Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

medication for ed dysfunction <a href=" http://prescriptiondrugson.online# ">online drug store</a> - online canadian pharmacy

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=http://www.xn---57-fddotkqrbwclei3a.xn--p1ai/>http://www.xn---57-fddotk…; можно подробнее узнать о такой услуге, как уничтожение насекомых туманом. Компания, которая предлагает эту услугу, работает в Орле. С помощью тумана можно избавиться от клопов, блох, тараканов и других насекомых-вредителей в доме. Данный способ не имеет неприятного запаха, а также не оставляет на мебели и других поверхностях луж и налета. Это новый метод борьбы с насекомыми, специалисты компании используют современное оборудование для максимальной эффективности.

Zatím bez slepic

С помощью официального сайта <a href=https://www.sushi-profi.ru/>https://www.sushi-profi.ru/</a&gt; можно заказать роллы, пиццу, ВОК, суши и многое другое. В Москве качественные продукты на дом быстро доставляются. Благодаря наработанному опыту, при создании суши и роллов происходит настоящий кулинарный шедевр. Помимо доставки качественных продуктов, при сотрудничестве с компанией можно ощутить воздействие хорошего настроения для каждого клиента. Вкусные и свежие блюда доступны уже много лет.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://bankrotstvo-v-krasnodare.ru/>https://bankrotstvo-v-krasnodare.r…; находится официальный сайт компании, которая готова сопровождать клиентов в процессе банкротства в Краснодаре. Для некоторых людей банкротство становится единственным выходом из сложной ситуации. Специалисты компании готовы оказать профессиональные услуги для индивидуальных предпринимателей и не только. Также есть и другие услуги, доступные для заказа – о них можно узнать на сайте непосредственно. Для предварительно консультации лучше связаться со специалистами в телефонном режиме.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://binaryfund.ru/viptrade-broker/>https://binaryfund.ru/viptrade-b…; можно прочитать полезный и подробный обзор на брокера VIPTRADE. Статья находится в рубрике проверенных ресурсов, и дает информацию о том, можно ли доверять данному брокеру. Текст расскажет о том, какие есть статусы у аккаунтов, а также о том, по каким критериям можно определить честность брокера. Обзор поможет трейдерам разного уровня понять, подходит для них этот брокер или нет. VIPTRADE – это брокер для новичков и опытных трейдеров.

Zatím bez slepic

Благодаря сайту <a href=https://novosibirsk.buranrussia.ru/catalog/greyushhie kabeli/>https://novosibirsk.buranrussia.ru/catalog/greyushhie-kabeli/</a&gt; можно сэкономить затраты на отопление. По ссылке находится каталог, в котором можно найти греющие кабели и необходимые аксессуары для них. Эти кабели активно применяются для монтажа теплого пола, в котором используется электрическая энергия. Таким образом, многие могут приобрести выгодные кабиле и экономить на отоплении. На сайте также можно ознакомиться с информацией по доставке и оплате.

Zatím bez slepic

С помощью электронного сервиса <a href=https://alliance-svai.ru/>https://alliance-svai.ru/</a&gt; москвичи могут заказать монтаж свайного фундамента. Этот тип конструкции можно установить в любой сезон, он универсален и недорогой. Поэтому сотрудничать с компанией – экономически выгодно. Такой фундамент подходит для дома из бруса, каркасного и даже для металлоконструкций. Больше преимуществ свай можно найти на сайте. Кроме того, на официальном сервисе указана и последовательность этапов сотрудничества с компанией.

Zatím bez slepic

IT индустрия не стоит на месте и благодаря новостному порталу по ссылке <a href=https://h-it.ru/>https://h-it.ru/</a&gt; можно всегда оставаться в курсе событий из данной сферы. На новостном портале постоянно публикуются новые тематические материалы. Можно знакомиться не только с новостями, но также читать статьи и интересные обзоры. Чтобы изучать контент было удобнее – он поделен на тематические вкладки. С помощью сайта можно не только знать новости, но и с интересом провести досуг.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

erectile dysfunction natural remedies <a href=" http://prescriptiondrugson.online# ">prescription meds without the prescriptions</a> - cheap medications

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

stromectol 3 mg dosage <a href=" http://stromectolgnr.com/# ">ivermectin</a> - ivermectin 1 cream 45gm

