Neodvolatelní

Autor
Štítky

Když v roce 1914 začala První světová válka, se dvěma výjimkami v ní bojovaly v podstatě demokratické mocnosti, které měly prakticky totožné demokratické instituce, jaké existují dodnes. Absolutistou (s reformami) byl vlastně jen ruský car a turecký sultán. Ostatní státy byly republiky a konstituční monarchie. 

Británie byla stejnou konstituční monarchií jako dneska - vlastně úplně stejnou. Rakousko-Uhersko mělo funkční parlamentní systém s premiérem a císařem, který byl v podstatě stejnou ikonou, jako jeho vrstevnice královna Viktorie. Francie byla republika. Německo mělo císaře, ale byla to také spolková země s zemskými parlamenty, Reichstagem a funkčními instituty na podobné úrovni jako dneska. USA měly jen o nějaký ten ústavní dodatek méně.

Přesto se tyto ve své době nejvyspělejší země světa dostaly do vzájemného konfliktu, jehož dozvuky pociťujeme dodnes. Navíc šlo o válku, která byla tak neuvěřitelně drahá i pro vítěze a tak málo vyřešila, že bylo nutné ji za dvacet let vlastně zopakovat.

Čím to, že v demokratických zemích bylo možné plýtvat miliony životů i miliony peněz na neúčelné vojenské kampaně, které nevedly k vítězství? Jak je možné, že se země s demokratickými institucemi dostaly do vzájemného klinče ze kterého neexistoval ven jiná cesta než totální válečná ekonomika, strašlivé ztráty a nakonec vítězství strany, která měla o trochu větší továrny. Ale bylo to jen tak tak. 

Inu, není to zase tak těžké. Prakticky každá ze zúčastněných zemí měla mechanismus, který vzápětí po vypuknutí války předal veškerou moc generálům a generálním štábům, proti kterým nebylo odvolání. Tyto štáby pak postupným přechodem na válečnou výrobu získávaly stále více moci a vlivu i na civilní sektory, že netrvalo dlouho a válečná mašinérie se obešla bez voleb i politiků. Postačili průmyslníci a vojáci.

Jak tento systém vznikl? V devatenáctém století došlo na několik krátkých bleskových válek, které vyhrála strana, která byla lépe zorganizovaná, dokázala rychleji zmobilizovat větší množství mužů a organizovaněji je nasměrovat na bojiště ideálně nasycené, odpočinuté a bojeschopné, pak zkoordinovat několikadenní generální bitvu, udělit si medaile a odejít do armádní výsluhy. Měl to být univerzální recept na vítězství - krátkodobě předat vládu vojákům, kteří podle předem schváleného plánu provedou akci, která povede k vítězství. 

Nikoho - ani císaře, ani poslance, ani premiéry, ani veřejnost nenapadlo, co by se mohlo stát, kdyby válka trvala déle a musela se vést i z jiných zdrojů než z toho co bylo nahospodařeno v mírovém období. Když se tak stalo, nebylo pro nikoho cesty zpět. A tak se válčilo, přibývalo štábních důstojníků - tedy armádní byrokracie, která se postupně zmocnila rozhodování o každém prdu, na frontě i mimo ni aby nakonec generální štáb rozhodoval o všem a každém. Za poměrně krátkou dobu už si pak štáb sám určoval cíle a jeho zájmy vedly do každé vesnice i továrničky na periferii. 

Politici se zase objevili až ve chvíli, kdy se bouřili dělníci, obyvatelstvo mělo hlad, docházelo ke komunistickým revolucím, bouřili se vojáci a začalo to vypadat, že by také nemuselo být vůbec žádné vítězství na žádné straně, jen další Velká francouzská revoluce pod komunistickou taktovkou a v celoevropském měřítku.

Proč o tom píšu...

