Bitva na Bílé hoře, co jí předcházelo a jaké měla důsledky

Štítky

 

 Nejdříve pro stručnost rekapitulace toho, co se na Bílé hoře stalo.  Wiki píše:  

bitva na Bílé hoře, svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy,  byla bitva třicetileté války. V bitvě se střetly česká stavovská armáda a  dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II.  Štýrského a armáda německé Katolické ligy. Katolické armády po jedné  až dvou hodinách zdolaly méně početnou stavovskou armádu. Bitva  zpečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let  ovlivnila osud českého státu.  

 

A ještě jak silné byly oba nepřátelské tábory.  

Ligistická armáda 

• 12 000–13 000[1] 

• 6 děl k dispozici  

Císařská armáda 

• 18 000–20 000[2] 

ze Svaté říše  

římské, lisovčíci (žoldnéřští jezdci  z Polska)  

• 4 děla k dispozici  

španělské a valonské tercie  

Stavovská  armáda  

15 000 mužů 

včetně žoldnéřů a  spojenců 

Převaha ve vojsku 2 : 1 ve prospěch císařských byla jednoznačná. Více  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99 e 

Zatímco vojenské historiky zajímají popisy toho, jak k bitvě došlo, jaký  byl její průběh, zde se zkusíme zamyslet nad příčinami konfliktu, nad  jeho důsledky a jejich interpretací mezi českými historiky.  

Začátkem tvrdého sporu většiny českých stavů s Habsburky byla III.  Pražská defenestrace, která se udála 23. května 1618 z Ludvíkova křídla 

Pražského hradu  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace_(16 18).  

Tomuto viditelnému malému konfliktu předcházely spory mezi stavy zemí  Koruny české a Habsburky od počátku jejich vlády u nás, od zvolení  Ferdinanda Habsburského za českého krále v roce 1526. Mezi českými  a moravskými stavy neměl Ferdinand většinovou podporu, teprve po  příslibu, že zaplatí polovinu ze státního dluhu 300 000 zlatých hned a  druhou později, dostalo se mu české koruny. Žádný z místních uchazečů tuto podmínku nebyl schopen splnit.  

K dosažení české koruny Ferdinandovi pomohla také dominující vláda  Habsburků ve Španělsku, ve Svaté Říši římské a Nizozemí. Tuto dobu  ale poznamenal i vznik německého reformačního hnutí (katolický kněz  Martin Luther, přibil svých 95 tezí kritizujících a teologicky  

zdůvodňujících zneužívání odpustků na dveře chrámu ve Wittenbergu  před 500 lety). Teprve poté Luther zjistil, že téměř za podobnou snahu  byl sto let před ním upálen Mistr Jan Hus. Na rozdíl do doby vrcholného  středověku v době Husově, byl začátek renesance příznivěji nakloněn  Lutherově protestantismu a navíc podporován vysokou německou  šlechtou a měšťanstvem, které nepřály odlivu peněz do Říma. Byla tak  zahájena revoluce v myšlení části evropské společnosti novým pojetím  svobody člověka a jeho svědomí. Český utrakvismus převládl v Čechách  a na Moravě již po roce 1415. Mezi německým obyvatelstvem zemí  Koruny české se příbuzný protestantismus rozmohl podobně o sto let  později a tak se v populaci Čech, na Moravě, ve Slezsku i obou Lužicích  dostali katolíci do menšiny pohybující se mezi 10 až 20 % obyvatelstva,  zato s vlivem na vládu v zemi naprosto neodpovídajícímu jejich počtu.  

V české historiografii převládly dva pohledy jak na Bílou horu, tak na  následných 300 let pod vládou Habsburků.  

První byl katolický, představovaný historikem Josefem Pekařem a jeho  předchůdci, druhý protestantský, popsaný Masarykem (resp. Františkem  Palackým). Pekař tvrdil, že konflikt spočíval ve sporu převážně románsko-katolické společnosti s méně rozvinutou germánsko protestantskou a že ta pokročilejší zvítězila. Palacký a Masaryk naopak  zastávali názor, že 300 let vlády Habsburků znamenalo pro země Koruny  české ztrátu samostatnosti, národní úpadek a vynucený příklon ke  katolicismu. Ten se už v 19. století ukázal jako ideologie na ústupu, na 

rozdíl od protestantské orientace, která ovládla průmyslovou revoluci  svým důrazem na pragmatismus.  

Katolíci zase zdůrazňovali rozkvět kultury a nakonec i ekonomiky  v Čechách zejména v 17. a 18. století a navíc tvrdili, že Bílá hora  zachránila Čechy (a Moravu) před obrazoboreckým kalvinismem, který  do Čech sebou přivedl Fridrich Falcký.  

Oba krajní názory jsou probírány dosud, i když vrchol sporu probíhal jako  „Spor o smysl českých dějin“ mezi Masarykem a Pekařem především do  třicátých let minulého století. Pokud jde o riziko kalvinismu v českém a  moravském prostředí, je třeba zmínit, že nejméně čtyři pětiny české  populace byly již před defenestrací dlouhodobě utrakvistické a  protestantské a převrat z roku 1618 byl vyvolán do značné míry arogancí  katolické menšiny. Nebýt tohoto tlaku, kalvinismus by se v Čechách  nemohl stát významnou vírou.  

