Je zvyklost vždy základní demokratický princip?

Autor
Štítky

Díval jsem se na poslední pořad Václava Moravce, protože jsem věděl dle avizovaných hostů, že pro mne bude velice zajímavý. Byl. Pojednával jak jinak o Babišovi jako předsedovi vlády. Aktéři: novinář Šimečka, Faltýnek ANO, Bělobrádek KDU-ČSL.

 

A vlastně byl nebývale charakteristický pro dnešní stav společnosti, kdy aktéři reprezentovali názorové segmenty na Babiše jako předsedu vlády, proti němuž je vedeno trestní stíhání, čemuž byla věnována celá první část Moravcova pořadu.

Bylo půvabné sledovat, jak se pan Šimečka ocítal svou argumentací v rozporu se sebou samým. Půvabný byl výrok Moravce o zprostředkování dění ze strany novinářů, ač jde spíše o naléhavou potřebu novinářů přesvědčit o svých názorech prostřednictvím svých komentářů „neinformovanou“ veřejnost. Ale to podstatné není. Proto to nebudu ani nijak rozvádět.

Podstata je někde jinde.

Na jedné straně ANO, které slovy Faltýnka považuje Babiše za svou tvář, mj i pro zmiňovaný počet preferenčních hlasů. A tudíž je pro hnutí ANO nepředstavitelné, principiální, aby Babiš nebyl premiérem.

Na druhé straně pak Bělohrádek jako reprezentant demokratických sil v parlamentu, pro něhož je principiální nevstupovat do vlády z trestně stíhanou osobou.

Podle novináře Šimečky má pravdu Bělohrádek, protože to je obrana základních demokratických principů.

No nevím, ale taková argumentace se mi nezdá plně adekvátní. Ústava nikde nehovoří o tom, že by trestně stíhaná osoba nemohla být premiérem. O tom hovoří opodstatněná zvyklost. Ústava ale jasně říká, kdo je suverénem v demokracii, kdo je rozhodujícím suverénem demokratických voleb.

Z čehož dle mého soudu vyplývá, která principiálnost je na místě a která je za současných okolností mylná a opuštěníhodná.

Nemusel bych (není to podstatné), ale přesto sem vsunu názor Elišky Wagnerové, která se vyjádřila tak, že dnešní stav soudnictví opravňuje dnešní rozsah imunity v diskusi jiného Moravcova pořadu o vydání či nevydání Babiše a Faltýnka v reakci na argument Vondráčka, šéfa parlamentu za ANO, o tom, že v případě Babiše, je situace na rozdíl při vydávání Babiše minulou sněmovnou jiná - mj v tom, že Babiš má být nyní premiérem, a že jde o odklad o 4 roky a zdůvodnil to délkou trvání takových soudních procesů.

Pokud obě strany budou trvat na svém, má pravdu Zeman, a můžeme být svědky opakovaných pokusů o jmenování premiéra nikoli 3x, ale i x-krát, což potvrdil Rychecký, když řekl, že prezident nemusí po 3. neúspěšném pokusu rozpustit sněmovnu, ale může zahájit celý proces od počátku. A tvrdím, že prezident Zeman to bude dělat v naprosté shodě s ústavou do té doby, dokud se výrazně nepohnou volební preference – výrazně odlišně oproti těm, které byly v posledních volbách. A jdem přesvědčen, že teprve za takových okolností Zeman sněmovnu rozpustí.

A nebudu předstírat, že Faltýnek mne svou argimentací neoslovuje stejně jako Vondráček – naopak.

Ještě stran OLAFu. Z mé strany to nebyl šťastně napsaný článek. Pravdu má Gerd v jednom svém krátkém příspěvku. Principiálně OLAF nemůže přinést vůbec nic nového, čili jeho zveřejnění nemůže přinést nic nového. Je ale o čem psát a rozvíjet na základě minima informací spekulace naprosto nepodstatné k Babišovi jako premiérovi v současné době. O vině či nevině prostě rozhodne soud a pak teprve může nastat jiná situace. Dnešní situaci ani OLAF nijak nemění a nemůže změnit.

Jen bych snad upřesnil jednu věc. OLAF se chová naprosto korektně.  Změna struktury firmy vyhovující podmínkám poskytnutí dotace těsně před požádáním o dotaci podezření o podvodu nutně zakládá. OLAF zjevně doporuřuje šetřit a ono doporučení vyjmout tuto dotaci z EF je logická. Protože žaloba a potřebný soudní rozsudek pro vymáháni vrácení dotace je plně v rukou ČR nikoli v rukou EU. ČR o onen objem dotcí nepřijde, může je použít na něco jiného.

 

 

 

Odkazy:

1) Moravec, Vondráček, Fiala, Wagnerová - ustavení sněmovních orgánů, vydání nevydání Babiše čas 38:00-52:25

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030501126/

2) Moravec, Faltýnek, Bělobrádek, Šimečka - trestně stíhaný Babiš jako premiér

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/218411030500107/

 

 PS.

Nejen pro Gerda – jak je to s líbáním prstenu stran při volbě místopředsedy sněmovny Fialy v 1. odkazu:                                                         čas 11:26-15:15 Vondráček, Fiala

                        čas 15:50-18:25 Wagnerová

                        a Václav Žák http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=30469

                        a má diskuse s VŽ pod článkem, kde jsme se shodli na přesnější formulaci

Komentáře

Trvalý odkaz

Samozřejmě ! Smutnější je, že tento fakt nezaregistrovali ani ti, kteří se snaží být objektivní.
O co jde ? Tady je kousek prezidentova projevu :
"Nedávno jsme s panem ministrem spravedlnosti konstatovali existenci zprávy, která říká, že v osmdesáti procentech případů soudy osvobodily komunální politiky, kteří byli policií obžalováni. V osmdesáti procentech případů, vážení kolegové, a to je hodně.
A druhý a poslední případ, abych vás dlouho nezdržoval, je známá kauza Budišov, kde byla obžalována Věra Jourová, dokonce podle vlastního vyjádření chtěla ve vyšetřovací vazbě spáchat sebevraždu. Po několika měsících byla propuštěna a nyní se stala naší komisařkou v Bruselu. A jak víte, kauza Budišov byl také dotační podvod."
Pochybuje ještě někdo, že jde o politickou kauzu ?

Trvalý odkaz

Je to tak, jakkoliv by třeba pavt mluvil o lži. Proč? Protože ty kauzy se týkají volených poltiků a kauza Babiš se týká Babiše jako podnikatele. Tehdy politikem nebyl. Onen úkon neučinil v roli politika. Ale to Zeman na mysli neměl. On měl na mysli tu délku šetření, délku soudu. Tam leží těžiště Zemanova výroku. Totéž sděli Vondráček, totéž sdělila E.Wagnerová. Prostě naprosto logický důvod pro nevydání a odložení věci do doby po pozbytí imunity.
A to tu nemluvíme o možném politickém zneužívání kauzy. O níž může svědčit anonym směřující podnět k přešetření v jeden okamžik na všechna místa. kam takový podnět lze dát - až po OLAF (znovu- tam to můžete dát i přes internet). A o čemž svědčí jednoznačně skutečnost, že policie požádala o vydání starou sněmovnu, před volbami, takže i ona musela vědět, že že bude muset žádat znovu - novou sněmovnu, a že mezitím nebude schopna učinit absolutně nic stran oné potřeby vyslýchat Babiše a Faltýnka. Je jen jeden důvod, využívat (zneužívat) to politicky.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Každý kdo někdy žádal dotaci už třeba nad 1mil Kč, tak se potenciálně může kdykoli třást strachy, žádná dotace není dělaná tak aby si někdo řekl, aha to je přesně pro mě. Dotační pravidla jsou tak odtržena od reálného života, že se jim musíte "přizpůsobit" jinak ani nemá cenu žádat. Navíc téměř neovlivníte (pokud nemáte stejné vzdělání, praxi a znalosti) co projektant "vymyslí" (Ďábel je ukryt v detailech).
Z tohoto "technického" pohledu je kauza vymyšlená a politická. Pokud ovšem v žádosti o dotaci nejsou vyložené lži a nesmysly, což by ale schvalovací komise měla zjistit a dotaci nepovolit.
Hezký den.

Trvalý odkaz

ano, máte pravdu v tom, že je normální, že každý podnikatel se přizpůsobí podmínkám dotace. Ten problém s podvodem je jinde. Babiš se nejspíše nejspíš nedopustil žádného podvodu z hlediska znění našich zákonů. Doslova to řve stran oněch anonymních akcií. Ty v normálním civilizovaném státě nejsou na základě zákona vůbec připuštěny k přístupu k dotacím či k veřejným zakázkám. U nás, a zcela jistě tehdy, ano. Proto OLAF doporučuje integraci práva v jednotlivých členských zemích a evropského žalobce. Proto jsem i skeptický k odsouzení Babiše. Jakkoli je to možné. Záleží na přesnosti formulací státního zástupce a důkazech. Ty mohou existovat. Jenže dle mého názoru prakticky jen v rovině deníčku Babiše, kde by výslovně napsal, že se mu takto povede EU podvést. Řečeno vulgárně - tedy velice, velice zjednodušeně.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsou pohromou pro všechny. Dokonce i nejen u nás a rozhodně nejen v zemích bývalého východního bloku.
Problémy s dotacemi ve smyslu podvodů, čarování s čísly, sepisování doprovodných pohádek řeší všechny státy. Řekové, Italové, Španělé, Rakušané, Francouzi, Angličané, Němci... U jižních států jde převážně o čarování s dotacemi do turistického ruchu, severnější státy mají zase problémy s dotacemi určenými na vzdělávání, zlepšování tzv. měkkých dovedností. Skoro všechny státy, které ve větší míře integrují migranty, zároveň mají problém s dotačními podvody, které jsou nějakým způsobem na řešení problematiky integrace navázány. Dohromady takřka ve všech státech se podvádí u dotací určených pro zemědělství. Obludně se podvádí i u dotací do výroby (stavebnictví je logicky v čele), a to také napříč celou EU.
Ne nadarmo se často v EU ozývají hlasy ohledně snížení dotačních titulů, zvýšení jejich transparentnosti a tím i následně zlepšení jejich kontroly.
Obávám se však, že tak jednoduché to nebude. Jen u nás je na systém vzniklý kolem dotací napojeno obrovské množství lidí, firem, úředníků.
Osobně mi vadí, že se v nás vyvolává dojem, jako bychom dotačními podvodníky byli jenom my, Češi. Věřte, že to není pravda.

In reply to by Oliv (neověřeno)

Trvalý odkaz

to je také pravda. Jen bych řekl, že přece jenom směrem na východ od západu je to větší a větší problém.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

OK, tak mělo být v pravidlech: Není pro společnosti vlastněné přes anonymní akcie. Případně si soupis vlastníků měla vyžádat výběrová komise a pokud by ho nedostala tak tradá, žádná dotace. Na toto Babiše u rovného soudu nedostanouani náhodou.

Trvalý odkaz

Alex nastolil velmi zajímavou otázku pro vyspělé politiky demokratického zaměření. a ty my nemáme, místo nich máme kohorty ideologicky zaslepených poslanců - a je jedno, jestli jde o komunisty, piráty, TOP 09, atd., to nehraje žádnou roli. Všichni se zasekli ve svých "principech" natolik, že se nemohou hnout z místa. Je přitom komické, že nejvíce se principů dovolávají ti poslanci, kteří je už v minulosti několikrát porušili.
Ale k té otázce. Buď budeme za všech okolností ctít presumpci neviny politiků a pak se politikům bude dobře krást. Nebo budeme ctít presumpci viny a pak si přes vykonstruovaná obvinění budou politici vyřizovat účty. Pod záminkou "demokratických principů" půjde zlikvidovat kohokoliv.
Ale od toho máme naše drahé a předražené poslance, aby dokázali rozlišit jemný rozdíl mezi oběma stavy a rozhodli pragmaticky správně. jenže toho nejsou schopni, stále vedou třídní boj proti nesmiřitelnému nepříteli.
Řešení hádanky se asi nedočkáme, protože rozhodovat bude jen počet hlasů a politické dohody v zákulisí. O spravedlnost, demokracii nebo principy tu nikdy ani nešlo.

