Jak se vyrábějí „storky“, senzace a mýty, neboli odborníkem snadno a rychle.

Autor
Štítky

Když jsem přelouskal poprvé Gerdův výtvor z 26. 12. 2019

Urputný Mnichovský mýtus o rozbití čs armády Hitlerovými tanky,

 netušil jsem, jaká mela se kolem něj strhne. Především jsem totiž vůbec netušil, že nějaký takový mýtus existuje.

Nicméně jsem si dovolil do této debaty vstoupit a hrdě hlásat své názory utvořené nepříliš podrobným studiem ze dvou tří pramenů, doporučených vystudovaným vojenským historikem.

V další debatě jsem pak byl převálcován nejen autorem textu a diskutérem Hejtmanem, který to bral v závěru hlava nehlava, ale i digitálním hlídacím psem virtuálního hnojiště, kterýžto mne identifikoval coby zlotřilé individuum, nezasluhující si tu čest poflakovat se po zdejším polovodičovém dvorku a kázat své bludy pochybných kvalit.

Jelikož ovšem splňuji vlkovu definici génia (přes den bych furt jen chrápal, v noci vymýšlím 3,14 – viny, ve svém domácím koutku mám bordel jako v příslovečném tanku a v průměru dvě ze tří mnou vyřčených slov se nevyskytují v oficiálních slovnících), nedalo mi to a začal jsem se hrabat jak v odkazech daných Gerdem, tak i v dalších odkazech, které určitě není problém na netu najít.

Zde si tedy dovoluji předložit jisté nesrovnalosti, které by dozajista objevil každý – dokonce i méně krásný, méně mladý a méně chytrý čtenář, než moje maličkost - pokud by si dal tu práci.

O tvrzení, že existuje mýtus fiktivních německých tankových svazků útočících na Prahu, jsem se již vyjádřil. Nevidím potřebu o něm dále rozvíjet jakékoli další teorie.

Další Gerdovo tvrzení o naprostém tankovém neumětelství německých soukmenovců jsem následně porovnal s jeho tvrzením, jakož i tvrzením diskutéra Hejtmana, o bezkonkurenční kvalitě československých tančíků řady LT (takřka nulové ztráty na východní frontě!!!) a seřadil jejich TTD (pro neznalé vojenských zkratek technicko-taktická data) do přehledné tabulky. 

Zdroje

https://www.fronta.cz/lt-vz-35

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Panzerdivisionen/6PD.htm

 

C:\Users\Luděk\Desktop\tabulka.jpg

I při letmém porovnání TTD českých meziválečných výtvorů s německými PZ I a PZ II lze usoudit, že se jedná o stroje prakticky totožných kvalitativních parametrů, chcete-li o stroje stejné třídy, které byly zkonstruovány k plnění jasně definovaných bojových úkolů. V případě německé armády pak šlo zejména o začlenění tanků do jednotek určených k provedení soustředěného útoku na slabá místa v obranném pásmu nepřítele, jmenovitě zajištění silné palebné převahy k vytvoření nástupiště (Schwerpunkt) pro vytvoření průlomu v obraně, kteroužto původně zajišťovaly takřka nepohyblivé těžké kulomety začleněné do pěších a mechanizovaných jednotek (tzv. mechanizované, nověji motostřelecké jednotky). Nic více a nic méně se od tanků neočekávalo. Pokud byly tanky tohoto typu nasazovány na linii dotyku s nepřítelem, určitě nebyly navedeny proti těžkým zbraním, nýbrž bylo využito jejich obratnosti a rychlosti k palebnému krytí  při provádění potřebných manévrů německou pěchotou, k provádění průzkumných a rekognoskačních úkolů v synchronizaci (po vojensku součinnosti) s jinými průzkumnými a předvojovými jednotkami.

Vsuvka – mám-li vyjádřit osobní názor na tančíky řady LT, jako takřka každý typ tanku v této době trpěly tzv. dětskými nemocemi a konstrukčními nedostatky v důsledku minimálních zkušeností konstruktérů s takovými stroji.

 U LT-35 to byla jmenovitě malá pojezdová kola, navržená v rámci minimalizace neodpružených hmot a následného odlehčení podvozku, dále pak pokus o realizaci moderních a tehdy nevídaných prvků – posilovačů řízení a řazení – bohužel pomocí stlačeného vzduchu, což byl vzhledem k tehdejší materiálně technické základně úkol vpravdě sisyfovský. 

Zde bych ještě rád upozornil na další autorovo tvrzení, a sice že tančíky Pz I a Pz II bylo možno likvidovat běžnými pěchotními zbraněmi.

