Mezi hňupy

Autor

Můj milý deníčku!

Předložím ti proud úvah, a není to proud přímočarý. Budu střídat levely zanoření, jako když potrhlý miliardář střídá partnerky. Závistí zbledne i Šehrezáda, pojďme na to.

Bylo – nebylo: Podle týdeníku Ricin přijel před nějakým časem do České republiky pracovník ruských tajných služeb, vybavený kufrem plným respektu. Policie to vyhodnotila jako riziko pro soudruhy Novotného, Hřiba a Koláře. Média tehdy uváděla, že dotyčným byla poskytnuta policejní ochrana. Z logiky věci, povahy a morálně-volných (nejde o překlep – pozn.aut.) vlastností jmenovaných politiků usuzuji, že jim nejspíš policie navlékla na hlavu prezervativy. – K tomu bych rád ještě poznamenal, že úplně stejné ochrany je hodna i karikatura novináře, která s tou zprávou v týdeníku Ricin vylezla na světlo boží, a to i přesto, že její jméno jest Kundra a písmeno „r“ se v jejím jméně nachází zjevně omylem. 

Kundra se začátkem třetího tisíciletí už několikrát zapsala zlatým písmem do dějin bakaložurnalistiky, a buď trpělivý. Na fenomén toho jména přijde ještě řeč.

---ﬡ---

K něčemu se ti přiznám, můj milý deníčku. 

Titulek článku jsem nezvolil náhodně, nýbrž naopak po zralé úvaze. Vždycky mě uchvacoval Karel May, a kromě esenciálního Vinnetoua, kterého jsem kdysi uměl ve slovenštině téměř zpaměti, okouzloval mě román téhož autora, Mezi supy. Stačilo před spaním pohlédnout na hřbety knih: Karel May – Mezi supy, a dobrodružné sny na onu noc byly téměř zaručeny. A ty máš nyní podobnou příležitost: na těch internetech zahlédneš titulek „Alef Nula – Mezi hňupy“, a barvité sny jistě přijdou.

A kdybys náhodou neusnul, nic si z toho nedělej, ony přijdou i tak. Já poslední dobou totiž podléhám dojmu, že se mi to všechno jenom zdá. V tuzemském mediálním prostoru si poslední dobou pohříchu připadám jako mezi supy a hňupy zároveň.

---ﬡ---

Soudobá žurnalistika ráda postupuje podle hesla „Dobré zprávy – žádné zprávy.“ Logickým důsledkem je, že o věcech potěšitelných se téměř nedozvíme. Je načase to pravidlo alespoň občas porušit.

Není nad to, když člověk své schopnosti a mentální meze hodnotí realisticky. Nedávno příjemně překvapil doktor Hnízdil, když demonstrativně spálil svou roušku a vesele se prohlásil za duševně nezpůsobilého roušku nosit. Doktor Hnízdil je svým skromným způsobem taková naše malá česká Gréta, a kdyby si ke své pleši nechal nastřelit dva copánky, snad by se jí i trochu podobal. Snad by měl, kromě kolegy Chocholouška, navštívit i nějakého šikovného očaře. Když měl svého času za to, že Klaus a Zeman potřebují psychiatra, o ničem jiném do novin nepsal a několik let nebyl schopen tuto fixní ideu opustit. A že trio Novotný-Hřib-Kolář potřebují ne psychiatra, ale rovnou celou psychiatrickou kliniku, vybavenou klecovými lůžky – to najednou nevidí? Ne jináč, než že má něco s očima – jinak si to neumím vysvětlit.

---ﬡ---

Není to tak dlouho, co jsem tady napsal, že nám koronavirus nasadil roušky a strhnul masky. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit: vyslovil jsem tím pravdu daleko hlubší, než jsem v oné chvíli tušil; pročpak jsi mne na to neupozornil, můj milý deníčku? Mohl jsem se dmout pýchou o měsíc dříve! – Mohl bych to dmutí dohnat, kdybych chtěl, ale musel bych si koupit těžší stůl.

