Statistika

Články

Pár statistických údajů

Autor
Štítky

Vidlákova vsuvka: 

Tímto článkem je Ass oficiálně jmenován vrchním falšovačem statistických údajů zde na Kydech s právem posledního slova a první noci, protože bychom měli následovat kolegu  Winstona Chruchilla, který věřil jen té statistice, kterou si zfalšoval sám. Díky Assovi nyní máme vlastní statistiku a můžeme si s ní zacházet podle libosti.