Zamyšlení nejen nad tím, co může pán a nesmí kmán, aneb kydací vratka k loučení se starověkem.

Autor

Když zde Vidlák pustil na sklo můj zážitek z poslední jízdy se starým, hloupým a nehezkým autem, stručně řečeno s křápem „ze staré doby“, netušil jsem, kolik se najde čtenářů, kteří se podiví či dokonce pohorší nad mou smělostí ponechat naloženou soupravu volně svištět bez jakéhokoli zásahu jen tak volně krajinou, vnímat pouze krásu probouzejícího se letního dne, těšit se z ranního „letu ke slunci“ (silnice z Varů ku Praze směřuje velmi zhruba na východ). 

Mimochodem – dodnes mne nic nedokáže tak okouzlit, jako časné hodiny, kdy je nebe vymetené, jak podlaha naší kuchyně po Jahodině uklízecím záchvatu, ptáci řvou, jako by byli za svůj zpěv placeni v akordu a slunce zalévá svými takřka vodorovně směřujícími paprsky krajinu oděnou ve svěží zeleň…

… tak nějak si představuji mír v duši…

Zpět k mému pobuřujícímu, ba přímo zločineckému chování.

Samozřejmě, že pohoršení kydálisti mají pravdu. Ano, je to tam pořád a dokonce na stejném místě. Mrknul jsem se do zákona  č. 361/2000, na oddíl pojednávajících o povinnostech řidiče,  jmenovitě na § 7, odstavec 4/. Nezměnila se na něm ani čárka od dob, kdy jej pamatuju ve vyhlášce č 100.

Vozidlům těžším 3 500 kg a (všem) jízdním soupravám se zakazuje jezdit se svahu bez zařazeného rychlostního stupně.  

Pak ovšem příliš nechápu, jak je možné, že se veřejně a nahlas toleruje fabricky dodávaný program pro auta nového věku, který s jízdou se svahu přímo počítá a aktivně jej využívá za účelem snížení spotřeby pohonných hmot.

Na vysvětlenou pro dvounožce nehodné žití v novém věku. „Systém řízení výkonu vozidla“ pracuje nejen s průběžnou lokalizací vozidla v systému GPS, ale i s mapovými podklady, v nichž jsou (prý) precizně zaneseny podélné sklony vozovek. A pokud mladý, chytrý a krásný kompjůtr (pane věštče, omlouvám se vám, ale jiné pojmenování těchto fičur mne prostě nenapadá) vyhodnotí, že sklon vozovky dovoluje bezpečnou jízdu s vyřazeným rychlostním stupněm s ohledem na rychlost a celkovou hmotnost vozidla, jednoduše vám za předpokladu, že máte zapnutou funkci tempomatu, vyřadí rychlost, takže se řítíte se svahu bez jakéhokoli mechanického spojení kol s hnacím řetězcem automobilu, o němž jste se do této sekundy domnívali, že jej ovládáte. 

Ne, neovládáte, i když za škody způsobené takto vymakaným strojkem zodpovídáte výhradně vy sami, pokud jste nalezli odvahu si sednout za volant a zmáčknutím kouzelného čudlíku vypustit tempomatového džina z láhve údajných úspor paliva a fiktivního zvýšení průměrné rychlosti. V reálné mluvě řečeno nechali jste se zmanipulovat protivnými výzvami na obrazovkách palubní desky (ne, nespletl jsem se, těch displejů je opravdu několik), podlehli jste pištění automatických bazmeků, které hlídají a odměňují vaši poslušnost (haf haf) a loajalitu k příkazům té jedině správné digitální nápovědy, případně jste vypěnili při zásazích automatického otravování života v podobě samočinného šlapání na brzdu, automatického ubírání plynu a drcání do volantu, pročež jste přenechali řízení vozidla nikoli osudu, nýbrž digitálnímu pidižvíkovi, který je zakuklen v kouzelné krabičce, zvané řídící jednotka. 

Ano, to všechno auta nového věku umějí a toho všeho jsou schopni soudruzi programátoři v rámci přesvědčení platícího zákazníka, že jen s autem jejich výroby je ekonomický úspěch zcela zaručen a živých točvolantů, kteří by dokonce měli i něco umět, v podstatě netřeba.

