Díky táto parťáku

Autor
Štítky

Mám pět dětí. dvě už jsou školou povinné a další tři postupně přijdou na řadu. Moje nejstarší dcera je v pohodě. Všechno jí tak nějak jde, už od školky má slušnou vyřídilku a tak si v první třídě rychle zvykla a po roce už nepotřebovala s učivem žádnou pomoc. Od druhé třídy vášnivě čte a má spoustu koníčků. Domácí úkoly si dělá po vzoru Mirka Dušína hned po příchodu ze školy, pak si šla po svých. Sama se přihlásila do různých kroužků, sama se hlásí na školní i obecní soutěže ve všem možném, já jen tu a tam podepíšu papír co mi přinese a vysolím příslušný bakšiš. Na třídních schůzkách se nemusím děsit, učivo zvládá a ve třídě je mezi prvními. 

Můj druhorozený kluk, to je poněkud jiné kafe. Je ve druhé třídě, ale pořád je ještě takový "malý". Rád si hraje, neumí se moc soustředit, občas se ve škole tak nějak "vypne". ne že by byl hloupej, ale žádná vnitřní motivace ještě nezabrala, školu dělá z donucení. Že by si sám dohlédl na domácí úkoly, to nehrozí. Pokud není mámou nebo otcem upozorněn, školní brašna pro něj neexistuje. Navíc je taková cíťa - pokud má pocit nespravedlnosti, zasekne se a není s ním řeč. Když jsme s ním byli u zápisu do školy, trnul jsem, jak se popasuje s úkolem nakreslit rodinu. Ne že by to neuměl, ale v té době maloval jenom tanky. Dost jsem se děsil, jestli něco podobného nezkusí. Naštěstí nezkusil. 

Můj třetí kluk, ten půjde do školy v září. To je zase úplně jiný typ člověka. Ten se bude snažit všechno především nějak očůrat. Před každou úlohou se zamyslí, jak to udělat,aby to dělat nemusel a nikdo nic nepoznal. 

V minulých týdnech proběhlo internetem vyjádření jakéhosi táty parťáka, kde se uvědomělý otec chlubil tím, že si vydupal, aby jeho synáček nemusel dělat domácí úkoly povinně. Aby za to nebyl sankcionován či známkován. Tatínek uváděl hromadu chytrých dat a dalších údajů a zjistil že školní řád nic podobného nepředepisuje. Chytil se toho Václav Klaus mladší i ekonom Vladimír Pikora a každý si na tom přihřívá svojí polívčičku. Podle Pikory jsou domácí úkoly symbolem komunistického útlaku, podle Klause to k výuce patří.

Já se také vyjádřím... 

Moje holka by opravdu žádné domácí úkoly nepotřebovala a pořád by měla jedničky, učila by se sama a nebyl by s ní žádný problém. Ale ty nadbytečné úkoly ji naučí nejen násobit a dělit, ale hlavně zatnout zuby a dělat i zbytečnou, podřadnou a ubíjející práci, aby pak jednou zvládla nejen tančit balet, který ji baví, ale i vykartáčovat záchod a prokousat se nesmyslným zadáním od šéfa.

Můj kluk ty úkoly naopak vysloveně potřebuje. Ve škole jsou chytřejší než on a i když není úplný lempl, musí učivo dohánět doma. Vlastně má doma další dvě doučovací hodiny, aby druhý den ráno byl tam, kde jsou jeho lepší spolužáci. A možná mu to k ničemu nebude. Nevyroste z něj žádný Ajnštajn a bude se muset živit lopatou či někde u výrobního pásu. Také se mu bude hodit, že bude nadrilovaný a vycvičený dělat i něco, co ho nebaví a nemá to žádný smysl. 

Milý táto parťáku. Děkuji ti, že jsi svým přístupem zajistil, že moje děti budou mít v životě o konkurenta méně. Tvůj kluk možná bude dělat dobře to, co ho baví, ale jakmile narazí na něco, co ho nebaví, tak bude v háji a málo platné, život dospělého člověka se skládá především z činností, které ho nebaví, ale udělat se to musí. Psycholog Jeroným Klimeš říká dnešním moderním lidem 6N. Nikdy nedělám nic nač nemám náladu... doufám že se takových podobných najde víc, kteří svým synáčkům vyšlapou cestičku budou je vodit za ručičku a pak je v dospělosti hodí do řeky života bez jediné opravdu potřebné schopnosti. Moje Vidláčata mezitím budou se zatnutými zuby i s brekem překonávat překážky. Nejen ty smysluplné, ale i ty nesmyslné. A hádej táto parťáku, kdo bude lépe vybaven do života... 

