Mezi hňupy

Autor

Můj milý deníčku!

Předložím ti proud úvah, a není to proud přímočarý. Budu střídat levely zanoření, jako když potrhlý miliardář střídá partnerky. Závistí zbledne i Šehrezáda, pojďme na to.

Bylo – nebylo: Podle týdeníku Ricin přijel před nějakým časem do České republiky pracovník ruských tajných služeb, vybavený kufrem plným respektu. Policie to vyhodnotila jako riziko pro soudruhy Novotného, Hřiba a Koláře. Média tehdy uváděla, že dotyčným byla poskytnuta policejní ochrana. Z logiky věci, povahy a morálně-volných (nejde o překlep – pozn.aut.) vlastností jmenovaných politiků usuzuji, že jim nejspíš policie navlékla na hlavu prezervativy. – K tomu bych rád ještě poznamenal, že úplně stejné ochrany je hodna i karikatura novináře, která s tou zprávou v týdeníku Ricin vylezla na světlo boží, a to i přesto, že její jméno jest Kundra a písmeno „r“ se v jejím jméně nachází zjevně omylem. 

Kundra se začátkem třetího tisíciletí už několikrát zapsala zlatým písmem do dějin bakaložurnalistiky, a buď trpělivý. Na fenomén toho jména přijde ještě řeč.

---ﬡ---

K něčemu se ti přiznám, můj milý deníčku. 

Titulek článku jsem nezvolil náhodně, nýbrž naopak po zralé úvaze. Vždycky mě uchvacoval Karel May, a kromě esenciálního Vinnetoua, kterého jsem kdysi uměl ve slovenštině téměř zpaměti, okouzloval mě román téhož autora, Mezi supy. Stačilo před spaním pohlédnout na hřbety knih: Karel May – Mezi supy, a dobrodružné sny na onu noc byly téměř zaručeny. A ty máš nyní podobnou příležitost: na těch internetech zahlédneš titulek „Alef Nula – Mezi hňupy“, a barvité sny jistě přijdou.

A kdybys náhodou neusnul, nic si z toho nedělej, ony přijdou i tak. Já poslední dobou totiž podléhám dojmu, že se mi to všechno jenom zdá. V tuzemském mediálním prostoru si poslední dobou pohříchu připadám jako mezi supy a hňupy zároveň.

---ﬡ---

Soudobá žurnalistika ráda postupuje podle hesla „Dobré zprávy – žádné zprávy.“ Logickým důsledkem je, že o věcech potěšitelných se téměř nedozvíme. Je načase to pravidlo alespoň občas porušit.

Není nad to, když člověk své schopnosti a mentální meze hodnotí realisticky. Nedávno příjemně překvapil doktor Hnízdil, když demonstrativně spálil svou roušku a vesele se prohlásil za duševně nezpůsobilého roušku nosit. Doktor Hnízdil je svým skromným způsobem taková naše malá česká Gréta, a kdyby si ke své pleši nechal nastřelit dva copánky, snad by se jí i trochu podobal. Snad by měl, kromě kolegy Chocholouška, navštívit i nějakého šikovného očaře. Když měl svého času za to, že Klaus a Zeman potřebují psychiatra, o ničem jiném do novin nepsal a několik let nebyl schopen tuto fixní ideu opustit. A že trio Novotný-Hřib-Kolář potřebují ne psychiatra, ale rovnou celou psychiatrickou kliniku, vybavenou klecovými lůžky – to najednou nevidí? Ne jináč, než že má něco s očima – jinak si to neumím vysvětlit.

---ﬡ---

Není to tak dlouho, co jsem tady napsal, že nám koronavirus nasadil roušky a strhnul masky. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit: vyslovil jsem tím pravdu daleko hlubší, než jsem v oné chvíli tušil; pročpak jsi mne na to neupozornil, můj milý deníčku? Mohl jsem se dmout pýchou o měsíc dříve! – Mohl bych to dmutí dohnat, kdybych chtěl, ale musel bych si koupit těžší stůl.

Když začala koronavirová krize a začaly se u nás nosit roušky, měl jsem (a stále mám) za to, že není jasnějšího zdůvodnění roušek než heslo, které zní:

„Tvoje rouška chrání mne, moje rouška chrání tebe.“

Logika jednání, které je tímto heslem hutně shrnuto, je jednoduchá: už víme, že než se infekce koronavirem viditelně a citelně projeví, je člověk sice bez příznaků a subjektivně se cítí zdráv, ale nákazu už vydatně šíří. Jinak řečeno: že jsme onemocněli koronavirem, poznáme až s velikým zpožděním, a mezitím nakazíme spoustu dalších. Proto má smysl roušku nosit a chovat se ke svému okolí tak, jako kdybychom byli nakaženi, i když ve skutečnosti možná nejsme, poněvadž s jistotou to nikdy nevíme. Je to jasné? Je to nepohodlné, ale účinné: jsme-li zdrávi, nosíme roušku zbytečně, ale tuto jistotu v případě koronaviru nikdy nemáme. A naopak: nejsme-li zdrávi, chráníme svou rouškou (alespoň částečně) okolí před nákazou, které jsme v takovém případě zdrojem.

Jistě je možné, pokud jde o toto opatření, do jisté míry a v souladu s jeho smyslem být kreativní. Když si odmyslím idioty, kteří „raději zemřou na koronáč s Amerikou, než by zůstali zdraví s Čínou a Ruskem“ (ať zemřou – pročistí se genofond, získají Darwinovu cenu, a v národě vzroste průměrné IQ), myslím, že jeho autorům šlo ani ne tak o vládu plukovníků, jako spíš o zdraví všech. Dokonce i o zdraví hlupců, kteří to nedovedou pochopit, ni tag bože to ocenit.

