Kara-Murza: Manipulace vědomím

Autor
Štítky

Manipulace vědomím je "... forma uplatnění moci, ve které její držitel ovlivňuje chování druhých, aniž by odhalil povahu chování, jaké od nich očekává ... Jedná se vlastně o skryté řízení lidí.". Tolik Kara-Murza (1) na straně 22 své knihy.

Manipulace je tu už dlouho. Ale nikoli od počátku věků. Ve středověké, křesťanské společnosti neexistovala. Nebyl k ní důvod. Principy křesťanské společnosti nikdo neskrýval - byly všeobecně známé a veřejně propagované (desatero, příběhy z Bible). Byly podpořené i symboly: Kristus na kříži, Panna Marie, monstrance, obrazy a sošky svatých.

Křesťanské zásady platily pro všechny bez rozdílu a moc jejich plnění vyžadovala.

Ke konci středověku se z obyvatelstva začala vydělovat nová třída: měšťané. Zpočátku drobná rostlinka, postupně získávala na síle, bohatství a moci. Ale vznikající kapitalizmus, založený na hromadění majetku a peněz protiřečil křesťanským zásadám.

A tak elity z řad buržoazie podpořily vznik nového (liberálního) uspořádání společnosti, kde elity vládnou a dav pracuje a poslouchá. Aby se dav nebouřil a nechal si líbit nespravedlnosti, je třeba jej udržovat v nevědomosti a manipulovat ho nejlépe tak, aby nepřístojnosti a zločiny elit ani nevnímal.

Stejně jako křesťanská společnost byla i ta socialistická (Rusko 1917-1990, Československo 1948-1989) založena na idejích, principech a symbolech veřejně deklarovaných. A stejně jako ta křesťanská, byla i ta socialistická neslučitelná se společností liberální.

Kara-Murzova kniha obsahuje podrobný a systematický výklad různých postupů, které používají manipulátoři. Postupy jsou v knize podrobně popsány a jejich podstata vysvětlena. Většinou jsou ilustrovány konkrétními událostmi, často z nedávné "perestrojkové" nebo pozdější doby.

V krátkém článku zdaleka není možné se zmínit o všem důležitém, co kniha obsahuje. Závažné věci jsou na každé stránce. V následujícím textu proto zmiňuji jen několik vybraných témat.

 

Vědci a jejich autorita

Důležitou silou při manipulaci vědomím davu jsou vědci. Dosud si většinou udržují vysokou důvěryhodnost, kterou měli v minulosti, a tak jejich slovo berou lidi vážně.

Skutečná situace je ale jiná. Např. na straně 185 říká Kara-Murza: "Spojené státy vytvořily z vědeckých odborníků zvláštní třídu propagandistů manipulujících vědomím a od demokracie se posunuly k takovému zřízení, které se nazývá "stát přijímaných rozhodnutí". Názory neosvícené masy se zamítají jako ignorantské a iracionální."

U nás to není o mnoho lepší. Zvláště teď v době koronaviru se s "odborníky" a jejich radami roztrhl pytel. Zmíním jediný příklad: Pafko (prof., MUDr., DrSc.). Ve vysoce profesionálním videu Ministerstva zdravotnictví propaguje očkování proti koronaviru ( https://www.youtube.com/watch?v=UFs_mgJJZHY ). Pokud by očkovanci začali hromadně umírat, bude pan Pafko - díky tomuto videu - jedním z prvních, který u nás stane před speciálním soudem. Obžalován z genocidy. Odborník škodí vždy úmyslně.

 

Věda

Na straně 275 píše Kara-Murza obecně o vědě. Jsou to nepříliš povzbudivá slova: "Bohužel ji (vědu) nelze bránit "molekulárním odporem" (tedy odporem většího množství jednotlivců) ... a [navíc] vyžaduje státní podporu. Naše věda se zjevně zachraňuje pouze v podobě semen na zmrzlé půdě. Slunce je zahřeje a ony vzejdou, ale plody brzo neuvidíme. V nadcházejících letech budeme muset hledat cestu téměř bez vědy ..."

