Pokračování v pokecu o službě v ČSLA v „osmdesátkách“

Autor

Do slovanských kasáren v Plzni jsem přijel odpoledne a na ubikaci mne čekalo jedno překvapení za druhým.  Z pohledu mladého vojáka jsem se zděsil, že budu i další půlrok služebně nejmladším, protože tato jednotka se doplňovala téměř výhradně přivelením půlročáků z jiných útvarů.

Dále byl poněkud problém s mou vycepovaností ze školy. První dva dny jsem nemohl pochopit, že si vojáci prvního ročníku dovolí usednout či dokonce lehnout na postel před večerkou. A jelikož mne nikdo nebuzeroval s úklidem rajónů mimo dobu k tomu určenou, prostál jsem předpisově oblečen a obut všechen volný čas u své postele. Rovněž jsem nechápal, že se po kasárnách vojáci nepřemísťují pouze v pochodovém tvaru pořadovým krokem, případně poklusem. Také jsem nerozuměl, skutečnosti, že nikdo po nikom neustále neřve. 

Naopak v jídelně se na mne chodili dívat i vojáci z jiných útvarů jako na exotické zvíře, neboť nedokázali pochopit, že za pět až sedm minut po odfasování stravy stojím v pozoru před jídelnou a čekám na ostatní, přičemž dojídám zbytky odebrané stravy. Železná košile půlročního drilu totiž velela zastrčit maso a suchou část přílohy do kapes, mokrou část přílohy ve dvou minutách zbagrovat a nakonec vypít, pokud možno bleskově, polévku z misky. Trvalo mi týden, než jsem se odvážil sníst „v klidu“ celý oběd u stolu.

Další šok utrpěli moji spolubydlící třetí den po mém příjezdu. Byla sobota – parkohospodářský den, neboli úklid všeho a všude. Dostal jsem za úkol uklidit naši světnici, kde se kromě pěti patrových lůžek a desíti skříněk vešla už jenom kamna.

Ve třináct hodin přišli spolubydlící vojáci z autoparku a divili se, že ještě nemám převlečených všech deset postelí a spacáků, protože před dveřmi našeho pokoje chyběla kupa špinavého ložního prádla. Po vstupu do místnosti se podivili podruhé, neboť jsem od čtvrt na devět stihl vydrátkovat, natřít hydrovoskem a na závěr napastovat parketovou podlahu, jakož i dvakrát vybílit stěny a strop, nemluvě o umytém okně. A kupa špinavého povlečení už byla pochopitelně dávno odevzdána ve výstrojním skladu. Služebně nejstarší svobodník si mne posadil na postel a klidně mi vysvětlil, abych už nikdy nic takového nedělal, neb Plzeň není Hlohovec. Rovněž mi zkontroloval skříňku a vyplísnil mne za perfektní uložení oblečení, kteréžto bylo složeno a vyztuženo papundekly a dřevěnými lištami do tzv. komínků.

 Nicméně ani drezúra z Pé eŠky mne neochránila před dalšími životními facičkami. Týden po příjezdu už jsem dostal podmínečně týden basy za to, že jsem jel po kasárnách autem bez velitele vozu. Četař absolvent, který měl onoho velitele dělat, zavelel, abych auto přivezl z autoparku před ubikaci sám a v polovině trasy už na mne čekal soudruh podpraporčík z Tankové a automobilní inspekce. Tehdy jsem začal tušit, že zde panují poněkud jiné pořádky, než by oficiálně měly. 

Taktika nižších důstojníků přidělených k velitelské rotě štábu divize, byla jednoduchá. Čím více vojáků s podmínečným trestem vězení, tím menší pravděpodobnost, že by si někdo dovolil jakkoli porušovat Zákl. ř. 1-4, což bylo označení vojenského řádu, kterým se řídil náš život. Postačila jedna výtka (například za ustrojenost, špinavé boty nebo špatný úklid) a vojcl šel do báně. Následně po odpykání několikadenního trestu byl nucen páchat „hrdinské činy“, aby tyto odsezené dny nemusel nadsluhovat a trest vězení mu byl vymazán, což se stávalo až v den vydání rozkazu k odchodu do civilu.

Zda byl takový postup vojáků z povolání pro chod jednotky přínosem, to si nedovolím posuzovat. Je ovšem skutečností, že vojáci nemohli nastoupit trest, pokud byli vedeni ve stavu nemocných, tudíž jejich dalším logickým krokem bylo sebepoškozování, aby po třicet dnů od vydání rozkazu k nástupu do posádkové věznice nebyli schopni nastoupit. Proto byly celkem běžné úrazy popálením, opařením, poleptáním, pohmožděniny, zlomeniny, řezné rány a podobné události, a to vždy v den předcházející nástupu do věznice. 

O přístupu vojáků k plnění výcvikových úkolů v této atmosféře strachu si pak zřejmě každý dokáže udělat úsudek bez dalších rozvleklých popisů.

