Volby

Autor
Štítky

Volby, volby,...

Jak se blíží naše podzimní volby, už nějakou dobu mě svrbí ruka a mám chuť sepsat své názory na volební systém u nás a na volební systémy obecně. K našim letošním volbám mi navíc tak nějak pasuje tenhle obrázek, který jsem našel na kterémsi anglofonním serveru:

 

 

Obecně je totiž v naší současné demokracii skoro jedno, kterou stranu si zvolíme, protože v konečném výsledku bude, jako ostatně po každých volbách, nakonec stejně všechno trochu jinak. Levicově zaměřený volič, jakým jsem i já, má v podstatě na výběr jen dvě strany, v jejichž programech lze nalézt nějaké stopy sociálně orientované politiky - ČSSD a KSČM. Jistě uznáte, že to je, vzhledem k současnému stavu obou těchto stran, výběr poněkud žalostný.

Svého času se na Kose svým článkem zeptal LeoK: „Co dělat po pádu ČSSD?“ Ač jsem článek četl vícekrát a snad dostatečně pozorně, odpověď na v titulku položenou otázku jsem si v něm, alespoň pro sebe, nenašel. LeoK ve svém jako vždy velmi pěkném článku mimo jiné uvádí i odpovědi některých známých i méně známých osobností na uvedenou otázku. Mám-li být upřímný, nenašel jsem mezi nimi žádnou smysluplnou odpověď, tedy takovou, která by mi aspoň něco málo napověděla. Ostatně, můžete si to, sami za sebe, zkusit také, článek je na https://vlkovobloguje.wordpress.com/page/15/.  

Mám za to, že samotný volební systém, tak jak je v současné době nastaven a praktikován, vlastně vůbec není určen k tomu, aby se podle výsledků voleb určovalo další směřování společnosti, nejen u nás ale v podstatě ani nikde jinde na světě. Asi ne náhodou se i v zemích klasické západní demokracie šíří názor, že „nejvýraznější vlastností současných voleb je široce rozšířené odmítání volebního systému, politických kampaní, stran a kandidátů...“. Takto například hodnotí přístup veřejnosti k volbám James Petras ve svém článku na serveru Dissident Voice 26.června 2017 (viz Elections: Absenteeism, Boycotts, and the Class Struggle, http://dissidentvoice.org/2017/06/elections-absenteeism-boycotts-and-the-class-struggle/).

Ale ještě než se konečně dostanu ke svému vlastnímu hodnocení volebních systémů, připadá mi vhodné uvést ještě jeden citát: T.G.Masaryk: „Na nás záleží, jaký budeme mít stát. Nebudeme-li si svůj stát sami budovat a řídit, asi bychom neměli ani naříkat.“ V jedné věci zde má Masaryk pravdu - na nás záleží. Ale ve zbytku citátu hodně záleží na tom, co si Masaryk představuje v onom „my“. Mluví za sebe a úzký okruh elit? Nebo obecně za poněkud širší okruh lidí, kteří na nejrůznějších úrovních rozhodují o chodu společnosti? Pokud mluví obecně o všech členech společnosti, pravdu bohužel nemá. V běžném životě má obyčejný člověk jen pramalý vliv na směřování společnosti, ve které je od voleb k volbám nucen žít. Proto přímo nesnáším řeči typu: „my jsme si zvolili“, „my jsme připustili“, „my jsme si to podělali“. To je prosím hloupost - měl snad někdo z nás nějaký vliv na to, jak nás několik let Česká národní banka okrádala neustálým oslabováním koruny? Měl někdo nějaký vliv na to, zda parlament ratifikuje smlouvu CETA? Další hromady příkladů si můžete doplnit sami.

Ale teď už k volbám a volebním systémům - i když na to budu muset jít poněkud zdaleka.

Dá se se snad obecně souhlasit s názorem, že lidská společnost je „živý systém“, ve smyslu definice Jamese Griera Millera, uvedené v jeho knize „Living systems“. A volby jsou svým způsobem prvkem řízení takového živého systému.

Živým systémem je podle Millera například buňka - ale také nadnárodní společenství, jakým je například Evropská unie. Mimochodem - i když Millerova kniha je půl století stará, stále má hodně co říci i k současnosti. Kdo by snad měl zájem, může o živých systémech obecně něco najít na https://en.wikipedia.org/wiki/Living_systems a o Millerově knize na http://www.panarchy.org/miller/livingsystems.html. Mimořádně zajímavé jsou například informace z doby zakládání Římského klubu a jeho první odhady ohledně budoucnosti, v porovnání se současným stavem. Ale pozor, samotná kniha má přes tisíc stran...

Jedním z devatenácti prvků, nutných k fungování živého systému, které jsou v knize popisovány, je zpětná vazba. Je to nezbytná součást řízení každého systému. Systém bez zpětné vazby se rozvolní, rozpadne nebo přestane plnit svůj účel. Hlavním problémem je, že zpětná vazba každého systému musí působit v reálném čase. V tomto smyslu ovšem volby funkci zpětné vazby společnosti neplní. Každý, kdo někdy přišel do styku se systémy řízení v reálném čase, vám potvrdí, že při řízení válcovací stolice nelze na signál, že ingot dojíždí na konec válcovací tratě, reagovat až za čtyři roky. Dobře, tohle asi není úplně dobrý příklad. Tak redy jiný: volbami určujeme, kdo bude další čtyři roky řídit autobus, ve kterém se všichni někam vezeme. Jenže co když se řidič rozhodne jet někam úplně jinam, než prohlašoval před volbami, nebo co když se úplně zblázní a zamíří s autobusem přes svodidla do propasti - bude stačit otočit volantem až za čtyři roky? Trvám na tom, že i společnost je bezpodmínečně nutno řídit v reálném čase. Mohli bychom se tady rozpovídat o odvolatelnosti politiků ale bylo by to na nejeden celý příspěvek. Dovolím si (promiňte mi poněkud černý humor) navrhnout jiný systém. Nechť je uzákoněno, že v určený den v týdnu a v určenou dobu musí všichni poslanci parlamentu i senátu sedět na svých sedadlech. A nechť jsou tato sedadla vystřelovací a jejich iniciace nechť je v určenou dobu ovládána z internetu, stejným způsobem, jakým by mohlo být realizováno internetové referendum.

Ale vážně - politické strany by v každém případě měly být postihovány (v reálném čase!) za neplnění nebo přímo porušování svého volebního programu. Jejich program je totiž slibem a závazkem jejich voličům - a sliby a závazky se musí plnit.

Dále si myslím, že by mělo být odstraněno jakékoli zvýhodňování jedněch stran a znevýhodňování jiných. Typickým zvýhodňováním velkých stran je pětiprocentní klausule pro strany a desetiprocentní pro koalice. A co ty ostatní, menší strany, které se proto do parlamentu nedostanou? Proč by se jejich hlasy měly přerozdělovat (viz d‘Hondtova metoda) ostatním stranám? Copak voliči malých stran nemají právo mít svého zástupce v řídícím a zákonodárném orgánu? Že se roztříštěný parlament na ničem nebude schopen domluvit? V takovém případě nikdo z poslanců, kteří nejsou schopní domluvy, aniž by slevili ze svého volebního programu, nemá v parlamentě co dělat.

Podobným zvýhodněním velkých a znevýhodněním malých stran je státní příspěvek. Možnost zúčastnit se politické soutěže nesmí žádným způsobem záviset na bohatství jedněch a chudobě druhých - jaký smysl má souboj boxerů, z nichž jeden si do rukavic může strčit podkovy a druhý nesmí?

Jestli jsou volby prvkem řízení společnosti, jsou taky svým způsobem prostředkem, jak zjistit názor dospělých členů společnosti (kteří mají volební právo) na to, jakým směrem se společnost má ubírat. V tomto smyslu odmítám připustit, že volič může být současně členem dvou společností - když má dvojí státní občanství a obě mu dovolují být voličem. Každý by si měl vybrat, kam patří, a podle toho volit. Nevidím důvod, proč by měl člověk, který před lety emigroval do Kanady ale stále má i české občanství, mít právo v České republice volit. I při nejlepší vůli musí znát zdejší politickou situaci jen povrchně.

