Lekce z lokajství

Štítky

V neděli jsem se chtěl dozvědět, co se nového děje kolem koronaviru, a zda máme nebo nemáme očekávat další zpřísňující opatření ze strany vlády, a tak jsem se podíval na známou televizní show. Ta je pravidelně vysílána na ČT 1 v neděli v poledne a jmenuje se Otázky Václava Moravce. Ne, nebudu v tomto článku přidávat další argumenty a myšlenky do diskuze okolo výše zmíněné nemoci. Samotný průběh debaty ukázal jiný problém.

Stačilo se totiž podívat na obsazení okolo stolu ve studiu, a bylo jasno. Jedna hlava, ze které kapala závist nad tím, jak je vláda stále přítomná v médiích a ona ne (pro méně chápavé škeble to bylo volání po tom, aby nevystupovali k epidemii politici ale odborníci), pak druhá hlava, která je normálně nenávist sama a zástupce Savonaroly na zemi, jež zdůrazňovala, jak nemá pan premiér osočovat ty hodné Italy a má hledat společné evropské řešení v době, kdy se Itálie potápí a už nezbývá nic jiného, než zapět pohřební žalmy. Mimochodem zbožňuji v poslední době volání hlavně opozice po společném evropském řešení ke každému druhému problému. To je asi proto, aby sympaticky skryla jimi samými navrhovaná chytrá řešení. Prostě skromnost sama. A k tomu moderátor, který, jak správně podotkl zástupce vlády, statečně přitakával těm prvním dvěma hlavám, pokud je svými otázkami přímo neřídil, a jehož nestrannost marně hledati. Pokud samozřejmě spoludiskutující nedodržuje jeho zásadu, že si může svobodně říkat to, co si moderátor myslí, že je správné. A pak je vše fajn. A nakonec zástupce vlády, který byl na první pohled naštván už na začátku debaty, a od kterého jsem v průběhu vysílání čekal, že zapomene na své slušné vychování, pošle všechny ostatní do předem vytčených pozic a odejde středem. Jeho empatie byla nekonečná.

Ale jak jsem slíbil, nebudu tady hodnotit právě tu první část debaty, protože to lidsky nemělo cenu. Zvláště poté, co jsem si vzpomněl na manažerské vládní výstupy strany zastoupené v debatě, myslím na manažerské výstupy této strany v době, když byla stranou vládní, a v republice umíral jeden člověk za druhým v důsledku pančovaného alkoholu (a to nemluvím o dalších zdravotních potížích s tím spojených). Mnozí si vzpomenou, že vláda této strany se rozhoupala k činům až po několika týdnech, kdy úmrtí lidí už bylo několik desítek, a vláda přemýšlela, jestli hodným podnikatelům neublíží, když zakáže prodej tvrdého alkoholu. Já osobně, v pozici zástupce dnešní vlády v nedělní televizní diskuzi, bych to tomu bývalému členu vlády připomněl s chutí, a zeptal se ho, jestli ho ti mrtví dodnes nestraší. Když už měl tolik připomínek k chování vlády v koronovirové krizi.

A tak jsem se při té debatě vnitřně trápil a přemýšlel, že se odhlásím pomocí remote control a půjdu sníst nedělní oběd, když pánové začali debatu o rozpočtu.  A později, v rámci povinného kolečka „Útočíme na prezidenta“ (již pravidelný pořad ČT) se začalo hovořit o jakémsi dopisu, který byl nalezen na stole zesnulého bývalého předsedy Senátu, dej mu pánbůh klidné spaní.  Dopisu, se kterým nás neseznámil Jaroslav Kubera, ale jeho čacký nástupce, který na rozdíl od zemřelého Kubery potřebuje na sebe upozornit média, která mají v popisu práce útočit na prezidenta republiky a na Čínu. Mimochodem dopisu, který nebyl určen pro pana předsedu Kuberu, ale který jemu osobně poskytla k informaci Kancelář prezidenta republiky.

To mne probudilo, protože jsem si uvědomil, že se stávám svědkem výroby společenské dichotomie v přímém přenosu. Nebo spíše vrcholu politického eskamotérství. Zvláště, když  všichni účinkující svým rolím věří, a vůbec si neuvědomují, že jsou směšní. Na cenu Thálie by to rozhodně nebylo.

Ne, tohle nemá být pokus o kritiku divadelní hry nebo televizní inscenace. Tohle je popis mého osobního zděšení nad skutečností, že se do našich životů vrací to, co mělo být někdy v prosinci roku 1989 zatlučeno do rakve, a uloženo do politického hrobu a zalito pro jistotu betonem, jako byla zalita Stalinova rakev.

Mnohdy se zde na dvorku spolu kydající zamýšlejí a srovnávají výhody a nevýhody dnešního politického systému oproti tomu, který nás opustil s odchodem Gustáva Husáka a článkem čtyři tehdejší Ústavy.

Často zde ve společných  diskuzích upozorňujeme na společenskou sociální blízkost systému předrevolučního, a zdůrazňujeme oproti tomu výhodu osobní svobody porevoluční, a porovnáváme rozměry osobního bohatství ve smyslu materiálním tehdy a dnes. O některých věcech se ale nemluví, protože prostě zmizely samy sebou. A jakkoli mohu pochybovat o některých společenských postupech dnešní doby a srovnávat je s postupy doby tehdejší, a mohu být i k dnešku kritický, jsou věci, po kterých se mi rozhodně nestýská.

Jednou z těchto věcí byla otevřená idiocie a imbecilismus ideologů doby tehdejší, která vyžadovala společenské rituály, ne nepodobné svým způsobem rituálům náboženským. Každý, kdo tu dobu pamatuje, ví, že se na různých politických mítincích ve škole, na vojně nebo na pracovišti setkával s vzýváním symbolů socialistického krásna a komunistických snů. Každý rozumný člověk věděl, že si má při takové příležitosti sednout někam dozadu, nasadit masku chápajícího a proud ideologických řečí pouštět jedním uchem tam a druhým ven. Nenáviděl jsem taková setkání, zvláště proto, že jsem na nich zažíval ztrapňování se lidí, kterých jsem si jinak vážil, a musel poslouchat nesmysly, o kterých jsme věděli, že prostě nejsou pravdou. Ano, bylo k smíchu poslouchat na vojenském politickém školení o tom, jak se v západním Německu válí po chodnících desetitisíce hladovějících lidí a NDR je plná komunistů, kteří za druhé světové války nestříleli proti Rusům, ale aktivně podráželi Hitlerovi nohy.

Už méně směšné bylo, ale o to více žalostné, když v prestižní ekonomické instituci, kde jste denně měli k dispozici veškeré hlavní deníky západní Evropy, a také je aktivně četli, museli poslouchat kolegu, vynikajícího ekonoma, docenta na univerzitě, který na podobném školení vyprávěl, že ve stejném západním Německu umírají desítky dětí denně, protože rodiče nemají na jejich zdravotní péči. A vyprávěl to přesto, že několik jeho kolegů tam shodou okolností bylo předtím na návštěvě na západoněmeckém ministerstvu sociálních věci v rámci připravované podpory natality „Husákových dětí“.

A teď, v březnu roku 2020, koukám zcela nevěřícně na televizi, vidím a slyším stejné bláboly, přičemž všichni účastnici debaty  jsou přitom dospělí a všichni co říkají, myslí vážně, bez ironie, a říkají to navíc ve veřejnoprávní televizi v pořadu, který není zábavný, a vše je v úplném pořádku. Jenom asi mně to připadá, jako by se parta zombií vyškrábala z hrobu.

O co šlo. Pánové se bavili o digitální dani. Není třeba nic vysvětlovat. Spor, ale on to ani nebyl spor, byl pouze o tom, jaká má být výše daně a ke kterému datu má být daň  zavedena. A celou debatu provázelo jediné téma, a to obava, že pokud se nedomluvíme s jednou velkou mocností, pak nás tato potrestá tím, že zavede cla na zboží některých našich podniků. Zvláštní, že, když zahraniční obchod je ve společné jurisdikci EU, včetně cel (nebo že by to pro Českou republiku neplatilo?).

Starost mluvících hlav o zisk podniků, z nichž jeden je registrován na Kypru, byla věru náramná, a musíme za ně diskutující pány pochválit. Vždy jsem rád, když naši politici bojují za české firmy, které daní v zahraničí. Nikdo z diskutujících ale neřekl slova křivého nebo slova kritického k té velmoci, která hrozí odvetnými opatřeními, a jejíž velvyslanec dokonce poslal na příslušné státní a zastupitelské orgány dopis a to velmi ostrý. Sice tam chyběla slova, která rád používal exprezident té mocnosti, a to cosi o kroucení rukou neposlušným vládám, ale i tak to stačilo. Zástupce vlády v televizní debatě ale všechny naslouchající a nahlížející informoval, že ten tlak není závažný, a neznáme také oficiální stanovisko velmoci. Ta ale už osm let úspěšně jedná v rámci jedné nadnárodní organizace, kde se dožaduje jednotného evropského či spíše světového řešení problému. Ono přece není jednoduché šlápnout do zisků firmy Amazon, jejíž majitel a zakladatel vlastní Washington Post, kupříkladu. Do té doby (společného řešení) příslušné firmy budou danit na Kajmanských ostrovech nebo v podobných destinacích, nikde neodvedou ani cent na daních, a je úplně v pořádku, že vláda té mocnosti pracuje ve prospěch firem, které nemají daňový domicil u nich někde ve vesnici, ale někde na cizím ostrově. V tom je podobná té naší. A dopis velvyslance není zaplaťpánbůh nic oficiálního, ani nic nátlakového a vůbec, největší škůdce je Babiš, protože výnos daně už dal do rozpočtu státu jako příjem. A Putin, to je jasné.