S tím, co kdo může a co ne, je ovšem problém nejen v tomto případě. Pokud bychom se podrobněji zaměřili například na instalaci vnějšího osvětlení moderních aut, zjistíme, že výrobci si hlavu s nějakými technickými předpisy a definicemi moc nelámou. Prostě to namontují, a buď dostanou obratem potřebnou výjimku, anebo se dokonce promptně předělají zákony podle jejich zadání. Ovšem když si totéž vymyslí a namontuje obyčejný řidič či řadový majitel vozidla, rázem se z nejnovější „příplatkové fičury“ stane „vážná závada“, která znemožňuje vozidlu bezpečný provoz po veřejných komunikacích, takže v rámci silniční kontroly následuje pokuta, odebrání osvědčení a potupný odjezd na stanici technické kontroly. 

Typická ukázka „pružnosti“ ojrosoudruhů při schvalování technické způsobilosti je např. postupně se rozsvěcující LED blinkr, světlomety „do zatáčky“, provedení koncových světel ve formě orámování hlavních světlometů, či jejich protažení do půlmetrové čáry, přídavné brzdové světlo přes celou šíři střechy atd. 

Tolik k tomu, co kdo může beztrestně, co kdo nemůže vůbec a co kdo odnese za ty druhé. 

Rád bych se ještě vrátil k příspěvku v diskuzi, že jacísi vojáčci vyřadili rychlost na vozidle P-V3S při jízdě z kopce, následovalo utržení kardanu, demolice brzdového potrubí na podvozku a hromadná hrdinná smrt obránců československé a navíc i socialistické vlasti, když jim utržený kardan zničil brzdové potrubí.

Pro dvounožce neznalého problematiky se takový případ jeví natolik odstrašující, že dotyčný zvažuje, jestli by nebylo lépe namísto ranního vstávání na šichtu zemřít rovnou v posteli asi tak tři a půl minuty po zacvaknutí budíku.

Takže pane Rumexi acidoso, pominu-li, že v okolí obce Měník poblíž Olomouce nejsou žádné kopce a ZEJMÉNA silnice, které by svými parametry umožňovaly realizovat vámi popisovaný rozlet staré Ventry do výšin rychlostí, v nichž se samy od sebe trhají kardanové kříže (nejdelší rovný úsek nepřesahuje 200 metrů),

https://mapy.cz/zakladni?x=16.9772257&y=49.7105986&z=15&source=ward&id=9632

 výše popsaný scénář je poněkud nepravděpodobný z těchto důvodů:

1/kardanové kříže umírají výhradně na diagnozu „šprajcnutá vazelína“, neboli vysypané nejméně jedno ložisko ze čtyř v důsledku zvýšené přítomnosti vody, prachu a bláta, či snížené přítomnosti čehokoli mastného,

2/ přidřený kardanový kříž poměrně rychle vytvoří vůle takové velikosti, že normální jízda s vozidlem majícím takovou závadu je prakticky nemožná kvůli vibracím celého vozu, resp. fyzické neschopnosti řidiče držet volant, zvláště pak u vozidel, které mají propojenu přední nápravu s převodovkou,

3/ utržený kardan na přední nápravě vozidla P-V3S není schopen zdemolovat, ani vzduchové potrubí, ani vzduchové zásobníky, správněji zvané vzduchojemy, protože vnitřní prostor v rámu je kryt motorem a převodovkou, potažmo vzduchojemy, coby zásobárny stlačeného vzduchu jsou vně rámu,

4/ utržený kardan vedoucí ke střední, případně k zadní nápravě by sice teoreticky mohl zničit nějaké potrubí, ale je potřebné vzít v úvahu, že PV3S má dvouokruhové vzduchové brzdy, což v praxi znamená, že ke zpomalení, případně zastavení vozidla postačuje při správné funkci byť i jedna náprava, která brzdí. V konkrétním případě je přední náprava zapojena se zadní nápravou do prvního brzdového okruhu, střední náprava je zapojena do druhého brzdového okruhu a tyto brzdové okruhy jsou na sobě zcela nezávislé,

