Mezi hňupy

Autor

Můj milý deníčku!

Předložím ti proud úvah, a není to proud přímočarý. Budu střídat levely zanoření, jako když potrhlý miliardář střídá partnerky. Závistí zbledne i Šehrezáda, pojďme na to.

Bylo – nebylo: Podle týdeníku Ricin přijel před nějakým časem do České republiky pracovník ruských tajných služeb, vybavený kufrem plným respektu. Policie to vyhodnotila jako riziko pro soudruhy Novotného, Hřiba a Koláře. Média tehdy uváděla, že dotyčným byla poskytnuta policejní ochrana. Z logiky věci, povahy a morálně-volných (nejde o překlep – pozn.aut.) vlastností jmenovaných politiků usuzuji, že jim nejspíš policie navlékla na hlavu prezervativy. – K tomu bych rád ještě poznamenal, že úplně stejné ochrany je hodna i karikatura novináře, která s tou zprávou v týdeníku Ricin vylezla na světlo boží, a to i přesto, že její jméno jest Kundra a písmeno „r“ se v jejím jméně nachází zjevně omylem. 

Kundra se začátkem třetího tisíciletí už několikrát zapsala zlatým písmem do dějin bakaložurnalistiky, a buď trpělivý. Na fenomén toho jména přijde ještě řeč.

---ﬡ---

K něčemu se ti přiznám, můj milý deníčku. 

Titulek článku jsem nezvolil náhodně, nýbrž naopak po zralé úvaze. Vždycky mě uchvacoval Karel May, a kromě esenciálního Vinnetoua, kterého jsem kdysi uměl ve slovenštině téměř zpaměti, okouzloval mě román téhož autora, Mezi supy. Stačilo před spaním pohlédnout na hřbety knih: Karel May – Mezi supy, a dobrodružné sny na onu noc byly téměř zaručeny. A ty máš nyní podobnou příležitost: na těch internetech zahlédneš titulek „Alef Nula – Mezi hňupy“, a barvité sny jistě přijdou.

A kdybys náhodou neusnul, nic si z toho nedělej, ony přijdou i tak. Já poslední dobou totiž podléhám dojmu, že se mi to všechno jenom zdá. V tuzemském mediálním prostoru si poslední dobou pohříchu připadám jako mezi supy a hňupy zároveň.

---ﬡ---

Soudobá žurnalistika ráda postupuje podle hesla „Dobré zprávy – žádné zprávy.“ Logickým důsledkem je, že o věcech potěšitelných se téměř nedozvíme. Je načase to pravidlo alespoň občas porušit.

Není nad to, když člověk své schopnosti a mentální meze hodnotí realisticky. Nedávno příjemně překvapil doktor Hnízdil, když demonstrativně spálil svou roušku a vesele se prohlásil za duševně nezpůsobilého roušku nosit. Doktor Hnízdil je svým skromným způsobem taková naše malá česká Gréta, a kdyby si ke své pleši nechal nastřelit dva copánky, snad by se jí i trochu podobal. Snad by měl, kromě kolegy Chocholouška, navštívit i nějakého šikovného očaře. Když měl svého času za to, že Klaus a Zeman potřebují psychiatra, o ničem jiném do novin nepsal a několik let nebyl schopen tuto fixní ideu opustit. A že trio Novotný-Hřib-Kolář potřebují ne psychiatra, ale rovnou celou psychiatrickou kliniku, vybavenou klecovými lůžky – to najednou nevidí? Ne jináč, než že má něco s očima – jinak si to neumím vysvětlit.

---ﬡ---

Není to tak dlouho, co jsem tady napsal, že nám koronavirus nasadil roušky a strhnul masky. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit: vyslovil jsem tím pravdu daleko hlubší, než jsem v oné chvíli tušil; pročpak jsi mne na to neupozornil, můj milý deníčku? Mohl jsem se dmout pýchou o měsíc dříve! – Mohl bych to dmutí dohnat, kdybych chtěl, ale musel bych si koupit těžší stůl.

