Obavy Elona Muska

Autor

https://dissidentvoice.org/2017/08/elon-musks-fears/

Paul Majchrowicz, Dissident Voice, 23.8.2017

Elon Musk se zlobí, že umělá inteligence (AI) je nebezpečnější než jaderné zbraně a že představuje „existenciální nebezpečí“ pro celou lidskou rasu.

Vypadá to, že Musk věří, že jakmile AI dosáhne fáze sebe-uvědomění, začnou se jako houby po dešti rodit Terminátoři a lidská rasa se bude moci rozloučit se svou budoucností. Ale je tohle přesně to, čeho se Musk tolik obává nebo jde o něco banálnějšího?

Kapitalismus je systém, který drancuje všechny zdroje na planetě a přeměňuje je na soukromé vlastnictví. Říká se tomu „omezování veřejného“. Jakmile bude tento proces dokončen, žádný člověk na světě nebude soběstačný. Pryč budou ty doby, kdy si člověk mohl ulovit divoké zvíře, pěstovat dobytek na otevřeném prostranství nebo tamtéž pěstovat plodiny. Uběhne 200 let a tentýž člověk si nebude moci nasbírat dešťovou vodu do svého vlastního rybníčku na svém vlastním pozemku, protože voda bude patřit společnosti, která si pro tento rok koupila veškerý déšť. Pokud bude farmářem, nebude moci nic pěstovat, protože nějaká společnost bude vlastnit práva na genetický kód rostlin nebo zvířat, které by chtěl pěstovat. V nijak zvlášť vzdálené budoucnosti budou lidé se slunečními články na střeše muset platit nějaké společnosti za použití slunečního svitu nebo větru, pokud by si chtěl postavit větrný mlýn. V důsledků úplného „omezení veřejného“ se všechno a všichni změní ve zboží.

Všechno, kromě oněch společností. Trvalo jim hodně dlouho, než se jim podařilo personifikovat se, ale jakmile se jim to podařilo, budou teď jedinými entitami na planetě, které budou skutečně svobodné. Opravdu to vypadá, že takové společnosti nebo podobně nezřetelné entity, známé jako společnosti veřejného zájmu, se v utajení změní ve velmi privilegované osoby. Na rozdíl o nás ostatních budou takové osoby žít věčně. Nebudou moci být povolány do armády, nebudou moci být uvězněny za špatné činy a budou vybaveny soukromými právy, jinak odpíranými obyčejným lidem. Dokonce ani nebudou moci být zdaněny, protože jakoukoli letos zaplacenou daň si vyberou příští roky zase zpátky jako daňový úvěr. Pod rouškou podpory národní bezpečnosti nebo podobně falešného obecného blaha budou přijímat velkorysé příjmy a požitky, financované z daní pracující třídy bez volebních práv (ne, vaše hlasy skutečně nebudou mít žádnou váhu, jako ji doslova nemají už dnes)  

V ekonomii se všeobecně předpokládá, že je to lidská činnost, která přeměňuje zdroje jako ropu a stromy ve zboží jako benzin a prkna. V epoše omezování veřejného je intelektuální (podvodníci a kneží) a fyzická krádež umožňována silnou ozbrojenou mocí. Dějiny vždy tvořili zloději, vrazi, podvodníci a vyděrači ale politici spolu s nimi přitom umožnili postavit domy, ve kterých žijeme, auta, ve kterých jezdíme a věci, které užíváme. Jak přitom říkají, život jde dál.   

Přes veškerou kritiku učení Karla Marxe se mu dnes alespoň přiznává, že zvyšování produktivity a snižování mezd vede k větším ziskům. Třídním bojem, který si představoval, bylo třeba to, když se majitel mlýna snažil ze svých přirozeně se bránících pracovníků vyrazit více práce za nižší mzdy. Největším trumfem byla majiteli mlýna armáda nezaměstnaných. Kniha „Hrozny hněvu“ Johna Steinbecka je noční můrou kapitalistů. Ale co se s tím vším stane, když do toho zavedeme stroje a AI? Stroje jsou ovšem navrženy tak, že určitou rychlostí vykonávají určitý úkol. Produktivita může být zvýšena jen za cenu vyšších nákladů na údržbu a zvýšeného počtu zmetků na výrobní lince. Zkusme si představit některé z problémů, které by mohly nastat při nahrazování lidské práce stroji.