Dále je pak nutno zmínit, že potlačením tzv. mazáctví výše popsaným způsobem došlo ke snížení respektu služebně mladších vojáků vůči starším, potažmo k poddůstojníkům a dozorčím vůbec, což mělo rovněž neblahé důsledky.

Extrémní případ - když jsem jako voják druhého ročníku vykonával službu dozorčího autoparku v zimě, bylo nutné povolat pohotovostní družstvo k odklizení sněhu. Vzdálil jsem se tedy na rotu a vyslal družstvo určené denním rozkazem velitele roty k odklízení sněhu. Když jsem se za dvě hodiny vrátil, abych vystřídal svého pomocníka, zjistil jsem, že se takřka všichni služebně mladší vojáci opili a namísto odklízení sněhu se věnují trénování smyků s pohotovostním vozidlem P-V3S, zatímco starší vojáci se odebrali do tepla rotního baráku. Nechal jsem dva nejméně opilé vojáky spolu s pomocníkem shrnovat sníh a ostatní jsem poslal na ubikaci. Tam jsem zvolil namísto předpisového informování operačního důstojníka mazácké řešení. Zalil jsem cca 60 metrů dlouhou chodbu vodou a rozlil na ni pětilitrovou pikslu jaru s tím, že po vykartáčování a vytření provedu kontrolu čistoty bílým prostěradlem. Po půlhodině mi volal do autoparku dozorčí roty, že vojáci vodu pouze vytlačili do umývárny, dlažbu nevydrhli a pokračují v konzumaci alkoholu na pokoji. Když jsem se vrátil na barák, došlo při kontrole pokojů k napadení mé osoby i dozorčího roty opilými vojáky, z nichž jeden na mne zaútočil sekyrou. Následně došlo k hromadné rvačce s vyvrácenými postelemi a skříňkami, s rozbitým oknem a vyraženými dveřmi. 

Ráno v šest se mi přišli zástupci opilců omluvit do autoparku se žádostí, abych tento incident neuvedl v ranním hlášení. To jsem jim slíbil, nicméně naše vztahy už byly narušeny a do konce mé vojenské služby se nenormalizovaly.     

Co se týká šikany od služebně starších vojáků, v podstatě se omezovala na občasný záskok na čištění rajónů a obstarání chleba a čaje z kuchyně, což nebyl problém, protože každý den šel z naší jednotky někdo do služby v kuchyni. Potíže nastaly, když si někteří prominentní mazáci, kteří nespadali do honičky za podmíněným trestem, začali vynucovat krádeže masa. Za krádež tohoto druhu byl týden vězení a nikdo z mladých vojáků neměl odvahu říct, že k tomu byl nucen. Já jsem na služby do kuchyně nechodil, nicméně jednou se stalo, že tři vojáci se vrátili z vycházky a požadovali ode mne, abych jim udělal jídlo s tím, že to nebudou obligátní hnusné topinky smažené na pokrmovém tuku zn. Sana. Jelikož byli dosti agresivní, převlékl jsem se z pyžama do služebního stejnokroje vz. 63 a odešel jsem z baráku, abych vybudil zdání, že jdu shánět někam jídlo. Poté jsem přes plot vlezl do autoparku a na noc jsem si ustlal v přiděleném autě. Jelikož v něm byl i peřový spacák důstojníka, který se mnou jezdil při vyhlášeném poplachu, nebyl problém se dobře vyspat. Mazáci mne pochopitelně po dvou hodinách začali hledat. Když jsem nebyl na rotě ani ráno, nastala krize a šikanující trojice se pohádala s dozorčím roty a porvala mezi sebou. Přišel jsem až po snídani na ranní na rozvod do zaměstnání a tvářil se, že je vše v pořádku. Na dotaz jednoho z mazáků, kde jsem strávil noc, jsem reagoval slovy, že jsem celou dobu přemýšlel, kterému veliteli je mám naprášit. Tím skončily mazácké pokusy o můj výcvik na obstarávání stravy. 

Jelikož jsem nehodlal ani umývat jiná auta, než to svoje, ani chodit přes plot s várnicí pro pivo do nejbližší hospody, stal jsem se cílem fyzického napadení a několika pokusů o šikanu „podle vojenských řádů“ ze strany poddůstojníků. Situace vyvrcholila rvačkou na rozcvičce s velícím mazákem – četařem a nedobrovolnou společnou koupelí s mazákem - svobodníkem v cvičném ženijním příkopu, resp. několika drobnými potyčkami s vojáky druhého ročníku. Po zjištění, že se nebojím jít i do opakovaného fyzického střetu, šikanovací elán mazáků zvolna vyšuměl. Někteří z nich naopak ocenili, že jsem jim dobrovolně pomáhal v rámci denního zaměstnání s opravami a údržbou aut, i když jsem nemusel.

Postupem doby se situace na rotě pozvolna zostřovala. Důstojníci vydali rozkaz zamykání šatních skříněk a prováděli v nich kontroly tím způsobem, že z nich vyhazovali šatstvo a hledali jídlo, které následně zabavovali, při čemž vyhrožovali posádkovou věznicí. Situace vygradovala, když jsem po příjezdu z tzv. opušťáku rozšířil šeptandu, že jsem přivezl balík s domácími klobásami a do své skřínky jsem nainstaloval tuhé výkaly, kterými si následně potřísnil velitel roty ruku při hledání těchto uzenin.

Dále je nutno zmínit existenci vojáků, kteří absolvovali při vysoké škole dvouletý vojenský kurz, jež nahrazoval poddůstojnickou školu a rok klasické prezenční služby. Tito „absové“, neboli „špagáti“ měli v budově roty svůj pokoj a byli drženi od mužstva poněkud stranou. U nás se dělili na polopaka, neboli skoro normální lidi, se kterými se dalo jakýmsi způsobem komunikovat, a na vypatlance. Vypatlanci byli dva, velmi záhy byli povýšeni na podporučíky a byli velmi nebezpeční, protože neustále donášeli, neboli bonzovali. Vyvrcholením jejich činnosti bylo, když vpustili oknem ve svém pokoji délesloužícího vojáka - rotmistra na barák v době, kdy jsme sledovali program německé televize „Formel eins“, což byla jakási hitparáda pop-music. „Soudruh z povolání“ našel před telkou pochopitelně celou rotu, až na všechny špagáty, kteří se jindy chodili dívat taky, a na pomocníka dozorčího roty, který hlídal u okénka v hajzlu, jestli se neblíží nějaký důstojník ke dveřím našeho baráku, aby včas vyhlásil poplach.

Je nutno dodat, že televize byla plombována, aby nebylo možno ladit zahraniční kanály, nicméně jeden voják, v civilu televizní opravář, telku přizpůsobil na připojení externího kanálového voliče, za což mu soudruzi následně vyhrožovali prokurátorem.

Po této zdařilé akci byli vojáci z povolání již zcela bez zábran a opravdu si dělali, co je napadlo. Vyvrcholení nastalo, když se jeden svobodník nechal zfackovat nadporučíkem při kontrole skřínky, v níž byl nepovoleně držen proviant, čemuž předcházela nehoda v autoparku, kdy tentýž důstojník značně poničil motorku, na jejíž řízení neměl oprávnění, jakož ani nebyl podepsán příkaz k jízdě s tímto vozidlem. 

Když se nám podařilo naprášit fackovací storku na štábu divize, vypuklo vyšetřování důstojníků a odvetné hromadné zavírání vojáků ZPS do posádkového vězení. Špagáti dostali povolení se zamykat na pokoji, protože dostali dvakrát deku a několikrát jim byl vytopen pokoj. Následně ještě dostali pár facek, když požadovali, aby jim mladí vojáci odstranili z pokoje vodu a uhelný prach. Dále kontroly zjistily, že ze zaplombovaných přívěsů v autoparku se záhadně ztratil takřka veškerý zásobní materiál, určený k potřebám při poplachových výjezdech, zejména pak masové konzervy. Bylo zjištěno velké manko v zásobách benzínu i nafty. 

Když nastal den odchodu do civilu, bylo mi řečeno, že budu nadsluhovat i všechny dny strávené v posádkové věznici. Důvod byl prozaický, soudruzi „zapomněli“ poslat někoho na řidičský kurz, takže na autobus neměl nikdo řidičák. Na to jsem písemně zažádal o předvedení k náčelníkovi štábu a revizi všech dokladů, protože jsem byl ze všech trestů propuštěn předčasně, což znamenalo jejich zahlazení, resp. nezapsání do ZOT (záznam odměn a trestů). Tyto záznamy se neshodovaly s denními rozkazy a mým ZOT. Z toho důvodu se velitel roty vzdálil na nemocenskou. Oficiálním důvodem bylo zranění ruky a hlavy, kterýžto utrpěl při návratu z odvozu vojáků propuštěných do civilu. Jako velitel vozu seděl v autobuse na předním sedadle, a když se na chvíli pustil madla, zrovna jsem náhodou musel zatočit volantem a šlápnout na brzdu, takže soudruh spadl po hlavě na schody. Stane se. Když jsem dojel k baráku, opatrně jsem překročil soudruha na schodech a šel se zneschopnit, načež jsem zavolal na Tankovou a automobilovou inspekci, že autobus bude pravděpodobně odvážet do autoparku nějaká osoba bez platného řidičského oprávnění.  

Soudruzi velitelé šuměli.     