Trvalý odkaz

František Koukolík, Jana Drtilová: Propaganda a logické klamy
STUPIDITA František Koukolík, Jana Drtilová

Stupidita, kterou se snažíme popsat,

NENÍ 1. nadávka nebo posměšné označení, ale neutrální pojem,
NENÍ 2. mentální retardace neboli duševní zpozdilost, popisovaná učebnicemi psychologie a psychiatrie, měřená poklesem inteligenčního kvocientu (IQ). Na výši IQ je stupidita nezávislá. Máme zato, že nejefektivnější bývá, jsou-li jejími nositeli a tvůrci lidé mocní, jejichž IQ je vyšší než 140,
NENÍ 3. nevědomost, což je stav, kdy relevantní informace v prostředí buď nejsou, nebo jsou, ale jedinec, skupina, případně systém je nejsou schopni rozlišit a vnímat,
NENÍ 4. omyl, což je stav, při němž relevantní informace v prostředí jsou, jedinec, skupina, případně systém, je rozliší, vnímají, ale mylně zpracují (Tuchman, 1984).

Definice stupidity

Welles v prvním vydání své knihy (1986) definuje stupiditu slovy:

" (Stupidita)...je dysfunkční, přitom normální [P1] duševní proces, který blokuje učení a/nebo přizpůsobování. Má epistemologické, sociální a morální rozměry. Stupiditu obvykle vytváří interakce dvou vzájemně provázaných poškozujících vlastností - psychoticky bludné neschopnosti sbírat informace a neurotické neschopnosti uvést do souladu (vlastní) chování s nahodilými proměnami zevního prostředí. V epistemologické souvislosti se stupidita projevuje selháváním při efektivním získávání a užívání informací. [P2]

..."Stupidita je zcela normální způsob, kterým lidská mysl dociluje kompromis mezi svou neschopností přímé interakce s informacemi přicházejícími z fyzikálního prostředí a odměnami, jejichž zdrojem je sociální prostředí". [P3]

Ve vydání z r. 1995 definuje Welles stupiditu slovy:

Stupidita je naučené poškozování procesu učení. [P4] Stupidita je normální dysfunkční psychologický jev, který se projeví, jakmile Schema vytvořené jazykovým zkreslením a sociálními normami vytvoří prostřednictvím neurotického paradoxu pozitivní zpětnovazebný systém, jenž dovede chování do maladaptivních krajností.

Stupidita je zcela normální způsob, jímž lidská mysl dociluje kompromis mezi emočně podloženou neschopností přímé interakce s informacemi přicházejícími z fyzikálního prostředí a odměnami, jejichž zdrojem je sociální prostředí.

Stupidita je zhroucení mechanismu zpětné vazby mezi chováním, a prostředím, podmíněná funkcí Schématu.

Trvalý odkaz

Je sice pravda, že ústava neříká nic o tom, že trestně stíhaná osoba nemůže být premiérem, ale řekněme si rovnou, že to minimálně na západě od nás je tedy dobrým zvykem. Dost možná, že v té ústavě není ani nic o tom, že by premiérem nemohla být osoba obžalovaná (jen u té odsouzené bych věřil, že to tam tedy je).
Vy, Alexi, tvrdíte, že je to v podstatě “účelovka” a že by se Babiš neměl vydávat. Já s tím nesouhlasím. Samozřejmě, pokud by Babiš nebyl tam, kde je, dá se dost důvodně předpokládat, že by to dokázal silou svých právníků zamést pod koberec. Teď to nejde.
Fakt, že se u nás podobné kauzy vlečou, je pravda. Ale kladl jste si otázku proč? V drtivé většině to totiž není proto, že by zdržovaly orgány činné v trestním řízení, ale že to zdržují sami obžalovaní. Využívají všechny možné procesní možnosti, jak vše co nejvíce oddálit. Naopak, policie a státní zástupce musí v trestním právu dodržovat termíny (v občanském ne, proto je to tam daleko horší). Dalším zdrojem zdržení jsou soudní znalci, kteří své posudky občas připravují hrozně dlouho.
Policie je v těžké situaci - kdyby minulou sněmovnu o vydání Babiše nepožádala a požádala až tuto, tak by se na ni zase útočilo, že tento fakt před volbami skrývala a tím je ovlivnila. V takové situaci si vždycky nějaký argument najdete. Co bylo lepší? Já myslím, že to, jak to udělané bylo. Každý viděl, že Babiš má problém, ale je evidentní, že to značné části voličů nevadilo.
Jestli jsem správně pochopil, líbil by se vám odklad celého řízení o 4 roky. Dle mne nesmysl - jednak je otázka, zda by pak nedošlo k promlčení, nehledě na fakt, že po ty 4 roky by případný podezřelý mohl zametat stopy či ovlivňovat svědky. Uvědomte si, že například v kauze Budišov byla Jourová ve vyšetřovací vazbě právě z toho důvodu. Ano, pustili ji, omluvili se, z hlediska zákona je nevinná. (nemohu tu kauzu komentovat, nic o ni nevím). Chtěl jsem tím jen upozornit, že v takových kauzách se vyšetřovací vazba často používá. Takže v tomto směru je na tom Babiš ještě dobře…
To, co tvrdí Rychetský o “opakování cyklu”, jsem ještě nikdy neslyšel. Nejsem tedy právník, ale přijde mi to naprosto nesmyslné. Je samozřejmě možné, že je naše ústava tak blbě napsaná, že dokud se sněmovna sama nerozpustí, tak se bude neustále někdo pověřovat sestavením vlády stále dokola, ale doufám, že tak to není.
Co se OLAFu týče - podle mého názoru nejdůležitější na té zprávě je fakt, že nelze bagatelizovat. Prostě, už to není “účelovka” podplacených státních zástupců, ale zpráva renomovaných zahraničních vyšetřovatelů. I zde už Babiš pravděpodobně stihl lhát, protože tvrdil, že se tam jeho jméno nevyskytuje - já četl, že dokonce několikrát. Samozřejmě, těžko komentovat něco, co nikdo “oficiálně” neviděl, ale můj názor znáte - ta zpráva je pro Babiše nepříznivá, proto to mlžení.
Jak to s dotacemi dopadne, je otázka. Je mi celkem jedno, zda dostaneme ty peníze z EU na něco jiného, ale hlavně bych rád, pokud se prokáže podvod, abychom Čapí hnízdo neplatili všichni…
Jak správně píše Gerd, buď budeme u politiků ctít zcela zásadně presumpci neviny (ovšem to vedlo alespoň částečně k dnešní “blbé náladě”, kdy mají lidé pocit, že jsou politici beztrestní), nebo budeme zásadoví a občas bohužel skončí i ten spravedlivý… Nevím, co je lepší. Jen bych Gerda doplnil - toto obvinění rozhodně není vykonstruované. Ten případ se evidentně stal, jedinou otázkou je, zda bude dost důkazů.

pavte, z Vašeho diskusního příspěvku mi vyplývá, že se míjíme a nerozumíme si. Proto ani má reakce nebude a nemůže být pro Vás uspokojivá. Téměř na každou Vaši větu bych musel reagovat a zřejmě co nejsrozumitelněji (tedy obsáhle) vysvětlovat své postoje. Mám-li být stručný, pokusím se to ukázat na jen zmínce a možnosti, že naše ústava je blbě napsaná. Naopak, je napsána dobře. Nikdy jste nemohl od žádného ústavního právníka či jen právníka takovouto možnost vyslovit. Je tomu přesně naopak. A dokonce poslední změnou ústavy byla napravena možná nejasnost opuštění bezvýhradné nutnosti kontrasignace každého z práv a úkonů prezidenta (ústava prvorepubliková, dnešní). Neodpovědnost prezidenta byla zúžena a jeho odpovědnost rozšířena z možnosti vést prezidenta ke zodpovědnosti z velezrady o možnost vést prezidenta k zodpovědnosti i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Je to docela podstatná změna.
Pochopte podobně je to téměř s každým Vaším slovem.
Stran Babiše - znovu zopakuji. Babiš jako podnikatel stran dotace buď dodržel nebo nedodržel české zákony. Tečka. OLAF dle zase mého mínění (a přečetl jsem si celé znění u vlka) nepřináší ale vůbec nic nového oproti důvodům, proč česká policie opodstatněně zahájila trestní stíhání. Tečka. O vině a tedy i o tom, zda došlo k naplnění trestného činu podvodu tak, je definován trestním řádem může rozhodnout jen soud. Tečka. Způsob, jímž argumentujete ten soud nahrazujete a ani to nezastíráte. Co nelze bagatelizovat? Nebo snad, kde bagatelizuji či kdo, co bagatelizuje?
Co by se mně líbilo stran vydání? Z čeho takto soudíte, nic takového ani vyčíst článku nemůžete. Jen to, že tu důvody zcela zřejmě jsou. A tak bych mohl pokračovat s každou větou, každým slovem. První větou počínaje. Zvyklost, ústavní zvyklost obecně má své opodstatnění za určitých předpokladů. Pokud nejsou ony podstatné předpoklady skutečností, je to i podstatný důvod onu zvyklost měnit. Nechal jste se mediálně strhnout k posuzování jen Zemana a žádnou pozornost nevěnujete poslancům, senátorům, Sobotkovi jako premiérovi, atd. Uniká Vám, že jejich nestandardnost (eufemisticky řečeno) je oním důvodem, proč Zeman opustil a musel opustit zažitou zvyklost. No nevím, zda mi porozumíte.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ze zprávy OLFu zcela jasně vyplývá, proč doporučuje vynětí z evropských fondů. Pro porušení podmínek pro přidělení dotace ze strany státní správy. To byly zase mé argumenty stran stavu justice, policie a zejména státní správy, proč to Vašimi slovy nemají jednoduché. Někde jsem se nepřesně vyjádřil stran výroku Zemana při jeho projevu v parlamentu. Těžiště jeho příkladu s Jourovou apod, s oněmi procenty, tkvělo v délce šetření a v délce soudního procesu, ale především ve stavu policie, státního zastupitelství i justice. A měl jsem tím na mysli třeba to, co dokladoval jakýsi slet právníků iniciovaný státním zastupitelstvím, kde bylo konstatováno, že znění českých zákonů a zejména těch, které se týkají právě jich, jim situaci zbytečně ztěžuje. Tož asi tak.