Když začala koronavirová krize a začaly se u nás nosit roušky, měl jsem (a stále mám) za to, že není jasnějšího zdůvodnění roušek než heslo, které zní:

„Tvoje rouška chrání mne, moje rouška chrání tebe.“

Logika jednání, které je tímto heslem hutně shrnuto, je jednoduchá: už víme, že než se infekce koronavirem viditelně a citelně projeví, je člověk sice bez příznaků a subjektivně se cítí zdráv, ale nákazu už vydatně šíří. Jinak řečeno: že jsme onemocněli koronavirem, poznáme až s velikým zpožděním, a mezitím nakazíme spoustu dalších. Proto má smysl roušku nosit a chovat se ke svému okolí tak, jako kdybychom byli nakaženi, i když ve skutečnosti možná nejsme, poněvadž s jistotou to nikdy nevíme. Je to jasné? Je to nepohodlné, ale účinné: jsme-li zdrávi, nosíme roušku zbytečně, ale tuto jistotu v případě koronaviru nikdy nemáme. A naopak: nejsme-li zdrávi, chráníme svou rouškou (alespoň částečně) okolí před nákazou, které jsme v takovém případě zdrojem.

Jistě je možné, pokud jde o toto opatření, do jisté míry a v souladu s jeho smyslem být kreativní. Když si odmyslím idioty, kteří „raději zemřou na koronáč s Amerikou, než by zůstali zdraví s Čínou a Ruskem“ (ať zemřou – pročistí se genofond, získají Darwinovu cenu, a v národě vzroste průměrné IQ), myslím, že jeho autorům šlo ani ne tak o vládu plukovníků, jako spíš o zdraví všech. Dokonce i o zdraví hlupců, kteří to nedovedou pochopit, ni tag bože to ocenit.

---ﬡ---

Víš, deníčku, už dlouho se zabývám myšlenkou, že určitá periodika, vycházející na tuzemské novinové scéně, měla by uvažovat o změně názvu. Ale poctivě vzato – když člověk navrhuje změnu, měl by být konkrétní a konstruktivní. Když někomu říkáš, aby se změnil, měl bys mu taky poradit, jakým směrem; myslím, že takhle je to poctivý přístup. A nemaje žádného vnuknutí, mlčel jsem jak Bezručův hrdina sto roků v kopalně. To teď ale změnilo, neboť mne políbila múza inspirace.

Ideálním názvem pro týdeník, doposud zvaný Respekt, je Ricin. Důvodů je víc, uvedu jen ty stěžejní.

Hned první na řadě je okolnost, že starý i nový název začínají stejnou iniciálou. Čtenář tak snadno intuitivně vycítí kontinuitu a nebude tápat.

Starý název, Respekt, už se viditelně přežil. Tento fakt si uvědomí každý, kdo se zamyslí nad jeho skutečným významem. Synonyma tohoto původem cizího slova jsou úcta a vážnost, a vidíme, že Erikem Taberym vedený a Bakalou placený týdeník oněch atributů dávno pozbyl. Nejde jen o ricinovou kauzu; úpadek kdysi prestižního časopisu je setrvalý a dlouhodobý. Kdo o tom pochybuje, ať si nalistuje přidružený blog; ale pozor, jen na vlastní nebezpečí.

Úcta a vážnost, můj milý dezinformační deníčku, to nejsou nálepky na pikslu s kávou nebo gumovými bonbóny. Jsou to vzácné a na podnebí velmi citlivé komodity. Obtížně se pěstují, snadno hynou, a kdo touží jimi se ověnčit, musí je trvale osvědčovat. – Kdybys chtěl, můžeš si na kozí chlívek přilepit ceduli, která oznamuje světu, že předmětný objekt je hotel Sheraton nebo Hilton, nebo že patří do sítě Holiday Inn. Je ale otázka, kdo takovému sdělení bude věřit. S úctou a vážností, tedy s respektem, má se to podobně.