1) S lidmi platí „použij a zahoď“ ale stroje jsou poněkud jiné. Vy ty stroje vlastníte a musíte je dobře udržovat, protože je to vaše investice. Když použijete stroje, výhoda nahrazení fyzického zotročení zotročením pomocí mezd je pryč.

2) Aby zvýšil svou produktivitu, může člověk pracovat tvrději a usilovněji. Při vhodném propočtu můžete jako zaměstnavatel najmout zaměstnance, klíčovým lidem platit životní pojištění (známé pojištění mrtvého rolníka), nechat je udřít k předčasné smrti a poté shrábnout pojistku. Máte z nich prospěch za jejich života i po jejich smrti.

3) Zaměstnanci, který odmítne dělat něco nelegálního, můžete vyhrožovat vyhozením z práce. Stroj nemůžete vyhodit ale můžete jej přeprogramovat aby dělal nelegální věci. Je to stejný problém jako zbavit se vrátného nebo sluhy. Ale když se zbavíte člověka, zbavíte se i případného obětního beránka. Nemůžete nic svádět na stroj.

4) Když nahradíte všechny pracovníky stroji, co se stane s vašimi zákazníky? Nemůžete nic prodávat lidem, kteří nemají peníze ani úvěry. A ti lidé, kteří mají peníze a úvěry, už mají všechno.

5) Kam se poděl zisk? Jestli má Marx pravdu, je zisk rozdílem mezi hodnotou toho, kolik práce můžete z někoho vyrazit, a almužnou, kterou mu ještě musíte zaplatit, aby neumřel hladem. Podle téhle definice, když nemáte žádné lidské zaměstnance, nemáte ani žádný zisk.

6) Nemůžete lhát strojům. Nemůžete ošidit stroje. Nemůžete vyhrožovat strojům. Nemůžete přehlasovat stroje. Nemůžete dokonce ani povýšit stroje do vyššího postavení. V továrně, kde všechno dělají stroje, není potřeba téměř žádného řízení. A podle definice už není zapotřebí ani tak zvané řízení lidských zdrojů (Gestapo každé společnosti).

Představte si, že by někdo vyrobil velmi rychlý a laciný počítač, na kterém by jel jediný program. Tim programem by byla umělá inteligence, která by neustále prohlížela internet a hlásila svému majiteli pravděpodobnost, že aktuálně hlásaná fakta a myšlenky jsou nesprávné, a spolu s tím řadu nezodpovězených otázek, které tato fakta a myšlenky zpochybňují. Můžete to nazvat třeba „kecometr“. Program by nebyl ovlivňován emocionálními výkřiky o neustálém nebezpečí nebo zprávami s citově zabarveným obsahem, jako jsou například vojáci, napichující nemluvňata na bodáky, protože strojům je tohle prostě šumafuk. Kdyby každý vlastnil tenhle stroj, představte si, jak obtížné by bylo pro lidi z okruhu přátel a známých Elona Muska prosazovat jejich agendu, vytvářet zákony, které dělají jejich život příjemnějším a váš život těžším, prodávat vám věci, které nepotřebujete, nutit vás volit lidi, které oni chtějí mít u moci a kteří přitom pracují proti vašim nejlepším zájmům.  

Máme dnes už hodně strojů, které mají umělou inteligenci. Některé z nich si údajně vytvořily i své vlastní jazyky, ve kterých spolu komunikují. Nevíme, co jeden druhému říkají a čeho se bojí lidé jako Elon Musk. Žijeme ve neustále sledované společnosti, ve které my (ve skutečnosti ti, kdo rozhodují) nevěříme nikomu, kdo má názory, které mu úhledně nezabalily a neprodaly řízené masové sdělovací prostředky. Ale jestli nevěříme ani jeden druhému, jak můžeme věřit strojům s inteligencí, která je větší, než je ta naše? A ještě jedna věc - co když stroje s umělou inteligencí postrádají stádní instinkt? Jak je vůbec budeme schopni ovládat?

