Demokracie, neboli vláda lidu

Autor

https://www.litterate.cz/demokracie-neboli-vlada-lidu/

Přátelé, jak jsem slíbil, tak plním. Dnešní text není můj, ale napsal ho Rostislav Čuba s Petrem Blahynkou. Nazval bych ho rozjezdovým… Nemusíte s ním souhlasit, berte to jako pohled od člověka, který byl kdysi součástí podniku, kde nic nebylo nemožné.

A teď už vlastní text pana Čuby:

První zmínky o demokracii lze najít tisíce let před našim letopočtem, kdy se člověk zastavil. Je to období, kdy se začaly zakládat první zemědělské usedlosti a začal se hledat systém, jak společně hospodařit a vést komunitu lidí. Tyto usedlosti malých komunit lidí přijímaly rozhodnutí konsensem neboli většinou a mnohokrát bez označení konkrétního vůdce komunity. První národní shromáždění, o kterém je jisté, že se konalo, se objevilo téměř před pěti tisíci lety. Konkrétně 2800 let před naším letopočtem. Shromáždění bylo dvoukomorové: horní komora sestávala z “rady starších” a dolní sestávala ze všech mužů ve městě schopných nést zbraň. Toto setkání nevzniklo v Aténách ani v Římě, ale ve městě Uruk v Sumeru. V dnešní době lze tento systém srovnat se Spojenými státy, kde je moc prezidenta omezena senátem a kongresem stejně tak, jak byla omezena královská moc v Sumeru.

Tyto demokratické procesy byly vystřídány monarchistickým vedením staré říše Egypta. Po rozpadu Egypta se ke slovu znovu dostává vláda lidu, reprezentována v řeckých městských státech. Zde se také poprvé setkáváme se slovem demokracie. V Římě existoval římský senát a římská lidová shromáždění (comitia).
Středověk patřil monarchiím a po tomto temném období přichází demokracie nejdříve v Anglii v podobě konstituční monarchie. V 18 století následují Spojené státy a v průběhu 19 století přicházejí liberální demokracie v Evropě. Před druhou světovou válkou patřilo Československo k nejvyspělejším světovým demokraciím.
Na velmi zhuštěném průřezu historie demokracie je zřetelné střídání demokracie a diktatury. Jednoho dne převezme moc diktátor, který je zvolen v demokratických volbách, ať už se sám následně nazývá jakkoli. Tyto cykly se zrychluji s rychlejším přesunem informaci a zrychlující se dynamikou světa. V roce 1925 lidé v Itálii demokraticky hlasovali pro Mussoliniho, v roce 1933 obyvatelé Německa demokraticky zvolili Hitlera a ani Mao Ce-tung se k moci nedostal vojenským pučem. K moci se
dostal proto, že drtivá většina chudých čínských rolníků důvěřovala předsedovi Maovi.
Ve Spojených státech se v současné době rozrůstá chudoba takovou rychlostí, že lze očekávat podobný osud. Situace je tam taková, že již neexistuje demokratické řešení. USA čeká na svého diktátora. Vždy se tak stane ve chvíli, kdy demokracie není schopna najít řešení přicházející bídy. Když vládne blahobyt, demokracie je neotřesitelná.
Položme si otázku. Žijeme dnes v demokracii nebo v diktatuře? Kdo ovládá náš svět? Jak moderní svět pracuje s demokracií?
Svět dnesřídí tři samostatné městské státy, které mají rozdělený svůj úhel působnosti v ovládání světa. Zároveň velmi úzce spolupracují a doplňuji svůj vliv. Jsou to:

Washington, D.C. (District of Columbia) (vojensky)
City of London (finanční)
Vatikán (duchovní)

Ve středu každého městského státu je vztyčen obelisk na počest egyptského boha Amona, kterého někteří nazývají Amon-Re (Skrytý). Obelisky Vatikánu a Londýna pochází z Egypta. Washingtonský obelisk byl postaven zednáři na počest George Washingtona. Městské státy mají své vlastní vlajky, vlastní vlády a své vlastní zákony.
Vatikán, který je přímým nástupcem Papežského státu, byl naposledy upraven Lateránskou smlouvou z roku 1929, vládne nad 2,1 miliardami lidí. Obrovský majetek Vatikánu mu spravuje Rothschild. Katolická církev je největším vlastníkem majetku. Slovo Amen symbolizuje boha Amon-Re.

City of London je městským státem, není součástí Anglie ani neplatí žádné daně. Vznikl v roce 1694 za krále Viléma III, kdy byla založena Bank of England. V City of London je anglická Rothschildova banka, anglická burza, na ulici Fleet Street se zrodil
Reuters. Dále jsou zde všechny britské banky, pobočky 385 zahraničních bank, 70 amerických bank a samotná Bank of England. City of London má své vlastní soudy, vlajku, zákony a vlastní policejní síly.

