Pochopit elity

Autor
Štítky

Málokdy přetiskuji na Kydech články vyšlé někde jinde, ale dnes udělám výjimku.  Na Nové republice vyšel podle mě vynikající text Petra Hampla, který za sebe podepisuji od prvního do posledního písmenka a říkám že jsem s Hamplem na stejné vlně. 

A nyní Petr Hampl osobně: 

V Prolomení hradeb přirovnávám novou aristokracii k vrcholovým fotbalistům. Je to jenom přirovnání. A jako každé přirovnání, ukazuje, že obě ty společenské vrstvy mají něco společného. Ale jenom něco, v řadě jiných ohledů se naopak liší.

Fotbalisté sdílí podobný pohled na svět, často podobné účesy, jezdí podobnými auty, chodí do stejných restaurací a tráví dovolené na podobných místech. Dokonce i jejich manželky vypadají tak, že kdybyste je prohodili, většina lidí by si nevšimla změny (a kdo ví, jestli by si té změny všimli manželé). Myslí tedy podobně, mají téměř shodné zájmy, a když to na přijde, dokážou ty společné zájmy velmi efektivně hájit – třeba platy nebo přestupové podmínky.

Nicméně přesto jsou schopni hrát proti sobě navzájem s maximálním úsilím, tvrdostí a často i záludností. Stejně jako příslušníci finanční a mocenské elity. V těch všech vzájemných bojích ale platí jedno nepsané pravidlo. Můžeš provést v zásadě cokoliv příslušníkovi stejné společenské vrstvy, ale nesmíš ohrozit zájem společenské vrstvy jako celku. Fotbalista se může dopustit likvidačního zákroku, může simulovat nebo intrikovat proti ostatním. To se spraví nějakým trestem, případně přestupem do jiného klubu. Ale představte si, že by fotbalista založil vedl kampaň proti nesmyslně vysokým odměnám hráčů a že by tvrdě kritizoval okázalý nevkusný přepych, který je pro tyto lidi typický. Takového fotbalistu vyvrhne celé společenství. Nikdo s ním nebude chtít hrát, nikdo jej nebude chtít nasadit. Nakonec mu nezbude než z vrcholového sportu odejít.

Chaos nebo centrální řízení?

Jsou dvě možnosti, jak k takové společenské vrstvě přistupovat.

Za prvé. Můžeme ji brát jako skupinu, kde probíhá více méně spontánní dění, kde zuří ostrá vzájemná konkurence, ale kde také dokážou hájit společné zájmy proti ostatním. Třeba tak, jako se díval Marx na továrníky nebo Hampl na novou aristokracii (k tomu se ještě dostaneme).

Za druhé. Můžeme vyjít z předpokladu, že nic se neděje náhodou a vše je řízeno. Budeme tedy předpokládat, že existuje nějaké vedení, a to dává rozkazy ostatním fotbalistům. Výsledky zápasů jsou domluvené předem.

Pro každý z těch dvou pohledů existují určité argumenty. Občas prokazatelně dochází k tomu, že výsledky zápasů jsou domluvené, na druhou stranu jiné hry působí velmi autenticky. Třeba ani po téměř 50 letech se neobjevil žádný náznak toho, že by Panenkův dloubák, kterým v roce 1976 rozhodl mistrovství Evropy, byl domluvený. Že by německý brankář Sepp Maier dostal příkaz od nějaké mafie, aby nechal padnout gól.

Jak tedy postupovat? Kterému hledisku dát přednost? Nezapomínejme přitom na paralelu s vlastníky a vrcholovými manažery. Nehraje Barca proti Arzenálu, ale zápasí automobilky, farmaceutické firmy nebo třeba banky. Manažeři všech úrovní přestupují mezi týmy podobně jako hráči. A přestupují i vlastníci, protože prodat balík akcií a koupit jiný je čím dál snadnější. Máme vše analyzovat jako jeden centrálně řízený celek? Nebo spíš jako spontánní chaos, kde hráči mají určité společné zájmy, a kde se snažíme pochopit zákonitosti?

Kritériem by mělo být, který z pohledů dává lepší předpovědi. Dokáže předem uhádnout více výsledků ten, kdo sleduje jednotlivé hráče, detailně pozoruje jejich styl hry, všímá si formy a strategií jednotlivých trenérů? Nebo toho víc uhádne ten, kdo dění na hřišti ignoruje, ale sleduje obchodní operace mezi šíbry? Pomůže nám víc zpráva o zdravotním stavu Tomáše Součka nebo informace, kteří magnáti společně hráli minulý víkend golf? U fotbalu je to jednoznačné, navrch mají předpovědi těch, kdo sledují dění na hřišti. Ale u byznysu a politického vývoje?

