resit to jen na evropskych polomerech, I kdyz je pravda ze kdo z nas zna historii japonskych, korejskych, nebo cinskych risi ?)

pro kratke vzepeti staci zklamany narod a silny velitel - demagog, populista ktery vytvori silu myslenky, kterou narod nasleduje
libil se mi treba projev zimoly - ktery jediny byl strhujici a bez cteni z papirku (I kdyz pripraveny a dobre zahrany)

pro vetsi vzepeti a vytvoreni rise vam jen jeden vudce nestaci, vudcovska linie musi byt podporovana statnim nabozenstvim a take musite mit dostatek energie (otroky, v rime vykonne farmy, nebo uhli v britanii, pripadne ropu v americe)

zajimave je jak casto je dostupnost a dulezitost energie opomijena pri rozvoji a padu risi, vsichni se domnivaji ze je to jen vec vudce, filozofie, nedostatku penez atd. (krizove vypravy skoncili na nedostatek koni, kteri byli slabinou, kterou dokazali protivnici krizaku vyuzit, proste je ukonovali a evropa nedokazala vice koni produkovat)

Trvalý odkaz

Skomírající Evropa bezdětných leaderů, Fabrice Hadjadj. (Z deníku Avvenire 28. května 2017)

Stojí za to, abych odcitoval poněkud delší pasáž.
V českém překladu je uvedeno: „Emanuel Macron, prezident Francouzské republiky, je bezdětný. To se bohužel může stát! Avšak ani německá kancléřka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa May, italský předseda vlády Paolo Gentiloni, nizozemský premiér Marc Rutte, švédský Stefan Löfven, lucemburský Xavier Bettel, skotská prezidentka Nicola Sturgeon, ani prezidentka Švýcarské konfederace Doris Leuthard nemají děti.
Mezi všemi těmito childfree – možná, aby se nevystavil riziku ilegitimity – neměl dcery ani syny také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker… tento fenomén je příliš všeobecný, než aby nebyl vnímán jako znamení doby. …
Je k tomu třeba něco dodávat? Pro ně budoucnost Evropy končí jejich životem. Tak proč se dalekou, či jen delší budoucností zabývat!

Trvalý odkaz

Vidláku,
každá říše má svůj životní cyklus, zrození, růst, pobírání renty a úpadek. Zjednodušeně lze ale říci, že v prvotních fázích převládají pozitiva pro obyvatele říše nad negativy. Teprve později se zaváděním restrikcí, začnou převládat negativa nad pozitivy. Po jistou dobu občané buzeraci vládnoucí třídy snášejí, protože jim ještě přináší nějaký prospěch. tím se omluví kdeco. Jakmile ale zůstává jen buzerace bez prospěchu, přestanou lidé říši podporovat a říše už jen upadá. My právě prožíváme zlom v budování EU a úpadek v přímém přenosu. Předtím to byla RVHP.

Trvalý odkaz

Přesně.
Co dřív trvalo století,teď se to děje za desetiletí.
Jen krátký poznatek,po sametu a nejen u nás,chtělo příliš mnoho lumpů rychle zbohatnout.

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane zemědělče,
a hodně těch lumpů také zbohatlo. Dnes nám jejich potomci káží něco o rozmařilé společnosti a nutnosti pomáhat celému světu.

Trvalý odkaz

Lidský život sám od sebe smysl nemá. Otázka motivace lidského jednání je složitá, nevede k nějaké základní jasně definované myšlence dávající všemu smysl, ale spíš k bažinám lidské psychiky v místech, kde tyto hraniční s podvědomím a pudy, které se mám do našeho vědomí různě komplikovaným způsobem promítají. Obecně však lidé mají (marnou) touhu svoji nesmyslnost a časovou omezenost překonat, stát se součástí něčeho většího, vznešeného, symsluplného a věčného. Problém je, že všechny "smysluplné, vznešené a věčné" ideje se při bližším zkoumání ukazují jen jako podvody, které šíří buď sobeční vychytralci nebo užiteční idioti. I myšlenka národa, kolem něhož je třeba vystavět neproniknutelnou Čínskou zeď a chránit ho jako nejvyšší hodnotu aniž bychom blíže zkoumali, v čem ta hodnota vlastně spočívá, je na tom stejně, je to jen podvod sloužící k užitku "vůdcům" onoho národa. Pro mě má národ smysl jako prostor, ve kterém funguje navzájem solidarita, která je ale možná pouze v případě, že členové onoho národa jsou víceméně homogenní (s dnešním kultem individuálního úspěchu se homogennost vytrácí). Osobně jsou mi bližší zásady, které bych nazval jako "pravidla elementární lidskosti" a za svůj "národ" tak beru každého, kdo tato pravidla také tak cítí a dodržuje (mohou to být klidně cizinci). Tato "pravidla elementární lidskosti" jsou tím, co činí ze světa lepší místo k žití :)

Národ je skupina lidí, která má společný jazyk, kulturu, historii, původ a obývá společné území.

Solidární začnete bejt až v kontaktu s cizím elementem. To si najednou uvědomíte jak homogenní jste.

V Pardubicích poznátel líp než v Hradci, že jste hradečák. Ve Francii, že jste středoevropan. V Anglii, že jste z kontinentu. Na středním východě či v Číně, že jste z Evropy.

Evropské děti nadávají učitelce do bílejch kurev docela málo. V bělošskejch čtvrtích se nezapalujou auta hasičů, co tam jedou místním pomoc s požárem. Taky sanitky ne.