Takže debata o tomto nenátlaku (Klausovsky řečeno) je v pořádku, snažíme se opatrně naznačit našemu spojenci, že u nás někdo od nich vydělává a opatrně se jich ptáme, jestli můžeme jejich podnikání zdanit, ale nic prosím na krev…. S hlavou sklopenou, ve tváři vyděšení a opatrnost v hlase. Nic se neděje, že by nenátlak někdo považoval za omezení suverenity země, to je přece nesmysl.

A jen mluvící hlavy okolo stolu skončily rozhovor o digi dani, spustil sám bůh debaty jinou notečku.

Jiná země, také velmoc, možná dokonce mocnější než ta první, čert se v tom dnes vyznej, si dovolila poslat neoficiální dopis (tedy také neoficiální jako v tom prvním případě, jen takový dopis co má někdo za podklad k debatě. To už tak v této zemi bývá, že tu pošle českému státu jeden velvyslanec neoficiální dopis a tu zase druhý, že) našemu prezidentovi, resp. ne dopis ale jen pouze jakýsi podklad… Ten podklad poslala do Kanceláře prezidenta republiky a píše se v něm, že jestli předseda Senátu utratí peníze daňových poplatníků ČR za výlet do jedné země a neutratí tyhle peníze za výlet do jejich země, tak bude pro české firmy, podnikající v této mocnosti velmi, ale velmi zlé.

A debata se rozjela, a pánové za stolem se trumfovali v razantních výrocích ve snaze jeden předhonit druhého. „Jak ještě dlouho budeme snášet takové vměšování do záležitostí našeho suverénního státu,“ ječel jeden. „Co je ještě dalšího se bude muset stát, aby si někteří politici uvědomili, že tady jeden stát neomaleně útočí na naši suverenitu a nezávislost?“ naléhavě křičel druhý. Byl to ten, co předtím v debatě o koronaviru naléhavě žádal premiéra naší země, aby nekritizoval ubohou Itálii a jejich neschopné politiky, protože to se nedělá, napadat spojence, co kdysi podepsal Mnichovskou dohodu a teď šíří koronavir po celé Evropě.

A soaré jelo dál. Pánové se předháněli, včetně moderátora, především v tom, kdo více zaútočí na tu uvedenou mocnost a na jejího velvyslance, pořvávali cosi o samostatnosti, nezávislosti, již řešené suverenitě a spravedlivém hněvu lidu, který požaduje okamžité odvolání příslušného velvyslance.

Dikobraz kdysi napsal (to byl humoristický týdeník za bolševika – objasňující poznámka pro mladší generaci), že život tropí hlouposti.

Ne tohle nebyla hloupost. Tohle byla ukázka neuvěřitelné politické malosti, neschopnosti udržet rovnou páteř a pevnost tlustého střeva, lokajského chování, které tak moc připomínalo doby minulé, kdy bylo správné se mýlit se stranou proti zdravému rozumu. Ale zároveň bylo i ukázkou toho, za jaké hlupáky nás považují v České televizi, kdy zcela v klidu postaví vedle sebe v jedné debatě dva stejné příběhy, identické až do podrobností, a pak je nechají odporné slouhy bez páteře v jednom případě odvyprávět pozitivně a v druhém odsoudit podle potřeby. A ani se nebojí hněvu sledujících, které už považují za hlupáky. Mluvícím hlavám to, obávám se, ani nedošlo.

Ptáte se po jejich zodpovědnosti? Pak jste ještě nezblbli.

„ Bože odpusť jim, přestože vědí, co činí!“

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (115 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Hněvu dvou sledujících se netřeba báti.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Immanueli, to se u vás doma tak blbě vaří, že:
"... přemýšlel, že se odhlásím pomocí remote control a půjdu sníst nedělní oběd..."?

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

pravda = Moravce & oběd !!!???!!!
... to je tedy síla, to asi fakt nemůže být k žrádlu, jinak není možná!

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

nejvíc baví jedna malíčkost.
A to, že vůbec nejde o Dopis čínského velvyslance, ale o přepis nějaké úřednice.
Ale celý tenhle cirkus potvrzuje jednu velice zásadní věc, nebo rys naší společnosti, politiky..
Totiž, že vůbec není důležité, co se konkretně spáchalo, ale podstatné, zásadní, důležité, je to co se žaluje.
To, že v konečném důsledku žalovaný čin nemá nic společného se skutkem, je nepodstatné.
Žaloba si žije svým vlastním životem klidně dál.

Průměrný počet slepic: 4.6 (31 hlas)
Trvalý odkaz

Někteří páníčkové mají své malé ratlíky. Ti olizují ruce svému páníčkovi a jsou ochotni za něj položit svůj psí život. Na ostatní psy jsou ale ostří jako břitva, počínaje podobnými ratlíky a konče brazilskými dogami a dobrmany.
Jsou tak vychováni a nepřemýšlí o tom, v tom se podobají našim - a nejen našim - politikům.
Zajímavé na tom je jen poznání, že když ti naši politici opustí své výnosné fleky, často se změní a přestanou tak štěkat, jakoby je polili živou vodou.
Na závěr je komické až tragické když myš řve.

