Je zvyklost vždy základní demokratický princip?

Autor
Štítky

Díval jsem se na poslední pořad Václava Moravce, protože jsem věděl dle avizovaných hostů, že pro mne bude velice zajímavý. Byl. Pojednával jak jinak o Babišovi jako předsedovi vlády. Aktéři: novinář Šimečka, Faltýnek ANO, Bělobrádek KDU-ČSL.

 

A vlastně byl nebývale charakteristický pro dnešní stav společnosti, kdy aktéři reprezentovali názorové segmenty na Babiše jako předsedu vlády, proti němuž je vedeno trestní stíhání, čemuž byla věnována celá první část Moravcova pořadu.

Bylo půvabné sledovat, jak se pan Šimečka ocítal svou argumentací v rozporu se sebou samým. Půvabný byl výrok Moravce o zprostředkování dění ze strany novinářů, ač jde spíše o naléhavou potřebu novinářů přesvědčit o svých názorech prostřednictvím svých komentářů „neinformovanou“ veřejnost. Ale to podstatné není. Proto to nebudu ani nijak rozvádět.

Podstata je někde jinde.

Na jedné straně ANO, které slovy Faltýnka považuje Babiše za svou tvář, mj i pro zmiňovaný počet preferenčních hlasů. A tudíž je pro hnutí ANO nepředstavitelné, principiální, aby Babiš nebyl premiérem.

Na druhé straně pak Bělohrádek jako reprezentant demokratických sil v parlamentu, pro něhož je principiální nevstupovat do vlády z trestně stíhanou osobou.

Podle novináře Šimečky má pravdu Bělohrádek, protože to je obrana základních demokratických principů.

No nevím, ale taková argumentace se mi nezdá plně adekvátní. Ústava nikde nehovoří o tom, že by trestně stíhaná osoba nemohla být premiérem. O tom hovoří opodstatněná zvyklost. Ústava ale jasně říká, kdo je suverénem v demokracii, kdo je rozhodujícím suverénem demokratických voleb.

Z čehož dle mého soudu vyplývá, která principiálnost je na místě a která je za současných okolností mylná a opuštěníhodná.

Nemusel bych (není to podstatné), ale přesto sem vsunu názor Elišky Wagnerové, která se vyjádřila tak, že dnešní stav soudnictví opravňuje dnešní rozsah imunity v diskusi jiného Moravcova pořadu o vydání či nevydání Babiše a Faltýnka v reakci na argument Vondráčka, šéfa parlamentu za ANO, o tom, že v případě Babiše, je situace na rozdíl při vydávání Babiše minulou sněmovnou jiná - mj v tom, že Babiš má být nyní premiérem, a že jde o odklad o 4 roky a zdůvodnil to délkou trvání takových soudních procesů.

Pokud obě strany budou trvat na svém, má pravdu Zeman, a můžeme být svědky opakovaných pokusů o jmenování premiéra nikoli 3x, ale i x-krát, což potvrdil Rychecký, když řekl, že prezident nemusí po 3. neúspěšném pokusu rozpustit sněmovnu, ale může zahájit celý proces od počátku. A tvrdím, že prezident Zeman to bude dělat v naprosté shodě s ústavou do té doby, dokud se výrazně nepohnou volební preference – výrazně odlišně oproti těm, které byly v posledních volbách. A jdem přesvědčen, že teprve za takových okolností Zeman sněmovnu rozpustí.

A nebudu předstírat, že Faltýnek mne svou argimentací neoslovuje stejně jako Vondráček – naopak.

Ještě stran OLAFu. Z mé strany to nebyl šťastně napsaný článek. Pravdu má Gerd v jednom svém krátkém příspěvku. Principiálně OLAF nemůže přinést vůbec nic nového, čili jeho zveřejnění nemůže přinést nic nového. Je ale o čem psát a rozvíjet na základě minima informací spekulace naprosto nepodstatné k Babišovi jako premiérovi v současné době. O vině či nevině prostě rozhodne soud a pak teprve může nastat jiná situace. Dnešní situaci ani OLAF nijak nemění a nemůže změnit.

Jen bych snad upřesnil jednu věc. OLAF se chová naprosto korektně.  Změna struktury firmy vyhovující podmínkám poskytnutí dotace těsně před požádáním o dotaci podezření o podvodu nutně zakládá. OLAF zjevně doporuřuje šetřit a ono doporučení vyjmout tuto dotaci z EF je logická. Protože žaloba a potřebný soudní rozsudek pro vymáháni vrácení dotace je plně v rukou ČR nikoli v rukou EU. ČR o onen objem dotcí nepřijde, může je použít na něco jiného.

