Lincolnovy fousy

Autor
Štítky

Chtěl jsem napsat zamyšlení o vousech, protože z vousů se dá věštit osobnost dotyčného, podobně jako z inkoustových skvrn a kdo už se nezarayil nad dřevorubeckými fousy dnešlích metrosexuálů.

Začal jsem bádat o úchyláckém knírku, slovanském kníru, motorkářském kníru, tenkém frajerském knírku, chaplinovkém knírku, licousech "na debila" Guye Martina a pak jsem se zasekl na vousech, kdy máte oholený knír a necháváte si růst zbytek vousu na bradě a tvářích.

Měl jsem kdysi jednoho známého s takovými vousy a ukázal se jako křivák a blbec a když jsme ho pak rozebírali, tak si tak říkám, to jsou ale stejně divný vousy. Knír je jádro vousů. Jsou to víceméně první vousy, který klukům rostou v pubertě. Když si většina chlapů nechává růst vousy, tak je to knírek, knírek a něco, knírek a všechno.

Oči a pusa jsou na obličeji to nejdůležitější a dávají nám nejvíc informací o současném stavu dotyčného. Okolo očí nic moc neroste, takže nechat růst vousy nad pusou znamená, je umístit na nejlepší místo, kam už tak směřují pohledy.

Odebrat knírek, to je asi jako odebrat ze SSSR Ruskou sovětskou republiku. Najednou tam chybí tan základ. - Je to kde co okolo a uprostřed nic. Bez podstaty. Jako auto, ze kterýho vyndáte motor, převodovku, hřídele, diferenciály. Počítač bez procesoru. Rolling Stones bez Jaggera.

Kdo takovýhle vousy ještě nosí? Rumcajs nepočítá, je jen kreslená postavička. Nábožní nenásilní Amišové, co si hrajou na středověk, nemají elektřinu a automobily (ale GMO klidně pěstujou, tam ta modernita není vidět), pak nějací pakistánští muslimové, co vypadaj jak magoři, zvlášť, když si ty bílý fousy na stará kolena ještě obarví na zrzavo a pak nechají odrůst, Abraham Lincoln.... sakra, Lincoln se mi tam mezi ně nějak nehodí. Ale tyhle fousy měl taky. Jak to tedy je?

Chlap, co zrušil otroctví, vedl Sever během občanské války, je jeden z nejslavnějích americkejch prezidentů, má svůj portrét vytesanej do hory Mount Rushmore a celkově dobrou pověst.... bla, bla, bla. Nechal se slavně zastřelit v divadle.

Ale vznešený úmysl osvobodit otroky.... nesmrdí to trochu? Není tam trošku problém s motivací... sobectví je přeci ten pravej motor všeho živého. Péče o vlastní zájmy. Proč zachraňvat cizí, daleko v cizím státě, když nás to vyjde draho?

Nevidíme zrovna teď u nás v Čechách, jak se chamtivý, sobecký, bezohledný a nenažraný svině demobloku, halí do těch nejmorálnějších hávů, ze kterých čouhá faleš, jak sláma z bot? Nezaklínaj se a téměř neomdlévají z toho, že je premiér soudně stíhaný, když starej kriminálník Havel jim nevadil. 
Neviděli jsme to samé s komunismem v padesátých letech, kde se hloupost a bezcharakternost halily do toho nejmorálnějšího hávu o rovnosti a sociální spravedlnosti, aby zavedli diktaturu bezcharakterních tupců nad rozumnými a pracovitými, vše se dalo do společného, ze kterého bezcharakterní nakonec všechno ukradli, opět halíc se do morálního hávu? 
Nevidíme to samé sobectví v morálním hávu právě teď u břichomluveckého čísla s loutkou Grétou? Neziskově výnosnou péčí o uprchlíky? CO2 výpalné? Mádlovsko-Geslerovské výpalné pro kulturu za Fajtla u kohoutku?

Nezaslechl jsem už kdysi, že americká občanská válka, u nás zvaná válka Severu proti Jihu, měla vlastně jiné důvody?

Tak jsem se šel podívat, co na to strejda google.

Padl jsem na článek amerického autora Jonathana Clarka. Popisuje kontext, totiž jak USA v té době vypadaly a taky cituje dobové prameny a ne oficiální školní verzi.

Najednou se objevuje úplně jiný obraz jak USA, tak Abrahama Lincolna samotného.

Autor napřed citute z knih historika Charlese Adamse. Ten je z Nové Anglie (definitivně Sever). Adams je specializuje na daně a pak rozepisuje, jak daňová politika ovlivňovala historické události a tím snadno rozmetá oficiální verzi, totiž že na Severu byli proti otroctví, na Jihu pro a pak vyhrál volby Abraham Lincoln a bojoval proti jihu za zrušení otroctví a přetrvání Unie.

Ještě jako kandidát prohlašoval, že není proti otroctví, což zopakoval při inauguračním projevu. "Není mým cílem, přímo či nepřímo, interferovat s institucí otroctví tam kde existuje. Myslím, že nemám žádné právo tak činit a nemám k tomu ani žádnou náklonost." - Což nejsou zrovna slova nepřítele otroctví.

Navíc jako president slíbil dodržovat zákony z roku 1793 a 1850, proti otrokům uprchlým z jednoho státu do jiného. Ve skutečnosti pro Jih bylo těžší udržovat otroctví bez ochrany konstituce a nejvyššího soudu. Z pohledu Jižanských vlastníků otroků bylo zůstávání v Unii smysluplnější než odchod.

Pak Clark upozorňuje na dobové noviny ze Severu, z Jihu i z Evropy, které všechny hovoří o daňové/celní válce ("tariff war") a ne válce proti otroctví, jak by tam mělo bejt. 

Důvody pro oddělení a pro válku se různí.