5/ Oba vzduchojemy, coby zásobníky stlačeného vzduchu, jsou odděleny zpětnými ventily a snížením tlaku vzduchu v jednom okruhu nedochází ke snižování tlaku v druhém okruhu (a naopak) právě z důvodu zajištění bezpečnosti! Tudíž by se nemělo stát, že při brzdění poškozeným okruhem unikne vzduch i z brzdového okruhu, který poškozen není,

6/ trubky vedoucí od pedálového brzdiče k brzdovým válcům jsou pod tlakem vzduchu až ve fázi brzdění, tudíž auto nemůže přijít o natlakované médium prostým přeražením trubek,

7/ na vozidle P-V3S je namontována ruční brzda, která zpomaluje vozidlo zcela mechanicky, a to ovládáním pásové brzdy na výstupu z redukční části převodovky. Jelikož jsou ozubená kola v této části převodovky ve stálém záběru, měla by tato brzda fungovat i po odpojení kardanu vedoucího od této brzdy na kola střední nápravy, neboť jak známo, výše zmíněné vozidlo je v základním režimu poháněno střední a zadní nápravou současně. Není proto možno tvrdit, že vozidlo je po úniku vzduchu nemožné zpomalit či zastavit z důvodu absence funkční brzdy ve vozidle.

Závěrem bych ještě zmínil technická zařízení, která by měla teoreticky zajistit, aby se nestalo, že by se těžký náklaďák mohl rozjet z nějakého kopečka bez dostatečného tlaku vzduchu v brzdovém systému, jež garantuje funkčnost brzd.

Již od poloviny 60. let minulého století jsou nově vyvinutá vozidla se vzduchovými brzdami vybavována tzv. pružinovými válci (v ČSSR autobusy ŠM11 a ŠL11, poté nákladní LIAZ 100 a Tatra 815), což v praxi znamená, že teprve dostatečný tlak vzduchu v brzdové soustavě přetlačí silnou pružinu zajišťující patřičný přítlak válce na brzdový klíč. Praxe je tedy taková, že brzdy se uvolní teprve při dostatečném tlaku vzduchu, který zabezpečí stejný přítlak brzd při použití brzdového pedálu, jaký jsou schopny vyvinout pružiny.  

V případě tažení přívěsu či návěsu je pak tato funkce ještě „vylepšena“ dvouokruhovým ovládáním brzd přívěsu, což ve zkratce znamená, že snížení tlaku vzduchu v autě či v tahači při nehodě, nebo při poruše dodávky vzduchu znamená automatické zabrzdění přívěsu bez vůle řidiče.

Pro nepoučené kydací amatéry mám tedy opravdu dobrou zprávu. Mohou v naprostém klidu vstát i zítra ráno a nemusejí čekat v posteli, až umřou přesně tři a půl minuty po zamáčknutí budíku.

Šťastnou cestu!

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.3 (77 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Hezké povídání, přesto budu ráno, jako každý den, spát až do oběda. Brzdy, nebrzdy.

Průměrný počet slepic: 4.4 (17 hlasů)
Trvalý odkaz

Targus plachtí krajinou
od Karlových vřídel
myslí přitom na jinou
Kardanovu hřídel.

Průměrný počet slepic: 5 (45 hlasů)

Árie si známé píská
myslí přitom na ložiska
kuličková, kluzná,
Putna že je buzna.

Lány řepky, lány máku
v levé ruce šaltrpáku
obě nohy na zemi,
toť automat, zdá se mi.

Průměrný počet slepic: 4.6 (24 hlasů)

Mezi kůží, kostí
někteří jsou prostí
jiní strašně složití
což je potíž do žití.

Průměrný počet slepic: 4.6 (19 hlasů)
Trvalý odkaz

Kamionový potraviny, kamionový televize, kamionový děvky, kamionový vize, kamionový globus, kamionový bordel, kamionový květiny ba i kamionový tetiny. A k temu zas ten blbej útržek dopisu. Nevím komu. Ani nevím proč ten útržek je.