Ano, možnost eliminace tankového útoku pomocí pěchotních zbraní zde opravdu byla v době, kdy vznikaly první tanky. Ovšem autor opomněl podotknout, že nepřátelská pěchota musela být již tehdy vyzbrojena odpovídajícím speciálním střelivem (např. jádra kulek z wolframu či alespoň z tvrzené oceli), což by zcela zřejmě znamenalo nutnost absolvovat alespoň jedny cvičné střelby k nejzákladnějšímu seznámení s vlastnostmi a účinky munice, jakož i slabými místy nepřátelských strojů. S klasickou municí určenou na živou sílu to opravdu nešlo ani tehdy. Navíc byly tanky velice brzy vybaveny o něco silnějšími pancíři, takže zmíněné běžné pěchotní zbraně se zákonitě změnily na pěchotní zbraně se speciálním určením a zvlášť vycvičenou obsluhou.

https://www.druhasvetova.com/?p=zbrane/nemecko/Nemecke-protitankove-pusky

https://www.druhasvetova.com/?p=zbrane/sovetsky_svaz/Sovetske_protitankove_pusky

http://airborn.webz.cz/antitank.html

A dostáváme se k nejrozšířenějšímu mýtu, papouškovaného již v éře reálného socíku, že nedostavěná a takřka nevyzbrojená československá opevnění bez munice, potravin a ve velké části bunkrů i bez vody v celkové délce 1 113 km by dokázala zastavit, či alespoň zpomalit vstup vojsk našich německých, polských a maďarských sousedů přes hranice o celkové délce přesahující 3 500 km.

Zdroj např. zde:

https://www.druhasvetova.com/?p=opevneni-stavby-zakladny/Ceskoslovenske-opevneni-1935-1938

Každý, kdo je schopen si vygůglit údaje o počtu obyvatelstva byť jen Německa, by pomocí trojčlenky zjistil, že potenciál bezproblémového (!!!) navýšení počtu mužů ve zbrani byl až na 3 500 000, zatímco ČSR by se ZCELA vyčerpala ani ne na polovičním čísle, z čehož je nutno odpočíst minimálně polovinu na týlovou službu (logistika, opravy, zdravotní služba), a to nezohledňuji skutečnost, že při pokusu provedení mobilizace v r. 1938 nenastoupilo ke svým útvarům okolo 120 000 mužů, zejména pak z nepřehlédnutelné německé menšiny (cca 50 % mobilizovaných Němců).

Argument autora o vycvičenosti armády ČSR na tzv. bleskovou válku“ pod taktovkou francouzských protektorů je vcelku úsměvný, neboť porovnávat provedení jediného vojenského cvičení na toto téma s takřka třemi roky ostrých zkoušek německých zbraní, jakož i personálu, ve skutečné a nekašírované válce (Španělsko 1936 – 1939) je opravdu legrační.

K autorovu tvrzení, že německá armáda byla nevycvičená, lze pouze podotknout, že tato složka měla kromě mužstva vycvičeného v klasickém vojenském výcviku k dispozici přes 20 000 veteránů ze Španělska. Přeloženo do jazyka českého - 20 000 učitelů a instruktorů s čerstvou a reálnou bojovou zkušeností. 

https://www.valka.cz/10432-Legion-Condor-tezke-casy

A tito instruktoři nejenže mohli v praxi vyzkoušet německou taktiku vedení boje, nýbrž se i poučili o silných a slabých stránkách německých zbraní.  Viz zdrcující taktika Wehrmachtu ve vedení tankových bojů s daleko početnějším a technicky vyspělejším tankovým vojskem RA, které bylo úspěšně ničeno v počátcích realizace Plánu Barbarossa (1941) takřka výhradně dělostřelectvem, resp. zbraní jednotek PVO (těžké dělostřelectvo, Flak-88).

Závěrem bych ještě zmínil československý pokus o výstavbu pohraničního opevnění a tvrzení (nejen) autora, jak úspěšně bylo využito Wehrmachtem při Ostravsko-opavské operaci.

 https://www.druhasvetova.com/?p=bitvy/Ostravsko-opavska-operace

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_operace

https://www.valka.cz/Ostravska-operace-t50704

https://www.fronta.cz/omyl/setrne-osvobozeni-ostravska

Ze zdrojů vyplývá, že s plánovaným tempem postupu měla RA potíže už dávno před přiblížením k Ostravě, zejména pak proto, že probíhalo jarní tání.

 Při samotném útoku do prostoru Opavy pak musela RA překonat místy až pětinásobnou obrannou linii, přičemž československého opevnění bylo použito k vytvoření pouze jedné z nich. V odkazech se rovněž hovoří o průchodu útočících jednotek linií bunkrů v místě (Štítina), kde scházela nikdy nevybudovaná pevnost. V Opavě se pak postup RA směrem k Ostravě na pět dnů zastavil kvůli dočištění dobytého prostoru, konsolidaci jednotek a doplnění potřebného materiálu (munice a potraviny).

Ostrava samotná pak byla dobyta 30. 04. 1945, což vzdálenostně zhruba odpovídá stejné rychlosti postupu RA, jako tempo předcházejícího útoku na Opavu z linie Raciborz – Glubczyce. 

Při porovnání počtu nasazených jednotek a konečných ztrát (cca 8%) můžeme konstatovat, že tyto se procentuálně ani vzdáleně nepřibližují ztrátám v jiných operacích na východní frontě, tudíž sentence o významné úloze bývalého čs. opevnění v ostravsko-opavské operaci patří do říše zbožných přání.