Pokud se při volbách svým způsobem zjišťuje i politický názor potenciálních voličů, měla by se také jinak interpretovat neúčast ve volbách. Podle mého názoru je neúčast projevem toho, že danému voliči je zcela jedno, kdo bude zvolen. Jeho (ne)hlas by tedy měl být přerozdělen nikoli jen těm stranám, které se do parlamentu dostanou, ale buď všem stranám rovnoměrně nebo jedné z nich zcela náhodně. Volič, který se naopak rozhodne k volbám dostavit, by měl navíc mít možnost dát najevo, že nechce volit žádnou z nabízených stran, ať už to udělá formou přetržení hlasovacího lístku nebo s pomocí volby možnosti „žádná z nabízených“, která mu ovšem musí být při volbě nabídnuta. Proč by se měl volič rozhodovat mezi různě pokřivenými „A“, když z nějakých, pro něj dost dobrých důvodů chce „Z“. Pokud pro něj „A“ představuje zlo, proč by musel volit jedno ze dvou zel? Samozřejmě, že v případě, že by se ve volbách nejsilnější stranou ukázala být „žádná z uvedených“, volby by byly neplatné, neboť taková strana nemůže sestavit vládu ani vstoupit do žádné koalice. Že by se tak volby prodražily, že by pak musela být volební účast povinná? Podle mne to jsou jen zástupné argumenty. Volič musí mít právo uplatnit svůj názor na to, jakým způsobem bude řízena společnost, jejíž je součástkou.

Že v řízení naší společnosti není úplně všechno v pořádku, dokládá pěkně i článek „Superhrubé souvislosti superhrubé mzdy“ Vladimíra Opatrného na serveru !Argument ze 24.srpna 2017. http://casopisargument.cz/2017/08/24/superhrube-souvislosti-superhrube-mzdy/ I tento autor položil nutnost zpětné vazby na první místo ve svém seznamu nedostatků v řízení společenských procesů.

Nakonec bych se chtěl zmínit i o referendu, jako jednoho, dost specifického druhy volby. Na rozdíl od zastánců přímé demokracie si myslím, že by referendum mělo být používáno velmi opatrně a zodpovědně. Bez nestranného a důkladného informování voličů o důsledcích obou možností a bez precisní a jednoznačné formulace otázky nemá referendum vůbec smysl a je velmi snadno zneužitelné. Myslím, že už jsem někde popisoval případ referenda o umístění hlavního nádraží v Brně, které bylo přímo ukázkovým zneužitím tohoto prvku přímé demokracie. Referendum je, stejně jako oheň, dobrý sluha ale zlý pán. Je ovšem na druhé straně pro náš stát ostudou, že po tolika letech „demokracie“ u nás voliči ještě tento prostředek k disposici nemají.

Dalo by se ještě něco napsat o kroužkování, panašování a dalších drobných „vylepšeních“ stávajícího volebního systému, ale zdá se mi zbytečné probírat zkrášlovat systém, který je od základu špatný.

Na závěr se přiznávám, že jsem svůj článek napsal se zjevným úmyslem vyvolat bohatou diskusi. A koho že budu volit? Nikoho z nabízených - ať už to v důsledku bude znamenat cokoli.

 

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

že kdyby byly volby schopny něco změnit, dávno by je vrchnost nám - lopatám - zakázala.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane JF.
Perfektně napsáno.
Napíši to znovu,pokud každou stranu vedou židé,tak nemůžeme čekat rozdíly v politickém,ani hospodářském pojetí státu.
Přitom se to děje v každém státě a USA nejvíce,že to až bije do očí.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Mě by spíše zajímalo co myslel u referenda v Brně jako ukázkovém zneužití?
Když odmlčíme způsob informování a realizaci samotného referenda (zvolené datum, aby došlo co nejméně lidí, jednostrané informace obou strana, např. brno ve svých tiskovynách pouze názor tehdejších vladnoucích strana), apod.

