EU normalizační

Autor
Štítky

Evropská unie vydala svůj nejnovější program, když předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker předložil svoji cestovní mapu k jednotné, pevnější a demokratičtější EU. Naleznete jej zde https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_en.pdf . Když jsem si ty výplody přečetl, dospěl jsem k názoru, že mezi slavným Poučením z krizového vývoje ve straně a společnosti z XIII. sjezdu KSČ schváleným Ústředním výborem KSČ 10. prosince 1970 a nejnovějším plánem EU není žádný rozdíl.
Šedá uniformita názorů, potlačování svobodného projevu pod záminkou boje proti reakčním živlům, autocenzura, nepřátelští agenti, seznamy zrádců. Sledujete, kdy jsem v předchozí větě popisoval normalizační ČSSR a kdy EU? Obě odpovědi jsou správně, popis se hodí na Husákovu ČSSR i Junckerovu EU.
A co jsme se tam dozvěděli dále? Bohuslav Sobotka se 28. září pořádně nadlábne v Tallinnu v Estonsku společně s ostatními premiéry a budou diskutovat o budoucnosti Evropy. Nemusí, to jim můžu sdělit už nyní. Budoucnost Evropy je muslimská, všichni budou mlátit čelem o zem směrem k Mekce.
V listopadu, přesněji 17.11., budou všichni diskutovat o sociální/společenské situaci v EU. Ta je také jasná, dovezení imigranti sociální systémy evropských států přivedou ke kolapsu.
 
V prosinci 6. se sejdou ministři financí. Předpokládám, že našeho ministra přehlasují a EU vnutí ČR euro. Budeme nadšeně platit průšvihy jižních států EU v rámci eurovalu. Dobrá zpráva je, že protože máme navzdory snahám podprůměrného ministra financí Miroslava Kalouska pořád ještě nízké státní zadlužení, takže ČR si ochotně půjčí, aby podpořila euroval. Podobnost s pevnou hrází míru a socialismu je zase čistě náhodná.
 
V prosinci bude i vánoční večírek, dvoudenní setkání (14. a 15.) . Sejde se všech 27 států EU a program není žádný. To zase bude v alejích nablito. Předseda Ek proslulý náchylností k alkoholu se určitě nebude krotit.
 
V únoru 2018, blíže nespecifikováno kde a kdy, bude EU jednat o přijetí Srbska a Černé Hory. To jsem zvědavý, když jako hlavní podmínku přijetí Srbska měla EU uznání Kosova Srbskem. Akt na úrovni Mnichovské dohody, který má zakrýt frapantní porušení mezinárodního práva ze strany USA a Velké Británie. Dohoda z Rambouillet byla přijata a podepsána USA, Velkou Británií a kosovskými Albánci, ale nikdy Srby! Přesto Kosovo vzniklo jako samostatný stát. ČSR se v září 1938 zástupci Německa, Itálie, Francie a Velké Británie v Mnichově také neptali. Bude hodně zajímavé sledovat, jestli Srby donutí, aby Kosovo uznali a tak se státy EU zbavily problémů z uznání Kosova evropskými státy.
 
A pak už je to až do voleb do Evropského parlamentu v podstatě to samé, jen světlé zítřky a samé sociální jistoty, společná finanční, energetická, klimatická, zahraniční politika, boj proti terorismu (ano, semkneme se, nedáme si vzít Jandovy Evropské hodnoty, nasvítíme Eiffelovku a Braniborskou bránu b arevně - třeba zeleně, to je barva Mohamedových vyznavačů).
Zlatý hřeb bude 30, března 2019, společné prohlášení o "konečném rozhodnutí jednomyslnosti o budoucnosti Evropy".
 
Máme se na co těšit. Sjezdy KSČ a rozhodnutí UV KSČ byly jen takové nevinné hrátky. Ale budeme jednotní a praví Evropané! Spíše budeme jednotní ve víře v Alláha a jeho proroka Mohameda.

Komentáře

Trvalý odkaz

Tapetovat se nemá. ale pořát lepší v blozích tapetovat než bílit.
Snad mi paní docentka i Gerd odpustí...
Snažím se šetřit práci těm, kteří by jinak čekali na připojení.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ilona Švihlíková komentuje projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera. Jakou budoucnost Juncker EU vymaloval a jak moc se jeho slova setkávají s realitou?