Důsledky roku 1618 a následných 300 let téměř neomezené vlády  Habsburků v Čechách a na Moravě, je těžké hodnotit převážně pozitivně. Po zveřejnění Obnoveného zřízení zemského v roce 1627  v Čechách a 1628 na Moravě, došlo k významnému okleštění práv  příslušníků české stavovské obce ve prospěch panovníka, k obrovským  majetkovým přesunům, srovnatelným snad jen s poměry po roce 1989,  vypuzení stovek tisíců protestantů ze země, a naopak obsazení jejich  míst císařem dosazenými cizinci. Český jazyk se velmi rychle stal  utlačovaným jazykem a je zázrak, že přežil až do roku 1918.  

České země se ekonomicky vypracovaly mezi nejdůležitější části  monarchie, z hospodářského růstu ale těžila především Vídeň.  Z pobělohorských zakonzervovaných poměrů nám dodnes sice zbyla  krajina posetá význačnými barokními památkami, vzdělanostně a  intelektuálně však česká provincie, nejen ve srovnání s Rakouskem, ale  především s celou vyspělou Evropou, strádala. Jen díky národnímu  geniu loci se z prohry na Bílé hoře český národ dostal, a po roce 1918  mohl začít rozvíjet své dosud Vídní potlačované hřivny.  

Poučením z událostí následujících po bitvě na Bílé hoře je, že většinou  po dobrovolném předání moci cizině, následují tvrdé, pro národ  nepříznivé důsledky. Pozvání lucemburské dynastie bylo jen shodou  okolností pro český živel přínosné. Stejně tak důležitý je závěr,  že neúspěchem končí snahy malé země o samostatnou mezinárodní  politiku bez předchozího zajištění významné zahraniční podpory.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.1 (55 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

máte 31 let zpoždění.
Důsledky prohry bitvy na BH byly aktuální na podzim ruku 1989.

Průměrný počet slepic: 4.6 (36 hlasů)

sfíííňa, poděkuji vám za připomínku tohoto neblahého výročí.
Příští rok můžete stvořit něco o VŘSR, její výroční den skončil před 15 minutami.

Průměrný počet slepic: 4.1 (14 hlasů)

napsat k nějakému výročí něco přínosného vy.

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)

In reply to by pozorovatel (neověřeno)

Trvalý odkaz

výročí jen a pouze konzumací chemické látky, zvané po gorolsku "špyrytus".
A kromě toho se zde vyskytuji POUZE za účelem reprezentace, na práci jsou zde jiní.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

odporucam precitat Drneka a jeho seriu o zabach pripadne knihu Druhy dech habsburgske monarchie
mam znameho ktory je historik z Karlovy Univerzity a ten mi spominal ze monarchia RU bola lepsia ako si mysli vacsina cechov a ze Biela hora paradoxne zachranila cesky narod pred ponemcenim (to mi potvrdili aj ini)
Co si myslite preco sa pouziva uslovie "Kecá jak Palacký" ?
Osobne nemam vyhranene stanovisko ale pochopil som ze veci mozu byt zlozitejsie ako sa javia na prvy pohlad

Precitajte si aj tento clanok
https://www.novinky.cz/historie/clanek/historik-martin-wihoda-o-pocatci…

Průměrný počet slepic: 2.2 (6 hlasů)

kterým nebylo souzeno v ní přežívat. Ano, přežívat, nikoli žít.
Úsloví o Palackém je zcela zdeformované.S právně znělo - Ten zná řečí jak Palacký.
Ovládal latinu, řečtinu, němčinu, češtinu, maďarštinu, portugalštinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a staroslověnštinu.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

https://vilembarak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=760805
Naše prohra nebo výhra?

Bitva, či spíše vzhledem k rozsahu šarvátka na Bílé hoře, je prezentována jako „naše“ prohra a zároveň triumf zla. Jaké dobro by však přineslo vítězství vojsk „českého“ krále Fridricha Falckého? Narodil se v Oberpfalz (Horní Falci), česky nerozuměl a byl kalvinista, což je odlišná konfese než protestanté (luteráni) nebo kališníci (ultrakvisté). Když stavovské vojsko prohrálo, protestanté nechali sloužit Te Deum na oslavu prohry kalvinisty.

Ve válce je každý prostředek dobrý, přesto jedna zajímavost. Václav Budovec z Budova, předchozí vyslanec Rudolfa II. na tureckém dvoře, dohodl vazalství s Osmanskou říší. Sultán Osman II. byl hlavním nepřítelem nejen Habsburků, ale celé křesťanské Evropy. Za svoji diplomatickou aktivitu si vysloužil "zvláštní" péči kata Mydláře.

Kdo byli oni "my" v roce 1621? V čele stavů stáli ve většině německy mluvící Bohemi, jejich vojevůdci Thurn, Anhalt, Hohenlohe či Schlick vůbec česky neuměli. Protestanští faráři přišli z německojazyčného Slezka a Pruska. Úspěch stavů by nejspíš vedl k podobnému vývoji jako v Lužici, připojené k Sasku po roce 1635 nebo ve Slezku, odstoupeném Prusku roku 1742 a ve finále k Česku (spíše Tschechien) na pozici dnešní 17 spolkové země Německa. Nebo by Bohemie dopadla jako Polsko vyčerpané až k zániku rvačkami šlechty o moc? V protikladu s obrozeneckými mýty, právě vítězství Habsburků vedlo k zachování češtiny.