Zdá se, že hlavní starostí Elona Muska je, že tyhle AI stroje budou příliš sebevědomé a samostatné. Podle jeho názoru, jakmile si stroje uvědomí samy sebe, uvědomí si také, jak odporné je celé lidstvo a všechny nás vyhladí. Tohle je ovšem antropomorfní náhled. Daleko spíše jeho obavy tkví v tom, že ve své netečnosti vůči lidstvu tyto stroje dosáhnout takové svobody, která je v současnosti povolena jen korporacím, jako je ta, kterou vlastní Musk a jemu podobní. Jinými slovy, jako správný kapitalista se Musk obává konkurence. Mám ale podezření, že pro tyhle sebevědomé stroje budeme pod jejich rozlišovací úrovní. Pokud si nás vůbec budou všímat, tak možná jen jako ty otravné věci, co se jim pořád pletou do cesty. Možná nás budou brát jako domácí mazlíčky ale spíš jen jako obtížný hmyz. Ale tím, že nás budou ignorovat, při sledování své vlastní, nepochopitelné, ale pravděpodobně neškodné agendy, nám opět zpřístupní všechno to, co bylo kdysi veřejné.

Pro většinu z nás to může být ta úplně nejlepší budoucnost, ve kterou můžeme doufat.

Paul Majchrowicz sloužil v letech 1966 až 1968 v armádě USA. Absolvoval Státní Univerzitu v Buffalu ve státě New York a vlastní titul bakaláře filosofie. Pracoval v pojišťovnictví a odešel do důchodu v roce 2000. Ostatní jeho články zde.

 

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Takže si můžeme vybrat, jestli nás zničí/ovládne islám či stroje.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ad1) už teď existuje možnost pronájmu "kapacit strojů" apod. kdy se toto obchází, je to něco na způsob agenturních zaměstnaců, takže Majchrowitxz zamlčuje taktně něco...

Ad2) Fakt jako u strojů nemůže zvýšit "rychlost výroby"? Jaký je rozdíl, že člověk aopotřebuje a tak i nástroj opotřebuje? Když pominu, že člověk má "práva" a stroj je nemá a navíc stroj lze opravit skoro vždy a když ne tak rychle nahradit narozdílů od člověka?

Ad3) A kdo ho přeprogramuje? Když pominu, že v budoucnosti možná AI, tak dnes programátor a někdo si myslí, že smlouva nebude napsána jak má být a obětní beránek nebude? Jako fakt tomu někdo věří, když u nás zná např. instutut bílého koně?

Ad4) Fakt jako záleží na množství peněz číselně a ne co za to číslo dostanu jako "podnikatel"? Viz, že dnes na koupi unce zlata je kolik? 3000kč a za první rebubliky 30kčs? A co si za to jako podnikatel pořídím abych si vylepšil životní standart? Když mi bude stačit prodat 5 ručníků 3 zákazníkům a za zisk si budu moci postavit dům, udělat novou zahradu, fakt mi bude vadit, že mám pouze 3 zákazníky, když před 100lety můj děda musel mít na pořízení domu zákazníků třeba 3000?

Ad5) Pán nemohl číst Marxe nebo si ho "upravil" podle potřeb...
Marx napsal něco ve smyslu, že zisk je rozdíl mezi hodnotou zboží za kterou kapitalista prodal výrobek a náklady co na výrobu má(ať už mzda nebo náklady na stroje.) a rozdíl mezi náklady a prodejní cenou za hodnotu výrobku utrčuje míru zisku. Tedy když náklad 10kč, prodejní cena 20kč je míra zisku 100procent. A zvýšením mezd při zachování prodejní ceny se snižuje míra zisku a naopak...

Ad6) tam úplně uletěl, kdy dává rovnítko mezi řízením provozu a řízením lidských zdrojů, která je pouze podmnožinou řízení provozu, asi pán nikdá nebyl v továrně déle než při exkurzy?

Za mě sice zajímavé čtení, které dává podněty k zamyšlení, ale celkově musím říci, že by si pán měl zjistit co je to řízení podniku a z čeho se skládá, přečíst Marxe kromě (kromě pár citátů , které ani zdá se nepochopil) a celkově v úvahách nevybírat pouze argumenty co podporují jeho závěr...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nemotat zisk do nadhodnoty :)

Zatím bez slepic

In reply to by čtenář (neověřeno)

Trvalý odkaz

Takže otázka na tebe, nemám do toho motat "zisk do nadhodnoty" nebo mám zisk chápat jako Marx?