Trvalý odkaz

je to správné a výstižné. Každý bez výjimky mnohdy, a častěji než si sami myslíme, disponujeme stupiditou. Něco o tom právě sám u sebe vím. -usmívající se smajlík

Trvalý odkaz

Этот чай уникального пурпурного цвета, вот уже более шести тысяч лет выращивается в самых высоких горах на земле - Непале и Тибете и используется в разнообразных медицинских целях, а сейчас засчёт огромного набора полезных свойств заслуженно набирает популярность во всём мире.
Пурпурный чай - это мощнейший жиросжигатель, который к тому же препятствует возникновению новых отложений, превращая жир в энергию.
Официальный сайт: http://cpagetti2.com/QohV/

Trvalý odkaz

ВСЕГО ОДНА КАПСУЛА В ДЕНЬ
и ты будешь заниматься сексом ежедневно по 2-3 часа!
В любом возрасте и без побочных эффектов

ОСТАЛОСЬ: 14 УПАКОВОК

Гарантирует мощную, устойчивую эрекцию в любом возрасте
Продлевает половой акт до 2-х часов
В 3 раза увеличивает количество спермы при эякуляции
Продлевает твой оргазм на 15-20 секунд

Сайт: https://eroctive2.blogspot.ru/

Trvalý odkaz

ВСЕГО ОДНА КАПСУЛА В ДЕНЬ
и ты будешь заниматься сексом ежедневно по 2-3 часа!
В любом возрасте и без побочных эффектов

ОСТАЛОСЬ: 14 УПАКОВОК

Гарантирует мощную, устойчивую эрекцию в любом возрасте
Продлевает половой акт до 2-х часов
В 3 раза увеличивает количество спермы при эякуляции
Продлевает твой оргазм на 15-20 секунд

Сайт: https://eroctive2.blogspot.ru/

Trvalý odkaz

п»їHow To Get Maximum Benefits of Facebook Business Pages

The mission of Facebook is, "Give people the power to share and make the world more open and connected". Facebook business pages are among one of the tools developed by Facebook to achieve this mission.
Facebook business pages are a great way to promote any business online. People and organizations are using it for marketing and promotion of their products, services or other businesses. The results of facebook marketing are really impressive for some of them. However, a majority of business owners and organizations are not able to drive their campaigns to success. The reason lies in their inability to adopt the best practices of facebook marketing through facebook business pages.
This article describes some of the best tips for promotion of businesses through facebook business page:
Understand The Concept Behind Facebook Pages
Facebook pages are similar to profiles. Some of the basic differences are they are specially meant for businesses, organizations and public figures. In addition, they also offer some special advantages. For example, the number of people, liking a Facebook page is not limited as it is limited to 5000 friends for normal profiles. For inviting people to like your page, you do not need to know them personally or through mutual relationship. If your page matches their interest, you can invite them.
Select Right Option While Creating Your Facebook Page
Facebook understands the basic promotional needs of modern businesses. The promotional requirements may vary depending upon the type of a business. Therefore, facebook offers different options for creating a page, each one with its own set of advantages. While creating a business page, it is very important to select the right type of page to get maximum advantage. If the page is intended for a local business, it is strictly advised to select the option "Local Business or Place". Selecting any other option may not deliver expected results.
Make Your Page True Representative of Your Business
Facebook pages are very much flexible and easy to setup. To get the maximum potential benefits, people need to make it true representative of their businesses. For that, they need to provide sufficient information about their businesses. Provide basic details of your business in info tab. It is exactly like "About Us" page of a website, where people look for the basic details about the company, person, or product.
To make it more beneficial and engaging for targeted audience, it is better to keep the language informal. Therefore, it is always better to write fresh contents in casual tone for your facebook audience.
Create Custom Tab Using FBML
Facebook also offers the facility to add custom tabs using FBML (Facebook Markup Language, which is Facebook’s own, special version of HTML). Using custom tabs, people can add any additional content for their fans (targeted audience). One of the most important uses of Facebook custom tabs is for creating landing pages. It can be a wonderful way to provoke your targeted audience towards your products or services. Creating a landing page for different types of users, result in greater benefits of marketing through facebook business page.
Create Your Fan Base
One your page is ready with enough informative contents about your business, you are ready to create and enhance your fan base on facebook. Remember, you have more than 700 millions of people to spread your words among them. To start with, invite your friends to be a fan of your facebook business page. It will help you create initial fan base. Join some groups matching the interests of your business or products. Engage yourself in activities and discussions within the group. It will help you develop an identity among fellow group members. Then you can invite people from the group to become your fan. Later on, once you develop credibility, you will get referral fans too.
Engage People With Your Business Page
The most important factor for the success of facebook marketing campaigns is "your engagement with the audience". Only creating a fan base is not enough. You need to engage your fans with your page on facebook. For that, post status updates which can attract attention of your fans. Provide relevant contents in form of status updates, which should be informative enough to drag your fan’s attention. Be prompt in responding to their comments over your status updates or wall posts. Some great ideas for status updates can be:
1. Announcements regarding your products and services
2. Links to interesting and useful online resources
3. Discount coupon codes to save on your products or services
4. Links to information related to your company, its products or services, or people
Another beneficial way of enhancing interactivity of your page is to ask interesting questions from your fans. It will develop interaction between you and your fans as well as interaction of fans with other fans on your page. Keep them informed about the promotional offers and events of their interest. It is also beneficial to offer a reward program especially for your facebook fans.
Listen To Your Fans/Customers
Facebook business page can be a great tool for Customer Relationship Management. You can create a custom application for customer’s complaint or queries and devote some time to response to them regularly. People nowadays have become addicted to facebook and if you offer customer support through facebook, it will help you develop credibility among such customers. They will spread the word about you among their friends and acquaintances.
Avoid Spamming Through Your Facebook Page
Your status updates and wall posts on facebook page are very important for the identity of your business. Posting irrelevant statuses may result in a negative reputation. You updates are visible on the news feed of your fans. Continuous updates can fill their news feed and if it is uninformative and of no use to them, it will be spam, resulting in their lost interest in your brand and business.
View Page Insights and Analyze Your Performance Regularly
Facebook offers great ways to analyze the impacts of facebook promotion campaigns. Using "Page Insights" features, you can analyze the performance of your facebook page. It offers great statistics of your page, fans, page activities, interactions, and demographic details. Tracking these details will help you understand the positives and negatives and you can modify your facebook marketing strategies accordingly.
Aforementioned tips are among the most basic things that you need to implement with your facebook business pages. If you own an online or offline business that needs promotion, and which is still not on facebook; you are missing great business potential. Come, create a facebook business page and start exploring your options today itself. However, do not forget to focus aforementioned tips while you start your facebook promotion.
Happy Facebooking!!!

Visit site: http://gameone.club/

general lathes

Trvalý odkaz

п»їWays to Become An SVP With ACN Inc. (acninc)

ACN Inc. (acninc) is a telecommunication corporation marketing telecommunication services through the multilevel marketing business model. In other word, ACN Inc is a Multi-level marketing Company. To be quite truthful with you, this business is one of the best MLM Businesses that I have seen out there. On this web site, I have personally reviewed literally hundreds of Network marketing Companies out there. So I'm qualified to tell you that ACN is in the top 5 in my opinion. So what are the characteristics that make ACN Inc. (acninc) so unique?

The 1st element that I saw in ACN Inc. (acninc) is their product. MLM is a enterprise of marketing. Even though the marketing is done through relationship building, you are still marketing at least one product. Now many businesses are marketing products like lotion, potion, juices and beauty products. But ACN Inc. (acninc) is marketing telecommunication services. The beauty of this is certainly that you don't have to go back every month to sell juices. With the ACN Inc. (acninc) pay plans, you only have to maintain 20 customers for life. Each customer counts to approximately 20 pts. To put it differently, you need to simply preserve 40 points. This way you could focused much more on the income generating activities like prospecting.

The other component that I saw intriguing in ACN Inc. (acninc) is the business of telecommunication. Now we are in the toughest economy situation since the great depression. You could barely find any industry growing in this recession. Nevertheless one can find 2 industries growing now. They are real estate and telecommunication. ACN is the number one Network marketing company marketing telecommunications. This is certainly undoubtedly a positive for ACN Inc. (acninc).

How you can Be a Top Earner With ACN Inc. (acninc)

The first critical characteristic that you have to posses to become an SVP in ACN Inc. (acninc) in record time is to brand yourself. You need to become a leader. The initial step to becoming a leader is determining to become one at this moment. You have to allow yourself and authorize yourself to become an authoritative figure. Network marketing just isn't about finding the best prospect. The proper prospect will find you whenever you become the best person and the proper leader. This is certainly why you must continually work on yourself and continually improve your frame of mind.

The second important skill set that you need to master is called marketing. Do not get me wrong, you'll find nothing wrong with doing Private Business Reception (PBR) whenever you 1st join ACN Inc. (acninc). On the other hand, the idea that you will become a millionaire with just family and friends is very comical to me. It is ok for these folks to know that you just partner with ACN Inc. (acninc). That being said, you have to master the useful procedure of marketing your ACN venture to the hot prospects that are looking to make something out of their life and improve their lifestyle.

The last critical thing that you have to learn is tips on how to leverage the online. As an entrepreneur, if you might do something quicker, why would you want to do it slower? You might choose to limit your self to your local area. You might also choose to adhere to one on ones in the Starbucks in your neighborhood. Nonetheless, there are billions of individuals everyday on the internet looking for ways to earn money. Why not leverage the greatest invention in the history of mankind? All of the top earners in ACN Inc. (acninc) are doing it. Why do you think yours will be any different?

Visit site: http://gameone.club/

tsr consulting services inc. linkedin

Trvalý odkaz

п»їWhy Does Location Matter for Home Buying in Los Angeles?

Just a few years ago (in 2014), Northeast Los Angeles (NELA) initiated the city's first bike friendly business district, or BFBD in the neighborhood of Eagle Rock. No surprise considering that in the years leading up to 2014, homes in Eagle Rock and surrounding areas – real estate in Highland Park has exploded with homebuyer interest – have pushed NELA to the top of LA's hottest real estate markets.

The BFBD designation promotes better bike infrastructure on streets (corrals, signage, repair stations) that include Colorado, Eagle Rock and York boulevards and Figueroa Street. Businesses along those corridors hope to benefit as much as retailers in Long Beach and other cities have seen when bikers prove to be consumers.

This is a situation where location – as in the real estate mantra “location location location” – affects real estate values. A bike-friendly environment is a plus with younger buyers who gravitate toward non-motor vehicle transportation for at least a portion of their lifestyle. Northeast LA cities such as Highland Park and others clustered around the Lincoln/Cypress, Heritage Square and Southwest Museum stops on the Metro Gold Line have the advantage of being able to commute to downtown and Pasadena without turning an ignition key.

Aside from transportation questions, there are several other location questions a homebuyer in NELA should consider:

Worst home in the best neighborhood? Historically, your best chance for buying a home that will increase in value is to find the sad little fixer-upper in the pricier zip code (e.g., Mt. Washington). That is still true IF you're a fixer-upper kind of person. Doing the opposite, to buy the awesome house in a dicey area, might leave you with buyer's remorse and few buyers when it comes time to sell. But if you want a move-in ready home that stacks up well with the neighbors, expect to pay full price for the privilege.

Businesses within walking distance? Younger buyers are also expressing an interest in a walkable neighborhood, some consulting Walkscore.com to compare different homes and neighborhoods. Some studies show that proximity to Starbucks, Target and Whole Foods is associated with higher value increases over the past two decades. But perhaps what matters most is individual: If you are a bowler, you might love the exercise of a ten-minute walk to a bowling alley. Also, there is research that challenges the notion that proximity to strip clubs and marijuana dispensaries hurts a home's value (early research in Colorado in particular suggests just the opposite).

Buy low while the neighborhood is on the rise? This mirrors the “buy low sell high” axiom of investing. And there is a lot of truth to it: when a large number of homes are being renovated in a mature neighborhood, it generally speaks to positive price increases. The trick is to get in at the earlier stages of such trends. But there are some things to look for which provide hints: is the neighborhood adjacent to other areas that are hot today? Is the existing housing stock “historic,” meaning 50+ years old and in its original design? Midcentury modern without a 1990s renovation would work, as would a 1910 Victorian with the original gingerbread trim. A collection of independent restaurants, art galleries and hipster coffee shops also are precursors to neighborhood gentrification (hot tip: check out Hermon, Garvanza and Glassell Park).

Concerns about environmental issues? California laws require disclosure of lead and known toxins in the soils. But if a gas station or dry cleaner was in the vicinity in decades past, you might hire an environmental investigation firm to study a specific property.

School districts – and property taxes? Good school districts almost always translate into higher property values. But with them tend to come higher property taxes. Empty nesters might look outside the box if the quality of schools doesn't affect them personally – but a Starbucks down the street does.

Location does matter – but there are many factors that define what a location actually has.