Pobělohorské konfiskace majetku představovaly trest, v principu používaný i v současnosti, za přímou účast v povstání. Ostatní šlechtici a měšťané, kteří nechtěli konvertovat ke katolicismu, mohli majetek prodat a za tímto účelem se i vracet do země. Ne, nejsme žádní evropští mučedníci. Když Ludvík XIV. vyhnal hugenoty z Francie, bylo to horší. Museli odejít zcela bez majetku. Podobně, opravdu jenom podobně, protože v tomto případě žádný soud neproběhl, se odehrála čechyzace po roce 1945 a s „holým zadkem“ lidé utíkali i po roce 1948. Většinu majetku konfiskovaného po Bílé hoře, s výjimkou pár vojenských dobrodruhů, kteří se ale nedobrali politické moci, koupila nebo dostala od císaře darem „česká“ (bohemská) šlechta. Jinak žádný "cizinec" nezastával v Bohemii až do reforem Marie Terezie významnou politickou funkci, vždy to byla bohemská šlechta.

Protestanté, aniž by museli konvertovat, odcházeli do jiných míst království, a to Ašska (říšské léno), Slezka. Lužice. Za hranice říše emigrovalo asi 36 000 lidí, mluvících zhruba ve stejném jazykovém poměru německy a česky. Ovšem mimo poddaných, kteří museli zůstat. Zásada „cuius regio eius religion“ (čí země, toho náboženství) byla původně protestantská, zavedená Augšpurským mírem roku 1555, dávno před Bílou horou.

Zdroj: https://vilembarak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=760805

Zatím bez slepic

byl to Slovák, odněkud z Ružomberoku a ten měl notýsek a na každý den v roce tam měl nějaké památné datum.
Takže Janko nechlastal, on slavil.

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

máme hluboko zažranou v krvi. V roce 2017, kolem 7.listopadu byly české weby ucpány úvahami,zda Putin nezopakuje pokus o absolutní převzetí moci. Pouze časopis Vesmír
věděl, že přesně na den 50 let před VŘSR se narodila (rovněž v Rusku, ve Varšavě)
Marie Sklodowska- Curie, dobrá matka dvou dcer a držitelka dvou Nobelových cen
s originálním životopisem.
Vedoucí úloha Strany pro nás ještě neskončila.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Laco nám tu líčí vpodstatě protestantskou zemi s krásným náběhem na průmyslovou revoluci a-la anglie či nizozemí. Ve skutečnosti nás občanské (husitské) války posunuly z víeméně standartně rozvinuté středoevropské ekonomiky na okraj evropy a tento převážně technologický propad už jsme nikdy nedohnali. To nikdy myslím absolutně. Ani za první republiky, ani za komunistů a ani dnes nejsme technologicky na výši západní evropy, potažmo ameriky. Habsburkové se po svém byť jen zatím částečném převzetí moci v Čechách r.1526 postupně snažili o obsolutizaci moci a později i o centralizaci celého svého soustátí. Nebylo jiné cesty, jinak bychom dnes mluvili turecky. Představa, že jakási volná konfederace několika napůl samostatných království, spojených jen osobou panovníka odolá tureckému silně centralizovanému superstátu je směšná. Království - každé s jinou měnou, náboženstvím, zákony a zemskými sněmy které se s oblibou stavěly proti vladaři by byla jen snadnou kořistí osmanů. Toto naši vlasteneční historici se svou pověstnou barvoslepostí nejsou schopni vidět. Za to že dnes máme alaspoň nějakou konkurenceschopnost a národní povědomí můžeme mimo jiné poděkovat opět habsburkům - bez povinné a státem tvrdě vymáhané školní docházky by nebylo možno realizovat národní obrození, protože negramoty nelze obrodit. Za to že s nástupem habsburků byly opět navázany obchodní a vědecké styky s evropou jim nikdy nebudeme moci být dost vděčni. Jako umanuté děcko neustále omíláme těch třista let úpění pod dvouhlavou orlicí, ale málokdo je schopen vidět celkový technologický, společenský ale i národní pokrok za ta tři staletí.

Průměrný počet slepic: 1.8 (33 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

melete hovna.

Průměrný počet slepic: 3.8 (26 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

A jak to, že Maďaři turecky nemluvili a naopak si dokázali vydupat na Vídni konfederaci? Vy historiku!

Průměrný počet slepic: 4.4 (22 hlasů)

protože větší část Rakouského císařství se Turecku ubránila. Vídeň se udržela a později jsme byli právě kvůli absolutizaci moci, modernizaci a unifikaci armády a centralizaci soustátí natolik silní, že jsme byli schopni turkům uhry zase sebrat. Pokud by nedošlo k posílení role státu a panovníka na úkor svobod stavů, žádné znovudobytí Uher by se nekonalo a o nějakém rakousko-uherském vyrovnání by nemohla být řeč. K žádné konfederaci Uher s Vídni nikdy nedošlo, buď žijete v alternativní realitě, nebo neznáte význam slova konfederace.

Průměrný počet slepic: 2.1 (16 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tedy kolaborant? Pokud vím, tak Vídeň se udržela jen díky pomoci polského krále Jana III Sobieského a protestantského saského kurfiřta Jana Jiřího III. Habsburgové by Vídeň v klidu obětovali, stejně měli majetky jinde po Evropě.