Poněkud přecpaná slonovinová věž

Nová aristokracie se od vrcholových fotbalistů liší nejen vzděláním, schopnostmi a ambicemi, ale také tím, že se jedná o obrovskou skupinu. Pokud vyjdeme z rozdělení profesora Kellera na diskrétní elitu (vlastníci největších majetků) a pomocnou elitu (vrcholoví manažeři), docházíme k následující počtům.

Diskrétní elita zahrnuje půl procenta obyvatelstva, to znamená nějaké čtyři miliony lidí žijících převážně v Evropě a USA. V době soukromých letadel a elektronické komunikace pro ně není obtížné být v neustálém kontaktu. Tedy takové Finsko nebo Chorvatsko. Počet lidí dostatečný pro udržení vlastní národní kultury.

Pomocná elita čítá 3 – 5%, jedná se tedy o řádově 40milionovou skupinu, tedy takové Polsko.

Hranice mezi oběma skupinami je neostrá. Mnozí vrcholoví manažeři kupují akcie. Ostatně, ti úplně nejbohatší jsou zároveň také aktivními manažery. Mnoho příslušníků pomocné elity studuje na stejných elitních školách jako příslušníci diskrétní elity. Když dcera obyčejného ředitele vyroste do krásy, může pomýšlet na sňatek až do těch nejvyšších kruhů (stačí připomenout, jak se Melinda seznámila s Billem). Ale to nejdůležitější je, že všechny spojují základní hodnoty a přístup k životu. Někdo má tři soukromé tryskáče a jiný je rád, když si může dvakrát ročně půjčit podnikové letadlo. Někdo má palác a jiný jen vilu v luxusní čtvrti. Ale oba mají stejný náhled na Donalda Trumpa, migraci, xenofobii dělnických vrstev, výchovu dětí, počet pohlaví a globální klimatickou změnu. To je něco, co elity spojuje, a co je odděluje od pracujících lidí.

Když k nim přičteme ještě lidi, kteří majetkově k těmto elitám nepatří, ale kteří o vstup horlivě usilují, máme nějakých minimálně 100 milionů lidí. Tak obrovská je současná slonovinová věž.

Spiknutí nebo zákonitosti?

Stejně jako u vrcholových fotbalistů, se nám nabízí dvě možnosti. Můžeme na novou aristokracii pohlížet jako na přísně centralizovanou skupinu, s nedílnými velitelskými pravomocemi a utajenou komunikací. Vše se děje proto, že to někdo určil. Nic není náhodné a nic není dáno „jen“ přirozenými zákonitostmi. Nebo můžeme sledovat dění uvnitř té skupiny, analyzovat trendy a snažit se pochopit obecná pravidla.

Ukázka první možnosti. Existuje skupina, která usiluje o zrušení hotovosti. Tato skupina má nějaké centrum, přijímá rozhodnutí, rozdává úkoly a řídí své služebníky. Postupně naplňuje nějaký plán, včetně harmonogramu, že – například – do roku 2030 mají ze světa zmizet hotová eura, do roku 2040 hotové dolary atd. Nebo může stejným způsobem třeba likvidovat tradiční rodinu nebo plánovat a organizovat masovou migraci do Evropy.

Druhá možnost je taková, že z tlaků na zvyšování zisků vyplývá nutnost omezovat či rušit hotovost. Téměř všichni příslušníci nové aristokracie o tom vědí. Všichni s tím tak nějak počítají. Všichni ten trend podporují a snaží se jej využít.

Čtenář by na první pohled řekl, že rozdíl je bezvýznamný. Jenže on vede k opačným prognózám. Stačí připomenout spory z poslední doby a události, které jsou před námi.

 • Bude Donald Trump prezidentem další čtyři roky?

 • Skončí epidemie do konce roku 2020?

 • Povede masové očkování k radikálnímu snížení nákazy?

 • Bude mít zavedení mobilních sítí 5G dramatické negativní účinky za zdraví obyvatel?

 • Budou karanténní opatření pokračovat i po masovém očkování?

 • Dojdou rusko-americké vztahy až k otevřené válce?

Ve všech případech tomu bylo tak, že zastánci teorie centrálního řízení předpovídali opak toho, co nastal. Zpětně pak žonglují slovíčky, že to vlastně mysleli jinak, případně triumfují efektními frázemi typu „rozdíl mezi konspirací a skutečností jsou tři měsíce.“ Jenže slogany vhodné pro reklamní kampaně nevedou k hlubšímu pochopení reality.

