Mnichov z vůle velmocí

Autor
Štítky

Představte si, že někdy na konci první světové je vám dvacet. Máte za sebou nějakou tu válečnou zkušenost a na jejím konci sledujete ty vlajkoslávy, jak přijíždí Masaryk. Český národ je samostatný. Maminka doma pláče radostí, tatínek chodí do práce lépe a radostněji, protože teď je to práce ne pro trpěného císařpána, ale pro vlast. Dědeček žmoulá v ruce Palackého, utírá si oči a děkuje pánubohu, že se toho ještě dožil Sokolové přebírají úřady, skauti provozují poštu, národ je na nohou. Po čtyřech stech letech pod Habsburky, po sto letech od Národního obrození, po čtyřiceti letech ústrků od místních Němců, češi mají svůj stát. 

Stát má bohaté průmyslové dědictví, má silnou legionářskou armádu, legiobanku, která si ukrojila kus z ruského carského zlata, má vlastenecké instituce, představitele domácího i zahraničního odboje, dostatek vzdělaných CK úředníků a v čele ó Velkomožného, dlouholetého profesora T.G.Masaryka. 

Nový československý stát se poměrně rychle zbaví pozůstatků války, stabilizuje měnu, zvítězí ve dvou krátkých válkách s Maďarskem a Polskem, dochází k obrovské výstavbě v novém stylu, který zřetelně oděluje předchozí rakouské období od toho současného samostatného. Vzdělání je na vysoké úrovni, učitelé jsou vážení lidé s nepochybnou (rovněž CK) morálkou. 

Tohle bylo vidět navenek. Takhle mohlo mnoho lidí vnímat První republiku.  Takhle ji vidíme dnes skrze Čapka, Peroutku a další. 

Nechci dneska psát o budoucích přehlížených problémech. Nechci dneska psát o třech milionech sudetských Němců, kteří by tu raději dál měli to Rakousko. Nechci psát o těžkém životě dělníků, nechci psát o tom, že na venkově vládli dál sedláci a byli do slova a do písmene páni nad životem a smrtí svých podruhů. Nechci zdůrazňovat, že vznikne komunistická strana, že Poláci dál pošilhávají po Těšinsku a Maďaři po Žitném ostrově. Nechci se zmiňovat, že policie běžně rozháněla demonstrace střelbou ostrými a že celá ta nová doba byla jen pro někoho. Ostatní dostali po nefungující naději v Boha naději v Republiku. Ale nic moc z ní neměli. 

Tyto problémy ovšem po válce měly všechny státy. Podíváme-li se na tehdejší Evropu, všude kolem na tom byli hůř. Náš stát se skutečně hlásil k idejím humanismu i demokracie a objektivně neměl moc možností, jak se vypořádat s problémy, které se pod pláštíkem národa pomaloučku kupily  a kupily. 

A pak přišla krize,  po ní Hitler a pak Mnichov. Generace, která vyrostla v ovzduší nové doby dopadla ve svém národním vzletu na tvrdou zem. A už se s tím nevyrovnali. Mnichovská zrada. 

Proč to tak celé bylo? Podle mého osobního vidláckého pohledu to bylo tím, že celý národ ve své euforii a budovatelském nadšení zapomněl, že náš stát vznikl z vůle velmocí. Noviny i knihy připomínaly především Masaryka a Beneše, ti se přece zasloužili o stát. Přečtěte si Peroutku i Čapka - Masaryk, Beneš a ti další, ti se zasloužili. Ale už mnohem méně se mluvilo o tom, že své blahosklonné ano řekla Francie a USA. ČSR vznikla z vůle velmocí. Tohle u nás nikdo nechtěl vidět. To přece národ se vzepjal.

Když budete číst prvorepublikovou literaturu, koukat na dobové filmy,  ale klidně i verše... musíte si toho všimnout. Dobová mýtizace vedla k tomu, že národ si přece své místo vybojoval sám díky legiím, díky krvi a mnohým obětem. To je samozřejmě pravda, velmocem jsme se hodili. Byli rádi, že za ně cedíme krev. A náš národ nadále nemyslel, že na začátku naší obnovené státnosti jsou deklarace, které podepsaly velmoci. Někteří zapomněli a jiní si mysleli, že je to tak už nafurt. Že naše právo na stát je nějak dáno logikou, shůry, od Boha, z hledisek morálních i politických. 