Průměrný počet slepic: 4.6 (24 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

No, gdyž na to přinde, ve škole z vás můžou udělat totálního imbecila. Gdyž bude ve školách pohromadě více imbecilů, můžou věřit aji temu, že Yeti přišel do Čech v šestém století z bažin, Jj Jožin z bážin, že to byl praotec a bez pramatky založil uprostřed Jevropy, pré že to je světadíl, stát, s nějakými Kelty, keré nigdo nigdy neviděl. A Keltové jako neznámá v rovnici neznámých taky jako někam odešli až někam přišli. Že pré to tak měli Římané vedený v účetnictví. A na hlavách dělného lidu vznikla podivná civilizace, dneska temu říkaj dípstejt, kerej neví jak se vůbec dole žije, kerej si maloval své kompetence a mapy pode teho komu gdo prodal kus léna nebo na to hodil šábes a nechal to komplet vymyslet na univerzitách.

A na těch školách univerzitní scholastikové vymejšleli různé jazyky aby každej makrelák měl svoju histériu a měl na co se odkazovat, že jeho křivohubej nebo prolhanej předek měl sto padesát zásluh, za keré dostal hentý hrad s lidskými zdroji nebo tamten zámek, kerej s celou rodinou stavěli a přestavovali po odpoledňách s celou rodinnou výpomocí. A že se tam kurňa jako nadřeli jako sviňa.
A gdyž je na to vzdělávání, chápej, učení se nazpaměť teho, co si ti voni vymysleli dost času, třeba aji tři sta let a více, nezůstane z z dějin kámen na kameni. Kór gdyž na každej kurník potřebujete stavební povolení. A gdyž něgdo veme Kosmovu kroniku a do teho namíchá ty univerzitní výmysly, dostane z teho šmakulácký kompiláty dnešních školních osnov, na kerých si blboni můžou zvyšovat kvalifikaci.

Na základě vědy si dneska múžou blboni dokonce vybírat pohlaví a věří temu, že neviditelná ruka trhu zvolila emerického panského rezidenta dle nejnovějších poznatků doby, což je neklamným důkazem, že sme opět zvýšili naši vzdělanost a průmslovou revoluci. Že jen zlí jazykové tvrdí, že z teho totálně zdegenerujeme. 😎

Průměrný počet slepic: 4.2 (15 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

taková hovna - pardon - moudra chodíte.
Na které univerzitě učíte? Že bych se tam přihlásil na vaše přednášky...

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

TArgusi, děkuji za za projevený zájem. Postačí když budete nadále navštěvovat tyto stránky, címž se nenápadně, postupně a zcela nenásilně dostanete na úroveň nás amatérských historiků a univerzálních vševědů. Nicméně povšimněte si, že nekomentuji zdaleka vše, co se zde ke komentu nabízí.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

In reply to by Targusi (neověřeno)

Trvalý odkaz

jste dospěl k závěru, že Rakousko pozvedávalo úroveň své armády, když mne právě ne a ne napadnout, kterou bitvu či dokonce válku rakouská armáda vyhrála. Kam se hnula, tam jí natrhli protivníci prdel.

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)

pokud začneme obdobím po Třicetiletce a zůstaneme jen u významnějších bitev : bitva u Vídně 1683 (konec tureckých snah o dobytí střední evropy) --- Bitva u Zenty - 1697 - Evžen Savojský drtivě poráží turky --- Bitva u Chiary - porážka francouzů, 1702 - Bitva u Cremony - zajetí francouzského štábu a maršála Villeroye --- Bitva u Turína 1706 - porážka francouzů --- Bitva u Oudenaarde 1708 - porážka francouzů --- Bitva u Ptrovaradína 1706 - porážka turků --- Bitva u Bělehradu 1717 - porážka turků, osvobozena polovina balkánského poloostrova --- Bitva u Kolína 1757 - Daun napráskal pruskému Fridrichovi II --- Bitva u Neerwinden - 1793 - porážka francouzů --- Bitva u Štoků 1805 - porážka Bavorů --- Bitva u Chlumce a Přestanova 1813 - porážka a faktická likvidace 30 000 sboru francouzského maršála Vandamma --- 1813 Bitva u Lipska - defakto konec Napoleona, Waterloo už byla jen rána z milosti --- Bitva u Santa Lucie 1848 - Radecký poráží dvakrát silnější armádu Sardinie --- Dánsko-Německá válka 1864 - spolu s němci rakousko poráží Dány --- Bitva u Trutnova 1866 Gablenz poráží prušáky --- námořní bitva u Visu 1866 - Tegetthoff poráží Italy --- víte Targusi, kdyby Rakousko soustavně prohrávalo, nikdy by se habsburkové neudrželi stovky let na trůně. Za to že si nevzpomínáte, kterou bitvu či dokonce válku rakouská armáda vyhrála vlastně ani nemůžete, nelze si vzpomenout na něco co jste nikdy v hlavě neměl.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

jestli to nebude tím, že magyari jsou hrdý národ

Zatím bez slepic

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Jako umanuté děcko neustále omíláme těch třista let úpění pod dvouhlavou orlicí, ale málokdo je schopen vidět celkový technologický, společenský ale i národní pokrok za ta tři staletí".