Řada čtenářů se zřejmě minimálně sama sebe zeptá, proč zas ten úplně blbý Targus vytáhl téma, které v podstatě nikoho nezajímá.

Odpověď je jednoduchá. 

Kdo by si dal práci a přelouskal všechna písmenka v diskuzi pod článkem, na který reaguji, zjistil by, že nick Hejtman o sobě prohlásil, že nebyl na vojně a nemá technické vzdělání, přičemž mu nic nebránilo po „nastudování“ několika článků pochybné kvality, případně přelouskání nějaké historické pseudofrašky na téma Mnichov, pasovat sebe sama na odborníka, pochopitelně na slovo vzatého. 

Pokud se pak podobným odborníkům, které osobně častuji přezdívkou „gaučový kulturista“, dopřává sluchu (a všichni víme, že dnes v míře více, než vrchovaté), opravdu se nikdo z nás nemůže divit, že lesy Střední Evropy požírá kůrovec ze Šumavy, že naše pole nezadržují vláhu, protože jsou z nich neprodyšné a nepromokavé koberce, že české školství směřuje sedmimílovými skoky do míst, kde záda ztrácejí své slušné jméno, že česká armáda je degradována na dvě brigády (asi tak 2 000 osob) předražených pološašků a dalších dvacet tisíc vyžírků a darmošlapů, že socialistická dálnice vydržela 50 let a ta „naše kapitalistická“ nevydrží ani desetinu, že …, že …, že …

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.4 (55 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Přečtou si Žáby v mlíku a když se jim dá povel -Vpravo v bok -, převedou větrák od hajzlu.
A nedej bože dát jim do ruky flintu s ládunkem, v tu ránu jich je na další výcvik půlka.
Ale to není jen zde, tyhle "generály, admirály" se dá najít především na webech co se specializují na voj tématiku.
Tam je úroda!!!!!!!!!

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

Pokud je Vaším kritériem odbornosti v diskuzi schopnost předvést správně -Vpravo v bok-, zřejmě si příliš rozumět nebudeme. Ano, jsem nevoják, nicméně vycepován pořadovkou desítek pionýrských táborů zvládám dokonce i -Čelem vzad- :) Jinak jsem si za svůj život vystřelil již z ledasčeho a střílím stále dál, živ a relativně zdráv (až na sluch, byl jsem mladý a blbý a střílel bez sluchátek :))
Ano, přečetl jsem si Žáby v mlíku a kniha se mi líbila, jednak pro to, že v záplavě prognóz, jak by naše obrana v roce 1938 dopadla v krátké době tragicky je to jediný hlas proti a také proto, že mám historic-fiction rád. Ano, Drnka považuji také za grafomana a méně schopného spisovatele (množství faktických i pravopisných chyb), ale jsem tolerantní.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

In reply to by Hejtman (neověřeno)

Trvalý odkaz

jste sám na sebe bonznul, že nerozeznáváte údržbu od běžných oprav.

Průměrný počet slepic: 3.6 (8 hlasů)

Vážený Targusi, já samozřejmě chápu, že ve Vašich očích technika a strojaře jsem já, který výměnu pneumatik a dalšího u mého vozu považuje za téměř žádnou údržbu, klesl velmi hluboko :)
Ano, přiznávám se, jsem technický antitalent, co nejde spravit kladivem na kovadlině do kupy nedám :)
Ale přesto jsem schopen číst psaný text, většinou ho i pochopit a vyvodit z něj souvislosti, či závěr. Tedy pokud Vy zde opakovaně píšete věci, které se s realitou mírně řečeno nepotkávají (račte si povšimnout, jak jsem smířlivý), na mé prosby o doplnění Vašeho vzdělání reagujete sprosťárnami, tak jste se v mých očích odkopal i Vy :)
Pošlu Vidlákovi na sebe e-mail, domnívám se, že je skutečně čas na Ládíkem!!! navrhované "konečné řešení" a můžete mi dál sprostě nadávat tam :)
Je-li zde zájem o pokračování "uvádění románových příběhů na pravou míru" rád budu o tom, čemu snad trochu rozumím diskutovat nadále :)

Průměrný počet slepic: 3.6 (9 hlasů)

Dělal jsem na údržbě a běžné opravy byli "podskupinou" údržby, právě proto se nazývali běžné, vědelo se, že se musí udělat jenou za čas, jako výměna oleje, protože ten který stroj měl tu kterou vlastnost..., takže jaký je vlastně důvod takto slovíčkařit, ale Kalousek?