---ﬡ---

Víš, deníčku, už dlouho se zabývám myšlenkou, že určitá periodika, vycházející na tuzemské novinové scéně, měla by uvažovat o změně názvu. Ale poctivě vzato – když člověk navrhuje změnu, měl by být konkrétní a konstruktivní. Když někomu říkáš, aby se změnil, měl bys mu taky poradit, jakým směrem; myslím, že takhle je to poctivý přístup. A nemaje žádného vnuknutí, mlčel jsem jak Bezručův hrdina sto roků v kopalně. To teď ale změnilo, neboť mne políbila múza inspirace.

Ideálním názvem pro týdeník, doposud zvaný Respekt, je Ricin. Důvodů je víc, uvedu jen ty stěžejní.

Hned první na řadě je okolnost, že starý i nový název začínají stejnou iniciálou. Čtenář tak snadno intuitivně vycítí kontinuitu a nebude tápat.

Starý název, Respekt, už se viditelně přežil. Tento fakt si uvědomí každý, kdo se zamyslí nad jeho skutečným významem. Synonyma tohoto původem cizího slova jsou úcta a vážnost, a vidíme, že Erikem Taberym vedený a Bakalou placený týdeník oněch atributů dávno pozbyl. Nejde jen o ricinovou kauzu; úpadek kdysi prestižního časopisu je setrvalý a dlouhodobý. Kdo o tom pochybuje, ať si nalistuje přidružený blog; ale pozor, jen na vlastní nebezpečí.

Úcta a vážnost, můj milý dezinformační deníčku, to nejsou nálepky na pikslu s kávou nebo gumovými bonbóny. Jsou to vzácné a na podnebí velmi citlivé komodity. Obtížně se pěstují, snadno hynou, a kdo touží jimi se ověnčit, musí je trvale osvědčovat. – Kdybys chtěl, můžeš si na kozí chlívek přilepit ceduli, která oznamuje světu, že předmětný objekt je hotel Sheraton nebo Hilton, nebo že patří do sítě Holiday Inn. Je ale otázka, kdo takovému sdělení bude věřit. S úctou a vážností, tedy s respektem, má se to podobně.

Naproti tomu název Ricin bude Bakalovu týdeníku náramně slušet. Jak každý ruský agent ví, ricin je nebezpečný jed, a skutečně: redakce, které velí pan Tabery, do světa vypouští jedu požehnaně. Ricinem šmrncnutý olej je – jak rovněž každý ruský agent ví – účinné projímadlo, a opravdu: stačí namátkou zalistovat, a čtenáře hned napadne, že místy je to úplný průjem. Ten nedávný, s ricinem v kufru a ruským agentem na trio Novotný-Hřib-Kolář (NHKgroup), to už byla opravdu jen voda, žluč a žaludeční šťávy.

To ale není, můj milý deníčku, zdaleka všechno. Pan premiér, jsa informován BIS, nyní oznámil, že ricin v kufru diplomata je fake, který nějaký zlovolný Rus podstrčil našim čučkařům, aby se pomstil svému kolegovi. – Velmi dobře, ba výtečně! Na tuhle klíčovou informaci jsme čekali; ona je totiž kýženým pevným bodem ve vesmíru spekulací. Nyní, majíce vzor v Archimédovi, můžeme konečně pohnout Zemí. Zrekapitulujme:

  1. Zlý Rus podstrčí BISce smyšlenou informaci o příjezdu ruského asasína, jehož úkolem je odstranit trio NHKg, a to za pomoci ricinu, který si za tím účelem asasín přivezl v kufru

  2. BISka nelení a hned tuto závažnou zpravodajskou informaci vyslepičí Ondřeji Kundrovi z plošně vydávaného týdeníku, který financuje známý filantrop z OKD

  3. Ondřej Kundra rovněž nelení, a přičinlivě zastoupí pověstnou viklovskou vrbu, o níž Karel Havlíček Borovský tak půvabně píše v epické básni Král Lávra: „...a tajemství, pro něž lazebníci umírali jsou na šibenici, rozešlo se v lid.“ Řečeno jazykem soudobého práva: novinářskými cenami ověnčený redaktor Ondřej Kundra rozšířil poplašnou zprávu. Za pravdu je dvojí sazba – jednou pomník, jindy vazba; ale za poplašnou zprávu to je, myslím o dost jednodušší

  4. Následně se rozpoutá celonárodní debata o ricinu v diplomatickém zavazadle a zásluhách NHKg o stát, načež vystoupí premiér a oznámí, že žádný ricin nebyl, není, a nebude, a všechno je to fake, tedy dezinformace. 

To je prostě bingo: pan premiér de facto veřejně oznámil, že Respekt (nyní lépe – Ricin) je médium, které šíří dezinformace. Uznej, můj milý deníčku, že kdyby nic jiného, toto je absolutně skvěký výsledek!

Jdu si nalít portské.

Tak Respekt? Ani náhodou. Ani ve snu. Není hoden toho jména, ale iniciálu můžeme ponechat. A mimochodem: pan premiér si možná myslí, že ty a já, můj milý deníčku, máme oslí uši jako král Lávra; ale tvařme se pro tuto chvíli, že mu na slovo věříme. Nestal se tím premiérským prohlášením z Kundry mouřenín, který, když už posloužil, může jít? 