Průměrný počet slepic: 4.8 (24 hlasů)
Trvalý odkaz

Milý Immanueli Kante, Uvažujete docela zcestně.

Kopíruji"
když byla stranou vládní, a v republice umíral jeden člověk za druhým v důsledku pančovaného alkoholu (a to nemluvím o dalších zdravotních potížích s tím spojených).

On je ten problém někde jinde.
Já ho nazývám nenažraností státu v oblasti daní. Stát prostě potřebuje vypálit na poplatníku a posléze utratit u nefachčenků, neziskovkách, trafikách pro profláklé politiky atd, atd....

Tedy, jak pojmenovat problém?
V oblasti Chlastu: Stát uvalí spotřební daň a DPH uvalí i z této spotřební daně. Dvojí zdanění. Nikomu to nevadí, protože chlastat je nemódní a kdo chce chlastat ať platí. Sociální následky přece vyřeší exekutoři a následně sociálka.

V oblasti PHM: Taktéž dvojí zdanění. Výsledek: Obchodní inspekce nás chrání, Výsledky kontrol nesmí zveřejnit, jen rozdá pokuty, další zdanění. Kolika řidičům zařval motor? Bez náhrady?

Cigarety: Předevčírem jsem v kterýchsi zprávách slyšel jak soudruzi prohrabávají odpadkové koše, a zjišťují, kolik prázdných krabiček nemá kolky, tudíž je nelegálních. Je to prý skoro 40%. Pláče stát. Co to uniká peněz, které stát mohl dát na migraci či neziskovkám...

Problém státu není v problému, že neumí kontrolovat "kvalitu".
Problém státu je v jeho nenažranosti. Musí zdanit a nejlépe 2x, aby měl kde šustrovat. Kvalitu umí posoudit občan sám.

A pak se diví, že se věci chytí šíbři, kterým dal stát vysokým zdaněním prostor vydělat na vykradení pár vagonů s lihem pro technické použití.

Průserem tu nejsou šíbři. Ti jen hledají, kde je disproporce.

Průserem je nenažraný stát, který disproporci umožní.

Průměrný počet slepic: 3 (28 hlasů)

Tekutý Prde, nechci Vám do Vašich úvah jakkkoli zasahovat, ale nezdá se Vám, že nejste dostatečně aktuální? Teď jde přece o něco jiného, vybrat dost peněz na spasení světa. Lidskoprávní problematika - ta je dnes na prvním místě a hned za ní boj s klimatem. To pravolevo stran státu je zdá se hlubokou minulostí. Prý se v evropském parlamentu budou brzo probírat lidská práva pro koronavir - a prý bez potřeby azylového řízení. A na to je potřeba těch peněz. Jak si můžete dovolit obracet pozornost od takových vážných problémů současnosti k problematice minulosti. Vy vůbec nechcete respektovat ta elfí střediska pravdy a lásky? No, pořád je tu možnost, že se dost dobře neorientuju já. To víte, ty dezinformační kanály.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Alexi, Uznávám, že jste mi teď dostatečně napráskal. Nicméně mě nepředěláte ani Vy, ani nějaká centra čí (dez)informační kanály. Budu si masochisticky stát na svém.
Myslím, že i přes to, co v prvních větách píšu si zasloužíte pět kvočen.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

In reply to by Tekutý Prd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale prdlačku, nebylo vůbec mým úmyslem Vám napráskat, jen jsem dospěl do stádia, kdy už si mohu ze všeho kolem politiky dělat jen tu tekutou prdel.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

A za to dosažené stádium, jste pochopitelně dostal oněch 5 kvočen. To co máte není tekutá prdel ale hodně dobrý humor.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Prostě už to ani nezapnu. Asi 3 roky jsem to nesledoval. Protože to žere čas a ty angažované kecy mi nedělají dobře. Blbost, lokajství, podlézavost a vychcanost zůstaly stejné, jako za Komančů, jen je to zrcadlově obrácené. Před 4 ma rokama jsme ji naposled pustili na vánoce. Se ztlumenym zvukem, takže Popelka a Shrek nebyli slyšet. Teď už ani to ne. Když něco, tak si to pustím na PC nebo founu. Ostatní taky tak a TV jim nechybí. Na netu je všechno, filmy, dokumenty i pořady ČT. Pustím si ze záznamu na PC nějaký politický pořad, jen když někdo upozorní, jak se ČT zase vyznamenala...
Takže pane Kante, děkuji za článek. Vidim, že v ČT je to pořád stejné jako před lety...