DG 307 Příběh II Útržek dopisu
https://youtu.be/0ma4jkscuuY

Průměrný počet slepic: 2.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Atom podporuje zvýrazňování syntaxe pro následující jazyky a formáty:
• Bash
• C
• C++
• C#
• Clojure
• COBOL
• CSS
• CoffeeScript
• D
• dávkový soubor
• Markdown (ve variantě GitHub)
• Go
• HTML
• Java
• JavaScript
• JSON
• Julia
• Kotlin
• Less
• Make
• Markdown
• Mustache
• Objective-C
• Perl
• PHP
• Property list
• Python
• R
• Ruby
• Ruby on Rails
• Rust
• Sass
• Scala
• SQL
• TOML
• TypeScript
• XML
• YAML
• MML

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)

algol a fortran a konec.

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)
Trvalý odkaz

Drahý Targusi. Doufám, že jste mezi remcaly, kteří nedovedou ocenit jízdu ránem, bez zařazeného rychlostního stupně, nezahrnul i mně. Nekritizoval jsem, neodsuzoval jsem tu odvěkou touhu létat, jen jsem, trochu zbaběle, konstatoval, že sám patřím k opatrnějším vozatajům. Vaši vášeň pro jízdu svěžím ránem, plně sdílím. Dokonce jsem vás chválil, za nádherně napsaný fejeton a učiním tak i dnes. A připojím povzdech, jaká to škoda, že se psaní nevěnujete alespoň poloprofesionálně. Svět by přišel o průměrného šoféra, ale třeba získal nového Čapka :-) Jelikož jste stejně hloupý a ošklivý, jako Vidlák, nepochybuji, že jste rozpoznal pokus o vtip.

Průměrný počet slepic: 4.6 (14 hlasů)

soudit podle sebe, pokud někdo neremcá, je buď mrtvý, anebo je na cestě do blázince.

Moje heslo - remcat vždy a všude, pokud možno za každého počasí.

Co se týká psaní, volil jsem mezi psaním a darováním svého volného času synovi, pokud o to on ještě stojí.
A pán, který mne ku psaní přivedl, mi řekl to, co jsem sám ve skrytu duše nějak podvědomě pociťoval. Čas věnovaný svému potomkovi nikdy ničím a nijak nenahradíš.

Takže většinu mého volného času pohlcuje Pinocchio, neb jsem mu schopen předat cosi málo ze svých vědomostí a řemeslného umu. Jestli mu to něco přináší, netuším. Já jsem odměněn mnohem více, než jsem kdy doufal, neb má náklonnost k synkovi je značná a on mi dokáže býti parťákem v dobrém i ve zlém.
Nicméně pokud se dožiji v obstojné formě konce synova studia, ptáče vyletí do světa a já zůstanu sám, takže je možné, že cosi málo zkusím vypotit.

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Targus, mě učili, že musím z kopce brzdit motorem, abych měl spotřebu NULA, protože neutrál je sice malá, ale spotřeba je, tedy tuto část trochu nechápu, jako že automat z kopce dává neutrál?

Průměrný počet slepic: 4.9 (10 hlasů)

Malý zkopec = plachtíte, spotřeba odpovídá volnoběhu, velký zkopec = brzdíte motorem, spotřeba nula. Pokud byste u malého zkopce brzdil motorem, souprava bude zpomalovat a pak zase musíte šlápnout na plyn pro dosažení původní rychlosti.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

No, je kopec, kde mas volnobeh a nezrychluje nebo zrychluje hooodne pomalu, tedy staci co minutu dát brzdu na 1-2sekundy, když musíš brzdit častěji, tak mám přes motor a jedu bud stejně nebo zrychluje hodně u prudkýho a musí se hodně brzdit i brzdama.

U volnoběhu, když mi tam někdo skočí, tak stejně nic nestihneš, když se díváš dál dopředu, tak stačíš zařadit (přichází prudší kopec), takže nechápu, onu "nebezpečnost", leda, že by automaty byli nastavený, že i prudší kopec neřešili motorem?