---ﬡ---

Pan premiér se se mnou nebaví – podrobněji o tom jindy – a dobře mu tak. To mi vysvětli, můj milý deníčku: proč mu jeho milec Mára nedoporučí nějakou prázdninovou školu tvůrčího lhaní? Vždyť přece když se dobře zalže, je to jako by člověk pravdu řekl – to premiér neví? 

Dobře lhát není jen tak. Dobře lhát, to je umění, reálpolitiky nejzazší meta. Andrej umí taktizovat, podvádět, kličkovat, vymlouvat se, dupáka na stole tančit mezi vejci umí a spoustu dalších dovedností ovládá – ale zalhat tak, aby mu člověk věřil, to věru neumí. On dokonce ani pravdu vyslovit tak, aby mu člověk věřil, neumí. 

Ale nečiňme definitivní rozhodnutí. Andrejova pohádka „Jak se Rusové na ambasádě hádali, div Koláře ricinem neotrávili“ bude jistě ještě několikrát převyprávěna, a jedna verze bude lepší než druhá. Třeba je v Ricinu otisknou jako seriál. Dejme se překvapit.

---ﬡ---

Když se člověk dopustí chyby, není hanbou chybu uznat a případně se omluvit. Tentokrát je řada na mně.

 

Drahý Scallope! Když vnímám tvé trápení, je mi tě upřímně líto. Taková podlost! Oni ti ucpali ústa, jen skulinku na jednoslabičné škytnutí ponechali! Kdyby se ti aspoň smáli, ale oni ani to ne! Čím sis to zasloužil?

Víš, celou tu dobu, co tě tady vídám, jsem tě považoval za úplného hlupáka. Teď vidím, jak jsem byl nespravedlivý.

Poté, co jsem v Ricinu četl toto:

https://gisat.blog.respekt.cz/ano-cssd-kscm-i-spd-daly-najevo-neochotu-diskutovat-o-vmesovani-ruska-do-ceskych-zalezitosti/ 

či dokonce toto:

https://lipa.blog.respekt.cz/proc-ho-stale-kryji/ 

nahlížím, že vedle autorů, kteří při psaní nepochybně pijí ricinový olej plnými doušky (a že tam takových je!), i se svým jednoslabičným škytáním vypadáš jako Einstein. Přijmi tedy, prosím, moji omluvu. Na důkaz, že to myslím upřímně, v předmětu věty, kterou začíná druhý odstavec za oslovením, škrtám slovo „úplný“.

---ﬡ---


 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (102 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Dobrý den, děkuji za skvělý článek, pobavil mne. Dvě poznámky k diskuzi:

1, K Číně - vynikající včerejší Vystrčil, který včera (jak jsem zjistil ze zpráv, protože Hlodavce jsem vzdal) křičel u Moravce, že když nemá česká zahraniční politika tu správnou zahraniční politiku, pak má svoji správnou politiku Parlament (mínil Senát a svoji návštěvu na jistém čínském ostrově). Laik žasne, odborník se diví. Škoda, že nemám čas, abych si připomněl výkřiky ODS, že česká zahraniční politika je rozervaná, a že si prezident dělá co chce, když přitom za zahraniční politiku odpovídá vláda...…. Ale je to tak správně. Musíme dojít až nakonec, abychom se vrátili pokorně na začátek. Ztráty nějak dopočítáme. Je to stejné, jako s rušením policie v tom slavném americkém městě. Až tam bude vládnout mafie, pak se někdo chytne za nos. Nu, ani v případě jednom (Tchaj-wan), ani v případě druhém (Minneapolis) nebude nikdo po létech hnán k pořádku, aby nahradil škody. Podobně jako sdružení šílených sufražetek, které prosadily prohibici, aby zavládlo slunce lásky a střízlivosti nad krajinou, a pak už všichni jenom zírali, jak se organizovaný zločin ujímá vlády a po zrušení prohibice nebyly hnány k odpovědnosti. USA se z problémů s organizovaným zločinem vyhrabaly až v sedmdesátých letech, kdy byla mafie vyhnána z Las Vegas.
Druhá poznámky se týká pana prezidenta a jmenování či nejmenování vysokoškolských profesorů. Milí zlatí, prosím, je to o penězích a ničem jiném. Jmenování profesorů prezidentem republiky zůstalo jako příšerné reziduum z minulého režimu, a Havel si ho v Ústavě nechal, aby si jmenováním profesorů připomínal svoji neschopnost dosáhnout vysokoškolského vzdělání a Klaus mu tuto pravomoc v Ústavě nechal, protože si řekl, že je to neškodná věc. Není, prosím. Za minulého režimu stát počty profesorů reguloval (národnostně, genderově i kvantitativně a kvalitativně). Nebylo to úplně ok, ale byl to systém. V zemích, které naši dobroseři nazývají vyspělými, profesory jmenují university (a to i přechodně, když chtějí někoho získat na přednášky a je to úctyhodná osobnost). To znamená, že profesor z Harvardu není profesorem na Standfordu nebo profesor z Cambridge není profesorem na Oxford. U nás je to jinak, kydající. Profesor jmenovaný prezidentem je profesorem na všech školách v ČR. Jakmile takový člověk získá titul profesora, dostává peníze od všech vysokých škol, které potřebují získat předepsaný počet profesorů a docentů pro obhajobu, aby byla škola zaregistrována u MŠMT a měla právo učit. A protože se počet soukromých vysokých škol zvyšuje, a každá potřebuje profesory a docenty, pak je každý profesor zapsán na několika školách a od všech bere peníze. Kdyby byl jmenován univerzitou, pak by nemohl být titul na jiné škole uznán. To je vše, milí kydající, kteří obviňujete prezidenta z toho, že chudák profesor nebyl jmenován, i když je to číman a kluk vzdělaná. A protože se pohybuji v akademických kruzích celý život, tak bych si fakt přál, aby byl prezident této povinnosti a práva zbaven a jmenování přešlo na univerzity a vysoké školy. Pak bychom se zbavili mnoha a mnoha nesmyslných vysokoškolských oborů, a v tom mém bychom se zbavili právnických škol, které na trhu nemají fakt co dělat, protože tam vyučují mnohdy opravdoví ztracenci, kteří jsou kryti profesory a docenty z jiných fakult, ale hlavně že si nechají od studentů a jejich rodičů zaplatit obrovské peníze. To byla příčina např. Plzně. A proto jsou advokátní zkoušky váženější, než státnice na některých "vysokých školách" právnického zaměření. Tím prosím nechci říci, že na těch právnických školách, které jsou zde opravdu staršího data, je vše v pořádku. Není. Ať žije deníček! IK

Průměrný počet slepic: 5 (36 hlasů)

takže na spoustu věcí jsem neměl ani čas přijít. No vida.
"Havel si ho v Ústavě nechal, aby si jmenováním profesorů připomínal svoji neschopnost dosáhnout vysokoškolského vzdělání" - tímhle jste mě úplně rozložil, uznávám :-D Ani toto mě doposud nenapadlo, ale něco by na tom mphlo být.

Pět slepic.

Průměrný počet slepic: 4.8 (20 hlasů)

provázanost profesury a VŠ jsem ani netušil. Já myslel, že jde jen o ega profesorů a jejich prachy, tedy zvýšení platové třídy.. pak už chápu ty tanečky. Zajímavé, že v tomto náš opěvovaný západ nekopírujeme. Proč asi, že ...?

Průměrný počet slepic: 4.6 (13 hlasů)

Ani mně některé souvislosti buněčného dělení profesorů nedocvakly !

Co mi zpětně nejde do palice - proč V.H. Ruzyňský nejmenoval sám sebe profesorem ?
Maturitu měl, doktorát h.c. taky, stačilo decentně naznačit některé nízké vysoké škole a určitě by se na návrh světově proslulého instantního politika všichni vrhli jako slepice po chlístu.

A pokud by mu tím stouplo sebevědomí, mohl pak být více uvážlivý ve výběru sportovních met rektálního alpinismu. Což by prospělo minimálně dolním devíti miliónům tuzemců.

Průměrný počet slepic: 4.2 (14 hlasů)

- nebyla by TAKOVÁ míra nevkusu i na starýho Veškrnu moc...?

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

ano obdržel ji v 90sátých letech za "sponzorský dar" příslušné škole; jinak jeho původní spolužáci říkali (jednou jsem i u toho byl), že mu "pivo chutnalo podstatně víc, neš školní docházka" ... a proto byl ze školy "vyloučen pro neomluvené absence" !!

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

1) Mafie z Las Vegas nebyla vyhnána
Začala platit daně.
Následovala klenoucí se duha, cvrlikající ptáčci, mír, něha a láska a tak podobně...

2)Vystrčerčil by neměl být bez doprovodu svalnatého "asistenta" vpuštěn ani do lokálky pendlující po slepé trati o délce čtyř km. Jevíť se psychicky labilním a své emoce neovládajícím.

3) Plzeňská práva nebyla vždy tím, čím jsou po Pospíšilově "obrodě".
Před Pospíšilovou akcí "Důkazy o NEstudiu politiků musí zmizet, i kdybych měl tu školu zrušit" na plzeňské právnické fakultě učily tehdejší nejen právnické osobnosti. SKUTEČNÉ osobnosti, ne sereblity.
Jenže pak to bylo zvrtnuto...

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

Imanueli projevím se sobě typicky jako rejpal rejpalovitý - usmívající se smajlík, jakkoli je mi výsledný dojem veskrze sympatický.
Jmenování profesorů nezůstalo jako reliktum z minulého režimu, ale jako reliktum z ústavy masarykovské republiky. A v ústavě si ho Havel ponechat nemohl, neb novodobě dnes jmenování profesorů určuje jen a jen zákon, nikoli ústava.
I v tom zákoně je to přežitek neb vysoké školy si jmenují všude ve světě své profesoru samy, mj jako doklad své autonomie a nesou tak zodpovědnost vůči své důvěryhodnosti samy.
Onen jinde mnou zmiňovaný někdejší diskusní příspěvek Lexe, jenž byl polemikou ve prospěch prezidentova nejmenování byl vycizelovaný argumentačně tak, jak nemám šanci ani parafrázovat či memorovat. Z více úhlů pohledu. Znovu, škoda, že Lex to napsal jen jako diskusní příspěvek někde, nikoli jako článek. Ten by se dohledat dal.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Protože jsem tu Lexovu argumentaci četla zřejmě také, vzala jsem to jako výzvu. Takže je možné, že se i zadařilo.
Sice to není diskuzní příspěvek jak píšete, ale je to k téže věci.
https://poznamkypanabavora.wordpress.com/2019/01/22/jak-to-vlastne-je-s…

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

anno2, kdepak, to není ono. Tohle je Lex k dnešku, po soudním rozhodnutí. Ta stránka ale dostupná na webu Hradu už není. To, co jsem měl na mysli bylo z doby, kdy Zeman odmítl jmenovat. A fakt to bylo brilantní. Sám jsem se ho kdysi na ten diskusní příspěvek ptal (už jsem se ho v minulosti snažil najít), ale on si bohužel archiv svých vyjádření nevede.

