Jak se žije s plyny

Autor
Štítky

Jak jistě mnozí z Vás zaznamenali, byl jsem nucen omezit vštěpování svých mouder do vašich hlav a zde na hnojišti je mne prostě méně, zajisté k převeliké radosti mnohých zdejších kydačů.

Příčinou havarijního stavu na Kydacích stránkách je utkvělá představa mé ženy, zvané Stará jahoda, která v nějakém přechodném pominutí smyslů uvěřila tezi, že naše rodina tentokrát doopravdicky zbohatne z poctivé práce. Zejména pak z té mojí, přičemž Jahodě pranic nevadí drobné fyzické defekty na mé konstituci, jako je kupříkladu již několik let natržený a stále se nehojící úpon bicepsu na pravé ruce (manželčin ujec: „kurva, tyz je ale cyp, dyť tyz je levak, ni?“) a pár dalších podobných maličkostí sesbíraných za dosavadní životní dráhu. 

Abych zde jen neplakal nad bídou ve zdejším slzavém údolí, přejdu k věci. Nastoupil jsem jako točvolant do jisté nejmenované dopravní společnosti, které už zbyla z kdysi bohatého portfolia pouze cisternová přeprava tzv. vzdušných plynů, neboli látek získaných kompresí a současným zchlazováním obyčejného vzduchu.

Nebudu zde hluboce filozofovat nad pracovními podmínkami, jsa již smířen s faktem, že pracovní směna v délce 15 (slovy patnácti) hodin dnes přijde všem zcela normální, ba právně vymahatelná. 

Ovšem vůbec nechápu, proč se toaletnímu papíru neříká zákoník práce. 

Naopak s povděkem kvituji, že můj nový boss po mně vyžaduje „minimálně“ pouhopouhých 15 až 16 směn měsíčně, odpracovaných v pětidenních turnusech. Připadám si jako bohém a playboy. Mít třikrát měsíčně pět dnů volna v jednom kuse, kdo z vás to má!?

Každého jistě napadne, jak jsem se, jsa milovník starých škaredých a hloupých aut, vypořádal se skutečností, že firma, v níž nyní škodím, disponuje v drtivé většině vozidly chytrými a mladými. S krásou to už je poněkud horší, přiznávám však dobrovolně, že je věcí osobního vkusu. Je totiž prokázanou skutečností, že méně atraktivní, potažmo obéznější slečny se za našich mladých let, kdy bylo v módě uzavírání manželských svazků, vdávaly nejdříve. 

Při prvním kontaktu se zdálo, že mne vyhodí samotné auto, pokud to neudělá instruktor. Nikoli proto, že bych byl takový dřevák, nýbrž z toho důvodu, že jsem prvních 400 ujetých kilometrů nezavřel hubu a chrlil jsem non stop vulgární připomínky a poznámky k chybám, které podle mého mínění produkoval automatizovaný systém mačkající pomyslné pedály a míchající virtuálním fofr-klackem (řadicí pákou) za mou osobu.

Situace posléze vygradovala takovým způsobem, že soudruh instruktor se ve finále nasral a na konci čtvrté šichty vytáhl z útrob elektronické bestie spotřebu obou řidičů zvlášť, a to za dobu mého působení v kabině, tedy poslední čtyři dny. Vzápětí se nasral ještě více, protože jsem neustálým mačkáním všelijakých čudlů a ťápáním po pedálech brzdy a plynu za účelem rušení a vypínání mladého, krásného a chytrého soft wearu docílil oproti jeho jízdě jisté úspory paliva. Tudíž provedl klasickou fintu, jak kvalitně vysouložit s nováčkem, a nechal mne od té doby jezdit pouze s plně naloženou soupravou, aby mne náhodou nenapadlo pobírat prémie za úspornou jízdu již v první výplatě. Stane se…

S obsluhou tlakových nádob, ze kterých a do kterých je nutno přemísťovat zázračné vodičky pro průmysl 4.0, to už bylo kapánek horší. Získání průkazu řidiče oprávněného převážet zboží v režimu ADR je pouhou vstupenkou pro další sosání mouder a nácviků jedině správných pohybů, neboť školení pod státním dozorem nesdělí adeptu vůbec nic o tom, že každý ze skupiny plynů má jiné vlastnosti a je s ním potřeba zacházet někdy poněkud a jindy úplně jinak. Takže jsem nucen absolvovat zácvik na ovládání cisteren pro každý jeden plyn, který bych měl případně vozit. A samozřejmě absolvovat praktickou zkoušku.

 Postupem doby se mi podařilo vysvětlit hromadě chytráků, kteří mi zdarma poskytovali „dobré rady“, jak se zpaměti naučit směšné pohyby nutné k úspěšnému plnění této úlohy, že jsem naprostý blbec pro nácvik jakýchkoli spartakiádních cviků či tanečních figur, když ani vzdáleně netuším, proč a za jakým účelem je mám provádět. A ti méně mladí a méně krásní dokonce i chápali mou naprostou neschopnost zapamatovat si funkci třinácti koleček v autocisterně a jedenácti koleček na zásobníku, když bylo vše ostatní zabaleno do půlmetrové přikrývky z ledu. Tedy ona kolečka se správně jmenují šoupata a je to něco podobného, jako přerostlý zahradní, či sklepní kohoutek na vodu. 