Pokud by se ukázalo, že vědci zcela morálně selhali (tak jako např. doktoři v koncentračních táborech), nezbude než je odstranit a daný vědní obor skončí.

 

Proč liberální?

To, co slyšíme ve slově "liberální", je "liberté" - svoboda. To lze vykládat různě. Šifrin v jednom svém rozhovoru říká, že liberální společnost je společnost osvobozená od morálky. Mne to nejdřív trochu zarazilo, ale je to dobrá definice.

Pro dobu před rokem 1970 (na Západě) a 1990 (u nás) určitě platí. Ale o současné liberální společnosti spíš lze říci, že je to společnost "osvobozená od lidskosti, od lidské podstaty". Vývoj nezadržíš!

 

Logické a pralogické

Logické (racionální) myšlení spočívá ve vytváření řetězu příčin a následků a své nálezy srovnává se skutečností. To pralogické (prvobytné) myšlení - posílené začleněním iracionálních představ - nedělá. Rozporům se nevyhýbá, ale ani je nevyhledává. Je proto obtížné sledovat jeho průběh. Příkladem pralogického uvažování je třeba Jára da Cimrman nebo Růžový panter.

Narušit logické myšlení je snadné. Je zranitelné. Stačí zpochybnit nebo pozměnit nějaký jeho krok. Manipulovat člověka myslícího pralogicky ale nelze. Technologové Západu se o to ani nepokoušejí. Takového člověka vytlačují ze svého území (str. 92). Šifrin v poznámce na str. 91 smutně konstatuje: "Dnes se lze jen zřídka setkat s tímto způsobem uvažování."

 

Sexuální extrabuřty

Ten, kdo má v indexu zapsány známky z marxismu-leninismu, se od srdce zasměje, když si na straně 174 přečte, jak na počátku devadesátých let vykresloval Moskovskij komsomolec (noviny ÚV VLKSM!) přednosti "orálního sexu".

Co se za touto - na první pohled - úsměvnou kuriozitou skrývá, popisuje Edgar Dutka v povídce Velký Kecky (sbírka Staženi z kůže ze tmy vycházíme). Zvídavý čtenář se tam dozví jedno z nechutných tajemství liberálního světa.

 

Ticho

V pořadu ČT "Kluci v akci" dva kuchaři připravují nějakou dobrotu. Popisují, co a jak dělají, a sem tam spolu žertují, jak bylo dříve zvykem mezi kamarády. V poslední době ale ČT začala jejich hovor "podkreslovat" hudbou. To je samozřejmě nepříjemné, protože to rozptyluje.

U Kara-Murzy najdeme vysvětlení: "... aby se zabránilo možnosti vzniku vlastních elitních skupin v mase ovládaných a utlačovaných lidí, musí se tato masa zcela zbavit ticha ... průměrný člověk prakticky nemá dostatek ticha na soustředění myšlenek a jejich dotažení do konce.  ... Naproti tomu elita vysoce oceňuje ticho ..." (str. 88-89)

Za ČT je odpovědný ředitel Dvořák, člen "elity". Dvořákův kamarád Kellner (také člen "elity") se rozčiloval, když jeho sousedi sekali trávu. Měl rád ticho. Tady to máme černé na bílém: "Elita" úmyslně dělá plebsu to, co sama nesnáší.

(O tom, jak "hutná" je Kara-Murzova kniha, svědčí i to, že K-M věnuje tématu Ticha jen DVA odstavce z celé knihy!)

 

Drzost manipulátorů ...

neustále stoupá. Snaží se nabourat samy základy lidského myšlení. Například místní uliční důvěrnice v průběhu několika let třikrát (!)prohlašovala, že náš soused X.Y. PRÁVĚ zemřel. (Označení "uliční důvěrnice" je zcela na místě - ona tak funguje už od padesátých let!)

Černé mýty ...

vznikají, když se na protivníka podaří "přilepit" štítek všeobecně negativně pojímaného jevu, např. fašizmu. Pro napadeného je pak obtížné se ho zbavit. Často to v podstatě nejde - např. pokud dotyčný nemá přístup do médií. Stává se "prašivou ovcí". Ostatní se od něj distancují, aby se "nenakazili".