 

 

 

Odkazy:

1) Moravec, Vondráček, Fiala, Wagnerová - ustavení sněmovních orgánů, vydání nevydání Babiše čas 38:00-52:25

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030501126/

2) Moravec, Faltýnek, Bělobrádek, Šimečka - trestně stíhaný Babiš jako premiér

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/218411030500107/

 

 PS.

Nejen pro Gerda – jak je to s líbáním prstenu stran při volbě místopředsedy sněmovny Fialy v 1. odkazu:                                                         čas 11:26-15:15 Vondráček, Fiala

                        čas 15:50-18:25 Wagnerová

                        a Václav Žák http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=30469

                        a má diskuse s VŽ pod článkem, kde jsme se shodli na přesnější formulaci

Komentáře

Trvalý odkaz

Samozřejmě ! Smutnější je, že tento fakt nezaregistrovali ani ti, kteří se snaží být objektivní.
O co jde ? Tady je kousek prezidentova projevu :
"Nedávno jsme s panem ministrem spravedlnosti konstatovali existenci zprávy, která říká, že v osmdesáti procentech případů soudy osvobodily komunální politiky, kteří byli policií obžalováni. V osmdesáti procentech případů, vážení kolegové, a to je hodně.
A druhý a poslední případ, abych vás dlouho nezdržoval, je známá kauza Budišov, kde byla obžalována Věra Jourová, dokonce podle vlastního vyjádření chtěla ve vyšetřovací vazbě spáchat sebevraždu. Po několika měsících byla propuštěna a nyní se stala naší komisařkou v Bruselu. A jak víte, kauza Budišov byl také dotační podvod."
Pochybuje ještě někdo, že jde o politickou kauzu ?

Trvalý odkaz

Je to tak, jakkoliv by třeba pavt mluvil o lži. Proč? Protože ty kauzy se týkají volených poltiků a kauza Babiš se týká Babiše jako podnikatele. Tehdy politikem nebyl. Onen úkon neučinil v roli politika. Ale to Zeman na mysli neměl. On měl na mysli tu délku šetření, délku soudu. Tam leží těžiště Zemanova výroku. Totéž sděli Vondráček, totéž sdělila E.Wagnerová. Prostě naprosto logický důvod pro nevydání a odložení věci do doby po pozbytí imunity.
A to tu nemluvíme o možném politickém zneužívání kauzy. O níž může svědčit anonym směřující podnět k přešetření v jeden okamžik na všechna místa. kam takový podnět lze dát - až po OLAF (znovu- tam to můžete dát i přes internet). A o čemž svědčí jednoznačně skutečnost, že policie požádala o vydání starou sněmovnu, před volbami, takže i ona musela vědět, že že bude muset žádat znovu - novou sněmovnu, a že mezitím nebude schopna učinit absolutně nic stran oné potřeby vyslýchat Babiše a Faltýnka. Je jen jeden důvod, využívat (zneužívat) to politicky.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Každý kdo někdy žádal dotaci už třeba nad 1mil Kč, tak se potenciálně může kdykoli třást strachy, žádná dotace není dělaná tak aby si někdo řekl, aha to je přesně pro mě. Dotační pravidla jsou tak odtržena od reálného života, že se jim musíte "přizpůsobit" jinak ani nemá cenu žádat. Navíc téměř neovlivníte (pokud nemáte stejné vzdělání, praxi a znalosti) co projektant "vymyslí" (Ďábel je ukryt v detailech).
Z tohoto "technického" pohledu je kauza vymyšlená a politická. Pokud ovšem v žádosti o dotaci nejsou vyložené lži a nesmysly, což by ale schvalovací komise měla zjistit a dotaci nepovolit.
Hezký den.