Všimněte si, jak podobně je zorganizovaná i naše vaše matička EU. Máme tam sice demokraticky volený parlament, ale ten jen schvaluje to, co mu předloží evropská komise, kterou nikdo nevolí. Ta komise je prostě  generální štáb, kam se člověk dostane za zásluhy, který je státem ve státě, má  svoje zájmy i svoje možnosti. Je to taková liga výjimečných, která bez problémů schlamstne jakéhokoliv Špidlu i Jourovou, protože je vyzvednou nad ten špinavý národní plebs a dostanou se do úplně jiné kasty. Kasty, která doopravdy rozhoduje, není možné ji odvolat, regulovat a tedy ji ani kárat či trestat.

Máme sice demokracii, ale postupně proběhl proces, který dlouho nikomu nevadil a naopak se zdál být efektivní, případně byl kdysi politickým kompromisem, který nám vyprofiloval moderní verzi generálního štábu podle pravidel První světové války. Štábní důstojníci se postupně zmocňují rozhodování o každé prkotině, jejich ruka sahá až k jednotlivým vojákům (obyvatelům), rozkazy přicházejí shora, vůbec nereflektují skutečnou situaci na bojišti, ale je nutné je splnit, pokud člověk nechce být postaven ke zdi (politicky i lidsky zničen).

Všimněte si, že sledujeme všechny způsoby nefunkčního odporu proti takovému systému, přesně tak jako to popsal Remarque, Hemingway i Hašek. Rozkazy musejí být splněny a není odvolání a tak někteří švejkují, jiní se pokoušejí hrát si na hrdiny, další dezertují. Jiní si v tom našli teplé místečko, jsou přisáti k cecíku  vůbec jim nevadí, že obyčejný vojcl kolem nich se má hůř a hůř. Jiní stoupají po mocenském žebříčku této struktury a doufají že jednou budou mezi těmi výjimečnými tam na štábu, nebo jim alespoň budou dělat poskoky, protože poslouchat znamená mít podíl na moci svého pána.  

Většina lidí ale není ani Švejk ani hrdina od Zborova. Snaží se prostě jen přežít další den, neuvažují o velkých souvislostech, nerozplétají nitky. Jak taky, když prostě jen musíte kopat dokolečka zákopy a modlit se, aby vás to netrefilo a nemáte žádnou možnost z toho utéct. 

Stejně tak si všimněte, jak podobné je to s první světovou i  tam dole. Rozkazy se sice plní, ale jaký strach mají důstojníci ze štvavé propagandy. Proto ten boj proti letákům (fake news) a informacím všeobecně. Aby náhodou ten obyčejný hloupý vojáček nezačal věřit na nějaký mír a bratrství. A ještě hůř, aby nezačal věřit v bratrství s nepřítelem. Letáky obsahují velmi naivní věci, ale když sedíte v tom životním blátě, nikdy nevíte, kam se vaše naděje upře. Ale jisté je jedno, pokud se to nebude hlídat, obrátí se hněv těch dole proti těm nahoře a tomu je nutno stůj co stůj zabránit. A samozřejmě se tomu nezabránilo ani tenkrát v zákopech i když za komunistickou propagandu byl trest smrti.

Dneska jsme na tom podle mě jako v roce 1915. Už máme první ztráty i první vzbouřence, ale stále ještě všechno vypadá v pořádku. Ti nahoře nás ujišťují, že všechno co se děje je jen dočasná výjimka, brzy se  všechno vrátí do předpokládaných kolejí a válka (migrace, krize, brexit, propad eura, apod, apod) brzy skončí. Ale ti nahoře už vědí, že nic takového nenastane a tak tam budují ministerstva pravdy i kontrol, přibývá úředníků s přísně výběrovým posláním, centralizuje se veškeré rozhodování a my dole můžeme nadávat s našimi frontovými důstojníky Orbány nebo Babiši, můžeme je volit do vojenských rad, ba můžeme ještě volit i do parlamentu. Ale všechno podstatné se už odehrává někde jinde.