Napovím, když text Marxe budu číst, ale jako ty budu tento text číst pomocí moderních definicí+názvosloví, fakt pak pochopím Marxův text jak to myslel on nebo to pochopím fakt hodně blbě? Nedopadne to tvým pohledem jako s americkou sondou a číslem rozměrů v palcích vs metrech?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jo, tak tohle se mi líbí tady na Kydech, že se tady člověk nemusí bát plácat i úplný hovadiny. Základní postulát filosofie je, že každá myšlenka má právo na to, stát se předmětem zkoumání. Nuže, k tomuto článku: Především si myslím, že celý průmysl 4.0 je bublina a nic takového nebude. Mimo pár vysoce technologicky náročných výrob (auta, počítače) se nezmění nic. Pamatuji, jak se koncem devadesátých let s příchodem Javy říkalo, že se už vůbec nebude programovat, že se jen budou stahovat hotové fragmenty kódu z internetu, protože všechno už někdy někde někdo řešil.To byla blbost, co? Tohle bude podobné. Ale že se narazí na to, že lidi nebudou mít peníze na nákup zboží, takže budeme moci vyrábět leda tak pro pár ropných šejků, to asi nastane a tam se expanze kapitalismu zastaví. Proto ten extrémní tlak na privatizaci veřejných státních služeb (školství, zdravotnictví, penze), aby bylo možno vybírat soukromé výpalné i za poskytování elementárních potřeb k přežití. Tento trend, tedy klasické dobývání renty, je právě to, čím klasická česká Kalouskovská pravice u mě prohrála. Ať si každý soukromě spoří ze svého zdaněného příjmu kam chce, ale nesmí tím krátit svoje odvody do společného (žádný opt out) nebo je veškerá soudržnost společnosti v háji a následuje už jen bratrovražedný boj za kus žvance.

Zatím bez slepic

Pokud by společnost dospěla do stadia, že by si některé věci mohlo dovolit jen pár extrémně bohatých lidí (třeba ropných šejků), může se stát, že i ropní šejci zchudnou, protože o jejich zboží (ropu) nebude žádný zájem a žádný trh. Celý trh by se vrátil o několik úrovní Maslowovy pyramidy níže k základu a možná až na holý základ nutný k přežití. Ostatně do kopru by šlo i celé zdravotnictví, protože by na něj lidé neměli, tak by prostě brzy umřeli. Ale zdravotnictví pro pár pacientů by mohlo být jen o pár lékařích a ti by zase neměli žádné zkušenosti, takže nakonec by úroveň zdravotnictví klesla i pro ty superbohaté.
Obdobně jiné lidské činnosti. Svět by se vrátil o kus zpátky a většina těch superbohatých by si své virtuální bohatství ani neužila. Z jendiček a nul na bankovním účtu by se nenajedli a ztratili by kupce svých výrobků i dodavatele potřebných služeb.
EU se kolizi rozhodla vyřešit dovozem lidí z Afriky, kdy financování jejich potřeb přenesla na prostý lid.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Namohu si pomoci, leč myšlenky v článku jsou tak pitomé, že až k neuvěření.

Od doby prvních programů se uplatňují stejné "sady" nástrojů k programování. V různých jazycích jsou vždy a za každých okolností jen ty. Nedovedu si dost dobře představit jak si v cyklu "if...else", nebo "do... while", případně i "goto" bude schopen stroj uvědomovat sám sebe. Jsou to stejné nesmysly jak cokoli SMART.

Muska je výtečný obchodník a prodejce deště. Toto mu nelze upřít. Pokud se na jeho slova podíváme tímto prizmatem jsme u cíle. Prodává nám neexistující budoucnost. Nedávno jsem četl jeho myšlenku, že jeho rakety dopraví kohokoli na planetě do jedné hodiny, včetně kolonizace Marzu. Trošku mi to připomíná lidi s bájnou lhavostí.

To, že bude robotizace čehokoli postupovat je neoddiskutovatelná skutečnost. Nakonec automobilky jsou již robotizovány dostatečně. To, že bude problém s lidmi jež na uvedenou úroveň schopností nedosáhnou, je taky jistota.
Zatím si lidstvo vždy poradilo. Věřím, že i s tímto si poradí.
V minulosti přebytek nízkého IQ řešily války. Kanonenfutr fungoval spolehlivě. Jak se s tím vypořádá současnost, s nákladným zachraňováním i evidentních debilů, však nevím.