Důvody pro rozdělení byly v daních/clech. V roce 1960 byly téměř všechny federální příjmy z cel. Jižanské státy platily asi 80% vybraných daní a připravované nové tarify by dělaly, že se úroveň zdanění ještě ztrojnásobí.
 Federální daně z příjmu z osob a firem nebyly, DPH taky ne.

Ještě ke všemu se většina peněz, vybraných na dovozech v Jihu pak používala na Severu, jako podpora průmyslu a tak to bylo po desetiletí. (Jih byl prostě vysávaná kolonie, asi jako jsme my vysávaná kolonie západu EU).

Cílem cel bylo chránit křehký a nevýkonný průmysl na Severu proti laciným dovozům z Evropy, čili hlavně z Británie. Tím se ovšem to zboží zdražovalo pro Jih, Británie tak měla méně peněz, aby ho tam nakupovala, tím pádem Jih přicházel o zákazníky, příjmy a živobytí. Celním tarifům z roku 1828 se říkalo na Jihu “Tariff of Abominations.” (tarify Odpornosti) (= Sever se v podstatě choval jak parazit na obchodu mezi Jihem a Evropou). 
 Problémy kolem tarifů se táhly a stát Jižní Karolína je vůbec neuznal a problémy mezi státem a federálním státem se táhly a bez dohody o tarifech z roku 1833, by se Jižní Karolína oddělila od Unie už daleko dříve.

 Problémy se časem jen zvětšovaly, nenažraný Sever Jihu nic neodpustil, byly vypisovány nové daně a v roce 1860 byly vypsány nové daně tzv Morril Tariff Bill.

 Angliký spisovat Charles Dickens o tom napsal: "Poslední stížnost Jihu byl "Morrill tariff", který prošel jako úplatek státu Pennsylvánie, a ukládající, mimo jiné, daň/clo ne méně jak 50% na dovoz surového železa, což byl mimořádný zájem tohoto státu." 
 Takových opatření ve prospěch Severu bylo zavedeno více, samozřejmě za podporu techto států v nastávající prezidentské volbě.

 Brzy poté byl zvolen Abraham Lincoln jako představitel států Severu a jižanské státy se okamžitě oddělily. 
 20 prosince 1860 Jižní Karolina hlasovala jednomyslně pro oddělení, následovala Mississipi, Alabama, pak Florida a Louisiana a ještě před lincolnovou inaugurací se přidaly ještě Texas a Georgie. - Když pak Lincoln vyhlašoval válku a sháněl dobrovolníky, tak se přidaly ještě Virginie, Severní Carolina, Arkansas a Tennessee, kterým se nechtělo bojovat se spřízněnými státy za severské zájmy.

 Ani na Severu nebylo pro válku nějaké nadšení. Horace Greeley z tehdy důležitých novin New York Tribune psal: "Doufáme, že nikdy nebudeme žít v republice, jejíž jedna část je přišpendlená ke zbytku bajonety."

 I Lincolnovi poradci byli proti čemukoliv, co by mohlo vést k válce s Jihem. Ani Lincolnův vrchní vojenský velitel Generál Winfield Scott nechtěl válku "Nechme naše sestry odejít v pokoji."
 Stejně tak Secretary of State William Seward. Jehož názor byl, že Jih uvidí svou chybu a zase se vrátí. 
 
 Jenže netrvalo dlouho a na severu si spočítali, kolik je to vlastně bude stát na daních proudících z Jihu nebo ze zboží, co přišlo do severských přístavů, tam bylo zdaněno a pak šlo na Jih. 
 V Roce 1962 už psal New York Evening Post v březnu 1962: "Buď všechny příjmy z cel musí být vybírány v rebelských státech nebo přístavy musí být uzavřeny dovozům ze zámoří. To je všeobecně uznáváno. Jestli ani jedna z těchto věcí nebude uvedena do praxe, naše příjmové zákony jsou podstatně porušeny, zdroje, co plní naši státní pokladnu vyschnou, nebudeme mít peníze na vládnutí, národ zkrachuje dřív nez uzraje příší uroda kukuřice."

 Do Britských novin napsal opět Charles Dickens. "Unie znamená pro Jih tolik ztracených miliónů ročně; rozdělení znamená ztrátu těch samých miliónů pro Sever. Láska k penězům je kořenem tohoto, jako všech ostatních cel." 
  
 Současně stovky obchodních dovozců v New Yorku a Bostonu odmítali platit daně na dovážené zboží pokud stejné daně nebudou vybírány i na Jihu. I stát New York uvažoval, že se oddělí od Unie a připojí se k Jihu.

  Lincoln tedy nastoupil jako prezident v dosti nestabilní době z táhnoucími se, neřešenými problémy. Vyhrál volby bez podpory z Jižanských států a měl méně než 40% lidové podpory. - Není divu, že rebelské státy začaly odcházet, hned jak vyhrál.

 8 února 1891 byly ustaveny Konfederované Státy Americké a Jefferson Davis prohlášen prezidentem. Konfederace vůbec nestála o válku se Severem a hned poslala komisi do Washingtonu, aby tam vyjednala smlouvu a nabídla proplatit všechen federální majetek ležící na Jihu. - Lincoln odmítl všechna jednání, protože by to implicitně znamenalo je uznat a nemohl by pak tvrdit, že oddělení je ilegální.

 Tak Lincoln nedal Jihu jinou možnost. 

 Spojené státy tehdy neměli téměř žádnou armádu. Spoléhali spíš na ozbrojené obyvatelstvo a v roce 1861 měla armáda 16 000 mužů (to je ještě míň než naše dneska), většina z nich sloužila na mizerně vybavených stanovištích. Na začátku byla většina z těchto stanovišť na Jihu stejně dávno opuštěná. 
 
 Pevnost Fort Sumter opuštěná nebyla. Byl to výběrčí post pro cla v Charlestonském přístavu a zůstala tam nějaká seveřanská/federální posádka. Kdyby stát Jižní Carolina dovolil seveřanům posádku zásobovat, tak by suverenita Jižní Caroliny/Jihu byla pro srandu králikům. Kdyby se jim v tom snažili zabránit, tak by to byl jakoby Jih, kdo začal válku.
  