Zatím bez slepic

80 km/h.
Při překročení nastavené rychlosti o více, než 5 km/h začíná zapínat pomocné brzdové systémy (Jake break, intardér, retardér).
Při dosažení rychlosti vyšší o 10 km/h oproti rychlosti nastavené automaticky podřazuje protože funkce pomocných brzdových systémů je odvislá na počtu otáček motoru. Pokud je to nutné, automat dokáže použít i klasické brzdy. Jedná-li se o tempomaty poslední generace, dokáží rychlost auta v závislosti na výškovém profilu trasy předem korigovat tak, aby klasické brzdy nemusely býti při standardním průběhu jízdy vůbec používány.
Zde hrají důležitou roli mapové podklady, protože je nutné dopředu znát stupeň klesání, jakož i jeho délku z důvodu přehřátí brzd, což je doslova fatální, neboť jejich účinnost při vyšších teplotách strmě klesá k nule.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Díky, toto je odpověď na co jsem se ptal ;)

Jeslit je to založeno na GPs a mapových podkladech, tak nevím co si myslet než že se někdo spoléhá na něco co není spolehlivé na sto pro :(

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

správně.
Pokud jste fyzikální nadšenec,
1/ vyberte si odlehlou silničku s mírným svahem a dejte se do díla.
2/ Nad svahem a pod svahem si vyberte dvě místa a zřetelně je označte.
3/ Poté se nad svahem rozjeďte a při prvním pokusu nechejte vozidlo "plachtit" bez zařazeného rychlostního stupně.
4/ Zapište si pak na papírek svou rychlost u prvního místa i
5/ u druhého místa, případně
6/ nechejte autíčko dojet až do místa, kde se samo zastaví. Místo pak označte
7/ proveďte totéž s podmínkou, že rychlost u první značky nad svahem bude totožná, jako v prvním pokusu, a svah sjedete se zařazeným rychlostním stupněm
8/ u dolního označníku vyřaďte na neutrál a nechejte vozidlo dojet stejně jako v prvním pokusu až do místa, kde se samo zastaví
9/ místo opět označte
10/ porovnejte dosažené rychlosti u dolního označníku a porovnejte vzdálenost mezi body, na nichž se autíčko zastavilo
vypočtěte spotřebu paliva na jeden km při jízdě po rovince (osobák cca 3 - 4 l/100 km), vynásobte tuto spotřebu vzdáleností mezi body zastavení vozidla v prvním a druhém pokusu
11/ porovnejte tuto spotřebu s aktuální spotřebou spotřeby paliva vašeho autíčka na volnoběh

Až pokus provedete, řeknete si, že kvůli tak nízké úspoře to vůbec nemá cenu provádět
Máte skoro pravdu.
Úspora na 100 km činí u kamionu cca 0,5 - 3 litry/ 100 km.
Vzhledem k tomu, že rentabilita u nákladní dopravy se pohybuje okolo 3 %, a vzhledem k tomu, že tato vozila najíždějí okolo 120 000 km ročně, se jedná i při tak minimálních množstvích o zajímavou částku. Pokud budeme počítat úsporu jeden litr na 100 km, je to za rok 1200 litrů nafty, jejíž cena bez DPH kolísá okolo 25 Kč.
Na deseti autech to dělá ročně cenu jednoho nového autíčka pro šéfovu dcerku.

Jen pro obrázek, naprosto běžně jsem míval oproti svým zaměstnancům spotřebu nižší o 3 - 4 l/100 km.

Průměrný počet slepic: 4.9 (14 hlasů)

Tak jsme se nepochopili, brzdy=prudky kopec, neutral dlouhý táhlej, kde auto nespomaluje, protože pak musíš zařadit a zmáčknout plyn, takže "co jsi ušetřil vyplítváš".

Já se ptal na automat, zda funguje, že dává přednost všemu ostatnímu, před motorem i když motor=brždění, aby nespomaloval nebo pomalu zrychloval nechce dávat ;)

Takže co jsi napsal mi neodpovědělo, jenom jsi počítal spotřebu, při různém řazení, což je něco jinýho než zněla otázka;)

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)

auto, které brzdí motorem má sice okamžitou nulovou spotřebu, ale hned pod kopcem je nutné přidat plyn a spotřeba rapidně roste.
Auto, které z (přiměřeného) kopce vyřadí, sice má na neutral malinkou spotřebu, ale jede na ten neutral ještě několik set metrů, někde i kilometrů.
Třeba kopec z Karlových Varů před Lubencem, když jsem vyřadil, jel jsem na neutral cca 5 km.
Jezdím tímto stylem přes 40let a zatím jsem se u všech aut, které jsem měl , vešel do papírové spotřeby.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

In reply to by Jan z Helvajzu (neověřeno)

Trvalý odkaz

níž o dva kvalty z celkových 12, a brzdím motorovou brzdou (Jake break) na její první stupeň. V záloze jsou ještě další dva stupně na přitáhnutí před vjezdem do obce. To klesání je pro naložené nákladní auto příliš dlouhé a příliš strmé na to, abych se tam pokoušel plachtit.