Zatím bez slepic

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

je tu ještě z dob R-U.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Co si nám dovolujete vyhostit z naší, pardon, když na tom trváte, vaší Prahy a země naše špiony. To je od vás podlost, tvrdit, že jste suverénní země. Nic takového jsme vám nedovolili.

Průměrný počet slepic: 2.1 (16 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

Občanova úvaha o tom, že někdo z našich na ambasdě v Pyccku něco natolik pohnojil, že ho Rusové potřebují (recipročně) vyhostit, aby ho nemuseli vykostit.

Mupy mup!

Průměrný počet slepic: 3.7 (7 hlasů)

ale jinak své party hrají navzdory vnucené režii docela obstojně.
Přestože se jedná o komedii a na tu Rusové nejsou experti (i když klauny mají dobré)
Ale začínají se lepšit!

Pochopitelně - kdybych byl poradcem ruského velvyslanectví, navrhnu udělit Járovi da Cimrmanovi ruské občanství.
Mupy mup!

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)

že nějaký Rus, zaměstnaný na ambasádě, v hospodě po pár pivech prohlásil, že tu jede agent s jedem. A shodou okolností byl odposlechnut našim Bretschneidrem.
Pochybuji, že by čučkaři měli informaci potvrzenou z více zdrojů.

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

Žádná zpravodajská služba na světě nebude nikdy veřejně diskutovat průběh svých zpravodajských operací.

Průměrný počet slepic: 2.9 (10 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zpravodajská služba ne. Čučkači ano. S kdejakým Kundrou.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

nepodceňovat. Vzpomínáte? Maria Zacharovová: "Prezident USA pohrozil USA, že do USA pošle armádu USA."
To je s českými smějícími se bestiemi 100% kompatibilní.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

Pokud celá kauza není vymyšlená jako zbraně hromadného ničení v té Powellově flaštičce, a mají v ní opravdu prsty Rusové, je verze o nutnosti zlikvidovat českou špionážní buňku v Moskvě ta zcela nejvíce pravděpodobná.
Mám rád řešení, která nejsou přímočará. Taková čínská nebo Putinovská. Tady uvolníte kamínek, tady pustíte trochu vody, tady nasadíte blbce a tak dál. Teoreticky to nemusí vyjít, ale pokud to udělá zkušený znalec, výsledek se dostaví. Někdo tomu říká šachy.
Poznáme to podle toho, koho Rusové vyhostí. Umí si vůbec někdo představit co se teď děje na českém vyslanectví v Moskvě? Jak se předávají kontakty a znalosti. Dva půjdou z kola ven, ale kteří? Co se zničí? Co Rusové ví? Těch pár dní než někoho vyhostí si tu aktivitu směrem ven Rusové uhlídají, vždyť to právě kvůli tomu udělali. A mravenčí a trpělivá práce českých agentů půjde do kelu a pár Rusů do báně když budou mít štěstí. A to již Koudelka ve funkci nepřežije. Již se jistě přemýšlí co s ním. Rozvědčík s metálem od cizí mocnosti na které jsme/nejsme závislí (jak se to tisku hodí) je ošemetná kauza.

Průměrný počet slepic: 5 (15 hlasů)
Trvalý odkaz

Tenhle pohled na Ameriku v době násilných bouří a docela zajímavý pohled na Trumpa by také neměl zapadnout
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zavisli-cernosi-bila-sp…
Vedle toho, co řekl Komoníček, je to asi nejucelenější hodnocení.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Tak nějak to víme, ale je dobrý to mít potvrzeno přímo z místa.

To s tím rollsem to je perlička.

Průměrný počet slepic: 3.8 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Tohle je také dost důležitá novinka
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/ivan-david-egypt-mobilizuj…
Protože je důležitá, mainstrém o ní ani slovo.
Egypťan si brousí nože na Turka, tůruje letadla a tanky a ticho po pěšině. Rusové mají zbraní pro všechny dost.

Průměrný počet slepic: 3.9 (9 hlasů)

Soudružka Amanpourová ze CNN o tom nic neví. Přitom má perfektní kádrový profil jsouc po rodičích one-woman- melting-pot britsko iránský a katolicko muslimský a vdaná za soudruha Jamese Rubina, mluvčího ministerstva zahraničí za Clintona.

Podle Wikipedie byl soudružka Amanpourová odeslána do východní Evropy v roce 1986, aby informovala o pádu komunismu. (taky máte pocit, že nějak brzo?)

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

takže soudružka Rubin-Amanpour má naprosto dokonalý kádrový profil.
Máte s ním nějaký problém?

Ty "Sametové filosofy" si fakt přečtěte. Na převratech ve "východní" Evropě se intenzivně kutalo od r. 1982.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Pane Občan.
Nechci radit,ale na tech převratech se kutalo hned po 2WW.
Tito to uhrál,ale Maďaři na to nevzpomínají v dobrém.
Pak byl na řadě Dubček,také to nedopadlo podle přání USA.
Takže změnili taktiku,připravit si kádry,ověřovat jejich činnost,podporovat je finančně,a také mnohé vyškolit přímo v centrálách,proto mnohým byly umožněny stáže na univerzitách,ve výzkumných centrech.
Pak se nemůžeme podivovat,na zřízení prognostického ústavu,ustanovení Charty 77

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

Ona má příliš mnoho osobních důvodů, aby lhala skoro pořád. S tím mám problém.

Víte jak. Když napíše Cézar něco špatného sám o sobě, tak tomu celkem můžu věřit. Když to napíše Pompeus nebo Brutus, tak to může být i pomluva. Když napíše Césarova milenka/milenec něco dobrého o Césarovi, tak je větší naděje, že to bude lakovaný na růžovo. Když za něco Cézara pochválí jeho nepřátelé, tak nejspíš v tom byl opravdu dobrej.