Maličko samozřejmě přeháním. Ale jen proto, abychom si nedělali moc velké iluze o současných ojrovolbách. Mohou sice elitu vyděsit, ale prozatím nic víc. Stejně tak ji mohou uklidnit, že je vlastně všechno v nejlepším pořádku.  

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

řádně zvýraznit jednu složku obyvatelstva.
A tou je ta, která je schopna či ochotna takovou válku financovat a je si jista, či alespoň doufá, že válečné běsnění ve zdraví přežije a ještě za své financování dostane velmi dobře zaplaceno. Unikátem pak je, když taková složka financuje, neboli dodává na vymyhatelný úvěr, obě strany.

To je ten pravý důvod, proč se války stále opakují.

Zatím bez slepic

Ta složka nebojuje jenom penězi, ale také ideologiemi. Nebo chcete-li rozšiřováním nových žebříčků hodnot a nových myšlenek.

Dnes kdybyste chtěl dát svět do pořádku, tak musíte nejprve normálně nastavit finanční oběh peněz. Ne tak, aby sloužil jedné skupině a v zásadě celý svět zotročoval.

Pak je třeba vypráskat ze západních univerzit prakticky veškeré osazenstvo od rektorů, děkanů, profesorů, a dalších. Pak je třeba vypráskat umělce-celebrity, a mediální osazenstvo. To vše už je naprogramováno tak, aby zasívali všude kolem otrávené sémě. To se podceňuje.

Zatím bez slepic

nahrazují někdejší náboženský zápal.
Málokterá z někdejších válek se obešla bez božího požehnání.
I v té poslední, která byla na našem území, měli partajgenose na opascích "Gott mit uns". Bez ohledou na Ádou vychvalovanou "prozřetelnost".

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ve skutečnosti tato situace nastala proto, že bankéři a mocné rody se zglobalizovali a získali významnou moc. To se stalo někdy v 18. století plus mínus. Všechno ostatní - včetně těch generálů a jejich velení - jsou jen důsledky.

Dokud si lidé neuvědomí, že současný bankovní a finanční systém je rakovinný, a je třeba ho přestavit tak, aby sloužil národům a občanům, tak se nikdy nic nezmění.

Vždyť si všimněte, jak jednoduše jsou bankrotovány státy, které ještě před časem byly prosperující. Pomocí bankéřů, sankcí, MMF. Co třeba naše Česká národní banka, která po několik let devalvovala korunu, abychom se měli hůře?

***

EU se bankéři pokusili založit už na Vídeňském kongresu 1814-1815. Všem vysvětlili, jak bude príma, když panovníci svou moc odevzdají do společného evropského centra. Zhatil to hnusný Rus, kdy car se zeptal, jestli si myslí, že je na hlavu? Co by z toho měl? Mocné rody si to pamatovaly, a slíbili carské rodině vyvraždění. Tehdy se i ostatní panovníci vzpamatovali, a snaha vyšla vniveč. Už tehdy Rus Evropu (a ne poprvé) zachránil od katastrofy!

Je škoda, že Vidlák vždy hledá jen v okolí, když si dává dohromady analýzu. Často tak mine důležité věci.

***

Vždy je to stejné. Jde o globalizaci. Jako u Adolfa Hitlera. Jeden lid, jeden národ, jeden jazyk, jedna kultura a jeden fýrer. 2. světová válka byl také jeden z dalších pokusů o EU. Třetí říše, to byla jen trochu jiná EU.

Dnešní anglifikace světa není nic jiného než nacistická germanizace. Stejný nástroj, stejný účel.¨

Tehdejší nadřazená árijská rasa je zpět. Jen to nejsou árijci, ale kterépak rasy mají dnes absolutní ochranu? Namísto špinavých naárijských ras je teď hnusmý běloch. Běloch by se měl stydět a vyhynout - to se už nepokrytě hlásá v USA zcela běžně na univerzitách, úřadech a v médiích. "White supremacy" je věta, kdy by se měl běloch stydět. "All whites are rasists" - je běžná věta všude.

Tehdy to znovu zachránili Rusové.