Naproti tomu název Ricin bude Bakalovu týdeníku náramně slušet. Jak každý ruský agent ví, ricin je nebezpečný jed, a skutečně: redakce, které velí pan Tabery, do světa vypouští jedu požehnaně. Ricinem šmrncnutý olej je – jak rovněž každý ruský agent ví – účinné projímadlo, a opravdu: stačí namátkou zalistovat, a čtenáře hned napadne, že místy je to úplný průjem. Ten nedávný, s ricinem v kufru a ruským agentem na trio Novotný-Hřib-Kolář (NHKgroup), to už byla opravdu jen voda, žluč a žaludeční šťávy.

To ale není, můj milý deníčku, zdaleka všechno. Pan premiér, jsa informován BIS, nyní oznámil, že ricin v kufru diplomata je fake, který nějaký zlovolný Rus podstrčil našim čučkařům, aby se pomstil svému kolegovi. – Velmi dobře, ba výtečně! Na tuhle klíčovou informaci jsme čekali; ona je totiž kýženým pevným bodem ve vesmíru spekulací. Nyní, majíce vzor v Archimédovi, můžeme konečně pohnout Zemí. Zrekapitulujme:

  1. Zlý Rus podstrčí BISce smyšlenou informaci o příjezdu ruského asasína, jehož úkolem je odstranit trio NHKg, a to za pomoci ricinu, který si za tím účelem asasín přivezl v kufru

  2. BISka nelení a hned tuto závažnou zpravodajskou informaci vyslepičí Ondřeji Kundrovi z plošně vydávaného týdeníku, který financuje známý filantrop z OKD

  3. Ondřej Kundra rovněž nelení, a přičinlivě zastoupí pověstnou viklovskou vrbu, o níž Karel Havlíček Borovský tak půvabně píše v epické básni Král Lávra: „...a tajemství, pro něž lazebníci umírali jsou na šibenici, rozešlo se v lid.“ Řečeno jazykem soudobého práva: novinářskými cenami ověnčený redaktor Ondřej Kundra rozšířil poplašnou zprávu. Za pravdu je dvojí sazba – jednou pomník, jindy vazba; ale za poplašnou zprávu to je, myslím o dost jednodušší

  4. Následně se rozpoutá celonárodní debata o ricinu v diplomatickém zavazadle a zásluhách NHKg o stát, načež vystoupí premiér a oznámí, že žádný ricin nebyl, není, a nebude, a všechno je to fake, tedy dezinformace. 

To je prostě bingo: pan premiér de facto veřejně oznámil, že Respekt (nyní lépe – Ricin) je médium, které šíří dezinformace. Uznej, můj milý deníčku, že kdyby nic jiného, toto je absolutně skvěký výsledek!

Jdu si nalít portské.

Tak Respekt? Ani náhodou. Ani ve snu. Není hoden toho jména, ale iniciálu můžeme ponechat. A mimochodem: pan premiér si možná myslí, že ty a já, můj milý deníčku, máme oslí uši jako král Lávra; ale tvařme se pro tuto chvíli, že mu na slovo věříme. Nestal se tím premiérským prohlášením z Kundry mouřenín, který, když už posloužil, může jít? 

---ﬡ---

Pan premiér se se mnou nebaví – podrobněji o tom jindy – a dobře mu tak. To mi vysvětli, můj milý deníčku: proč mu jeho milec Mára nedoporučí nějakou prázdninovou školu tvůrčího lhaní? Vždyť přece když se dobře zalže, je to jako by člověk pravdu řekl – to premiér neví? 

Dobře lhát není jen tak. Dobře lhát, to je umění, reálpolitiky nejzazší meta. Andrej umí taktizovat, podvádět, kličkovat, vymlouvat se, dupáka na stole tančit mezi vejci umí a spoustu dalších dovedností ovládá – ale zalhat tak, aby mu člověk věřil, to věru neumí. On dokonce ani pravdu vyslovit tak, aby mu člověk věřil, neumí. 

Ale nečiňme definitivní rozhodnutí. Andrejova pohádka „Jak se Rusové na ambasádě hádali, div Koláře ricinem neotrávili“ bude jistě ještě několikrát převyprávěna, a jedna verze bude lepší než druhá. Třeba je v Ricinu otisknou jako seriál. Dejme se překvapit.

---ﬡ---

Když se člověk dopustí chyby, není hanbou chybu uznat a případně se omluvit. Tentokrát je řada na mně.