Jo. Chystám se na to. Musím to někde najít v knihkupectví. Zatím jsem na to koukal na netu, kde autorka popisovala, jak ji tam vyslala univerzita. Přišlo mi to divný.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

kus, tak žačněte třeba tím.

Tvrdí o sobě, že v UK vystudovala teatrologii a v Praze ji od r. 1965 do r. 1969 studovala v postgraduálu.
Co tu dělala doopravdy, to asi neřekne. Pak na deset let někam zmizela a vynořila se kolem r. 1980 opět v Praze.
Spíš je divné, že ji v 80. letech nechala STB úplně bez povšimnutí spoluorganizovat státní převrat. Že teda jako prý byla sledována, ale chránilo ji britské občanství. Což je blbost.
Proto mě ta její kniha tak zaujala. Jestli je pravda i jen polovina toho, co tam popisuje, tak zejména Prahou od konce 70. let zcela volně proudily doslova davy agentů a kurýrů, dělaly si tu, co chtěly (ty davy) a setkávaly se s kým a kdy chtěly.

Průměrný počet slepic: 4 (2 hlasů)

Jo, to je divný, ale perfektně to sedí.

Nikdo tý bandě nevěřil. Každej tam čul nekalost. Kdyby to bylo doopravdy, tak je pozavíraj, než vylezou s tím svým pamfletem.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

to je teda fakt nářez.

Namátkou vybraná pasáž:

Vláda prezidenta Muhammada Mursího z Muslimského bratrstva v zemi ukončila éru sekulárního státu a jako
právní řád zavedla islámské právo šária. V důsledku zavedení šárijatských zákonů se země dostala v roce 2013
do těžké ekonomické krize. Kvůli tvrdě vymáhaným islámským pravidlům prudce klesly příjmy z turistiky a i další
ekonomická odvětví se dostala na pokraj zkázy. Během celoegyptských protestů proti islamistickému režimu v roce
2014 vládu muslimských bratří svrhla armáda. Po volbách v nichž zvítězil al-Sisí byl sekulární režim v Egyptě obnoven.

EU považuje al-Sisího za DIKTÁTORA (to jsem zvýraznil já), protože po vojenském převratu uvěznil řadu představitelů
islamistického režimu. Během vlády Muslimského bratrstva v Egyptě probíhaly tvrdé represe proti odpůrcům radikálního
islámu. Metody používané bezpečnostními a polovojenskými složkami islamistů mezinárodní právo označuje jako
ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI.
...........................

Nojo no, demolidskohodnotová EU a ta její obrana jejích oveček proti zlejm diktátorům. Apropo .... Asad už je aspoň
z části v očích EU omilostněnej??? Nebo je furt ještě tím krvavým genocidním diktátorem????

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Na začátku května zasedal bezpečnostní výbor PS, kterému přednesl PODROBNOSTI O CELÉ OPERACI ředitel BIS. Poslanci nic nerozporovali /ani výroky medií/a jejich následné usnesení bylo - postup bezpečnostních složek -tj. policejní ochrana starostů na základě ruské hrozby.
Babiše prý k razantnímu kroku přesvědčily argumenty některých členů vlády a představitelů bezpečnostních složek.
Vladimír Džabarov, dle agentury Ria Novosti "Moskva odpoví symetricky"
"Tento špionsko- zabijácký skandál rychle odpluje do minulosti, ale složky s materiálem této kauzy budou ještě dlouhá léta ležet v pracovních trezorech příslučníků načšich orgánů činných v trestním řízení", uvádí RIa.

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jak začal česko-ruský střet: Bývalí zpravodajci popisují, co může být za kauzou ricin
Jan Gazdík
Aktuálně.cz
před 3 hodinami

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

MUDr. Ivan David
5 hod ·

🇹🇷⚔️🇱🇾🇪🇬 Egypt mobilizuje armádu

Pět minut před půlnocí v noci na dnešek vyhlásil egyptský prezident Abdel al-Sisi ultimátům turecké armádě v Libyi a jim podřízeným oddílům džihádistů samozvaného premiéra Faiíze al-Sarrádže. Pokud do 48 hodin nepřistoupí na příměří, které nabízí Libyjská národní armáda (LNA), jíž velí polní maršál Chalífa Haftar, egyptská armáda a letectvo Spojených arabských emirátů spojí své síly na podporu LNA.

Podle řeckého serveru pronews.gr Egypt mobilizuje svoji mohutnou armádu. Již během neděle přicházely přes twitter od různých svědků informace o mohutném přesunu egyptské vojenské techniky k hranicím s Libyí. Velení egyptské armády čile přisouvalo na pozice i tanky Abrams M1A1, které Egypt vyrábí na základě licence zakoupené v USA. Další svědkové zdokumentovali přílet řady stíhacích a bitevních letadel na letiště u Libyjských hranic.

Vláda v Egyptě dlouhodobě podporuje LNA, protože džihádisté jsou jejich společným nepřítelem. V Egyptě v současné době vládne polovojenský režim, v jehož čele stojí bývalý náčelník štábu egyptských ozbrojených sil Abdel al-Sisi. Prezidentem se stal v roce 2014 ve volbách, které následovaly po vojenském převratu, jež zbavil moci Muslimské bratrstvo. K moci vynesly muslimské bratry v roce 2011 nepokoje označované jako Arabské jako.