Když začala koronavirová krize a začaly se u nás nosit roušky, měl jsem (a stále mám) za to, že není jasnějšího zdůvodnění roušek než heslo, které zní:

„Tvoje rouška chrání mne, moje rouška chrání tebe.“

Logika jednání, které je tímto heslem hutně shrnuto, je jednoduchá: už víme, že než se infekce koronavirem viditelně a citelně projeví, je člověk sice bez příznaků a subjektivně se cítí zdráv, ale nákazu už vydatně šíří. Jinak řečeno: že jsme onemocněli koronavirem, poznáme až s velikým zpožděním, a mezitím nakazíme spoustu dalších. Proto má smysl roušku nosit a chovat se ke svému okolí tak, jako kdybychom byli nakaženi, i když ve skutečnosti možná nejsme, poněvadž s jistotou to nikdy nevíme. Je to jasné? Je to nepohodlné, ale účinné: jsme-li zdrávi, nosíme roušku zbytečně, ale tuto jistotu v případě koronaviru nikdy nemáme. A naopak: nejsme-li zdrávi, chráníme svou rouškou (alespoň částečně) okolí před nákazou, které jsme v takovém případě zdrojem.

Jistě je možné, pokud jde o toto opatření, do jisté míry a v souladu s jeho smyslem být kreativní. Když si odmyslím idioty, kteří „raději zemřou na koronáč s Amerikou, než by zůstali zdraví s Čínou a Ruskem“ (ať zemřou – pročistí se genofond, získají Darwinovu cenu, a v národě vzroste průměrné IQ), myslím, že jeho autorům šlo ani ne tak o vládu plukovníků, jako spíš o zdraví všech. Dokonce i o zdraví hlupců, kteří to nedovedou pochopit, ni tag bože to ocenit.

---ﬡ---

Víš, deníčku, už dlouho se zabývám myšlenkou, že určitá periodika, vycházející na tuzemské novinové scéně, měla by uvažovat o změně názvu. Ale poctivě vzato – když člověk navrhuje změnu, měl by být konkrétní a konstruktivní. Když někomu říkáš, aby se změnil, měl bys mu taky poradit, jakým směrem; myslím, že takhle je to poctivý přístup. A nemaje žádného vnuknutí, mlčel jsem jak Bezručův hrdina sto roků v kopalně. To teď ale změnilo, neboť mne políbila múza inspirace.

Ideálním názvem pro týdeník, doposud zvaný Respekt, je Ricin. Důvodů je víc, uvedu jen ty stěžejní.

Hned první na řadě je okolnost, že starý i nový název začínají stejnou iniciálou. Čtenář tak snadno intuitivně vycítí kontinuitu a nebude tápat.

Starý název, Respekt, už se viditelně přežil. Tento fakt si uvědomí každý, kdo se zamyslí nad jeho skutečným významem. Synonyma tohoto původem cizího slova jsou úcta a vážnost, a vidíme, že Erikem Taberym vedený a Bakalou placený týdeník oněch atributů dávno pozbyl. Nejde jen o ricinovou kauzu; úpadek kdysi prestižního časopisu je setrvalý a dlouhodobý. Kdo o tom pochybuje, ať si nalistuje přidružený blog; ale pozor, jen na vlastní nebezpečí.

Úcta a vážnost, můj milý dezinformační deníčku, to nejsou nálepky na pikslu s kávou nebo gumovými bonbóny. Jsou to vzácné a na podnebí velmi citlivé komodity. Obtížně se pěstují, snadno hynou, a kdo touží jimi se ověnčit, musí je trvale osvědčovat. – Kdybys chtěl, můžeš si na kozí chlívek přilepit ceduli, která oznamuje světu, že předmětný objekt je hotel Sheraton nebo Hilton, nebo že patří do sítě Holiday Inn. Je ale otázka, kdo takovému sdělení bude věřit. S úctou a vážností, tedy s respektem, má se to podobně.

Naproti tomu název Ricin bude Bakalovu týdeníku náramně slušet. Jak každý ruský agent ví, ricin je nebezpečný jed, a skutečně: redakce, které velí pan Tabery, do světa vypouští jedu požehnaně. Ricinem šmrncnutý olej je – jak rovněž každý ruský agent ví – účinné projímadlo, a opravdu: stačí namátkou zalistovat, a čtenáře hned napadne, že místy je to úplný průjem. Ten nedávný, s ricinem v kufru a ruským agentem na trio Novotný-Hřib-Kolář (NHKgroup), to už byla opravdu jen voda, žluč a žaludeční šťávy.