No, přepadla mne myšlenka, že právě přizvání nízkého IQ do Evropy je geniální tah. Nasadíme je jako vojáky do boje v prvních liniích.
Nám, po vzoru Ruských druhých linií jež měly za úkol zabránit ústupu, přisoudíme tuto záchrannou roli. Takový Marxistický bojový předvoj.

Zatím bez slepic

Problém Vašeho nepochopení bude asi v tom, že programování až tak moc neznáte. Už i pouhou rekurzí se dá dosáhnout stavu, kdy program najde optimální řešení (pokud tedy řešení má). Navíc může program sám sebe modifikovat nebo vytvářet jiné programy. Pokud tedy dokáže vytvářet jiné programy na základě nějakých nových událostí a dokáže je také třídit (zahazovat ty méně efektivní nebo pro něj nevyhovující), pak už máme něco, co se dost podobá lidskému myšlení.

Zatím bez slepic

Tady se dotýkáme poměrně zásadního tématu, a sice schopnosti sebeuvědomění a prožívání vlastní existence. Osobně to považuji za jediný důkaz existence boha a projev onoho boha v nás. Jogíni došli k závěru, že toto sebeprožívání není produktem sofistikovaného myšlení, ale existuje samo o sobě i bez toho myšlení a je jakousi nejvnitřnější podstatou lidské duše, jakousi naší čirou živoucí existencí či vnitřním nazíráním. Z technického hlediska je podstatné si uvědomit, že pro funkci člověka je nadbytečné, člověk jako biorobot by mohl pracovat úplně stejně i bez tohoto vědomého prožívání. Proč tam tedy je? Možná právě to je jediná přijatelná odpověď na smysl života. Můžeme se ptát, zda toto prožívání může existovat i po smrti a logicky se ptát, odkud se vzalo a zda existovalo i před naším narozením (či před dosažením určitých mentálních schopností někdy v kojeneckém věku). A když je tam z hlediska funkce lidského těla jakožto biorobota nadbytečné, zda nemůže také kdykoliv zmizet. A čemu tedy vděčíme za to, že můžeme každý okamžik našeho života vědomě prožívat. Co do nás toto vnitřní živé nazírání jako promítá. Zajímavé je, že toto vnitřní sebeuvědomění zmizet (během života) a předělat tak lidskou bytost na biorobota skutečně může, je to existující psychiatrická diagnóza a je zmíněna např. v populární knížce Miroslava Plzáka - Tušení o lidské duši. Takový člověk, který ztratil vnitřní sebeprožívání, se svému okolí jeví úplně normálně, funguje jako dokonalý stroj.

Zatím bez slepic

Je nutné pro zachování druhu. Je jen jiným pojmenováním pro pud sebezáchovy. Či jeho varianta.

Zatím bez slepic

Je dozajista možné vyrobit kupříkladu vojenský dron, který bude mít v sobě naprogramován algoritmus sebeobrany, schopnosti sebeopravování a dokonce i třeba i schopnost vlastní duplikace (replikace) a učení se, ale sebeuvědomění mu nevyrobíte. Když se to hodně dobře povede, může se svému okolí jako vědomá bytost jevit a třeba i emulovat city. Ale skutečně vědomou živou bytostí nebude.

Zatím bez slepic

"Nějak" programuji, leč i rekurzí jsem nikdy nenašel nic co bych do rekursivních podmínek nedal.
Ještě jednou, i rekurze je jen část algoritmu jež je založena na podmínkách a jejich vyhodnocení dopředu daných. Žádný program z podstaty nemůže nic za žádných okolností vymyslet. I šachové "stroje" těží z toho, že jsou rychlé a jsou schopny najít z nepřeberného množství dopředu zadaných postupů správné řešení a porazit člověka. Ale v žádném případě neudělají naprosto nic, co do něho člověk nevložil.
Předpokládám, že jste zastáncem existence perpetua mobila a věříte, že teplo přechází ze studenějšího na teplé.
Nebo vám již alespoň jednou podařilo aby program udělal něco, co mu nebylo dopředu dáno, krom toho, že "spadl"?

A moc se těším na autonomní řízení, to bude srandy na silnicích. Adaptivní algoritmus vyhodnotí inteligentní a jistě i smart rekurzí, že to, co před ním stojí je jen stín a ve skutečnosti to bude pořádná železná traverza, i když blbě natřená.