Již druhou směnu jsem byl ze šoupat a zaledněné změti trubek tak zmaten, že jsem uvažoval o odevzdání rukavic a přilby, jakož i o následném vyfičení zpátky do tepla pracáku, resp. k radiátoru pod oknem naší – pardon – Jahodiny kuchyně, abych zde pilně vyhlížel příchod jara.

Nicméně stal se zázrak a já narazil pod hromadami lejster v jedné z početných skříněk pod střechou auta na jistou postarší příručku sepsanou a podepsanou naším německým soudruhem chlebodárcem, totiž zadavatelem práce pro celou firemní flotilu cisteren. Je jím jistá nejmenovaná firmička, která nejméně v polosvětovém měřítku pěstuje byznys s prodejem této komodity. V příručce jsem našel obecné schéma tlakové nádoby se seznamem ventilů, včetně číslic, které označují jejich funkci a které jsou na většině obhospodařovaných zásobníků pochopitelně značeny zcela jinak, případně vůbec. Druhý den po nálezu chytré knížky můj instruktor nemohl pochopit, jakýže se stal zázrak, když si ho beznadějný zoufalec dovoluje poučovat a plísnit za to, že nedodržuje chlebodárcem stanovené postupy v pořadí točení kolečky a žvaní cosi o škrcení plynu, Mayerově rovnici, Gay-Lussacově zákonu a kompresibilitním faktoru. Tedy popravdě řečeno, tajemná jména a roztodivná slova v knížce pochopitelně nebyla, osvěžil jsem si je za pomoci ujce Gůgla, rozhodnut instruktora za jeho vtipné poznámky o nevšedních debilech zašlapat do fiktivního bláta profesní hrdosti. 

Jen tak na okraj – instruktorovu nehynoucí nenávist jsem si vysloužil při desáté otrokárně – pardon – směně, když se nám u posledního zákazníka při startu kouslo čerpadlo na tekutý dusík a já jsem jemně upozornil, že jsem o vadném ložisku marně žvanil už týden předtím. Naštěstí postačilo vnějšek pumpy polít dvěma džbery horké vody, aby se rychle změnila jeho teplota z nějakých mínus 170°C na mínus 90 a pumpa si přece jen dala říci.

Za pozornost stojí skutečnost, že k jisté duševní otrlosti vůči nebezpečím hrozícím u této práce mi postačilo pouhých sedm maxišichet, a to přesně do doby, kdy mi instruktor za mými zády zatočil kolečkem. Neuhlídal jsem přetlakování zásobníku, pročež následovala šílená šlupka a já zůstal zahalen v oblaku čehosi bílého a studeného. Od té doby vybaven rukavicemi na rukou a ochranným štítem na xicht, pečlivě uloženým v kabině auta, klidně poskakuju na místech, na něž stříká, prská a kape tekutý dusík, čímž si koleduju o další úraz do své bohaté sbírky. Předtím jsem svými zběsilými úprky od splašených trubek bavil všechny potenciální pozorovatele mnohem více, než Chaplinovy němé filmy.

Dále jsem překvapen skutečností, jaký rozmach zažívá byznys se vzdušnými plyny. Tyto látky se opravdu dostaly do hledáčků mnoha oborů, takže v době počínající krize sice stíháme zavážet všechny zákazníky, nicméně těžce nestíhá výroba, protože tzv. kyslíkárny byly kdysi nedílnou součástí železárenských provozů, které se úspěšně zrušily. Zbyl jen jeden kousek ve Vratimově (sousedí s firmou Liberty, kdysi Novou hutí), v níž má prac…, ééé… podíl firma Messer, a v Třinci, kterýžto provozuje firma Linde. Dále pak funguje jedna u Sokolovské uhelné pánve ve Vřesové (opět převlečená Linde), a to je v ČR všechno. Zaměstnavatelským soudruhům nezbývá, než požebrávat v rakouském petrochemickém závodě Danubia ve Schwechatu a polských provozech Messer Rybnik a Brenntag Koźle. Jak je vidět z názvů firem, ani trochu se nejedná o zahraniční podniky a my všichni tomu rádi věříme.   

Abych se vrátil k oborům, do kterých je nutno pumpovat vzdušné plyny, kromě obligátního zdravotnictví a hutnictví železa je to strojírenská výroba, stavebnictví, potravinářství, výroba elektroniky, pneumatik a kupodivu nově i zemědělství. 

U zemědělství bych si dovolil upozornit na pravé české maxiskleníky vyrůstající, jak houby po dešti. Kdo má představu, že v nich roste zdravá česká zelenina, nechť vezme na vědomí, že prachy do jejich výstavby pocházejí z úplně jiných končin, než je střed Evropy, a rostlinky prosperují nikoli z výživné prsti, nýbrž z vodných roztoků, nočního svícení, ze sycení skleníkového prostoru oxidem uhličitým a etylénem, jejichž přítomnost je nutná k nastartování a průběhu fotosyntézy, a v neposlední řadě i z umělých hnojiv z Babišovy zahrádky – Agrofertu. 