Středeční projev předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera vyvolal velký zájem a mnoho reakcí. Dlouhý projev (s tím hlavním se můžete seznámit zde) jen překypuje tím, co se dělá, co má udělat a kam směřovat. Ambice budoucího směřování jsou tak rozsáhlé, že člověka nutně napadne, jestli pan Juncker svůj den, jak je u něj koneckonců běžné, nezačínal s kamarádem Tullamore Dew.

Každý si může v rozsáhlé řeči najít to svoje: reformy a zase reformy i pochvalu, jak se daří (jak je odolné euro, jak se daří migrace, jak se daří ekonomice – což u člověka, který je obeznámen s vývojem a statistikami vyvolá leda tak cynický úšklebek).

Došlo i na další dárečky. Ambiciózní Juncker dal nám v ČR více kakaa, Maďarům více masa a Slováci si také prý zaslouží více ryb v rybích prstech. To se člověk tak nějak hned uklidní, že.

Bylo rovněž možné se dojmout nad stoletým výročím zemí příští rok, bez nichž by, podle Junckera, Evropa nebyla úplná – přičemž Československo z této úplnosti pro jistotu vypadlo.

Dalším dojemným tématem bylo, když Juncker, který z Lucemburska udělal daňový ráj, pléduje za jednotný základ daně či dokonce za společný postup ohledně daně z finančních transakcí. O aféře Luxleaks samozřejmě nehovořil.

Hromada priorit, hromada plánů v situaci, kdy není ani vyřešen Brexit a problémy se kupí na sebe, částečně a povrchně překryté konjunkturou, na kterou řada zemí čekala více než 10 (deset!) let. Jistě, projev byl také motivován tím, aby se Juncker tak říkajíc „dostal do dějin“ (tedy jinak než jako bývalý premiér Lucemburska s jeho, ehm, kreativní ekonomickou politikou).

Zkrátka a dobře, řešením všeho má být ono známé „více Evropy.“

To by snad už ani nestálo za komentář, kdyby se v textu neskrývalo několik momentů, na které je nutné upozornit velmi hlasitě.

Juncker – pravda – nabízí posílení subsidiarity, jenže zároveň říká, že Komise se bude věnovat těm „velkým tématům.“ Ergo pro státy (a princip subsidiarity) zbydou ony nedůležité drobky. Vše skutečně zásadní se má rozhodovat v rámci EU – ale pozor, zatraceně pozměněné EU.

Podle Junckera má totiž dojít k obrovské koncentraci moci. Zaprvé se Junckerovi nelíbí, že některé země (které nemají výjimku jako Dánsko) nemají ještě euro. Jeho projev jasně říká – všichni budou dělat všechno. Koneckonců slovenský premiér Robert Fico už získal dojem, že „kdo chvíli stál, již stojí opodál.“ A chová se podle toho.

Tato nová „jednota“ bude dále doplněna ministrem hospodářství a financí (což prosazuje francouzský prezident Macron), jehož úkolem by bylo – pozor – podporovat strukturální reformy. Ergo, taková institucionalizovaná symbióza mezi Schäublem a Dijsselbloemem, která seká, škrtí a privatizuje státní aktiva hlava nehlava. Stačí se podívat na Řecko, které slouží jako předvoj, jak se zachází a bude zacházet se zeměmi, které se „dostanou do problému.“ Vzorově jistě provádí strukturální reformy francouzský prezident, který o odborářích prohlásil, že to jsou lemplové.

Ale to není vše, Juncker si dále ve svém projevu stěžoval na jednotné hlasování a jasně uvedl u řady příkladů, že si přeje hlasování kvalifikovanou většinou – v takovém případě jsou malé státy jako jsme my zcela ze hry. Ale, jak říkají zastánci současné EU, budeme u toho: budeme se moci dívat, jak o našich klíčových prioritách rozhoduje někdo jiný – což je koneckonců rys, který se prolíná celými našimi dějinami. Takže nic nového.

Ale to stále není všechno. Juncker sice vtipkoval, jak má rád Donalda (myšlen Tusk, nikoliv Trump samozřejmě), ale „rád, nerad“, chtělo by to sjednotit ty funkce – Evropská rada a Komise by měla jednoho „superprezidenta.“ To by byla velmi silná postava. Tak silná, že premiéři by vedle ní mohli hrát jen roli statistů.