Náš národ včetně jeho apologetů na to rád zapomněl, ale velmoci nezapomněly. Tam v té Francii a Anglii si dobře pamatovali, že to oni nám "dovolili" mít stát. A proto si osobovali morální právo si ten náš stát ohnout jak budou potřebovat. Proto přijel na svoji misi lord Runcinan, který se tu choval jako to nejhorší prase. Proto si v Mnichově klidně všichni sedli a o nás bez nás podepsali rozsudek. Oni přece byli ti, kdo nám dali stát a oni nám ho zase přece mohli vzít. Proto se k nám choval přezíravě i Churchill - jemu nezáleželo na naší zemi, nějací čecháčci, co dělají problémy mu byli ukradení, jemu vadilo, že si Němci vezmou výzbroj našich čtyřiceti divizí. Proto během druhé světové jel Beneš do Moskvy se domluvit se Stalinem, protože Anglie dávala jasně najevo, že jsme opět jen trpěni a oni, ti velcí a silní budou rozhodovat o našem osudu. 

Proto je ten Mnichov takový předěl. Do té doby národ opravdu věřil, že má své místo na slunci a v Evropě. Do té doby budoval svoji budoucnost. Po Mnichovu už bylo všechno jinak. 

Po dvaceti letech euforie jsme byli vráceni do reality. Naše samostatnost byla od začátku do konce v podstatě jen iluze. Jsme tu mezi velmocemi a ony o nás rozhodují. Ať už jako Francie v roce 38, nebo jako Sovětský svaz v roce 48 a 68 a nebo jako Německo a USA po roce 89. Naše období vzepětí trvají jen krátce... To prvorepublikové trvalo ještě nejdéle a to vlastně jen proto, že po Velké válce nikdo neměl sílu ani chuť dělat nám problémy. Ale jen se tam na západě ti nadlidé zmátořili, už bylo všechno jinak. 

Můžeme si budovat stát, ale vedle nás jsou obrovské vojenské i hospodářské síly pro které jsme jen pěšák na šachovnici. Jistě, jsme jim užiteční, ale všichni tam mají dávno někde v sobě, že jsme vznikli z jejich souhlasu a podle toho se k nám chovají a budou chovat. Britové nehlasovali pro Brxit kvůli cizincům z Pákistánu, ale kvůli Polákům a vůbec slovanům, co jim berou práci. My jsme pro ně pořád dnes a denně podlidi, kterým oni z milosti dali stát. 

 Optimismus není na místě. Proto už se po Mnichovu národ nikdy nenarovnal. Díky Mnichovu došlo hodně lidem, jak na tom doopravdy tady uprostřed Evropy jsme. A těm, co to nedošlo, ti dostali svůj další Mnichov v šedesátém osmém a komu to ještě nebylo jasné, ti dostali svůj rok 89. A protože dneska už to zase není leckomu zřejmé, brzy dostaneme další lekci o vděčných spojencích na Západě i Východě.  

Že to tak není? Že máme svobodu a demokracii? Tak se podívejte na naše volené představitele. Jak se Babiš kasal, že vyhrál volby s třiceti procenty. A pak jel do Německa a tam mu Merkelová vysvětlila z čí vůle může vládnout. A námi zvolení europoslanci pěkně hlasují, jak jim je nařízeno z Brusele. A naši ministři podepisují prý právně nezávazné dokumenty, ale podepisují o sto šest. V Británii si vymyslí povídačku se Skripalem a naše orgány přikyvují tak horlivě, že se jim div hlavy nevykloubí. Volby jsou hezká věc, ještě nám je nechali... ale běda když si zvolíme něco jiného než si přeje Německo a Brusel... Ostatně Maďaři by mohli vyprávět. 

Všimněte si, že jsme se hned po Mnichovu vrátili k tomu, co jsme dělali za Rakouska a na co máme čtyřsetleté vlohy. Trocha ohýbání, hodně švejkování, elitám se principiálně nevěří a každé spojenectví je sice na věčné časy, ale ani o hodinu dýl. Ne náhodou je Švejk naše národní kniha. Tohle bylo naše přežití a i když jsme si spolu s Masarykem i Benešem dělali iluze, že to bude jinak, tak nám to v Mnichově vysvětlili.  Národní uvědomění je především naše řeč, kterou se cizinec nemá šanci naučit a jakýkoliv cizinec pokoušející se maskovat češtinou je odhalen po druhé větě. 