Je otázka, zda ten náš český pokrok byl díky Habsburkům nebo navzdory Habsburkům. Hoďte si korunou (českou).
Je to podobné dnešku s EU - zisky odtékaly. A pod nejrůznějšími latrínengenerály umírali čeští selští synkové - nejen proti Turkům (to by ještě šlo), ale i za Habsburské zájmy tu či onde jinde (severní Itálie třeba). O Velké válce skoro lépe se nezmiňovat - také velký Habsburský přínos pro Čechy. Ale to byl, naštěstí, jejich konec.

Průměrný počet slepic: 4.8 (20 hlasů)

závěr Rakousko-uherska a první světová jde tak trochu mimo dlouhodobou snahu Habsburků o prosperitu zemí "bohem jim svěřených" a pro tu prosperitu nedělali zrovna málo. I Bosna-Hercegovina - bohem opuštěná tramtárie a jedna z vůbec nejubožejších krajin tehdejší evropy byla hned po naší anexi r.1908 masivně a ne zrovna levně modernizována. I když z toho Habsburkům v krátkodobé perspektivě žádný profit nekoukal, začala se tam budovat infrastuktura : cesty, kanalizace, telegrafní linky, školství, povinné očkování... V neposlední řadě dostali z větší části negramotní bosňáci taká svůj Parlament a Ústavu. Nevím jak vy, ale já chodil do školy postavené za rakousko-uherska a taková je pomalu v každém městě v Čechách. Po r.1866 byla naše monarchie ve vleku Německa a ani Franc Josef s tím mnoho nesvedl. Jsem přesvědčen že nikdo z tehdy vládnoucích paplášů si masakr rozměrů Velké války nepřál.

Průměrný počet slepic: 2.6 (13 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ty školy si budovaly jednotlivé obce samy. Od habsburského státu na jejich budování nic nedostaly. Habsburgům vůbec nešlo o prosperitu národů, ale o budování vlasní moci. Pokud vím, tak to bylo Německo a Rakousko-Uhersko, které zabránilo na Berlínském kongresu (13. 6. – 13. 7. 1878) vytvoření samostatného Bulharska a donutilo je vrátit se do područí Otomanů, stejně tak jako Makedonii. Právě na tomto kongresu uchvátilo Rakousko-Uhersko Bosnu a Hercegovinu, patrně jako úplatek za podporu Turecka.

Průměrný počet slepic: 4.7 (17 hlasů)

Povinnost budovat a starat se o školy převzaly r.1864 obce do vrchnosti. Stát jim k tomu dal podmínky, které lze přirovnat k současnému stavu - i dnes se o školy starají obce pomocí svého příjmu z daní osob a firem se sídlem v jejich katastru. Rakousku samozřejmě záleželo na prosperitě svých národů z jednoho prostého důvodu - totiž, že bez prosperity není moci. Bosnu a Hercegovinu jsme si na Turcích museli vybojovat, nic nám r.1878 pokojně nepředali. Písnička "Za císaře pána a jeho rodinu, museli sme vybojovat Hercegovinu..." pochází z této doby. Vaše nenávistné spílání do zrádců ponechám bez komentáře, neboť mé dobré vychování mi brání s Vámi jednat ve Vašem stylu.

Průměrný počet slepic: 2.9 (12 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Rakušany posvěcený seriáal Marie-Terezie, Zapadlo viděls? Krásně ukazovali, že rozvoj císařství byl VŽDY na základě, že zahraničí už bylo tak ekonomicky a technologicky daleko, že se dohánělo, takže Habsburgové co uměli neustále dobýhat zahraničí, protože sami dokud jim nešlo o trůn trvali na tom, že se NIC NESMÍ měnit...

Hele, když toto říkají sami rakušáci a pak přijde Zapadlo a azčne tvrdit opak co si mám myslet? Že rakouští historici cnic neví a Zapadlo musí hned na universitu ve vídni přednášet historii :D

A turky, ubránili Rakušáci? Fakt? Tak proč každý vzpomíná na Polského krále :D Asi protože zajel na kávu, ale vše vybojovali rakušáci :D To, že pak upadající Osmanská říše stovky let si nechal ukrojit "bosnu", to je fakt ukáza suoper vojenské převahy Císařštví :D

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Tak si sypu popel na hlavu, psal jsemm, že za stovky let od porazky turku u vidne, rakousko uhersko dobylo jenom bosnu, tak jsem se podival a dobylo prd, sami bosnaci udelali povstani a turecko v berline dostalo, ze "docasne" se bude o bosnu starat rakousko uhersko :D

Zapadlo, tomu rikam vojensky uspech jak krava, proste museli zasednou v Brline a prikazat turecku, ze to tak je, zadny vystrel apod., ktere by zkuseni vojaci RaK ukazali, jak umiporazit Turka :D

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

psal Krystlík?

Twl...