Horší je ale je, že lidé podnikají přesně opačné kroky a podporují přesně opačné strategie. Je islám hrozbou? Probíhá střet civilizací? Pokud věříte, že vše je řízenou tajnou skupinou boháčů, potom vás pouštní bojovníci ani ideologie islámu příliš neohrožuje, protože ta skupina to drží pod kontrolou. Mám se nechat očkovat? Tradičně by člověk rozhodl tak, že srovná různé míry rizika. Jestli je ale svět řízen tajnou skupinou, pak ta skupina určitě zfalšovala veškeré statistiky.

Svět bez kladných hrdinů

Naše dnešní situace je poměrně nepříjemná v tom, že pohled zaměřený na zákonitosti (dříve se používal výraz „racionální“) začíná být postojem menšinovým. Mainstream je ovládán fantazijně-konspiračními teoriemi, podle kterých je společenské dění řízeno Vladimírem Putinem, druhou stranu zase sytí servery typu Aeronet a Protiproud (a řadou menších), jejichž komentátoři jsou si jisti naprostou neomylností a žádný rozpor s fakty je nemůže zviklat. Vlastně jen Nová republika (většinou), Časopis Argument a komentáře Institutu Václava Klause se drží standardního racionálního myšlení. A jednotliví autoři napříč publikacemi.

Nicméně, nenechme se odradit a pokusme se ukázat, jak by takový nekonspirační pohled vypadal. Co ukáže jiného?

Vezměme třeba farmaceutický průmysl. Odvětví ovládané globálními kolosy, jejichž manažeři řeší pouze svoje bonusy. Morálka nulová, smysl pro odpovědnost nulový. Jenže vedle toho existují také predátorské právnické firmy - většinou rovněž globální. O jakékoliv morálce nelze mluvit ani zde. Predátorští právníci žijí jen tím, na koho je možné podat žalobu a kolik se z něj dá vyrazit. A vedle toho existují reklamní agentury a agentury public relations. V zásadě totéž. O televizních stanicích a dalších velkých médiích se ani nemusíme šířit.

Manažeři všech těch organizací jsou příslušníky nové aristokracie. Všichni mají podobné povahové rysy. Všichni sdílejí stejné pohrdání nižšími třídami. Ale to neznamená, že mezi nimi neprobíhají vzájemné zápasy.

To se třeba stane, že predátorská právnická firma napadne korporaci s tím, že nějaký lék má skutečně nebo domněle skrývané vedlejší účinky. Ve hře jsou miliardy. Soupeři se do sebe pustí naprosto nemilosrdně. Každá ze stran najme nějakou firmu na ovlivňování veřejného mínění. I mezi nimi probíhá zápas. Ten může mít různé výsledky:

 1. Buď se k nám dostane historka o tom, že zlá korporace svými léky zabíjí lidi a ušlechtilí právníci zjednávají spravedlnost. Čteme dojemné popisy údajných obětí jedovatého preparátu.

 2. Nebo se k nám dostane historka o tom, že ušlechtilí vědci z korporace zachraňují životy a zlí právníci jim to kazí. Čteme stejně dojemné popisy údajných obětí toho, že se lék k lidem nedostal včas.

Pro nás jakožto běžné čtenáře je důležité si uvědomovat dva aspekty.

Za prvé. Obraz reality, který se nám nabízí, je výsledkem manipulace. Na místě je zdrženlivost. Kdo si chce udělat skutečný názor, nechť jde do odborných publikací a pokusí se prokousat klinickými studiemi. Ani pak nebude mít plnou jistotu, ale určitý vhled snad ano.

Za druhé. Obě strany sporu chodí do stejných restaurací a stejných klubů. Možná si tykají a možná jezdí na dovolené do stejných destinací. Mají stejný vkus a stejné politické názory. Občas dokonce sdílí byt a lože. Nebo se aspoň potkávají na stejných večírcích. Podobně jako vrcholoví fotbalisté z konkurenčních klubů. Mezi oběma stranami samozřejmě také probíhají přestupy. Právník, který drtí korporaci, v ní možná bude příští rok komerčním ředitelem.

Prohnilí proti prohnilým

Stejně členitý obraz nám nabídne pohled na covidovou epidemii (nebo falešnou covidovou epidemii, chcete-li).

Omezení pohybu neuvěřitelně zvýšilo zisky přepravních firem, zásilkových obchodů a dalších podniků na ně navázaných. Stejně tak vyrostla on-line zábava a další obory. Je tedy v jejich zájmu vše co nejvíc prodlužovat.

Jenže na zábavní průmysl, cestovní ruch a další obory dopadla stejná opatření zničujícím způsobem. To se týká i třeba výrobců letadel a tisíců jejich dodavatelů. Firma Boeing ohlásila nejhorší výsledky za posledních 50 let a musela zastavit řadu rozvojových projektů. Airbus je na tom podobně.

Máme tedy dvě skupiny příslušníků nové aristokracie, jejichž zájmy míří opačným směrem.