Byl skutečný problém kdo vůbec hlasoval. Vyjmuta byla vyjmuta množina lidí, kteří nádraží využívají z myslím 90? procent, tedy ti co každý den dojíždějí, zato Brňáci, kteří nádraží využijí pouze když někam cestují a v počtu celkového využití jsou drtivou menšinou měli rozhodovat o tom co budou z větší části využívat jiní?

Proto by mě osobně zajímalo, co JF vidí jako ukázkové zněužití, když z mého obecnéhopohledu byl problém množina voličů vs uživatelé než samotná demagogie obou stran...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

dnešní demokracie jsou informace a přístup k nim. Masmédia si pro sebe usurpovalo sdružení oligarchů, šíří propagandu nikoli informace. Kdo chce a dá si práci, má sice ještě možnost se k informacím dostat, ale těch, co to baví jsou ochotni tomu věnovat čas, není zas tam moc.

Bez toho, aniž by se přístup k informacím vyřešil, je zbytečné uvažovat, jaká forma demokracie by byla nejvhodnější.

Osobně bych preferoval stranický tisk, popř. jiné médium transparentně zštítěné tou či onou stranou. Přečtu si, poslechnu si, kouknu, za koho kopou a jsem doma. Pak mohu i demokraticky rozhodovat.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

"Jejich program je totiž slibem a závazkem jejich voličům - a sliby a závazky se musí plnit." - Keby strany dodržovali svoj program tak nechápem prečo by Čech v Kanade nemohol podľa programu voliť. Tie každodenné šarvátky, obvinenia, bonmoty a nadávky len tlačia k iracionálnej voľbe. Búrka v pohári vody.
Možno sa ten Čech chce vrátiť a má tam aj rodinu, alebo tým pádom musia dostať volebné právo cudzinci žijúci v Čechách.
"Copak voliči malých stran nemají právo mít svého zástupce v řídícím a zákonodárném orgánu?"
"V takovém případě nikdo z poslanců, kteří nejsou schopní domluvy, aniž by slevili ze svého volebního programu, nemá v parlamentě co dělat."
Takže ad absurdum s právom malých strán budeme mať v parlamente sto strán s rôznymi volebnými programami a budeme na bežiacom páse vymieňať poslancov, ktorý sa nevedia dohovoriť bez toho, aby vybočili zo svojho volebného programu, čo pri niektorých programoch je úplne nemožné.
Kto nejde k voľbám - nechce voliť, prečo by sa mal jeho hlas počítať?
Referendom by som začal v obciach, možno v krajoch, ale okolo toho je potrebné aj prostredie s právomocami, určovanie výšky daní, uľahčené podnikateľské prostredie, výberové riadenie pre štátne (obecné) zakázky a pod.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

doporučuji tento článek:
http://infokuryr.cz/news.php?extend.19270.2
Výňatek: situace jak u nás, tak i v dalších nemocnicích v Mnichově je
neudržitelná. Pohotovost na klinikách nezvládá a tak vše začínají
posílat do nemocnic. Řada muslimů odmítá k ošetření ženský personál....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Mám na to "My jsme si zvolili," "My jsme bombardovali" atd úplně stejný názor. Ne to neuvěřitelně cynické a manipulativní tvrzení.

Beru to tak, že mám před sebou dobytek, co to má osobně na svědomí a je třeba s ním zacházet podle toho.

Admirál

Stranický tisk máme. Všechny noviny a TV jsou jedné strany - vrchnostenské. Špekulujou jak omezit internet.

Myslím, že právě teď je nejdůležitější přemýšlet, jaká forma demokracie je nejlepší. Do kdy chcete čekat? Až si vrchnost upevní pozice, navozí sem dost vetřelců a ti ji budou volit, aby nám pak demokraticky odhlasovali, že se máme všichni dát na islám, jinak nemáme právo na život?