A samozřejmě nemohu nezmínit ekologii. Na všelijakých stránkách se dočtete, že plynoví soudruzi pomáhají ekologii tím, že poskytují za velmi mírnou úplatu své produkty ke zlepšování životního prostředí. Na tomto tvrzení by mi vcelku nic nevadilo, kdyby kompresory nebyly roztáčeny českým uhlím za vzniku sodovkového plynu…, no jo, to se tak v ekologii občas stává.

Ještě mi zbývá zhodnotit nástup chytrých, mladých a krásných technologií. Inteligence, mládí a krása dorazily i do distribuce vzdušných plynů. Kam se hnete, tam je čidlo, kamera, sem tam průtokový počítač, který v kombinaci s teploměrem dokáže umístit na digitální display v cisterně hmotnost přečerpané látky. Vše se pak krásně vytiskne obyčejnou tiskárnou v kabině tahače a orazítkuje speciální tiskárnou, umístěnou pro větší efekt přímo na cisterně, i když takové technické řešení nemá žádný relevantní smysl, kromě skutečnosti, že se v šichtě hezky projdete. Ale co, chůze je prý zdravá a zde je navíc i dobře placená. 

Další nespornou vychytávkou – tentokrát ovšem bez účasti Ládi Hrušky – je skutečnost, že naše práce obsahuje tři v jednom a my o tom vůbec nevíme… 

Geniální!!! 

Abych byl konkrétní, přijedu do stáčírny limonád – pardon – do kyslíkárny, nafedruju JEDNU cisternu z JEDNÉ pípy JEDNOU studenou vodičkou a vyfičím k příjemci. Zde napovím chytré patlací škatuli, které prý nesprávně všichni říkáme PDA, že jsem u klienta a potvrdím, svůj úmysl pracovat. Po naplnění klientova zásobníku ručně zadám do tabulky přepumpované množství v kilech a patlafón je tak chytrý, že pozná, kterou ze TŘÍ vodiček jsem právě vylil. 

Rozdíl mezi vodičkami – drahá, ještě dražší, nejdražší.

Pak vytáhnu štos strakatých papírků (bohužel nikoli bankocetlí), podle vytištěné váženky z chytré tiskárny vyberu ten jedině správný předtisk k té jedině správné vodičce, kterou si klient objednal, načež ručně na ni vyplním předtištěný „certifikát kvality“.

Barvu certifikátu si lze po domluvě s obsluhou systému (obsluha je točvolant a systém je cisterna) zvolit předem…

Úžasné!!!

Dodavatelské firmy se předhánějí v nabídce správy vašich = klientských zásob bez vaší supervize. Čidla, a kamery s přenosovou soustavou zajišťují vaši potenciální přítomnost „on lajn“. Přece nebudete chodit z kanclu dvacet metrů tam a dvacet metrů zpět, když můžete relevantní informaci dostat za pár šupů na sklo z centrály v Práglu či v jiném světovém městě. Záleží jen na vás. Vše je pochopitelně podmíněno vaším souhlasem podle Dží Dý Pí Ár a zejména včasnou úhradou faktur za poskytované služby a materiál.

Jediné, co mi uniká, je skutečnost, proč veškerý pokrok v práci řidiče - čerpadláře skončil výměnou jednoho z dvojice hlavních ventilů, které v sériovém zapojení zajišťují, aby chytrá a fest studená vodička nevyfičela z cisterny někam do … pryč. Takže jediná změna je asi taková, že namísto zatočení dvěma kolečky musíme po novu točit jedním kolečkem a pak pohnout jedním po výtce ryze mechanickým čudlíkem, který pustí stlačený vzduch z brzdové soustavy návěsu do otvíracího ventilu. Když náhodou není vzduch z důvodu poruchy či nehody, cisternu neotevřete a zakrátko, nejpozději v řádu jednotek hodin, máte velký technický a bezpečnostní problém, protože cisterna započne samočinně z důvodu pozvolného ohřevu studené vodičky tlakovat. Všechno ostatní, tedy práci čerpadla, tlak v cisterně, tlak v zásobníku klienta, tlak v potrubí, systém přepouštění kapaliny, odvzdušnění čerpadla, pročištění potrubí a jeho následné odvětrání a odtlakování, to všechno řídí a dělá pořád otrok – pardon - člověk svýma rukama. Nezbývá, než dlouze přemítat, jestli jsou soudruzi vývojáři tak blbí, anebo soudruzi manažeři tak zbabělí. 

Každopádně se o svou novou práci bát nemusím, protože autonomní vozidla tu budou jezdit velmi brzo, už asi tak za pět nebo deset minut, zatímco do dálkového, tudíž bezpečného ovládání ventilů ve skoro mínus 200°C, nemluvě o pracném uvolňování zamrzlých závitů na propojovacích hadicích se nikdo nějak moc nehrne. Ani lidi lopaty, ani soudruzi od kompů a manažerských sesliček.