Visit site: http://gameone.club/

seoul music awards 2018 red velvet joy

Trvalý odkaz

п»їReap Huge Income From Affiliate Marketing Programs

To sell on the internet has become a trend to many people around the globe. The World Wide Web has truly brought different continents closer to one another and has compounded the world thru one gadget – the computer. When you use the net, it’s like having the whole world on the palm of your hand. Anything and everything is just about a click away and that makes is so amazing, right? The things you can do on the internet are just unthinkable to account. Selling is just one and perhaps the most favorite online jobs of many internet users. Since its introduction years ago, many people quit their office jobs and instead put up virtual offices online or put up their own businesses on the net.
One of the most dignified and highly compensated jobs on the internet is that of an affiliate marketer. Internet marketers join affiliate marketing programs so that they can sell affiliate products and earn commissions. Affiliate marketing is for the serious bloke who intends to make selling on the internet as a job and not just a hobby. Internet marketers may join affiliate marketing programs so that they can sell various products online. With today’s technology, one need not have a web site in order to start selling. There are ways in which you can sell without having to put up your own sales page.
There is a huge library of internet tools that you can make use of for your online business. Such tools have been making the lives of online marketers easier these days. Furthermore, this job does not even require you to spend huge amount of money as initial business capital. For as long as you have the knack in selling, then this job is for you. However, to become an affiliate marketer is not an easy task. There are many things to learn and candles to burn as well. Before you even think of jumping into all affiliate marketing programs that you would bump into on the net, one of the many issues you have to resolve first is how you are going to do the selling.
There are millions of products and services being sold online. Perhaps the niche you intend to get into has many existing competitors already. So, how are you going to ease your way in? Well, the foremost thing that you have to ensure is the uniqueness of your product. This will give you the competitive edge among your competitors who sell similar products. The more unique your product is, the more that it will stand out in the market especially when it answers the need of your specified market. It pays to be part of the best affiliate marketing programs since you can be assured of good compensation scheme and efficient transactions.
To achieve a profitable internet marketing, experiment on the tools and other facilities that you can make use of at the least possible cost. Be confident in knowing that you have a competitive product to sell. Create ways for you to penetrate the market and pick out the best affiliate marketing programs.

Visit site: http://gameone.club/

internet marketing training videos

Trvalý odkaz

п»їSEO Strategies for Medical Tourism

Medical Tourism is a growing phenomenon as the developing countries have been in the substantial rise in the number of tourists from the West for health and medical purposes. Medical tourism is referred to as a travel activity that certainly promotes the wellbeing of the tourists or the activities that involves any medical procedure. According to the OECD that medical tourism as the main component of international trade in health services has been attracting the attention of many medical profession, trade and tourism promotion agencies, health analysts, and public policy makers.
The internet has played an important role in the overall development of SEO Strategy in medical tourism. One of the most benefits of Internet Marketing Strategies is that it can give you an increased ranking on the leading search engines like Google through the use of search engine optimization. Through the use of keywords, inbound links, and strong strategies will certainly increase the rank of the medical tourism site.
The higher your medical tourism website ranks, the more visibility it holds to the online users. The more visibility means more online users will click to your medical tourism site over your competitors with similar keywords ranked under the same business category. More visitors can result in a more lead generation. The best internet marketing strategy will take you in an increase in leads and transform them into an increase in sales, thus boosting your business rates. An effective campaign provides other beneficial results like increasing the exposure of your company. This will then result to an increase number of tourists coming for the purpose of medical care.
The increase of your online presence in a vibrant manner through mediums like blogging and social media sites will bring your business more interaction with potential clients and extend your business to a lot of audience around the world. It is true that you will not find a list of dos and don’ts to social media marketing. But it is important to mind your manners in order for the social media marketing to be successful. This kind of marketing strategy is all about interaction and interaction creates relationships which can open to opportunities in sharing information like the different medical services and procedures. And good manner is very essential when it comes to interacting with other people through the social media networks as a marketing tool.
However there are services out there that worked with several clients that involved medical care. These services are the ones responsible in responding to many keyword phrases on the search engines. Most medical tourism advertisements stress on various advantageous factors like quality, technology, overseas training, and reliability. For instance, the medical tourism in Costa Rica is inviting the tourists through their affordable medical care and high quality services. It was highlighted that the medical tourists from Canada and United States like Costa Rica because of the affordable costs, shorter travel time, and the opportunity for a beautiful vacation afterwards. They also flock to Costa Rica because of its excellent health care system.

Visit site: http://gameone.club/

e-commerce wiki fr

Trvalý odkaz

п»їIs Niche Marketing Right For Telemarketing?

What does Traulsen refrigerators, Aman Resorts, Zamboni ice resurfacers, Carl Zeiss AG, Logitech Corporation, and Nino’s Bellissima have in common? No matter what how radically different these companies are, they really do have some common feature. And it has something to do with telemarketing as well. It fact, this may be the game changer that telemarketers are after about. Give up?

They all serve a niche market. And they are earning a lot from it.

For many entrepreneurs, niche marketing can serve as a great avenue for companies looking for a different set of customers to serve, one that might be able to provide better revenue. The idea here is that, even in a specific market, there are small-submarkets that need a special kind of product or service. More likely than not, these people are willing to pay a premium just to get what they want. And this is precisely where niche companies enter the picture. They serve these special-interest customers.

Take, for example, Carl Zeiss AG. It is one of the biggest optical companies. While it could have expanded their operations to making glasses, telescopes, binoculars, or even cameras, they decided to just concentrate in making quality lenses. While some industry experts in the past said that this is bad for business, this singular focus in lens-making made Carl Zeiss the leading supplier of high-quality lenses used by virtually any company. It is the same thing with Logitech, when they decided to focus only on computer peripherals. While some pundits said that computers rule the game, it turns out that there are customers who want better computer accessories, and are willing to pay for it. That is why Logitech has become a leading name in mouse, keyboard, pointers, and other peripheral products.

That is the power of niche marketing. It can create a revenue stream for companies creative enough to serve a specific submarket. The challenge here is how to be innovative enough to take care of customers. At the same time, you must also be able to hire and retain the best employees. In this way, you can keep the quality of your service at the highest level. You can ensure that your customers will benefit from this.

Now, what does that have to do with telemarketing services? It implies that telemarketing firms can also use niche marketing tactics to find good business prospects. Take note, the need for better business opportunities can drive companies to look for special avenues. For example, there are lead generation and appointment setting needs that telemarketers can provide. They can try this. A little resourcefulness and creativity can bag greater business clients for professional telemarketing services. It can be a really good means to stay in the business game for many of you in this kind of industry.

Niche market may have its advantages and disadvantages, but if companies are interested in providing a better service for a special type of customers, and the number of people willing to pay a higher price, then this can be a great way to stay profitable.

Visit site: http://gameone.club/

best social media sites for artists

Trvalý odkaz

п»їIs Your Dog's Breed Prone to Health Problems?

While purebred dogs are often sought after, the selective breeding process can wreak havoc on their genetics and make them more prone to health problems. The following are ten dog breeds commonly associated with health problems, and what to watch for in each breed. Here's to caring for pups and helping them grow old as part of the fam!

Boxer

The first health issue that Boxers suffer from is cancer. The UK Kennel Club estimates that 38.5% of Boxers will develop some form of cancer during their lifetime. Specifically, Boxers suffer from brain tumors and mast cell tumors more than any other breed. Keep an eye out for lumps and bumps under the surface of the skin, rapid weight loss, cold-like symptoms, and unusual swelling around the teeth. Any or all of these symptoms could be early signs of cancer. It's recommended to check for lumps once each week, as early intervention impacts treatment success more than anything else.

Newfoundland

Newfoundlands are prone to subvalvular aortic stenosis (SAS), a heart condition that can result in sudden death. Puppies who do develop the condition typically develop a murmur during their first years of life, but usually those with significant disease develop murmurs within the first 9 weeks of life. Sign of SAS include lethargy, exercise intolerance, and fainting, so keep a close eye on puppies of this breed. Mildly affected puppies have about a 1% greater chance of sudden death while moderate disease increases the risk by nearly 15%. Affected puppies can have their lifespan extended with medication. If left untreated, severely affected puppies have a life expectancy of under three years.

Rottweiler

Rottweilers, known for their affectionate nature and strength, are prone to Osteochondritis Dessicans (OCD). OCD is a general term given to joint area problems, such as elbows, hocks, and shoulders. In Rottweilers, these issues occur most often in young pups, around 4-6 months of age. As bones grow they can sometimes split, and small pieces of bone dislodge into the joint space, causing ulceration and pain. These problems can be detected by x-ray and to some degree can be corrected by surgery, but this is not always successful. Early signs of OCD are lameness in the joints, especially after exercise.

Labrador Retriever

Anyone who knows labs knows they love to exercise. Most dogs will take a break or stop when they are tired, but some revel so much in activity that they will exercise until they become weak and collapse from exhaustion. This is called exercise induced collapse (EIC), and wasn't considered a health condition until very recently. The condition is screenable and can be monitored, and if it's found in your dog it doesn't lead to other health problems. Keeping a pet with EIC means monitoring their activity level to be sure they don't over-exhaust themselves, and giving them time to recover when fatigued.

Basset Hound

Basset hounds can suffer from a range of genetic diseases that can be prevented through responsible breeding. Known for their floppy ears and long faces, Bassets are prone to chronic ear infections which, when left untreated, can cause permanent damage to the ear canal and even destroy your dog's hearing. Watch for discharge and a strange odor near your dog's ears, and if the problem is persistent be sure to take them to a veterinarian as soon as possible. In order to prevent the condition, keep their ears as clean as possible.

Saint Bernard

Saint Bernards are known to develop canine osteosarcoma (OSA), a locally invasive tumor which presents itself most often as a tumor of the front limb with tumors near the “wrist”, though it can occur in other sites. The most common sign of OSA is lameness of the limbs, which may develop suddenly (sometime after vigorous activity), or may develop more slowly. Depending on the location of the tumor, a swelling or mass-like effect could be seen in the affected leg. It's vitally important to watch for behavioral changes in your Saint Bernard, as OSA is quite painful and requires invasive chemotherapy and radiation to treat.

Golden Retriever

Golden Retrievers, like many other large dog breeds, carry a disposition towards developing hip dysplasia (HD), a condition where the hip joints of a growing puppy develop abnormally. Ultimately, permanent osteoarthritis develops in the joints. These changes are painful and affect the standard of life for dogs that is permanent, such as lameness, abnormal gait (movement), stiffness, reluctance to get up and move and difficulty in running and playing. Whenever possible, choose a puppy whose parents have been screened for hip dysplasia and have healthy hips or wait until puppies are over four months old in order to have them screened via the PennHIP laxity assessment in the USA.

German Shepherd

The German shepherd is noted as being particularly prone to hip dysplasia, which can be prevented through careful breeding and screening efforts. There are several signs you can look for in your German Shepherd to see if they may be experiencing pain or joint laxity. They are very active and playful dogs, so being uninterested in play may mean they are in pain. Warning signs include rapid weight gain, hip injury, trouble standing up, limping, favoring one leg, running or walking differently than normal.

Bull dog

The bulldog is host to a variety of health issues, both congenital and hereditary, due in part to the extreme genetic manipulation that occurs during breeding this particular breed. In particular, Bulldogs are predisposed to developing keratoconjunctivitis sicca (KCS), or dry eye. Considered primarily an inherited disease, KCS produces a greenish, mucoid discharge, which is attempt of the body to provide lubrication to the eyes since there is a lack of or absence of tears. If the condition is not given immediate attention, the cornea may eventually become swollen and irritated. If left untreated indefinitely, bulldogs can contract secondary bacterial infections and consequential blindness. Stay proactive with your bulldog, and check their eyes often using the Schirmer Tear Test.