Zatím bez slepic

patří do údržbového plánu, nikoli do "běžek".
Jinak řečeno:
- údržba předem plánované úkony podle mazacích a údržbových plánů, prostoje se zahrnují do plánovaných odstávek - výměna olejů, filtrů, brzdových obložení, ale třeba i vodní pumpy, revize vstřikovačů, kabeláže v olejové lázni, blablabla
- běžná oprava se rovná odstranění nějaké NEPLÁNOVANÉ závady - vyhořelá žárovka, proklepaná kabeláž, prasklá expanzka, blablabla

Zatím bez slepic

Hi!
Write only if you are serious! Jess. Age 26.
My new photos and sexy videos here

<b><a href=http://bit.ly/2ZO8bnK>>>>Click!<<<</a&gt; </b>

<a href=http://bit.ly/2ZO8bnK><img src="https://thechive.com/wp-content/uploads/2019/04/lyssieelou_56564642_773…; </a>

dating sites free chat india
dating my daughter app not installed
real dating app in india quora
dating websites auckland nz
free dating sites in indiana

free chat room
online games free play
uk dating website
speed dating boston
hardcore music

Zatím bez slepic

chloroquine malaria
<a href=https://chloroquineorigin.com/#>chloroquine malaria prophylaxis</a>
erectile creams walgreens
<a href=https://erectiledysfunctionbjul.com/#>erectile pump implant</a>
hydroxycloquin
<a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>leflunomide</a&gt;
does erectile dysfunction end
<a href=https://plaquenilx.com/#>plaquenil sulfate 200 mg</a>
what is tadalafil made from
<a href=https://tadalisxs.com/#>order tadalafil</a>
zithromax treatment
<a href=https://zithromaxes.com/#>generic zithromax azithromycin</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Tento latinský výraz z římských časů lze otrocky přeložit jako "Peníze jsou nervy války".

Necítím se být povolán diskutovat o parametrech předválečné vojenské techniky a taktice či strategii té doby, nicméně dovolím si připomenout, že vojenská výzbroj a připravenost armády je rozhodující v první fázi války. V těch dalších nabírá na významu ekonomická síla protivníků. Ekonomická síly Německa a Československa byly neporovnatelné. Nechce se mi hledat příslušná data, takže vyjadřuji jen svůj názor, opřený (asi) o něco, co jsem kdysi četl a tak k tomuto názoru dospěl.
Stručně řečeno: bránit jsme se mohli, otázkou je, jak dlouho a jak úspěšně po překročení časového horizontu, na němž by došlo k "vyčerpání zásob".

A ještě drobná poznámka ke zmíněným "Žábám v mlíce". Autora tohoto dílka, Honzu Drnka, jsem kdysi hodně dávno krátce zaměstnával a soudím, že to je grafoman.

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)

Stručně řečeno: bránit jsme se mohli, otázkou je, jak dlouho a jak úspěšně po překročení časového horizontu, na němž by došlo k "vyčerpání zásob".

A valka je krome zalezitosti vojenske i zalezitost politicka.

Jsou i pyrhova vitezstvi. Po vitezstvi a poprave Jana Rohace z Dube povesenim na zlatem retezu Zikmund radsi musel vypadnout z Cech pred nasranou ceskou slechou, ze si dovolil POVESIT jednoho z nich. Umrel ve Znojme 3 mesice po Rohacovi. Vitezstvi bylo pro Zikmunda likvidacni.

Ofensiva Tet byla totalni vojenska prohra. Politicky to bylo totalni vitezstvi.

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

Něco mi říká, že i ta politická situace byla tehdy proti nám. Možná jeeště víc, než ta vojenská...

Průměrný počet slepic: 4.7 (7 hlasů)

?

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Vy jste nikdy neslyšel třeba o Mnichovské konferenci? A o tom, "proč by měli naši Tomíci umírat za zemi, o níž ani nevědí, kde leží"? a "Proč by měli naši Pierrové uírat za to, aby šest milionů Čechů mohlo mučit tři miliony Němců."?

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

No a jine hlasy nebyly, ze.

S tim co jsem slysel pozdeji o historii, co jsem sam zazil. S tim, co slysim o zapade, kterej sam znam. S tim co si dneska poslechnu v TV proste nehodlam stavet na jednostranejch prohlasenich.

Co jsem jen videl presvedcenych komunistu z kterejch jsou ted antikominsti, co aantikomunisty vzdy byly. - Reci se vedou a jen ciny pocitaji.

Zatím bez slepic

Sprostotu a pozdním hrdinstvím.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

význam Miloše Sýkory, bez něhož by nebyly ztráty 8%.

Zatím bez slepic

pár textů. Někteří dokonce pochybují, že ten most zachránil on.
Ale záchranu mostu mladým klukem jsem opravdu rozebírat nechtěl.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

který nemá žádnou ráži - zapomněli mu do dělá vyvrtat díru. Jeho pancíř 13mm museli natírat tlumexem, aby ho po zimních přesunech našli. Na takový tank by se dalo jít s kladivem.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

škodovácký LT-35, resp. 38. Pancíře jsou stejné, u 38 je dokonce ještě tenčí, než u 35.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

I tato informace se mírně rozchází s realitou. Základem vývoje Lt-38 byl tank TNH, který jsme dodali do Íránu s pancéřováním do 15 mm. Dalším vývojem z něj vznikl Lt-38 (mimo jiné s jiným kanonem, stejné ráže, ale výkonnějším), který byl do naší výzbroje zařazen již se silnějším pancéřováním až 25 mm. Během bojového používání v první linii (Polsko atd.) se ukázala potřeba silnějšího pancéřování, které u posledních verzí dosahovalo hodnoty až 50 mm.
Tedy Lt-38 rozhodně neměl tenčí pancíř, než Lt-35.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Tak on byl hlavně od počátku konstruktéry primárně určen k výcviku.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

On ráži má, ale měl to být cvičný stroj, takže je vyzbrojen pouze dvojicí kulometů ráže 7,92mm. Nouze donutila Němce používat je i bojově.