***

Kdopak myslíte, že dnešní EU skutečně řídí? Figurky typu Juncker? Ale kde že!

Projekt EU už pomalu končí. Za pět let už bude po EU, a budeme v dalším režimu.

Mezitím tu budeme mít umělý problém islamizace. EU čas stačil na to, abychom přišli o továrny, suverenitu, úspory, a aby vyrostly generace, které umějí totální kulové. Až přijdeme o český jazyk u nás a v celé Evropě o křesťanství - bude dílo zkázy dokonáno.

To co si mimochodem Češi neuvědomují, že přežili mnohá staletí vedle národů, které je chtěli zlikvidovat, zničit jejich kulturu, jejich národ a um. A ten nástroj, který jim k tomu pomohl byl čeština.

***

Ne, generálové za stav nemohou. Ta skutečná moc, nespoutaná moc vyvolávající války přichází odjinud. Lidé si zapomněli pohlídat své bankéře a banky, své elity, a zapomněli se ptát "kdo řídí a ovládá naše finance, měnu a peníze?". Je velice smutné, že lidé se takto dokáží ptát teprve až když umírají u zdi hlady poté, co jim umírá jejich dítě potažené kůží. A i pak pčasto střílí vedle.

Zatím bez slepic

Donald Trump.
Naprosto perfektní,moje řeč,díky.
Tohle by si měl přečíst skutečný Donald Trump.
Jak i píšete,že tato komunita získala pomocí peněz,ovládli všechny důležité posty,jak ve finanční sféře,tak ve strukturách státní moci.Jasně to vidíme v médiích,kultuře,umělci,pak nejde přehlédnout,jak se navzájem podporují i finančně za přispění státu.

Zatím bez slepic

u Donalda Trumpa by si každý měl konečně zapamatovat, kdo skutečně vládne. Ostatní jsou jen poslušné loutky, vykonávající příkazy a kdo se vzepře, je nejrůznějšími cestami zlikvidován. To se dá velmi snadno sledovat. Znovu - jak se říkávalo kdysi v tzv. "politické ekonomii" - kdo vládne - finanční oligarchie /plus vojenskoprůmyslový komplex, který samozřejmě zase finančníci vlastní/.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

depku.

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ládiku,
to já už několik let.
"Jak mám zůstat optimistou, když jsem nadán darem myšlení?" zufal si kdysi jakýsi velikán.
Občas se uklidním vědomím,že jsem blbej a neuvědomuji si veškeré souvislosti.
Bohužel však nejsem DOSTATEČNĚ blbej, aby mi nedocvakl trs jiných souvislostí, které jsou samy o sobě natolik děsivé, že mi pak sílu dodává jen fakt, že už to mám vzhledem k věku a zdravotnímu stavu takříkajíc "za pár".

Zatím bez slepic

In reply to by JÁCHYM (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám dojem, že na tom jsem stejně. Věk na to sice ještě asi není, ale zdravotní stav již ano. To, co se děje kolem, mi opravdu nedělá vůbec dobře na zdraví. Nejhorší je, že to nejde vypnout. Dokonce ani tím chlastem ne, ale naopak je to pak ještě horší.

Zatím bez slepic

In reply to by JÁCHYM (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jáchyme, my co to máme "za pár" bychom se už nemuseli bát pro naše vnuky "něco" udělat!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Možná není konečným cílem globalizace světa ani ovládání jednotné EU pod jedním předsedou Evropské komise, ale možná si ta opravdová vládnoucí kasta uvědomila, že lidí je na planetě nějak moc a chtějí místo pro sebe a své potomky. Nakonec lidstvo vzniklo z 48 mitochondriálních DNA. A tak ženou spotřebu na plné obrátky, aby situaci vyhrotili dříve, než bude planeta k nežití i pro vítěze.
Některé národy věří ve své božské poslání. někdo šířit demokracii a lidská práva, někdo věří ve víru arabských beduínů. To vše slouží jen k rozdělení na několik nenávistných skupin, které se navzájem vyhladí.
A my máme hrát roli těch užitečných idiotů, kteří se poperou o kost vhozenou mezi ně. Tak si řešíme volby do EP, někdo demonstruje proti Miloši Zemanovi, ale skutečný cíl je jinde a máme jen co nejrychleji uvolnit životní prostor pro novou společnost vybudovanou na troskách staré.
Nejnovější cíl EK, vytvořit dostatečně zfanatizovanou masu, která potáhne na Moskvu, se stále nějak nedaří splnit.