Podobně můžeme sledovat zápas tabákového průmyslu proti průmyslu zdravého životního stylu nebo zápas tradiční energetiky proti firmám vydělávajícím na boji proti (domnělé či skutečné) globální klimatické změně.

Kromě toho zuří nelítostný konkurenční boj mezi firmami působícími ve stejném odvětví, a stejně nelítostný konkurenční boj uvnitř firem. Obecně platí, že ti, kdo něco vyrábějí, jsou slabší než ti, kdo prodávají, domlouvají a komunikují, ale nemusí tomu tak být vždy.

Totéž platí i ve farmacii. Jsou skupiny, které vydělávají na očkování, a tudíž ho prosazují. Ale jsou skupiny, kterým očkování kazí byznys, protože pak prodají méně léků, medicínských přístrojů a pomůcek. A další skupiny, které prodávají vitamíny, a tudíž zase prosazují prevenci. Velmi často se jedná o divize stejných korporací. Výrobci očkování zase soupeří mezi sebou. Všimli jste si, kolik je v tisku článků o vedlejších účincích vakcíny? A všimli jste si, že téměř výhradně varují před těmi, kdo kazí cenu? Očkování u Johnsona vyjde na desetinu toho než u Pfizeru. Je to náhoda? A je náhoda, že úřady zasahují téměř výhradně proti levným vakcínám? Odpověď zní, že můžeme mít různá podezření, ale spolehlivou odpověď se nedozvíme.

Ale vedle toho je tu jasný trend. Ti nejbohatší dále bohatnou. Majetky této vrstvy rostou o desítky procent ročně. Rostly před covidem, rostly během covidu a budou růst po něm. Ne proto, že by tito lidé byli pracovitější, užitečnější nebo kreativnější než ostatní. Bohatnou proto, že podmínky jsou nastaveny tak, aby bohatství přecházelo od obyčejných lidí k nim. Je lhostejné, zda se tomu říká zdanění, emisní povolenky nebo podnikové zisky. Pořád se jedná o převod těch stejných peněz z kapes soustružníků do kapes vrcholových manažerů.

Pod nohama slonů

Otevírá se před námi obraz světa, který je mnohem složitější než centrální řízení, ať už davoskou, bilderbergskou či jinou skupinou. A také chmurnější, protože v něm nevystupují žádní kladní hrdinové.

Ti dole si ale mohou všimnout toho, že občas je výsledek takového zápasu výhodný i pro ně. Je dobré toho využívat, ale také vědět, že je to dočasné. Právě o to by měly být vedeny diskuze. Měly by být vedeny racionálně. Výkřiky typu „myslíte snad, že to s námi korporace myslí dobře?“ by neměly být brány jako argument. Samozřejmě, že nemyslí. Ale nevyplývá z toho, že ta nebo ona strategie je lepší nebo horší. Stejná korporace mi ze stejné chamtivosti prodává vitamíny i očkování. Rozhodnutí je moje.

Můžeme si ale být jisti, že ať bude výsledek jakýkoliv, nová aristokracie jako celek na tom neprodělá. Buď vydělají na vakcíně nebo na lécích a vitamínech. Buď na cigaretách nebo na jejich zákazu. Buď na karanténních opatřeních nebo na jejich zrušení. Buď na lechtivých fotkách nebo na genderové cenzuře. Nesmí to být ale proti zájmům nové aristokracie jako vrstvy. Proto je nepřístupné vydělávat na ochraně hranic, zastavování migrace, podpoře místního podnikání nebo třeba ochraně hranic.

Co by je doopravdy poškodilo, by bylo vrácení aktivit na národní úroveň. Třeba obnovení národního výzkumu a vývoje očkovacích látek. Místní vědci by samozřejmě dál četli zahraniční časopisy, přispívali do nich, jezdili na mezinárodní konference, a možná by si občas sáhli na zahraniční grant. Ale know-how by zůstalo u nás, pod národní kontrolou. Výsledek takového výzkumu by byl důvěryhodnější než dosud, i kdyby Piráti posílali udavačské dopisy do Bruselu třeba každý den.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (141 hlas)

Komentáře

Trvalý odkaz

22/6/2021 v 7:32 ČR Plus ve zprávách informuje o začátku 2.světové války.
Je to krátký mp3 soubor (29sec.235KB)
http://leteckaposta.cz/948238536

Průměrný počet slepic: 3.8 (15 hlasů)

In reply to by Ghis (neověřeno)

Trvalý odkaz

http://buyzithromaxinf.com/ - can i buy azithromycin over the counter at walmart

Zatím bez slepic

In reply to by Jan Řádek (neověřeno)

Trvalý odkaz

nikdo ho asi nečet a přitom mnoho říká v odpověď na celej úvodník. Úvodník považuju za dlouhatánskou snůšku
směsice pseudoúvah a pseudologik sesmolenejch na základě pseudoargumentů, absolutně pomíjejících ty nejzákladnější
důležitý fakta. Závěry, který z Hamplova úvodníku vyplývaj (a který jsou Vidlákovi tak blízký) podle toho taky
vypadaj.