Trvalý odkaz

ano, máte pravdu v tom, že je normální, že každý podnikatel se přizpůsobí podmínkám dotace. Ten problém s podvodem je jinde. Babiš se nejspíše nejspíš nedopustil žádného podvodu z hlediska znění našich zákonů. Doslova to řve stran oněch anonymních akcií. Ty v normálním civilizovaném státě nejsou na základě zákona vůbec připuštěny k přístupu k dotacím či k veřejným zakázkám. U nás, a zcela jistě tehdy, ano. Proto OLAF doporučuje integraci práva v jednotlivých členských zemích a evropského žalobce. Proto jsem i skeptický k odsouzení Babiše. Jakkoli je to možné. Záleží na přesnosti formulací státního zástupce a důkazech. Ty mohou existovat. Jenže dle mého názoru prakticky jen v rovině deníčku Babiše, kde by výslovně napsal, že se mu takto povede EU podvést. Řečeno vulgárně - tedy velice, velice zjednodušeně.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsou pohromou pro všechny. Dokonce i nejen u nás a rozhodně nejen v zemích bývalého východního bloku.
Problémy s dotacemi ve smyslu podvodů, čarování s čísly, sepisování doprovodných pohádek řeší všechny státy. Řekové, Italové, Španělé, Rakušané, Francouzi, Angličané, Němci... U jižních států jde převážně o čarování s dotacemi do turistického ruchu, severnější státy mají zase problémy s dotacemi určenými na vzdělávání, zlepšování tzv. měkkých dovedností. Skoro všechny státy, které ve větší míře integrují migranty, zároveň mají problém s dotačními podvody, které jsou nějakým způsobem na řešení problematiky integrace navázány. Dohromady takřka ve všech státech se podvádí u dotací určených pro zemědělství. Obludně se podvádí i u dotací do výroby (stavebnictví je logicky v čele), a to také napříč celou EU.
Ne nadarmo se často v EU ozývají hlasy ohledně snížení dotačních titulů, zvýšení jejich transparentnosti a tím i následně zlepšení jejich kontroly.
Obávám se však, že tak jednoduché to nebude. Jen u nás je na systém vzniklý kolem dotací napojeno obrovské množství lidí, firem, úředníků.
Osobně mi vadí, že se v nás vyvolává dojem, jako bychom dotačními podvodníky byli jenom my, Češi. Věřte, že to není pravda.

In reply to by Oliv (neověřeno)

Trvalý odkaz

to je také pravda. Jen bych řekl, že přece jenom směrem na východ od západu je to větší a větší problém.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

OK, tak mělo být v pravidlech: Není pro společnosti vlastněné přes anonymní akcie. Případně si soupis vlastníků měla vyžádat výběrová komise a pokud by ho nedostala tak tradá, žádná dotace. Na toto Babiše u rovného soudu nedostanouani náhodou.

Trvalý odkaz

Alex nastolil velmi zajímavou otázku pro vyspělé politiky demokratického zaměření. a ty my nemáme, místo nich máme kohorty ideologicky zaslepených poslanců - a je jedno, jestli jde o komunisty, piráty, TOP 09, atd., to nehraje žádnou roli. Všichni se zasekli ve svých "principech" natolik, že se nemohou hnout z místa. Je přitom komické, že nejvíce se principů dovolávají ti poslanci, kteří je už v minulosti několikrát porušili.
Ale k té otázce. Buď budeme za všech okolností ctít presumpci neviny politiků a pak se politikům bude dobře krást. Nebo budeme ctít presumpci viny a pak si přes vykonstruovaná obvinění budou politici vyřizovat účty. Pod záminkou "demokratických principů" půjde zlikvidovat kohokoliv.
Ale od toho máme naše drahé a předražené poslance, aby dokázali rozlišit jemný rozdíl mezi oběma stavy a rozhodli pragmaticky správně. jenže toho nejsou schopni, stále vedou třídní boj proti nesmiřitelnému nepříteli.
Řešení hádanky se asi nedočkáme, protože rozhodovat bude jen počet hlasů a politické dohody v zákulisí. O spravedlnost, demokracii nebo principy tu nikdy ani nešlo.

Trvalý odkaz

František Koukolík, Jana Drtilová: Propaganda a logické klamy
STUPIDITA František Koukolík, Jana Drtilová

Stupidita, kterou se snažíme popsat,

NENÍ 1. nadávka nebo posměšné označení, ale neutrální pojem,
NENÍ 2. mentální retardace neboli duševní zpozdilost, popisovaná učebnicemi psychologie a psychiatrie, měřená poklesem inteligenčního kvocientu (IQ). Na výši IQ je stupidita nezávislá. Máme zato, že nejefektivnější bývá, jsou-li jejími nositeli a tvůrci lidé mocní, jejichž IQ je vyšší než 140,
NENÍ 3. nevědomost, což je stav, kdy relevantní informace v prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec, skupina, případně systém je nejsou schopni rozlišit a vnímat,
NENÍ 4. omyl, což je stav, při němž relevantní informace v prostředí jsou, jedinec, skupina, případně systém, je rozliší, vnímají, ale mylně zpracují (Tuchman, 1984).