Mnichov byl národní tragédie, ale zase ne tak velká. Jen nás vrátil tam, kde jsme byli celá staletí a kde zatím zůstáváme. Do toho soukolí velkých sil, které se sice občas ovládnou tento prostor, ale nikdy neovládnou tento národ. Které sice využívají naší šikovnosti a berou si naše zdroje, ale nikdy nedostanou naše srdce a i kdyby se na hlavu stavěli, nikdy jim ty jejich hezké ksichtíky a přátelské řečičky neuvěříme. Mohou nám možná i vládnout, ale nikdy jim nebudeme podléhat i kdyby se katolická církev čtyři staletí na hlavu stavěla, Česká televize měla ještě dvakrát tolik peněz a Babiš dvojitého guru Máru. 

 

 

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

co jsem napsal pod předešlým článkem.
Kecy o ohýbání páteří a lámání zad jsou jen prázdnými plky těch, kteří se ohýbají a lezou do prdele svým šéfům nejvíce ze všech. A myslí si, že když o tom budou pořád mlít pantem, nikdo si nevšimne, že jim z šéfovské prdele čouhají jenom boty.
Mnichov byl pro nás v konečném důsledku vlastně ideálním stavem. Po šesti letech jsme se elegantně zbavili 3 a půl mio germánsky žvanících vymaštěnců, kteří nám - Čechům a Slovákům - programově a soustavně ničili náš pokus o vybudování vlastního státu.
Cena za to byla vpravdě baťovská. Pouhých 360 tisíc vyhaslých životů. Ať nežeru - kdyby to bylo 9 : 1, pořád by to byla královská výhra. A každý z opravdových vlastenců by po takovém výsledku tenkrát (v r. 38) skočil jak slepice po flusu.
Takže začátek sice vypadal strašlivě, ale po nějaké době jsme zjistili, že jsme vlastně vyhráli BINGO!!!
Protože kdyby mělo dojít k "vyčištění sudetských prostor po zlém, dejme tomu formou občanské války, byl by to masakr vpravdě strašlivý. Na obou stranách. Takhle nás to nestálo skoro nic.
Jistě, teď všichni začnou hulákat, že by, co by, kdyby, bla bla bla.
Kdyby jsou chyby. Za to, že jsme tu měli 40 let soudruhy, máme dnes dost rozumu a pudu sebezáchovy, abychom byli schopni rozeznat, že Německá Jůnyje kráčí odhodlaně vpřed k zářným prdelím.

Zatím bez slepic

Targusi,
mýlíte se, z análních řiťolezců nevidíte boty. Uvidíte je, když šéf otevře ústa, protože až tak daleko se vyšplhali druhou stranou.

Zatím bez slepic

Zapomínáš jednu věc, měli jsme Beneše, kterýmu sice dneska z obou stran nemůže hodně lidí přijít na jméno, ale v reálu to byl on bez výstřelu, který mezi 1938-1945 prakticky pro ČSR vybojoval co máme.

A dneska bohužel podobného politika nemáme, mají ho madari a polaci, my ne :(

Zatím bez slepic

Zatím bez slepic

A couple of steals in his Collection, in the first quarter, and the two steals to garage a total of 106 times from the playoffs career steals, which transcends the rick Barry, became the steals in the history of the warriors team from the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his or her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff record list. Distance comes eighth Chauncey billups, he additionally only six three factors.

37 points in solely three games, came one's, and this is his this year, including playoffs) 9th score 35 + activity with three alone, in excess of 7 times of Russell westbrook, the surface of the league.

So many record the 1st world war, there is no doubt that the game can be reportedly the garage in this series played the top game. The first 3 games, garage is averaging 35. 3 points and four. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% and also 35. 3% from several, compared with the frequent season shooting stage, some degree of decline, even so the game, garage completely nuts. The blazers in various players to hound your pet, but no one may disturb his rhythm. Storage area, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point line out hand, hit [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] several goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the old garage, it also appears to get son's playing god seem to be some incredible performance. The lens towards old garage, he could hardly help but shook their head.

Of course, regardless of what other people think, garage three points for own performance with utter confidence. In the next quarter the warriors along with 88-58 big lead your blazers, garage outside the three-point line again, the ball faraway from the one hand, he turned back field, the ball firmly in the basket, the whole upheaval. Can put the three points in this particular state, the other gathering can say what?