Washington, D.C. (District of Columbia) byl založen v roce 1871. Slouží jako vojenská ruka uskupení Tří-států. Nachází se na pozemku o rozloze 10 čtverečních mil ve Washingtonu. Má vlastní vlajku a má svou vlastní ústavu a soud. Obyvatelé D.C. nemají volební zastoupení v Kongresu, nemají žádné zastoupení v Senátu Spojených státu amerických. Ve Washington D.C. stojí budova Kapitolu, ve které sídlí Sněmovna reprezentantů a Senát, dále zde stojí Bílý dům sídlo prezidenta a Pentagon symbol
americké armády. Ačkoli jsou tyto tři státy geograficky oddělené, jsou propojeny pod hlavičkou „Empire of the City
(Říše města)”

Druhý prezident Spojených států John Adams jednou řekl: “Jsou jen dvě možnosti jak si podrobit národ, jedna je zbraní a druhá prostřednictvím dluhu”. Hlavní exportní artikl “Říše tří měst” je vývoz demokracie. Finanční centrum přináší demokracii a svobodu přes Světovou banku a MMF, když nabídnou státu finanční prostředky výměnou za restrukturalizaci a následnou privatizaci. Restrukturalizace znepřehlední strukturu lidí v nových výkonných funkcích tak, aby jim nebylo divné, že jsou prodávány funkční celky, důležité pro chod státu.

Stát se zadluží ve stejném momentě, kdy ztratí schopnost ovlivňování příjmu a regulace. Jako například energetické sítě, voda, podniky strategické důležitosti, surovinový potenciál země. V takovém případě zůstanou státu jen výdaje a příjmů se vzdá. Když stát ztratí vliv na tvorbu ceny, dluh následně dopadne na obyvatelstvo. Pokud nějaká země, která se dostane do strategického zájmu “Říše tří měst” odmítne takový scénář, zdiskreditují se představitelé té dané země a pokud ani to nepomůže, v rámci osvobození lidu vstoupí armáda, která pohlídá, aby byly demokraticky zvolení ti správní představitelé, kteří se podepíšou pod takový scénář.
Duchovní centrum nám říká, před bohem jsme si všichni rovni. Autorita Vatikánu je tak obrovská a politický vliv disponuje takovou politickou silou, že mnozí ateisté se před papežem rádi pokloní. Vatikán dává pozor na veřejné mínění, o chudobě se mluví opatrně, tak aby bylo jasné, že patří do našich životů. Nic není náhoda, vše má systémové řešení. Svět rozdělili do zemí pěti kategorií, tak aby lépe zabezpečili tok kapitálu k sobě.
Uveďme si příklad:

kategorie 1 USD

kategorie 10 USD

kategorie 100 USD

kategorie 1 000 USD

kategorie 10 000 USD

Země z kategorie 1 (rozvojová země) vytěží železnou rudu, oddělí hlušinu od minerálu a do této země je zaplacen 1USD.

Země z kategorie 2 koupí za 1 USD čistý minerál (železnou rudu), ze které vyrobí železo a plech, to prodá za 10 USD.

Země z kategorie 3 koupí plech za 10 USD a vyrobí karoserii auta a tu prodá za 100 USD a následně zkompletuje celé
auto ze součástí, které prošly stejným řetězcem 1 až 3.

Země z kategorie 4 má nadnárodní koncerny, které vlastní automobilky ve státech třetí kategorie včetně řady poddodavatelských firem v nižších kategoriích a obchodní koncerny, které zajišťují obchody mezi všemi kategoriemi. Zde se soustřeďují zisky z výroby i obchodu všech kategorií ve výši 1 000 USD.

Země z 5. kategorie dodává finance všem zemím, ale nejvíce zemím čtvrté kategorie a ode všech si inkasuje profit ve výši
10 000 USD. Poskytováním či neposkytováním úvěrů udržují státy pevně v určených kategoriích.

Nyní si položme otázku. Kdo vlastní největší továrnu ve Zlínském kraji Barum Continental? No přece německý Continental. A kdo vlastní ten německý Continental? Nevíme. Hedgove fondy, různí akcionáři! A kde mají sídlo oni? Nebo kde je registrován majitel Škoda auto? V ČR ani v Německu to není. Je to v zemi, kde se dobře pracuje s dividendou. A kdo ovládá obchod? Zdá se to jako jednoduchý proces, ale aby fungoval musí se zapojit všechny tři faktory (finanční, duchovní a vojenský) rovnoměrně s tím, že na každou zemi působí jinak a jinou intenzitou.

Máme pocit, že jsme získali demokracii po svobodných volbách? Jaký vliv mají všechny okolnosti na demokracii u nás. Podívejme se jaká demokracie nás obklopuje. Demokraticky volíme členy obou komor parlamentu a demokraticky tím volíme i politickou stranu. Tato strana nebo strany vybírají členy vlády. Členy vlády tedy už nevolíme, zde může být zapojen
ovlivňující faktor. Vládu však kontroluje demokraticky zvolený parlament. Vládne se formou zákonů, které jim musí zákonodárci schválit. Členové parlamentu zastupují své voliče po dobu čtyř až šesti let. Měli bychom být spokojeni: máme demokracii.