 Proto Lincoln nařídil aby byl Fort Sumter zásoben a tím rozpoutal válku. Počítal s tím, že válka bude krátká. (Čekal něco jako pozdější Prusko-rakouskou nebo Prusko-francouzkou válku a dostal něco jako První světovou)
 
 Lincoln chtěl v podstatě válku od začátku, co se dostal k moci a byla to válka o peníze Jihu.

 Až do září roku 1962 to byla válka o celistvost USA (a daně z jižních států) a nic víc. Teprve s vyhlášením Proklamace zrovnoprávnění (černochů) se Lincoln snažil dát válce o jižanské peníze nové zdůvodnění.

 Ovšem jeho proklamace neosvobodila jediného otroka, protože neměl nad Jihem žádnou pravomoc. Spíš to byla snaha o tom, aby otroci utíkali a tak Jih přicházel o pracovní sílu. Moc to nefungovalo. Skutečné osvobození otroků se stalo až po válce, v roce 1865, třináctým dodatkem ústavy. 
 Sám Lincoln k tomu řekl Hocáci Greeleymu. "Mým vrcholným cílem v tomto zápase je zachránit Unii a ne zachovat či zničit otroctví. Kdybych mohl zachovat Unii aniž bych osvobodil jediného otroka, tak bych to udělal a kdybych ji měl zachovat, tím že osvobodím všechny otroky, tak bych to udělal taky, kdyby to šlo udělat tak, že bych osvobodil některé a ostatní nechal v otroctví, tak bych to udělal taky."
 
 A opět Charles Dickens: "Celý ten Seveřanský útok na otroctví je jen humbuk, vyrobený k tomu, aby zamaskoval snahu Severu o ekonomickou kontrolu Jihu."

 Další Lincolnova slova: " Nejsem a nikdy jsem jsem nebyl pro nějakou společenskou či politickou rovnoprávnost mezi bílou a černou rasu a nejsem a nikdy jsem nebyl pro to, aby byli z černochů (negroes) voliči nebo porotci, aby mohli zastávat úřady, ženili se s bělochy a dodal bych, že je zde fyzický rozdíl mezi bílou a černou rasou, o kterém si myslím navždy bude vylučovat soužití v rámci sociální a politické rovnosti." (ikona multikulturalistů)

 Když v předvolebních debatách popíral, že by byl abolicionista, Lincoln vyjadřoval názory, že by měli být posláni zpět do Afriky nebo na nějaký ostrov v Karibiku a měli by být pod koloniální správou. 
 
 Ve skutečnosti byly rasové předsudky nejmenší ve státech, kde bylo otroctví, větší tam, kde bylo otroctví zrušeno a největší tam, kde otroctví nikdy nebylo.

 Když se pak válka naplno rozjela a Sever potřeboval vojáky a vyhlásil odvody a odvodové loterie, lidi se tam bouřili. Ve skutečnosti se totiž bohatí mohli vykoupit a černoši do války nemuseli, což se samozřejmě vůbec nelíbilo běžné populaci. Černoši byli lynčováni (mluvíme pořád o městě New York) a soukromé domy a majetek byly ničeny. Stovky lidí byli zabiti. Nepokoje trvaly 4 dny. 
 
 Až do svého zavraždění byl Lincoln líčen dobovými novinami jako zbabělý, úchylný, křivácký, groteskní a žvířecký. - Během svého prezidentování a mnoho let po jeho smrti byl objektem pohrdání a posměchu. 
 Rozpoutal občanskou válku bez schválení kongresu, nechával odvádět občany do války, pozastavil princip Habeas Corpus, dal spálit celá města, dával uvěznit své politické nepřátele, kritické noviny zakazoval a jejich majitele posílal do vězení.

 Rozpoutání války ho také činí morálně odpovědného nejen za utrpení vojáků během války (už sice byly zadovky, revolvery a první pokusy o kulomety, ale celkově se bojovalo ještě jak za napoleonských válek, se vší hygienou a lékařskou péčí své doby) ale i za to, co se dělo v dobytém Jihu po válce, kdy zemi drancovali jak bezohlední dobrodruzi ze severu tak osvobození černoši. Drancováním myslím nejen krádeže a znásilnění, ale také vraždy a samozřejmě příležitostný hladomor, který nastal po vykradení všeho jídla jižanským farmářům v určité oblasti.

 Ve skutečnosti se k němu ty jeho podivné vousy až moc hodí i s tou jeho křivou hubou. Když si člověk odmyslí, co o něm ví ze školy a jen se kouká na jeho fotku, jak působí jako člověk, tak ze všeho nejvíc připomíná nějakého potulného šizuňka z prašných městeček divokého západu. Nějakýho pseudo-doktora, co vám prodá zázračnej elixír či vodičku na růst vlasů, v místním baru se ožere a v místním bordelu si čuňácky zaprasečí.

 Jestli mně paměť neklame, tak dělal advokáta v době, kdy ještě nebyla nutná studia a k výkonu advokacie vám stačila  obyčejná drzost (která je v oboru samozřejmě velké plus i dnes). Zemřela mu žena. V podnikání zkrachoval a 17 let splácel dluhy. Do politiky se dral dveřmi, oknem i komínem a mnohokrát pohořel, ale nakonec se tam prodral.


 Autor Clark ovšem vůbec nerozebíral, co to přesně znamenalo, že daně z Jihu šly do průmyslu na Severu. Sotva můžeme čekat, že v nějaké továrně na Severu jednou měsíčně obcházel federální úředník dělníky a dával jim po dolaru, že to maj jako na přilepšenou od soudruhů z Jihu. Spíš by člověk čekal nějakej ten tehdejší ekvivalent eurodotací, co si nějak severskej bankéř či taky podnikatel nechal přiklepnout za naditou obálčičku, tehdy spíš ve formě hromádky zlaťáků. 
 Kampak se asi příjemci těch dotací chodili modlit a co byla přesně jejich jména.

