Demagog.cz

Články

Inzerát

Autor
Štítky

Děkuji Petrovi U. za upozornění.... Nemohl jsem odolat a našim bratrům Američanům neudělat reklamu: 

Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje speciální grantové kolo zaměřené na boj s dezinformacemi v České republice a na omezení jejich negativního vlivu. Hledáme projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platforem, rozšíření digitální gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů.