Uniklý koláč

Autor
Štítky

Krátký koronavirový úvodník

Nejsem si vůbec jistý, zda reprodukční číslo opravdu klesá. A pokud ano, jen minimálně. Master vám v článku vysvětlí proč. Já k tomu jen dodám, dle vlastní (a nejen vlastní) zkušenosti, že hygiena je týden až čtrnáct dní za realitou. Navíc si už minimálně týden myslím, že počty nových diagnostikovaných případů už nekorelují s celkovými čísly. Jsme na hraně kapacity. A vzhledem k tomu, jak je nastaven systém testování, vlastně už n není možné, aby teď pozitivních případů bylo o moc víc. 

Například ten můj kluk ze školky. Mají tam nakaženou učitelku a tak poslali na testy devadesát dětí. Některé z nich to určitě mají, ale většina to mít nebude. Hned máme celou řadu negativních testů. Podle mě je reálné ve třiceti tisících testech denně najít tak maximálně patnáct tisíc pozitivních. Zvolna těch pozitivních bude přibývat, jak virus prostupuje populací, ale už nám to nic neříká o velikosti nárůstu. Na Masterových grafech můžete vidět pomalé "zarovnávání" denních i týdenních výkyvů. To neukazuje slábnutí epidemie, ale ukazuje to slábnutí systému. 

Master teď shání data o nově hospitalizovaných. Tím to chceme nahradit. Stávající data hospitalizací nám ukazují počet lidí v nemocnicích. Ale každý den jsou také lidi propouštěni, jiní jsou odsunuti, jsou odkládány jiné zákroky a výkony. Tím je to zkreslené.  Čísla o počtu nově diagnostikovaných už několik dní nerostou exponenciálně. Ale zdráháme se tvrdit, že jsme na vrcholu. Spíš se to už nestíhá sledovat. 

Hospitalizovaní jsou cca deset dní za nakaženými. Až se začne lámat jejich nárůst, jsme z nejhoršího venku. Na nově diagnostikovaných už nic nepoznáme. 

A ještě jedna špatná zpráva... Master přidal i graf s úmrtími. Je hnusně exponenciální. 

A teď už Master: 

Ve středu se na novinkách objevil zajímavý článek ohledně nákaz. Vyplývá z něho několik důležitých věcí, o které jsem se s vámi chtěl podělit. V pátek sice byl článek zcela přebit tou humornou událostí s naším zatím-ještě-ne-ex-ministrem zdravotnictví, ale stejně si myslím, že z něho vyplývají věci, které jsou nakonec pro to, co se tu bude v příštích dnech a týdnech odehrávat, mnohem důležitější.

Novinky o grafu referují jako o "uniklých datech," což je poměrně humorné, když sami později v článku přiznávají, že data byla příslušným ústavem ÚZIS regulérně potvrzena. Ale nechme laciného strefování do kvality novinářské práce a podívejme se na ten graf trochu více do hloubky. Ten koláčový graf je totiž nesmírně zajímavý. Ten koláč jako celek, který graf reprezentuje, totiž přesně odpovídá reprodukčnímu číslu našeho Koroňáku. Sto procent koláče je přesně sto procent reprodukčního čísla. A budeme-li z toho grafu ukrajovat nějaké kusy zaváděním různých opatření, budeme ukrajovat také přesně adekvátní díl z reprodukčního čísla. Aktuální reprodukční číslo je údajně okolo 1.5 (aktuálně to teď vychází trochu méně, ale je otázka, zda to není jenom proto, že hygiena už prostě nezvládá testovat tak velká kvanta lidí), což znamená, že abychom tu epidemii zastavili, potřebujeme z toho koláče různými opatřeními ukrojit něco málo nad třetinu. Tím by se nám reprodukční číslo dostalo pod 1, což by tak trochu mohlo ulevit našemu zdravotnímu systému.

První a do očí bijící věc na tom grafu je, do jakých kategorií jsou nákazy rozděleny. Například "rodina, domácnost a volný čas", "běžné aktivity bez upřesnění" a podobně. Uvědomme si prosím, že toto je přesně ten graf, podle kterého má smysl cílit jednotlivá opatření. Když tam máme 0.8% z dovolených a rekreací, asi fakt nemá smysl cílit žádné opatření na tento sektor, protože i kdyby se nám podařilo zavést opatření, které bude stoprocentně účinné, klesne nám reprodukční číslo z 1.5 na 1.48, což jak jistě uznáte, není zrovna dvakrát výhra. Opatření musí být cílená, protože každé opatření je příšerně drahé. Nemůžeme plýtvat sílu na sice účinná opatření, ale ukrajující jenom malý kousek celého koláče. Potřebujeme opatření, která ukrajují obrovské kusy koláče. Potřebujeme ukrojit aspoň 33%. Jeden by čekal, že budou mít koláč rozdělený na relevantní kategorie, která souvisí s tím, jaká opatření se dají zavádět. To by toho ale jeden chtěl od našeho zdravotnického systému příliš. Tak tu máme takové kategorie jako "rodina, domácnost a volný čas," která dohromady míchá úplně nesouvisející kategorie. Jiná opatření budu dělat, když bude k většině nákaz docházet ve společné domácnosti a jiná opatření budu dělat, když se nákazy budou šířit mezi příbuznýma žijícíma v oddělených domácnostech a ještě jiná opatření budu dělat, když nákazy budou vycházet z volnočasových aktivit. Našemu zdravotnickému systému evidentně ještě od jara nestihlo dojít, že na tom v případě Koroňáku sakra záleží. Bohužel si klidně to všechno míchá dohromady. Jakoby ty kategorie vznikly ještě někdy v době, kdy si nikdo neuměl představit, že by se kvůli epidemii mohla zavírat celá republika. U kategorie "běžné aktivity bez upřesnění" je to podobné. Kurňa, snad je něco jiného, když se velká část lidí nakazí v obchodě a je úplně něco jiného, když se stejná část lidí nakazí vysedáváním v hospodě nebo v restauracích a ještě něco jiného, když k nákaze dochází vysedáváním mladých v parku. Našemu zdravotnímu systému je to ale evidentně úplně buřt a všechno to opět hodí do jednoho pytle. Nesmíte to přitom ovšem chápat tak, že "běžné aktivity bez upřesnění" znamenají, že hygiena nebyla schopná dohledat zdroj infekce. Na to je tam úplně samostatná kolonka "Neznámo". A já se ptám: Jak může někdo udělat nějaká zacílená opatření na základě takových hausnumer?

Druhá věc, která bije do očí, je rozložení nákaz i do těchto kategorií. Zcela nepřekvapivě vedou nákazy kategorie "rodina" (nelze čekat, že ten volný čas tam udělá zas tak moc) a "pracoviště", které mají dohromady skoro polovinu celého koláče. Na ani jednu z kategorií se ovšem v zásadě žádná opatření nezaměřují, protože ekonomika a protože nechceme trhat rodinu. Tím neříkám, že by snad bylo správné trhat rodinu, nebo zastavit všechny firmy. Jenom říkám, že téměř půlku koláče zavedená opatření vůbec neovlivňují.  Schválně jsem si dělal takový drobný výpočet, jakou část koláče vůbec naše současná protiepidemiologická opatření mohou zasáhnout. Je to tedy jenom takový přibližný odhad, neboť ty kategorie, jak jsou dány, jsou strašně dementní. Ale vychází mi, že i současná velmi bolestivá protiepidemiologická opatření jsou schopna zasáhnout pouze cca 28% koláče, což je méně, než má jediná kategorie "zaměstnání". Kdyby tedy byla protiepidemiologická opatření 100% účinná (jakože se v praxi nezvládne dosáhnout ani 50% účinnosti), klesne nám reprodukční číslo na hodnotu 1.08, což nám pořád ještě nestačí k ústupu viru.

Jistě možná budou mít opatření větší účinnost. To ale ani náhodou není dáno samotnými opatřeními, ale tím, že opatření působí také jako strašák na lidi. Tím, že se lidé trochu vystraší, jistě tím opatření nepřímo zasáhnou i do těch částí koláče, na něž se vůbec nezaměřují. Je ale důležité říci, že opatření samo nezabere. Pokud si jako národ řekneme, že přece máme opatření, nemusíme nic víc dodržovat, tak to bychom se šeredně spletli. Epidemii je možné odrazit jenom tím, že se sami do protiepidemiologických opatření nějak zapojíme a sami se přizpůsobíme. Současné přizastavení ekonomiky, které se tu zavedlo,  nemá samo o sobě tu moc přimět virus k ústupu.

Možná se tedy zeptáte, co si tedy myslím, že by mělo smysl udělat za opatření. Inu, nejsem vševěd a nemám univerzální odpověď na to, jaká opatření by byla potřeba k tomu, abychom se viru zbavili, ale myslím, že existuje několik věcí, které by v konečném důsledku zdaleka nemusely tak moc bolet a přitom by mohly mít mnohem větší účinnost, než bolavá opatření, která se tu dnes zavádějí. Inu, základem je, že když chcete šetřit, musíte šetřit tam, kde jsou velké výdaje. Na malých výdajích neušetříte. A když chcete brzdit vir, musíte ho brzdit tam, kde se ve velkém šíří. A tak se může stát poměrně hodně, kdyby se zavedla nějaká opatření patřící do kategorie "rodina" a "pracoviště". A napadá mě několik kandidátů na opatření:

  • V zásadě správným směrem jde Prymulův nápad (dej mu Zeman lehkou demisi) izolovat nakažené z rodin v hotelích. Dává to smysl. Sice to asi nebude zrovna dvakrát účinné, ale i malé procento z velkého čísla je pořád velké číslo.
  • Co se týče rodin, mohlo by mít také velký význam, že s jedním členem domácnosti by se automaticky testovali všichni členové. Asi by bylo nutné vymyslet na to nějaké efektivní schéma, jak to dělat, ale systém by prostě měl jinak zacházet s těmi, o kterých ví, že jsou s potenciálním nakaženým v mnohem uzším kontaktu, než s ostatními.
  • I kvůli pracovním podmínkám by mělo velký smysl se zaměřit na subklinické příznaky. Je velká spousta lidí, kterým Koroňák nic neudělá, nebo se u nich projeví jako mírná chřipečka. Ti ale často chodí do práce a tam to pak dále roznáší. Zavést takový malý lockdown pro lidi s klinickými příznaky respiračních onemocnění by mohlo také mít netriviální efekt. Nevím, v jaké formě by se měl zavést, protože jistě by mohl některé svádět k tomu, aby kvůli rýmičkám nechodili do práce, ale možná je to pořád lepší, než aby všichni nechodili do práce kvůli lockdownu. Povinnost zaměstnavatele poslat domů každého zaměstnance s respiračními obtížemi, podobně, jako se to dělalo ve školách, by mohlo udělat mnohem větší efekt, než celé zavření škol.
  • Také by se mohly vylepšit postupy dávání lidí do karantény. Jak už tu psal Vidlák, dneska je kvůli zpožděnému testování klidně možné, že se na člena stejné domácnosti s nakaženým hledí jako na zdravého a práceschopného, protože prostě nemocný ještě nebyl za nemocného oficiálně prohlášen. To je dle mého názoru absolutní tragédie našeho zdravotního systému a nevěřím tomu, že by to jakýkoliv ministr byl schopen nakopnout správným směrem.

Jistě by se našla i další možná opatření, která by při mnohem menší bolestivosti mohla být klidně účinnější. Účinnost těchto opatření je jistě také diskutabilní, rozhodně by ale každé z těchto opatření mělo mnohem větší efekt, než jsou například roušky. Obávám se ale, že náš zdravotní systém je už příliš zkostnatělý na to, aby byť vůbec napřel své úvahy trochu netradičním směrem.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (84 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Ha! Elfotrusí robot přechcán.

Průměrný počet slepic: 4.4 (13 hlasů)

tohle není pro kavárnu kontraverzní téma. Za koronavirus přece "může" vláda.

Až bude článek, co bude kritický k některému výdobytku nebo výdobytkům kapitalismu nebo demokracie, k Hejvlovi nebo jeho partě, k ČT nebo EU či USA, Novotnému nebo Hřibovi, uvidíte. Nebo pochválí Babiše a další, které chválit je košer. Pak se ukáže.

Průměrný počet slepic: 4.7 (7 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jméno se nezobrazilo.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Člověk otevře kydy a těší se, že si spraví voko a tady zase jen kydy vo tom, jestli elfové zaspali a nebo moribundus. Toho je všude tolik, že už se to ani nedá číst. Samý poplašný zprávy. Vidláku, nemáš tam ještě něco o té pěkné dlažbě, nebo o prasátkách??? Možná by potěšil i obrázek chlívka....

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

Nad tímhle se fakt zamyslete a přestaňte strašit lidi. Já jsem si to nevymyslel. Napsal to někdo chytřejší. Já si to jen půjčil. Takže cituji:
,,Takže tedy ze 4 tisíc hospitalizovaných „nemocných“ covid jich zhruba 2 tisíce nejsou vůbec nemocní. Vůbec. Bezpříznakový pacient je pacient, který nemá nemoc. Znáte snad třeba nějakou „bezpříznakovou chřipku“? Jako „máte chřipku, ale nic vám není, ani teplota, ani kašel, ani rýma, ani bolesti hlavy, ani bolesti svalů a kloubů, prostě naprosto nic, ani při vyšetření orgánů a krve jsme nic nenašli. Ale na tyčce, co jsme vám strčili do nosu, jsme možná našli možná stopu možná RNA možná viru XYZ, takže jste nemocný a basta!“

Průměrný počet slepic: 4 (13 hlasů)

K této informaci se Margone vrátíme za týden. Pak si o počtu skutečně nebo domněle nemocných promluvíme. 

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Jj, jsem pro. Ale jestli si myslíte, že se vyhodnocování falešných a dvojitých testů, nebo falešná statistika nějak změní, jste naivní. Obávám se, že jste si můj příspěvek nepřečetl příliš pečlivě. Zkuste to znovu a opravdu se nad tím pořádně zamyslete.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

Abyste mi rozuměl, jak to myslím. Představte si absurditu: Dáte si k večeři dušenou mrkev(pro mě fuj, nemusím). a druhý den ráno se dočtete, že Bil Gates oznámil, že celý svět napadl Mrkvovid 29. A že se všichni musí nechat povinně proti němu testovat a očkovat. Vy zajdete do testovací stanice a při výtěru ústní dutiny vám tam najdou co ? No inu Mrkvovid 29 a šup s vámi do karantény, nebo nedejbože na JIPku. Co se tím snažím naznačit. Mnoho lidí na rozdíl ode mě má dušenou mrkev rádo. Ti všichni budou pozitivní na Mrkvovid 29. Jinak, všichni v sobě nosíme virus rýmy, nebo chřipky.A nikdo nás na ně netestuje, ačkoliv se jen v loňském roce chřipkou nakazilo 1 150 000 lidí a 1500 lidí na ní bohužel odešlo do jiné dimenze. A proč ? No protože to Bil Gates a WHO neoznačili za pandémii. A protože vědí, že jakákoliv vakcinace na chřipku je ve většině případů kontraproduktivní. Chřipkový virus mutuje a ti co se nechávají očkovat jsou už mimo mísu, páč ta vakcína byla účinná na ten virus, který už není. Mezitím se změnil. Zmutoval. Já netvrdím, že koroňák není, ale CDC přiznala, že ho ještě nikdo neviděl. Při autopsii se ho prostě u žádného zemřelého nepodařilo nalézt. Takže proti čemu se tady bojuje ? Jen proti lidem. Strašit, strašit a strašit. MSM jsou toho plná. Ale že toho bude plný i dvoreček s kydy, to jsem tedy fakt nečekal. Strašení lidí moribundusem je jen využíváno k ukrajování svobod člověka a občana. Lukašenko to jen potvrdil. V Bělorusku, které má porovnatelnou populaci, se nic takového jako u nás neděje. A to mu WHO nabídla Miliardu dolarů, když začne taky blbnou s koroňákem. No, jsem se nějak rozjel. To jsem neměl v úmyslu, ale mě tohle téma děsně žere. Já nejsem ovce a nebudu cinkat zvonečkem. A jestli mám na něco umřít na Covid 19/s Covidem 19 je fuk. Jsem alergickej na 62 věcí. Mám záchvaty dušnosti. Mám CHOPN. Ale vsadím se, že pokud na něco umřu, tak určo na ty dotace co jim jdou na každého Covid pozitivního člověka, i když ho porazí auto .

Průměrný počet slepic: 3.6 (14 hlasů)

In reply to by Margon (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ten 1 150 000 nemocných chřipkou, bylo jen u nás v roce 2019. Celosvětově to museli být stovky milionů nemocných.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

In reply to by Margon (neověřeno)

Trvalý odkaz

Margone, dejte tomu týden. Nemusíme vůbec řešit falešné testy, dvojité testy, ani bezpříznakové pacienty v nemocnicích. Budeme řešit jediné - jak plné budou nemocnice příští týden.  A o týden později překročíme s mrtvými na/s covidem průměrný denní počet mrtvých všeobecně. pak si promluvíme. 

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by Margon (neověřeno)

Trvalý odkaz

Belarus totalcase91,978 new+811 deaths953 new+4 recover82,670 activecase8,355 milioncase9,735 = 0,97% tests2,347,375 populace9,448,332
Jen se divim, ze pri tech mejdanech jich nejsou miliony nakazenych. Proste s nima tu hru nehraje. A proc u nas je tolik? Novavax

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by oldold (neověřeno)

Trvalý odkaz

a nemají tam tak moc rozběhlou tu zážitkovost. Bejt to za starech časů, kdy se chodilo i na tři směny povinně do práce, pak domov či nějaké skupinové akce s kamarády, krapítko sportu ,taky by breberka neměla prostor......Joa taky ta disci/plína . Navíc tam ještě nedozráli do doby, kdy všecko můžou a nic se jim nemůže stát. Asi proto

Zatím bez slepic

R. Hrušínský nebohý ve filmu Pozor, vizita! nakazil několik dědin břišním tyfem. Taky se trasovalo. A kde skočil? Ve špitální karanténě. A žlučník si nechtěl nechat vyříznout - takže na doživotí.

Zatím bez slepic

mexican viagra brands <a href=" https://viagracnd.online# ">australain oral jelly viagra</a> - buy viagra no persecpiton
https://viagracnd.online# st martin viagra
viagra tablets in bangalore medical stores ViagraCND100Mg <a href=https://viagracnd.com/#>viagra 100 mm</a> viagra online fast shipping no prescription

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jedinej způsob, jak rozdělit ten kruh koláče, je zeptat se viruse, odkud na mě skočil. Jinak je to krájení o ničem.

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

Skloňování : virus podle vzoru Targus (a to jsem ještě před posnídáním vtipné kaše!).

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)

Targus - Targusa

Průměrný počet slepic: 4.5 (6 hlasů)

A bojí se nejistoty. Míru pravděpodobnosti vnímají pouze jako ANO nebo NE a basta.
Chtějí, aby elektron byl tady nebo tady! Určitě nemůže být s určitou pravděpodobností tady a současně s jinou pravděpodobností i jinde.
"Pravděpodobnost, že na kostce padne trojka je 1/6."
"No tak hoď u uvidíme."
Když padne trojka ... "Prd 1/6, trojka padne vždycky."
Když cokoli jiného než trojka ... "Vidíš, nikdy nepadne trojka."
"A co další pokusy?"
"Ty jsou zbytečné, přeci jsme oba viděli, jak to funguje."

Opravdu nevíme, při jaké příležitost jsme virusa Koronavirusa (dle vzoru ... Targusa) skutečně chytili. Můžeme pouze dle svých schopností odhadnout pravděpodobnost. Ale to není jistota a neumožňuje nám varovat ostatní, že pokud na 100% nechtějí onemocnět, nesmí dělat to a to. Můžeme je pouze upozornit na zvýšenou pravděpodobnost získání choroby. No, a v tom okamžiku jsme opět u hrací kostky. Někdo bude dělat to a to a virus nedostane a prohlásí, že to a to není nebezpečné. Další nebude dělat to a to a virusa chytí a z toho vyplyne, že je zbytečné se tomu a tomu vyhýbat, protože virusa stejně chytíte.
Obdobně to probíhá i u protiepidemiologických opatření - někdo poctivě dodržuje 3R nebo dokonce 15,4R a chytne to. Další na všechno kašle a nic. Toto je pro "kostkaře" logicky důkaz o neúčinnosti opatření.

A závěr celého mého blábolu na hranici srozumitelnosti:
Přestaňme, aspoň než to pomine, souhlasit s Einsteinem, že „Bůh nehraje v kostky s vesmírem.“ a chovejme se tak, jako by v kostky hrál. Začněme snižovat pravděpodobnost, po troškách, ale vytrvale a všude. Přestanme se rvát mezi sebou a začněme mlátit koranoviruse (Targuse) hlava nehlava. Mrtvý virus, dobrý virus. Každé umytí rukou, každá vypraná a správně nasazená rouška, každá zrušená návštěva příbuzných či známých, ...
Nikdy s jistotou nezjistíme, kde jsme ho chytili, nikdy s jistotu nebudeme vědět, že už ho nemáme, ale můžeme mít jistotu, že mu to komplikujeme.

PS: To byl takový můj úlet do imaginárního světa ideálních lidí. Asi to čas od času potřebuju. Ale rozum mě záhy propleskne a připomene mi nadšení z listopadu 89 a okamžitě jsem nohama na zemi.

PPS: Přečetl jsem to po sobě a najednou jsem se uviděl u řečnického pultíku v obrovském sále nadšených spoluobčanů, na čele patku a pod nosem knírek ... to sem ale semolil superkokotinu, ale nesmažu to, když mi to dalo tolik práce.

Průměrný počet slepic: 4.6 (50 hlasů)
Trvalý odkaz

Pane Master.
Nejvíc nákazy je uvedeno s pracovní činností a takto si to donesu domu,proto pak následuje rodina a volnočasová činnost.
Jestli to chytnu na pracovišti,nebo v dopravních prostředcích,to nejde dohledat.Podobně to může přinést do rodiny,školák,student.Dosavadní opatření spíš jdou tou nejsnadnější cestou,hlavně nezastavit pracovní činnost,hromadné cestování,hromadné nakupování.Pak je důležité,že v tom nejede samotná ČR,nákaza různě cestuje po státech a nemusí to být jen dovolenkáři.

Průměrný počet slepic: 4.5 (16 hlasů)

MUDrland Wenca.
To si myslím také a hned od začátku nákazy,že jde o něco jiného k čemu má napomoci koronavirus.
Jako jedinec se v tom ztrácíme s ohledem na další.
Docela se to ukázalo tou schůzkou Prymula,Faltýnek,že jde v prvé řadě o kšefty.
Už to někdy popisoval David Ické,záleží co je v tom roztoku a podle toho vychází test.

Průměrný počet slepic: 3.2 (13 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Možná máte pravdu, jde o kšefty, ale komu jinému jde o naše životy?
Kenovi, opozici?
Napište komu?
U nás se říká, když nejde o život, jde o ho*no.
Asi jste typický ******, človíček, který závidí jinému nos mezi očima.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

Josefe..
To není závist,ale zájem o slušné poctivé jednání politiků.
Babiš to prozradil,že jde o kšeft mimo něj a jasně řekl,Faltýnek o tom nemá co jednat,je to můj byznys.
Stát je na pokraji finančného kolapsu a hoši si domlouvají jak trnou stát,nebo zdravotní pojišťovny,vždyť je to na odstřel u zdi.

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

jen dotaz, všichni okolo covidu lžou, jen odpírači a popírači si nikdy nevymýšlejí a nejsou určitě ani schopni podpořit svůj názor lží a říkají vždy jen pravdu a celou pravdu a k tomu jim dopomáhá Bůh ... má ty svatá prostoto ...

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

In reply to by Xixao (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nikde jsem ji nenašel, dokonce ani otazník.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Ten chybí za tím Bohem.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.