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane Targus.
Souhlasím.
Vždy je to špatnými politiky a ti současný hrůza.
Mne jen u toho napadá,nebyly jsme poněmčeny,tak budeme poturčeny a zase jsou u toho špatný politici s celé Evropy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane Vidlák, tentokrát podepisuju každou Vaši větu, nelze to vystihnout líp. Jenom - vznik republiky místo "také z vůle velmocí" by bylo vhodnější "především z vůle velmocí", vždy se potvrzuje "divide et impera"

Zatím bez slepic

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

insegnante.
Nebo také,rozděl a panuj.
Proto všechny ty události před první světovou válkou,nedopadly podle přání Roschildů a Rokeffelarů,tak musela přijít první světová válka.
Vznik naší republiky,byl důsledek první světové války,na její vznik jsme měli nárok,po staletí budování České národnosti.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vznik Československa v roce 1918 byl největší převrat, nezvětší prudká změna orientace od Bílé hory. Z orientace a svázání s národ střední Evropy jsme se navázali na Francii a VB. Jak píše Vidlák, Šlo hlavně o vůli velmocí a v druhé ředě o vůli národa. V podstatě jsme byli vytvořeni jako klín vražený do německého týlu.

Celou I. republiku jsme dělali francouzskou politiku až do 38., kdy nás Francie a VB bez mrknutí obětovali vidině otevření cesty hitlerovskému Německu na východ.

Následná německá okupace byla podle mého pro Český národ nejnebezpečnějším obdobím v historii - Němci byli připraveni nedopustit opakování "českého klínu". Každý by si měl jednou ročně přečíst Heydrichův projev.

To, co následovalo po válce, bylo přirozeným a jedině možným vyústěním předchozího. Sovětský svaz byl správně vnímán jako zachránce naší národní existence a orientace na něj nyla z tehdejšího pohledu přirozená. Klín tehdá změnil majitele. Nutno ale říci, že Rusové pro nás nikdy oproti Němcům i přes události v 68. neznamenali a ani dnes neznamenají ohrožení.

Je otázkou, co dál. Dnes jsme ekonomickou kolonií Německa, co ž není dobře, EU, která se zdála být řešením naší cesty, se ukazuje být problematickou. Oproti tomu se ukazuje, že ve střední Evropě existují v regionu minulého Rakouska Uherska společné názory a zájmy.

Co dál, co s tím?

Zatím bez slepic

Zatím jsme v naší novodobé historii byli buď politickou kolonií, nebo ekonomickou. Poprvé máme nakročeno stát se, nebo spíš, již se stali, ekonomickou kolonií Německa a politickou kolonií Evropské Unie. Jedno horší než druhé.

Soudím, že Evropská Unie a Německo musí být zrušeno.

Zatím bez slepic

Už jsme se kolonií stali. Vyčkejme na nějakou pořádnou krizi nebo technologický skok, ty minulé jsme už promeškali. Naší realitou je hospodářská závislost na Německu a politicky na Bruselu. Však se zhroutí jedno i druhé, stačí počkat. EU bude první.

Zatím bez slepic

správně se říkalo "zničeno".
Nevím, jak kdo, ale já v tom nevidím pro sebe problém.

Zatím bez slepic

No, chtěl jsem být trochu korektní, ale pravda, je třeba být historicky přesný a nenechat se vtáhnout do toho korektního blbince.

Evropská Unie a Německo musí být zničeno!!

Zatím bez slepic

A někteří politici vkládají dnes stejnou víru v USA. Budou zklamáni, jako ti, kdo vkládali víru ve Francii nebo SSSR. Jen pomatenci dnes věří v demokratičnost Němců. Nacisté ukázali, jak rychle to mohou změnit.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pokus stát se koněm Američanů ve střední Evropě byla snaha u nás instalovat radar. Podle logiky - Na poli šachovnice, na kterém leží americký kámen, nemůžou protihráči umístit bez boje svoje kameny. To ale není tah proti německé dominanci. Samotní Němci mají na svém území nevím kolik amerických vojáků na nevím kolika amerických základnách.

Je nutné snížit závislost na Německu spoluprací s jinými silnými hráči. Tím směrem jde snaha Zemana a jiných. Je okolo toho povyk. Aby nebyl. Jestliže jsme ekonomicky závislí na Německu, jsou Němci také obráceně také závislí na nás. Kecy, že by vzali svůj průmysl u nás a odstěhovali ho jinam, jsou jen kecy.