  To, že ho Booth zastřelil, tak vypadá zároveň spravedlivé i nespravedlivé. Spravedlivé proto, že Lincoln byla svině, která si zasloužila daleko horší než kulku. Nespravedlivé proto, že to z Lincolna udělalo trpitele a vylepšilo to jeho historickou image. Na druhou stranu, i kdyby se to nestalo a on se dožil vysokého věku, pohrdán svým okolím, pozdější neomarxistické elity by z něj tu ikonu vyrobily stejně.

 Abraham Lincoln je nakonec to samé, co je náš Václav Havel. Odporný charakter s povedenou PR.

 
 Co se týče otroků, ti na tom vydělali, asi jako my při osvobození SSSR a Benelux při osvobození USA.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Na zastávce u Lyonu
zase jeden z milionů
držel v ruce nůž
a prý to byl muž.
Bodal bodal bodal bodal
muže ubodal.
A prý taky devět druhých
kdoví, kolik už je tuhých.
Vůbec neměl komplice
jako řidič od Nice;
policejní prefekt pravil
sousedy prý hezky zdravil
roztlačil i motorku,
za mámu měl doktorku.
Doktorku práv šaría
Bóže Jéžiš Marýja.

Zatím bez slepic

narozený v Kábulu
málem tam byl po něm kráter
ale skočil na mulu.
Nevím, jak ho vůbec chytli
musela být tma jak v pytli
možná měli štěstí
že mu dala pěstí
nějaká ta žlutá vesta;
stejně ji pak alách ztrestá.
Tak to chodí v chalifátu,
makronově emirátu.

Zatím bez slepic

Do Lyonu přišel balík
poslal ho sám páter Halík.
Věnce, pentle, kytky, svíce
a nastavte druhé líce,
ukažme jim toleranci
semkněme se, dejme šanci.
Tak v Evropě kdysi krásné
poslední bílý muž zhasne.

Zatím bez slepic

a potom je odvezu
do nejbližší kafilerky
kudlu otřu o montérky.

Zatím bez slepic

Jen mi není jasné,
kdo půjde do nebe.
Oni, na něž kdes čeká
co - by odměna
plno panen
nebo ti,
kdož je,
zajisté jen nedopatřením
ze světa díky pavéze vyprovodí?

Zemi ničí tsunami,
hurikány,
smrště,
a nyní plameny.
Plameny požárů
taví,
co roztaveno býti má.
Změna nastává.
Mnozí doufají,
že z moře plamenů
Fénix povstane,
zemi povznést.

Kam však?
Zpět?

Co se mění,
je neskutečné,
iluze zahalená závojem
Co je skutečné,
nemění se.

Doufání ?
Doufání,
že se lidé dříve sami nezničí?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

místě lavíroval Drahoš. To by se pozabíjeli úplně všichni.
Díky za zajímavé čtení.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ano, je velkou lží vyučovanou ve školních osnovách, že válka Severu proti Jihu byla jen kvůli otroctví. Nikdy nebyla. Z vojáků konfederační armády měla otroky jen část, maximálně 33% a zbylí Jižané nikdy žádného otroka nevlastnili a vlastnit nechtěli. Podle některých názorů by otroctví zaniklo pro ekonomickou nevýkonnost i bez války nejpozději do 20 let. V některých státech (Virginie) fungovaly farmy na otroky, kdy jeden muž žil obklopen spoustou žen a jeho úkolem bylo plodit s nimi děti, které pak majitel prodával jako otroky na Jih na plantáže.
Na otroctví měla vliv Británie, když jej v roce 1833 zakázala a potírala na mořích obchodníky s otroky. Tím se otroci stali natolik drazí, že se otroctví stávalo ekonomicky neudržitelným. Ale jen kvůli otroctví válka Jihu proti Severu nikdy nezačala.
Vždy šlo jen o prachy, protože Jih opravdu platil většinu příjmů státního rozpočtu (asi 70 - 80%), ale dostával zpět jen mizivý zbytek (asi 30%). Většina peněz šla na Sever.
Ostatně podmínky života námezdních dělníků na Severu byly minimálně stejně špatné nebo ještě horší než podmínky života otroků na Jihu.
Jih válčil proti Severu kvůli daním a o práva jednotlivých států vůči federální vládě (to trochu připomíná dnešní EU).
Abraham Lincoln byl přesvědčeným odpůrcem otroctví, ale byl také politikem a kvůli zrušení otroctví nechtěl riskovat rozpad USA. Byl ochotný ponechat otroctví, pokud tím udrží jednotu USA.
Válka Jihu proti Severu začala 12.4.1861. Lincoln podepsal zrušení otroctví 22.9.1862 s tím, že od 1.1.1863 jsou všichni otroci osvobozeni z otroctví. Proč čekal 1,5 roku s výnosem o zrušení otroctví?
Zajímavým faktem je, že za Jih bojovalo 17 000 Indiánů (především asi 7 tisíc Čerokí), zatímco za Sever 3 500 Indiánů. Na obou dvou stranách bojovali i Kanaďané. A v armádě Jihu byly pluky černošských vojáků. Za co bojovali v armádě Jihu? V armádě Severu byli muži z řad černošských obyvatel přijímáni do armády až po drtivých porážkách Severu.
Mnoho jižanských vojáků, zvláště u hranic se Severem, nikdy nevidělo otroka.
Otroctví tehdy na Jihu bylo, ale už bylo na ústupu z ekonomických důvodů. Čekalo se, že nejpozději do 20 let zanikne na nevýkonnost.
Na youtubu existovala videa natočená Američany ze států bývalé Konfederace, která boří oficiální mýtus o ušlechtilém Severu a hanebném Jihu, ještě před několika lety. Ale všechna byla smazána a už nejsou dostupná.
Otroctví sice bylo přežitou, ekonomicky nevýkonnou a odpornou institucí, ale opravdu nebylo příčinou války Jihu a Severu. Oficiální propaganda hezky zní, ale realita byla jiná.
Po skončení války osvobození otroci najednou zjistili, že se musí postarat sami o sebe, jídlo a práce pro ně není. Tehdy vznikly rabující bandy z bývalých otroků a brzy po nich Ku-Klux-Klan.
Zajímavý je i fakt, že si otroky před zrušením otroctví v 1863 pořizovali i propuštění otroci. Většinou si koupili svoji ženu, ale svobodu jí často nedali a společné děti zapisovali jako otroky.