To ale není, můj milý deníčku, zdaleka všechno. Pan premiér, jsa informován BIS, nyní oznámil, že ricin v kufru diplomata je fake, který nějaký zlovolný Rus podstrčil našim čučkařům, aby se pomstil svému kolegovi. – Velmi dobře, ba výtečně! Na tuhle klíčovou informaci jsme čekali; ona je totiž kýženým pevným bodem ve vesmíru spekulací. Nyní, majíce vzor v Archimédovi, můžeme konečně pohnout Zemí. Zrekapitulujme:

  1. Zlý Rus podstrčí BISce smyšlenou informaci o příjezdu ruského asasína, jehož úkolem je odstranit trio NHKg, a to za pomoci ricinu, který si za tím účelem asasín přivezl v kufru

  2. BISka nelení a hned tuto závažnou zpravodajskou informaci vyslepičí Ondřeji Kundrovi z plošně vydávaného týdeníku, který financuje známý filantrop z OKD

  3. Ondřej Kundra rovněž nelení, a přičinlivě zastoupí pověstnou viklovskou vrbu, o níž Karel Havlíček Borovský tak půvabně píše v epické básni Král Lávra: „...a tajemství, pro něž lazebníci umírali jsou na šibenici, rozešlo se v lid.“ Řečeno jazykem soudobého práva: novinářskými cenami ověnčený redaktor Ondřej Kundra rozšířil poplašnou zprávu. Za pravdu je dvojí sazba – jednou pomník, jindy vazba; ale za poplašnou zprávu to je, myslím o dost jednodušší

  4. Následně se rozpoutá celonárodní debata o ricinu v diplomatickém zavazadle a zásluhách NHKg o stát, načež vystoupí premiér a oznámí, že žádný ricin nebyl, není, a nebude, a všechno je to fake, tedy dezinformace. 

To je prostě bingo: pan premiér de facto veřejně oznámil, že Respekt (nyní lépe – Ricin) je médium, které šíří dezinformace. Uznej, můj milý deníčku, že kdyby nic jiného, toto je absolutně skvěký výsledek!

Jdu si nalít portské.

Tak Respekt? Ani náhodou. Ani ve snu. Není hoden toho jména, ale iniciálu můžeme ponechat. A mimochodem: pan premiér si možná myslí, že ty a já, můj milý deníčku, máme oslí uši jako král Lávra; ale tvařme se pro tuto chvíli, že mu na slovo věříme. Nestal se tím premiérským prohlášením z Kundry mouřenín, který, když už posloužil, může jít? 

---ﬡ---

Pan premiér se se mnou nebaví – podrobněji o tom jindy – a dobře mu tak. To mi vysvětli, můj milý deníčku: proč mu jeho milec Mára nedoporučí nějakou prázdninovou školu tvůrčího lhaní? Vždyť přece když se dobře zalže, je to jako by člověk pravdu řekl – to premiér neví? 

Dobře lhát není jen tak. Dobře lhát, to je umění, reálpolitiky nejzazší meta. Andrej umí taktizovat, podvádět, kličkovat, vymlouvat se, dupáka na stole tančit mezi vejci umí a spoustu dalších dovedností ovládá – ale zalhat tak, aby mu člověk věřil, to věru neumí. On dokonce ani pravdu vyslovit tak, aby mu člověk věřil, neumí. 

Ale nečiňme definitivní rozhodnutí. Andrejova pohádka „Jak se Rusové na ambasádě hádali, div Koláře ricinem neotrávili“ bude jistě ještě několikrát převyprávěna, a jedna verze bude lepší než druhá. Třeba je v Ricinu otisknou jako seriál. Dejme se překvapit.

---ﬡ---

Když se člověk dopustí chyby, není hanbou chybu uznat a případně se omluvit. Tentokrát je řada na mně.

 

Drahý Scallope! Když vnímám tvé trápení, je mi tě upřímně líto. Taková podlost! Oni ti ucpali ústa, jen skulinku na jednoslabičné škytnutí ponechali! Kdyby se ti aspoň smáli, ale oni ani to ne! Čím sis to zasloužil?

Víš, celou tu dobu, co tě tady vídám, jsem tě považoval za úplného hlupáka. Teď vidím, jak jsem byl nespravedlivý.