Parlament formou zákonu schvaluje státní rozpočet, ze kterého jsou financováni učitelé, policie, hasiči, vojáci, úředníci, důchodci a přes zdravotní pojišťovny také zdravotnictví atd. Menší část jde na investice veřejného sektoru, jako jsou silnice, železnice, kultura a přes krajské a obecní rozpočty je placena místní infrastruktura.
Vláda ale jenom nepatrně ovlivňuje, či spíše neovlivňuje příjmovou stránku státního rozpočtu, tedy tvorbu hodnot, které generují prostředky ke zdanění. Tedy podnikatelskou, či VÝDĚLEČNOU oblast hospodářství. Není schopna z pozice své autority dělat samostatná strategická rozhodnutí, která by následně významně pomáhala celému našemu hospodářství a zvyšovala životní úroveň lidí.


Například:
Všichni víme a upozorňuje na to i energetická koncepce státu, že potřebujeme nové energetické zdroje. V současné době vyrábíme zhruba 50% elektrické energie pomocí fosilních paliv, v jaderných elektrárnách cca 35% a zbývající část připadá na obnovitelné zdroje. Velká část elektráren je v pokročilém věku, jen část uhelných elektráren je schopno pokračovat po roku 2022, což znamená, že před tímto rokem může být odstaveno 40% výkonu uhelných elektráren. V tu chvíli již nebudeme vývozci elektřiny a nastává problém s pokrýváním špiček. Okolo roku 2035 začneme odstavovat zbývající uhelné elektrárny a jaderné elektrárně Dukovany bude 50 let, tedy bude na konci svého životního cyklu. Při diskuzis odborníky vyjde najevo, že spotřeba elektřiny se zvyšuje dvakrát rychleji než celková spotřeba energií. Do roku 2040 se spotřeba pravděpodobně zvýší o více jak dvě třetiny.

Vláda není schopná říct, jak nahradíme dosluhující elektrárny i když je vlastníkem společnosti, která převážně tyto elektrárny provozuje (ČEZ). Je to krásný exemplární příklad, že vláda není schopna rozhodnout v zájmu národa a vytváří prostor pro závislost. Vše je alibisticky ponecháno volné soutěži a regulaci „trhem“.

Jak ale funguje regulace trhem?
Uveďme si další příklad.
Skleníkový areál
V České republice máme akutní nedostatek vlastní čerstvé zeleniny. Dovoz ze zahraničí není řešení, protože nelze zvládnout čerstvost kvůli velkým vzdálenostem. Česká firma se rozhodne postavit skleníkový areál v hodnotě 2,4 mld. Kč, který by čerstvost do republiky dostal. Má 400 milionů Kč nachystáno z vlastních zdrojů. Za to nakoupí pozemky, připraví projekt, zajistí zdroje surovin a odbyt, absolvuje povolovací řízení a požádá banku o úvěr 2 mld. Kč na vlastní realizaci s prokázanou dobou návratnosti do 8 let. Všechno je v pořádku, ale najednou se věc zadrhne.

Banky v ČR jsou vlastněny zahraničními investory a tuzemským ředitelům ponechaly pravomoci rozhodovat o půjčkách do 1 mld. Kč. Naše částka tento limit přesahuje, a proto je žádost o úvěr se všemi průvodními podklady předána zahraniční centrále banky. Po krátké době dojde zamítavé stanovisko a to bez odůvodnění. Ještě že je zde konkurence více bank. Požádá se o úvěr v jiné bance. Výsledek je stejný. Jak je to možné? Odpověď jsme dostali neoficiální cestou: “postavte to v Rakousku a máte okamžitě úvěr k dispozici”!
Jaké je z toho ponaučení?
O velkých investicích nerozhoduje dnes v České republice ani trh, ani vláda, ale BANKY! Banky ctí rozdělení států do 5 kategorií. V každé kategorii je stanoveno, jak velké investice zde můžou být realizovány a kdo je může realizovat. Jaká životní úroveň zde bude a jak budeme závislí. Protože závislost je klíč k ovládání. Kde je demokracie? Demokraticky si zvolíme vládu, ale kdo volí
bankéře?
V dobré víře a s neznalostí výše uvedeného jsme se po roce 1990 podřídili pravidlům “Říše tří měst” a výsledek:

Demokraticky jsme se vzdali demokracie!

Říjen 2020
Rostislav Čuba
Petr Blahynka

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.5 (88 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Čekal jsem od pana Čuby něco o zemědělství,možná i na to dojde.
Toto je vyšší dívčí,tak tleskám.
Opravdu dost zkrácené,ale snad to pochopí každý,jak to ve světě chodí.
Tohle je něco pro pana berrnarda,hlavně aby si neublížil,jak se bude tlouct v prsa.

Průměrný počet slepic: 4.9 (16 hlasů)
Trvalý odkaz

že nějaká vláda lidu, nikdy, nikde ve skutečnosti neexistovala. Stejně tak ve skutečnosti neexistuje žádná demokracie. To jsou všechno jenom kecy a trapná komedie. Ne, že bych nějak fandil diktátorům, to určitě ne, ale zdá se, že jedině schopný diktátor dokáže udělat ve své zemi pořádek a fungující systém.

Průměrný počet slepic: 4.9 (25 hlasů)
Trvalý odkaz

Čuba: Ve středu každého městského státu je vztyčen obelisk

Kupte panu Čubovi na vánoce mapu Londýna.
V City of London žádný obelisk není.
Ani na kraji, ani uprostřed.