Následně nás nadsluhující chtěli soudruzi zapojit do zácviku příchozích půlročáků z jiných útvarů, nicméně když kdokoli, včetně důstojníků, otevřel dveře místnosti, v níž jsme byli ubytování (byla to učebna), byl okamžitě zasypán sprškou kanad. Rovněž k ostatním důstojníkům z jiných jednotek jsme se chovali poněkud agresívně, takže velitelství bylo zahrnuto stížnostmi na naše chování. Jakmile důstojníci zjistili, že na prvním nácviku poplachu s nově příchozími vojáky nevyjelo ani jedno auto z důvodu záhadně vybitých akumulátorů, přišli nám vyhrožovat prokurátorem. Na to se všichni nadsluhovači odešli nechat zneschopnit k lékaři.

Když jsem se po pěti kalendářních dnech nedočkal raportu u náčelníka štábu, zavolal jsem mu telefonem, kdy dojde k mému předvedení. On o ničem nevěděl a po několika dotazech stanovil naše setkání na následující den. Odpoledne ovšem vyšel v denním rozkaze rozkaz zastupujícího velitele čety k našemu propuštění do civilu. Následujícího rána jsem si před seřazenými důstojníky odchrchlal, odplivnul a opustil v civilním oděvu trolejbusem Slovany. Loučení to bylo smutné, protože většina kamarádů už byla doma. A zůstala neuvěřitelná pachuť, která přetrvává dodnes.  

_______________________________________

K několika tvrzením z předešlé diskuze. 

V 80. letech žila ČSLA  z jakési podstaty. Na nic nebyly peníze, omezoval se výcvik jízdy a střelby, jakož i jiných bojových činností napříč útvary a zbraněmi. Z toho důvodu vznikala časová okna, kdy bylo nutno vojákům zadávat náhradní a často nesmyslná zaměstnání. Vojáci z povolání měli ze všeho nejvíce dbát na eliminaci úrazů a úmrtí vojáků ZS z důvodu velmi špatné pověsti ČSLA v obecném povědomí civilistů. I přesto došlo během mé služby k několika těžkým zraněním a úmrtím, mimo jiné i v důsledku zanedbání bezpečnostních předpisů, týkajících se kontroly zbraní a munice, a v neposlední řadě i dopravních nehod. Nemá smysl je zde vypisovat a rozebírat příčiny. 

Otázkou zůstává, jestli neměla být daleko dříve provedena redukce stavu vojska prostým zkrácením základní služby minimálně u některých zbraní, když na pořádný výcvik nebyly peníze a vlastně ani kádrové obsazení potřebných velitelských pozic.

Co se týká výhrad k vojákům maďarské národnosti, je nutné při posuzování vzít v úvahu naprostou nekompatibilitu maďarštiny s oficiálními jazyky ČSSR s dovětkem pro neznalé, že vzdělávání těchto vojáků probíhalo v maďarštině a slovenštinu měli ve škole pouze jako doplňkový předmět. Navíc skladba obyvatelstva na Slovensku byla taková, že v mnohých městech a vesnicích nebyli nuceni obyvatelé slovenštinu vůbec používat. Z toho pak plynuly značné problémy při komunikaci mezi vojáky, zejména v emočně vypjatých okamžicích. Taktéž z toho vyplývala silná soudržnost těchto vojáků vůči ostatním neformálním skupinám v kolektivech. 

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.2 (61 hlas)

Komentáře

Trvalý odkaz

Vojna neni kojna.

Průměrný počet slepic: 2 (7 hlasů)

Napada mne jeden spolecny jmenovatel vsech prihod: nekompetentni velitelsky sbor a k obrane vlasti neochotni vojaci.
Zadny div, ze dnesni mladez voli Piraty a s minulosti a predstavami svych predku o zivote nechce mit lautr nic spolecneho. My Cesko nedame, radsi ho prodame.

Průměrný počet slepic: 4.5 (18 hlasů)

osmdesátek se soudruzi důstojníci z povolání hodnotili nikoli podle bezproblémového plynutí služby, nýbrž podle počtu "případů", které odhalili a vyřešili. Tedy aspoň mi to tvrdil velitel roty, když jsem se jej zaobaleně zeptal, proč je takový čurák.

Průměrný počet slepic: 2.7 (11 hlasů)

Neschopni velitele vybirali jeste neschopnejsi nasledniky, aby je neohrozili ve funkci.
A zacala nezrizena rozkradacka a to nejen v armade.
Neboli system se rozkladal zevnitr, az se za par let rozlozil uplne. Informace o konci melo jen par vykuku-dustojniku na stabu, obvykle tech nejmene napadnych, kterym slo uz jen o penize a vojna, tedy jejich prace, je naprosto nezajimala.