Kara-Murza uvádí několik příkladů, které jsou ale u nás málo známé. Uvedu proto příklad, který je znám dobře: Na XX. sjezdu KSSS se Chruščovovi podařilo - pomocí promyšlených kejklů - přilepit na mrtvého Stalina štítek "krvavý diktátor", kterého dosud nebyl zbaven. Dokonce i Putin o něm nedávno takto hovořil, i když on sám je vlastně jeho pokračovatelem. Kara-Murza říká, že k překonání černého mýtu je zapotřebí velký otřes, který zpochybní celou soustavu mýtů a přesvědčení.

Jiří Šifrin ...

(autor Boha synergie) nejen knihu přeložil, ale doplnil i některé kapitolky v úvodu, kde čtenář nalezne informace o ruských reáliích a dalších věcech. Také doplnil četné poznámky pod čarou, kde upozorňuje na jevy v české společnosti, které souvisejí s tím, co popisuje Kara-Murza.

Velice důležitá je jeho poznámka na str. 258, kde hovoří o husitství, o reformaci a o rekatolizaci po roce 1620. Husitství a reformace - i když se o sebe navzájem opíraly (šly proti Církvi) - nejsou jedno a to samé: husitství byl pokus o návrat ke skutečnému křesťanství, ale reformace již souvisí se vznikem liberální společnosti. (Šifrin otázkám kultury věnoval navíc i článek na Fóru KOB "Slovanská tradice (2) – kultura" ( https://kob-forum.eu/2021/02/05/slovanska-tradice-2/ ).

 

V Rusku se teď rozbíhá diskuse o tom, jaká by měla být idea budoucí ruské společnosti. Idea přijatelná i pro ostatní národy. Tedy třeba i pro nás.

Teď ještě ...

jednou přečtu to, co jsem napsal, a protože se blíží ráno, půjdu se podívat, jestli se náš hodný zlý kocour nevrátil z noční procházky. Toto pralogické, zdánlivě nesmyslné přízvisko jej dokonale vystihuje a je nevyvratitelné. Případný manipulátor, který by chtěl zaútočit na jeho pověst, ani nebude schopen nalézt zbraň, kterou by proti němu mohl pozvednout.

---------------

(1) Sergej Georgijevič Kara-Murza: Sovětský a ruský vědec, vzděláním chemik. Zabýval se metodologií vědy a systémovou analýzou. Teoretik vědy, sociolog, politolog, publicista, autor řady knih a kritik liberálních reforem. (z obalu knihy)  Jeho stránky: www.kara-murza.ru/index.htm .

 

Z tiráže knihy:

Sergej G. Kara-Murza: Manipulace vědomím

Vydalo: MON Trade s.r.o. v r. 2020, 304 stran

ISBN: 978-80-908011-0-3

 

Objednávky: redakce@pospolne.cz (400,- Kč osobní převzetí); (Názory čtenářů např. na Databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/manipulace-vedomim-458809 )

Kniha má textilní záložku.

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (60 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

V lete 1945 k nemu vesel dobre naladeny generalplukovnik podat hlaseni. Po skonceni se nemel hned k odchodu a pronesl : Soudruhu Staline, zabavili mi cast valecne koristi, kterou jsem chtel poslat domu. Bylo by mozne mi to povolit ? Stalin : Bylo by to mozne. Predlozte seznam a vyrideme to. Zde, vytahl ho hned chlap z kapsy. Stalin pod to napsal : Vydejte soudruhu plukovnikovi jeho harampadi. J. Stalin. Prominte soudruhu Staline, je tam chyba, jsem generalplukovnik. Ne, tam je vse spravne, soudruhu plukovniku...

Průměrný počet slepic: 4.6 (33 hlasů)

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

H

Průměrný počet slepic: 1.5 (24 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

Scallope,
právě jste se adorací Hitlera a Stalina dopustil trestného činu propagace fašismu a komunismu. Viz Trestní zákoník, § 403 až 405

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§403 (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

Běžte se udat Policii ČR nebo Kartouzovi jako propagátor zločinů nacismu a komunismu. Jestli jste Vaši relativizaci zločinů Hitlera a Stalina pak vysvětlujte státnímu zástupci a soudu.