Poté, co jsem v Ricinu četl toto:

https://gisat.blog.respekt.cz/ano-cssd-kscm-i-spd-daly-najevo-neochotu-diskutovat-o-vmesovani-ruska-do-ceskych-zalezitosti/ 

či dokonce toto:

https://lipa.blog.respekt.cz/proc-ho-stale-kryji/ 

nahlížím, že vedle autorů, kteří při psaní nepochybně pijí ricinový olej plnými doušky (a že tam takových je!), i se svým jednoslabičným škytáním vypadáš jako Einstein. Přijmi tedy, prosím, moji omluvu. Na důkaz, že to myslím upřímně, v předmětu věty, kterou začíná druhý odstavec za oslovením, škrtám slovo „úplný“.

---ﬡ---


 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (102 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

a mezi ploty. Kdyby odešli do Bohnic..

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Oba vyhoštění ruští diplomaté odletěli z Česka, potvrdil ministr Petříček
7. června 2020 21:43
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ruska-ambasada-diplomate-letiste-odl…

Průměrný počet slepic: 1.6 (7 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

ale naši čeští účastníci frašky (hňupi) by se vyjímali na festivalu Mezi ploty v Bohnicích. Koledují si Mezi oči. Musí se zdržovat jen Mezi svými a bát se vyjít Mezi lidi.

Průměrný počet slepic: 4.9 (36 hlasů)

a nevím, jak se vyrábějí petice. Ale nešlo by vypsat petici za vydání NHKg do Ruska? A kdyby Rusové slíbili, že je nevrátí zpět, snad by to vydání (e.g. odchycení a transport) mohlo být i na náklady ČR. Byla by to investice s návratností téměř okamžitou.

Průměrný počet slepic: 4.9 (37 hlasů)

to zní dobře! Pět slepic!

Průměrný počet slepic: 4.6 (12 hlasů)

nepřipadá vůbec v úvahu. Rusové by přílet NHKg mohli pochopit jako útok, navíc útok zbraněmi hromadného ničení.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Ty kontejnery s ricinem budou muset nějak protáhnout přes celnici ...

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

https://buysildenshop.com/ - viagra studies

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

http://buytadalafshop.com/ - legit cialis online

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

https://prednisonebuyon.com/ - buy prednisone online canada

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

<a href="https://osildenafilop.com ">will viagra keep me hard</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

tak jsem zadoufala, že na poprvé se zařadím jak první noční psavec, ale nepovedlo se:-) Ovšem ten Váš Deníček Alefe, to je fakt bomba. Ani číst jsem nemohla, jen jsem se pochechtávala. Myslím, že mi to vydrží ještě přes celou noc, máte mne na svědomí:-) Není to ta věčně žádaná analýza, ale je to vtipné, výstižné, a dokonale to ilustruje "spolupráci člověka s "právě se stalo":-) Marně hledám, co by se dalo ještě doplnit.... a už to mám : Všichni pamatujeme, že náš pan prezident Zeman jako první vyslovil podezření, že agent přivezl ricinový olej, za což se mu ti intelektuálně na výši vysmívali a ono Bingo! Všichni pověření politici a novináři už zřejmě vyzkoušeli jeho účinky a jo, je to ono - máme tu ricinovou politickou sra..ku (omluva). S klidným svědomím teď můžeme říct - máme prezidenta proroka :-) Přeji Vám hezkou noc a pište, moc se mi to líbí.

Průměrný počet slepic: 4.6 (31 hlas)
Trvalý odkaz

To se to v tisku dobře píše, když jsme v Česku. Vůbec se není třeba namáhat s přemýšlením. Vždy nás naši politici a novináři trumfnou. Někdy to skoro vypadá, že voliče podceňují a to pořád vyskakuje reklama, že má průměrný Čech IQ rovné 100.
Národ Švejků se nezapře, to je v pořádku, jen je divné, že takové legrácky někteří berou vážně. Těžko říci zda to dělají naschvál, nebo se ta reklama s IQ u nich šeredně mýlí.
Takové dva příběhy by ani Cimrman nevymyslel - jenže někdo je za velké peníze vymyslel. A my to zaplatíme jako páriové Evropy. Stále budeme na té úspěšné třetině příjmů Západu, kterou statečně udržujeme přes 30 let.
A O TO JDE!