Průměrný počet slepic: 3.7 (7 hlasů)

Myslím, že uvedené problémy měly daleko hlubší, společenské kořeny. V západních, demokratických armádách byly a dodnes jsou mezi kategoriemi vojáků téměř kastovní rozdíly, což odpovídalo a zčásti dodnes odpovídá rozvrstvení společnosti, a je to všeobecně akceptováno.
Za socialismu jsme si byli všichni rovni a předpokládala se uvědomělost vojáků. Dost možná to vycházelo ze sovětské doktríny, která se opírala o válečné zkušenosti, kdy opravdu bojovali o své bytí. V důsledcích to vedlo k tomu, že dosáhnout trvalé kázně bylo těžké. Prakticky neexistoval rozdíl mezi mužstvem a poddůstojníky, ale právě poddůstojníci zde mají zásadní význam. Jsou (byli) na rozdíl od důstojníků s vojáky neustále.
V oněch západních demokratických armádách to funguje jinak, stylem něco za něco. Budeš dělat co chceme a dostaneš co máš slíbeno, nebo nazdar. Paní Petra psala, že její manžel má jako bývalý voják zdravotní pojištění hrazené (doživotně) armádou. To je v USA zásadní výhoda. Kdyby ale voják něco nežádoucího vyvedl, třeba odporoval nadřízenému (vraždit obyvatele okupované země ovšem může), mohl by být tzv. propuštěn beze cti, čti bez nároků.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

sloužil jsem v polovině let šedesátých rok jako absolvent u odborného útvaru a něčemu takovému jsme se vyhnuli. Mužstvo pochopitelně muselo být inteligentní a celkem se s nimi dalo jednat. Ovšem rotě velel vzácný člověk, kapitán od tankistů, který se zranil a musel k nebojovému útvaru. Rád na něho vzpomínám, mnoho jsem se od něho pro jednání s lidmi naučil. Výborné bylo, že odchodem do civilu zmizely všechny hříchy. A že byly.

Průměrný počet slepic: 4.4 (19 hlasů)
Trvalý odkaz

tom, že ze sebe dělám Ramba, dodávám k textu nahoře celkové skóre za dva roky:

Dvanáct stehů na xichtě, dva ulomené zuby, tři zlomené prsty, lehce popálená noha, vyvrtnutý kotník. Na strupy jsem si nevedl evidenci.

Průměrný počet slepic: 3.3 (16 hlasů)

pouhá násada od smetáku a k ní přivázaní sklenice plná karbidu.
Vám taky kape, přivažte se k násadě a běžte zastavovat. Určitě se vám uleví.

Průměrný počet slepic: 3.6 (17 hlasů)

nic ve zlém vojine,ale možna vám bude v dnešni době ten zips na mordě dobře platný ,když nam ostatnim zalepi hubu a vy jediný nás budete moci zasobovat dávno nepotřebnými,domnivám se sračkami.
Napište vojine co témi články chtěl básnik vlastně řici?
A máte vůbec soudruhu vojine poněti v jaké době vlastně dnes žijeme,když jste na té vojně jak se na to divám já ,dodnes zůstal a vzpominate na ni dobře a se slzou v oku o čemž svědči i neuvětelné podrobnosti a vzpominky z tamnich kasaren!
A co strejda Putin,date mu ten papir nebo kapky?

Průměrný počet slepic: 2.3 (37 hlasů)

doporučuji přečíst si úvod prvního dílu tohoto pokecu několikrát za sebou.
Soudruh Laco to musel dát třikrát, než se mu rozbřesklo.

Průměrný počet slepic: 4.1 (24 hlasů)

Vite aspon cosi k věci, no stači i sděleni.zda znáte ,kdo je to Putin naš car jako aktuálni stav a na př.kde maš vojine teď nasi Army?Slez z té lampy vidim tě maš mezi ušima žalud!

Priznej se zločinče ,napiš jak jsi sloužil socialismu a jak ti za to komunisti nekradli dvě t4etiny platů,ale vypláceli plné mzdy a ne ,že ne ANO a mnoho dalšich podrobnosti,které tu radi přivitáme misto těch sraček!
Co ty NATO?

Průměrný počet slepic: 2 (25 hlasů)

Nečtěte co Targus píše, to jistě zvládnete. Jsou to příběhy ze života, dost podobné jiným a lze se proto úspěšně domnívat, že se udály. Nemluvě o tom, že Targus umí psát zajímavě.
Svět se netočí podle anna, obzvlášť, když je poněkud náročné rozluštit o čem ta anna píše.

Průměrný počet slepic: 4.5 (36 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak nějak....

Průměrný počet slepic: 4.3 (31 hlas)

I kdyz jsem na vojne nebyl (uspesne jsme studoval, dlouho, a pak jsem se vojne pobytem v zahranicni vyhnul, ale to uz byl sociku konec), tak jsem si Targusuv pribech se zajmem precetl. Vetsina toho pusobi neuveritelne, hlavne dnesnima ocima, ale velmi se to shoduje s vypravenim mych kamaradu, kteri na vojnu museli, a pri kazde dovolence me nabadali, abych udelal uplne cokoli na svete, abych tam nemusel.
Takze to jedine s cim bych nesouhlasil, je ze vojna udelala z kluku chlapy.
A kdo to cist nechce tak, prece nemusi. Muze si treba precist na seznamu, jak 2 tankery na ceste s americkym LNG zlevnuji plyn v Evrope, kdyz ten zly Rus zavrel kohoutky.