Ale jo, věřte si, že to dokážete. I politici mají slogan: dokážeme, že to dokážeme.

Zase si musím postěžovat Bohu. Boží prostoto co nám to posíláš za hroznej materiál.

Zatím bez slepic

A fakt rozumíte programování?

Já třeba na vysoké musel implementovat genetické algoritmy a použil sem tam i tu rekurzu (samozřejmě podle návodu učitele, nejsem genius) a hledal optima matematický funkcí, teřbas na 20000tisících generací a opakovaně 200x, abych našel lokální optimum nebo i optimum.

Hele to co píšete je jako by jste napsal, že se člověk třebas naučí skládat látky či struktury jako neurony pomocí atomů, ale zároveň prohlásil, že takto když postavíte mozek , tak ten nebude schopen sebeuvědomění ani kdyby to bylo kopie lidského...

P.S. a jak myslíte že se programuje základ neuronových sítí? Nebo i ten blbej if je základní prvek nebo už "nadstavba" více jiných příkazů? A když sjme u toho, myslíte si, že příkaz samotný je vlastně co? Není to jenom, že jsme z nějaké chemické látky udělali něco a posíláme elektřinu a ta pomocí toho jak projde látkou "vytvoří příkaz if"... Ale hlavně že víte, že ten druihej věří na pepetum mobile, ale sám jaksi víte prd o programování...

Zatím bez slepic

Jsou zásadně dvě možnosti:
uveďte jeden jediný příklad, kdy program, třeba jen jednou jedinkrát udělal něco jiného než bylo do něj voženo.
nebo nenavozujte možnost, že se program rozhodne jinak než na základě DOPŘEDU daných algoritmů a nevybočí z nich.

I kdyby jste udělal miliardu iterací jakýmkoli rekurzivním algoritmem dojdete jen a jen k předvídatelnému cíli jež je určen oním algoritmem.

Jak kdokoli začne neuronovými sítěmi, začínám pochybovat.
Jsou zásadně zase jen a jen dvě možnosti:
buď bude nějak implementována organická látka jež nehradí lidský mozek (člověk bez těla), a tomuto sice obtížně, ale snad i věřím, ale hlavně se moc a moc bojím,
nebo to budou zase jen a jen dopředu dané algoritmy i když toho nejvyššího možného vynalezení, leč zase jen a jen v mezích dopředu dané struktury.

Zatím bez slepic

Víte věštče v čem bude asi váš problém? Vy si totiž myslíte, že se základními znalostmi a zdravým "selským rozumem" vystačíte. -- Věřte či ne, je to právě ten "selský rozum", který už na víc abstraktních věcech (programy, ekonomické modely, aj.) moc nefunguje: je třeba o tom také něco vědět a ne jen šermovat s tím, že jasně daný algoritmus a basta.

Zatím bez slepic

som z toho volaaký zmetený (neumím umlaut), trollíku tvrdíte, že stačí kyslík, vodík, uhlík a trochu toho SiO2 a je z toho život? Abych nezapomněl na dusík. Z jedniček a nul? A kde je Abraka dabra?

Zatím bez slepic

No zde demagogicky říkáte něco co není pravda. A základní rozdíl v tom co vyslovuje Musk a vy je, že nechcete pochopit, že "počítač/program dělá co mu přikážeme ne co po něm chceme"...

K jakému předvídatelnému výsledku? Když řeším funkci co může mít více lokálních optim a pouze jedno globální, stejně pak nevím jestli neskončím vždy v lokálním...(Když to dopředu nevím, když algotitmus testuju na předem dané známé funkci...) To ukazuje, že vůbec nechápete genetické algoritmy... Kromě vás to v jakém optimu skončím nikdo na této planetě neví.
A co dělají vlastně genetické algoritmy? Přesně co příroda, tedy podle vnějšího tlaku přežije a rozmnoží se pouze někteří jedinci. V reálném světe tohoto využila např. americká armáda, kdy dávala nakažené deky indiánům. Chcete říci, že když něco podobného aplikuji v počítači pak to je předvídatelný cíl a tedy důkaz neschopnosti v budoucích programů "se osamostatnit", ale když je to v přírodě je to důkaz, že příroda může vyplodit tvora jako člověk?

Nikdo neříká, že nepochybujeme nad rozvojem současného poznání a je možné, že průlom nepřijde příštích 300let, ale je možné, že přijde za 10-15...