Radši si sežente aspoň dva kámoše a začněte přímou demokracii s nimi, i když budete volit na začátku jen ve a o třech. Nikoho se na nic neptejte, nikde to moc nerozhlašujte, protože každej, komu to bude jen trošku vadit vám bude házet klacky pod nohy. Když to bude fungovat, tak se ostatní přidaj, když to fungovat nebude, tak to budete mít experimentálně ověřený.

Ve Švýcarsku jim taky nepřišel nadělit demokracii nějaký Dienstbier.

Zatím bez slepic

Ještě je jeden manipulativní politický výrok, a to že politici jsou jen obrazem svých voličů. Nikoliv, jsou jen mimořádnou sbírkou psychopatů a sociopatů se zbytnělým egem, trpící přehnaným narcismem, neoprávněně přesvědčených o jejich důležitosti na běh dějin a nesmírnou chamtivostí po moci a penězích (většinou oboje dohromady).
Metoda vlády ušlechtilé aristokracie nebo osvíceného taťky monarchy se nikdy nepovedla, ale vyhovuje náramně těm, kdo jsou právě u moci, aby si zdůvodnili svoji nadřazenost nad tupou masou lidí.

Zatím bez slepic

"Stranický tisk máme. Všechny noviny a TV jsou jedné strany - vrchnostenské. Špekulujou jak omezit internet"

Akorát že se sebeneoznačuje za stranický,, nýbrž nezávislý, vyvážený, pluralitníííí... atd. Nejlepší je ČT.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zpětná vazba nám ve volbách opravdu chybí. Třeba možnost odvolat politika kdykoliv v průběhu volebního období. Máme je zvolené na 4 roky, tak by šlo velmi snadno na určitý "volební víkend" připravit všechny volby a otázky, včetně možnosti odvolání politika z funkce poslance. A kdo by dorazil k volbám, hlasoval by ano nebo ne, kdo by nedorazil, bylo by mu jedno, který odpověď bude vybrána a jedna nabídka nesouhlasím ani s ANO ani s NE by se také velmi hodila.
Přímé referendum pak by stačilo o:
- mezistátních smlouvách s významnými finančními dopady na občany (CETA)
- změnách hranic
- imigrační a vízové politice
- odvolání celé vlády a celé Poslanecké sněmovny a Senátu
- změna platné měny na území ČR
- změna rozloh krajů a zemské uspořádání
- navyšování počtu státních zaměstnanců

Ale o to není zájem, integrace Evropy se provádí z Bruselu. To i KSČ prováděla chytřejší politiku zavádění socialismu a Miloš Jakeš byl určitě chytřejší než Jean-Claude Juncker.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

a proč vlastně jen o tomhle?

Vážně si myslíte, že referendum by rozhodlo hůře než odborníci třeba o adopcích dětí homosexuály? - Přečtěte si novinky.

To samý o bombardování Jugoslávie, uznání Kosova nebo o lithiu? O exekucích ? Přejmenování ruzyňského letiště ? Táboře v Letech ?

Nevidím jedinou věc, ke které by se k něčemu lidé nemohli vyjádřit - zvlášť když to mohou zase opravit.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

O tom, kdo bude na kandidátní listině voleb KTERÉHOKOLIV stupně rozhoduje nanejvýš stovka lidí.

Kandidáti na skutečně vrchlové posty - tedy ty, které mohou skutečně o něčem rozhodnout - jsou ale předvybráni z ještě menšího počtu - řekněme deseti.

Rozhodujícím kritériem pro připuštění dovrcholové funkce je především možnost SKUTEČNÝCH, tj. ekonomických vládců za kulisami ovládat "vládnoucí " obslužnou elitu.
Podmínkou nutnou, nikoli však postačující pro to, stanout na politickém jevišti je tedy ovladatelnost.

Ovladatelný je člověk úplatný, zasrašitelný nebo ten, na koho máme nějaké devastující informace ještě předtím, než se ocitl na kandidátce .(Libovolná diskreditující informace se dá dnes rychle vyrobit a rozšířit - ale je to zbytečně drahé. Nejlepší je připustit do rozhodujících funkcí jen a pouze toho, na koho máme nějaké těžké kompro.)