Průměrný počet slepic: 4.4 (25 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

pak to vypadá,źe on sám je nepřičetný a nic neumi!je to 0.Ano se stižnostmi,že mi nerozumite se obracejte na GŘ TV,on vám to přeci nevysvětluje ,zcela záměrnê a proto tu je jen vykradená republiku a vam,jak to vypadá,že jste penzista, kradou dvě třetiny penze.

Budete li mé komandovat co mám čist a co ne ,nikdy se nedozvite jak to ti kapitalisti dělaji a budou dále dělat a zaroven budete brzy stejně zabit C19 jak o tom mechanizmu C19 probleskuje stale vice informaci,no a vy zabejčeně chcete čist dále nedůležité sračky a fňukat pak brzy ,ze musite dávat žadost,aby se vám mohlo rozsvitit,jinak. . ..
Opět se mi tu objevuje v textu vzkaz od vnitraků,že vám nic prozradit nesmim a to ve formě,že oni vědi kdo jsem ovšem nic vám to nepomuůže,stejne nechapete a dále cháwpat nebudete ,kde hraje muzika!

Průměrný počet slepic: 2.2 (30 hlasů)

In reply to by VlastimilČech (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jistě jste si museli všimnout,že zmizely polit.subjekty ,které se prý v minulosti "staraly" o social tj ČSSd a KSČM.Byly na hlavu poraženy novou doktrinou majitelů velkých peněz,což tyto subjejty doposud jak jste jistě všichni už zjistili , nevi.

Zeptáte li se členů těchto stran,které kdysi vedly prý dělniky a rolniky, na dnes už poprvé známé metody řizeni občanů v zobecnělých prostředcich řizeni mas nic netušiciho doslova i celého lidstva dozvite se,že ty kreatury vbec nic nevi.!
Hezký reprezentant KSČM pan soudruh doktor Skala vám to i přizná,ve své TV,že je se svým marxismem v koncich a naprosto nechápe co je to neomarxismus.
Proto se taky tady mezi námi nehodlá zřejme asi nikdy objevit nedokáže, aby vysvětlil,proč jeho strana už se nehodlá vlastni silou vzpamatovat a jeji ideologie tzv socialismu byla vycinkána za souhlasného řvani davů.
Isolace této politické formace a jeji totlni porážka hrozila od roku 2019 vice a vice .
Na to aktivisté z AA teamu SV upozornovali jeho "precedu" a všechny jeho náměstky přimo OSOBNĚ a dávali konkrétni navrhy na nápravu!.

Bylo to marné,strana lumiků se řitia dále do propasti zapomněni a to dodnes s urputnosti jednzávitnika to i realizovala a už na nic nereaguje a reagovat asi nebude!
SPD jsme jasně řekli,že bez posileni jejich nedostatečného programu budou dělat v Parlamentu jen páté kolo u vozu nebot bez voličů budou majtelům" lepši "ideologie jen pro smich a mohou si nasadit k tomu i oslovskou čepici.Nic to nepomohlo a opět jejich "verchuška" udělala zaměrne pravý opak a nechtěla žádné dalši voliče,aby dosáhla v parlamentu většinu.

NO TAK NEZBYLO NIC NEŽ ZALOŽiT KSH tj Křesťansko Socialni Hodnoty KSH,které buď založi nový trend a budou čekat az to většina pochopi,anebo budou taky zabity.je to dynamický proces.
Pani ema tady dala video s tim čertem Putinem,diky za to,jen se podivejte jak obratně tam zapojil do obnovy státu ten miglanc dokonce i cirkev.
Pokud si tuto přiležitost naše cirkev dá ujit zbudou jen HUSITI,kteři jikdy poraženi nebyli a jak to vypadá budou si muset dát roušku nikoli pes hubu,ale přes oko!

Miru zdar,nebo taky ne válečnici alternativy NO NI?

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

Příliš mnoho slov o ho-ně, pardon ... zase nový "skřet/elf" od Kartouze ?! Ach to politické školení mužstva ...

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)

In reply to by VlastimilČech (neověřeno)

Trvalý odkaz

PNZ což v prvni chvili znamenalo Program narodnich Zajmů,ale da se to přeložit i jinak

PNZ postuláty Narodni Zachrany nebo
PNz Program Narodni Změny nebo

PNZ Piráti nevzdělanci zabijeji své voliče
pomoci jejich GR TV zaplaceneho z našich koncesionářských poplatků
a tahaji za sebou přitom fialovou okurku a ne,e ne ANO.atd.atd fantazii meze bude klást odpor jedině cenzura a to ve formě digitálniho koncentrku, kde bude AUSWEIS, zda vas opichali,aby jste ztratili svou přirozenou imunitu navždy a co 3 mesice se pak museli dát opichat do konce života ,což později zadarmo nebude!