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

In reply to by Jan z Helvajzu (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zaleží na dopravě a profilu trasy, tam kde jezdím já, máš "dole pod kopcem" auta jedoucí podle předpisů, tedy rozjetí na 120 a doplachtění po rovince je super, ale v případě, že před sebou někoho máš, pouze přání ;)
A většina míst je, že dole máš zatáčku, která tě může vyhodit, takže rozjet sice můžu, ale dole bych musel brzdit, takže je lepší motor a dole jenom přidat, takže ve výsledku jsem na tom lépe než "plachtění".

Neexistuje universální návod, proto jsem byl tak překvapenej, z popisu, že automaty dneska dělají jak dělají=nahovno ;)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

bodal ve Würzburgu i děti. Soudit za vlastizradu, je třeba bábu Merkel a všechny ty grázly, kteří jsou odpovědni za islamizaci Evropy.

Průměrný počet slepic: 5 (20 hlasů)

mozna nekdo pochopi ze tohle nechceme a nebudeme vitat

+ citace z Kroniky zaniku Evropy, po utoku v Bataclanu 2015
https://www.mobaknihy.cz/kronika-zaniku-evropy.html
--------------
Když muž zaútočil, žena se instinktivně vrhla na dceru, aby ji ochránila svým tělem. Ačkoliv útočník stačil dívku pobodat a ona utrpěla těžké zranění, matka jí zachránila život. Somálec bodal dál, do těla její matky Christiane.
Svědkem tohoto hororu se stala 82letá seniorka. Ta se vrhla na útočníka a pokusila se ho odtáhnout, aby pomohla dívce uprchnout. Za svou pomoc také zaplatila životem, útočník se na ni vrhl s nožem a ubodal ji. Dívce se podařilo uprchnout a se slovy „ještě nechci umřít!“ se zhroutila. V tu chvíli už byla její matka mrtvá. Podlehla zraněním, která jí útočník způsobil.
Po útoku muže v německém obchodním domě zůstali celkem tři lidé mrtví a šest zraněných. Za to, že útok nepřinesl ještě více obětí, zjevně může odvaha kolemjdoucích, kteří útočníka blokovali, než dorazila policie a postřelila ho do nohy, aby ho mohla zadržet.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/ja-jeste-nechci-umrit-k…

-----------------
„Přijel prezident!“ oznámila černovláska a pak obě rychle utekly. O chvilinku později se otevřely dveře a vstoupili dva hromotlukové, kteří patřili k ochrance hlavy státu. Pak se objevil kameraman, osvětlovač a redaktor, který držel v ruce mikrofon s nápisem France 2. Osvětlovač rychle nasvítil dveře, vstoupil tiskový mluvčí, zkontroloval, zda je scéna připravena podle jeho představ, opět vyšel ven a o chvilku později vešel François Holande, doprovázený ministrem vnitra. Zastavili se a se starostlivými výrazy ve svých hladce oholených tvářích se zadívali do objektivu kamery. Ministr s hranou účastí ukázal směrem k lůžku a řekl: „Tak to je on, jeden z hrdinů, pane prezidente.“
„Děkuji ti, mládenče, jménem celého francouzského lidu, za tvou bolest a prolitou krev. Ale ujišťuji tě, budeme bojovat za naše hodnoty a nevzdáme se,“ začal se jako obvykle předvádět François Hollande.
Richardovi se udělalo špatně a vybavila se mu píseň, kterou mu často pouštěl jeho otec. Měl ji na ohmataném CD, které si přivezl z Čech. Na něm byly skladby Karla Kryla.
Richard uměl česky sice slušně, ale mnohé jemnosti textů nechápal. Otec Robert mu vysvětlil jejich smysl, a co bylo třeba, přeložil do francouzštiny. Objasnil mu i kontext, jak v podmínkách komunistické arogance a zvůle tyhle písně vznikaly.
Teď se mu přímo před očima zhmotnila Píseň neznámého vojína. „Co tady čumíte, vlezte mi někam, copak si myslíte, že na to čekám, co tady civíte, táhněte domů, pomníky stavíte, prosím vás komu? A jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet, je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet, pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou, ještě jednou se trapně polyká nad hrobem s lucernou.“
Prezident ještě chvíli žvanil a pak dovolil redaktorovi francouzské televize, aby se obrátil na Richarda.
„Myslím, že určitě potvrdíš vřelá slova našeho pana prezidenta,“ začal bodře redaktor a přistrčil mu k ústům mikrofon.