Průměrný počet slepic: 2.3 (10 hlasů)

In reply to by Čtenář (neověřeno)

Trvalý odkaz

Navíc byl obeliskovej fetišismus hodně oblíbený na přelomu 19. a 20. století, takže jsou obelisky roztahané všude možně. V Paříži je i ten starší.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

...je jen kousek od City, ale když Vám dělá dobře chytat autora za slovo... Zkuste popřemýšlet o tom, jestli je článek opravdu o GPS pozicích obelisků, nebo jestli jeho jádro nespočívá jinde.

Průměrný počet slepic: 5 (18 hlasů)

Když si autor nedal ani tu práci, aby kliknul myší a ověřil si kde je v Londýně ten obelisk...tak jak mu mám věřit v ostatních věcech?

Průměrný počet slepic: 2 (13 hlasů)

In reply to by Čtenář (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pohled od člověka, který nikdy nic neznamenal a znamenat nebude. K zblití…

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

aneb vláda Lidlu.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

bankovně - korporátní fašismus. Vždyť také jako první v "zdemokratizovaných" zemích přijdou příkazy (ochotně splněné lokajskými vládami) zbavit se základní kritické infrastruktury (energie, voda , potravinová soběstačnost atd) a poté zbavit stát všeho , co mu nese peníze do státní kasy - to dostanou zahraniční korporace, které ze svých následných megazisků ani neráčí platit daně a celé je vyvedou pryč. Postupně zmizí veškeré příjmy do státní kasy, zbydou pouze výdaje - a jediným možným zdrojem příjmů zůstane ždímání obyvatel a protože to výdaje nepokryje, následují půjčky a rostoucí státní dluh. Když se podíváte konkrétně na průběh této devastace v naší republice, masochisticky si občan poslechnu kecy politiků a různých radílků o tom, že lidé u nás jsou finančně málo gramotní a dostávají se tak do nekonečné a neřešitelné spirály dluhů...........

Průměrný počet slepic: 4.9 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

dotáhnou k tomu, že velmi mnoho lidí nemá na základní životní potřeby - bydlení , energie, jídlo. Toto neproběhlo pouze za 40 let vlády komunistů u nás. Žádný blahobyt, žádní miliardáři, ale základní životní potřeby samozřejmé. A dnes životní úroveň lidí neklesá jako na tzv západě, ale už dlouho stoupá, v Číně. Tak babo raď.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Když mi někdo začne tvrdit, že "amen" znamená Amon-Re, tak si o něm pomyslím, že je to blbec a dál ho už nečtu. Nemá to smysl. Sorry.

Průměrný počet slepic: 2.7 (11 hlasů)

Obelisky pocházejí z Egypta a jsou zasvěceny bohu slunce Amonovi, zvanému i jmény AMEN, Amun, Ammon, Amun-Ra). Viz např. https://www.worldhistory.org/amun/
A ano, se zednáři to opravdu souvisí.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Amona si mohli komolit jak chtěli, stejně jako vytvářet dualitu božství s kýmkoli, ale hebrejské "amen" má etymologii docela průkaznou a lingvisticky triviální.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

že se jedná o hebrejské amen na egyptských obeliscích?

Zatím bez slepic

Autor tvrdí: Katolická církev je největším vlastníkem majetku. Slovo Amen symbolizuje boha Amon-Re.
Já tvrdím, a umím to dokázat, že katolické "Amen" je hebrejské slovo, které nemá s egyptskou teologií vůbec nic společného.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Díky panu Čubovi a spol. za srozumitelný výklad!
Tak nějak člověk tušil, že s námi hýbe a hraje falešnou hru někdo jiný než naše šaškovláda, která stojí v pozoru, přijímá rozkazy, a stará se raději než o vlastní o ty, kteří s námi nemají nic společného.
Smutné na tom je, že před druhou světovou válkou jsme patřili k těm nejvyspělejším státům. Dnes už v demokracii nežijeme, to si můžeme namlouvat jak chceme. V demokracii bychom směli bez trestu vyjádřit svůj vlastní názor bez hrozby vězení, a nebyli bychom nabádáni k bonzování.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Technici mají řešení, ale politici jim v tom brání.
Celá evropská energetická politika posledních 20 let je založená na tom učinit energie dražšími a nedostupnějšími (emisní povolenky atd. atd).
To znamená, to co se stalo dnes, je vlastně naplněním tužeb těch extrémních drýndýlistů, kteří dneska ovládli Evropu a má to jenom malinký technický detail, že se to trošku vymklo jejich kontrole, že to jde rychleji.
Takže pokud my se nevrátíme sem, že nám vlastně pánbůh když vás chce nejvíc potrestat splní vám vaše přání.
Já se velmi obávám, že co nám ten pánbůh teď předvádí v Evropě, splnil přání všech těchto extrémních levicových drýndýlových aktivistů a důsledky mohou být katastrofální.
My tady budujeme nějaký „bájný svět“, dokonce já bych řekl, že dnes už se to z ideologie stalo v té Evropě normálním náboženstvím bez jakéhokoliv racionálního základu, a to, co dnes prožíváme není důsledek nějaké války nebo nějakého zlého diktátora - z 90% jsme si to způsobili my sami.
A to, co je naší největší katastrofou, že jsme pro tohle šílenství nedokázali strhnout celý svět, to znamená, že my jsme si tu svou konkurenceschopnost podkopali jenom v Evropě, a ten zbytek světa teď hrozí, že nás ekonomicky převálcuje, protože budeme zcela nekonkurenceschopní.
A hrozí něco daleko horšího než je deindustrializace, to je nejen konec průmyslu, to je konec všeho.
To znamená nová doba temna v Evropě, kdy se v podstatě řítíme do doby, kdy jako kdyby naším cílem byla chudoba a ekonomická nestabilita.
Pokud si toto uvědomíme a přiznáme, tak teprve potom to tude ten okamžik, kdy můžeme začít hledat řešení. Pak se tady před vámi mohu stát i optimistou, protože my technici na každou z těch situací máme řešení.
Ale nemůžeme ta řešení zavést, dokud si nepřiznáme tu pravou příčinu.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