Volte jedině hodnoty KSH jinak je po vás !
Hrozné obludy,satanisti a čerti topi zdarma při drahé energii pod kotly jejich pekla a pan Belzebub se těši jak se budete vařit v kotli pekelném jak źabky kvákalky Q;Q;Q !

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

In reply to by VlastimilČech (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak to vidite,jedna otázkaK-H a uz ANNU kdoi maznul nu coz, to -e dalo cekat.Mate pry -i na to i vichni zvyknout.

Dozvedet -e neco opravdoveho bude pro Zvidlaky a-i brzy problem.!Zku-ime ji dodat jiny pocitac,pokud ten jeji nepujde opravit.....

Zatím bez slepic

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

kolečko na myši....

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jednou zde byl Targus nazván "trablmejkrem" ve vztahu k zaměstnavateli i okolí a teď i v ČSLA :-) zřejmě je to jeho životní poslání, které jej naplňuje ... (jsem ale přesvědčen, že např. v případě ostrého konfliktu, kdy jde "o kejhák" by musel být člověk jakého popisujete ve svých poutavých článcích o vojně zřejmě eliminován - aby nezpůsobil ostatním větší katastrofu ...).

Zatím bez slepic

Když jste tak blbý(á), že nerozeznáváte vojenské hodnosti, rozlámejte klávesnici a běžte na nádraží vytírat hajzly. Tedy pokud si tam budou moci dovolit dvounožce s tak nízkým IQ.

Průměrný počet slepic: 3.7 (14 hlasů)

Ohlupujete tu nas zkušené válečniky alternativy poté,když jste byl vyškolen na prvni prioritě zla dalšimi prioritami ze 6,kterré deklaruji,že si vámi popisované sračky budeme muset opakovat sám?

Vysvětlujte to radeji gangu 5 v čcele s ideologii kretenismu a okurkismu z mama hotelů,které se vydaly do světa za koryty,aby po ceste zničily nami oblibene EU,to které vede lejno.Putin vi ,že ve fuhkci ministra války zpusobila ta kreatura statečcným vojákům bundeswehru ješt vice škod než maršal Žukov wehrmactu o tom napište můHamiky,hamiky ham!j drahý knedličku!

Průměrný počet slepic: 2.5 (4 hlasů)

...vzdělancem a zdělancem je zásadní rozdíl. Vrchol vývojového řetězce je podělanec, co nechápe ani vlastní strachy....
Většinou dvě tváře: Anna Husita a KRTEČEK, patrně "plíženci".

Průměrný počet slepic: 4.5 (11 hlasů)

In reply to by robertík 007 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pišete,že jsme jen dva což znamená,že jsme vlastně v ČR jen my dva geniálni a ostatni jsou podle vás knedlici,kteři se daji vodit za nos už dlouhyých 32 let a nic proti tomu nedovedou udělat?

Poslouchejte Robertku,proč jim neporadite sam včas jak z té stále vice zhoršujici se mizerie ven?Zda se mi,že to nevite ,no tak Robertku přestante se dohadovat o puncošce a napiste tu jméno aspon jednoho kosa v republice,KDO TO VI!
Rozuměl jste tomuto psanému textu?

Tak se stanete geniálni i vy pestanete praskat závisti a mužete si podat přihlašku do AA teamu SV,ovšsem to by jste musel s něčim konkretnim přijit a nesmolit mě vaši bohyni!
Klidně vám prasknu facku,a natáhnu vám ucho jak kralikovi,aby jste se vzpamatoval.
Nedivim se inteligenci,e se tu objevit nechce,dyť by takový houfec nesolidárnich robertků mohl způsobit i jejich ohlupeni!
Diskuse pak uváznou jako už léta na nevzdělancich,které produkuje system na prvni prioritě zla ovldáni davu.
Znate vy trottle Robertku ty priority,tak je tu aspon napište , nebo jste dutý jak prázdny meloun a jenom provokujete ,co??

Průměrný počet slepic: 2.1 (16 hlasů)

kteři mi manipuluji klbostnici a diktuji co mám psát.No minule vymysleli misto SWISARMY slovo SCEISSARMY,jestli vite co to v překladu znamená!
Tudiž mě vyčitky o mém stylu a chybách vyváději do přimo skwělého pocitu štěsti,že přeci existuji lidovi komentátoři,kteři si mých proklatě krásných kazani všimnou a daji najevo v odezvě svè nedostatečné vzděláwni na prvni prioritě ze 6 jimiž jsou řieni a nevi o tom !
Nedej bože,aby nékoho tady napadlo dát ty priority 6 kusů tady do placu,to by mohl byt proklatě silný tabák a maleur,čti malér!
No ni?