Také pomohlo podle mne užší navázání se na bývalé členy Monarchie, když to nevychází s EU. Jako část většího celku s vlastními prioritami by jsme se mohli vymanit z postavení klínu, kteří si silní prodávají.

Zatím bez slepic

Jen samotné přestěhování montovny (a nepočítám do toho výstavbu nové haly a zaškolení nových lidí) stojí kolem 200 mil. CZK. Takový typický český podnik od 100 do 400 zaměstnanců. Němci to neudělají, protože ty české montovny mají příliš výhodnou polohu vůči Německu a Rakousku. Protože dnešní kamiony dopravující zboží pro automobilový průmysl přepravují spíše vzduch a objem než hmotnost (taky se těm kamionům dobře jede - tam vezou nějaké díly v přepravních obalech, zpátky ty přepravní obaly a mezi tím spousta vzduchu), je každý kilometr jízdy navíc znát. To by musela být hodně levná práce jinde a hodně drahá u nás, aby se vyplatilo podnik přestěhovat. Nedojde k tomu. Přirozeně bude v ČR vždy převaha spolupráce se sousedními zeměmi a snahy vlády podpořit i vzdálenější investory jdou správným směrem.

V4 by se mohla pod tlakem Bruselu sjednotit v jeden celek s užší spoluprací samostatných států. Ale bude to fungovat jen do doby, dokud bude tlak z Bruselu. Až pomine, i V4 pozbyde na významu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

z delšího pohledu do minulosti. A pak uvidíme, že v 1.500 let dlouhé historie našeho pobytu v české kotlině bylo takových Mnichovů hafo. A přežili jsme je. Jako jediný slovanský národ nejzápadněji zakousnutý do Německa. Soupeření s desetkrát silnějším národem tu bylo stále. A často šlo o vyhubení národa, třeba během 30ti leté války. Je fakt, že během II. světové to s námi bylo o fous. Stačilo, aby Hitler začal Barbarossu o měsíc dřív a byl u Moskvy v říjnu 1941. Nakonec především díky Stalinovu SSSR jsme genocidě unikli. Rok 1968 podle průzkumu ČT považují lidé v počtu o 1% vyšším za horší, než Mnichov. Holt propagandě se něco podařilo - u blbců.
Poučení z toho všeho je jediné, státy nemají přátele, ale jen současné, nebo budoucí nepřátele.
Takže poučení

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

a málem se mu to povedlo i s námi. Jen co by vyřešil věc s židy, byly by na řadě podřadné rasy, především na východě. Rusové o nic takového neusilovali, takže přirovnávat 68 k protektorátu je nesmysl.

Zatím bez slepic

Spočtěte si laskavě počty vyhubenných slovanských národů a porovnejte to s počtem vyhubených Židů - samozřejmě v porovnání s počtem před začátkem jejich - dejme tomu vybíjení. Bizoni se taky vybíjeli, že ano.
Židé měli jednu významnou nevýhodu - jelikož jim všichni ve středověku i v tzv. novověku zakazovali z politicko-hospodářských důvodů řemesla, zůstalo na ně bankovnictví, resp. obchod. Tudíž zbohatli, páč jim jejich náboženství a tradice nedovolovaly všecko rozfrcat.
A zároveň měli jednu významnou výhodu - Hitler je musel nahánět po celé Evropě, tedy kam na ně dosáhl. Tudíž jich nestihl pomordovat tolik, jako by byli na jednom místě. Jak se to stalo třeba Bělorusům, Polákům, Ukrům, abych byl konkrétní.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Je mně velmi divné, že naši tzv. čelní politici vůbec nepřipomínají Mnichov a 29. - 30. září 1938. To se s komentáři k výročí 21. srpna 1968 vůbec nedá srovnat. To už nás všichni prodali Němcům? Nebo Angela Merkelová zakázala Miloši Zemanovi o Mnichovu mluvit? Miloš Zeman v těchto dnech dělá velkou politickou chybu, ale už byl podruhé zvolen prezidentem, tak na mínění jeho voličů nezáleží. A co Andrej Babiš? Taky mlčí? Nebo M. Kalousek s M. Němcovou, K. Schwarzenbergem, J. Štětinou, J. Pospíšilem? Vždycky mají plná ústa řečí k jakémukoliv pšouku v Bruselu, a najednou mlčí?
Komu se hodí, aby se na zvěrstva nacistů a sudetoněmeckého Freikorpsu zapomnělo? Jsme již přiřčeni do další tisícileté říše národa německého? Jsem z české politické reprezentace velmi zklamaný. Po těch připomínkách k 1968 jsem očekával stejnou názorovou vyváženost vůči Mnichovu 1938. Ale za týdne jsou komunální volby a prohlédnu si, jak se který kandidát vyjadřoval o Mnichovu 1938. Vždyť je to chvíle, kdy český národ ztratil málem svou existenci a stačilo k tomu velmi málo!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jenom pro připomenutí, tu podporu Francie pro vznik Československa dohodl Milan Rastislav Štefánik, hoch z malé vesničky na Slovensku, který to ve Francii dotáhl na generála. Ale to nic nemění na skutečnosti, že Francouzi po dvaceti letech neviděli důvod pálit si prsty kvůli Čechům.
Ještě jedna perlička k tvrzení, že cizinci nemají šanci naučit se pořádně česky a prozradí se nejpozději při druhé větě. Před léty při zájezdu s CK do Egypta jsme měli místního průvodce. Ten se prozradil tím, že mluvil tak dokonalou češtinou, jakou jsem nikdy předtím ani potom z ničích úst neslyšela, včetně přízvuku na správné slabiky. Vystudoval Češtinu na univerzitě v Káhiře.