S pozdravem – plynům zdar, a těm našim zvlášť…

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (84 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Tlačí na vládu aby doobjednala vakcinu, kterou odmítly státy mimo EU, nebo nečerpají předběžné objednávky.
A při tom jim vůbec nevadí, že vařený opičí uši firmy Astra ty státy odmítly pro její neúčinnost ( JAR)
To jsou naprostí "geniové".
Nestačím se divit jaký píčoviny dokážou porodit ve žvanírně!

Průměrný počet slepic: 3.8 (8 hlasů)

Víme zda nejedou na procenta, nevíme, pak klidně unese kde kdo nadávky dolních milionů, že?

A navíc možná jejich voliči jim rozumějí, inu politika a kšeft, kšeft a politika...

Průměrný počet slepic: 3.6 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Targusi, blahopřeji k volnu, a omlouvám se, že se v mém příspěvku nebudu vyjadřovat k Vaší plynové radosti, a stejně tak k Vašemu životu na horkém křesle. Já drobátko zase k reportu o pokračující švandě.

Tak jsem si dnes podal několik mých zdrojů, a mohu s uspokojením konstatovat, že s těmi jaderkami je to asi opravdu definitivně pravda. Ostatně dnešní divadlo ve sněmovně tomu odpovídalo, přes veškeré dohody, které kolem toho byly učiněny. A že AB v těchto dohodách zašel tak daleko, že někteří kroutili hlavami. Zašpérovat dnes třetí čtení zákona o financování výstavby jaderných elektráren (vím , přesné označení to není) s odkazem na to, že jim AB neumožnil použít k novele volebního zákona ten paskvil od KDU ČSL, to je opravdu, ale opravdu (řečeno s klasikem) velká síla. Takže se dnes odkopali. Já osobně jsem znechucen, že se někteří lidé nechají zatáhnout až do, nebojím se to říci, vlastizrádné činnosti. Nepřipuštění firem z Ruska a Číny samo o sobě zdraží celou věc o mnoho, mnoho peněz. Nu, alespoň to máme černé na bílém. Ptám se Vidláku - bude AB tak statečný jako Angela v případě Nord Streamu II? Nebo se nám bědně rozloží?

Senát dnes také vycenil zoubky, neb pravil, že se kluci v PS dohadují dojemně a hezky (jen ten ošklivý výrobce utopenců jim do toho hází nepěkně vidle), ale oni neschválí nic, kde bude jen zmínka o jakémkoli vstupním prahu pro koalice..... Tu máš čerte kropáč! Takže je Rakušan s Pirátem rozhodnuti, pod praporem zájmů americké firmy (a amerických zájmů) dát raději dohromady koalici sedmi trpaslíků, než se domluvit s AB. Hezký signál. Andrejovi to hezky do sebe zapadá.
Hlavně ať nic nedělá, a stará se pouze o jedinou věc, aby odpovědnost spadla jinam. To není tak těžké.
Jenomže kluci senátorští se nám opravdu mýlí. Podle mého kamaráda, takto noblesního a váženého právníka z rodu ústavních, je od senátorů zpozdilé si myslet, že zákonným opatřením mohou někomu zakázat účastnit se např. tendru na výstavbu jaderných elektráren. Tedy ne, že by to nechtěli udělat, a určitě to udělají, ale ono to vůbec není jednoduché kvůli právu EU (ejhle), je to totiž stejný případ jako NS II, kde už je jasné, že sice mohou proti Rusku vyhlašovat sankce, ale nemohou firmám z EU bránit v přístupu k tendru. Chápete? Nehledě na fakt, že to pak po nich stejně musí schválit PS, i kdyby to bylo až za deset let...
Jinak mi zase jiný zdroj (čte Vidláka) vyprávěl, jak si už v Senátu někteří lidé mudrují o tom, jak budou řídit tu VZP, tu ŘSD apod. Mají totiž vymyšlenu fintu, že hned po neuskutečněných volbách podají žalobu k ÚS, aby tam Pavel and his melody boys řekli, že protože padla Sněmovna, pak vláda AB ztrácí mandát automaticky a má se odebrat k věčnému spánku. Prý, aby to pro jednou bylo rozhodnuto. Na námitku, že pak prezident jmenuje podle Ústavy vládu novou, byť nezíská důvěru, odpovídají že nevadí, protože proti Zemanovi okamžitě rozjedou impíčmet. Dobrý, ne? Tak ještě Nejvyšší bytost a Klub jakobínů a jdeme vpřed.
Zkráceně - na ničem se nedohodli, v Senátu jim řekli, že ať vymyslí cokoli, tak to přes ně neprojde (v podstatě) a nervozita stoupá.
Takže prosím ještě jednu kávičku, když je to tak pěkně vymyšleno. A Andrej je dobrej. V klidu odjede do Srbska, aby jim tady ukázal, co si o nich myslí. Všichni do podpalubí a pumpovat vodu! Rakušan jako první!
Ať žije švanda! Ne dudák....
P.S. A zítra snad o tom prodloužení volebního období....