Pokud chceme po volbách uzavřít koalici, stává se kompro na koaličního partnera nezbytností. Není-li, je třeba jej vyfabrikovat nebo jej co nejdříve nechat bez přečtení podepsat složitý dokument, vyrobený nastrčeným právníkem či poradcem.

Pokud ekonomičtí vládci za kulisami (v případě kolonií či protektorátů českého typu pochopitelně převážně zahraniční) nedosáhli vzájemné shody a nedaří se jim vzájemně infiltrovat skupiny služebné elity, zvané politické strany,je třeba podstoupit svobodné volby.

K tomuto účelu je nutno finančně náročným způsobem zblbnout manipulovatelnou většinu voličů .
Nestačí-li to, je třeba pomocí armády presstitutů nahustit do hlav racionálně uvažující menšiny takové cinknuté informace, aby se logickým a racionálním rozhodnutím, učiněným však na základě falešných premis, rozhodli iracionálně a pro sebe, jakož i pro všechny ostatní nevýhodně.

V krajním případě lze exhumovat Pravdu a Lásku, aby se do našich pomýlených myslí humanitárně probombardovala.
Dovozovou munici s patřičným ziskem dodá nezisková organizace, kterou si sami nevědomky platíme.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Storage area, 26, is one <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> of the largest child, dell : garage in 2002, the dad announced over sixteen years of career, finally paid 40. 2% on threes survey card. From a really young age, Stephen around the shooting learned how to shoot for the feet of the grasp, when dad refused to take him to the hornets instruction, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't visit those big-name players, the old you happen to be, but because he also wish to be with my dad, to employ his shot.

At age 9, garage is of their own <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> amateur league teams involving players, only if the coach should outside shot collapse at the opponent's zone will possibly be sent. Recalled the ourselves, garage proudly said: "when We was a defense gurus, all start from at this time there. "

To go time for <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> the original text, in the event the garage near the ball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks to his mother, then the 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in senior high school played point guard, turning to the volleyball after into your campus of Virginia tech, and meet the car port there's father. "If I dribble on the coast, I have to settle on to shoot or move, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit images, but before becoming the striker, he already was a greater control player, people tend to ignore it. After the dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to his or her mother. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>nike kyrie shoes</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>adidas ultra boost 4</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.kyrie3.us>nike kyrie 3</a> <a href=http://www.pgshoes.com>pg shoes</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>harden vol 2</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.airjordan32.us>jordan 32</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron james shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie shoes 3</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram</a&gt; <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna</a> <a href=http://www.lebron-16.com>lebron 16</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Garage underneath the [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] second dribbling is toward the turn on the left side in the body without any slowdown, his or her footsteps choiceness and quickly, soon arrived at the position you want to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to perform, the garage action a lot more concise. Don't waste any hard work, just jump off the bottom, slightly triggered his firing action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to produce the definition, the complete shooting art played some sort of revolutionary role. "The bobcats scalp scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 moments and 31 seconds, garage from his upper body slightly next point position held up the ball, the index finger along with middle finger instinct to discover gaps in the rubberized ball center. His hand gently lifted back, left his palm the basketball, but still control in between his fingers. His right arm into the many joints is close for you to 90 degree Angle, through the shoulder to the knee, from the elbow towards wrist, from wrist to reference, as if a diner waiter in carrying a tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound in front, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay an excellent foundation for complete to garage in any state, the right arm and shooting is able to keep perfect posture and energy. And in addition to master hand movements, garage has a precise shot needed yet another factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch is just not a proper adjective, anyone player, able to throw a good shooting there is however one secret to all - month after month, year after year process, until a set associated with complex dynamic chain implanted into your muscles. Garage never resist like monks meditate boring training, it also helped as soon as he graduated from secondary school, eventually grow into another leading little-known Davidson higher education NCAA elite last ten.

"Game changing, there is no time to [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] you see your own shooting actions is correct, " curry mentioned, "you can only rely on their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe that people can. We're so many practice in training, so as to the game, you can count on instinct to react. But if it is not in the right way, the game will experience very strange. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7 Cleats[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy outlet[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.