Zatím bez slepic

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nejpravděpodobnější hypotéza Štefánikovy smrti je akce francouzské zpravodajské služby, v té době byly letecké havárie její specialitou.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Souhlasím, nejakceschopnější z toho triumvirátu, s osobními styky a charismatem.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

V zasade suhlasim s clankom, ale so zaverom rozhodne nie.
Ano - velmoci nas predali. Nie - velmoci za to nemozu. V konecnom dosledku za to moze priposranost Benesa, ktory sa neodhodlal na ozbrojeny odpor.
Vo vacsine knih je napisane, ze nemecka armada v tom case nemala na to, aby prekonala ceske pohranicne betonove pevnosti. Zaroven mala CSR prislub o pomoc zo ZSSR, ak by o nu poziadala. Takze v konecnom dosledku si za vysledok Mnichova mozeme vsetci byvali cechoslovaci, lebo sme nemali gule na to ist na hranu rizika. Hitler gule mal. Stalin gule mal.
Mozno gule robia narody velkymi a malymi. Vidlak - vzhladom na svoj literarny talent by sa moho fundovane zamysliet aj nad tymto aspektom... teda ak bude mat chut napisat nieco co nepotesi oko cloveka zijuceho v cesko moravsko sliezko slovenskej kotline :D

Zatím bez slepic

Asi bych tolik nevěřil blbečkům od zeleného stolu.
Zkuste se mrknout na Vidlákovo hnojiště v příštích dnech. Něco o tom tady bude. Tedy doufám...

Zatím bez slepic

kludne si to vyjasnime
Hitler mal gule od polovice 30-tych rokov si robit co chce..a s jedlom mu rastla chut.
Stalin, ak by sa zachoval ako Benes a sice ako bez guli ... tak Nemci su na Vianoce '42 v Kremli a polovica z nas by sa nikdy nenarodila...a ani Vidlak :D
I ked to vyzeralo ako jasna katastrofa a mnohi si kladli otazku ci to ma zmysel ... tak Stalin, Zukov a rusky muzik bojovali.
Cesi sa posrali. (Samozrejme..aj Slovaci - to nie je narodnostna problematika, ale konstatovanie skutocnosti - takse v tomto mere klud :) )

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ještě mi nebylo 100 let, ale třeba i bude... .
Se vznikem Československa mám spojeno hlavně to, že tatíček byl sice zvolen v roce 1918 prezidentem, ale ještě měsíc cestoval se svými přednáškami po USA a do své nové samostatné vlasti se vrátil vlakem přes Dolní Dvořiště a "Budějce" až těsně před Vánoci. Je zajímavé, že ti, co tady riskovali v nejlepším případě kriminál a organizovali první dny nového státu (a je jedno, jestli se jmenovali Kramář, Rašín nebo Šmeral) "nemají zásluhy o stát...! A takhle to pokračovalo i dál. Mnichov nám ukázal, že jsme malí a možná pod rozlišovací schopnosti velkých politiků, ať už spojenců (Anglie, Francie), "nesnášenlivých nepřátel" (Německo) i nových nepřátel (Itálie) či dočasných spojenců spíše těch druhých (Sovětský svaz)...! Jedno ponaučení do života nám to ale dalo. "Mnichovanství". V zasněženém březnu 1939 plné ulice zoufalých pohledů a potají zvedaných pěstí, v dalších měsících se stejný dav rychle přizpůsobil novému řádu nového útvaru (protektorátu) a větší nenávist, než uniformy (hnědé či černé...) začala probouzet skutečnost, že sousedka si přivezla vajíčka či máslo z venkova, nešlo vždy o udavačství či kolaboraci, ale Ti, kteří to občas udělali, si to pak uměli rychle v "akčních trojkách" po osvobození vypořádat s těmi, kteří to na ně mohli vědět. Jak se dívat s hrdostí například na vlastní uměleckou garnituru, která v petici přímo v únorových dnech 1948 žádá Beneše o přijetí demise ministrů a umožňuje tím vznik vlády Gottwalda, přičemž mnozí z nich později podepisují další a další dokumenty (zleva či zprava)... 2000 slov, antichartu, později se stávají občanskými "fóristy", atd., atd. "Mnichovanství" je dnes mezinárodně uznávaný termín, kterým jsme obohatili světový slovník pojmů, stejně jako později tunelářstvím... ! Příliš optimismu nám naše historie nedává. Často myslím na to, že první větu zneplatním tím, že se vypravím do Holandska zakoupit si injekci eutanazie ! Ale než to udělám, ještě chvíli budu číst Vaše názory - jsou nejen vesměs dobré, ale maistreamem tohoto státu nešířené! Ach jo!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Throw three points seriously isn't the whole garage every day work, and don't forget, Stephen curry is this team in assists as well as steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 within the league and the playoffs <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> is usually averaging 9. 3 assists because league the first! Let's imagine a photo, 40 minutes per game from the Treasury, attack launched dozens of times, there are always a number of ball he wasn't inside the outside, but the baseball inside, attracted a increase... What will happen after that? There was a man they can tell you the answer, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> he called clay : Thompson, from the glowing state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 time to contrast the shed and ray Allen in '05 -' 06 -- Allen into 269 3-pointers, and he could be the Seattle supersonics. In which year, Allen's 269 connected with 653 three-point shots, chance 41. 2%, as Stephen - 272 of 600 shots in his Arsenal, as high as 45. 3%; That year, Alan ball attack produce 3 ratio is a lot less than a quarter, compared using 38. 6% in repository; That year, Allen's assists the telephone number 3. 7, less compared to Treasury for three aids. So the outline, the image of alternative 3-pointers hand down the garage outline: he not merely completed the sharpshooter backdrop, his teammates for the creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities at the same time, through the ball cutting-edge, stopped for no facilitates 3-pointer of shots. Also, he also can complete assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, will urgent stopped, can create more opportunities to some others, this star, unique! Now i am <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> afraid, just use "striker" two words are actually unable to define Stephen curry, also have to be in with a "great" rhetoric.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>ultra boost 4.0</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.lebron-16.com>lebron 16</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>Nike lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving basketball shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram fivefingers</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Half-court completed,<a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> the garage 12 items and 4 rebounds 6 helps, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 contains the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even the one-on-one hit his factors. In this series, OuWenBen really should have certain advantages in counterpoint, like the finals last year, since the season of Christmas conflicts, with their strong particular fortunes turned.

But today the warriors from the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> to get the rhythm. Actually, today usually was clay - Thompson Lord Owen, although Owen hit a dead when in front of him, but clay height reach or to a certain extent, limits the Owen's episode. In only a few times industry by storm single singled out within his Arsenal, although Owen offers good performance, but also it's hard to come back for a knight.

Total play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists from the Treasury, 6 of 11 three-point <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> photographs. 24 points and 3 rebounds, two assists, Owen has scored 17 points in the first half, he scored seven points within the second half. Facing the big four in the mighty, and only Eileen Owen in one-on-one get garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.airjordan32.us>jordan 32</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.kd11.org>kd 11 shoes</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>nike kobe shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>pegasus 35</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche shoes</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebron-16.com>lebron 16</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron Shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>harden vol 2</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Finals past season, Arsenal's performance <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> is just not very ideal, although your data well, but the efficiency seriously isn't high, and his back pass error, defensive irvine was made key 3 points have become a "black spots" second, apparently, in hope that with this to prove himself.