protože celá ta klimatická hysterie je postavená na podvodech a lžích - vědecké argumenty v tom fungují stejně, jako "vědecká zdůvodnění" bezpečnosti a účinnosti covid vakcín - na tom je ten systém vidět parádně - ti tzv vědci a příslušné státní i nadstátní instituce dodnes tvrdí, že se mají lidé očkovat - i když praxe nezpochybnitelně dokázala, že to je nefunkční nesmysl. Navíc pro dost jedinců i nebezpečný nesmysl - ani to jim nevadí. Kolik vědců a institucí řeklo pravdu? Celá oficiální "věda" se zcela zprofanovala. A proč všichni tak lhali a lžou dodnes? Smysl - peníze a moc k ovládnutí lidí. Dávno je vyzkoušeno, že k ovládnutí mas je ideální vyvolání strachu. to samé se děje v klimaalarmismu - celé je to uměle vytvořený nesmysl. Klima se mění - ale to se mění pravidelně co Země existuje. Lež je to,PROČ se mění a jak se to prý dá ovlivnit. Že je to lež - na to jsou i neprůstřelné vědecké argumenty -jenže ty neuslyšíte. Stejně jako neuslyšíte, že ten slavný "hokejkový graf", kterým to začalo, byl cíleně cinknutý - utekly maily jeho autorů z anglické univerzity, v nichž se domlouvají, jaká data z grafů vynechají , aby "to vyšlo". Jiný anglický profesor to celé zpochybnil a řekl, že autoři jsou podvodníci a lháři - podvodníci podali žalobu k soudu za poškození dobrého jména - soud rozhodl, že autoři grafu musí soudu dodat veškerá data, a soud to nechá přezkoumat. Autor grafu data nedodal a k soudu se radši ani nedostavil = soud prohrál. Takže zbývá jediná otázka - za jakým účelem se ta lež lije lidem do hlav? Odpověď je stejná - peníze a moc ovládat lidi přes strach. Takže žádná řešení nejsou žádoucí.

Průměrný počet slepic: 3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

V každé společnosti je vždy víc neúspěšných, než těch úspěšných. Potíž demokracie vidím v tom, že obě skupiny mají jako jednotlivci stejnou váhu svého hlasu u voleb. Tudíž, pokud budu chtít být zvolen, musím se zalíbit těm, kterých je víc. Zalíbím se jim tím, že je něčím budu uplácet. Na uplácení ale potřebuji prášule. Když už budu u vesla, ty mohu sehnat dvěma způsoby. Nejlépe je to zkombinovat.

a): mohu se zadlužit. Nevýhoda dluhu je to, že ho pak člověk musí splácet. To ale funguje takto u vás, když si na něco půjčíte, ale v politice je to trošku jinak. Tam si lze půjčit, na splátky, když tam ještě budu si půjčím znovu a pak to nakonec bude muset zacálovat někdo, kdo přijde po mě. Což mě netankuje, páč v té době už se budu válet na pobřeží s drinkem a v něm budu mít zabořený ten deštníček.

b): zdaním úspěšné. Těm se to nebude líbit. Velké ryby si platí šikovné daňové poradce. Funguje to tak, že když je někdo dobrej na čísla, jde dělat daňového poradce, nebo finančního experta. Ten, kdo je blbější a na toto nemá, jde dělat úředníka na finančák. Pak se tito dva jednou střetnou v lítém boji. Když projde sněmovnou nový daňový zákon, nebo nějaký přílepek, či vyhláška, první o tom druhý den bude vědět. Tomu druhému možná za dva týdny přijde nějaká brožura, kterou šoupne do šuplíku a zapomene na ní. Kdo vyhraje?

Tak zdaníme střední třídu. Ti daňové poradce nemají. Já mám mnoho kámošů mezi řemeslníky. Ti vám, když je začnete moc škubat, odplují částečně do šedé ekonomiky. Řemeslník vám udělá práci a řekne: "Šéfíku, můžeme to udělat za 19 bez papíru, nabo za 23 s papírem." Šéfík dělá v kolbence na směny, papír je mu k hovnu, ale s těmi ušetřenými 4 litry by si věděl rady. Tak si vybere první variantu.