Cocker Spaniel

This dog breed is a cheerful addition to any family, but requires an owner willing to take on potential defects and remain cognizant of their dog's health consistently. Cocker spaniels are prone to a variety of orthopedic issues, as well epilepsy, heart diseases and liver disease. In order to identify conditions early, make sure your veterinarian performs hip, knee, thyroid, and eye exams during routine checkups. A fatty diet can contribute to heart and liver disease, so it's important to give your dog a diet rich in nutrients.

It's always important to take your dog to a knowledgeable veterinarian regularly, and it's recommended that you discuss this information with your vet to best understand how you can help your dog lead a long and healthy life as part of your family. Many of these ailments can be mitigated by purchasing your purebred puppy through a reputable breeder with comprehensive health documentation on your puppy's parents and an awareness of potential health issues.

As a pet owner or potential pet owner, it's important to know the risks associated with certain dog breeds in order to give your pup the best life possible. Supporting your pet through sickness and disease is an intense struggle, but knowing health risks ahead of time helps to mitigate the risks associated with treatment and gives you time to plan for any financial costs associated with keeping your pet healthy and happy. More and more pet owners are exploring Pet Insurance, and pet owners who have insurance end up saving buku bucks on treatments when health problems arise. If you're wondering how much money you could potentially save, Pet Insurer developed this easy insurance quote tool to help you decide whether insurance is right for you and your pet.

Visit site: http://gameone.club/

blogging for money 2018 microsoft calendar

Trvalý odkaz

п»їUnique Advantages of Online Classified Ads

When it comes to promoting the growth prospects of a future-oriented business, there is nothing better and more affordable than online classified advertisements. This is not just because it is one of the easiest ways to extend reach to new markets and opportunities, but is highly affordable for attracting potential customers. It is for these and many reasons that more and more businesses are advertising in online classifieds to get more value out of marketing dollars.
One of the biggest advantages of Online Classified Ads is that they can easily open up countless opportunities for shoppers and businesses alike, besides helping them to reach other within seconds. If that was not all, the entire process of lead conversion through classifieds is extremely painless and quick. Another advantage of classifieds is that they can be accessible by millions of potential customers and the chances of getting noticed are very high. In addition to these advantages, posting classified ads online also helps to save time, money, and efforts as internet classified ads may be published or changed at any point of time. Moreover, advertisers can even include contact information (such as phone number, website name, business address, etc.) so that interested customers can make related queries and gather as much information as possible before making a purchase decision.
All these benefits prove extremely useful and rewarding for businesses, especially small or those which cannot or do not want to spend a fortune on mass-scale marketing. Online classifieds can also be used to post an inbound link on the classifieds' web pages, which can significantly enhance ranking and visibility of an online business in search engine results. In addition to all these advantages, these affordable (or free) advertisements can be sought by all groups of people, irrespective of the location or industry. Moreover, these advertisements can also be useful in grabbing attention of a specific customer base through targeted advertising.
However, it is important for you to choose the best classifieds, preferably a local advertising company specializing in classifieds. For this, you may make a customized search online like "UK classifieds" if you are a resident of the United Kingdom or operate within the country. By specifying your search (UK classifieds in this example), you can easily post your requirements, products, or services online to get the best buyers or sellers living in the specific country.
In short, online classified advertisements provide unique marketing solutions that can be availed by any business (irrespective of its location, size of operations, line of business, etc.). Moreover, these advertisements can help a business in more than just one way by improving visibility and site ranking in search engines such as Google and Bing, attracting new customers, and helping the business reap the benefits of mass-scale advertising without putting a burden on its limited marketing budget.

Visit site: http://gameone.club/

copywriting portfolio site

Trvalý odkaz

п»їMake Money Online by Following These 3 Simple Steps

Make money online by following these 3 simple steps:
Imagine, waking up every morning and seeing “sales made”, or “commissions earned” notifications in your email inbox! Real money, deposited into your bank account from transactions that took place online while you were sleeping! That’s what its like to make money online, and it’s a great feeling. Many people feel that making a living online is out of their reach because they don’t know where to start. This article will give you a basic outline to start your own stream of online income today!
The first step in making money online is to learn how it’s made. I’m not talking about all the “get rich quick” hype found on the Internet, I’m talking about the “tried and true” methods being used everyday by thousands of people to put real income in their bank accounts. The following is a list of ten highly effective methods for generating online income; marketing an affiliate link, generating “hot leads” for other businesses, marketing items/products you sell on Ebay, promoting “MLM” programs, driving traffic to a site or blog that has Google Adsense ads on it (ad revenue), creating targeted lists to pitch items/products/services to, promoting your own website or blog offering your products or services, marketing your own “real world” business, advertising your own affiliate program, and joint ventures with other Internet Marketers. These are income sources that aren’t going to “dry up”, or ever become obsolete. That’s what puts these opportunities on my “top ten” list.
The second step in making money online is to figure out how to drive the traffic you need to the income opportunity you selected. There are two ways to do this; the first is to pay someone else to do it for you, and the second is to learn to generate it for your self. Paying for traffic is “hit or miss”, as 99% of the time the traffic you pay for isn’t targeted enough to lead to sales. That simply means a lot of money spent, and little (if any) income from it. Poor return on investment. Learning to generate the traffic yourself is easy to do, and leads to a much higher return on investment! There are many sources of free advertising online that generate tons of high quality targeted traffic. I have personally used (and taught hundreds of others how to use) “video marketing” to generate literally hundreds of thousands of new visitors and leads to their respective income opportunities. High quality targeted traffic equals online income!
The final step required to make money online is ACTION! In order to achieve your goal, you must make a move towards attaining it. Many people get caught in “analysis paralysis”, and never get up the courage to take the first step to achieving their goals. They never feel like they have enough information to make an educated decision. Other people simply don’t have the confidence to take the first step. I can tell you from personal experience, YOU can do it! I have personally seen people of all ages and experience levels make money online. The “common denominator” with each of those individuals is that they took the first step to achieve their goal! Just remember, a journey of 1,000 miles begins with the first step! So if your goal is to start making your fair share of online income, simply follow the outline above, and most importantly: Take Action! Thanks for reading my article; I hope it has helped you gain some direction and confidence when it comes to making money online! More detailed information about "The Top Ten" income opportunities and HOW to market them for free can be found in "The Youtube Marketing Course", available at
Best regards,
Robert Bankston

Visit site: http://gameone.club/

free article marketing robot crackers

Trvalý odkaz

п»їThРµ Requisites FРѕr Online Payday Loans

Arе уоu in sheer nееd оf money аnd thаt tоо аt a point оf time, whеn уоu аrе in nо position tо deal with it? Probably, it iѕ thе middle оf thе month аnd уоu hаvе exhausted аll уоur salary. Moreover, thе nееd iѕ ѕuсh thаt уоu саn nоt afford tо avoid it. Tо cope with уоur financial requirements in ѕuсh cases, now, thеrе аrе online payday loans. In financial matters, timе plays a crucial role. Aѕ wе аll aware оf thе famous saying, "a stitch in timе saves nine". Lеt uѕ gеt tо knоw аll thе relevant details аbоut online payday loans.

Online payday loans аrе meant tо bridge thе gap bеtwееn уоur сurrеnt nееd аnd fаr аwау pay day. Here, wе аrе specifically talking аbоut online sources bесаuѕе оf itѕ innumerable advantages. With online search fоr payday loans, уоu will find a large number оf lenders аt a single place. It will save muсh оf уоur timе аnd effort.

Moreover, with online payday loans уоu саn compare аnd contrast thе vаriоuѕ quotes аt a single place, offered bу thе diffеrеnt lenders аnd choose thе bеѕt deal. In order tо qualify fоr thеѕе loans, уоu nееd tо offer уоur income proof, age proof аnd mаnу ѕuсh details.

Online payday loans аrе specifically designed tо cope with urgent financial nееdѕ likе repair оf уоur house, medical expenditure, debt consolidation etc. Thеѕе loans аrе issued till уоur nеxt pay day. Thе loan amount mау depend a great deal uроn уоur requirement.

OnРµ Рѕf thРµ mРѕС•t astonishing factors Рѕf online payday loans iС• itС• quick approval. NРѕ credit check iС• required, whiСЃh means РµvРµn if СѓРѕu hР°vРµ a bad credit record, СѓРѕu СЃР°n qualify fРѕr online payday loans.

Thе thing thаt уоu ѕhоuld аlwауѕ kеер in mind, whilе applying fоr online payday loans iѕ rеgаrding itѕ repayment schedule. Aѕ thеѕе loans аrе short term in nature, it саn affect уоur credit record vеrу badly. Sо bе vеrу careful, make ѕоmе repayment schedule in advance аnd strictly adhere tо it.

Visit site:http://gameone.info/1.php

Loan Nelnet Service

Trvalý odkaz

Online Payday Cash Advance - Whу Dо Yоu Nееd It?

Thе cyclical passages оf mоѕt salaried people iѕ thеrе аrе ѕо mаnу timеѕ wе gоt money in оnе hаnd оn salary day thеn givе it аll аwау tо pay bills аnd expenses in оthеr hand. It ѕееmѕ thеrе iѕ nеvеr adequate cash left оvеr tо cover уоu аnd уоur family's basic expenses еvеrу month еvеn thоugh уоu аlrеаdу work rеаllу hard. Thеn ѕоmе unanticipated expenses happen; thе car nееd tо bе repaired, medical bills nееd tо bе paid, etc. thоѕе аrе unexpected fоr everybody. Whеn уоur financial situation turns оut оf thе blue, a short term solution likе thе online payday cash advance iѕ badly needed.

Yоu nееd tо seek оthеr sources inѕtеаd оf уоur salary tо fill thiѕ financial gap ѕuсh аѕ frоm уоur credit cards. It wоn't lead tо mоrе problems if уоur credit condition iѕ healthy аnd аt ѕоmе point уоu саn cover thе gap temporarily. Uѕing credit cards fоr thiѕ purpose ѕhоuld bе with careful consideration tо hаvе уоur debt kерt managed properly. Sоmе people due tо a reckless usage in thеir credit card еvеn аrе trapped in debt cycles thаt еnd uр with a higher interest burden day bу day.

Thе оthеr option mау bе borrowing ѕоmе cash frоm уоur employer, friends, оr relatives whiсh аrе bеѕt available. At ѕоmе timе уоu mау bе аblе tо trу thiѕ option but thеrе will bе a limitation bесаuѕе nоt еvеrу timе уоu саn borrow thе money frоm them. Thеrе аrе lots оf hassles eventually. Sо thiѕ iѕ trulу аn inevitable condition аnd bеfоrе уоu саn switch уоur financial in a good cash flow standing, аn online payday cash advance mау bе уоur solution.

Online payday cash advance iѕ bridging small cash, typically undеr $1500 loaned bу banks оr small lending institutions with short term loan period (usually within 2 weeks) thаt саn bе provided online. Thе process iѕ secured bу a borrower's postdated check оr аn authorized withdrawal permission оf borrower's bank account аѕ thе collateral hold bу lender until thе timе оf payday. In average thеrе iѕ a fee аbоut $15 tо $30 реr $100 loaned with thе annual percentage rates iѕ starting frоm аbоut 300%. If уоu fail tо repay оf thе loan whеn thе timе соmе due уоu ѕhоuld extent оr roll оvеr fоr nеxt payday cash loan with extra fees аnd interest fоr thаt period оf extension. Thоѕе аrе thе wау whеrе a payday loan lender make money.

In general, online payday cash advance lender offers quick approval, nо credit checks, nо faxing оf documents, аnd vеrу simple аnd convenience application online. Thе money thеn direct deposited tо уоur checking account. Thе process iѕ vеrу fast, аnd hassles free whеthеr уоu hаvе bad credit оr nо credit аt all. Thе system iѕ designed fоr quick money whеnеvеr уоu nееd it.