 

Drahý Scallope! Když vnímám tvé trápení, je mi tě upřímně líto. Taková podlost! Oni ti ucpali ústa, jen skulinku na jednoslabičné škytnutí ponechali! Kdyby se ti aspoň smáli, ale oni ani to ne! Čím sis to zasloužil?

Víš, celou tu dobu, co tě tady vídám, jsem tě považoval za úplného hlupáka. Teď vidím, jak jsem byl nespravedlivý.

Poté, co jsem v Ricinu četl toto:

https://gisat.blog.respekt.cz/ano-cssd-kscm-i-spd-daly-najevo-neochotu-diskutovat-o-vmesovani-ruska-do-ceskych-zalezitosti/ 

či dokonce toto:

https://lipa.blog.respekt.cz/proc-ho-stale-kryji/ 

nahlížím, že vedle autorů, kteří při psaní nepochybně pijí ricinový olej plnými doušky (a že tam takových je!), i se svým jednoslabičným škytáním vypadáš jako Einstein. Přijmi tedy, prosím, moji omluvu. Na důkaz, že to myslím upřímně, v předmětu věty, kterou začíná druhý odstavec za oslovením, škrtám slovo „úplný“.

---ﬡ---


 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (102 hlasů)

Komentáře

Jednou se mně podařilo zajet do Číny ve 3 sezónách po sobě. Já jsem tak trochu od stavby, a tak jsem se samozřejmě díval i na to, jak se v Číně staví. Možná, že teď netrefím tak úplně rok, musel bych se podívat do záznamů, ale přibližně +- rok až dva to sedí, jedná se konkrétně o lokalitu v provincii Guangxi:
- 2008: všude bambusové lešení
- 2009: všude trubkové lešení (Fe-trubky, "žabky", "čunčata" a podlážky)
- 2010: všude systémové lešení (Al/Fe stavebnice)

Takhle oni tam jedou. - A v Praze to bude podobně:
- 2020: zásobování automobily, převážně dodávkami do 3,5 t
- 2021: zásobování rikšami indické/čínské provenience
- 2022: etapu zásobování koňským/oslím potahem přeskočíme, neboť kůň/osel sere po silnici, a zboží začnou roznášet nosiči na hřbetě - asi jako na Térynu ve Vysokých Tatrách

Takhle my tady jedeme.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

" 2022: etapu zásobování koňským/oslím potahem přeskočíme, neboť kůň/osel sere po silnici, a zboží začnou roznášet nosiči na hřbetě - asi jako na Térynu ve Vysokých Tatrách"

V tomhle bodě se ale asi plete. V té době budou energie díky osvícené energetické protiuhlíkové politice EU tak drahé, že si koňské kobližky Pražané rádi sesbírají, aby je mohli v noci tajně spálit v kamínkách. Problém s koňskými/oslími exkrementy tudíž nevznikne.

Průměrný počet slepic: 4.5 (11 hlasů)

budou nám platit emisní povolenky a my tu budem mit čisťounko a nebudem muset nic dělat.

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

Kalous bude spokojen. Hřib taky, neb yžene všechna auta, nechá vytrhat tramvajový koleje a vybagruje asfalt. Pražští obléknou středověké kutny a skočí do škorní. Praha bude krásný skanzen. Turistický ráj.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

A navíc zachráníme Tibet!

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)

Ale dáme je na dávky a náklady budou nosit děti.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

hloupý a úplně starý, avšak úplně blbě starý, protože kdybyste byl úplně dobře starý, věděl byste, že koníkům a oslíkům lze podvázat pod zadní kýty slušivý pytlík, který ony kýžené exkrementy zadrží těsně nad pražskou dlažbou a majitelé těchto logisticky progresivních tvorů si úspěšně přivydělají prodejem biosložek soudruhům farmářům, kteří pak tímto ušlechtilým materiálem nahradí drahé dovozy téhož z Nýdrlendu.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Styďte se. Biosložky si vezme Nýdrlend, jako odpad, zaplatíme mi za to za zpracování a zpět nám pošlou bio rajčata, za pouhou polovinu měsíčního platu kilo.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