Juncker do toho uvedl ještě svou preferenci k „nadnárodnímu volebním lístku“ – ergo například sociální demokraté by v celé EU neměli národní listiny, ale jednu listinu, ze které by všichni vybírali. Pro Junckera je toto posun k větší demokratičnosti. Inu, volit někoho, koho neznáte a v životě jste ho neviděli a nerozumíte jeho řeči, to je demokratičnost jak víno. Taková junckerovská. Je asi jasné, že v takovém seznamu by nejspíš nebyli žádní zástupci menších zemí…

Slovenský politolog Eduard Chmelár, který jinak vnímá Junckerův projev spíše pozitivně, si nicméně všiml, že v té smršti reforem zcela zmizel problém demokratického deficitu. O něm nepadlo ani slovo.

Pro tuto chvíli vydala Komise jasný signál: Musíme se stlemit!, řečeno kultovním filmem Bílá paní.

Film Bílá paní se nám vůbec bude pro budoucnost hodit. V závěrečné scéně filmu hlavní hrdina marně upozorňuje na to, že nový most přes řeku jaksi nestojí.
Jeho paní dává dobrou radu, kterou se jistě bude řídit i naše politická reprezentace:

Drž hubu a plav !

Přesně, samostatnost ČR už skončila. Podobná epocha už tu byla. Začala 28.10.1918, končila 28.9.1938 a 15.3.1939. Pro lidi ze starých zemí EU jsme stále podlidé z východní Evropy. Obměna názoru bude možná až za pár generací.
Jinak připojení zemí bývalého východního bloku k EU dalo Německu, Francii a dalším několik procent navíc k růstu HDP a nyní sloužíme k vývozu dividend a zisků.

Na portálu casopisargument je vedle výše uvedeného komentáře Ilony Švihlíkové ještě jedna zpráva kolektivu "Veronika Sušová-Salminen, Ilona Švíhlíková spolu s Ivo Šebestíkem", která je stejně nebo možná ještě víc zajímavá:

Pro východní Evropu je pozdě, je to kolonie. Nynějšímu nacionalismu navzdory
http://casopisargument.cz/2017/09/15/pro-vychodni-evropu-je-pozde-je-to…

Otázkou je, co jsme mohli učinit jinak po revoluci. Obávám se, že by vše dopadlo stejně, ať bychom učinili cokoliv. Západní Evropa dost jasně věděla, že nepustí trhy těm podlidem z východu. :-( Kolonie se časem osamostatní, jakmile se z kolonizátorské země stane jen žvanírna vysávající kolonii. A k tomu už dochází.

Trvalý odkaz

http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/24858-tereza-spencerova-zapa…

Nojo, Tereza ...
V Merkelistánu ještě větší blbci, než v Turecku doufali,
u nás v Protektorátu Bohuš panáčkuje jako surikata ještě víc, než jsme se obávali ...
Ještě že mírová nobelistka z Barmy netrhá partu jiných mírových nobelistů a dokazuje, že kdo nedělá z lidí krvavý prejt, sotva začne bilderbergům a spol. zobat z ruky, Nobelovu cenu míru si nezaslouží.

Já se dodnes cítím ukřivděně, že můj prezident Václav Ruzyňský nedostal za podporu humanitárního bombardování taky Nobelovku.

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Možná budují jednotou novou beztřídní společnost, když se experiment s komunisty nepovedl. Nová neomarxistická multikulturní teorie vítězí. Všichni budou usilovně pracovat podle svých schopností a stát vybrané daně rozdá podle svého uvážení a podle potřeb preferovaných skupin. Ale nemusíme se bát, EU se určitě zhroutí finančně. Stačí si počkat pár let a možná ani euro nestihneme přijmout.

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

EU už dnes postupuje podle základní komunistické myšlenky: "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb".

Praktikováno je to ovšem tak, že každý původní obyvatel Evropy má přispívat podle svých schopností a každému příchozímu nelegálnímu migrantovi se dostává podle jeho potřeb.