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)

Hm pane Kante... jestli je Babiš stejně odvážnej jako Merkelová? Tímto směrem můj mozek nikdy nešel, to přiznávám zcela bez mučení. Teď plácnu první, co mě napadlo, ale budu o tom dále přemýšlet....  Mám pocit, že Andrej je dobrý žák naší Angely... ona také problémy řeší tak, že je vysedí. Svým způsobem Andrejova cesta do Srbska v době krize... to je přesně Merkelové styl ne? 

Temelín a Dukovany na pozadí všeho... toto téma budeme muset co nejdřív prokydat....

 

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Andrej objel zeme, ktere si sami rozhodli, ze budou pouzivat Spuntik nebo cinskou vakcinu - aby po navratu do Ceska okamzite prohlasil, ze bez souhlasu EMA ani ranu.

Takze jeho verne koblihy dostaly marketingove krmeni (spuntikovani je preci presne to, co od premiera chcete slyset), ale skutek zadny nebude,

Průměrný počet slepic: 2.5 (13 hlasů)

Jo Scallope, také to děláte pro Westinghouse. Ať si ty prachy sakra zasloužíte. Už dvacet let se amíci snaží a furt to vypadá na Rosatom... Takže dělejte to sakra pořádně.   Víc dehonestujte, víc se vysmívejte, stejně vám to není nic platné. Víc upozorňujte na ty fakta. A nezapomenňte - vidlácká bublinka, hloupý chlívek, koblihy.... furt dokola. Je třeba mantry přeříkávat pořád dokola, jinak žádné osvícení nebude. 

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

staví kernkraftwerke na celičkej zeměguli a je světově největším stavitelem a jejich palivové tyče se nekroutí!

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

Jak kdysi řekl rytíř Zbyšek z Bohdance - vy Scallopové jste jako les. Na kraji ještě člověk rozeznává jednotlivé větve, ale poněkud hlouběji jste už jen změť. 

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

Já, když se tak dívám na ty ekozmrdy, tak je mi jasné, že bychom novou JE do budoucna potřebovali.
Jenomže jedni to nechtějí dát amíkům, protože jsou to kapitalističtí parchanti, který si chtějí koupit všechno.
Druzí to nechtějí dát rusákům, protože mlátěj demonstranty a Putin bude presidentem, dokud neumře.
Číňanům to taky nedáme, protože mlátěj Ujgury a vlastněj Slavii a maj šikmý voči a vůbec.

Takže nakonec jedni budou spokojení, že to nedostali amíci, druzí, že to nedostali rusáci a já budu nespokojený, protože kvůlivá těmto jejich handrkačkám žádnou novou JE mít nebudeme, i když tu elektřinu budeme fakt kurevsky potřebovat.
A až jí bude v Evropě málo, tak budeme svorně v prdeli všichni, bez ohledu na naše dnešní ideové názory.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Westinghouse (respektive W. E. Company , oddělen již roku 1999 od W.E. Corporation) už od roku 2006 vlastnil subjekt Toshiba (předtím britský British Nuclear Fuels Ltd), po bankrotu pak Brookfield B.P. - se sídlem v Kanadě. Tento subjekt je údajně napojen na královský dům Saudů, věrné soudruhy vašeho Trumpa (nejen jeho).
Toshiba ale spoluvlastní americké banky, tuším že největší balík akcií má stále GS. Ale tvrdit, že by se jednalo o " amíky" je značně odvážné. To je jako bychom chtěli tvrdit, že Babiš, pokud by měl většinu úvěrů od od německých bank, je Němcem. Obdobně Trump by tak měl být Němcem (Deutsche Bank - největší jeho věřitel, určitě ještě donedávna, nějakých 340 mil. USD...ovšem něco málo i např. u Morganů...).
Babiš možná totiž má úvěry od bank francouzských či rakouských. Tedy byl by to pak Evropan ?

Takže :

1998 – sells remaining manufacturing asset, its nuclear energy business, to BNFL which sold it to Toshiba in 2006 which still operates it as Westinghouse Electric Company today
2006 – BNFL sold its interest in Westinghouse Electric Company to Toshiba for $5.4 billion
2010 – The Westinghouse Electric Company (Toshiba) opened new headquarters in Cranberry Township, Butler County, Pennsylvania
2017 – Westinghouse Electric Company files Chapter 11 bankruptcy.
2018 – Westinghouse Electric Company acquired by Brookfield Business Partners and partners from Toshiba for $4.6 billion

Méně kvakat a cenzurovat, více zjišťovat si fakta.

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)

10 let čekat na schválení zákonných opatření senátu, tedy čekání na novou Poslaneckou sněmovnu,
nemalujte čerta na zeď, milý IK ☺
****
Fakt 3/5 většinu na prodloužení volebního období by zákonodárci dali a na mandátech se menším počtem potřebných hlasů nyní do léta dohodnout nezvládnou?

To jsou odpovědní politici?!

A pak to bude jak s tím nouzovým stavem,
další a další prodloužení i současné sněmovny a kšefty.....,
protože se lidi jako Benda nebudou chtít mandátu pustit a nový už jistý nebude.

A proč by jim i to prodloužení vůbec měl nakonec odsouhlasit taky Senát že,
kdyby se tedy nyní třásl na převzetí kusu moci sám?