K odkazu chci jen pro doplnění ilustrace podotknout, že BlackRock např. vlastní počítačový program, kterej
zaznamenává, vyhodnocuje a "doporučuje" finanční operace. A protože ho v současnosti používaj téměř výhradně
všechny větší investiční společnosti, nejen že jim BlackRock vidí "do kuchyně" (předávání dat je se souhlasem).
Kdo má jen trochu ánung o tom, jak třebas fungujou dnešní pohyby financí na burzách, ten má jasno.

A ještě jeden jen malej střípek do skládačky ..... naši Národní banku nespravujou až tak naši chlapci bankovničníci,
ale s aktivy nakládá dle vyjádření našeho guvernéra BlackRock.

Průměrný počet slepic: 3.3 (15 hlasů)

In reply to by Jan Řádek (neověřeno)

Trvalý odkaz

ve U.S. Státech dnes Vanguard a BlackRock skupují domy ve velkém, platí 20% nad požadovanou cenu domu takže si obyčejný kupující ani neškrtne, ve velkých městech už mají skoupené celé čtvrti

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pro ty nahoře můžeme akorát makat a z toho co nám dají tak vše utratit, nebo ještě lépe si na to půjčit. Proti bilionovému reklamnímu průmyslu nemá běžný konzument šanci.

https://archetypal.cz/2013/your-lifestyle-has-already-been-designed/

Průměrný počet slepic: 3.8 (8 hlasů)

Jo, jo. Zvláště, když nebudete o věcech přemýšlet, na všechno jen mrknete a už víte a místo toho se spokojíte se slogany mimo mísu, jako předevčírem.

Průměrný počet slepic: 2.4 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

S procenty to moc neumí. Buď půl procenta obyvatel planety a 40 miliónů nebo půl promile a 4 milióny. Jinak bych to taky podepsal.

Průměrný počet slepic: 3.6 (10 hlasů)

Ono mu to nejde ani v těch odhadech počtů, párkrát už projelo, kolik je vlastně konečných vlastníků firem a pak se ukázalo , že pár bank, na jejich sečtení stačily prsty obou ruk, a těm pak stačí dávat příkazy na trendy a najednou máme ze 4 milionů stovky lidí...

Ale jo, se základní logikou lze souhlasit, jenom některé předpoklady jsou mimo realitu.

Průměrný počet slepic: 3.8 (15 hlasů)
Trvalý odkaz

Velmi zajímavá úvaha, ale nebere v úvahu, že se svět vyvíjí a jde neustále dál. Protože se týká lidí, řídí se přírodními a společenskými zákony. I ty nejvyšší elity mu podléhají stejně jako nějaký narkoman. Na setkáních při golfu nebo v posteli se dají domluvit taktické zásahy. Trochu delší procesy jsou pak výsledkem většího či menšího konsensu. Na víc ani elity nedosáhnou. Snad nějací osvícení myslitelé, třeba zrovna Karel Marx.
Běh světa je tak složitý, že nemůže být přímo řízen, to je vyloučeno ze samé podstaty života. Vítězí ti, kteří pochopí smysl vývoje a podřídí se mu. Jak svět bohatne, tak se na vrcholu ztrácí moc peněz. Je jich tolik, že jsou jen náplní pro mocenské procesy. V lidské přirozenosti jsou tvrdé limity. Patří k nim, že každý musí zemřít, že nelze sníst a vypít více než tělo snese. Že počet milenců/milenek není nekonečný. Že se dá zdraví koupit jen částečně. Že není rozdíl mezi užíváním majetku 10 miliard či 500 miliard.
Je nutné se těmito procesy zabývat a uvažovat o nich. I to je znakem toho, že se máme nevídaně dobře, tady u nás dole. Máme čas a prostředky, které neměli naši předkové. Stačí se podívat na luxus ve kterém žijí dnešní vyšší střední třídy s tím, jak žili nejbohatší v baroku. Konec konců i já mám v paneláku neskutečný luxus, který by ohromil mé prapradědy. Plyn, elektřina (obojí neznali), teplá voda, splachovací záchod, počítač, televize, filmy na stahování, fotografie, telefon, dostatek jídla a pití, lednička, vysavač a další krámy. Žádná robota, cestování, volný čas.
Do úvah musíme vzít i to, že ani ta nejvyšší elita není homogenní, je mezi nimi mnoho parazitů, kteří ji rozkládají a kteří se časem propadají a jsou nahrazování novými. A do úvah vezměme, že se posledních 30 let vynořil zcela nový svět, tisíciletá Čína si odpočinula a vrací se. A její elity - sice patrně v mnohém podobné - jsou zcela jiné, vycházejí z jiné filosofie a mají zcela jinou historickou zkušenost.
Svět je pestrý a jede dál. Je pravděpodobné, že se ukáže, že míchání ras je nemožné, že je možné jen soužití. Že je blízká budoucnost v regionech, které spolu budou obchodovat a chránit si vlastní identitu. Je toho moc, ale výsledek se nikdy nedovíme. Tak to chodí a proto je to správné.