Ještě ne, Evropa ještě musí zaplatit za otrokářský režim. Co na tom, že Češi jako Slované dali základ slova slave = otrok a místní populace byla Franky odvlékána do otroctví. Za RVHP jsme povinně přispívali na lidově demokratické režimy. Za panství EU povinně přispějeme na vinu států, které měly kolonie a otroky. docela teď chápu Řeky, že alespoň na chvíli EU pořádně pustili žilou. Špatně by se měli stejně, příkazy ze vzdáleného centra by plnili také stejně, tak si chvíli užili. Češi budou zase jen všechno platit. Platili už válku proti Turkům za Habsburků (ono toho z Rakouska moc nevypadlo), pak platili Francii za vznik ČSR (každý rok 2 mld. prvorepublikových Kčs), pak platili Anglii, že za ni čeští a slovenští letci mohou bojovat, Němcům na jejich válečné úsilí, pak Rusům za osvobození od Němců, pak opět Rusům za 1968, teď platí kdekomu v Evropě na dividendách zašantročených podniků.
Možná by pro prosperitu ČR úplně stačilo, kdyby ČR už nemusela nikomu nic dalšího platit. Velké a vznešené myšlenky jsou pro větší národy, ať si je nechají.

Trvalý odkaz

Zde si můžete počíst v originálu:
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1970/12/15/3.png

Některé skutečnosti se ale ani po 47 letech nezměnily, ať se u nás budoval socialismus nebo kapitalismus, viz úryvek z Husákova projevu:

"... Především nelze přejít mlčením, že jsou v posledních měsících zaznamenávány nové nebezpečné prvky militarismu a agrese v politice Spojených států. ... Spojené státy hrají roli retardačního faktoru také v Evropě. Na poctivé snahy o vytvoření systému evropské bezpečnosti a všestranné mírové spolupráce, která je životním zájmem lidu všech evropských států, odpovídají provokativním hlasem studené války, požadavky dalšího zbrojení a umocňováním vojenského potenciálu NATO. ...".

Klaus Medersbacher: Teroristická supervelmoc – Spojené státy
Neděle, 17 Září 2017 07:06 Klaus Medersbacher

madeleine-albright Indikátorem zdravotnické úrovně jednotlivých zemí i planety je počet lidí, umírajících na epidemie a nemoci, jímž se dá předcházet.

"Mor zvaný „černá smrt“, jedna z hrůz středověku, byla v Evropě vymýcena, ale tu a tam se ve vývojových zemích stále ještě vyskytuje. Prvním předpokladem pro výskyt a šíření této nemoci jsou samozřejmě nevyhovující hygienické podmínky. Naštěstí máme dnes prostředky k jejímu vyléčení.

Velmi nebezpečnou nemocí byly i neštovice. I tato nemoc si vyžádala miliony životů, zvláště v oblastech, kde proti ní lidé postrádali imunitu, což byl případ amerických indiánů.

Neštovice patří k mým „oblíbeným nemocem“. Za prvé proto, že byla vymýcena, a „pouze vymýcená epidemie je dobrá epidemie“, a za druhé proto, že jsem se jejího vymýcení v sedmdesátých letech minulého století v jediném úspěšném programu Světové zdravotnické organizace sám zúčastnil.

I cholera byla velmi vážnou nemocí. Může se neomezeně šířit všude, kde je nedostatek pitné vody, a voda dostupná je kontaminována vodou odpadní.

Výskyt cholery, úplavice a tyfu, nebezpečných zvláště pro děti a osoby přestárlé, prozrazuje, že v dané oblasti chybí čistá voda.

Možná si vzpomenete na 500 000 dětí v Iráku, zabitých sankcemi, jež byly na Irák uvaleny po tzv. válce v Zálivu. Ano, těch dětí, o kterých tehdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová promluvila v tom smyslu, že za „tu cenu„ (vyhnání Iráčanů z Kuvajtu), ty mrtvé děti stojí. Úmyslně píši „zabitých“ a ne tedy „zemřelých“ jak západní média psala, pokud se o věci vůbec zmiňovala. Podle mého názoru šlo o masovou vraždu nevídaného rozsahu, spáchanou ve spolupráci i se souhlasem celého západního světa včetně OSN, organizace, pracující pod bičem amerického ministerstva zahraničí.

Ve Washingtonu i v Londýně jistě vědí, že ubohé hygienické podmínky šíření epidemií pomáhají. Představuje však tenhle fakt zábranu pro počínání nejagresivnějšího darebáckého státu naší doby?