Průměrný počet slepic: 2.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Targus když už cituješ ty "datumy", jako 30.4.1945 dobyta ostrava, co říci, že existoval v té době jiný cíl proRudou armádu? Tedy Berlín? Ta začala 16.4.1945 = dřív než byla dobyta ostrava a skončila 2.5.1945. K tomu je nutné říci, že poctu vést útok na Berlin měl dostat ten generál, který splní "soutěž", kterou jim vyhlásil Stalin a cílem nebylo "dobytí Ostravy". Že z hlediska cílů bojů na protektorát kašlali jak západ i východ, protože měloi jiné cíle je fakt, viz na západě i když seděli v Plzni kašlali na Prahu amíci, tak protože jiný cíl, tak z východu prdělina prahu, ale i ostravu rusáci...

Navíc máš v textu jednu hoodně velkou demagogii, kdy porovnáváš bojové zkušenosti armády z roku 1945, která má zbraně roku 1945 se schopností armády v roce 1938 a se zbraněma roku 1938. I když si nemyslím, že němci v roce 38 byli nepoužitelní, tak když pominu, že hlavní zdroje byli v Berlíně a ne v Ostravě, tak rychlost útoku armády plné veteránů se zbraněma roku 1945 s armádou mobilizovaných telat se zbraněma roku 38 chce hodně velkou fantasii ;)

Nezlob se, ale Hejtman možná nebyl na vojně, ale ty sám máš hodně volný přístup k historickým faktům...

Průměrný počet slepic: 4.1 (12 hlasů)

máš pocit, že "mám demagogii", prosím o opravu s vyzdrojováním.
Stran připravenosti armád k reálnému boji je toho v článku docela dost, nevidím důvod něco z uvedeného rozvíjet či vyvracet.
Kecy o zbraních z roku 45 jsou pouhým mletím hoven. Likvidace opevněných linií je vždy práce pro pěšáky, resp. motostřelce, byť s nutnou podporou těžkých zbraní. Ty ale v r. 38 existovaly a nic moc se na nich do r. 45 nezměnilo. Žádná zázračná zbraň z nebes se nezjevila.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Kluci az to vyresite tak zkuste premejslet o arabech a cernosich, co se usazuji v ceskych mestech.

Mozna to je dulezitejsi problem pro vas a vase deti/vnoucata. Abyste se nakonec nepreli v plynne arabstine a vitezne nereferovali svym svetlehnedym vnouckum co se prave vratili z nejakeho toho podrezavani civilistu.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

Ja už mu jendom odpověděl, že mu to zdrojova tnebudu, protože když mi někdo řekne, že zkušenost veterána ze španělska roku 38 je na urovni veterana rusa z roku 45 a že ty zbraně 38 vs 45, jsou vlastně stejně dobré, to nemá cenu dál komentovat, to hovoří samo za sebe... Si říkám, proč vlastně vyvynbul němec panter IV, když vlastně nebyl nějak zázračně lepší jak to co měli v roce 38 :D

Průměrný počet slepic: 3.1 (7 hlasů)

Wehrmacht se od roku 38 neposunul ve vojenském umění, potažmo ve výzbroji do r. 45 ani o milimetr, zatímco RA kráčela vpřed v sedmimílových botách.
K této úvaze nelze nic dodat. To je prostě neprůstřelná myšlenka.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Tak teď jsi NĚCO NAPSAL TY a podsunul mě, tomu se říká diskusní faul :D Já celou dobu tvrdím, že se technika vyvinula, zatím co ty vypichuješ jedno dvě slova a pak obalíš svým výplodem mozku a napíšeš, že sem to napsal já, to považuju docela za dědinské?
Jinak, řečeno kdbych tam napsal místo panteru IV, jeden z posledních vývojových tanků rusa, tak bys mi napsal něco ve stylu "zatímco němec kráčel" :D

Proč neodpovíš na základní obsah:
1) veterán 38 španělsko je rovný veteránu 45 v ostravě? (a je jedno, jestli na ruské straně nebo německé), proč ani čárka o tomto a keci o sedmímmílových botách?
2) tank PzKpfw III co "měli" v roce 1938 když tak stačil proč němci dělali odpověď Panther V a rusák, na pantera IS-1 a když se neosvěčil tak IS-2? Ptám, se když rozdíl dle tvých slov je bezvýcznamný?
3) a vývoj střeliva do tanků a děl se taky nezastavil a to nekomentuju, že letectvo i dostávalo jooo, rozdíl v tom co házelo dolů mezi tím co bylo v roce 38 vs 45.