Absolutely no, after the opening, the three points within the database and didn't reach two shots, on the particular contrary, the knight three points would hit numerous over there. Garage or target defense, he para which includes lebron, Irwin, JR., has become people already, also possess successful prevention.

In transferring, did well in the Treasury, the ball to your teammate are fed properly, but Mr Chu in numerous opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble towards frontcourt, rhythm, but he's confident the take some steps away from the three-point line and necessary to make <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> movements, the ball! This can also be the warriors in the primary 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the bottom again in a 3 details!

It is worth mentioning the opening, the garage proper arm was wearing a new black gear, it is also because his right elbow in the game before the old injury incorporates a relapse, however, with the game, he has to pull off protective devices. Gear, it seems, has affected the handle, before he took off once i feel much better.

With against lebron James, the defense does very well in the Arsenal, but after he was lebron was an adolescent knocked out, the referee offers <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> blown the garage preventing foul, garage on the ground is various, make action towards referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, lots of people all the method up his defense, as well as lebron, but Treasury first in all sorts of dazzling dribble move Thompson, after air and rival collision cases, the hard to score.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kd11.org>kd 11 shoes</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7 Football Boots</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.us>nike kyrie 3</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7 Cleats</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram</a&gt; <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design shoes</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>harden vol 2</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.lebron-14.us>nike lebron 14</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Shed, 26, is one <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> from the largest child, dell -- garage in 2002, his or her dad announced over of sixteen years of career, finally handed over 40. 2% on threes report card. From a quite young age, Stephen round the shooting learned how to shoot for the feet of the master, when dad refused to adopt him to the hornets instruction, Stephen will be pursed oral cavity, not because can't go to see those big-name players, the old you are, but because he also need to be with my dad, to apply his shot.

At the age of 9, garage is of her own <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> amateur league teams involving players, only if the coach must outside shot collapse for the opponent's zone will always be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when When i was a defense professionals, all start from there. "

To go time for <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> the original text, if the garage near the ball in midfield, people tend to overlook essentially the most important thing: pool ball skills. Sonya, thanks in order to his mother, then the 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again as well, she was in secondary school played point guard, embracing the volleyball after in to the campus of Virginia technical, and meet the shed there's father. "If I dribble for the coast, I have to decide on to shoot or complete, it's my limit. "Dell mentioned, "people started for Stephen impression is all they can beautiful posture hit pictures, but before becoming some sort of striker, he already was a better control player, people tend to ignore it. After their dribble shot, is I the most wonderful moments. Thanks to his mother. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron shoes</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.lebron-16.com>lebron 16</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie shoes 3</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.airjordan32.us>jordan 32</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock</a&gt; <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron shoes</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.kd11.org>kd 11 shoes</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost uncaged</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Finals final season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] isn't very ideal, although the data well, but the efficiency is just not high, and his returning pass error, defensive irvine was made key 3 points have grown a "black spots" minute, apparently, in hope that with this to prove himself.

Simply no, after the opening, the three points from the database and didn't struck two shots, on the particular contrary, the knight several points would hit several over there. Garage or consentrate on defense, he para which include lebron, Irwin, JR., has become people already, also have successful prevention.

In transferring, did well in the Treasury, the ball to your teammate are fed properly, but Mr Chu in lots of opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble for the frontcourt, rhythm, but he or she is confident the take some steps away from the three-point line and it's necessary to make [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] actions, the ball! This can also be the warriors in the very first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances for the right side of the base again in a 3 factors!

It is worth mentioning that this opening, the garage proper arm was wearing a black gear, it is additionally because his right elbow inside the game before the old injury has a relapse, however, with the overall game, he has to lose protective devices. Gear, it seems like, has affected the manage, before he took off after i feel much better.

Inside against lebron James, the defense does very well in his / her Arsenal, but after he was lebron was a little daughter knocked out, the referee offers [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage stopping foul, garage on the earth is various, make action for the referee said lebron shoulder.

In breakthrough, garage is additionally a difficult moves, all sorts of people all the approach up his defense, which include lebron, but Treasury first in a myriad of dazzling dribble move Thompson, following air and rival wreck cases, the hard to score.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.