„Řeknu jen to, co prohlásila stará Napoleonova garda u Waterloo. Mérde! Zatraceně, jaké hodnoty a hrdinství hájíte vy, když máte za zadkem ochranku? Krev všech těch, které v Bataclanu zabili, padá na vaše hlavy! Kdy vám konečně dojde, že tu muslimští teroristi nemají co dělat!“
Ještě než skončil, celá delegace utekla a redaktor honem vypnul mikrofon.

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

protože jednou přijde nějaký sráč a řekne "tohle se nikdy nestalo". Řekl údajně velitel oddílů, které osvobodily jeden z němec ... totiž nacistických (!) koncentráků. Takže všechno si archivujte, protože sráči, kteří říkají "tohle se nikdy nestalo" a "tohle Lutonský nikdy nenapsal" už chodí mezi námi a píšou i sem (viď, šmejde) a už teď lžou, že Havlovy projevy ze zimy 89/90 jsou urban legend a jednou budou lhát i o tom, že Merkelová nikdy neřekla "všichni jsou vítáni". Případně, že to myslela úplně, ale úplně jinak, než to ty pitomé desítky milionů postihnutých její neschopností pochopily.
A je potřeba archivovat zřejmě všechno, protože "bývalý premiér" už zmizel, "neznám špinavé peníze" se "nepovedlo dohledat", Bártíka, Langa, šarašlapku, pekariho "autonomní protektorát" zatlučou snadno, Lutonský to smazal do druhého dne, pyjáti v těch svých hoaxech zatím buď utíkají od podstaty nebo kličkujou "já jen tak žertovala, Ivánku", a jednou zapřou i Havlovu omluvu sudeťákům, michvilprdi snadno zapřou "jáhna ze sudet", Herman zapře "milé krajany", zapřou "k soudu do Haagu" pro Beneše, zapřou samotnou existenci Feriho (tohle už zcela vážně zkusili se Sorosem, pak toho nechali, ale důsledně ho jmenujou jako "filantropa ..dovského původu", což dává dostatečný punc naprosté nekritizovatelnosti). Za minulé totality kolovaly informace po třikrát přeťukaných pauzácích, za nastupující informační totality to jsou řetězové maily za pištění Kartouzů, scallopů, Jourových a ministerstev jediné povolené pravdy.

Průměrný počet slepic: 5 (30 hlasů)

...to je hodně dobrý, Martine V... už jen proto, že když to vyprávím dětem, tak se přistihnu, že mnohé zapomínám/me

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by blbíš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Sejde z očí sejde z mysli... Nedávno jsem si vzpomněla na spoluúčast pacientů a chudinskou nemocniční péči při nějaké debatě na Facebooku. A napsala jsem dotyčnému jak tchýně zaplatila za LDN následnou péči po zlomenině krčku stehenní kosti. 3400 Kč LDN a pak jsem si dostatečně vzpomněla, že musela zaplatit i pobyt před operaci a po operaci, to bylo do 2000 Kč.
Dotyčný se už neozval. On strejda Kalousek chtěl i školné na VŠ, škoda že to u některých humanitních oborů neprošlo. Bylo by těch zblblých méně.
A ještě lidumil Drábek co uzdravoval invalidní jedince a zavedl represe vůči nezaměstnaným, hlášení na poště. Vyřazování z evidence, tohle postihlo moje mládežníky a ti to pirátům ani opozici nehodí. Ti je nemůžou ani cítit, dcera volí Babiše i se zetěm a syn se snachou zase Okamuru.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.