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

ta reklama (neviděl jsem) vlastně tvrdí, že průměrný Čech má IQ jako průměrný Čech. Což vzhledem k názvu článku vejš (který jsem viděl a souhlasím!) je vlastně skutečně úspěch.

Zatím bez slepic

že se sh0tkovi článek nelíbí, já to beru. Mně se se taky všechno nelíbí, taky všechno nečtu. Doporučuju Hrebenára, to je na blog.Ricinu takový svého druhu scallop. Třeba se sh0tek jako čtenář najde tam.

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

Váš článek (glosu?) jsem četl a souhlasím se vším. Snad jen občas si zbytečně berete servítky, ale možná to já jsem příliš cholerik...

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Skvělý článek. Lépe snad současný matrix. ani nejde popsat.Ještě zbývá zřídit ministerstvo jediné pravdy, aby i nerozhodní jedinci věděli kam je třeba se ubírat..Ale máme přes ty různé Jandy k tomu zdárně našlápnuto.

Průměrný počet slepic: 5 (24 hlasů)
Trvalý odkaz

Ve spuštěné hře jde o více zájmů. A navzájem se překrývají.
Tím hlavním zájmem je vyřazení Rusů z výstavby nových jaderných bloků Dukovan a Temelína ve prospěch Westinghouse. Jde o miliardy, tak se nějaká ta akcička zpravodajských služeb hodí. Moc si ale nepomohli, protože Westinghouse není technicky zrovna na výši, špičkou jsou teď Korejci.
Dalším důvodem je zviditelnění Ondřeje Koláře a vyvolání sympatií a la listopad 1989 a mrtvý student Šmíd, co byl vlastně Zifčák, co si po fotce odkráčel. Iniciátorem bude nejspíše Pavel Kolář. Pro svého synka by udělal cokoliv a dlouhodobě jej připravuje na nejvyšší státní funkce. Má to jeden obrovský hák, nikoliv háček. Schopnosti Ondřeje Koláře nestačí ani na řízení Prahy 6, a to se montuje do mezinárodní politiky. Nezkušeně a hloupě. Toho nemohou ukazovat ani jako medvěda na pouti.
Cirkusový principál Pavel Novotný jen vytvořil další díl pokleslé šou, jakou je jeho život. Nejtrapnější vtip bývalého baviče TV Nova Petra Novotného, co neslezl z obrazovky, a tak se lidem znechutil, že si na něj s odporem vzpomínají ještě dnes. Rozhodl se tak vystupovat a Putin nemá věrnějšího spojence, než je Pavel Novotný. Normálně uvažující člověk se nemůže postavit do jedné řady s tímhle exotem. Zajímavé je, že ODS vyloučila Václava Klause ml za mnohem menší poklesky, zatímco Novotný prochází. Asi nejsou v ODS úplně normální.
Hřib satan se také odkopal a každý jeho další projev ukazuje, že škodí, kudy chodí. To si snad ani Pražáci nezasloužili. Houba je za trest. Pro Koláře i Hřiba platí v menší míře totéž co pro Novotného. Kdyby zmizeli, na jejich místa přijde někdo inteligentní. Vybrat jej mohou namátkou.
Z uvedeného vyplývá, že NHKg je pro ČR trestem dostatečným, jde o nejlepší Putinovy agenty (ač nedobrovolné) a Putinovým zájmem rozhodně nemůže být, aby zmizeli. Možná by jim ochranku zaplatil sám, ale místo toho to odnesou daňoví poplatníci.
Ovšem jsou zde i jiní hráči. Každá ruská rodina v 2. světové válce někoho ztratila. Každá, včetně rodin ruských mafiánů. Což jsou psychopati a někoho může napadnout, že by si vylepšil rating a goodwill (prostě získal uznání) v jeho kruzích, kdyby ty tři pražské šašky NHKg sejmul. Proto má ochrana těch tří smysl. Žádná státní služba NHKg ovšem zabíjet nebude, vyjma té spřátelené, kdyby jí to mělo přinést prospěch. Něco jako Skřípal a Novičok. Ovšem ani jedna by si nezvolila tak trapnou metodu jako předvedla BIS s agentem s ricinem. Neobjednal si toho ricinového agenta nakonec Zeman, aby ukázal, že Koudelka se na generála nehodí?
Nejjednodušším možným vysvětlením celé ricinové kauzy bude, že ji nejspíše vymyslel a spískal Pavel Kolář, aby ze svého syna Ondřeje Koláře udělal člověka, co jej zná celá republika. To se mu podařilo, ale ne tak, jak asi zamýšlel. Známe jej v triu NHKg jako hlupáka a šaška nevhodného pro cokoliv. Prospěch mu ricinová kauza přinesla jen u pražských voličů. Takže se Ondřej Kolář možná dostane v příštích volbách do poslaneckých lavic i s Pavlem Novotným jako komické duo. Ale to bude tak všechno, protože se ztrapní úplně a navždy. Nálepky získané z kauzy ricin se už nikdy nezbaví. Do té doby mohou stříhat armovací dráty 6 průměru zadnicí. A trvale se bát vycestovat, protože by Rusko mohlo požádat o jejich vydání. Už se podívají jen do zemí věrných přátel USA. Těch je dosud dostatek, ale na exotické dovolené se dostanou jen do zemí prověřených jako nepřátelé Ruska. To je jejich trest, už nikdy se svobodně neprojdou po noční Praze, aniž by se nerozhlíželi, zda někde v přítmí nečíhá nějaký agent bez ricinu, zato s pistolí s tlumičem. A kdoví, možná jednoho dne přijde? Určitě ne ale dnes nebo v dohledné době bez ohledu na jejich ochranku. Nejdříve kauzu Koněv a agent s ricinem zavane prach.