Průměrný počet slepic: 4.4 (37 hlasů)

Luxus není to, že máte doma plyn, ale že knížepán měl služebnictvo, co mu zatopilo. Že neměl fotoaparát, ale mohl se nechat vymalovat.

Karel Marx je osvícený myslitel jen pro ty, co nerozumí ani ekonomice ani psychologii.

Jako máte vzdělání?

Průměrný počet slepic: 1.9 (35 hlasů)

Jaké...

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

Nečekám, že mi odpovíte (podobně jako s integrály), ale v čem se Marx v Kapitálu mýlí?
Abych předešel dotazu na vzdělání tak mám 8 tříd základní školy, maturitu na strojní průmyslovce, státnice na VŠ stojní a výuční list elektrikáře v tomto pořadí.

Průměrný počet slepic: 5 (24 hlasů)

chcete diskutovat s Cmoudem.
A krome toho jste zcela nevhodny kus, bo jste technicky vzdelany fachidiot, ktery uziva vlastni mozek a dokonce si dovoluje otravovat s logickym myslenim.
Zavolam na vas, jako na svou pesici, kdyz zere hovna cizich ratliku.
Fuj je to.

Průměrný počet slepic: 4.3 (26 hlasů)

Jste člověk, který mi dokazoval, že nám v sedmdesátkách nechodil komunista kopat do dveří.
Jste človek, který mi dokazovat, že za komunistů nemohli udělat z dělnice učitelku lusknutím prstů.¨
Jste člověk, kterej nechápe, že když dva lidi vyhoděj z jejich místa, tak je to trápí oba stejně, ať je to zasloužilý soudruh, kterýho jen před lety dosadili do funkce nebo ať je to někdo, kdo si tu funkci a firmu sám vytvořil vlastním snažením.

Když tohle někde zopakuju, tak si lidi klepou na čelo, protože oni věděj, že jste tam nemohl být a tak víte hovno a u tého třetího, že je to úplně stejnej zážitek.

Proto vás neberu vážně a můžete se stavět třeba na hlavu.

To jen tady máte partičku komunistů a jejich dětí, co lapaj po každé větě, která jim dokazuje, že nejsou takový svině, jak se všude veřejně říká. Proto se choděj. Všude jinde se na ně kašle. Mohou být jen meyi sebou.

Jinak jste člověk, který se vyměnil poznání za peníze. To pro rychlý na svou dobu relativně velký peníze jste se vykašlal na studia. Jste jak mladá holka, co se vykašle na studia, protože jako striptérka vydělá víc nebo jako dealer drog z pařížského předměstí, který také vydělává víc, než by vydělal prací. Pak už se jim nechce se učit, protože odměna jsou věci, co nejsou hned vidět.
Ona pak zapláče, když krása pomine a on, když po něm začne jít současně policie a hoši z nepřátelskýho gangu.

Průměrný počet slepic: 1.7 (37 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

jak dlouho ještě o komunistech budete mlýt hovna? 35 let, 40 let, 50 let?

Už ani nebudu psát, že to museli být kofři ti komouši, když to jejich učení s vámi mlátí jako puberta s pátnáctiletým výrostkem.

Průměrný počet slepic: 4.8 (41 hlas)

U těchto "lidí" je to zákonité, až do konce svého života a svoji "víru" přenesou i na své děti, mají-li je. A ony pokračují v "práci" svých otců ... za jakého koliv režimu. "" na cokoliv, jakýkoliv komunista sáhl, ždy to bylo špatně ..."" tož asi tak. Luďkové.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

patří mezi největší komunistobijce. Vzpomínají na režim, který zažili jejich otcové či dědové, zjednodušeným pohledem. Vše, co dělali komunisté, je špatné, tedy to, co tu je už třicet let po listopadu, musí být zákonitě dobré (ale oni v tom nežijí, nakukují do vlasti jen po netu a vše současné si tak idealizují).

Průměrný počet slepic: 4.9 (11 hlasů)

Neříkám, že VŠE, ale NĚCO.

Neříkám, že to co přišlo poté bylo lepší, je to podobná sračka.