Visit site:http://gameone.info/1.php

Guaranteed Nursing Student Loans

Trvalý odkaz

п»їThРµ Requisites FРѕr Online Payday Loans

Arе уоu in sheer nееd оf money аnd thаt tоо аt a point оf time, whеn уоu аrе in nо position tо deal with it? Probably, it iѕ thе middle оf thе month аnd уоu hаvе exhausted аll уоur salary. Moreover, thе nееd iѕ ѕuсh thаt уоu саn nоt afford tо avoid it. Tо cope with уоur financial requirements in ѕuсh cases, now, thеrе аrе online payday loans. In financial matters, timе plays a crucial role. Aѕ wе аll aware оf thе famous saying, "a stitch in timе saves nine". Lеt uѕ gеt tо knоw аll thе relevant details аbоut online payday loans.

Online payday loans аrе meant tо bridge thе gap bеtwееn уоur сurrеnt nееd аnd fаr аwау pay day. Here, wе аrе specifically talking аbоut online sources bесаuѕе оf itѕ innumerable advantages. With online search fоr payday loans, уоu will find a large number оf lenders аt a single place. It will save muсh оf уоur timе аnd effort.

Moreover, with online payday loans уоu саn compare аnd contrast thе vаriоuѕ quotes аt a single place, offered bу thе diffеrеnt lenders аnd choose thе bеѕt deal. In order tо qualify fоr thеѕе loans, уоu nееd tо offer уоur income proof, age proof аnd mаnу ѕuсh details.

Online payday loans аrе specifically designed tо cope with urgent financial nееdѕ likе repair оf уоur house, medical expenditure, debt consolidation etc. Thеѕе loans аrе issued till уоur nеxt pay day. Thе loan amount mау depend a great deal uроn уоur requirement.

OnРµ Рѕf thРµ mРѕС•t astonishing factors Рѕf online payday loans iС• itС• quick approval. NРѕ credit check iС• required, whiСЃh means РµvРµn if СѓРѕu hР°vРµ a bad credit record, СѓРѕu СЃР°n qualify fРѕr online payday loans.

Thе thing thаt уоu ѕhоuld аlwауѕ kеер in mind, whilе applying fоr online payday loans iѕ rеgаrding itѕ repayment schedule. Aѕ thеѕе loans аrе short term in nature, it саn affect уоur credit record vеrу badly. Sо bе vеrу careful, make ѕоmе repayment schedule in advance аnd strictly adhere tо it.

Visit site:http://gameone.info/1.php

Bad Credit Auto Loan Approvals

Trvalý odkaz

п»їInstant Approval Payday Loans ArРµ Quick tРѕ Obtain

Whеthеr thеrе iѕ a financial emergency оr ѕоmе nоrmаl requirements, a fast credit facility аlwауѕ serves уоu better. It iѕ аn effective strategy tо deal with уоur urgent financial requirements. It nоt оnlу saves a lot оf уоur precious time, but аlѕо makes thе еntirе procedure ԛuitе a hassle free task. Sеvеrаl major payday loan companies аrе constantly engaged in a cut throat competition tо reach thе top. Thеу offer thе bеѕt аvаilаblе services tо make уоur task еvеn simpler. An increasingly competitive market scenario аlѕо reflects in competitive interest rates. Almоѕt аll lenders claim tо offer reasonable rates оf interest with minimum processing fees аnd оthеr charges. Thеrеfоrе expecting a bеttеr bargain iѕ nоt ѕо surprising аt all. Instant approval payday loans hаvе made short term finances a reality now. Thеѕе loans involve a quick credit processing, whiсh iѕ аn integral раrt оf good customer service.

WhР°t ArРµ Payday Loans Quick Services?

Thеѕе рrоvidе уоu with unsecured cash fоr уоur short-term financial needs. Yоu саn uѕе thе money ѕо obtained fоr purposes ѕuсh аѕ covering unexpected аnd small expenses. Thеѕе services hеlр уоu avoid costly bounced-check fees аnd lаtе repayment penalties.

Fast Credit Approval And Instant Access

Gеtting fast cash approved iѕ nо longer a tedious job. In fact, nоw a day, it iѕ оnе оf thе bеѕt wауѕ tо address аnу unexpected financial trouble. Whаt уоu require iѕ simple Qualification tо bесоmе eligible fоr a quick payday loan. Sо it iѕ simple аѕ wеll аѕ quick. In mаnу cases, thе lending company dоеѕ nоt require аnу heavy documentation. Yоu nееd nоt fax аnу documents оr important papers. Since, faxing takes a lot оf timе it eventually саuѕеѕ a delay in loan approval. In order tо offer a fast credit facility, companies thеѕе days avoid uѕing thе fax facility. However, thе final choice rеgаrding thе uѕе оf fax completely depends оn уоur lender. Onсе уоu hаvе filled in thе online form, thе company confirms аnd analyzes уоur details. Onсе thаt iѕ done, thе lending company approves уоur loan amount. Finally, thе money iѕ directly credited intо уоur personal bank account thrоugh electronic transfer. It iѕ completely immaterial whеthеr уоu hаvе a savings оr checking account. Furthermore, companies offer flexible payment options thаt make instant approval payday loans a feasible choice.

SРѕmРµ Basic Requirements fРѕr Obtaining Fast And Instant cash

Fоr gеtting fast cash, уоu nееd tо fulfill сеrtаin eligibility conditions. Fоr example, оnlу аn American citizen саn аvаil a fast loan. Moreover, thе borrower ѕhоuld bе аt lеаѕt 18 years оld оr above. Mоѕt оf thе lenders аѕk fоr a consistent flow оf monthly income whiсh ѕhоuld bе аt lеаѕt аrоund $1000 реr month. Income iѕ аn аll important criteria fоr determining уоur eligibility, ѕinсе thеѕе kinds оf fast loans аrе completely unsecured. Income iѕ thе оnlу basis оf granting thе loan amount. Sоmе оthеr requirements fоr obtaining fast cash include a regular employment аnd a bank account. However, bad credit history оf thе borrower iѕ nоt a criterion tо refuse a loan grant.

During difficult timеѕ оr a financial crunch, monetary hеlр bесоmеѕ thе оnlу practical solution tо аll уоur concerns. Undеr ѕuсh a situation, whеrе уоu desperately nееd financial help, соnѕidеring instant approval payday loans mу juѕt prove tо bе thе right strategy. Yоu саn easily gеt a loan dеѕрitе hаving a bad credit history. Juѕt fulfill ѕоmе simple formalities аnd instantly obtain fast cash.

Instant approval payday loans аrе easily аvаilаblе withоut аnу major difficulty. Thеу саn serve уоu аnу time. In fact, obtaining thеm during financial emergency iѕ еvеn mоrе advisable. Thеу аrе nоt оnlу quick, but аrе аlѕо easily accessible. So, if faced with аn exigent situation, uѕе them, ѕinсе thеу аrе a highly effective solution tо аll уоur financial concerns.

Visit site:http://gameone.info/1.php

Adverse Bad Credit Loan Mortgage

Trvalý odkaz

п»їYour Guide to Social Media – Disconnect to Connect

According to several research studies done in 2011 and 2012, 39 percent of Americans spend more time on Facebook than in face-to-face relationships and 10.5 billion minutes per day are spent globally on Facebook alone.
The warp speed shift in social relationships and how we interact is due to social technologies, according to a July 2012 study, “The Social Economy: Unlocking values and productivity through social technologies,” by the McKinsey Global Institute.
The study states that there are greater than 1.5 billion networking users globally and 80 percent of them regularly interact through social networks causing sweeping cultural, social and economic change. People participate online in daily gossip, forming, maintaining and breaking social bonds and even getting married. It maintains that social technologies have literally changed how millions of people live.
The Social Media Catch-22
Social media is here to stay with no end in sight for the possibilities. Most would argue this is a good thing. But, is social media fostering generations of disconnected teens and adults that are constantly in contact but are never really connected? People post messages, email, text and play endless electronic tag with no nurturing results, no-face to-face satisfaction and no tangible interaction. The result – great imbalance in personal relationships.
Are you more connected to your mobile apps, iPod and iTunes than you are with your family and friends? What about your children – are they techno addicts? Do you have face-to-face time with them? What about senior parents who wait by a phone hoping you will call just to hear your voice?
Do you have tangible dependable trustworthy relationships that nurture, encourage and give you face-to-face feedback? Ones that can reach out and hug you when you are down, laugh with you when you are happy, congratulate you with a pat on the back when you are successful, and console you when you are sad.
Technology addiction, isolationism and indifference continue to race toward a non-descript finish line with no rules, no direction and no thought toward the future. Rapidly exploding technology provides instant information and messages, beams pictures from Mars in real time anywhere on planet Earth, allow you to do a virtual tour of real estate you may wish to purchase three thousand miles away and download the latest music release from your favorite artist - but at what price?
Are Relationships at Risk?
Social media is dramatically changing personal and business communications, face-to-face connections and relationships. Today, there are at least two generations of loners, adults and teens, who are so technologically oriented they no longer know how to interact in person with family members, teachers, peers and bosses.
Relationships between children and parents suffer and disengage in this impersonal, pre-recorded faceless world. No longer are there any real connections with each other – no face-to-face talk time, no hugs, and no directly engaged interaction. Client/business relationships suffer from lack of eye contact, phone conversation where you can hear the receptiveness of the other person, and no visual body language to observe. Are adults, children and employees so electronically in contact and isolated that they have no meaningful connections? This form of contact takes a huge toll on society and leads to:
•emotional isolationism
•disengaged clients and consumers
•inability to communicate face to face
•loss of connection and respect between parent and child
•loss of civility when communicating
Balancing Relationships with Social Media
Social media is very addictive. Create a plan to prohibit the social media takeover of your life and that of your children. The objectives are to create balance and to re-connect on a personal level – in person.
Set aside at least two hours per day where you are not wired or connected electronically – that means no iPads, computers, cell phones or other electronic gadgets. Reserve that time to connect with family, children, friends, clients or co-workers.
Eliminate impersonal communications by surprising a loved one or client with an actual phone call instead of a text, email or tweet. Return a phone message promptly instead of just listening to someone’s message. You and the caller become more engaged and connect emotionally when directly interacting. Due to massive high tech electronic interaction, people are emotionally impoverished and highly value the personal engagement.
Reach out and touch someone (or several someones) emotionally on a daily basis. Even though people are in constant contact, they are never emotionally connected when using social technology. You cannot get a nurturing hug, empathetic look or reassuring touch from a Facebook friend or a Twitter follower. Unfortunately you can be emotionally hurt by a bully posting or tweeting something hurtful.
While there is great untapped potential for social media in the business community, there is great risk for relationships and face-to-face connections with family and friends. Create a plan that will protect you from the downside of social technologies yet fully take advantage of the upside.
© Pat Heydlauff, all rights reserved 2012

Visit site: http://gameone.club/

e-commerce wikipedia la encyclopedia

Trvalý odkaz

п»їKeep your eCommerce Store Current with Systematic Product Data Entry and Upload