Dilsey Pope, svobodná černoška z Georgie, například vykoupila z otroctví na sousední farmě svého muže. Ale protože na ni byl hrubý, prodala ho na bavlníkové plantáže v Louisville. V Severní Karolině odkoupila svého manžela jeho žena se synem. Když si však otec dovolil syna kritizovat, syn jej prodal na trhu. „Toho starce jsem poslal na pole s kukuřicí do New Orleans, snad ho tam naučí způsobům,“ křičel prý po prodeji synek.
Mnozí manželé nijak nespěchali s udělením svobody svým koupeným družkám. Někteří ji udělovali až po jakési zkušební době. Jiní, pokud nebyli se ženou spokojeni, družku prodali dál. Jako švec z Charlestonu, jehož příklad uvádí Woodson. Svou ženu si koupil za 700 dolarů. Protože s ní však nebyl spokojený, pár měsíců nato ji prodal, se ziskem padesáti dolarů.
Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/styl/cernosi-otrokari-spojene-staty.A170706_1…

Celý problém války Jihu proti Severu je složitý, rozhodně není černobílý, ale dnes je černobíle vyprávěn, a na tom černobílém výkladu vznikla pozitivní diskriminace. Jakožto jedné z mnoha příčin, ale zrovna ten černobílý výklad dodal pozitivní diskriminaci morální oprávnění.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

No, asi nelze chtít po základních školách, aby podobné věci učily skutečně do hloubky se všemi finesami. Ale jsou školy, kde alespoň někteří učitelé učí, že to s tou humanitou a bojem za svobodu otroků bylo trochu komplikovanější (Stejně jako se slavnou ústavou USA sepsanou otrokářem v zemi otrokářem vedené, kde přes vznešená slova byli Indiáni byli reálně Untermensch, všeobecné volební právo mělo majetkový census a hlasem ženy disponoval manžel...), že po válce rozhodně nenastalo nějaké sbratření obou částí a že existovaly aspekty života, v němž rakouské mocnářství i následná RČSL velký vzor zpoza oceánu předbíhala.
A že výklad dějin píší vítězové, kteří vždy zdůraznňují svou morální nadřazenost nad nepřítelem, aby tím zdůvodnili (zakryli) hrůzy, jichž se sami dopouštěli a jež muselo jejich obyvatelstvo samo vytrpět ve prospěch vládnoucího vítěze.

K výše předkládaným textům bych měl výhradu spíš v tom, že zjevně reprezentují postoj Jihu (autor zdůrazňuje aspekty potvrzující jeho názor), staví některé argumenty na datech, jež uzavírala nějaký širší a dlouhodobý proces, který společností samozřejmě rezonoval a ovlivňoval ji. A v neposlední řadě skutečnost, že politik má vždy tři tváře - jednu nastavovanou voličům, jednu pro praktické provádění politiky a jednu soukromou.
Jinak kdysi jsem se během studií setkal i s tvrzením, že významnou roli sehrál též hlad prudce se rozvíjejícího seveřanského průmyslu po levné námezdní síle, která by především snižovala cenu práce pro stávající dělníky, kteří se začínali organizovat ("Nelíbí se vám mzda? Táhněte svobodně umřít pod most, za branou mám na vaše místo dva tucty dalších"). Imigrace je dodávat nestíhala, objevila se tak touha uvolnit tu námezdní sílu na jihu.
U vztahu USA - Británie (i obchodního) je třeba mít na paměti, že byla stále zatížena válkou o nezávislost a snahou Británie zadržovat USA - a to i metodou rozeštvávání USA mezi sebou navzájem.

Čmoudův článek mě ale opět přiměl popřemýšlet si nad:
a) Úlohou slavné "Evropské armády" s pravomocí zasahovat na území svých členů pod faktickým velením Německa a Francie.
b) Absurditou a riziky éthosu EU o "rozšiřování se" o země ekonomicky naprosto nevyzrálé a o "centralizování se".
c) Hladem po levné námezdní síle z ciziny, protože domácí to za stávající cenu dělat prostě nechtějí.
d) Snahou politiků získat (vytvořit) vyměnit své dosavadní nevděčné voliče za nové, i kdyby si je měli dovézt...
e) Ne každému chlapovi rostou vousy stejně.

Zatím bez slepic

Dovysvětlím - výhrada ke zřetelnému apriornímu "projižanskému" postoji je ta, že skutečnost bývá vždy někde mezi postoji obou stran. Výhrada k použití dat jako okamžiků "počátku" je pak ta, že procesy, jež jsou tímto završovány/odstartovány, probíhaly a ovlivňovaly děje už dlouho před tím. Nebylo to tak, že by se ráno Lincoln probudil a řekl si "Dnes osvobodím černochy" a odpoledne podepsal výnos. A k těm třem politickým tvářím - mínil jsem, že je třeba mít toto vždy na paměti při hodnocení jejich prohlášení.