Zašívat malejm holčičkám kundičky a pak si je při svatbě při nástupu puberty otvírat nožem nám tu přijde jaksi všem barbarské a taky nějak nedostáváme psotnik a nemáme chuť dítě umátit, jen protože si dovolilo zapochybovat o jednom či druhém prorokovi. Taky nemáme chrámy plné krys či opic, jak je to v Indii a neklaníme se šéfovi místo pozdravu.

Aby se služebnictvo pohybovalo v hotelích po kolenou je pro nás nevídané.

To že na vás kašle váš bližní je v řádu věcí. Tak to je když není vnější nebezpečí.

A jej jej to to bolí
"má národ smysl jako prostor, ve kterém funguje navzájem solidarita" Už vidí jak se solidarizuji se sousedem, nebo s člověkem v jiné obci. Houbelec. Solidarizujeme se nanejvýš s rodinou, ostatní mi mohou být ukradeni, stejně, jak jsem okolí ukraden já. To je podstata kapitalismu. Ne, tento kapitalistický, naprosto odosobněný vztah k čemukoli mimo rodinu, vede k porobě.

Národ mi může být taky ukradený, nebo je národ nějaké ministerstvo, nebo úřad jenž mne šikanuje. Do boje jsem ochoten jít jen a jen za podmínky, že přede mnou bude pochodovat nezmenšující se dvacetistup úředníků a pražáků. Praha má největší rozpočet, tak má jistě i největší zájem a národním uvědomění a s chutí půjde do prvních linií. Předpokládám, že by si ministr národní obrany nenechala tu poctu padnout první, ujít. Vřele ji budu podporovat a strkat před sebou.

Myslím, že Čmoud má k pravdě blíže než vy. Ačkoliv v běžném provozu bych se přikláněl blíže k vašemu pojetí solidarity, když jsem narazil na Čecha (nebo Slováka, to je fuk) třeba ve Vietnamu, v Chile nebo nedejbože v Jemenu, to byste koukal, jak jsme byli navzájem solidární! A to nás tenkrát nic neohrožovalo....

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

"když jsem narazil na Čecha (nebo Slováka, to je fuk) třeba ve Vietnamu," Je to extenzivní, ojedinělý případ, tudíž ano. Jsme v těchto okamžicích mírně solidární.
Dovolím si navodit solidarizující stav.

Jste v poušti, jste s poslední kapkou vody a vaše nejmilejší dítě je žíznivé a vy i tak se solidarizujete s někým "ve Vietnamu, v Chile nebo nedejbože v Jemenu" a necháte vlastní nejmilejší dítě umřít, neboť ta solidarita. Vy jo, já ne.

Zdá se že nechápete o čem Godot mluví...
Mě to připomíná situaci, kdy mi vyprávěli o USA a já věděl "o tom státě a životě z knich a článků víc", ale neustále mi opakovali i přes mé znalosti nechápeš, pak jsem tam přijel a najednou obsah slova (dávám příklad nebrat doslova) zelená tráva, mělo jiný význam když jsi to zažil než s informací...

Protože vím o čem Godot mluví, tak nemáš pravdu, jenom to nechápeš ;)

"Protože vím o čem Godot mluví, tak nemáš pravdu, jenom to nechápeš ;)"

Vidím, čtu, takový jasný, zřetelný postoj. Úderné sdělení bez pochyb. Sdělení plné rozhodných údajů. Postoj hodný skály. Dokonce i niterně vcítivý. Jen mi pořád nedochází, jak se poznalo, že nechápu. Na to je nějaký detektor chápání?

Ale jo, nakonec i bezobsažné sdělení je sdělení. Dnes je to taková součást životního stylu. Jen si maně vzpomenu na dávnou hlášku: prázdný sud nejvíce duní.

Trvalý odkaz

Garage beneath the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the start the left side of the body without any slowdown, his / her footsteps choiceness and rapidly, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like center of gravity down, then struggled to jump to finish, the garage action more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the ground, slightly triggered his shooting action instantly. "He is not only just about the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the complete shooting art played any revolutionary role. "The bobcats brain scout work Adam -- Mr Libby said Treasury.

Counter-top frames in 6 minutes and 31 seconds, garage from his torso slightly next point position organized the ball, the index finger and middle finger instinct to get gaps in the rubberized ball center. His hand gently lifted back, eventually left his palm the baseball, but still control in between his fingers. His right arm into every one of the joints is close to 90 degree Angle, on the shoulder to the shoulder, from the elbow for the wrist, from wrist to make reference to, as if a bistro waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound ahead, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> need to speed up their action from the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting is able to keep perfect posture and strength. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed a different factor: enough deep lean muscle memory. Shooting touch isn't a proper adjective, any player, able to throw a superb shooting there is although one secret to all - every single day, year after year training, until a set of complex dynamic chain implanted into muscle tissue. Garage never resist like monks meditate boring exercise, it also helped whenever he graduated from senior high school, eventually grow into a different leading little-known Davidson higher education NCAA elite last eight.

"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> you feel about your own shooting action is correct, " curry explained, "you can only rely on their daily at the education ground building muscle memory, hit and believe that any of us can. We're so many practice in training, so as to the game, you can count on instinct to react. But if it is not correctly, the game will sense very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>nike kobe shoes</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Football Cleats</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie shoes 3</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers suede</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.curryshoes.us>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas shoes</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost uncaged</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry basketball shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram fivefingers</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a>

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.