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Především, následky husitských válek byly překonány již během 15. století a k obrovskému rozmachu u nás došlo v 16. století. Proč myslíte, že si Rudolf II. vybral za sídelní město Říše Prahu? Ostatně, ty následky byly spíše pozitivní. Uvolnění lidské mysli ze tmářství katolicismu vedlo k nevýdanému rozvoji, jak na poli vědy, tak i ekonomiky. Připomenu jen J.A.Komenského. Proč myslíte, že jej celý svět považuje za zakladatele moderního školství?
Chtělo by to, Zapadlo, trochu studovat. Pak byste nepsal úplné nesmysly.
Habsburgové a bigotní katolicismu nezničili jen naše země. Stačí se podívat na Španělsko a Itálii. Španělsko bylo nejsilnější a nejrozvinutější částí Evropy a bigotnost Habsburgů je přivedla k úpadku. V neposlední řadě na tom měl vliv inbreeding. Habsburgové ve své pýše se nakonec rozmnožovali jen mezi sebou, což vedlo k úpadku duševních i fyzických sil dalších generací. Stačí vzpomenout na Ferdinanda Dobrotivého. Jeho rodiče byli bratranec a sestřenice z obou stran. Ferdinand tedy měl jen čtyři praprarodiče, na rozdíl od běžné populace, která má praprarodičů 8. Jeho dědeček Leopold II byl bratrem jeho babičky Marie Karoliny a jeho druhá babička Marie Luisa byla sestrou jeho druhého dědečka Ferdinanda I Obojí Sicíle.

Průměrný počet slepic: 4.5 (19 hlasů)

vybral jste si špatný příklad příbuzenské mesaliance. Ferdinand Dobrotivý mluvil plynně pěti jazyky a rozhodně jej nelze označit za slabomyslného. Rudolf II si vybral Prahu právě pro její provinčnost, většina španělské kliky ve Vídni, která po něm furt něco chtěla jej do Prahy nenásledovala. Španělsko zničil příliv zlata, nikoli Habsburkové, Ta část Itálie, kterou drželi Habsburkové (sever) byla a dodnes je nejvyspělejší a nejprůmyslovější částí celé země. Svými daněmi dosud drží zbytek státu jakž-takž nad vodou. Chělo by to Pepo, trochu studovat.... i když ani to Vás před nesmysly nemusí ochránit.

Průměrný počet slepic: 2.9 (14 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ferdinand Dobrotivý odstoupil, právě pro slabost ducha a neschopnost vést monarchii. Jeho bratr, František Karel, byl na tom ještě hůře, proto se nestal sám císařem, nýbrž místo něho nastoupil jeho syn František Josef. Který si ovšem, v přetrvávajícící habsburgské pýše, vzal také vlastní sestřenici za ženu.
U Habsburgů ovšem pocházela rodinná dispozicie z jiného inbreedingu, a to Ferdinanda Aragonského a Isabelly Kastilské, jehož plodem byla Juana Šílená, zakladatelka španělské větve Habsburského rodu.
Pokud se týče Lomabrdie, tu postavili na nohy Francouzi, když ji osvobodili od Habsburské nadvlády. Se současnou úrovní Lombardii nemají Habsburgové nic společného a pokud vím, tak tam k nim rozhodně žádným nadšením netrpí.
A v 15. a 16. století byly Země Koruny české nejrozvinutější částí Habsburského soustátí. Proto bylo logické, že z Vídně, sídla Rakouského vévodství, se Habsburgové přesunuli do Prahy, sídla Zemí Koruny české. Pozdější úpadek byl právě následkem pobělohorského vývoje, včetně následků Třicetileté války.
Jinak se omlouvám Zapadlo, Vám nechybí vzdělání, Vy si jen prostě vymýšlíte.

Průměrný počet slepic: 4.1 (13 hlasů)

Ferdinand Dobrotivý abdikoval, protože ho události roku 1848 donutily závazně slíbit konstituci. Když se situace uklidnila a vládl František Josef, byla otázka konstituce smetena ze stolu protože Franc Josef ji přece neslíbil. Ale to Vám říkám fakt, o kterém se dnes učí už na středních školách. Zdravotní problémy Ferdinanda Dobrotivého byly jen zástěrkou, stejně jako zdravotní problémy Ludvíka Svobody když ho soudruzi vykopli z prezidentování. Habsburkové se nikdy do Prahy jako vládnoucí dynastie nepřesunuli, udělal to pouze jeden z nich (Rudolf II). Možná Vás zmátlo že jsme tu v letech 1948 - 1875 měli posledního korunovaného českého krále -
Ferdáčka, ale to už nebyl císařem a Praha jako hlavní město království mu byla důstojným sídlem. Vpodstatě ho k nám uklidili, když byl donucen abdikovat. České země se staly nejrozvinutější částí Rakouské říše až poté, co ztratila Severní Itálii. Sešup českých zemí započal za husitských válek. Obrovsky jsme upadli za války třicetileté. Období temna a rekatolizace bylo naopak obdobím ekonomického vzestupu i když pomalého. Moderní metody hospodaření prosazované na panských velkostatcích i vyšlechtěná plemena se postupně začaly uplatňovat i na polích a ve chlévech sedláků. První velká vlna manufaktur je taky z období temna. První část omluvy přijímám a těším se na další diskusi.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak se dejte k myslivcům. Konec vašeho příspěvku je negací jeho úvodu: "... a tento převážně technologický propad už jsme nikdy nedohnali. To nikdy myslím absolutně." vs. "Jako umanuté děcko neustále omíláme těch třista let úpění pod dvouhlavou orlicí, ale málokdo je schopen vidět celkový technologický, společenský ale i národní pokrok za ta tři staletí."