Volič je zvědavý, těší se a dívá,
předvolební kampaň už běží od konce prosince 2020 a případné prodloužení volebního období zase bude moci zažalovat každý, komu se prodlouženého mandátu a prebend nedostane, nedostalo (tady není NIC jisto)....
****

Jo a Váš kamarád (noblesní právník ústavní)
kéž by by mohl dát odpovědi k té touze o převzetí moci "nadrženým" Senátem a k jím pak přijímaným zákonným opatřením..
****

Přemýšlím například,
jak se zjeví pak vůbec ta nová sněmovna a její první schůze( i za 10 let), když volební zákon po případném rozplynutí,
či rozpuštění sněmovny nebudeme mít a nebude ani kdo by takový svedl dle práva a bez sněmovny spáchat....?

Článek 33 Ústavy

(1) Dojde-li k rozpuštění (a bude to ono Ústavou předjímané rozpuštění?, když by jen bez dohody uplynulo neprodloužené 4-leté volební období -MAJKA) Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat (Přijímat, ale to neznamená páchat-MAJKA) zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

(2) Senátu však nepřísluší přijímat zákonné opatření ve věcech ÚSTAVY, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, VOLEBNÍHO zákona (a kdo by pak a dle čeho tedy spočítal sněmovnu? - MAJKA) a mezinárodních smluv podle čl. 10.

(3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout JEN vláda.
(NO a to jim ještě NIKDO neřekl, klukům senátorským, že sice jim přísluší ta zákonná opatření přijímat, ale navrhuje jim je VLADA, tedy co vláda nenavrhne, NENÍ.?-MAJKA)

(4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident republiky a předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony.

(5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.
***************

Takže Vy kávičku, já vínečko a ať se kluci politický nervujou, za ty prachy!

Volič se dívá, napíšu do třetice....

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

s hlasováním o nedůvěře vládě a před hlasováním bych sdělil Sněmovně, že pokud bude vyslovena nedůvěry vládě, doporučím prezidentovi, aby jmenoval v tuto chvíli nejúspěšnějšího opozičního politika na nového předsedu vlády (Bartoše). Ať si to kluci užijí a ANO se připraví na volby.
Také spoustě kritiků Babiše by došlo koho kritizovali a koho kritizovat měli.

Průměrný počet slepic: 3.7 (9 hlasů)

A vydržel by dredatej do švestek?
V předloženém případě by to totiž znamenalo, že by musel převzít zodpovědnost a osum měsíců je sakra dlouhá doba na to jak propagujou jejich píčoviny jak jsou snadný a rychlý.
Do května by mu vydrželo lhaní, že za všechno může Andrejko a co dál?
Musel by jít do voleb s hromadou mrtvol na hrbu. A teď se hraje o to, komu ti mrtví zůstanou v batohu.

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

Vy neposloucháte těch cca 30 let, že za všechno můžou pozůstatky "komunismu" ? Pár let vydrží cancy o problémech způsobených Agrofertem !!!

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

do švestek v klidu a pp švestkách šlivovica

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

To jsem četl někde na webu Yandex.ru.
Japonský premiér a Putin se baví o Kurilských ostrovech.
- vraťte nám Kurily a my se zaručujeme, že tam nebude ani jedna US voj. základna
Putin : to my zaručujeme už nyní!

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Předesílám, že to opravdu nemyslím nijak zle. Jsem si vědom toho, že ideově (pravděpodobně) stojíme každý na opačné poloose levo-pravé polarizace politické scény (v jiných dimenzích světa tomu tak pravděpodobně není), a proto to občas mezi námi zajiskří.
Nejdříve předkládám k nahlédnutí tento výtah z PL (můj komentář následuje):
---
"Ve schváleném státním rozpočtu na letošní rok činí objem prostředků určených v rozpočtové kapitole ministerstva zahraničních věcí na tzv. Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 1 760 174 042 Kč.

Co se pod tímto názvem také skrývá? Vyjdeme-li např. ze schváleného závěrečného účtu kapitoly ministerstva zahraničních věcí, vidíme např. toto: (jde o položky a částky, které již byly realizovány).

Rada Evropy Cena Václava Havla 776 000 Kč
Akční plán pro Ukrajinu 1 010 000 Kč
Rádio Svobodná Evropa 2 000 000 Kč
Asijsko evropská nadace 600 000 Kč
Svěřenecký fond pro Afriku 222 468 750 Kč
Svěřenecký fond pro Kolumbii 260 000 Kč
Smlouva o Antarktidě 1 200 000 Kč
University of California 7 500 000 Kč
Akční plán OECD pro cíle udržitelného rozvoje 1 500 000 Kč

A dále v položce Dary a projekty zahraniční rozvojové spolupráce:

Rozvoj brokolicového řetězce v arménském regionu Lori s účastí žen 249 999 Kč
Vybudování vodního systému a kapkového zavlažování plantáže s organickými fíky v Bosně a Hercegovině 492 448 Kč
Podpora oživení řemeslného lovu měkkýšů a komunitární turistiky v Ekvádoru 443 686 Kč
Hudba pro Etiopii 343 217 Kč
Česká kola pro gambijské školy 249 768 Kč
Zlepšení dovedností dívek zemědělských oblastí v krejčovství a vyšívání na stroji v Indii 379 999 Kč

Podrobněji - odkaz:
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Kobza-SPD-Zno…
---
Jistě jste si vědom, že k takovému marnotratnému, doslova opulentnímu rozhazování peněz přispívá KAŽDÝ ekonomicky aktivní subjekt svými daněmi, přímými i nepřímými. Vy, pravděpodobně v pozici zaměstnance, se tomu téměř nemůžete bránit; já coby podnikatel částečně se bránit mohu optimalizací daní.