Zatím bez slepic

Zatímco postoj Severu je dostatečně protěžován v upravené verzi, že to byla válka hodných Seveřanů proti zlým Jižanům, co bičovali otroky, postoj Jihu je zveřejněn jen někde na okraji zájmu. Osnovy pro učení jsou jasné, ale dá se to to dovysvětlit tím, že jde o verzi vítězů, zatímco verze poražených vyučována není a ať si ji student dohledá sám.
A to je verze událostí stará 158 až 154 let. Co teprve počátek druhé světové války, který zatím není zatížen takovou chybou, ale za dalších 80 let bude oficiální postoj, že druhá světová válka začala přípravou Stalina na útok vůči Polsku a Němci přišli zachránit polské obyvatelstvo. Že to není možné? Tak si jen vzpomeňme, co nám za socialismu cpali do hlav ohledně zabrání Pobaltí Stalinem a války SSSR proti Finsku, jak šlo o vynucený krok. Tedy pokud se o tom učitel vůbec zmínil, většina dějepisářů to přešla mlčky.

Zatím bez slepic

Jak říkám - není to v každé škole a u každého učitele tak automatické. Záleží především na konkrétním soudruhovi - a často, bohužel, i na jeho vzdělání.
Původně mi šlo ale hlavně o skutečnost, že dějiny jsou obsáhlé, počet hodin omezený a vždy se musí dost generalizovat.
K tomu pobaltí etc. Jako žák jsem se s tím na základce také nesetkal, ale u mě to tehdy bylo tak, že jsem věděl víc než učitelka, kterou jsme na to měli. Chuděra neměla k dějinám žádný vztah, ale bylo třeba naplnit úvazek... Ale právě to jsou poměrně komplikované otázky, má-li soud znít "hodnej" nebo "zlej". V obou případech šlo samozřejmě o bezprecedentní agresi. Ale rozebereme-li si kontext doby, je tam jistý prvek vynuceného kroku bezpochyby obsažený. A při zpětném pohledu možná pánbuzaplať pro celou Evropu...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nikdy jsem nenosil knír,
chtěl jsem zachovat mír.
Prachy jsem házel do sudu
nechal je svému osudu;
budoval jsem socík, zkrachoval.
Platil jsem poctivě daně
s očima plaché laně;
budoval jsem kapík,
zkrachoval.
Zkoušel jsem buňky odboje
na hovno byly oboje.
Co mám vymýšlet dál?
Abych se sebe bál.
To to bolí, to to bolí!
Běhám o žebrácké holi,
teleskopické Leki,
brzy budu brát léky.
Už mi ta rychlost vadí
spolužák do pleny kadí.

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dejme se k pražské kavárně,
a nebude třeba na daně,
práci
nahradíme dotací.

Pracovat budou vidláci,
my nehodíme se k práci,
jen k demonstraci.
V potu tváře
roztrháme slabikáře,
i ústavu
v nám podobných davu.

Náš čas právě nadešel
vše zabalíme do hesel.
Vzývejme EU i Gretu,
co na tom, že neprospějeme světu?
Knír nahradí vousy Mohameda,
na nevěrce se valí běda,
a pro manželku
pořídíme burku.

Teď do pleny si zakaď,
euthanázie je další nápad,
a maso z Tvé mrtvoly
naporcují dětem do školy.

Pozn.: Britský profesor Jared Piazza z Lancasterské univerzity rozkryl první Overtonovo okno o kanibalismu https://pravyprostor.cz/kanibalismus-novy-level-multikulturalismu/

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

též jsem nikdy nenosila knír
i tak mne celé tělo bolí
a ta hladká tvářička
je již plná vrásek.
eh, že bych si nasadila masku
splynula s okolím?
Však muška zlatá,
ta pohádková,
každý podvod,
snahu o splynutí,
jednoznačně odhalí....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

tam házíte trochu bez rozmyslu - jednou 1960 místo 1860, pak dokonce třikrát 1962 místo 1862. Někdy je lepší s nima trochu šetřit, aby se pak člověk každou chvíli neupsal :-). Jinak ale za článek jako takovej palec nahoru.

Zatím bez slepic

Hnidopichu. vy sám osobně jste nikdy neudělal překlep?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Už tenkrát fousatí bojovali o velký mocenský stát,teď se mluví píše o velkém Izraeli,USA splnili úkol,už nejsou potřeba.
Už to někdo psal,vývoj člověka byl zastaven a směruje zpět k opici.Některý fousatí ještě mají ty opičí geny a mnozí začínají chlupatět v posledních letech je to hodně poznat.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ja som clovek tolerantny
ale KURVA pis kratsie clanky :D :D :D - uz ma series chlope....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

To je velmi zajímavé, dost jsem se poučil, díky, Čmoude.

A jestli to můžu zhodnotit, tak válka SxJ o otroctví je vlastně jedna z nejúspěšnějších fake news v historii. Gratulujeme.

Zatím bez slepic

In reply to by Petr (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mnohem úspěšnější fake news stvořil Pavel z Tarsu v 1. století n.l., dnes známou jako Bible, a v 6. století n.l. jistý Muhammad ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib, dnes známou jako Korán. Oba odvedli dílo natolik dobré, že se dnes nedá ověřit a vyvrátit jen prostřednictvím logických rozporů v díle.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Koncem roku 1968 se ještě dalo někam vyjet a to mi od srpna rostly fousy, ale toho zařizování. Kamarád utek v září a byl v Lucembursku, poslal mi pozvání od jiného kamaráda z Londýna, kvůli VB vízu, a tak jsem potřeboval, ještě tranzit , BRD a RF a na měsíc Benelux. A taky pas. Spousta běhání A protože se mi dělaly pod nosem vimrlátka, tak jsem náznak kníru musel oholit, opatrně a nechat si udělat pasovou fotku. Bez fousů pod nosem. A začátkem března jsem mohl vlakem vyrazit. Ale bylo to kuprospěchu, když jsme pak po 14 dnech jeli stopem z Esch sur Alzette do Oostende na trajekt do Doveru, tak pohoda,už to jelo. Řidiči náklaďáku říkali, takže ty nejsi námořník? Vždyť máš frýzský šnit. Žádný podrazák, námořník :-))

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Ale komplet fousy mám dodnes

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vlka rozpálily Kolářovi tanečky okolo pomníku Koněva:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/09/01/konevova-socha-ve-vezeni…
Vlk je viditelně rozpolcen. Na jedné straně ho doběla rozpálí Kolářova lumpárna, na druhé straně vede vendetu proti Zemanovi, nějak pomíjí, že je Zeman v tomto a v převážné většině jiných věcí na jeho straně. To, že Ovčáček položil květiny ke Kněvovu pomníku, to v tomto případě jasně potvrzuje. Naopak všichni ti, co vedou proti Zemanovi (Babišovi) vendetu, by nejradši pomník strhli. A on s nimi jde na Letnou.
Bohužel, došli jsme k bodu, děje se blíží k rozuzlení a my jsme tlačení vývojem vybrat si stranu. Jsem zvědav, co s tím Vlk udělá.