A zde upozornuju jak rád podsouváš co druhej nerekl, ja tvrdím, že by němci zvítězili, ale důvody co uvádíš ty by k tomu nevedli, protože jsou pohádky pro malé děti. Už jenom to, že hejtmanovi vysvětluješ, že nebyl v armádě, ale někdo kdo v ní byl, jako tvrdíš o sobě, by nikdy neřekl, že armáda odvedenců z velitelem co byl v roce 38 se vůbec může rovnat jednotkám veteránů co prošli celou východníá frontu, ty velitelé z roku 38 mají procenta zkušeností těch z roku 45... A to o té technice, někdo kdo je technik a srovnává jako nepodstatné rozdíl mezi PzKpfw III vs Panthery V (či další nástupci) a to samé na ruské straně tvrdit nepodstatný rozdíl mezi T34(76) vs jejich nástupce T34(85) nebo IS2, tak to chce hoooodně velkou fantasiu, ale nulové technické vzdělaní, abych to skousnul...

Zatím bez slepic

No, nejsme Targus a diskutovat s vami, asse mi přijde trošku, jako krmit trolla, ale zkusím to: Veterán 38 a veterán 45 si v zásadě budou rovni. Oba by měli být schopni maximálně zužitkovat svoje znalosti aktuální(!) bojové taktiky a možnosti současné(!) výzbroje a výstroje. A platí to na obou stranách, tedy oč lépe umí vojáci RA útočit (za pomoci svých moderních válečných udělátek) o to lépe umí německá armáda bránit (a má také sama bohaté zkušenosti s dobýváním pevnostních linií, které může zužitkovat v obraně). Tedy stejné (vlastně ne - v letech 45 značně posílené, rozšířené a prohloubené - jak uvedl Targus) zůstává jen to opevnění. A jak je již předemnou uvedeno, pro RA nebylo osvobození Ostravy zrovna nejvyšší prioritou. Kdyby bylo, zdrželi by se na opevněních možná ještě méně (spekulace).

A jinak ano, tanky, munice, letectvo, dělostřelectvo .. to vše prodělalo vývoj a kdyby měli nacisté zbraně z konce války při útoku na Francii asi by Maginotova linie vydržela ještě míň. Přesto by bylo pořád nejjednodušší ji obejít a obsadit zbytek Francie, než se s ní zdržovat a plýtvat materiálem.

Na druhou stranu, jak už píšu výš, němci měli v tom 45. zkušenosti s dobýváním i obranou pevnostních systémů a ani jejich moderní technika jim nepomohla a pohraniční opevnění (i díky nedokončenosti a nemodernizaci) nepředstavovlo zásadní problém.

Škoda, ale mám pocit, že nechcete chápat ani diskutovat. Prostě se do Targuse navážíte bez konkrétních argumentů. Neochota zdrojovat a držet se doložitelných faktů to jen potvrzuje.

Zatím bez slepic

Mletí hoven do je super důkaz :D

Sám říkáš, že "hlavní je voják" (když už nepřipouštíš, že 45vývoj i takových nábojů prošel vývojen, když už tank z roku 38 jke vlastně stejnej tank, jako panzer IV... ), tak fakt chceš tvrdit, že vezmu 100chlapů rusů, co prošli frontou od moskvy až po ostravu a jejich schopnost projit pevnostní linií, je vlastně úplně ta samá, jako německé skupiny odvedenců z dovuletým výcvikem v době míru, ale jejich velitel prošel bojem ve španělsku :D

Tak to fakt nemám jak komentovat, to už není o tom, vést debatu, ale otázka, zda vůbec sám máš reálné znalosti o armádě, kdy pro tebe veterán prošlí bojem na východě je vlastně stejně schpný, jako voják po dvou letech základní vojenské služby :D A už nekomentuju, zhazování, na uroven ze vlastne tank z roku 38 je tak dobrej, že panzer IV a jiné tanky roku 45 nejsou nějak převratné a to už zamlčování, že kromě tanklů proišel vývojem a to hooodněš velkým i to co stříleli z těch hlavní...

A zdrojovat, že tank z roku 38 je horší v řádech než z roku 45? Zdrojovat, že veterán z východu po 2 letech je něco o několik řádů lepšího než někdo kdo 2 roky měl záklandí vojesnou službu? Zdrojovat, že zkušenost ze španělska super v roce 38, ale ubohost, oproti zklušenosti veteránů z roku 45? To nemusím, a nebudu, protože jestli tyto základní věci považuješ za nutnost zdrojovat a dáváš rovnost shcopnoti veterána vs někoho kdo prošel záklandím výcvykem nelze komentovat, to hovoží samo za sebe ;)

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

Já spíš přemýšlím, kam tím argumentem zkušeností RA v roce 45 směřujete. protože, jak naznačil i Targus jinde, totéž přece platilo i o té protistraně - Wehrmacht 45 měl určitě více zkušeností, nejenom s vedením obranných bojů, než ČS armáda vzor 38... (Což lze doložit i užitím větší hloubky obrany).
Pokud tím vývodem tedy mělo být, že by Wehrmacht 38 na rozdíl od RA 45 neprošel právě proto, že měl méně zkušeností, je třeba podívat se i na druhou stranu fronty. Pokud jste tím chtěl argumentovat z jiného důvodu - prosím o jeho uvedení. Zajímal by mě.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

Základem rozporu je rozdíl v základních faktech ve stylu

1) "tank T34-65" vs "PzKpfw III"? Proč vznikl Panzer V, protože neprostřelil T34 (ktomu přidej i vývoj munice). Tedy na jedné straně nestojí pouze "pěšák", ale i to co je za ním. A je fakt rozdíl mezi tím, že pevnost odstřeluje dělo+munice roku 45, které je vyvinuto na základě zkušeností při zpětném dobívání obsazeného území, kde zkoušeli zbraně i na pevnostech a to není bezvýznamné jak targus říká...