Výběr daní, to je kapitola sama pro sebe. Dnes už to tady klíďo píďo můžu napsat, jelikož je to promlčené a já ze zákona z té doby nemám povinnost skladovat doklady. Byly zkartovány. No, spíš vyfičely komínem. Měl jsem tehdá 3 zverimexy a pochopitelně jsem si dělal daně, jak jsem potřeboval. Ale jeden rok jsem to patrně asi krapet přeťáp, tak si mě vyzval berňák na hloubkovou kontrolu. Já tam stál a dvě baby seděly proti mě a prý: pane x, vy tady máte v minulém daňovém přiznání příjmy 7,5 milionu a výdaje 7,3 mil. Se třemi obchody nám to přijde podezřelé. Já si vlastně papírově vydělal 200 kolíků, tak by mě asi měly začít solit nějakou dávku v nouzi. Tak jim říkám, že mám nízké marže, jsem halt lidumil. I ony, i já jsme věděli, že kecám. Půl roku mi větraly faktury a na nic nepřišly. A takhle umí vybírat daně stát.

Takže kde ty prachy nakonec splaší? Nepřímými daněmi. Ty jsou nejlepší. Když se koupí flaška rumu, tak finanční poradce jí dokáže odepsat v rámci prezentace. 99,9% populace tohle neumí, tak vysolí spotřební daň a dph, aby jim to pak stát mohl vracet na úplatkách.

Takže demokracie je na prd. Když přijde diktátor, taky to může dost bolet. Nejlepší je si udělat svůj prostor, tam si žít po svojom a pokud možno tam přežít v co nejlepší kondici jakýkoli režim. Jo, je to alibistické a sobecké, ale pokud u toho vaši blízcí budou žít v teple a mít plné misky, to se počítá. Idealistických myšlenek o světovém míru a rovnoprávnosti všech se ještě nikdy nikdo nenažral. Asi tak. (dobrý, zemědělče?)

Průměrný počet slepic: 4.1 (17 hlasů)

Tak jsem zatím za svůj post obdržel 2 jednoslepice.

Položme se na otázku, kdo je tam prdnul? Uspěšní to asi nebyli. Ti by mi k té jednoslepici i přibalili info, proč jsem podle nich kokot a pletu se. Byli to patrně ti neúspěšní, jelikož ti umí z hlouby netu anonymně kopnout. Na to, aby se postavili čelem, na to nemají.

Takže, milí neúspěšní, kopejte si dál, jelikož toto bude jediné vaše vítězství ve vašem životě. Pusťte si přírodopisný dokument, kde vlk strhne několikadenního koloucha, který se neumí bránit. Kdo je lump? Ten vlk? Ten lump není, vážení neúspěšní, ten jenom potřebuje přežít. A takhle funguje příroda už hafo let. Možná, že žijete v představě, když někdy vlezete do lesa, že tam ta příroda fachčí ve všeobecné harmonii. Pěkný hovno. O lese vím víc, než vy všichni tady dohromady. Silnější sežere slabšího. I u flóry. Strom, kterému se povede přerůst svou konkurenci, okamžitě začne nasazovat větve do koruny, čímž schramstne světlo pro sebe, vezme ho těm okolo a oni uschnou. Lidstvo si vytvořilo konstrukce, jako ta demokracie a podobný blbiny, ale v reálu to furt funguje tak, že musíte být silnější, než ti v okolí. Buďto toto přijmete, budete se o to snažit, nebo můžete v hloučku se stejně slabými dumat nad lepším světem. U toho ale budete žrát čočku a ti zlí budou se cpát stejkama. Je to na vás, co si vyberete.

Dobrou chuť k tý čočce.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

berrnarde. Určitě bych Tě strčil do kapsy! Ale s úvahou o demokracii souhlasím, prdnu Ti pětislepici. Jo, a u těch stromů to harmonie je, páč z těch co uschnou je výživa pro ty živý, jak pro stromy, tak pro hmyzáky.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

jsou statistiky, které ukazují, že korporace a nejbohatší platí daně kolem 1% max. Zdanění práce - zaměstnanci - u nás je kolik? 30% ? (i sociální a zdravotní jsou daně). Takže ono to s tou demokracií , vládou lidu, zase nemá tolik společného - to, v čem žijeme dnes je spíš než demokracie korporátní fašismus. Korporace (nejbohatší) si koupí u politiků zákony a politici je uvedou v život - a stvoří tak např daňové ráje, legální tzv daňovou optimalizaci, nedanění dividend korporací, možnost platit daně jinde, než tam, kde ty prachy vydělají atd. Pokud zdaníte řádně korporáty = nejbohatší, nemusíte pak dřít z kůže zaměstnance a živnostníky.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

jsem jako vědomě neúspěšný dal 5 slepic, protože jsem ve výchově obdržel mindset zdravit a v úctě držet slabší a starší. A boha jsem k tomu nikdy nepotřeboval. Jako socialista ctím pravidlo dejte to mi jen tolik, kolik skutečně potřebuji. Jsem dobrovolně skromný. Deus Vult.