  

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Tak hned mě napadla ta klasika od, bohužel, už nebožtíka pana Kantorka:

„Děti, děti, pojďte se honem podívat, blbost kvete!!“

Za mého mládí by taťka parťák dostal zkrátka od mého rodiče (táta & máma) výchovnou facku a ony by ho okamžitě přešly takové neskutečné pitomosti. Někdy si říkám, kde se kolem nás bere ta košatě rozkvetlá blbost a ono to asi bude tím, že není důsledně a hlavně včas profackovávaná. Neříkejte, že jste to nezažili taky? Člověku to mnohdy pomohlo urovnat myšlenky až tak, že na další blbosti už neměl ani pomyšlení, ani odvahu!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Moje Labuť vždycky říkala, že je až překvapující, jak je pedagogicky účinná občasná dobře umístěná facka.
Oba její synové přežili toto dnes trestně stíhatelné týrání kupodivu ve zdraví fyzickém i duševním a jsou z nich celkem vzorní otcové rodin, kteří jakékoliv úlevy svým synům poskytují v míře jen velmi omezené. Zatím to funguje, proč by taky ne, že?
Ti synové synů jsou tedy dva bratři a jeden bratranec a je neuvěřitelné, jak jsou každý úplně jiný i přes velmi příbuzný genetický základ - jako u Vidláků.
Ten Vidlákem uvedený táta Parťák není Parťák, ale vůl.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Osobně považuji to, co se provedlo se školstvím po roce 89 za největší zločin a také za jednu z největších hrozeb pro budoucnost ČR, co vidím.

Když jsem tenkrát po roce 90 slyšel přání, že chceme mít víc lidí s maturitou a VŠ, myslel jsem si, to si teda dáte, to teda bude fuška udělat to bez snížení nastavené laťky. Když je totiž polovina obyvatelstva negramotná, je velice snadné učinit opatření, aby se % maturantů a VŠ rapidně zvýšilo. Když máte ale školství na vysoké úrovni, jako tomu bylo tehdy v ČR, dá to sakra práci, Musí vyhledávat a pracovat s talenty, musí se pro ty, co na VŠ / SŠ mají, ale existují u nich překážky, pomáhat tyto odstraňovat překážky překonávat.
To jsem si dal. Jednoduše celý systém podtrhli, laťku zahodili. Prasata čuňata, lotří.

Protože se to toho týká, vkládám jsem výřez z článku P. Hampla z včerejších PL.

"Za třetí. V rámci husákovského režimu se některé věci povedly. I když spíše shodou okolností než zásluhou vedoucích představitelů. Nicméně povedly se. Češi byli hrdí na to, že jsou Češi. Obyvatelé se naučili řešit své věci samostatně a nespoléhat na státní byrokracii. Lidé měli chuť mít děti (což je příznak toho, že se na svět dívali optimisticky). Bezdomovectví sice existovalo, ale na nepatrném zlomku současného stavu. Chudoba existovala, ale neznamenala ztrátu základní lidské důstojnosti. Nebyl narušen základní společný morální rámec všech vrstev společnosti. Menšiny byly relativně integrované. Podařilo se zajistit základní školství pro všechny na úrovni, o jaké se dnes ani neodvažujeme snít. A vyrostla generace tak skvělých techniků jako nikdy předtím a nikdy potom. Oproti tomu by bylo možné jmenovat desítky oblastí, které byly v katastrofálním stavu, na prvním místě zdravotnictví a životní prostředí. Ale černobílý obraz „všechno špatně“ neodpovídá realitě.

Za čtvrté. Superúspěšná devadesátá léta byla založena právě na „lidském kapitálu“ vybudovaném za Husáka. Byly tu miliony lidí odhodlané nadšeně se vrhnout do podnikání, tvrdě pracovat, učit se nové věci. Lidé s famózními technickými schopnostmi. Lidé, kteří dávali otevřeně najevo, že nestojí o byrokratickou kariéru a že se jim dotace hnusí. V tom je naše situace mnohem horší než tehdy, protože příští režim zdědí především lidi závislé na dotacích, s regulátorsko udavačskou mentalitou, jejichž hlavní ambicí je práce politruka nebo aspoň teplé místečko v byrokratickém aparátu."

Samozřejmě, že souzním s Vidlákem v názoru, že škola by nás také měla naučit překonávat překážky a vyrovnávat se i s nepříznivým vnějším prostředím. Bez toho to totiž nejde a člověk, který se na nepřipraví, má problém a pokud takových je víc, jsou produkování systematicky, má problém i stát a celý systém. Já osobně bych řekl, že ta chvíle, kdy zničení českého školství nám vrátí, už je tu.