Komunisti stejně štěkají. Protože nejsou schopnu uznat chybu ani v nejmenším.

Targus vědoucí, co se dělo u nás na chodbě, je typickej příklad.

Zatím bez slepic

Milý Laco.

Komunisté tu už 33 let nevládnou.

Přesto tu vy, Targus a další pořád dokola melete, jak bylo za komunistů lépe.

Myslím, že děláme přesně to samé.

Jen vás sere, že na ten komunismus vypomínám jinak než vy.

Už proboha začněte mluvit k tématu a ne furt jen hledat kličky jak malé děcko.

Průměrný počet slepic: 1 (7 hlasů)

zde verejne ostouzel, vynechavejte muj nick ve svych vyblitcich a ja udelam totez.
Prelozeno do jaztyka ceskeho,
na vase hovna nemam cas ani naladu.
Nazdar bazar.

Průměrný počet slepic: 3.8 (24 hlasů)

Prostě přiznejte, že o tom, co se dělo v baráku, kde jste nikdy nebyl, víte totální hovno.

Jako víte hovno, kdo učil na vesnici, kde jste nikdy nebyl.

Nic víc milý Targusi.

Průměrný počet slepic: 1 (5 hlasů)

Co jsi vyjmenoval se dělo i za první republiky, CaK a deje se i dnes, tak prosím, včem je to jiné, kromě toho, že to bylo přímo na tobě, že by byli horší/lepší jako v jiných dobách?
Zatím, jediný co jsi mi dokázal, že ti někdo něco provedl, ty si se stím nesmířil, aplikuješ "to komunista", i když v reálu "propstě zmrd" a hlavně to udělal tobě, kdžy to udělali za první republiky někomu jinýmu, to je prostě osud, ale jinak dobro samo...

Průměrný počet slepic: 4.8 (22 hlasů)

Když to byl komunista, tak můžu říct, že to byl komunista.

Ne, nebyl to jen zmrd. Bez vlády jedné strany by si to nikdy nemohl dovolit.

Já nikdy neříkal, že za první republiky je to prostě osud. Jestli to byl zločin, tak měl bejt potrestanej. Na skutečným viníkovi.

Já si myslím, že všechny zločiny mají být potrestány. Na vinících. Ne na lidech, kteří s tím nemají nic společného.

Furt mi musíte podstrkovat něco, co jsem neřekl.

Průměrný počet slepic: 1 (5 hlasů)

"To jen tady máte partičku komunistů a jejich dětí, co lapaj po každé větě, která jim dokazuje, že nejsou takový svině, jak se všude veřejně říká. Proto se choděj. Všude jinde se na ně kašle. Mohou být jen meyi sebou."
Tak proč sem chodíte. Logický by byl opak, ač-li už Vás nikdo nechce poslouchat a tak se chodíte vyprázdnit sem.

Průměrný počet slepic: 4.8 (10 hlasů)

Přeci vážně nevěříte tomu, že Targus někde z Ostravska ví, co se dělo v našem baráku.

Přeci nejste takovej blázen.

Hádám se já s váma, co se dělo ve vašem baráku? Dokazuju já vám, jak se k vám chovali vaši sousedi?

Jste někde na vesnici nebo ve městě, kde jsem nikdy nebyl. I kdybyste řekla něco, co se mi nezdá, tak o tom nemůžu debatovat.

Když Holub prohlásil, že není právník, no tak to prohlásil. Tak jsem to uznal. Jak bych se s ním mohl hádat?

Vážně si myslíte, že je Targus nějaká kouzelná bytost s nadpřirozenejma schopnostma?

Nemůže to vědět prostě nijak.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Takže přes velkou masu informací z technického oboru nemáte ani ekonomické, ani psychologické vzdělání.

Celá ekonomika totiž stojí na fungování ve vlastním zájmu, za jakéhokoliv systému, protože organismus který vydává úsilí a nic tím nezískává nakonec uhyne hlady. To je biologie, s tím nikdo nehne. - Takže Marxovy fantasie, že budeme všichni uvědoměle pracovat s tím nemůžou hnout. Jsou od základů mimo mísu.

Jakmile neodměňujete úsilí, subjekt se přestává snažit. - Lidově známo jako: "Ani kuře zadarmo nehrabe."

Marx úplně zapomněl, že třídy jsou věc poměrná a ne absolutní a když uděláte šlechtičnu z domovnice, tak se začne chovat jako šlechtična - a jste tam, kde jste byl na začátku, jen z ní může být ještě horší šlechtična, než ta původní.

Praktickou ukázkou tohoto fenoménu je Sametová revoluce, kdy nejuvědomělejší z nejuvědomělejších sami od sebe zradili systém, jelikož už nechtěli být správci majetku (alespoň nominálně v zájmu celku), ale jeho vlastníky. Vcelku logický fenomén. Regentům se po vládnutí za nezletilé také nechce vracet moc.