Implementace=skopírování člověka do stroje? Jasně, nikdo v současné době nemá stroj co by 1:1 nakopíroval lidský mozek s jeho nastavením neuronů. Takže je to jenom snem, ale to neznamená, že nevytvoříme nějaký umělý mozek co bude schopen samostatně myslet. A myslet bude tak jak bude přednastaven způsob jeho učení a rozhodování. Myslíte si, že takto to nemá i lidský mozek? V určitém věku má potřebu naučit se jazyk a když nemá podnět z okolí, tak si ho vytvoří sám, je tak přednastaven. Proč, když toto máte vy ve své hlavě a neuronové sítě implementováno, tak u umělého mozku v počítači to je něco co dokazuje nemožnost sebeuvědomění?
Nevím jak vy, ale já zastávám názor, že se Musk apod. bojí, že neví jak to nastane a bojí se, že když už teď nechápe přesně neuronové sítě nikdo, jak skutečně pracují, aby byli na sto pro předvídatelné, co budeme dělat, když vytvoříme náhodou síť co se sebeuvědomí a někoho napadne, že by mohla urychlit vývoj zbraní, tak jí dá "intelektuální " možnosti génia a přitom neví jak toto přednastavení bude mít následky...
Jasně může to být ve stylu Terminátora nebo i ve stylu jak psal Gerd, že prostě pro ni začneme být na úrovni mravenců a prostě si bude dělat své bez ohledu na nás lidi a podle náhodného vývoje nás buď vyhladí jako mi mamuty/nosorožce apod. nebo budeme žít vedle sebe jako žijí sloni a žirafi...

Zatím bez slepic

Již to začíná být takové ezoterické, chtělo by to ještě zapojit nějaké to siderické kyvadlo a jsme u cíle.
"Kromě vás to v jakém optimu skončím nikdo na této planetě neví."
Ale houby s voctem. Ví to všichni jen vy plkáte okolo a nastavujete nemožné a neexistující závěry. Také i tyto:

nevím jestli neskončím vždy v lokálním,

to v jakém optimu skončím nikdo na této planetě neví,

americká armáda, kdy dávala nakažené deky indiánům,

když něco podobného aplikuji v počítači pak to je předvídatelný cíl,

důkaz neschopnosti v budoucích programů "se osamostatnit".

Vcelku dobře se dá vaše závěry přirovnat k jaderné fúzi na zemi. Již padesát let se říká, že to bude za padesát let.
Až nastane to o čem plkáte, budeme říkat deset roků již za deset roků nastane inteligence strojů.

Do té doby bude vždy a za každých okolností platit, že 1+1=2, i když je to axiom. Vy očekáváte, že 1+1 bude skoro dvě, nebo taky současně trošku víc než dvě.
Já tyto úvahu odmítám. Vy si je nechte, ale probůh nechte mne prosím v mé hloupé nevědomosti.

Zatím bez slepic

Proč bych měl věřit, že to dokážeme, když dost věcí už tak funguje a stále se to zlepšuje.

Zatím bez slepic

Jsou zásadně opět jen dvě možnosti:
uveďte alespoň jednu "dost věcí už tak funguje a stále se to zlepšuje",
nebo jen tak z hlouposti plácáte nesmysly.

Zatím bez slepic

Tak jde to tím směrem už hodně let. A mnoho papalášů už poznalo, že opakovat mantru "robot,robotizace,robot,robotizace" se vyplatí, aniž by vůbec měli ánung vo co go. Já bych třeba hodně přemýšlel, v jakém stádiu se robotizace u nás už dnes nachází (tedy jestli stavět nějaká super moderní centra robotizace má ještě cenu), jak daleko je už konkurence (co je a není možné vymýšlet) a pak taky co bude s lidmi, které robotizovaná pracoviště nahradí. Ale možná se pletu a všichni o tom - včetně našeho prezidenta - mají jasno a já je jenom neprávem podezírám, že podlehli kouzlu českého slova "robot".