2) K tomu přidej zkušenosti z boje, už víš jak se nepřítel brání, víš jak máš dobívat pevnosti=nehledáš/neteorezitujes jako nemci v roce 38 (a v dokumentech v TV bylo ukázáno, že neměli jistotu jak, čemuž věřím víc než tvrzení Targuse, že věděli jak)

3) Pro mě je jasný výsledek, kdy pevnost prostě padnou museli, protože přesila, což věděl i generální štáb ČSR, já rozporuju, že čas (ale to se bavíme o dnech rozdílů) z roku 45 dokazuje/implikuje co se mělo stát v roce 38.

Prostě nikoho nenapadne srovnávat jednotky z roku 1950 z jednotkou z roku 1938, protože se řekne, ale jiná technika, ale Targus je schopen porovnávat techniku 38 a 45 jako nic moc rozdíl.

A závěrem, když už bych chtěl střelit Targuse, že mele o ničem,, tak bych řekl fakt o tom jhesti ČSR padne v roce 1938 bylo o té výzbroji NEBO spíše o té situaci na diplomatickém poli? Takže ve výsledku lze krásně dokázat, že mu nesadí ani ty počty a hlavně, protože anšlus+polsko+madarsko, proc se bavime o pevnostech, kdyz sli obejit a ve výsledku ani ty počty vojáků pak nesedí, protože musíme přidat polaky a madary;)

Za mě, když se budu bavit o jednom kokrétním bojišti, jak se to dělá při učení taktiky, kdy "tě posadí za stůl" daj mapu, řeknou toto máš, zdroje takové za takových podmínek, ve druhé místnosti druhej apak proti "sobě bojujete" a následně společně děláte rozborz veliteli, proč a jak, tak způsob pohledu Targuse jak to analizoval lze, ale pouze u té konkrétní bitvy, to že tento způsov aplikoval bez ohledu, že existuje diplomacie a jiné státy než německo, je směšnej a toálně mimo, takto anylizovat situacu nejde, ukazujete, že to dělá na úrovni velitele malé jednotky, ale ani omylem nemá představu o velení na úrovni generální štáb, který nepočítá jenom "tanky+lidi"...

Zatím bez slepic

Vážně nám tvrdíte, že na těžkých zbraních se od roku 1938 do roku 1945 nic moc nezměnilo? Můžete prosím definovat Vaše nic moc? :)

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Nehnevajte sa - ale v EU uz tym zenam jebe

„Situace ve světě není pro každého identická. Vzrůstající počet žen v NATO proto dělá Alianci silnější a lépe připravenou na bezpečnostní hrozby, jimž čelí,“ prohlásila Dedichenová

tak jooo... idem si mysliet nieco v nesulade s tymto vyrokom. Sam.

Dufam ze ta pani sedela na mostiku na lodi, co sa im tak slavne potopila minuly rok ... :D :D :D

Průměrný počet slepic: 4.6 (8 hlasů)

Vzhledem k tomu, jak se ženské posádce podařilo vlastními silami pěkně potopit nejmodernější norské válečné plavidlo, považuji slova norké admirálky pro NATO za více než hrozivá.

Průměrný počet slepic: 4.7 (11 hlasů)

všechno je ve správných rukách. Hlavní je trefit barvu a mít dobrý střih.

Průměrný počet slepic: 4.3 (9 hlasů)

Jaky je asi casovy limit pri poplachu pro tehotne tankistky, protoze … no vsichni vime, jak co to zabere casu pred zrcadlem, nez se zenska vypravi.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Co máte sakra proti admirálkám?
Muži překonávali meče na pluhy,
ženské námořnice budou přepotápět válečné lodě na ekologická obydlí pro ryby a škeble.
Co máte proti odzbrojovací teorii a praxi admirálky NATO ?

Průměrný počet slepic: 4.7 (10 hlasů)

Bonobove taky resi vsechny konflikty soulozenim kazdej s kazdym.