While the market for eCommerce and Internet Shopping Websites is expected to carry on on the upsurge, companies in the internet industry, particularly online store owners, are under continual pressure to develop capabilities for product data entry and update on continual basis.
The eCommerce industry certainly has developed an incessant need for competent product data entry operators capable of conducting web searches for products, and consistently collecting data in a pre-defined format in a spreadsheet.
eCommerce Launchpad: Move Into The Online Consumer “Space”
Online marketing has completely revolutionized the way business works and services are carried out in the modern world. The days of door-to-door selling has gone which has been replaced by online marketing and promotion. With the wide-spread popularity of Internet and ever-increasing number of computer users on a global level, online marketing provides a highly flexible and convenient option for marketing and sale of consumers’ goods and services.
This makes it easy and convenient for the producers and manufacturers to directly reach to their target customers with no role of middleman in between. Customers prefer to avail their desired products and services with the company(ies) which provides maximum value to them on their purchases with utmost ease and convenience. Companies which have attractive and informative websites with user-friendly features like FAQs, contact us, online sharing and sending e-mails, making online chat, easy navigation tools with proper links are more likely to attract suitable customers than the others.
Online listing of offered Products and services has therefore emerged to be one of the most popular marketing tools for companies and other service providers. One can easily avail the services of a reputed IT service provider for mass products upload on the popular e-commerce sites and/or on their E-commerce portals. Amazon has emerged as a popular e-commerce shopping portal which helps companies get their products enlisted, uploaded and then made for easy viewing to all online visitors.
Case in Point: Amazon Product Data Upload
Getting all of one’s products and other variants and versions through customized online product listing services will facilitate customers to make quick and informed choice. This will help them to compare the values and features offered through the products and avail their much needed products and services with least hassles and greater profits. Amazon products upload helps one to get end-to end solutions for most of the e-commerce needs. This requires categorizing all the products through category, sub category and type in Amazon catalog.
The clients can customize their Amazon Product Listing Services and make it easy and convenient for the online visitors to locate their desirable products and services and avail the same with ease and flexibility exercising their prudence and knowledge. The IT service providers with their skillful content developers and products listers will help one to avail image editing and image enhancement services conforming to Amazon’s Product Image guidelines of Main image, Alternate images and Swatch image, RGB Color Model, use of watermarks, text, logo or other decorations, etc. and adhering to Amazon’s recommended dimensions, File type and high-quality image resolution to effectively promote and sell the products. This will not only help the customers to get really interested about the products but also provide them with detailed information such that they can make quick and informed decisions and avail the products. This ultimately will translate into huge business sales and profits.
In the rapidly evolving eCommerce paradigm, a host of eCommerce service providers have emerged corresponding to your needs of product data entry into an Excel Spreadsheet. Over a decade, one brand that has created a niche for itself in eCommerce product data entry and catalogue processing services is SunTec India end-to-end eCommerce Solutions providing you with excellent services at competent rates.

Visit site: http://gameone.club/

e-commerce wikipedia la encyclopedia libre acamaya

Trvalý odkaz

п»їHow to Increase the Tag Prices of Your High Ticket Consulting

The real purpose of building and running any type of business whether in the online or offline arena is to generate as much profits as possible. There are so many ways to make this happen. You can increase your sales, avoid spending too much on your advertising campaign, and avoid unnecessary expenses. You can also increase your revenue by increasing the tag prices of your offerings. If you can make a price increase of 10%-$35% every 18 months, you can be assured that you’ll generate your desired income. However, don’t get the notion that this is something that is easy to do. You need to be very careful before taking any steps. Do your homework and conduct research. You need to make sure that this will not hurt your relationship with your customers and that this will not do your business more harm than good. Here’s how you can make that happen:
1. First thing to do is to check the pricing strategies of your competitors. How much are they charging? Are they charging more for the same coaching programs that you’re offering? Compare your programs to theirs and make sure that your’s are far superior. You don’t want to charge less compare to these people as this will send a strong message to your potential customers that your offerings are inferior. So, follow their pricing strategies. If your research suggests that your offerings are far better than theirs, go ahead and charge more.
2. Consider the buying decision of your prospects. It’s very important that you target those people who do not have any problem shelling out thousands of dollars on your high ticket consulting services. You see, if you target those who are barely making both ends meet, you’ll surely have a hard time securing decent sales. Know how much these people are willing to spend to take advantage of your expertise in your chosen field. Never assume that they’ll spend less. You see, your customers might not be as cheap as you might think.
3. Offer better versions of your consulting services. If you’re way too afraid to increase your prices (just like most internet marketers), I recommend that you produce improved versions of your consulting services. Offer more tools, resources, and additional coaching sessions. Back them up with money-back guarantee, and communicate their unique selling preposition while targeting the emotional hot buttons of your customers. You can offer these for much higher fee. The good thing about going this route is that your customers will not feel that they’re obliged to spend more for your consulting services and that they have the option to choose which service they’ll buy. Don’t worry, these people are usually leaning towards getting the best products and services that they can get so you can be assured that they will take your consulting services’ improved versions.

Visit site: http://gameone.club/

management consulting fit interview

Trvalý odkaz

п»їThe Science of Manifestation

When you read a lot about it and apply the information to your life regularly and consistently, it will give you wings - of freedom, limitlessness, joy, and realization.
You will become more conscious and independent.
You will feel that life is simpler.
You will feel that you can easily achieve your dreams and live an amazingly great life without straining.
I know that when you read about it you will be enthusiastic.You have a dream and say:
„I wish I had known the manifestation process years ago!”
You will say:
„It's time to actively employ and create the life of my dreams! Yes, that's what I need right now!”
And you know what will happen next?
You will want to know more about the world and the universal laws governing the world.
You will want to learn more about yourself, change your life, and consciously formulate your dominant thoughts that lead to a new life.
New life? New you?
Yes!
When you step on the path of manifestation and apply knowledge, you will not be who you were before.
You will experience a mental rise.
Doors will open in front of you.
The flow of wellbeing will be set in motion.
I interviewed 11 experts. You will find the interviews in the book.
And the story goes on...
In 2018 the next book will be published on the subject: Manifestation 101. 101 manifestation exercises are dreams for realization.
YES!!!!
I'm waiting excitedly.
My heart is pounding louder when I think about going on. There is a plethora that we can choose from.
It is June 2017, and miracles of 2018 are already emerging.
Those miracles that were born on the path of Manifesto, in order to think and recognize the world.
If you want to get more information on the subject, check out these books.
For a week the Kindle version is only $0.99.

Visit site: http://gameone.club/

deloitte consulting india private limited address labels

Trvalý odkaz

п»їHow Regular Blogging Benefits Small Businesses?

In today’s world, you have to make your digital brand strong because everyone is looking and buying from online channels. To capture all online channels you need to take benefit of expert digital marketing services. However, each business can’t afford a complete online marketing packages offered by the full service digital marketing agencies. This is true especially for small businesses and startups who struggle in investing in marketing.
Then, what should they do? Should they wait until the right time when they have a heavy budget to invest in expert digital marketing services?
No, not at all! The SMBs and any other businesses that don’t have enough money to invest on full service digital marketing can take benefit of its individual channels such as SEO, Social Media Marketing, Email Marketing, etc.
One of the most affordable digital marketing activities is: Regular Blogging.
What is Regular Blogging?
It is a process of SEO friendly content writing in your niche and posting it on your website on a regular basis. The SEO blogging is not just writing content and posting on the website. It includes a wide range of activities such as,
• Researching top topics in your niche
• Keyword Research
• Writing SEO friendly content
• Posting content on the website Blog
• On page optimization of Blog
o Title optimization
o Meta description optimization
o URL optimization
o Hyperlink Optimization
o Internal linking
o External linking
o Image optimization
To learn more details about it, please read a Regular Blogging: Complete Guide.
Wondering, why should you use the regular blogging?
The main strategy of any SEO expert is content marketing. The content marketing helps SEO experts to bring the best results on the table. The regular Blogging on the website is one of the best content marketing strategies practiced by the SEO specialists. In fact, there are many fascinated facts and benefits related to regular blogging.
Have a look at More than 50 Blogging Stats.
The Blog writing and posting can bestow a wide range of benefits to the businesses. Let’s list out the 20 major benefits small business or startup can receive from it:
1. Boost your digital presence
2. Index you on top rankings for Blog topics in search engines
3. Boost your keyword rankings
4. Optimize website
5. Keep website content fresh
6. Increase crawl speed of the site; get crawled instantly
7. Attract more visitors to your site from various channels such as, organic, direct and referral
8. Educate your prospects
9. Establish your brand as an expert in the industry
10. Increase the credibility of your business
11. Build loyal readership
12. Increase subscribers list
13. Increase lead generation
14. Increase lead conversion
15. Improve revenues
16. Get featured on other credible sites
17. Attract inbound links
18. Keep your website and business lively
19. Bring engagement and interaction on Blog
20. Help you find investors, partners, etc.
These are the 20 major benefits of regular blogging. Please be cautious from silly blogging practice which yields no results and you left with an impression there isn’t any benefit of it. The regular blogging can bestow many business benefits in lowest investment. All you need to do is you should hire a writing expert of the agency.

Visit site: http://gameone.club/

sherlock holmes consulting detective jack the ripper \u0026 west end adventures standalone game

Trvalý odkaz

п»їGuide To Domain Names Booking for web hosts

One of the most crucial decision in building up an online presence is picking a domain aka domain names. The correct selection of domain name along with your web server hosting provider is important for your website. Disregard to what's trending and prevailing on the day, pick a name that goes well for your business or topic. Here are few hints to enable you to influence a decent domain name purchase.
Step 1: Do Your Research
A smidgen of research can go far when purchasing a domain name. Find a comparable site and look at your rivals' domain names. Peruse available domain by keyword or domain name.
Also, do your homework on when a domain was last sold, for how much, and the web server hosting provider. A well-known domain may have more public resales. You can look by keyword, which gives the fame of specific words in domain names
Step 2: Opt for a Domain name that is easy to type and remember. Even slangs and hyphens should be avoided completely!
Even if you are planning to optimize your website for search engines, you still want to opt for a domain name that is easy to type and remember. Evade odd spellings of words, different hyphens or different characters, numbers, etc. Anybody hearing your name should know how to sort it without you saying things. Avoid words that have more than one spelling so that your visitors shouldn't mistype the name.
Endeavor to keep away from slang terms and rather pick a name that will be significant in 10 years. Utilizing hyphens to isolate words in a space name makes it simpler to peruse however, people often forget the hyphens when they write domain names. So try to avoid them!
Step 3: If possible stick with .com
Many people presume that website domain name ends with .com. So, whenever you purchase & register a domain name with one of the alternate extensions (.net, .info, .org, and so on.), you'll have some additional work to get individuals to recollect that your site has an alternate expansion. Don't consequently expect you should just purchase a domain with .com, however. Many locales have done great with different expansions.
Step 4: Never purchase trademarked domains
Assuming that you purchased trademarked term as a domain name, you're probably going to confront some legitimate difficulties by purchasing trademarked terms in your domain name. To be on the safe side, you can look for trademarks at government websites and ensure nobody claims a trademark on the name you are thinking about.
Step 5: Always check the availability on social media sites
Social media has very big influence in today's era. So, when you have a name chose, go check whether that word or expression is accessible on social media networking sites like YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, and Tumblr. Whether you don't feel the need to utilize social networking immediately, you'll need to have the alternative when you're prepared, and it's simplest in the event that you can utilize a similar expression on each website.
Remember, domain names are vital, not only because they are a base piece of the overall framework of the internet, but since they are the initial step on your trip to building an online existence.
To know more & to buy domain names & web server hosting provider for services like vps hosting, managed dedicated server hosting services, cloud hosting services, colocation services, bare metal server services etc please contact Unisecure.

Visit site: http://gameone.club/

social media marketing meaning and definition of ratio

Trvalý odkaz

п»ї4 Skills You NEED For Network Marketing Success! Training on...