PS:
Tuhle jsem šel v sobotu dopoledne s něčím do sběrného dvora. Stála tam televize Samsung, jako nová, bez sebemenšího škrábnutí, úhlopříčka kolem stovky, prý zničehonic přestala jet. Mrkl jsem se na to, zkusil to zapojit, nic. Změřil jsem to a proud šel do desky ale nešel ven. Koukl jsem se rychle na Ali a tam ji měli za 7 set. Prý změřenou, že je vše ok, dokonce u toho byla nějaká záruka. Chytla mne kutilská. To se mi stává velmi vzácně :-) Kámoš totiž sháněl nějaký střep na chatu. Tak jsem si tu TV za pajcku vzal. Deska přišla za 3 týdny, koronavirus už jistě odešel do věčných lovišť, pokud v balíku kdy byl, tak jsem to vydělal a našrouboval do TV a propojil. Jenže nic... Kontrolka svítila, reagovala na ovladač, ale obraz nikde. V Čajně to změřili dobře, proud šel i ven, akorát to nehrálo. Jako neodborník nemám šanci s tím nic udělat a technický popis stejně neseženu. Než jsem to poslal z5, ještě jsem se na obě desky podíval. A vida, jak to repasovali, zapomněli na levém okraji na kondenzátor. Podle nahnědlých otvorů pro drátky jim vyhořel, tak ho dali pryč a zapoměli přidělat nový. Na fotce na Ali byl a na té staré desce taky. Přeletovat to bylo dílem chvilky. A najednou to jelo! Obraz jako v kině. Připojil jsem se na kabelovku a den koukal na žlutohnědé lvy ve žlutohnědé savaně, ryby v moři nebo smaragdově zelené leguány v smaragdově zeleném lese. Jako by tam člověk byl. A hrálo to stereo, každé repro 10 w. S kámošem jsme se domluvili a příští den si to odvezl na chatu. Kdo chce kam...
Bohužel, tu naši TV nikdo nechce. Má dobrý obraz, ale je postarší a úhlopříčka je menší, jen něco přes 50 a je to mono. Takže ani zadarmo ...

Průměrný počet slepic: 4.5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Immanuel Kant si vysloužil můj obdiv, že byl ochoten v zájmu nás všech ostatních absolvovat to martyrium a sledovat nedělní polední pořad na ČT 1. Podal o tom hlášení, které svým obsahem může překvapit jen toho, kdo se náhle probral z mnohaletého spánku.
Tím netvrdím, že Immanuel mlátí prázdnou slámu.
Přiznávám, že jsem na tento pořad uvalil soukromé embargo hned po majdanu a postupně ho rozšířil na řadu dalších na témže vysílacím kanálu.
Celé to mne, disciplinovaného vojáka. navádí k myšlence na vzpouru v podobě porušení zákona a zastavení plateb TV daně, či jak se tomu správně říká. Pomalu už tam jsou ke koukání jen občas filmy pro pamětníky, a na ty mi stačí DVD.
Sledovat Moravce... Ne, to fakt už ne.

Průměrný počet slepic: 4.7 (37 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Taky bych pochválil IK za to, že "za nás" sleduje ČT a OVM. Článek však není o úrovni "jejich-naší" ČT, ale o politováníhodném lokajství našich politiků.

Průměrný počet slepic: 4.6 (16 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jednoho dne jsem navstivil mistni sberny dvur, kde jsem zanechal svuj TV prijimac.
Po ceste ze sberneho dvora jsem se stavil na mistni poste, kde jsem podepsal papir s prohlasenim o nevlastnictvi zarizeni prijimajiciho TV signal a odhlasil platbu za TV ze SIPO, akce na par minut.
Od te doby, jiz nekolik let, ziju bez TV, v klidu, pohode a uzivam si pocitu, ze nepatrim mezi ty, kteri se Moravcovi a jemu podobnym skladaji na vyplatu

Průměrný počet slepic: 4.8 (21 hlas)

In reply to by Homer (neověřeno)

Trvalý odkaz

Před 13 lety jsem si koupil satelit s měsíční předplacenou kartou a abych ji mohl aktivovat, musel jsem se přihlásit k poplatkům. Satelit jsem po měsíci prodal, ale poplatky zůstaly. TV nesleduju asi 12 let, ale zařízení schopné přijimat TV signál vlastním (1x v části prostoru s ponkem = domácí dílna pro sledování schémat či fotek z rozdělání něčeho, co pracně dávám dohromady a pak v kině = část prostoru na sledování filmů, koncertů, vlastních fotek a videí z PC). Ale ani jedna z TV neumí DVB-T2, takže jsem o zařízení schopné přijimat TV signál přišel a placení poplatků s čistým svědomím zruším. Ne, že by mě to finančně spasilo, ale když jsem někde na návštěvě a zahlídnu některý program ČT, je mi na zvracení a když si k tomu uvědomím, že i já ten výkvět arogance, hlouposti a hnusu financuju, fackoval bych se nejraději každý den od 8:19 do 12:21. A to mi tedy hodně vadí.

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Lidi, nevšimli jste si toho, jakou skvělou příležitost nám dává DVB-T2? Stačí nekupovat nový set-top-box a rázem jste přišli o zařízení, schopné přijímat... a máte vynikající šanci odhlásit poplatky! Televizi (pokud má vstup VGA) lépe využijete jako druhý monitor, kde můžete mít "odložené", nebo "na pozadí běžící" procesy.