Zatím bez slepic

Kdo během mého mládí nesportoval, byl opovrhován, stejně jako ten co měl modrou knížku. A stát sport dolních 10 milionů podporoval jak mohl, penězi i jednotnou metodikou. Výsledkem byli Lendlové, Navrátilové, Čechové, Jágři, Nedvědi, Rosičtí. Dnes marno mluvit, aby se vytěžili dvě zlaté, musí makat celárodina desítky let.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

celý život jsem učila, sice na střední škole a ne jazyk nebo matematiku, z mého předmětu jsem dávala dětem spoustu cvičení, ale nikdy jsem na nich nevymáhala vypracování, nechávala jsem to na jejich odpovědnosti. Stejně i při vymáhání ti "lumpíci" to opíšou před hodinou. Na základní škole jsou ale domácí úkoly nutné, ale nesmí být dávány "za trest". Můj syn bohužel v ranném věku projevil hudební nadání a tak byl z vůle manžela od čtyř let terorizován výukou hudby, což obnášelo minimálně tři až čtyři hodiny denně cvičit a tak opravdu škola šla trochu stranou. Někteří učitelé měli pochopení, někteří šli opravdu proti němu. Paní učitelka matematiky mu dávala z hodiny na hodinu "trestné úkoly" v rozsahu několika desítek příkladů, mělo to za následek, že dítě srdečně nenávidělo paní učitelku ale bohužel i matematiku. V pozdějším věku, kdy pociťoval i vazby mezi matematikou a hudbou, toho dost litoval. Vidlákem uváděný příklad je ovšem děsivý, protože si dovedu představit, jaký rozklad ve třídě takové rozhodnutí způsobí. Potom bude muset postavit učitel vypracování úkolů na "dobrovolnosti" pro všechny, což v předmětech jako matematika nebo jazyky bude velmi špatně. A jak potom budou hodnotit toho učitele, když se to nutně odrazí na výsledcích?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nejnovější generace tvrdí, že co neví, to si vygůglí na internetu. Ale co si počnou v situaci, kdy nebudou mít k dispozici internet? A co v situaci, že sice internet mít budou, ale nebudou vědět, co hledají, nebo si z hromady výsledků nedokáží vybrat ten správný nalezený výsledek?

V dnešní době vědomosti zastarávají a velmi rychle. Koho dnes zajímají znalosti o elektronkách? Maximálně pár specialistů ve firmách na super drahé gramofony, kde není žádoucí tvrdý tranzistorový výstup, ale měkký elektronkový. Takže vědomosti bude zapotřebí doplňovat celý život.

Vidláku,
o děti buďte bez obav. Cestu životem si najdou samy a na Vás je jim ukázat skrytá nebezpečí jejich volby. Ale o realisticky smýšlející děti není nutné mít obavy. Dnešní čerství absolventi VŠ si přejí, aby měli svůj vlastní pořad na you tube. Kde se třeba posypou brambůrkami, lidé se na to budou dívat a oni budou mít příjem z reklam. Nebo budou cestovat a psát o tom blog a budou mít příjem z reklam. Nebo budou přidělovat dotace , pomáhat v neziskových organizacích, kariéra hereček, modelek, rádoby celelbrit, atd. Nebo , když se jim zhroutí naivní představy, hezké dívky se vrhnou na dráhu sexuálních pracovnic - viz ta pašeračka v Pákistánu. Nejdříve strávila chvíli u pásu a pak ve švýcarském nevěstinci. Všimněme si, že vždy jde o činnosti, kde dřinu odvede někdo jiný (vyjma té prostitutky).
Lidská společnost dovede uživit jen omezený počet příživníků. ovšem každý byrokrat a každá směrnice z Bruselu znamená armádu lidí, kteří se těmi nesmysly prokousávají a dávají je vědět ostatním. Bezy se dostaneme do situace, kdy nebude možné žít, aniž bychom porušili nějaký zákon nebo směrnici, co jich je. Takový systém přestane být respektovaný nebo začne z původně produktivních lidí dělat bezdomovce a lidi mimo systém. Nakonec na armádu příživníků zůstane jen pár produktivních lidí a systém se zhroutí pro neufinancovatelnost, a vrátí se na chvíli ke kořenům a normálním hodnotám (ne těm evropským hodnotám pornoherců).
Zákonitý vývoj. Otázkou je, v kterém bodě cyklu se zrovna nacházíme a kolik času zbývá do dalšího bodu cyklu?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane Vidlák.
Škola začíná v rodině,co se mládí naučí,ve stáří jako když najde.
Máte možnost děti naučit,hospodařit na půdě,hospodařit z penězi,naučit se přitom i řemeslu a co je jisté,naučí se postarat o sebe.
Když je více děti,pak se jinak chovají mezi sebou,mezi dětmi a musí projevit něco,aby byl o něj zájem,pohled,,co jedináčkové nemusí.
Většinou děvčata se učí lépe a svědomitě,kluci až trochu později,pak se i pozná,kdo na to má,jít víš.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Za nejdůležitější je dnes při výchově nezanedbat schopnost dětí správně a s bezmeznou důvěrou číst.
Nenechat se odradit ani tehdy, když máte pocit, že máte halucinace:

" Zemana si, kromě několika málo míst , nedovolí kritizovat nikdo"
Praví v dnešním článku Vlk...

Zatím bez slepic

Měl jsem za to, že současného prezidenta Miloše Zemana kritizuje skoro celá Praha. Kritizuje jej většina lidí, co volili Jiřího Drahoše. To je 2 701 206 lidí. Miloše Zemana volilo 2 853 390 hlasů a ostatním lidem je to jedno (volební účast 66,6%, tedy 33,4% nebylo u voleb = 2 785 638 hlasů) nebo nemohou volit (asi 2 miliony lidí). To není několik málo míst, je jich docela dost, a kdyby Jiří Drahoš dokázal přesvědčit pár nerozhodnutých, mohl dnes být na Hradě on.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

do deníčku, že pobuřujete. Až přijdou soudzi z pornohodnot, tak jim to ukážu, abych měl u nich malé a vůbec nic neznamenající +.

Gerd:
jste těžce mimo mísu. Mladí vůbec nemají problém, když nejsou u netu. Mladí mají problém, že NEVĚDÍ, co mají na tom netu hledat.

Vidlák:
Nechci se dělat chytrým, jako bych uměl googlit (viz Gerd), ale znám dost hodně dětí z početnějších rodin, které mají rozložení všeobecných vloh k učení potažmo k životu úplně stejné. A shoduje se i pořadí narození!!! Dokonce i u mých dacanů!!!
A včil mudrujte, chytráci!

Admirál:
Chlape, vy rostete pro kriminál!!!
:-)))
Nebojte, budem tam spolu a já vám budu čistit botky a stlát pelech.

Insegnante:
Má te štěstí, že jste se nesrazila ve škole se mnou. Byl jsem mimořádně protivné mládě se spoustou zcela nevhodných dotazů a vzorců chování. Možná si to přečtete, jestli Vidlák dovolí.

Tak, a jdu zas makat. Jsem na Slovensku, je tu +8 a z auta mi kydají masy ledu a sněhu.
Mějte se fanfárově!
:-)

Zatím bez slepic

Gerde,
porno a sex nemusej hledat, pojno a šekš sou první dvě nová slova, která se dítě naučí v jeslích, ti zaostalejší v mateřské školce.

Vzhledem k tomu, že chytrý mobilní telefon je možno ovládat hlasem a tudíž není nutno se zdržovat zbytečnou výukou čtení a psaní, lze při vhodné aplikaci zašišlat tato dvě slůvka a stránky se na displej sypou a vyhledávají samy.
Ty tam jsou doby, kdy se po vzájemném představení v jeslích bavily dvě holčičky, sedící proti sobě na nočníčcích:

- Šeš panna ?
- Eště šem, ty nejšeš?
- Já nejšem. V mládí šem ši šedla na dudlík.

Zatím bez slepic

Pane Targus, já nestudovala klasická "pedagogická studia" na pedagogických fakultách a díky mým dětem, které prosluly svojí zlobivostí a svéhlavostí jsem byla tak ostřílená, že mne máloco překvapilo. Lumpíci mi byli vždy milí /pozor neplést si s hulvátstvím, se kterým jsem se také setkala, ale až v době "porevoluční"/ a oni mne docela brali, protože jsme věci řešili jinak než tresty. Studenti z naší školy byli také z celého kraje, na Vyšší odborné škole z celé republiky, a byli ve své valné většině slušní, znali míru.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Snad ještě malá otázka.
Pane Vidlák,jak se zachováte,když Vaše děti budou tahat po demonstracích místo učení.
Právě v tom může být ten rozkol a matení dětské duše.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Na toto téma bude celý článek...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

zlato, táta parťák svému jedinému synkovi zajistí takový start do života, jaký ty nikdy nezvládneš, a ty tvoje děcka můžou brečet a zatínat zuby a plnit úkoly, které si ten malý, rozmazlený hajzlík vymyslí. Protože tak to chodí. Kdo se naučí sklonit hřbet, ten ho pak sklání celý život. Tohle učíš svoje děti, i když to nevidíš.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.