Zatím bez slepic

Ztráty na životech jsou i v těch dosud největších válečných konfliktech příliš malé na to, aby omezily růst lidské populace. Ani v budoucích válkách není myslitelné, aby bylo dost zdrojů na jejich vedení, s dostatečnými ztrátami na životech.

To už spíš vyvolání všeobecné deziluze vedoucí k nezájmu o potomstvo. Ale brzy bude stačit vypnout internet a lidi během pár dní vykapou hladem.

Co myslíte větou "Nakonec lidstvo vzniklo z 48 mitochondriálních DNA."? To nehraje ani na počet chromozómů u člověka, ani na ten jeden kruhový v mitochondriích, a mitochondriální DNA nese jen cca tisícinu lidských genů.

Zatím bez slepic

Omlouvám se, měl jsem napsat 38 haploskupin lidské mitochondriální DNA (A, B, C, CZ, D, E, F, G, H, pre-HV, HV, I, J, pre-JT, JT, K, L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, M, N, P, Q, R, S, T, U, UK, V, W, X, Y, Z).

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Rozumím Vašemu bonmotu, ale Vy zřejmě vůbec netušíte nic o DNA.
Především, je vcelku obecně uznáváno, že mitochondrie představují potomky endosymbiotické bakterie. Od bakterie prostě nemůžete očekávat nějakou vysokou diverzitu.
Dělení mitochondriální DNA nebo y-chromozomální DNA na haploskupiny je lidský konstrukt, vlastně taková pomůcka pro třídění a vůbec nic nevypovídá o diverzitě lidského genomu.
Mohu to srovnat s decimálním tříděním v bibliografii. Základních deset tříd (naprosto umělě vzniklých) se dál dělí na menší a menší decimální podřídy. Přesto je pestrost témat knih nezměrné.

Zatím bez slepic

Ale ano, základní povědomí o DNA mám, ale rozhodně se necítím být expertem na DNA. Snad postačí původní myšlenka, že lidstvo se obnoví i z malé populace. Třeba ostrov Severní Sentinel má malou populaci izolovanou, podle některých názorů už 60 000 let, o čemž žádný důkaz neexistuje. Ale populace je izolovaná hodně dlouho a malá, odhaduje se mezi 40 až 500 lidmi, čili nějaká menší skupina obyvatel klidně dokáže udržet životaschopnou populaci po hodně dlouhou dobu.
Takže i kdyby vyhynula většina lidí na světě, nemusí to znamenat úplný konec lidstva.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vytvoření zfanatizované masy, která potáhne na Moskvu, nejspíše neklapne, ale vytvoření dvou podkritických mas v rámci Evropy by klapnout mohlo. Ty nové zákony o protežování negrů a následovníků „Mohamrda“ v EU by tomu mohly slušně pomoci. Pak to půjde samo.

Zatím bez slepic

Stačí se podívat na Kosovo. Počkejme 45 let jako Srbové v Kosovu a brzy budeme ve vlastní zemi menšinou my.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

jak pise Donald trump, je za tim jeste klika radcu, kteri kuji pikle

citace z https://theses.cz/id/t3opk4/Komunistick_ideologie_v_eskoslovenskch_film…
Diplomová práce
Komunistická ideologie v československých filmových pohádkách v letech 1948-1989