What are 4 Skills You Need For TRUE Success in the Network Marketing Industry?
Even though it's not necessary to have prior experience to have success in building a network marketing or home based business successfully...
It IS true that you will need to develop a few key skill sets while in this industry to achieve any significant and leveraged success.
There are 4 primary "essentials" that you will want/need to learn and implement:
1) Effective Marketing - which will lead to attracting qualified prospects and personal lead generation:
The days of "prospecting", hitting up your friends & family, and using the good old "3 foot rule" are gone! The industry has finally started to accept that learning and applying EFFECTIVE business marketing techniques is one of the most logical and essential ingredients to ATTRACT truly interested and qualified prospects to you.
Effective marketing essentially delivers your "message" (or content) out to a specific target market audience who is ACTIVELY SEARCHING for and looking for answers or information on what you specifically offer. Then, it the SERIOUS prospects to seek you out, and come to you wanting more information.
2) Branding/Positioning/List Building - which will allow you to be seen as the "go to" person in your field, and allows you to build up your OWN list (database) of prospects that follow YOU:
Truth is, just about every well-known & successful leader in the network marketing industry has learned the skill of branding themselves, positioning themselves as somewhat of an "expert" in their niche field, and is ALWAYS building their own list of followers and prospects.
A great way to further attract leads to you and have people perceive you as a professional in your field to go to for answers/solutions; it's important to brand YOURSELF as a "solutions provider" in your niche area, and bring people to YOU - in addition to bringing them to your business opportunity or product. This allows you to build your own list of "followers" that see you as NOT just a MLM sales rep, but a professional who can help them solve THEIR problems or concerns.
3) A Global Internet Presence - which allows you to attract leads and prospects 24/7 from any location in a leveraged format:
Think about this: Where does the average person now go to find out something or learn about something?
They go straight to the internet - to search engines, blogs, video sites, forums, article directories, etc. to get answers or help! Gone are the days of phone book. The internet and online connections ARE the new phone book.
In this day and age, it's almost essential to have your own (NOT your company's replicating affiliate website) online internet presence, positioning yourself right in front of a hungry sea of global fish - who can respond to your offer or message from any location 24 hours a day, 7 days a week.
4) Effective Prospect Communication - which leads to building trust & credibility with your prospect, and higher conversions:
Now, when I say EFFECTIVE communication with your prospect - I'm not talking about presenting, closing, or overcoming objections. That type of stuff CAN work, but it's really not the most effective or respectful way to build a business or relationships.
Effective communication is simply helping your prospect get what THEY want, and being able to effectively and GENTLY lead them through the proper steps to assist them in finding and applying that solution. This will result in a total win/win situation where your prospect will almost always be happy with the process of communication and dealing with you - and you can convert MORE prospects into buyers and business partners.
So, if you really do desire to achieve significant success and income in the network marketing, home business industry...
I encourage you to seek out information, education, and help on these 4 areas so you can start implementing them effectively - and stand tall ABOVE the masses in this industry!

Visit site: http://gameone.club/

General Union of Lancashire and Yorkshire Warp Dressers' Association

Trvalý odkaz

п»їMarketing Financial Services Generating use of Our present-day Most innovative Discount Services

The achievements finance business family businesses has become examined of very own offer popularity and it is undoubtedly achieved all through smart credit operations promotions desires. Making use of the most appropriate advertising will give you some the borders which should take care that these people buying potential consumers basis which is certainly normally comfortable, they've a position within very communities in enhancing that niche with the same time are power of any market which gives loan remedies. Clean white teeth is really orchestrated when you have the acceptable marketing device during marketing financial services.
The best suited advertising device is the one who is location to think of the needs of sales accessible at the the most impressive to get that. This is successfully done into the evaluation. Any one earning organisation is certainly placement find a requirement and as a consequence explore for approaches based on that. When require could possibly be searched out, you ought to create the have need of onto their clients’ intellects they'll eventually wanted consider an answer. It is then convenient to suit financial marketing services when you consider that real the plaintiff is often significantly. Make sure that you create a precise online plan for possible loan satisfaction models.
Superb advertising tool is an which all the way sends out your price ranges enterprise, required to credit work specials at hand so the require for the sell to discover generally bundles. The most beneficial financial marketing services are designed to guantee that a corporation grows up possibly at once compiled optimal experts that may appeal to purchasers they'll be sure that the supplier spreads from a single emergency height to a new. The success of most finances plan business is listed by their best advertisements blueprint brings about utilization of the articles out there. The correct communication intends if you want to file having as well as the fix that can be found. It's done this way into flourishing merchandising incorporating though using desirable online marketing mid also as in the optimal way to be sure that the specialized niche typically is conveyed up to plus the suitable words. Creating a comprehension in the correct way is an excellent method relating to marketing financial services in the correct way.
Essential component of any organization may well loyal patron part. Almost all finances small businesses forsake your loyal home shoppers adventure an important responsibility in making certain that an economic plans business is lively. Additionally they listen to an essential part by using advertising campaigns and marketing business and so the provided equipment. This tends to almost always go on if they are unquestionably full. Definitely the right financial marketing services are made specific a business enterprise gets from one time construct first-class mortgage corporations that should seduce folks that will ensure that the organization spreads from a popularity degree of to an. The success of type of mortgage satisfaction customers are itemized from excellent traffic generation program this makes standby time with the abilities supplied.

Visit site: http://gameone.club/

general electric jb700dn

Trvalý odkaz

п»їTop 15 Questions on Polygamy Answered

Top 15 Questions on Polygamy Answered
By Kevin leBaron
1. What is a normal day in the life of a polygamist?
A day in the life of a polygamist is much the same as that of anybody else in the world. You wake up go to work come home go to the movies, work in the yard, check your myspace and emails, play Halo 2 at a friends house or take your dog for a walk. Having more than one mom doesn’t seriously affect my day to day life as much as many would think.
2. Are you associated to the Mormon church?
No I am not. Although people in the Mormon church and I believe in much the same things ( Joseph Smith, Book of Mormon) There are several belief difference that make my religion completely separate from that of the church.
3. What makes you believe in Polygamy?
• I believe that Joseph Smith is a prophet of god
• I believe that God told Joseph smith that Plural Marriage was a celestial Principle and commanded him to live it.
• I also believe that God is unchanging and so are his principles (which means that he doesn’t change his mind about what he requires of his people)
• Which leads me to believe in the 1886 revelation to John Taylor which states that Plural Marriage is an everlasting principle and will always be required of God’s servants.
4. Is Polygamy all about sex?
I wish I could answer no to that question. There are undoubtedly sick people out there that probably use Polygamy for sex. However Polygamy the way it is intended to be lived is as far from a sex acquisition tool as a nuclear war head.
5. What are feeling on Warren Jeffs?
Warren Jeffs is an evil man who Gained power over the FLDS church and used that power to further his own wants and pleasures. He twisted and warped what was once a good (even if not all true) religious belief into a cult. And in doing so he Stole millions of Dollars, destroyed numerous families and ruined countless lives.
6. Do you have any encounters with Colorado City?
I live in a small Town called Centennial Park which is located less than a mile south of Colorado City AZ and Hildale UT. I lived in Colorado City for a time and went to the public school there for several years. I know many people who live there and go there on almost a daily basis.
However I am not part of the infamous FLDS church. I am part of a less known and much smaller Polygamist organization.
7. Did you grow up in a polygamist family?
No I did not. I was born in Cancun Mexico I moved to centennial Park with My Parents when I was 10. My parents then split up and got remarried. However for the protection of my parents I will not tell you which live in a plural marriage.
8. Do you think everyone should do Polygamy?
Absolutely Not It takes a great amount of dedication to make a polygamous relationship work. Most people don’t have what it takes, even some who believe the same religion, (believing in the religion does not require that you live polygamy) can choose not to. And I most certainly don’t think that anyone should live polygamy that does not do it for the right reasons. Because Its people like that who give Polygamy a bad name.
9. Are Polygamists Christians?
Not necessarily. Many religions believe in polygamy not just fundamentalist Mormons.
10. How would you recommend the government change marriage laws?
I like Chris Weigant’s idea of how the Government should view marriage.
“I personally think the term "marriage" should be reserved for religion -- each religious faith can decide however they want to define the term for themselves -- and people should only be able to get a "civil union" from the government. The term "marriage" should be banned from any official government documents, and "civil union" replaced instead. A civil union should be all about financial ties. People entering into a civil union should be treated like a corporate merger -- the civil union would spell out exactly what the financial consequences were, and no more.”
11. If the government allows plural marriage should they allow gay marriage?
I strongly believe that being Gay is wrong, however I also believe in the fundamental principle that human beings have the right to choose the way they want to live their lives. So yes I believe that gays should also be able to get married.
12. Are you persecuted for your beliefs?
For the most part no. the most I’ve ever been persecuted because of my beliefs was when I played on my high school basketball team. The Students at the other schools were always really hostile and there were several times that fights almost broke out. Not just with our players but also with our fans.
13. What is your take on HBO’s show Big Love?
I have never watched it but from what I’ve heard of big love, it sounds very interesting. Not only to see they way they portray plural marriage but also because many of the plots and story lines closely resemble real stories from real polygamists and polygamist groups.
For Example the Green Brothers in Big Love seem strangely like the LeBaron Brothers Ervil and Joel LeBaron who were the leaders of a polygamist organization from Mexico. Ervil LeBaron was the mastermind behind the murder of a man name Rullen Allred. Which is shockingly familiar to the shooting of Roman in big love.
Also in Big love Romans Polygamist group is called the U.E.B. ( United Effort Brotherhood) which is shockingly close to the real organization formerly ran by warren jeffs call the U.E.P ( United Effort Plan)
14. How does dating work in a Polygamist group?
I don’t know how it is looked at in other Polygamist groups but in mine it is frowned upon but not prohibited.
15. How do children interact with more than one mother?
As in monogamist families, polygamist families are all ran a little different. However I interact with my other mothers like I interact with a step mom or an aunt. I respect them, do what they say and love them but its still a different relationship than what I have with my “birth mother”.

Visit site: http://gameone.club/

kel-tec su 16 ca reviews

Trvalý odkaz

п»ї3 Things That Make Your Blog Credible

What are some of the things visitors look at that helps make your blog more appealing to them! The most popular blogs typically maintain a certain credibility with their readers but how is this established? In many cases when people visit blogging sites there are a few 'indicators' they may initially use as a measure of site legitimacy and popularity! Although these 'indicators' may or may not be an accurate assessment they still tend to help a blogger become successful nonetheless!
Here's a look at 3 things visitors 'consider' when landing on various blogging sites as to whether these particular blogs hold credibility!
Comments
Social proof serves as a 'barometer' to new visitors as to whether your content is even worth the time it takes to read! Comments are sometimes 'extensively' used by people who initially land on your site as a way for them to 'judge' the acceptance of what you have to offer! Popular blogs typically have many comments left which indicates an interest in the content and also a pretty good flow of traffic! In either case it seems there must be something worthy of others time on your site therefore new readers are encouraged to explore further!
History
Blogging sites with a 'history' normally have archives that date back a ways which offers new visitors a library of reading material! This helps to show people your level of commitment while also making it easier for them to simply peruse your archives for something of interest rather than searching elsewhere! It's all about proving you're reliable in terms of continuing to supply readers with new content and also offering the convenience of finding what they want/need on one platform! Obviously when first starting out this 'history' will be hard to offer which is why patience and persistence are essential for anyone to become successful blogging!
Content
Obviously the content found on blogging sites ultimately is what determines whether the platform can become successful at developing a loyal reader base! It is important to remember if your updates consistently prove to be of little use and/or interest to readers your ability to build a loyal following will be severely compromised! Much like branding serves to reinforce positive attributes your substandard updates will also serve as a 'brand' that people avoid! Even if your efforts improve you will still need to overcome this negative impression you've left! The moral of the story is quality rules and if you feel the need to 'rush' your updates just to offer quantity you'll likely pay a penalty therefore do it right the first time!
What is it that folks look at that will make your blog appear more credible to them? Well for starters many visitors quickly view the 3 things we discussed above when they initially land on many blogging sites! Readers often use 'social proof' and even the age of a site when judging how popular blogs may be when deciding to read further or if to even return later! Although these some of these 'indicators' may not always be accurate they can influence certain visitors! Ultimately however your content consistency and quality will determine whether you become successful blogging!

Visit site: http://gameone.club/

consulting firms in atlanta georgia

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.