V rámci série revolucí, které proběhly na severu Afriky, byl v Egyptě odstaven od moci dlouholetý prezident Husní Mubarak. V následných volbách zvítězila do té doby opoziční, a po řadu let Mubarakem zakázaná strana Muslimské bratrstvo. Tuto islamistickou stranu dlouhodobě finančně i materiálně podporuje turecká tajná služba MIT.

Vláda prezidenta Muhammada Mursího z Muslimského bratrstva v zemi ukončila éru sekulárního státu a jako právní řád zavedla islámské právo šária. V důsledku zavedení šárijatských zákonů se země dostala v roce 2013 do těžké ekonomické krize. Kvůli tvrdě vymáhaným islámským pravidlům prudce klesly příjmy z turistiky a i další ekonomická odvětví se dostala na pokraj zkázy. Během celoegyptských protestů proti islamistickému režimu v roce 2014 vládu muslimských bratří svrhla armáda. Po volbách v nichž zvítězil al-Sisí byl sekulární režim v Egyptě obnoven.

EU považuje al-Sisího za diktátora, protože po vojenském převratu uvěznil řadu představitelů islamistického režimu. Během vlády Muslimského bratrstva však v Egyptě rovněž probíhaly tvrdé represe proti odpůrcům radikálního islámu. Metody používané bezpečnostními a polovojenskými složkami islamistů mezinárodní právo označuje jako ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI.

Egypt spolu s Řeckem, Kyprem, Francií a Spojenými arabskými emiráty 31. 5. 2020 podepsaly dohodu o společném vojenském postupu proti turecké agresivní politice ve Středozemním moři. Počátkem letošního roku vyslal turecký prezident Recep Erdogan do Libye expediční sbor turecké armády, aby podpořil džihádistické skupiny, jejichž mezinárodním mluvčím je samozvaný „premiér vlády národní shody“ (GNA) Faís al-Sarrádž. Ten se prohlásil premiérem ještě během pobytu v exilu v Tunisu, odkud byl kooptován za společného mluvčího islamistických milicí, které ovládaly okolí Tripolisu.

Přestože Rada bezpečnosti OSN vyhlásila embargo na vývoz zbraní do Libye, na jehož dodržování mají ve Středozemním moři dohlížet lodě pod vlajkou EU, turecké vojenské námořnictvo s pomocí civilních nákladních lodí bez problému přepravily do okolí Tripolisu velké množství válečného materiálu. Turci na pomoc Sarrádžovcům naverbovali v Sýrii desítky tisíc džihádistů – řadu z nich tvoří dokonce veteráni milic Islámského státu, kteří před tím bojovali proti vládě Bašára Asada a proti kurdské samosprávě, jejichž milice YPG/YPG výrazně přispěly k pozemní porážce ISIL.

Současné kolo války v Libyi zahájila 2. 4. 2020 raketová palba na pozice LNA z turecké fregaty, která ukončila příměří sjednané OSN. Během společných bojů turecké armády a džhádistů z GNA proti Haftarově armádě podepsali turecký prezident Erdogan a samozvaný premiér Sarrádž smlouvu, v níž si rozdělili mořské dno kolem řeckých ostrovů ve Středozemním moři. V této oblasti se nachází ložiska plynu a ropy, která podle mezinárodního práva patří Řecku a Kypru.

Vojáci LNA dokázali 6 týdnů úspěšně vzdorovat útokům posíleného tureckého expedičního sboru a džihádistů. V polovině května se válečné štěstí otočilo. Recepu Erdganovi se podařilo přimět centrálu NATO, která je fakticky do mnoha uniforem převlečená agentura US Army v Evropě, aby pomohla Sarrádžovým džihádistům. NATO zatím pomáhá dodávkou špionážních informací nejen ze satelitů, ale i z odposlechů přes systémy SIGINT. Některé země NATO začaly rovněž Sarrádžově GNA dodávat zbraně, jejichž vývoz zakazuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která je závazná pro všechny země.

LNA nyní zřejmě nejvíce trápí nedostatek munice do protiletadlových raketových systémů ruské výroby, s jejíchž pomocí dokázala udržovat nadvládu ve vzduchu. Koncem května po boji do posledního náboje a posledního muže padla do rukou turecké armády raketová základna na západě země, z níž Haftarovci dlouho drželi v šachu turecké letectvo. Pravděpodobně přerušení přímých dodávek ruských zbraní a munice, které se v boji s tureckou armádou ukázaly být velmi účinné, způsobilo obrat ve vývoji války.

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 zahájila turecká armáda v Libyi útočnou operaci „Cesta k vítězství“. Po příjezdu několika námořních konvojů s další vojenskou technikou a čerstvými posilami Turci prorazili frontu u města Misráta a postoupili hluboko do vnitrozemí. V sobotu Turci dobyli město Sirte v jehož okolí se nachází 40% libyjských zásob ropy. Maršál Haftar byl v té době na státní návštěvě v Egyptě, kde zrovna jednal s prezidentem al-Sisím.

Haftar i al-Sisí z Káhiry společně vyzvali k obnovení příměří mezi džihádisty z GNA a Libyjskou národní armádou. Sarrádž výzvu odmítl. Po nedělním návratu Haftara do Libye LNA podnikla protiútok, kterým zastavila postup Turků přes Sirte. Během neděle turecká armáda přisunula na frontu těžké houfnice, jimiž kobercově ostřelovala město Sirte, tedy i civilisty. Haftarovi vojáci se snaží Turky zadržovat, ale podle pozorovatelů jsou bez ruské raketové techniky slabší než turecká armáda.