Průměrný počet slepic: 4.8 (33 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

já jen nevycházím z údivu, že někdo, kdo je na hlaveň padlý do takové míry, jakou předvádí NHKg, může zastávat veřejné a docela významné funkce.

Někde je chyba.

Průměrný počet slepic: 4.8 (29 hlasů)

předem mého přípisu konstatuji, že váš dnešní článek je bezmála vynikající !!!
:::::::::::::::

Nicméně "vVEŘEJNÁ a docela významná funkce" je i správcová VEŘEJNÝCH záchodků, odborně nazývaná hajzlbába.
Pokud se nedejpánbu na místě záchodových stařen octnou osoby s morálněvolními vlastnostmi NHKg, začne to v širokém okolí jejich pracovišť smrdět během několika dnů.

Z čehož je zřejmé, že se uvedené trio na posty hajzldědků naprosto nehodí.

Průměrný počet slepic: 4.8 (21 hlas)

předem mého přípisu konstatuji, že váš dnešní článek je bezmála vynikající !!!
:::::::::::::::

Nicméně "VEŘEJNÁ a docela významná funkce" je i správcová VEŘEJNÝCH záchodků, odborně nazývaná hajzlbába.
Pokud se nedejpánbu na místě záchodových stařen octnou osoby s vlastnostmi NHKg, začne to v širokém okolí jejich pracovišť smrdět během několika dnů.

Z čehož je zřejmé, že se uvedené trio na posty hajzldědků zdánlivě naprosto nehodí.
Pokud ovšem jejich zaměstnavatel naopak chce, aby Pražané měli co nejrychleji zcela otupený čich - pak není lepší volby!

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

dávám 5kur.

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsem holt horká hlava. Uznávám, že s těmi veřejnými funkcemi jsem to nedomyslel.

Ale Gerdovy myšlenky ve vstupu výše jsou velmi inspirativní. Třeba ten Kolář, jen si to představte:

Divadelní jeviště, nově nastudovaná česká klasika, Prodaná nevěstka, klíčová scéna. Na scéně shluk vesničanů, v jejich středu medvěd prá: "Li-li-lidičky, nene nebojte se, jjá nene nejsem mmmedvěd, jjá jsem ko-ko-..." Hlediště ztuhne napětím v očekávání posledního detailu: bude to ko-ko-kokot? Ne! Ko-ko-Kolář!
---
Trochu je mi líto slušných lidí, kteří nosí jména, jež jsou čas od času zostuzena blbci.

Průměrný počet slepic: 4.8 (25 hlasů)

Nevěsta je ta, co se vdává.
Nevěstka je ta, co v bordelu pronajímá svoji vagínu.

Ne, není to vtipné v kontextu dnešní doby.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

protože nemám smysl pro humor. V kontextu dnešní doby je položit nevěstě otázku, jestli mrdá - to by jistě bylo k popukání.
Jenže to není můj styl. - Na stráž!

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)