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

In reply to by Václav Semerád (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ze zákona:
(2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač.

O zařízení schopném přijímat tam není ani slovo.
Je to už nějaký čas, co jsem četl rozhovor s právníkem zastupujícím nečeskou havlovizi a ten prohlašoval, že televizní přijímač je cokoliv co bylo jako televizní přijímač vyrobeno. Včetně bedýnky sloužící jako podstavec pro kytky z dob analogové televize.
A pokud dojde ke sporu, vsadím boty, že ČT bude mít lepšího ohybače zákonů než vy.
Neplatím, ale jako správný posera jsem vyházel z domu vše čemu se někdy říkalo televize.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Joudo, když kopíruješ, co vše??

§ 2
Předmět poplatků

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

A polož si teď otázku, co znamená "technicky způsobilé", v tom tvém ctrl copy paste jsi to neměl, ale já ti dal celý text, já bych řekl, že on to sice řekl "svýma slovama", ale je blíž pravdě, kdežto ty, jsi vynechal kus zákona, takže jsi vycházel z poloviční pravdy=jedna lež ;)

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Ano je má chyba, že jsem nenalistoval zákon a necitoval přímo z něj.
Jako správný ohýbač zákona bych se ale točil na tom, že nikde v zákoně není specifikováno, kdy bylo zařízení technicky způsobilé.
Nebo třeba věta "Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.". Ta se přímo podmízí k tomu považovat stojánek na kytky s vykuchanejma střevama za přijímač.
Logiku a selskej rozum v tom nehledej. Tyhle sprosťárny u našich soudů neexistují.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

... nebo kabelových systémů ...
to že televize nemá DVB-T2 je naprosto nezajímavé, protože dovoluje příjem z kabelovky.
Ostatně i ze set top boxu vede do televize kabel. Tvůj přijímač tedy dovoluje příjem vysílání po kabelu. To, že ty ten kabel nemáš je zákonu u ....

Proč vymýšlet kraviny a myslet si, že někoho přechytračím? Nechci platit, tak ten klump prostě vyhodím.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

asi jo, ale když klumpr vyhodím, na čem budu sledovat filmy
možná na PC, ale to musím zrušit internety, protože ty dělají z mého PC zařízení na sledování opravdu výživné TV
nebo co když si do usb zastrčím tv tuner flešce a koukám na TV?
nebo se sakryš opět pletu?
a musím vyhodit i pc?
a nakonec se zabít, protože jen smrt mě osvobodí od poplatků, pokud je tedy nemusí ze zákona na sebe převzít pozůstalí
mám depresi a jdu se vyfackat mimi uvedenou dobu

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

zaplať bůh zatím marně. Tam jejich dlouhé prsty ještě nedosáhly.
TV tuner na flešce je uvšem špatně. Ten požadavky zákona splňuje. :-p

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Také poděkuji panu I.Kantovi.
U toho pančovaného alkoholu to bylo jinak,to nebylo k vůli DPH pro stát,ale pro obohacení někoho jiného,když to stejně jelo mimo DPH.Asi měli v tom namočenou ruku někteří politici,když se k tomu neměli,včas to zarazit,vyšetřit,když jsme se ani nedozvěděli odkud pocházela ta směs do toho pančovaného alkoholu.Lokajství si včas zaplatili USA,už za disidentů a dokazují to pořád,když nutí odebírat USA zboží a ne Čínské.
Jinak navrhuji pro všechny kydače,raní pozdrav,,ještě dobrý´´.

Průměrný počet slepic: 4.3 (18 hlasů)
Trvalý odkaz

Myslím že to není o lokajství všech našich politiků, ale o lokajství politiků ZVANÝCH k Moravcovi. Musíme se konečně už jednou naučit přestat nadávat na "politiku", ale vzít selský rozum do hrsti a umět rozpoznávat jejich kecy a jejich skutečné činy. Proč myslíte že do OVM nezve Skálu, Okamuru, Davida ...?

Průměrný počet slepic: 4.8 (19 hlasů)
Trvalý odkaz

Já teda nevím, čtu-li ty reakce na Kantův článek. Výslovně uvádí, že se díval na SHOW. Už včera jsem se zmínil, že jsem se na tu ESTRÁDU díval. A kvalita estrády mne udržela u pořadu celého. Já se tedy bavil dobře. ČT a Moravec odvedl na poli zábavného pořadu přece velký kus poctivé práce. Rozvernosti mne nezbavila ani ta paní von Leyen, komisařka, která nemá nic proti karanténám evropanů ale koronaviru chce zjevně přisoudit lidská práva a na to konto otevřít hranice na řeckotureckém pomezí dokořán. Doufám, že to bude projednáno v přímém přenosu z evropského parlamentu a ČT to uvede v soutěžní kategorii estráda. Fakt netuším proč ty diskusní příspěvky, které takovou kvalitní zábavu naší ČT odmítají sledovat. Chlapci nemáte jen dobrý vkus. Toť vše.