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak určitě, a proto si třeba Hašek dělá ve Švejkovi legraci z toho ohromného pokroku a celkového vzepětí monarchie 😂😂 Panebože, takové hovadiny může napsat jen patolízal k cizí moci. A i kdyby nás husité nás husité doopravdy dostali o nějakých tři sta let zpátky, tak to byla sakra naše věc, do které je každému a hlavně Němcům úplné nic.

Průměrný počet slepic: 4.6 (13 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ve skutečnosti nás občanské (husitské) války posunuly z víeméně standartně rozvinuté středoevropské ekonomiky na okraj evropy a tento převážně technologický propad už jsme nikdy nedohnali.

Odporucam precitat Sapkowski Husitska trilogia

Průměrný počet slepic: 2.7 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Předloha:
https://www.youtube.com/watch?v=P_R-222_MO8&list=PLqrElif7MuwgdFdt37SEU…

Ten chlápek nebyl z Kanady
a měl rád světla ramp
hó hó hó, a měl rád světla ramp
lid povolal ho do vlády
on jmenoval se Trump
hó hó hó, on jmenoval se Trump

Hned pustil se do cancáků
jen ať to každý ví
hó hó hó, jen ať to každý ví
všech americkejch vidláků
byl frajer libový
hó hó hó, byl frajer libový

On byl hrdina traperů
chudejch a squatterů
nehonil pokrok
hrával úlohu velmože
bez lži a bez nože
a nebyl cvok
nikdy neposral se na brífu
teď všem šerifům jen slza skane, ba ne,
neměl potíže v tempu
Trump všech trempů
všech měst i kempů

Jednou přišel frajer Joe
demokrat světácký
hó hó hó, demokrat světácký
Trumpovi dal na bendžo
čestný bídácký
hó hó hó, čestný bídácký

Trump už se nesmí vrátit zpět
dát vše do cajku
hó hó hó, dát vše do cajku
zazpívat hymnu nazpaměť
přísahat na vlajku
hó hó hó, přísahat na vlajku

On byl hrdina traperů …

A tak zas chodí po světě
nedal si zaracha
hó hó hó, nedal si zaracha
v bažině, jeho parketě
všem držky vymáchá
hó hó hó, všem držky vymáchá

Dokud se Pekla úřady
nepoučí z chyb
hó hó hó, nepoučí z chyb
zpívejme si svý nevadí
a zase bude líp
hó hó hó, a zase bude líp

On byl hrdina traperů …

Průměrný počet slepic: 4 (27 hlasů)

Písničkář nesl krycí jméno Mirek, v dokumentech je označován jako "pramen".

Průměrný počet slepic: 2.6 (27 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

nesete Vy?

Průměrný počet slepic: 4.7 (23 hlasů)

přizdisráč

Průměrný počet slepic: 4.8 (19 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Anonym v 09:56 je blb. Není více co dodat. Nakonec je pravdou biblické, po ovoci je poznáte.
Jaké ovoce nám nadělil Váša Havel? Rozkradenou republiku.
Jaké ovoce nám nadělil Nohavica? Radost z jeho písní a krásný den, kdykoliv si jej poslechnu..

Průměrný počet slepic: 5 (27 hlasů)
Trvalý odkaz

jak se Pekař mýlil v hodnocení potenciálu protestantství a katolicismu.
Protože jeden náboženský směr byl dogmatický v reakci právě na románskou společnost. Která svým vývojem ohrožovala dosud výsadní postavení Církve. Fakticky uzavíral, katolicismus, svým dogmatismem rozvoj společnosti do kruhu.
Druhý, protestantský směr, dovolil vyjít společnosti z bludného kruhu. Protože, pokud byl kruh dogmatisnu jednou prolomen, byl umožněn růst dalších větví vyznání. Fakticky došlo k likvidaci monoteismu, i když tyto nové náboženské směry pořád uznávaly jednoho boha.
Došlo k zásadnímu, k soutěži společností. Čemuž katolický dogmatismus dosud úspěšně bránil.

Průměrný počet slepic: 4.4 (16 hlasů)

byl velmi opatrný. Lépe řečeno nesouhlasím.
Na rozdíl od prolomení monopolu moci, kterou si uzurpovala katolická církev na počátku středověku. A který už v době končícího středověku blokoval další vývoj společnosti. V tomto punktu nesouhlasiti nelze.
Takže ještě jinak - reformace, kterou fakticky neúspěšně chtěl nastartovat Vicklef a po něm Hus, měla za následek rozvolnění všeobecného dogmatismu, coby konzervantu katolicismu jako takového. Prolomení dogmat určitě ano, s tím bych souhlasil. I když víme, že toto prolomení nebylo vedeno bojem za ideje, nýbrž výhradně potřebami pohříchu praktickými.

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Wikiho kronika vytlačuje Kosmovu kroniku jako korona chřipku. HaHa Hapčí-k. Copak něgdo normální může vědět, co se stalo na Bílé hoře. Možná se menovala jinak a už je to celé vědění v kelu. Šmarjá, nepřepisujte to furt, gdo si to má pamatovat. Muheeee

Včera psali, že to menší zlo, co sedí na hradě našich gdysi pánů, pré našich nejlepších kňazů, zase někam poslalo dopis za fšechny, asi. Možná gdyby to poslal ze svý chaty odněkaď z vysočiny, možná by to tam ani nedošlo. Eslipak ví jakou známku by musel sehnat, ale asi je to fuk. Vyhrálo pré zase peklo.