já si pamatuju z dětství, že koně měli i pytel pověšený u huby, aby se nezdržovali u koňských tankovacích stanic. Pokud by se pytel přední po vyprázdnění přehodil s naplněným pytlem zadním tak rychle, aby si toho kůň nevšimnul, získali bychom Bio equinus perpetuum mobile.
Po ověření v pražském bio equinus provoze by mohla začít experimentální aplikace na pražské sociálně slabší vrstvy - Bio homo sapiens perpetuum mobile. Sociální dávky by byly v tom případě samozřejmě nahrazeny právem nafasovat dva pytle ročně zdarma pro každého člena rodiny.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

cenu V. Havla.
Je úplně jedno, za co.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

... zatímco u nás se pomníky stavějí na oslavu fašounů, zrádců a rakouských degenerátů, v Anglii se vesele kácejí. Před dvěma dny otrokáře ze 17. století, který předtím, než zaklepal bačkorama, byl prodchnut šorošovským filantropismem a odkázal svůj majetek k bohulibým účelům, další v hledáčku na obrazoborectví je náš oblíbený kolonizátor (a později krev a slzy ronící premiér), který se s tím fakt nes... https://www.rt.com/uk/491185-destroy-statues-uk-colston-churchill-cromw…

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

takhle se mají bourat sochy,spontánně a z vůle lidu,ale na to tady neni vůle ani lid,tak museli nastoupit ti 3 NHK

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

pravda s těmi kolonizatory.Tuhle dávali porad o královské britské koruně.Honosná a plná drahých kamenů,ale zcela nakradená. Ani jeden drahokam nekoupili nebo nevydrazili,každý si prostě někde na světě vzali ,nikoho se neptali,nedovolili a privezli Až bude právem platit co bylo ukradeno má byt navraceno,zůstane bábě prázdná šperkovnice.

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Že bude celkem zajímavé, jak se u nás bude zase přejmenovávat, až některé provařené persóny nebudou u našich západních protektorů v kurzu. Mohlo by dojít i na Thatcherovou a Reagana, ale to bych už chtěl asi moc...

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

1. U každého pomníku musí být nainstalován držák na vysvětlující tabulku, vysvětlující tabulka musí být odnímatelná a snadno vyměnitelná
2. Stavební řešení každého pomníku musí umožňovat snadnou a opakovatelnou montáž/demontáž

Uvedené dvě podmínky musí být zapracovány do každého stavebního povolení ke stavbě pomníku.

Na úpravu stávajících pomníků ve smyslu uvedených podmínek bude vypsáno výběrové řízení.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

... vůbec nejlepší by bylo dělat pomníky něco na způsob lega. Odnimatelné a vyměnitelné hlavy a ruce, pro snadnou výměnu obličejů a gest, možnost genderové modifikace a celkově by bylo vhodné, aby šly snadno obarvit na libovolnou barvu pleti, která bude zrovna v kurzu. Myslím, že černošská Mařka Terka by mi až tak nevadila.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Nešlo by odedneška místo každého pomníku instalovat čínskou 3D tiskárnu s integrovaným recyklačním drtičem soch?

Pak by stačilo usnesení příslušných novotných hřibů kovářů, neaktuální velikán by se automaticky pomlel, doplnil lepidlem a z matroše by z tiskové trysky vyejakuloval velikán aktuální, zaslaný z rozsáhlé databáze po síti.

Ráno by se pracující pražský lid probudil a z pomníků by jukal tu Konrád, tu Kalousek, tu SlužebýPivo, tu Sobotka , provedení z práškového bronzu.
Stačilo by, aby si každý před vstupem do politiky nechal naskenovat svou celotělovou předsmrtnou masku.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Náměstí, lavička a zátiší našeho passyho + reprodukované citáty z díla.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Indie a Afrika bude vracet železnice a silnice.

Ony ty kolonie taky něco stály.