To ovšem Marxe při jeho fantazírování ani nenapadlo a vůbec nepřemýšlel, jak tomu předejít a zabránit. - Nemyslím si, že by to šlo, ale mohl tomu alespoň věnovat kapitolku. Bohužel pro něj, je to fenomén, který se projevuje až po generacích, takže by Marx musel být extra pozorný a předvídavý, aby na to přišel. - Nebyl.

Je to jasné, kde je problém.

Když máte strojnické vzdělání, tak byste díky cviku mohl být schopen v hlavě modelovat fungování strojů a přenášení sil ze součástky na součástku. - Věřte, že v ekonomice a psychologii to funguje podobně. Věci do sebe zapadají, jedna určuje druhou a jakmile začnete vrtat na jedné straně do soukolí, tak vám soukolí na druhé straně začne dělat nečekané věci.

Marx prostě nevěděl, o čem píše.

Průměrný počet slepic: 2.4 (29 hlasů)

Se svým medicínskopsychologickým vzděláním (VŠ) se připojuji k Josefce - nemám totiž rád vulgarizaci - a i s nejvzdělanějším- dle jeho vlastního úsudku - cloumá jev zvaný projekce a lom přes vlastní osobnost.

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

In reply to by brtnikv brlohu (neověřeno)

Trvalý odkaz

mit rozum a namisto zaobirani se prastenym kydacim prispevatelem byste treba mohl venovat pozornost okrasnym kvetinam, pripadne sukulentum, anebo chovu uzitecneho hmyzu. Hmyzem myslim vcely, nikoli blechy a stenice.
Lide se zalibami tohoto druhu na mne pusobi velmi vyrovnanym dojmem a jsou mi sympaticti.

Průměrný počet slepic: 3.9 (14 hlasů)

Cmoude, cituju "To ovšem Marxe při jeho fantazírování ani nenapadlo a vůbec nepřemýšlel, jak tomu předejít a zabránit. -"

Cmoude je to odpoved Josefce,na dotaz v čem nemá pravdu. Muzes vysvetlit, jak se nekdo muze mylit protoze nekdo neco nenapsal? Nechám si to vysvětlit, jak neměl pravdu v něčem co nenapsal :D

Pokud mi to vysvětlíš, tak se ti omluvím, že jsem o tobě pochyboval, ale když ne, budu brát, že dokazovat někomu, že lže v něčem co nikdy neřekl, tak budu brát že jsi zase slyšel slovo "komunismus" zatmělo se a začal jsi psát doslova hovadiny co nedávají smysl...

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Moc vám nerozumím.

Marx se mýlil. Jeho teorie nejsou pravdivé. Každý, kdo se jich dovolává jako absolutně pravdivých, se zákonite musí mýlit.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

že se Marx ve spoustě věcí mýlil přeci dokázali a doložili už jeho žáci

Zatím bez slepic

Se mýil např. ve svém pojetí rovnosti. Tím zcela odboural přirozenou lidskou vlastnost, soutěživost, a současně přirozený vjem spravedlnosti (bez práce nejsou koláče, za hodně práce víc koláčů).
Já nevím, jestli Čmoud napsal něco, co šlo pochopit, že se Marx mýlil v něčem, co nenapsal - Čmoud napsal jen to, že Marx o plno věcech nepřemýšlel, nebo špatně (viz ta lidem přirozená soutěživost a vjem spravedlnosti, a další), a proto byl celková výsledek mylný. A to je prostě pravda.

Zatím bez slepic

... obávám se že to bude vždy "pavěda" (i když je odměňovaná "cenou" od Nobela), zákon zachování hmoty zde nikdy neplatil !! Vždy to jsou jen "dohodnuté vztahy" a od 70 let se podílejí na "pohřbu" systémů i těch západních, demokratických (tam se to projevovalo zvláště na úbytku střední třídy ...). Model, který by dlouhodobě fungoval, zatím nikde nebyl nastolen.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

Jak víte?

Už jste viděl jen jednu jedinou buňku nebo jakýkoliv jiný organismus, který by dlouhodobě vydával více energie než získává a přežil to?

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

nespechal. Ze zkusenosti mych predku v Gorolistanu a informaci o zivote v USA bych to videl spis na paralelni zivot. Proste lide ziji vedle sebe, kdyz je to nutne, obcas zajde jeden k druhemu na navstevu, nic vic. A to za predpokladu, ze se shodnou na dodrzovani zakladnich norem, jako je placeni dani, respekt k silovým slozkam statu, blablabla...

Průměrný počet slepic: 4.3 (18 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.