Zaměstnanců, kteří jsou v tomto směru téměř bezmocní, je mi upřímně líto, ale jediné, co mohu poradit - podnikejte a braňte se.

Stát před našima očima v tomto případě (na jiné případy se zrovna nedíváme) doslova a do písmene PROMRDAL (Vidlák promine) jednu a tři čtvrtě miliardy doslova na nic. Zdravotníci za své výkony neviděli ještě ani floka, nevím, co hasiči, záchranáři... skoro každý důchodce v této zemi je spekulant (špekuluje, jak s tím málem vyjde k příštímu málu). Ale velkoryse podporujeme lov měkkýšů v Ekvádoru a univerzitu v Kalifornii (proč, proboha? Kalifornie je taková socka?).

Takže, za mne: platit TOHLE z mnou odvedených daní? Cha! Ani floka...! Pokud máš, státe, málo peněz, především je přestaň vyhazovat oknem a sypat do Nilu.

Průměrný počet slepic: 4.8 (17 hlasů)

a kvůli tomu se propadá tento stát, umírají lidi?
Hanba těm, kdo to mohli zatrhnout a nekonali a konat nebudou,...

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Tentokrát z Kanady :

„ …Co nyní považujete za nejpalčivější? O čem společně mluvíte?
Osobně komunikuji s panem premiérem o mutaci viru na území ČR, o monitorování šíření a také o nákupu molekulárních protilátek, které mají šanci zachránit velké množství životů. Dá se očekávat, že bude na světovém trhu velká konkurence, a tak musíme nakupovat rychle. Od 6. ledna s ním proto mluvím o tom, aby zajistil co největší dodávky protilátek a koordinoval v rámci Evropské unie, aby nedocházelo k přeplácení mezi jednotlivými státy. „…
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/muz-ktery-radi-babisovi-z-kanady-v…

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

:-)

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

"Podpora oživení řemeslného lovu měkkýšů (...) v Ekvádoru 443 686 Kč"
-----------------------
Mi připadá lepší dovézt jednoho řemeslného ekvádorského lovce pro lov Scallopů k nám.
Vyšlo by to levněji, pokud by Vidlák zajistil ubytování a prostou stravu (ústřice, nakládané hlemýždě a tak)

Průměrný počet slepic: 4.4 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

a ta naprášila takový "drobounký" důvod obstrukcí kolem Sputniku.
Týhle partičce jde především o TECHNOLOGII jaká se požívá v rusku a samozřejmě i o dodavatele subdodávek.
PRŮMYSLOVÁ ŠPIONÁŽ v měřítku minimálně EU!
Číňani jsou proti téhle partičce naprostí břídilové.
Rozhodně zde nejde o žádné pupínky na prdeli.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

jak je převážejí přes 200 km do Kyjova, v noci, v mrazu, "sanitním autobusem"
ze zcela přeplněné Náchodské nemocnice.
To je skutečný problém
A tady (a v parlamentu) zatím samé kecy o volebním zákonu,
o stavbě zbytečné jaderné elektrárny (elektřiny máme dost, když EU chce zavírat ty uhelné, tak až potom, co nám postaví
(dá peníze na) nové. Když něco moc chtějí, ať to zaplatí.
A jisté je že na jádro nám EU nedá ani nepůjčí ani halíř, ať je z východu či ze západu.
Tož takové mám dojmy z dnešního večera.

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

Jezdím denně okolo velké FV elektrárny a od pondělka jsou její panely pokryté souvislou vrstvou sněhu. Jaká je účinnost panelů pod sněhem ? Kolik asi takový panel dodá proudu do sítě ?

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

tak klidně i megawaty. Jde jen o přenosovou schopnost " nouzové " přípojky.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

bych tu jaderku taky nestavěla,to potřebovali akorát komunisti,když tu byly ocelárny a dovoz rudy z Ruska,to se stroje nemohly zastavit,ale dnes nic takového není a když lidem chvíli nepůjde ekektrika tak se svět nezboří plus když nepůjde v Německu,tak už vůbec jsou tam přežraní.

Průměrný počet slepic: 2.7 (9 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

v ČR spotřebuje pro průmyslovou výrobu.
Spadne vám brada.
A pak už raději ani nezjišťujte, kolik té oceli plní státní kasu přes export a zdanění zisků.
A to vůbec nepíšu o stovkách druhů ocelí. Poldovku kvůli tomu nechali zkrachovat, aby ubyla konkurence.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

není,tak nepotřebuje elektriku. Nebo co vyrostlo místo ní,aby bylo závislé na jaderce?