Průměrný počet slepic: 4.9 (18 hlasů)
Trvalý odkaz

K článku není co dodat. Kdo zažil propagandu za minulého režimu, může porovnávat.

Ve srovnání s tou "minulou" propagandou si ta dnešní vede velmi dobře. Všechny manipulační techniky má v malíčku. Pořádá pěkné štvanice na nepohodlné názory a na lidi vyslovující nepohodlné názory. Ta minulá propaganda konala ve jménu diktatury proletariátu.

Ta dnešní má plnou hubu svobody a demokracie. Pro koho ale doopravdy pracuje?

Průměrný počet slepic: 4.9 (20 hlasů)

Minulý režim o sobě taky tvrdil, že je demokratický. Byla to přece ta "lepší" demokracie než ta západní, byla to demokracie "lidová". Byla tady např. NDR - Německá Demokratická Republika (na rozdíl od té špatné Spolkové). Dneska zase máme "lepší" demokracii a říkáme jí "liberální". Neboli lido-demo vers. libo-demo.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

váš článek je pochopitelně výborný.

Jan Keller před časem v jednom rozhovoru na otázku , co si o pořadu ČT myslí odpověděl, že Českou televizi nesleduje, protože mu to zakázal jeho ošetřující lékař.

Nemá cenu se tvářit, že účastníci dýchánků u Václava Moravce hájí české zájmy (nebo k nim alespoń přihlížejí).
Plní úkol maximálně poškodit či pokud možno zlikvidovat PŘÍMÉ obchodní a politické vztahy s Čínou, zatímco německý protektor si je udrží a bude k nám dovážet čínské zboží, výrobky a komponenty pro zbytek podniků v českých rukou s patřičnou tučnou přirážkou.

Prostřednictvím svých obchodních řetězců tak již sice z větší části činí, ale naše závislost na Čtvrté říši ještě stále není tak dokonalá jako naše protektorátní závislost na říši Třetí.

U Moravce i v parlamentu se již ovšem na finálním dovršení této podřízenosti usilovně pracuje.

Průměrný počet slepic: 4.8 (23 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Moravec... Moravec... za Protektorátu byl také jeden... taky žvanil a taky kolaborant...

Průměrný počet slepic: 4.9 (13 hlasů)

Jenze se zastrelil po par eltech. Tenhle presluhuje.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Může to být i ČT, když nepřepnu, jako třeba včera.
Zaujal mě Stanjurův monolog u toho Moravcova pořadu k nedělnímu obědu. Stanjura prožvanil zhruba 50 % času, který má pořad k dispozici. Opravdu prožvanil, krásným uspávacím hlasem ! Moravec sice jevil známky ospalosti, ale překonal se a nábožně poslouchal.
Vzrušení začalo, až dostal slovo Radek Vondráček, takto předseda sněmovny za ANO. Všichni tři spřátelení diskutéři, Stanjura, pirát Michálek, i Moravec, se jali zuřivě diskutovat, Všichni najednou.
Vondráček asi chtěl něco zajímavého divákům sdělit, ale nepovedlo se !
Teprve pak měl napadlo, že mám po ruce ovládač.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Televizní přijímač používám jako větší monitor k videopřehrávači.
Nyní bych na sledování České televize potřeboval settopbox.
takže sledování ČT stejně ani neumožňuje.

Musí se z takového přístroje i nadále ze zákona platit televizní poplatek a pokud ano - PROČ ?

---------------------
Pokud by u nás vznikla firma, která by technicky zabezpečila úpravu přijímačů tak, aby se na nich daly přijímat všechna kanály s výjimkou České televize, jistě by byl o její služby velký zájem.

Ještě lepší by bylo, kdyby se některý dovozce domluvil s azijskými výrobci, aby toto technické omezení už pří výrobě do televizí zabudoval.

Za Protektorátu něco podobného fungovalo, navíc byl na každém radiopřijímači povinně nápis
Pozor, sledování zahraničního rozhlasu se trestá smrtí!

Určitě by se našel výrobce samolepek s nápisem

POZOR, SLEDOVÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE SE TRESTÁ STŘEVNÍMI A ŽALUDEČNÍMI POTÍŽEMI!

Na takto polepené televizní přijímače by se pak povinnost platit TV poplatky ze zákona nevztahovala.

Průměrný počet slepic: 4.6 (19 hlasů)

"Musí se z takového přístroje i nadále ze zákona platit televizní poplatek a pokud ano - PROČ ?"

No přece proto, aby v těžké čelevizi měli na opulentní výplaty. Jiný důvod není.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Ze zákona:
(2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

(4) Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě5), považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen "provozovatel vysílání ze zákona") po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

Pokud nevlastníte přístroj technicky schopný příjmat televizní signál, tak si televizi můžete odhlásit. Já ji mám odhlášenou dlouhá léta a žádné problémy nemám. Ovšem splňuji podmínku, že televizi v mém domě by nenašel ani Koudelka se svými čučkaři.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Těžkou čelevizi jsem z domu vyhodil před cca 30 lety. Osud mi to usnadnil: čb televizor se pokazil, nový jsem nekupoval. Anténu na domě jsme měli až do rekonstrukce jako odpočívadlo pro ptactvo nebeské.