Nikoliv, letadly bombarduje a ničí elektrárny, systémy rozvodu pitné vody, kanalizační odpadové systémy, a to buď on sám, či v rámci různých „koalic“.

A potom?

Potom uvalí na poničenou zemi sankce, aby jí znemožnil přísun materiálu, potřebného na opravu zničených zařízení. Anebo se postará, aby se do postižené země nedostaly potřebné potraviny a léky či cokoliv jiného, co kriminální mozky různých řídících center považují za příhodné v zájmu ztížení či zničení života lidí, kteří NEPOSLOUCHAJÍ. A tak se dříve nebo později dostaví očekávaný efekt, který nelze nazvat jinak než jako naplánovanou masovou vraždu.

To vše se v minulých letech událo v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii a nejčerstvěji pak v Jemenu a v Gaze.

Fakt, že se západní média se o těchto zločinech proti lidskosti nezmiňují, činí z těchto „svobodných médií“ stejné zločince, jak jsou ti, kteří je páchají, a staví je plně na roveň médií nacistických.

Všimněme si v té souvislosti zajímavé okolnosti: USA zcela zjevně nemají zájem ty země okupovat - stačí jim zanechat je po svém útoku natolik bezmocné a bezbranné, aby se agresivním ambicím supermocnosti, usilující o světovládu, už nedokázaly postavit.

A tak mnoho milionů lidí zabitých, zmrzačených či vyhnaných ze svých domovů, bude pro teroristickou supervelmoc i v budoucnu „cenou, která za to bude stát“. Ať to bude vyžadovat cokoliv.

Nejde samozřejmě o nic jiného, než o světové tažení proti lidskosti a humanitě, provázené zajímavým úkazem. A to tím, že jak zmiňovaná teroristická velmoc, tak i všechny její teroristické a represívní složky se přes všechny své zjevné zločiny proti míru a humanitě, těší ve světě stále ještě poměrně dobré pověsti i respektu. Což může být jedině rysem i symptomem světa, jehož duševní stav se nalézá hluboce v oblasti patologie. I zde se tedy zřejmě jedná o epidemii. O mor, zasahující lidské mozky.

Existuje imunní systém, který nás přece jen před tou epidemií a tím i před naším zničením ochrání?

Jestliže soudíte že ano, vy sami součástí tohoto imunního systému jste. Nebo se jí můžete stát"

Trvalý odkaz

Pane Gerd,naprosto trefně napsané.
Je fakt,ještě vydávají elaboráty,ale bude to pokračovat,už jen různým nařizováním přímo vládě,veřejnost s tím nebudou zatěžovat.
Ohledně toho přijetí EURA,mám stejný názor,ještě nedávno museli státy splnit určité podmínky,tak tipuji také,že nám to bude vnucováno.přijmout bez podmínek.Když víme,že ČNB,pod rouškou udržet korunu kolem 27kč za EURO,nakupovala EURA a nikdo neví proč,čemu to vlastně pomohlo,ale víme jistě,EURO na výměnu za kč máme v zásobě.Proto ty aktivity Macrona,moc dobře ví,že EU náramně pomohla Německu,tak se snaží o nějakou změnu,aby to pomohlo i Francii.

ČNB držela tak stupidní kurz na popud Bohuslava Sobotky. Ten jako premiér dal ČNB politické zadání přijmout euro v době, kdy to ztratilo smysl úplně. Ten kurz 27 Kč/euro byl uměle podhodnocen a držen fixní. Česká ekonomika si nanečisto vyzkoušela, co by ji čekalo, pokud euro přijme úplně navždy. Každý politik, kdo hlásá, abychom přijali euro, je mimořádně hloupý politik.

In reply to by Admirál (neověřeno)

Trvalý odkaz

Cílem celé akce je rozbití národních států a rozmělnění národů příchozími uprchlíky. Také mocipáni EU chtějí oblažit líné evropské spermie těmi rychlejšími africkými. Negativní důsledek bude snížení průměrného IQ v evropské populaci.

Trvalý odkaz

Hello there,

My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at vidlakovykydy.cz promoted as a resource on our blog alychidesigns.com ?

We are in the midst of updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers. Our resource links are manually approved allowing us to mark a link as a do-follow link as well
.
If you may be interested please in being included as a resource on our blog, please let me know.

Thanks,
Aly

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.