Bude stacit kdyz si je na bitevnim poli generalky navzajem vylizou a je po valce.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Targusi,
srovnáváte tank Lt-38, který se v řadách Wehrmachtu osvědčil, s tanky Lt-35, které byly silně poruchové. Odhaduji to, že jen o torchu méně než tanky německé.
Anschluss Rakouska byl proveden také tanky Pzkw I a II, a jejich výsledky byl podprůměrné až ubohé, protože se řada z nich porouchala cestou. A to bylo na dobrých cestách. Nechtěl bych vidět ten masakr v terénu.
Pzkw I považovali za nevhodný k boji sami Němci. Pzkw II měl dělo ráže 20 mm a moc se nepředvedl nikde. Oba slabé pancéřování, proto tvrzení, že je šlo snadno prostřelit polním dělostřelectvem. Jakákoliv ráže nad 37 mm by je bez problémů likvidovala. O něco silnější pancíř (přidaný plát) byl jen na čele korby a věže Pzkw II. Z boku a zezadu šlo pořád o nechráněný tank. Ale protože byl tak slabě pancéřovaný, možná by střela proletěla oběma boky a udělala v něm jen trochu škody a dva větrací otvory. Venkovcem, oba tanky stály za ... potřebný další vývoj.
Co se týká protitankových zbraní, těch čs. armáda neměla dost. Ale i polní dělo větší ráže by na tank stačilo. Čs. armáda předpokládala, že by tanky, kterým by se podařilo prorazit linii opevnění, bez problémů zlikvidovaly další jednotky za první linií.
To slavné cvičiště ve Španělsku využívala především Luftwaffe. V říjnu 1936 tvořilo německé síly 14 stíhaček He 51, 20 bombardovacích a transportních Ju 52, šest průzkumných strojů, dva stroje He 50, dva stroje Hs 123, tři baterie 20mm protiletadlových kanónů a jedna baterie ráže 88 mm. To fakt nejsou počty na vycvičení celého Wehrmachtu. Leda tak jedné jednotky instruktorů, která do října 1938 ani nestihne předat všechny znalosti nabyté bojem.
Dále každý pomíjí stav paliv a mazacích olejů. Wehrmacht především mazadel v roce 1938 neměl dostatek, chybělo mu 90% potřeb. Motor bez mazání moc služby neudělá.
Opevnění na Ostravsku bylo jediné, které prošlo ostrými boji. A osvědčilo se, plnilo očekávání. Jiné srovnání nemáme.
Wehrmacht začal cvičit brance až od 1936, v říjnu 1938 měl jeden vycvičený a jeden napůl vycvičený ročník. Mobilizovaní civilové nebyli vycvičení a než by je Wehrmacht v říjnu 1938 vycvičil, bylo by dávno po válce.

Wehrmacht se z chyb nadělaných při obsazení Rakouska, Sudet, ČSR 15.3.1939 poučil, aby se později stal hrozivou silou. Ale v říjnu 1938 jí ještě nebyl a válka v říjnu 1938 by byla krátká. Na nějakou další mobilizaci by nebyl čas.

Netvrdím výsledek války v říjnu 1938. Jen tvrdím, že schopnosti Wehrmachtu v říjnu 1938 jsou silně nadhodnocené optikou pozdějších úspěchů z 1940, ale mezitím uběhl čas a Wehrmacht se z chyb předchozích tažení poučil. Nic z toho však v říjnu 1938 neměl.

Myslím, že jsem většinu argumentů už sdělil a nemá smysl je dále opakovat. Mýtus skvělého Wehrmachtu dále přetrvává, i když v říjnu 1938 skvělým ještě zdaleka nebyl. Přiznávám však, že se Němci dokázali poučit z chyb a odstranit je.

Průměrný počet slepic: 3.4 (8 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

reálně protočilo 20 000 lidí. Konec, tečka.
Je úplně lhostejné, jestli to byli letci, tankáni (ty jste vynechal), nebo týlaři. Měli zkušenosti z reálného konfliktu, kteréžto jsou více méně nepřenosné. A W. už byl velmi dobře poučen před operací Barbarossa, dokonce i před tažením do Francie a do Polska, jinak by to prosral už tam.

Opevnění na Ostravsku, resp. jedna linie z celkových tří až pěti, bylo dobyto v řádu jednotek, max. desítek hodin. Opravdu v tom neshledávám nějaké "osvědčení". To je prostě vaše mylná představa, které se nehodláte vzdát, protože proto.

Průměrný počet slepic: 3.8 (5 hlasů)

na Opavu (za účelem přerušení vlakového spojení) začínal 15. 04. a začínal na území dnešního Polska, resp. okolo dnešní hranice , takže nějak netuším, kde by se v Hrabyni vzaly regulérní jednotkyRA. jedině možná tak průzkumáci, ale moc si neumím představit, jak by se tam dostali, pokud to nebyli paragáni, což nebyli.
Dokumentární žvásty v Hrabyni doporučuji silně rozředit.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

Nevím, kolik bylo tankistů z Wehrmachtu ve Španělsku. Odhadem šlo asi o 30 tanků, ale údaj nemá ověřený. tak přijmu těch 20 000 osob, z nichž značná část patřila k týlovým jednotkám (mechanici). I kdyby tam cvičilo 20 tisíc vojáků, Wehrmacht jich měl v 38 asi 1,6 milionu. Jako plivnout do sudu. Wehrmacht necvičil ve Španělsku, ale v SSSR.
Myslím, že argumenty byly sneseny všechny. Nepřesvědčil jste mě, ani já Vás nepřesvědčím. Tak je zbytečné pokračovat v opakování stejných faktů.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.