V noci na dnešek ohlášená pomoc Egypta by mohla situaci změnit. Egyptská armáda je vyzbrojena moderními zbraněmi americké i ruské výroby. Situace je o to zajímavější, že v sobotu 6. 6. 2020 oznámila libanonská agentura Al-Masdar, že Egypt uzavřel s Ruskem dohodu o prodeji nejnovějších radarových systémů Resonance-Ne schopných sledovat nejen letadla kategorie stealth, ale i nadzvukové řízené střely. Jedná se i o prodeji nových protiletadlových a protiraketových systémů.

Průměrný počet slepic: 3.8 (9 hlasů)

Dodnes nevím esli to sem furt strkáte z nerozumu nebo z fašistickosocialistického nadšení. Napište bárs co s te měla k vobědu.

Průměrný počet slepic: 1.3 (6 hlasů)

Jednou se mně podařilo zajet do Číny ve 3 sezónách po sobě. Já jsem tak trochu od stavby, a tak jsem se samozřejmě díval i na to, jak se v Číně staví. Možná, že teď netrefím tak úplně rok, musel bych se podívat do záznamů, ale přibližně +- rok až dva to sedí, jedná se konkrétně o lokalitu v provincii Guangxi:
- 2008: všude bambusové lešení
- 2009: všude trubkové lešení (Fe-trubky, "žabky", "čunčata" a podlážky)
- 2010: všude systémové lešení (Al/Fe stavebnice)

Takhle oni tam jedou. - A v Praze to bude podobně:
- 2020: zásobování automobily, převážně dodávkami do 3,5 t
- 2021: zásobování rikšami indické/čínské provenience
- 2022: etapu zásobování koňským/oslím potahem přeskočíme, neboť kůň/osel sere po silnici, a zboží začnou roznášet nosiči na hřbetě - asi jako na Térynu ve Vysokých Tatrách

Takhle my tady jedeme.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

" 2022: etapu zásobování koňským/oslím potahem přeskočíme, neboť kůň/osel sere po silnici, a zboží začnou roznášet nosiči na hřbetě - asi jako na Térynu ve Vysokých Tatrách"

V tomhle bodě se ale asi plete. V té době budou energie díky osvícené energetické protiuhlíkové politice EU tak drahé, že si koňské kobližky Pražané rádi sesbírají, aby je mohli v noci tajně spálit v kamínkách. Problém s koňskými/oslími exkrementy tudíž nevznikne.

Průměrný počet slepic: 4.5 (11 hlasů)

budou nám platit emisní povolenky a my tu budem mit čisťounko a nebudem muset nic dělat.

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

Kalous bude spokojen. Hřib taky, neb yžene všechna auta, nechá vytrhat tramvajový koleje a vybagruje asfalt. Pražští obléknou středověké kutny a skočí do škorní. Praha bude krásný skanzen. Turistický ráj.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

A navíc zachráníme Tibet!

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)

Ale dáme je na dávky a náklady budou nosit děti.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

hloupý a úplně starý, avšak úplně blbě starý, protože kdybyste byl úplně dobře starý, věděl byste, že koníkům a oslíkům lze podvázat pod zadní kýty slušivý pytlík, který ony kýžené exkrementy zadrží těsně nad pražskou dlažbou a majitelé těchto logisticky progresivních tvorů si úspěšně přivydělají prodejem biosložek soudruhům farmářům, kteří pak tímto ušlechtilým materiálem nahradí drahé dovozy téhož z Nýdrlendu.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Styďte se. Biosložky si vezme Nýdrlend, jako odpad, zaplatíme mi za to za zpracování a zpět nám pošlou bio rajčata, za pouhou polovinu měsíčního platu kilo.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

já si pamatuju z dětství, že koně měli i pytel pověšený u huby, aby se nezdržovali u koňských tankovacích stanic. Pokud by se pytel přední po vyprázdnění přehodil s naplněným pytlem zadním tak rychle, aby si toho kůň nevšimnul, získali bychom Bio equinus perpetuum mobile.
Po ověření v pražském bio equinus provoze by mohla začít experimentální aplikace na pražské sociálně slabší vrstvy - Bio homo sapiens perpetuum mobile. Sociální dávky by byly v tom případě samozřejmě nahrazeny právem nafasovat dva pytle ročně zdarma pro každého člena rodiny.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

cenu V. Havla.
Je úplně jedno, za co.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

... zatímco u nás se pomníky stavějí na oslavu fašounů, zrádců a rakouských degenerátů, v Anglii se vesele kácejí. Před dvěma dny otrokáře ze 17. století, který předtím, než zaklepal bačkorama, byl prodchnut šorošovským filantropismem a odkázal svůj majetek k bohulibým účelům, další v hledáčku na obrazoborectví je náš oblíbený kolonizátor (a později krev a slzy ronící premiér), který se s tím fakt nes... https://www.rt.com/uk/491185-destroy-statues-uk-colston-churchill-cromw…

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

takhle se mají bourat sochy,spontánně a z vůle lidu,ale na to tady neni vůle ani lid,tak museli nastoupit ti 3 NHK

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

pravda s těmi kolonizatory.Tuhle dávali porad o královské britské koruně.Honosná a plná drahých kamenů,ale zcela nakradená. Ani jeden drahokam nekoupili nebo nevydrazili,každý si prostě někde na světě vzali ,nikoho se neptali,nedovolili a privezli Až bude právem platit co bylo ukradeno má byt navraceno,zůstane bábě prázdná šperkovnice.

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Že bude celkem zajímavé, jak se u nás bude zase přejmenovávat, až některé provařené persóny nebudou u našich západních protektorů v kurzu. Mohlo by dojít i na Thatcherovou a Reagana, ale to bych už chtěl asi moc...

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.