Ve filmu Šíleně smutná princezna se protiválečný argument projevuje v souvislosti s příběhem dvou rádců se jmény Iks a Ypsilon. Ti se po celou dobu snaží zabránit svatbě mezi Václavem a Helenou, která by znamenala jejich konec a rozhodnou se vyvolat spor mezi králi a vyvolat mezi nimi válku, kterou si však ani jeden z králů nepřeje. To je vidět, když si po získání depeší uvědomí, co by válka znamenala, a tudíž je spálí a usmíří se.
I přesto však k válce skutečně dojde, když má být princ Václav „popraven“, čehož využijí oba rádcové - generálové, kteří si vyhlásí válku, kterou nemohou ani králové
zastavit. Zoufalá bezmoc nejvyšších představitelů a kritika nekontrolovatelné války, jejíž příčinou je i zdánlivá banalita, je pak explicitně vyjádřena ve scéně při útěku z vězení: Dobromysl: „Válka.“ – Jindřich: „Vypukla.“- Václav: „Tak ji zastavte, dejte odtroubit konec!“- Dobromysl: „Nelze, chlapče“- Jindřich: „Rozpoutanou válku nelze zastavit“ – Helena: „To nemůže být pravda, udělejte něco, zakročte!“ – Václav: „Vydejte rozkazy, jste králové!“ – Dobromysl: „Na to už je pozdě“ – Jindřich: „Teď už rozkazují generálové“.
Na bojišti poté dva nepřátelé, kteří, místo toho, aby se utkali, bagatelizují u ohně celou válku. Jeden z nich pak říká synovi: „Toho se neboj, to je nepřítel.“ Zde pak jde vidět, že jediní kdo válku skutečně chtěli, byli právě dva generálové.

z pohádky "Šíleně smutná princezna" https://texty-pisni.eu/pisnicky-z-pohadek/kujme-pikle

1. Kujme pikle, kujme pikle
obvyklé i ne-ob-vyklé
kujme pikle, pikle kujme
snad se pikle s piklí ujme.
Budeme pikliti
Za královské tititi

2. Kujme pikle, kujme pikle,
správné pikle lidi zvikle.
Kujme pikle, pikle kujme,
intrikujme, spekulujme.
Lepšího nic není
na pořádný piklení.

3. Hledá vězně, však my víme.
A my jí to překazíme.
V tom vám musím odporovat,
my to budem podporovat.
Vlákáme ji do sítí
a budem dále pikliti.
pik - li - ti.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

aneb Pupák s Krchovem na volební schůzi
...
PUPÁK: Tak, ptaj se tady... ptá se soudružka P. Co je to řízená demokracie? No tak, soudružko P., to je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.

KRCHOV: Ano, takhle bych to řek. Já bych to doplnil pouze, když dovolíš, soudruh Pupák. Že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelenými...
...
https://textypisni.koule.cz/jiri-grossmann/volte-pupaka/pupak-na-volebn…

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Opravdu je náš společný Grand Hotel Evropa tak úžasný, jak tvrdí propaganda? Max Uthoff a Claus von Wagner kladou celkem nepříjemné otázky a na tabuli názorně ukazují vliv občana i jednotlivých národních států na rozhodovací procesy. Správně, je téměř nulový. Kdy naposledy občané volili Evropskou komisi a kdy členy Evropské rady? Co je to Trilog a kdo v něm o nás bez nás rozhoduje? Jaký vliv má Kulatý stůl průmyslníků (ERT) a o čem se rozhodovalo za zavřenými dveřmi ve skupině AMUE?
https://vimeo.com/231922669

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ne, že bych sdílel názor, že svět ovládají bankéři - znám jiné lidi se skutečnou, faktickou mocí, také jsou bohatí, ale ne jako banky, ale narozdíl od bank a jejich majitelů zase nejsou nijak reulovaní (a to pominu Boha i bez peněz). Ale když tu zavládlo to všeobecné souhlasné štkaní nad bankami - kdo, proč a jak, udělal z bank to, co v nich někteří vidíte? :-) A opravdu se tomu nedá bránit? :-)
A zabruste až na tu nejspodnější úroveň.

A to platí i na nevolenou EK, kam jsme ale naší komisařku vyslali bez volení my. Stejně jako každý z dalších 27 států EU.
Když ne tak, tak jak jinak? kdybychom eurokomisaře volili, nedostala by se tam jourová tak jako tak? Každopádně ať by se tam dostal kdo chtěl, většina národa s ním nebude souhlasit. Z logiky věci. To by se musel stát nějaký sjednocující polozázrak
Vynechme odchod z EU, to bychom ods**li se vším všudy. Ekonomicky EU fatálně potřebujeme. To leda pokud by se rozpouštěla celá EU, pak ano.
Takže jak jinak?

Válka by s přemnožením myslím také pomohla. Ale musela by to být válka s využitím všech dnešních možností. Každopádně převahu, kterou jsme kdysi měli, už úplně nemáme.

Tak jako tak jsem rád, že stále víc lidí začíná chápat, že hlavní problém dnešního světa je přemnožení lidí a nic jiného (a na to přemnožení navázané pseudohumanistické levicové teorie). :-)

Zatím bez slepic

Nevidim problem v premnozeni lidi. Vidim problem ve spotrebe limitovanych prirodnich, nerostnych, surovinovych a jinych zdroju.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

No ale to s tím přemnožením přeci přímo souvisí. Představte si jen to, že by 1,3 mld Číňanů chtěli všichni stejnou sociální a hmotnou úroveň, jako má západ. A pak si to extrapolujte na celých 7,5 mld lidí a věřte, že po tom všichni touží, hodně z nich stačí (zatím) i jen naše sociální systémy .... to už by planeta žádné zdroje neměla. Jen globální oteplování ...

Zatím bez slepic

A když už jsem to "nakousl" a protože odjíždím, tak rovnou doplním, že uvedené přemnožení a touha mít se stále lépe, a to třeba i naprosto nezaslouženě, a "pseudohumanistické a levicové teorie" zajistit všem "důstojnost", jsou mimo jiné viníkem růstu významu těch bank. Tedy opět MY LIDÉ a naše většinou neoprávněné potřeby atd atp (viz v textu) mohou za to, že si nejen lidé, ale i státy ap. půjčují a půjčují a chtějí půjčovat a někteří u moci jim vycházejí vstříc a tlační na centrální banky, aby tiskly a tiskly a tiskly a oni to pak házejí mezi lidi bez ladu a skladu, jen pro "zavření jim hub".

To je celé, víc bych za tím opravdu nehledal.

No a stačí :
a, přestat si okamžitě půjčovat na všech úrovních na cokoli jiného, než investice
b, banky zrušit .-)
c, zrušit peníze a nastolit komunismus :-)))

Zatím bez slepic

Sartre, jelikož píšete "a protože odjíždím", pohlaďte prosím za mne dopravní prostředek jež vás odváží. Moc se všem uleví.

Zatím bez slepic

Ten avizovaný odjezd máme za trest, nebo za odměnu?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Rusofob Sartre vam posila pozdrav z koncertu Alexandrovcu :-)

Zatím bez slepic

Prestavka.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Začalo skutečné zasahování do voleb do Evropského parlamentu. A bruselští zeleno-rudí liberální bolševici se s tím nepářou. Putin je proti nim čučkař.

Rakouský místopředseda vlády a předseda rakouských Svobodných Heinz-Christian Strache rezignoval na obě pozice po zveřejnění kompromitujícího videa, které ale bylo známé v určitých kruzích nejméně od loňska.

Někdo čekal na vhodný čas, kdy to zveřejnit. A teď před volbami se hodí kompromitovat rakouské Svobodné, kteří budou v Evropském parlamentu v nové frakci Salviniho (ex-ENF). Projekce výsledků voleb do EP totiž ukazuje na velmi nepříjemný počet mandátů pro Salviniho.

A Juncker přece nedávno arogantně a suverenně prohlásil, že elity EU nedovolí, aby se do Evropské komise dostali euroskeptici.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.