Definice stupidity

Welles v prvním vydání své knihy (1986) definuje stupiditu slovy:

" (Stupidita)...je dysfunkční, přitom normální [P1] duševní proces, který blokuje učení a/nebo přizpůsobování. Má epistemologické, sociální a morální rozměry. Stupiditu obvykle vytváří interakce dvou vzájemně provázaných poškozujících vlastností - psychoticky bludné neschopnosti sbírat informace a neurotické neschopnosti uvést do souladu (vlastní) chování s nahodilými proměnami zevního prostředí. V epistemologické souvislosti se stupidita projevuje selháváním při efektivním získávání a užívání informací. [P2]

..."Stupidita je zcela normální způsob, kterým lidská mysl dociluje kompromis mezi svou neschopností přímé interakce s informacemi přicházejícími z fyzikálního prostředí a odměnami, jejichž zdrojem je sociální prostředí". [P3]

Ve vydání z r. 1995 definuje Welles stupiditu slovy:

Stupidita je naučené poškozování procesu učení. [P4] Stupidita je normální dysfunkční psychologický jev, který se projeví, jakmile Schema vytvořené jazykovým zkreslením a sociálními normami vytvoří prostřednictvím neurotického paradoxu pozitivní zpětnovazebný systém, jenž dovede chování do maladaptivních krajností.

Stupidita je zcela normální způsob, jímž lidská mysl dociluje kompromis mezi emočně podloženou neschopností přímé interakce s informacemi přicházejícími z fyzikálního prostředí a odměnami, jejichž zdrojem je sociální prostředí.

Stupidita je zhroucení mechanismu zpětné vazby mezi chováním, a prostředím, podmíněná funkcí Schématu.

Trvalý odkaz

Je sice pravda, že ústava neříká nic o tom, že trestně stíhaná osoba nemůže být premiérem, ale řekněme si rovnou, že to minimálně na západě od nás je tedy dobrým zvykem. Dost možná, že v té ústavě není ani nic o tom, že by premiérem nemohla být osoba obžalovaná (jen u té odsouzené bych věřil, že to tam tedy je).
Vy, Alexi, tvrdíte, že je to v podstatě “účelovka” a že by se Babiš neměl vydávat. Já s tím nesouhlasím. Samozřejmě, pokud by Babiš nebyl tam, kde je, dá se dost důvodně předpokládat, že by to dokázal silou svých právníků zamést pod koberec. Teď to nejde.
Fakt, že se u nás podobné kauzy vlečou, je pravda. Ale kladl jste si otázku proč? V drtivé většině to totiž není proto, že by zdržovaly orgány činné v trestním řízení, ale že to zdržují sami obžalovaní. Využívají všechny možné procesní možnosti, jak vše co nejvíce oddálit. Naopak, policie a státní zástupce musí v trestním právu dodržovat termíny (v občanském ne, proto je to tam daleko horší). Dalším zdrojem zdržení jsou soudní znalci, kteří své posudky občas připravují hrozně dlouho.
Policie je v těžké situaci - kdyby minulou sněmovnu o vydání Babiše nepožádala a požádala až tuto, tak by se na ni zase útočilo, že tento fakt před volbami skrývala a tím je ovlivnila. V takové situaci si vždycky nějaký argument najdete. Co bylo lepší? Já myslím, že to, jak to udělané bylo. Každý viděl, že Babiš má problém, ale je evidentní, že to značné části voličů nevadilo.
Jestli jsem správně pochopil, líbil by se vám odklad celého řízení o 4 roky. Dle mne nesmysl - jednak je otázka, zda by pak nedošlo k promlčení, nehledě na fakt, že po ty 4 roky by případný podezřelý mohl zametat stopy či ovlivňovat svědky. Uvědomte si, že například v kauze Budišov byla Jourová ve vyšetřovací vazbě právě z toho důvodu. Ano, pustili ji, omluvili se, z hlediska zákona je nevinná. (nemohu tu kauzu komentovat, nic o ni nevím). Chtěl jsem tím jen upozornit, že v takových kauzách se vyšetřovací vazba často používá. Takže v tomto směru je na tom Babiš ještě dobře…
To, co tvrdí Rychetský o “opakování cyklu”, jsem ještě nikdy neslyšel. Nejsem tedy právník, ale přijde mi to naprosto nesmyslné. Je samozřejmě možné, že je naše ústava tak blbě napsaná, že dokud se sněmovna sama nerozpustí, tak se bude neustále někdo pověřovat sestavením vlády stále dokola, ale doufám, že tak to není.
Co se OLAFu týče - podle mého názoru nejdůležitější na té zprávě je fakt, že nelze bagatelizovat. Prostě, už to není “účelovka” podplacených státních zástupců, ale zpráva renomovaných zahraničních vyšetřovatelů. I zde už Babiš pravděpodobně stihl lhát, protože tvrdil, že se tam jeho jméno nevyskytuje - já četl, že dokonce několikrát. Samozřejmě, těžko komentovat něco, co nikdo “oficiálně” neviděl, ale můj názor znáte - ta zpráva je pro Babiše nepříznivá, proto to mlžení.
Jak to s dotacemi dopadne, je otázka. Je mi celkem jedno, zda dostaneme ty peníze z EU na něco jiného, ale hlavně bych rád, pokud se prokáže podvod, abychom Čapí hnízdo neplatili všichni…
Jak správně píše Gerd, buď budeme u politiků ctít zcela zásadně presumpci neviny (ovšem to vedlo alespoň částečně k dnešní “blbé náladě”, kdy mají lidé pocit, že jsou politici beztrestní), nebo budeme zásadoví a občas bohužel skončí i ten spravedlivý… Nevím, co je lepší. Jen bych Gerda doplnil - toto obvinění rozhodně není vykonstruované. Ten případ se evidentně stal, jedinou otázkou je, zda bude dost důkazů.