Průměrný počet slepic: 2.3 (7 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dělal jsem ve slévárně neželezných kovů. Lili jsme hlavně hliník, měď, mosazi a bronzy. Šichta začínala ve čtyři ráno, kdy se nažhavily INDUKČNÍ pece a stihly se protavit vsázky ještě na noční proud. Pak se odlily formy a nechaly ztuhnout. Ve zbytku šichty se vytloukly a naformovaly a vysušily/vyžíhaly nový na ráno, aby se stihly odlít dokud jede noční proud. Celej provoz měl spotřebu jako středně velká vesnice a světe div se - funguje dodnes. Že milá Gaio dohlédnete nejdál k plotu vaší zahrádky je váš problém, ale okolní svět má mnohem víc facet na kterých jste sama životně závislá. Už vás vidím jak tavíte rudu a kovete hrábě :P

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

hrábě vyrobí ze dřeva pomocí památečního nožíku po dědovi, anebo si koupí čínskou sekačku s fukarem z českého Mountfieldu.
Problém je vyřešen.
Tráva je pokosena, hrabat netřeba.
Pán z Višně je blbec.
Targus je totální blbec.

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

hrábě můžou byt dřevěné

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

A motyka ? rýč ? kosa ? sekera ? pila ? lopata ? nůžky ? nůž ? atd...

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkusila jste si vyrobit hrábě obracečky s ručními nástroji bez hřebíků? Já jo. docela fuška.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Když nepůjde elektrika na celém území jen jeden den, tak chci vidět, kam si dojdou na záchod třeba ti v osmém patře na Jižním městě? Jak budou fungovat přečerpávací kanalizace? Jak se dostane voda do domácností na sídlišti?

Kromě pár lidí jako jsem já, nemá nikdo kotel, který nepotřebuje elektriku. A pokud by kiksla elektrika na celém území, vzápětí by kiksl i plyn. B ez elektriky to nejde. Za pár hodin dojdou baterky ve vysílačích mobilního signálu a druhý den už nebude fungovat vůbec nic. Už první celorepubliková nco bez proudu by nagenerovala řadu mrtvých.  Nešlo by nakupovat, bo nefungují pokladny. Nedají se načítat čárové kódy, nefungují benzínová čerpadla... Ale naštědtí Němcům se tohle podaří dřív než u nás. A nahodit celou síť, to je akce na dva až tři dny.  

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

dostanete hodiny na kvóty,kolik můžete denně spotřebovat a rozmyslite si,jestli budete čumet 4 hodiny na bednu nebo si spláchnete. A pračka může být na dynamo. Co lidí má doma rotoped,tak místo zbytečného šlapání si vyperou. Jaderky stavěli komunisti kvůli průmyslu.

Průměrný počet slepic: 3 (8 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

jste opravdu tak blbá?
Zjistěte si, kolik elektráren jelo za komančů a kolik jich funguje dnes.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

"Gaia Vy si děláte srandu, anebo jste opravdu tak blbá?"
Řekl bych, že si srandu nedělá...

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

A máte Gaio ledničku ? A mražák ? Pračka na dynamo ? To roztočíte jak ? Dynamo na kole dávalo jenom nějakých 6V a nula nula hovno ampéry, takže na rožnutí žárovky tak tak stačilo. Proveďte pokus jak dlouho a jak usilovně budete muset šlapat na vyprání standartní dávky prádla a pak nám sdělte výsledek. Do té doby si laskavě strčte svoje rady tam kam slunce nesvítí. Děkuji.

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

proudu jít nemůžete,Unie je proti jádru,všude to vypínají,nejsme silní,abychom šli proti.

Průměrný počet slepic: 2.1 (9 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

A mezitím ve Švédsku...:

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/svedsku-chybi-odstavena…

A to je teprve začátek.
Ve Finsku a Maďarsku staví nové jaderné elektrárny s Rosatomem. O jádru hodně vážně mluví Polsko.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

tak se musím ozvat. Jsou to hlupáci, nevědí že Německo má polovinu své elektřiny
z obnovitelných zdrojů, hlavně z větru a slunce, že Německo je největší exportér elektřiny v EU,
když hodně fouká, tak vyváží větrnou energii i zadarmo.
A to přesto, že zavírá jednu jadernou elektrárnu za druhou.
A Německý průmysl je silný, exportní průmysl,
dominantní v EU, vůči němu je ten náš zbytek průmyslu, co ještě funguje, zcela zanedbatelný.
Tož tak.

Průměrný počet slepic: 2.1 (7 hlasů)

tak se musím ozvat. Jsou to hlupáci, nevědí že Německo má polovinu své elektřiny
z obnovitelných zdrojů, hlavně z větru a slunce, že Německo je největší exportér elektřiny v EU,
když hodně fouká, tak vyváží větrnou energii i zadarmo.
A to přesto, že zavírá jednu jadernou elektrárnu za druhou.
A Německý průmysl je silný, exportní průmysl,
dominantní v EU, vůči němu je ten náš zbytek průmyslu, co ještě funguje, zcela zanedbatelný.
Tož tak.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.