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

úspěšného a koho za neúspěšného - já si šikovného řemeslníka či jinak manuálně zručného člověka velmi vážím a považuji jej za člověka úspěšného - ovšem je pak otázka , jak a kam je zařazen systémem - zda žebroň k oškubání, nebo potřebný šikula , řádně oceněný. I ty prodavačky v Lidlu jsou potřebné - jsou úspěšné nebo neúspěšné? Je vzorem úspěchu třeba Krejčíř nebo ten současný kašpar z Dozimetru? Nu, peníze zcela určitě měli (mají) a ekonomicky se dokázali řádně zabezpečit. Je to to správné měřítko "úspěchu"? Jsou důchodci, kteří celý život vykonávali nějakou užitečnou práci a poctivě platili daně, dnes, již ve stáří a v důchodu, ti neúspěšní? A je tu další hledisko - lidé se nerodí se stejnými dispozicemi. Nikdo si to nemůže vybrat - zda bude chytrý, či ne, zda bude manuálně zručný atd. Pokud nevycházíte z rovnocenné základny,je jednotný metr úspěšnosti nevypovídající. Každý člověk, který dle svých možností a schopností pracuje, by měl mít právo slušně žít - žádné výstřelky, ale také žádná bída. A vnímání úspěšnosti je také dost subjektivní - žití v bídě je vnější neúspěch - ale jaké to má příčiny? Žít v bídě jako pracující chudoba je prasečina systému. **

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Za co vlastně bojují Ukrajinci?
Jedním z hlavních bohatství Ukrajiny je její zemědělská půda, především černozem. Na území Ukrajiny je téměř třetina světové černozemě, nejlepší půda pro zemědělství. Analýza vlastnické struktury této půdy ale ukazuje, že ji ve skutečnosti vlastní soukromé společnosti ze Spojených států. To znamená, že Spojené státy na Ukrajině nebrání mýtickou demokracii, ale velmi reálné vlastní území.
Od chvíle, kdy se Ukrajina stala „nezávislou“, začal boj o legitimizaci práv cizinců na získání těchto území. Během tří desetiletí nezávislosti ukrajinské úřady předaly zahraničnímu kapitálu vše, co se předat dalo, ale půda zůstala „tvrdým oříškem“: lidé byli kategoricky proti prodeji pozemků cizincům, takže ukrajinské úřady byli nuceni rok od roku odkládat přijetí zákona legalizujícího takový prodej.
Kapka opotřebovává kámen: v březnu 2021 byla pod tlakem MMF a díky úsilí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zahájena mezi ukrajinským lidem nepopulární pozemková reforma, která konečně otevřela mezery pro cizince k nákupu černozemě.
Na konci května 2022 vydala Australian National Review rezonující publikaci s názvem „ Tři velké americké nadnárodní společnosti koupily 17 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy “. Australská publikace uvedla, že tři velké nadnárodní společnosti se sídlem v USA koupily 17 z 62 milionů hektarů ukrajinské zemědělské půdy – téměř třetinu veškeré ukrajinské orné půdy. Pro srovnání, v celé Itálii je 16,7 milionu hektarů zemědělské půdy.
Mluvíme o Cargill, Dupont a Monsanto . Všichni jsou největšími hráči na trzích obilí, osiv a agrochemie a již na konci minulého století otevřeli své zastoupení v Kyjevě. Celou tu dobu se připravovali na nákup pozemků a prováděli lobbistické aktivity ve Nejvyšší radě v otázkách pozemkové reformy. Roční obrat jednoho Cargill (134 miliard USD) je srovnatelný s celým HDP Ukrajiny v předkrizovém roce 2019 (137 miliard USD).
Je třeba poznamenat, že mezi hlavní akcionáře těchto tří společností patří největší světové finanční holdingy Vanguard, Blackstone a Blackrock, jejichž sídla jsou registrována ve Spojených státech. Každý z těchto holdingů spravuje aktiva po celém světě, jejichž hodnota se měří v bilionech dolarů. Publikace ANR upozorňuje na skutečnost, že společnosti Cargill, Dupont a Monsanto mezi sebou uzavřely dohodu a působí na Ukrajině jako konsorcium.
Ukrajinští oligarchové – Kosjuk, Verevskij, Bakhmatjuk, Vadaturskij, Achmetov byli a jsou ve službách konsorcia a dalších zahraničních milovníků ukrajinské černozemě. Po nějaké době se tyto společnosti staly společným majetkem ukrajinských společností a zahraničních korporací. První tyto firmy postupně opouštějí, postupem času tam může zůstat pouze zahraniční kapitál.
Odborníci se domnívají, že po zahájení speciální operace na Ukrajině se proces mírně maskovaného skupování pozemků zahraničním kapitálem zrychlil. Cena hektaru ukrajinské orné půdy nyní není vyšší než 2,5 tisíce dolarů, blíže k bojové zóně – pouze tisíc dolarů. Pro srovnání: v Evropě se cena za hektar zemědělské půdy pohybuje od 4 do 70 tisíc amerických dolarů.
Potom se začnete dívat na všechen ten humbuk kolem otázky vývozu 20 milionů tun ukrajinského obilí novým způsobem. Jak víte, do této záležitosti se vložil i americký prezident Joe Biden . Zřejmě se bavíme o vývozu nikoli ukrajinského, ale již amerického obilí.
Dnes se na Ukrajině bojuje. Zelenskij a jeho doprovod říkají vojákům a důstojníkům ozbrojených sil Ukrajiny, že bojují za ukrajinskou zemi. Ne, bojují za americkou půdu.