Tak teda nevím, ty pohádky lžou. Taky sou dávno přepsaný Na televizu se z hygienických důvodů nedá koukat a aj k pohádce už si musíte vzít aspoň pivo abyste při tem vyplachování už nepřemejšleli. Dyk já ty pohádky tak rád...

Komu vlastně to menší zlo poblahopřálo... http://zvedavec.org/nazory-8520.htm?status=new 😎

Průměrný počet slepic: 4.4 (21 hlas)

to je hezké

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Jen technická. Kromě onoho pragmatismu, který zmiňujete, sehrála důležitou roli i skutečnost, že protestantství vyzdvihuje jako snad nejdůležitější hodnotu lidského života (zde na zemi) práci. To mělo spoustu konsekvencí, včetně extrémně rychlého rozvoje civilizace v Novém světě, viz Protestantská etika a duch kapitalismu od Maxe Webera.

Průměrný počet slepic: 4.4 (27 hlasů)

A umíte vlastními slovy popsat jaká tedy je ta protestantská etika a ten duch kapitalismu, který Weber snaží se dokumentovat na dění na území bývalého Polska ?
Spada do té etiky a ducha například i popis románový, např. v díle " Země zaslíbená" ? Tedy všeobecné , dosti tehdy rozšířené vykořisťování velkého počtu lidí, včetně malých dětí ?
Kdo nepracuje ať nejí - tak to už tvrdil jistý Pavel vulgo Saul. No a že by se před kapitalismem nepracovalo , respektive pracovalo méně ?
Duch kapitalismu je především o vynálezech , tedy je o duchu několika jedinců. A příležitostech, jaké z jejich práce (někdy šlo o katolíky) vyplynuly pro ostatní, ty " talentovanější", tak nazývá je např. Rawls. No a o tom, že se lidem vzaly občiny a z ženy se stal levný stroj na produkci levné pracovní síly.
Pokud by práce byla nejdůležitější hodnotou, pak by naši vykutálení protestanti museli platit svým zaměstnancům také " nejdůležitější " mzdy. Což jak víme stalo se až po jejich prozření ne díky jejich etickým vhledům, ale po stávkách, bouřích, politickém zrovnoprávnění atd.

V Novém světě prostě drancovali zemi, kterou ukradli. Lišili se např. od Octaviana Augusta v podstatě právě jen tím, že používali nových vynálezů. Včetně kulometu Maxim.

Někdy než papouškovat tante Wiki ...je lepčí si přečíst zdroje....a myslet vlastní hlavou. No ale tomu zabraňuje například cenzura, zdravím lháře vidláka.

Průměrný počet slepic: 3.5 (22 hlasů)

Zdravím, José Ch. Mohl byste mi vysvětlit, kde jste z mé drobné poznámky vyčetl obhajobu vyvražďování původního obyvatelstva amerického kontinentu nebo faktu, že nad branami řady koncentračních táborů stálo "Práce osvobozuje"? Mimochodem jsem nic nevyčetl z Wiki, ono se lze prakticky totéž dočíst i jinde, třeba v Ztraceném ráji Johna Miltona nebo u Fichteho (jo, tady máme nějaký ten protofašismus). Taky se z toho dá dobře vyčíst, že protestantství nic nenamítá na hromadění peněz a majetku, pokud tedy plynou z práce, a tyto statky jsou chápány jako výraz boží přízně. Takže tak nějak nevidím rozpor s tím, že v kapitalismu se tihle lidé dokázali chovat, jak popisujete. A jo, jasně že drancovali ukradenou zemi, nicméně bez usilovné práce by ji nevydrancovali tak, jak se stalo. Kde proboha vidíte rozpor?

Nicméně srovnávat tyhle věci s činností Jednoty bratrské a takových osobností, jako byl Jan Blahoslav nebo Jan Amos Komenský, mi přijde dost na hlavu. Úplně jste mi připomněl tím náhlým výbuchem bezdůvodné agresivity někdejší nick Parabellum. I když ten by nacismus a bezuzdné dobývání Nového světa spíš obhajoval.

Průměrný počet slepic: 5 (13 hlasů)

Docela by mě zajímalo, jak jste s jeho textu vyčetl tolik věcí, které tam nebyli? Jak říká, "Nevím co to znamená, ale nejenom, že mě to uráží, ale v tom evidetně cítím..." :D

Chlape co nechápeš na tom, že protestanti měl jako hlavní "práce a odříkání světských radostí", ne jako katolíci "dodržování tanečků v kostele a jinde abychom ukázali pokoru vůči bohu"="jiná forma úpadku jako dneska Islám, který taky prosazuje tanečky=u nich mlácení halvou o koberec, nad lidskýma cnostma" ;)

Podívej se okolo sebe, kdo v životě dokázal nejvíc (když pominem ty co kradou)? Někdo, kdo dodržoval morálku a účastnil se společesnkých akcí nebo ten co na úkor sebe a rodiny všecho pracoval. pracoval a pracoval...

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

... nekřtěný pohan, mě se práce naštěstí netýká vůbec 😂

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.