pavte, z Vašeho diskusního příspěvku mi vyplývá, že se míjíme a nerozumíme si. Proto ani má reakce nebude a nemůže být pro Vás uspokojivá. Téměř na každou Vaši větu bych musel reagovat a zřejmě co nejsrozumitelněji (tedy obsáhle) vysvětlovat své postoje. Mám-li být stručný, pokusím se to ukázat na jen zmínce a možnosti, že naše ústava je blbě napsaná. Naopak, je napsána dobře. Nikdy jste nemohl od žádného ústavního právníka či jen právníka takovouto možnost vyslovit. Je tomu přesně naopak. A dokonce poslední změnou ústavy byla napravena možná nejasnost opuštění bezvýhradné nutnosti kontrasignace každého z práv a úkonů prezidenta (ústava prvorepubliková, dnešní). Neodpovědnost prezidenta byla zúžena a jeho odpovědnost rozšířena z možnosti vést prezidenta ke zodpovědnosti z velezrady o možnost vést prezidenta k zodpovědnosti i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Je to docela podstatná změna.
Pochopte podobně je to téměř s každým Vaším slovem.
Stran Babiše - znovu zopakuji. Babiš jako podnikatel stran dotace buď dodržel nebo nedodržel české zákony. Tečka. OLAF dle zase mého mínění (a přečetl jsem si celé znění u vlka) nepřináší ale vůbec nic nového oproti důvodům, proč česká policie opodstatněně zahájila trestní stíhání. Tečka. O vině a tedy i o tom, zda došlo k naplnění trestného činu podvodu tak, je definován trestním řádem může rozhodnout jen soud. Tečka. Způsob, jímž argumentujete ten soud nahrazujete a ani to nezastíráte. Co nelze bagatelizovat? Nebo snad, kde bagatelizuji či kdo, co bagatelizuje?
Co by se mně líbilo stran vydání? Z čeho takto soudíte, nic takového ani vyčíst článku nemůžete. Jen to, že tu důvody zcela zřejmě jsou. A tak bych mohl pokračovat s každou větou, každým slovem. První větou počínaje. Zvyklost, ústavní zvyklost obecně má své opodstatnění za určitých předpokladů. Pokud nejsou ony podstatné předpoklady skutečností, je to i podstatný důvod onu zvyklost měnit. Nechal jste se mediálně strhnout k posuzování jen Zemana a žádnou pozornost nevěnujete poslancům, senátorům, Sobotkovi jako premiérovi, atd. Uniká Vám, že jejich nestandardnost (eufemisticky řečeno) je oním důvodem, proč Zeman opustil a musel opustit zažitou zvyklost. No nevím, zda mi porozumíte.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ze zprávy OLFu zcela jasně vyplývá, proč doporučuje vynětí z evropských fondů. Pro porušení podmínek pro přidělení dotace ze strany státní správy. To byly zase mé argumenty stran stavu justice, policie a zejména státní správy, proč to Vašimi slovy nemají jednoduché. Někde jsem se nepřesně vyjádřil stran výroku Zemana při jeho projevu v parlamentu. Těžiště jeho příkladu s Jourovou apod, s oněmi procenty, tkvělo v délce šetření a v délce soudního procesu, ale především ve stavu policie, státního zastupitelství i justice. A měl jsem tím na mysli třeba to, co dokladoval jakýsi slet právníků iniciovaný státním zastupitelstvím, kde bylo konstatováno, že znění českých zákonů a zejména těch, které se týkají právě jich, jim situaci zbytečně ztěžuje. Tož asi tak.

Trvalý odkaz

je to správné a výstižné. Každý bez výjimky mnohdy, a častěji než si sami myslíme, disponujeme stupiditou. Něco o tom právě sám u sebe vím. -usmívající se smajlík

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.