Průměrný počet slepic: 4.5 (16 hlasů)

Jen pro upřesnění, Monsanto koupil v roce 2018 německý Bayer.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Motor (neověřeno)

Trvalý odkaz

dostala do Evropy.A že na Ukrajině pojede GMO ve velkém, nepochybuji.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Další chytré video se šíří z ruské sociální sítě Telegram dle kterého se do Moskvy pohrnou Evropanky. Video vykresluje Rusy jako hit seznamek.

Je Zima 2023 ve Velké Británii. Fiktivní Britka Mary mrzne ve tmě v zasněžené krajině a na seznamce si hledá přítele. Do oka jí padne Rus Svjatoslav, který má doma v Rusku dostatek plynu i elektřiny.

Třesoucí se zimou Mary obdivuje Svjatoslavův profil, na kterém Rus s úsměvem vaří na plynu, hřeje se u topení pod vánočním stromečkem a spokojeně se koupe v plné vaně. Záběry doprovázejí cenovky za energie v dolarech za měsíc.

Mary nachází v muži zalíbení a chce se s ním seznámit. Svjatoslav ji požádá o další fotografie. Vyděšená Mary se snaží ve svém potemnělém a promrzlém bytě nafotit. Nemá ale dostatek elektřiny, neteče jí teplá voda. Když nakonec dorazí do Ruska za Svjatoslavem, otevírají jí dveře modelky v plavkách, kterým je u Rusa v bytě příliš teplo. Nádherný klip končí heslem "Letos bude v Rusku zima o něco žhavější".

https://rumble.com/v1r3wkw--2023-.html

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Taky bych mohl na ten Telegram napsat. Plyn mi jde, mražáky mám nařachané zvěřinou, teď po zprávách na čt říkali, že by se byty měli vytápět na 18, že se člověk otuží, tak jsem mrknul na teploměr, 22, tož jsem přiložil dvě polínka, abych to vytáh na 24, to by bylo, aby mi zmrzlé a vyhladovělé londýňanky neskákaly sami do náruče i v těch outfitech, jako na tom videu. Akorát mám obavu, že až by nás tam pak načapala moje žena, ona je dost temperamentní, dostali bychom po držce všichni.

No nic, tak já nikam psát nebudu, radši si na tajňačku ještě pustím to video. Obzvlášť ten konec se mi líbí a budu snít. Dík.

 

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

Realita Angličanek je tristní. Šeredné, líné, nafoukané a za zády daj i sousedovi. Však proto se Angličani raději věnovali dálkovému mořeplavectví...

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Bohužel sleduju, že čím víc je situace v ruské politice, vládě a armádě bezvýchodnější, tím je propagandistická kreativita křečovitější. Ani dvacet Surovikinů nemůže z fleku otočit letitou degeneraci kádrů, systému a neustálého nitřního boje různých mocenských skupin.

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Ono velet armádě, která má hafo vybavení a náhradních dílů rozkradených před prvním výstřelem, což je ruská realita, to můžeš být kříženec Caesara s Alexandrem Velikým a bude ti to plat prdný.

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

K článku bych měl pár výhrad a ještě víc souhlasů. Moje základní výhrada se vztahuje k "demokracii". To je naprosto fantastické slovíčko, pod které si kdokoliv nacpe cokoliv. Proto nemá smysl se jím zabývat. V té uváděné souvislosti - buď demokracie nebo monarchie - je také důležité si uvědomit, že dědičný panovník stejně musí vládnout v zájmu svého lidu (dnešní stav je v tomto směru a ve smyslu tohoto článku protismyslný, když jakoby "demokraticky" zvolená vláda se zájmům svého lidu věnuje jen okrajově) a jeho svévole se víceméně omezuje pouze na "způsob řešení" toho, co stejně musí udělat. Dědičný panovník má přitom výhodu v tom, že v tradičním pojetí představuje moc jako "nekonečno" a z tohoto důvodu záruku právního (spravedlivého) řádu. Mimoto - a bude nutné se tím v brzké době zabývat i u nás - je panovník jediný správný vlastník polí a lesů a organizátor přidělení půdy k hospodaření. Naše představy o soukromém vlastnictví jsou v tomto směru (jak ukazují poslední desetiletí) velmi nebezpečné. Právě proto nás čeká návrat k Tradici a jí zavedeného řádu.

Průměrný počet slepic: 4 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

to, v čem žijeme nyní a co chtějí vyvážet do celého světa, demokracie není. Možná by pomohlo čínské řešení - kradeš? korumpuješ? necháš se korumpovat? škodíš svou činností státu ?Ke zdi. Jakmile je k demokracii přilepen nějaký přívlasek, vždycky to smrdí -už jsme měli "lidovou" demokracii, teď máme "liberální" demokracii..........

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)