Zatím bez slepic

tak kopání do pomníků je velice vděčné téma.
TOPka je zmiňovaná v mediích, tedy žije a ten pablb Kolář sbírá zásluhy

Zatím bez slepic

Tentokrát se Vlkovi sem tam povedl i humor.
To, že Kolář je první člověk, který dostal sochu za mříže, jsem ještě nikde nečetla.

Zatím bez slepic

k něčemu daleko horšímu.

Tady fakt už žádné srandy nemají dle mne co dělat. Toto prostě zlehčit nejde.

O sochu jako takovou už v podstatě už ani nejde, dalším pošpiněním měla zase "zapálit ohně" (spustit vášně, urazit a nejen Rusko) a to se zdá se i po umytí povedlo!

Je to prostě další "milionová chvilka", tentokrát profesionálních bojovníků proti Rusku......a proti všem těm, co nejdou s nimi.

Už předem jsou zítřejší demonstranti ohlášené demonstrace v odkazu označení Kolářem jr. rovnou za extrémisty....tak snad to bude pokojná demonstrace.....a Hamáček bude pomáhat a chránit nejen Koláře jr.
Snad opravdu ti, co je spojuje nenávist k Rusku, zůstanou doma.........

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Kolar-TOP-09-…

Zatím bez slepic

Nevěděla jsem, že mít někoho rád, nebo jen nebýt plný nenávisti ke všemu Ruskému je extremismus, ale člověk se furt učí....
Jak může ten kluk jeden Kolářovic vědět, že každý kdo tam zítra bude demonstrovat, tak na toho fakt sedí toto:
"Všechny je spojuje nekritická, až zaslepená láska k Rusku."

Že by podle sebe (nekriticky a zaslepeně) soudil i opačně ostatní?

Ohýbání hřbetu před cizím státem mi teda spíš připomněla ta "standing ovation" v našem parlamentu...,, když si přiletěl z USA Ryan pro Rusa Nikulina. A i zákon jsme tehdy porušili, jen aby byl cizí stát spokojen....

Takže kdo nemá rovný hřbet na jednu stranu je směšný, když chce plísnit a nálepkovat druhé!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Westerplatte byly dnes plná lidu, sjednoceného a jednotného. Ovšem lid sjednocený byl od toho jednotného oddělen neprůstřelným sklem. Nebo to bylo kvůli strašidlu, které obchází EU - strašidlu komu.... (čo to tárám) terorismu?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane Admirál.
Co asi čeká Foldynu,vyhazov z ČSSD.
Foldyna není v hodný typ na lídra nové levicové strany,ale mohl by přitáhnout dost voličů.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pokud by Foldynu vyrazili, tak je to pro něj ten nejlepší start do další politické kariery (pokud tak uvažuje). Pro ČSSD by ro byl další hřebík do rakve.

Přesně to, co on říká, tedy "starejme se o ty, co pracují, aby si opatřili živobytí, aby jejich podíl na produktu byl co nejvyšší", na to bude hodně lidí slyšet.

Zatím bez slepic

měli taky pracovat, ať nevypráví jenom pohádky.

Zatím bez slepic

Ale ČSSD přeci pracuje. Co jen straníků umístili na ministerstvo zahraničí. O jejich koryta se starají příkladně. O své voliče už vůbec. Asi se smířili s prohrou v dalších volbách, tak ve vládě vydrží, i kdyby si Babiš o Hamáčka otřel boty v přímém přenosu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

" Z prvního psychiatrického vyšetření vyplývá, že útočník byl v „psychotickém stavu, měl halucinace nejrůznějšího obsahu, mezi jiným mysticky zabarvené“. Pravidelně konzumoval marihuanu a vzal si ji předtím, než zaútočil." (idnes)

Tak to bude určitě pokárán, odeberou nůž a dají rekvalifikační kurz.

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Musím napsat, že mě nenapadá jakou rekvalifikaci by v předposrané a multikulturně zblblé Evropě ještě mohl získat. Chladné zbraně již má, to sotatně dokázal, a zacházení s kalašnikovem a trhavinami již nejspíše aboslvoval také ;-).

Zatím bez slepic

In reply to by L.C. (z Kosy) (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak vrah už je z bryndy venku
napíšou mu neschopenku
a zvýší mu příspěvky
aby zpíval popěvky:
alách akbar šaríja
do mekky na studia
mohu lítat airbusem
u mešity, pod tubusem
můžu píchat kozy
vivat Nik Sarkozy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ale ono to se Čmoudovým článkem možná i souvisí. Jde mi totiž svým způsobem mráz po zádech, co se klube kolem vztahu USA vs. Grónsko, respektive USA vs. Dánsko. Ten návrh byl tak absurdní, že jsem si myslel, ostatně stejně jako Dánové, že se jedná o žert.

Na druhou stranu je jasné, že Trump potřebuje rozšířit sféru vlivu. Vzhledem ke změnám klimatu by název Greenland mohl opět začít dělat čest svému jménu a rozloha je to jistě poměrně velká (jestli si pamatuji správně, tak 2 200 000 čtverečních km). Otázku nerostných surovin bych tak neopomíjel, protože z druhé strany je poměrně velmi aktivní Rusko.