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Se nikdy nevyjadruje k tematu vecne, ale jen emocne utoci a rozestvava

Podle toho je pozname a doporucujeme k preskoceni nebo smazani

Průměrný počet slepic: 4.8 (9 hlasů)

Tak uvidime,ze je tu "pry" -nad majitel webu pan Prox ten podpindo- dofa,,ze ho krokodil kapitalu,ze ho -ezere jako po-leniho.

Po mem komentu tady -e neco uvolnilo a uvidime co bude dal ,zda jednoho dne zacne fungovat ta -OLIDARITA nebo budou cekat o-ttatni vidlaci na to co je ceka a nemine,nebo co nebo jak?!

Zatím bez slepic

A vytunelovali pismeno,aby jste vypadal jako invalida.Ti prý maji byt při C19 jako prvni tzv "triadou"zabijeni.Co je to nevim pořadně,ale prý,když nebude dostatek mist v nemocnici museji lekaři rozhodovat koho nechat na živu a koho ne,jako ve válce.

Z blokace se mi podařilo dostat,no ale při zám3rné neexistenci SOLIDARITY nemaji jednotlivci adnou chaci a budou tak jako ja upalováni jako ve středověku.
pak se ostatni budou divit,že přijde řada i na ně!Ten virus má zmutovat na OMIKRON pry s mirnějšim průběhem,ale co se stane když i ten zmutuje do dalši a mo6ná i neřešitelné formy.
V Nemecku má tu triadu ešit nějaky prý zakon ,no potěs panbůh nad tim zákonem,ten naposledy byl za strejdy fujera.
Mam tu i članek kdo vyrobil ten C19 a jak s nejstarsiho časopisu v3dy na světe se jmény 6 instituci a 9 vedců,ale domorodci jsou taa ohlupeni GŘ TV ,který bere miliony za zatajovni informaci a ohlupovawni bezmocnýach oveček,e by tyto ovecky mohly uyšlapat podobně jako ped 32 lety ty,kteři by ještě tehdy tu lavinu lži mohli zastavit,ale byli by k zešileni přivedenym daavem uapáni.

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Na tu dobu špatně. Všichni dnes už páni v letech na ní vzpomínají s humorem a jsou rádi, že tam byli.
Manžel často vzpomíná na Nitru a pak byl v opravnách vojenských vozidel a říkal, že oproti prvnímu ročníku nic nedělal.
No a můj bratr, kterého matka rozmazlovala, má dost těžký život, všichni mu škodí, nikdo ho nemá rád. Bohužel dnes je takových mamánků špatně matkami vychovanými více než dost.

Moji bratranci na Slovensku se do ní po revoluci vrátili jako profíci, ti akorát nevzpomínají rádi na Jugoslávii v 90.letech. Jeden bratranec se dokonce léčil na psychiatrii, lépe řečeno bral léky aby na ty hrůzy tam zapomněl.
Druhý byl psychicky odolnější a dotáhl to na velitele, hodnost neznám. Účastnil ještě před 3 lety mise (krásný to název na vojenské dobrodružství) v Iráku. V Afghánistánu byl 2x a kromě Jugoslávie byl i v Eritreji.
Třetí se držel základní hodnosti a odešel před šesti lety do civilu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Libes blbonische maschinen, ohne grund wir sind uber roboter. Naturlich, das ist ausgezeichnet.
https://youtu.be/Mkd7LbQnfIQ

Blboňům se ale prozatím musej povídat bezduché pohádky aby jim nepraskla makovička, ale už i na tom se určitě v nějakým prognosťáku pracuje. Ale než si necháte namontovat vypínač, kerej ušetří élektrickej proud, je potřeba všechno rozjebat, zbláznit se při tem a eště tím nakazit celej svět. Chce to jen přidat více demosgráce a odborníků. Muheeeee

Průměrný počet slepic: 3.3 (14 hlasů)

No, my jsme z té vojny zvyklí, že nejde proud, není uhlí jen pařezy ... A vy ???

Průměrný počet slepic: 3.8 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Zpráva z tisku:

"A jakmile přirozená imunita bude vypnutá a zničená, lidé se stanou závislými na nekonečných dávkách boosterů, které poskytnou náhražkovou imunitu, na pár měsíců, pomocí rezistorů umístěných do plicních buněk. Tohle je celé tajemství projektu Codvid-19. Všichni, kdo se na tom podílí, budou jednoho dne stát před lidovými tribunály. Jenom to nebude hned. Toto obrovské spiknutí proti lidu a národům je dosud největší genocidou, kterou lidstvo poznalo a zažilo."

Omlouvám se Targusovi za off topic. Některé zásadní články by neměly být přehlédnuty.

https://aeronet.cz/news/rychla-smrt-zastupce-sefredaktora-asijske-redak…

Průměrný počet slepic: 3.6 (19 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.