Průměrný počet slepic: 4.1 (8 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

si tam stavěly pro sebe,aby se jim lépe odváželo

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

No ale zaplatit se to musí, pořádek musí být. Stejně jako jsme my museli zaplatit do posledního knoflíku na výstroji Británii, že ji naši lidé pomáhali v britské armádě ubránit Hitlerovi. Kam by s takovou přišli? Takže žádné výjimky, bývalé kolonie hezky vysolí prachy.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

mě taky fascinuje,jak leze na povrch,že spojenci osvobozovali za peníze a Rudá armáda zadarmo.A lidi se diví,že tu udržovali sféru vlivu

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Po silnicích se dá jezdit oběma směry. Ghándí protestoval, aby se do Indie DOVÁŽELY laciné britské látky. Nacionalista jeden antiglobální.

Co elektřina? Tu zaváděli Britové, aby líp našli, co si odvézt?

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

vnucovali i opium,když z toho něco měli látek se potřebovali sami zbavit a vlněné látky v Indii,v tom musí být vedro

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Opium vnucovali v Číně.

Látky pro Indii se dělali z dovezené bavlny. Z Indie dováželi třeba čaj, koření, které se výborně prodávalo doma.

Já jsem četl jednou skutečnej rozbor, co všechno se v koloniích muselo budovat a jak to stálo finančně s nákladama na kolonie. Tak mě něčím na úrovni školení neziskovky nepřesvědčíte.

Anglie byla vysátá finančně už po první světové válce, po druhé tam byla dost bída. Potravinové lístky zrušili až po Československu, Věděla jste to?

Za to, že se Británie postavila na nohy může Thatcherová.

Průměrný počet slepic: 3.6 (7 hlasů)

že v Číně,beru to obecně podle té koruny,která má kameny doslova z celého světa. A jestli vy si myslíte,že stavěli infrastrukturu z lásky k domorodcům,to je vtip jak Kaufland z lásky k Česku.A něco tam vozit museli,aby půl cesty nejeli prázdní,na logistiku oni byli machři viz trojúhelníkový obchod wikipedie

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

majetku a zavíráním fabrik? Si z nás děláte kozy nebo jste upadl na hlavu?
V UK jsem byl pečený vařený v devadesátkách, takže jsem něco málo z tamějších poměrů pobral. Jestli tam byl tehdy blahobyt, tak to teda potěš klobásu...

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Fakt by mne zajímala Halefova představa kund(r)y zabalené v latexu. To bych teda fakt chtěl vidět.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

copy do Hnízdilovy palice dávám všechny ptáky z Tálínského rybníka.
(Nic mě to nestojí, tož co bych nerozdával!)

Průměrný počet slepic: 4.4 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Piráti chtějí odebrat řidičáky seniorům nad 70 roků!
Jak to tak vidím, jmenované strany v bloku se vehementně snaží seniory
vyšachovat z veřejného života, okleštit je na právech. Finančně, psychicky
a zdravotně zdeptat. Může se stát, že prosadí, aby senioři nad 70 let přišli
o řidičák, protože ohrožují silniční provoz. Je to logické, protože těm
zazobaným příživníkům, kteří nikdy nemakali a jsou bohatí jen díky tomu,
že mistrně vysávají státní peníze ( naše peníze), prostě na silnicích vadíme.
Senioři dodržují pravidla silničního provozu, jsou opatrní a rozvážní, jenže tihle
zmetci by chtěli na dálnicích a rychlostkách jezdit aspoň 150. Chtějí, aby senioři
přišli o volební právo, aby senior po 70 měl nárok jen na tu nejzákladnější
zdravotní péči. A takto to může plíživě pokračovat dál. Nakonec v 70 budeš
muset prodat byt či dům, vystěhovat se do důchodcovskýho koncentráku a čekat
na smrt, aby mladí a chudí, ubozí migranti měli kde bydlet. Můžou nám vzít
důchod, místo něho vyfasujeme lístky na základní potraviny a nejnutnější věci
na přežití a tím to hasne. Jediné právo, které ti zbude, bude dobrovolná nebo
nedobrovolná eutanazie, aby si nepřekážel a uvolnil místo „ lepším
a demokraticky smýšlejícím zmetkům“. Sice to zní jako hodně přitažené
za vlasy, ale to co se děje kolem nás začíná HODNĚ, ale HODNĚ smrdět
fašismem a totalitou. A TU NAŠI RODIČE A SOUČASNÍ SENIOŘI ZAŽILI.
Proto všechny strany, které jsou proti Babišovi a Zemanovi, se je snaží odstranit.
ONI CHTĚJÍ NASTOLIT NOVOU TOTALITU – HLAVNĚ NENÁPADNĚ.
Aby se proti těm hajzlům nezačalo protestovat a lidi je nechtěli z politického
života vyšachovat.