Průměrný počet slepic: 4.1 (15 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ovšem...kdo by asi tak věřil udavači, že přišel udat sám sebe, že ? Navíc - k čemu ( a komu) by pak takovýto zavřený či ožebračený udavač byl ?
Má to těžké , tento Džony Beam.

Průměrný počet slepic: 3.3 (6 hlasů)

Scallop může zvolit formu Bretschneidera, který nakoupil do Švejka dogy a nechal se jimi sežrat. :-)

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

J

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

jste ještě při psaní obklopen obecenstvem, že jste mezi přáteli, elfogestapáče ?

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

To jsme jen shovívaví a chceme Vám dát šanci, abyste Vaši chybu napravil. Tady totiž předsudečnou nenávist a propagaci zločinů nacizmu a komunismu provádíte pouze Vy sám. A také Vás nechceme připravit o polehčující okolnost, že projevíte účinnou lítost a udáte se sám policii. Můžete se hájit nedostatkem intelektu a třeba Vám uvěří. Zde v té roli působíte hodně věrohodně. Proto taková bezbřehá tolerance vůči Vám zde. Což je mnohem více, než byste poskytl komukoliv z nás.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

viagra with dapoxetine over the counter <a href=" https://viagracnd.online# ">pay for viagra with paypal</a> - gernic viagra brands
https://viagracnd.online# viagra government funded
generic viagra? ljrhnba <a href=https://viagracnd.online#>use paypal to buy viagra CialisCND20Mg</a> viagra australai

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

ivermectin cost <a href=" http://ivermectinon.com/# ">buy stromectol online</a> - cost of stromectol medication

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

buy stromectol pills <a href=" https://ivermectinon.com/# ">stromectol ivermectin for humans</a> - ivermectin humans

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

vacuum pumps for ed <a href=" http://prescriptiondrugson.com/# ">prescription drugs without prior prescription</a> - ed pumps

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

purchase lipitor <a href=" http://lipitorgnr.com/# ">lipitor generic</a> - average cost of generic lipitor

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

hydroxychloroquine sulfate tabs <a href=" http://hydroxychloroquinepst.online# ">hydroxychloroquinegnr</a> - plaquenil for rheumatoid arthritis

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

order cialis online cheap generic <a href=" http://cialisgtr.online# ">cialis none prescription</a> - cialis online american express

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

order cialis online no prescription reviews <a href=" http://cialisgtr.online# ">cialis no prescription canada</a> - cialisblack

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

order clomid <a href=" http://clomidgtr.com/# ">generic clomid</a> - buy clomid

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

prednisone 2.5 mg <a href=" https://prednisoneizi.com/# ">buy prednisone</a> - where to buy prednisone without prescription

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

ivermectin over the counter <a href=" http://ivermectinizi.online# ">ivermectin</a> - stromectol 3 mg

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

zithromax 1000 mg online <a href=" http://zithromaxizi.com/# ">zithromax generic</a> - how to get zithromax over the counter

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

zithromax 500mg over the counter <a href=" https://zithromaxizi.com/# ">buy zithromax online</a> - zithromax canadian pharmacy

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

viagra cost per pill <a href=" http://viagramgz.online/# ">viagra pills</a> - mexican viagra

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

generic levitra and cialis in australia <a href=" https://cialismgz.com/# ">cialis online no prescription australia</a> - san antonio cialis doctor

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

when will viagra be generic <a href=" http://viagramgz.com/# ">best place to buy generic viagra online</a> - viagra without a doctor prescription

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

viagra online usa <a href=" http://viagramgz.online/# ">viagra pills</a> - 100mg viagra

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

cheapest generic cialis online <a href=" http://cialismgz.online# ">cialis no prescription canada</a> - how to get cialis prescription

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

cost of ivermectin 1% cream <a href=" https://ivermectincovi.com/# ">purchase ivermectin</a> - ivermectin nz

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

ivermectin 4 <a href=" http://ivermectincovi.com/# ">buy ivermectin</a> - ivermectin 50ml

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zatím bez slepic

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zatím bez slepic