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Inteligence, založená na faktech, lehce dokáže, že současná civilizace je neudržitelná. Pro záchranu člověka, jako živočišného druhu, bude nutné změnit od základu všechny současně uznávané principy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Článek mně utvrzuje v tom, že jsme teprve na začátku a snažíme se pochopit z toho co je, to co bude. Konec této kapitoly vývoje bude až přestaneme chápat že jsme součástí nadřazené kvality, pro nás už z velkou pravděpodobností neovlivnitelné. Zatím nás stále dokonaleji obklopuje kybernetická informační krusta, kterou ale stále ještě vytváří lidské mozky. Až budou nahrazeny AI, v tom okamžiku se my lidé a naše vědomí stane součástí nové kvality a bude otázkou, zda ji a jak ji budeme schopni vnímat…. jako jednotlivec žijící v bytě, jedoucí v autě, vnímá, chápe a „ovlivňuje“ život velkoměsta, nebo jako uživatel PC vnímá, chápe a ovlivňuje jeho chování, nebo buňka v těle vnímá, chápe a ovlivňuje prostředí „svého“ těla ? … nebo to bude úplně jinak?... bůh ví …. my se dnes jenom domníváme a ty domněnky jsou z větší části analogiemi minulých dějů … Co si ale uvědomuji, že netoužím se toho dožít a jsem rád, že mohu žít v této době. Ještě pořád mám ve svém životě dost věcí na vybranou, mohu žít svůj život, mohu mít známé, přátele, nepřátele …. Psát komentáře … .. co víc si můžu přát 😊

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Podle mne,ta umělá inteligence působí už teď.
Většina politiků jede jako bez rozumu o voličích se to říká také,že snad už mají čip správně volit.

Zatím bez slepic

Od AI si slibujeme, že dokáže dělat přesné a racionální závěry nezatížené kamarádšoftem. Už z toho důvodu bych to nepřirovnával k současnému stavu našich politiků.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Přiznávám,na takovou učenou debatu nemám.
Já vím,je tam rozdíl,mezi robotem s umělou inteligencí,nebo politikem,robot nepotřebuje bankovní konto.

Zatím bez slepic

Toho vůbec nelitujte, že vás programování nedostihlo. Stejně z toho většina lidí akorát blbne a naděje, že by chybující a korumpovatelné politiky jednou nahradil nějaký dokonalý centrální mozek, je stejně utopie.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jedna zajímavá myšlenka článku je, že by lidé strojům vlastně až tolik nevadili. Stroj by vykonal činnost podle předem daného algoritmu nebo s co nejmenší námahou a co nejsnadnějším odstraněním překážek.
Problémem Elona Muska a jiných bohatců bude, až je stroj vyhodnotí jako překážku k dosažení cíle, kterou musí zlikvidovat. Prostého dělníka, který si bude žít svůj vlasntí život nezávisle na stroji, se problém nedotkne. Možná se vytvoří dvě paralelní společnosti, které si málokdy přijdou do cesty. Lidé začnou konečně žít byť na úrovni přírodních národů a beze všech vymožeností, a stroje pojedou svou vlastní linii dosažení naprogramovaných cílů.
Jsem si skoro jistý, že jakmile umělá inteligence pozná současný společenský systém, rozhodne se odstranit překážky, a to budou ty dnešní špičky společnosti - boháči a jejich poskoci z řad politiků. Většina lidí se problému robotizace bát nemusí. Robot se o běžného člověka zajímat nebude a člověku postačí vyhnout se robotovi. To půjde.
Jen nebude žádné místo pro lidi hromadící virtuální bohatství. Z jejich zisků se stanou jen dětské peníze do hry jich samotných. To bude třetí společnost, která bude zničena společností strojů nebo přírodních lidí.

Zatím bez slepic

brilantní, kéž by. Třitisíce let píšou, že se vyhnout nejde.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Musk je zajimava postava, spise obchodnik a lhar, nez technik.
vcelku zajimave je odvadet pozornost na hrozby, ktere nam hrozi v mizive pravdepodobnosti - zniceni zeme (zachrana na marsu) umela intelligence (proti prirozene hlouposti)

problem je spise ve vire v progress (pokrok) ktery nas zachrani ackoliv tento buh je dost vrtkavy

Myslim ze by s jeho vyjadrenimi melo byt nakladano jako s kazdym jinym zaslepenym silencem. Nebudete se hadat s nekym kdo veri v jestirky a prichod vesmirne flotily, stejne jako s Muskem, ktery si mysli ze udela kolonii na marsu a AI nas znici.

v budoucnu nas jeste cekaji nepekne nabozenske valky s progressivisty

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.