Prosím, udělte článku karmu, když jste na facebooku, dejte článek i tam a
přepošlete tento odkaz svým přátelům. Myslím si, že se mnohým z nás toto téma
hluboce dotýká a je třeba, aby se článek dostal na žebříčky a přečetlo si ho tak
co nejvíc lidí.

Děkuji za podporu. Srdečně zdraví Petr Hannig

Průměrný počet slepic: 4.1 (16 hlasů)

In reply to by pragmatik (neověřeno)

Trvalý odkaz

Petr hannig.

Průměrný počet slepic: 2.4 (9 hlasů)

Projděte si, co Piráti vymýšlejí v Praze a pokud to uděláte poctivě, ten Hannig Vám z toho jako největší magor nevyjde.

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

In reply to by pragmatik (neověřeno)

Trvalý odkaz

tohle jste dostal nějakým řetězovým Emailem? Nezdá se Vám, že Hannig trochu přehání?

Průměrný počet slepic: 2.4 (10 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

U Pirátů jsou podobné nápady v intencích jejich předchozích aktivit. V EP jsou členy frakce zelených, tam odtamtud vychází větší bláznivosti. Tohle je ve srovnání s tím, co prosazuje jejich frakce v EP docela krotký nápad. Možná tedy ten Hannig nepřehání.

Průměrný počet slepic: 4.5 (10 hlasů)

Omlouvám se, nevšimla jsem si, že jsem přinesla jen dříví do lesa :-)

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nezní otázka úplně jinak? Ten blog začíná: "Dočetl jsem se v Mf Dnes z 3. 5., že Magistrát hl. m. Prahy, v rámci připomínkového řízení k připravované CELOSTÁTNÍ novele silničního zákona, navrhl snížení trestných bodů pro osoby 70 plus let z dnešních 12 na pouhých bodů šest...."
neměl byste se tedy ptát, zda Piráti zmíněný návrh opravdu předložili, nebo je to jen něčí dedukce?
Pan Hannig jen nazývá věci správným jménem = diskriminace, pokud by jim to opravdu prošlo a má pravdu. Žádné přehánění jsem tam nenašla, jen jeho názor.
Vzhledem k tomu, že článek je starý a je ticho po pěšině, tak s tím Piráti aspol. asi neuspěli." https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=712364

Průměrný počet slepic: 4.4 (13 hlasů)

In reply to by Alice (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak se ptám, opravdu piráti ten návrh předložili? Jestlipak Hannig ví, co je fašismus. A nechystá se někam zase kandidovat?

Průměrný počet slepic: 2.2 (10 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

a nezdá se mi, že je nějaká blbost, který by Piráti nebyli schopni.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

No evidentně to dopadne jako ve sci-fi dílech z dystopické budoucnosti. Zruší se policie, ulice ovládne zákon džungle a organizovaný zločin, bohatí se stáhnou do chráněných míst a budou si vydržovat soukromé bezpečnostní agentury. Ve skutečnosti tak jen naivkové nahrávají korporátním zájmům. Chudáci superbohatí hledají celou dobu, jak tohoto stavu dosáhnout salámovým ořezáváním práv a ohýbáním zákonů, a lidi jim to teď sami naservírují na stříbrném podnose.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

.

Průměrný počet slepic: 4.5 (4 hlasů)

In reply to by Dan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Všude policii rušit nebudou. Aspoň zatím.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

kdyby mně bylo dvacet, už tam jsem - když ne na furt, tedy na dlouho. A Číňanky jsou pěkné, pracovité a Evropan se u nich docela chytá.

去东方年轻人.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

malá prsa

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ňadro je to, co lze zakrýt mužskou dlaní.

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.