O podobný návrh se naposledy pokusil Harry Truman a byl rázně odmítnut. Jenže si v jeho případě nejsem jistý, že to šlo až tak daleko, aby rušil přátelská setkání na mezivládní úrovni. Ta reakce mi přijde hodně přemrštěná. Fakt nevím, co si o tom mám myslet a kam až to může zajít. USA si zvykly, že příliš snadno dostanou, co chtějí. A co je Dánsko proti USA. Nakolik je reálná vojenská intervence? Absurdní myšlenka? To bezpochyby. Jenže kolika absurdních myšlenek uvedených do praxe jsme již byli v poslední době svědky?

Zatím bez slepic

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/gronsko-cina-eu-suroviny.A130126…

A srandu si umí udělat i v Gronsku, počkají si a koupí oni Ameriku a za Trumpa bude prý snad ještě sleva:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/gronsko-dansko-usa-trump-nakup-v…

Zatím bez slepic

"Zjistili jsme, že život existuje i mimo EU. O nějakém návratu nelze v této chvíli seriózně uvažovat,"

Pan premiér má mé hluboké sympatie. Kéž bych se ještě dožil toho, že by se někdo takový našel i u nás a prosadil to. Celý ten neomarxistický EU paskvil mě štve čím dál tím více.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

je tam železná ruda, Kanadě pod nosem.

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

už se mi také pletou písmenka. Tohle byl pekelný týden a ještě pekelnější víkend. Většina v práci, skoro bych napsal 24/7.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

je normální stavět pomníky někomu, kdo z pozice vykonávané funkce "sprchuje" vzbouřenecké síly yperitem?
Je normální stavět pomník a uctívat někoho, kdo v době hlubokého míru pošle tanky na své spoluobčany?
A je normální "dát pomník za katr", zabalit ho do hadru jen proto, že připomíná, že ten vzpomenutý se velice významně podílel na vlastním osvobození ?

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

snad konečně pro výstrahu
málem na půl hodiny;
už měl v řiti osiny
spěchal kázat z okna
je to jeho hokna.
Povyšuje preláty
asi těžko kastráty.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Welcome to Urvashi call girls in Gurgaon, we offer you best high profile escorts in Gurgaon service at ☎ 8586890809 Vip, high profile independent housewife.

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/sikanderpur/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://www.singledate.in/blog/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/sushant-lok-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/sikanderpur-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/sohna-road-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/mg-road-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/iffco-chowk-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/dlf-cyber-city-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/dlf-cyber-city-phase-3-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/dlf-cyber-city-phase-2-gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/dlf-cyber-city-phase-1-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://aqualuxdp.ca/
https://www.torontoplumbinggroup.com/

Call girls in Gurgaon , call girls Gurgaon , Gurgaon call girls , Call girl in Gurgaon , call girl Gurgaon , Gurgaon call girl , Escorts in Gurgaon , Gurgaon Escorts , Escort in Gurgaon , Gurgaon Escort , Call girls service in Gurgaon , call girls service Gurgaon , Gurgaon call girls service , Call girls services in Gurgaon , call girls services Gurgaon , Gurgaon call girls services , Independent Call girls in Gurgaon , Independent call girls Gurgaon , Gurgaon Independent call girls , Independent Call girl in Gurgaon , Independent call girl Gurgaon , Gurgaon Independent call girl , Independent Escorts in Gurgaon , Gurgaon Independent Escorts , Independent Escort in Gurgaon , Gurgaon Independent Escort , Independent Call girls service in Gurgaon , Independent call girls service Gurgaon , Gurgaon Independent call girls service , Independent Call girls services in Gurgaon , Independent call girls services Gurgaon , Gurgaon Independent call girls services , Housewives Call girls in Gurgaon , Housewives call girls Gurgaon , Gurgaon Housewives call girls , Housewives Call girl in Gurgaon , Housewives call girl Gurgaon , Gurgaon Housewives call girl , Housewives Escorts in Gurgaon , Gurgaon Housewives Escorts , Housewives Escort in Gurgaon , Gurgaon Housewives Escort , Housewives Call girls service in Gurgaon , Housewives call girls service Gurgaon , Gurgaon Housewives call girls service , Housewives Call girls services in Gurgaon , Housewives call girls services Gurgaon , Gurgaon Housewives call girls services , High profile Call girls in Gurgaon , High profile call girls Gurgaon , Gurgaon High profile call girls , High profile Call girl in Gurgaon , High profile call girl Gurgaon , Gurgaon High profile call girl , High profile Escorts in Gurgaon , Gurgaon High profile Escorts , High profile Escort in Gurgaon , Gurgaon High profile Escort , High profile Call girls service in Gurgaon , High profile call girls service Gurgaon , Gurgaon High profile call girls service , High profile Call girls services in Gurgaon , High profile call girls services Gurgaon , Gurgaon High profile call girls services , VIP Call girls in Gurgaon , VIP call girls Gurgaon , Gurgaon VIP call girls , VIP Call girl in Gurgaon , VIP call girl Gurgaon , Gurgaon VIP call girl , VIP Escorts in Gurgaon , Gurgaon VIP Escorts , VIP Escort in Gurgaon , Gurgaon VIP Escort , VIP Call girls service in Gurgaon , VIP call girls service Gurgaon , Gurgaon VIP call girls service , VIP Call girls services in Gurgaon , VIP call girls services Gurgaon , Gurgaon VIP call girls services , College Call girls in Gurgaon , College call girls Gurgaon , Gurgaon College call girls , College Call girl in Gurgaon , College call girl Gurgaon , Gurgaon College call girl , College Escorts in Gurgaon , Gurgaon College Escorts , College Escort in Gurgaon , Gurgaon College Escort , College Call girls service in Gurgaon , College call girls service Gurgaon , Gurgaon College call girls service , College Call girls services in Gurgaon , College call girls services Gurgaon , Gurgaon College call girls services

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.