Kromě toho, že ČT jako firma má dlouhodobě špatnou pověst (e.g. její produkt stojí za hoxno) a já nepotřebuju mít doma rouru, kterou když odšpuntuju, tečou z ní sračky, odmítám platit výpalné jen proto, že bych MOHL sledovat její program. Ten program ať si vpálí mezi rohy, kdo chce, a jestli ČT zkrachuje, dobře tak: jistě bude víc pracovitých rukou třeba ve stavebnictví, které má v této zemi dlouhodobě silný podstav. Češtinu (bídnou samozřejmě, ale zaplať Pán Bůh) na stavbách slýchám jen během kontrolních dnů od stavbyvedoucího výše.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

§ 2
Předmět poplatků

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Kde jsi kopírovala ten text, že ti tam chybí "technicky způsobilého"

Zatím bez slepic

Ale tady se jedná o televizní poplatek, nikoli rozhlasový. :-)

Zatím bez slepic

platí každá domácnost, která má elektroměr. Vlastnit TV netřeba. Abyste poplatek neplatili, je nutné předat čestné prohlášení, že nevlastníte přístroj umožňující příjem TV programů. tedy ani TV ani počítač.
Samozřejmě jde o další daň jen placenou přímo ČT.

Průměrný počet slepic: 3.5 (4 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dovolim si nesouhlasit. Pocitac bez TV karty NENI zarizeni schopne prijmu TV signalu a tudiz se za takovy pocitac TV poplatek neplati.
"TV poplatek za elektromer" maji tusim na Slovensku, v CR odber elektriny nezaklada povinost platit TV poplatky pokud nemam zarizeni, ktere je schopno prijimat TV signal, coz je treba dolozit cestnym prohlasenim

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ale naši komentátoři v ČT už mají naprosto jasno. Smrt cestujících v letadle Malajských aerolinií nad Ukrajinou mají na svědomí Rusové ! A, samozřejmě, Putin.
Ani náznak pochybností, že by to mohlo být jinak.
Ale, kdo nasměroval letadlo nad válečnou oblast ? Například !

Průměrný počet slepic: 4.5 (12 hlasů)

Putin určitě nasměroval letadlo nad nepřátelskou oblast. Resp. několik týdnů před letem na jeho trase vytvořil válečnou oblast. :-) A pak že se s ČT nepobavíme.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

https://www.worldometers.info/coronavirus/

V Německu zatím na rozdíl od Itálie zdravotní systém stačí nakažené udržovat při životě.
Zemřeli dva pacienti, ve Španělsku při stejném počtu nakažených padesát (v Itálii škoda mluvit)

Průměrný počet slepic: 4.3 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

že někdo může trávit čas čuměním na Mufavce a žvanění nějakých zbožíhodopuštění poblitiků. Mnohem zajímavější, podnětnější a hodnotnější informace by získal, kdyby tento čas strávil čuměním psovi do prdele. Nemluvě už o jakékoloi jiné činnosti. Ale každému soudruhovi podle jeho vkusu.

Průměrný počet slepic: 4.6 (14 hlasů)

Totiž u takových pořadů se dobře usíná, ale pozor, do podvědomí to může vlézt i při spánku. Tož raději ven, na vzduch, sluníčko, to alespoň trochu desinfikuje od blbosti oněch pořadů.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

Ale já jsem rád, že se za mne Kant obětoval (sám již asi deset let televizi nevlastním) a informoval mne o aktuálním boji na frontě pravdy a lásky :D

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

Tak ten byl dobre, dneska jsem se tak dobre nezasmal jak u hodnoceni sledovani moravce :D

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

porad se mi to vraci, kdyz pozoruji debaty o koronaviru, okupantech atd.

proc porad nikdo nechce myslet ale jen ceka co se stane ?

----------
Jestli se vám nechce ani číst, ani myslet, tak si vemte bonbón, pusťte si v televizi večerníčky a déčko a ničeho se nebojte. Na divení budete mít pořád dost času.

Starosti si vás najdou samy. Smrt taky.
Jo a kupte si houpací křeslo a občas si zacinkejte klíčema.

----

Průměrný počet slepic: 4.3 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

bylo to tak sugestivně napsáno, že jsem se musel (při popisu budovatelských výkřiků) vrátit ve čtení na začátek, abych se ujistil, že nečtu popis vysílání severokorejské televize. - Televizi nemám asi 30 let, vidím, že za tu dobu jsem přišeo opravdu o mnoho.
---
„Bože odpusť jim, přestože vědí, co činí!“

Copak Pán Bůh. Ten odpustí všechno všem. Jde o to, jestli jim odpustí jejich současníci.
A na to si nevsadím.

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)