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

lexapro 15mg <a href=" http://lexaprognr.com/# ">Escitalopram</a> - lexapro 15mg

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

viagra over the counter walmart <a href=" http://viagragtr.online# ">sildenafil</a> - viagra over the counter

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

cheap cialis online overnight shipping <a href=" https://cialisgtr.com/# ">cialis no prescription canada</a> - canadian pharmacy viagra cialis

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

purchase cialis online canadian <a href=" https://cialisgtr.com/# ">cialis generic cheap prices</a> - online pharmacy cialis comparison

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Возможностей ждать не стоит - лучше их создавать. Собственный сайт с помощью ресурса <a href=https://metamask-koshelek.ru>https://metamask-koshelek.ru</a&gt; можно создать очень легко. С разными моментами и примерами информации можно ознакомиться. Как страницы особых примеров, так и другое можно просматривать в удобное время. С помощью своего сайта, можно найти много новых впечатлений. Использование возможностей сайта доступно всем.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

На странице по ссылке <a href=https://pr.help/>https://pr.help/</a&gt; расположен официальный сайт PR агентства. Связь с общественностью – важная часть работы каждого бизнеса. Специалисты агентства могут помочь с этим вопросом. Специалисты готовы взяться за работу в социальных сетях и публикацию в СМИ, а также обеспечить другими услугами. На сайте можно посмотреть, что именно делает компания в рамках работы с брендом. Сайт оформлен в современном стиле, поэтому его удобно и интересно изучать перед заказом услуг.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Приоритет" - детективное агентство, которое предоставляет профессиональные услуги частного сыска в Санкт-Петербурге. Сотрудники компании помогут найти информацию, проследят за человеком, организуют круглосуточное наблюдение, чтобы клиент остался доволен результатом. Компания предоставляет услуги частным лицам и бизнесу, гарантирует полную конфиденциальность и эффективное решение. По ссылке <a href=https://spb-detective.ru/>https://spb-detective.ru/</a&gt; можно детально ознакомиться с услугами, узнать цены и оставить заявку.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

В сложную минуту, когда нужны деньги, -- можно перейти по ссылке <a href=https://sell-fast.ru/>https://sell-fast.ru/</a&gt; и продать вещи, которые уже не нужны. Компания занимается скупкой недвижимости, автомобилей и техники. Компания может купить огромное количество различного имущества, когда кому-то понадобились деньги. Специалисты сначала проводят оценку и, как правило, стоимость составит почти всю сумму от рыночной цены. Сотрудничать с компанией намного выгоднее, чем с ломбардами, так как команда выплачивает больше денег. Подробнее об этом можно узнать во время консультации с менеджером.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Педагоги Федор и Любовь на собственном сайте <a href=https://funny-show.ru/>https://funny-show.ru/</a&gt; предоставляют качественную помощь для каждого заинтересованного ребенка. Творческое развитие началось с научного шоу. Открытие собственного дела в данной сфере послужило новой стадией развития - с тех пор, была приобретена франшиза и деятельность была организована в двух разных городах. Непрерывное развитие помогло многим детям стать развитыми.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

На портале <a href=https://www.probet.uz/>https://www.probet.uz/</a&gt; публикуются самые актуальные новости спорта. Посетив сайт, любители спорта узнают результаты спортивных событий, важные обновления, изменения в составах и другую информацию. Последние и самые актуальные события освящаются на главной странице. Благодаря удобному разделению новостей по видам спорта можно быстро найти нужную публикацию. Подписавшись на рассылку, вы будете узнавать последние новости футбола, бокса, хоккея и других видов спорта в числе первых.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

По ссылке <a href=https://ivspectorg.ru>https://ivspectorg.ru</a&gt; предлагается одежда для специалистов рабочих профессий отечественного производства. В каталоге товаров покупатели найдут больший выбор летней и зимней спецодежды: халаты, фартуки, куртки, полукомбинезоны, рабочие костюмы, одежда для медицинских работников. Зимняя и летняя спецодежда предлагается оптом и в розницу по выгодной цене. На оптовые заказы действуют скидки. В каталоге представлено множество позиций с описаниями, что упрощает выбор. Доставка спецодежды осуществляется по всей России.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Домосед" - компания, которая производит мягкую и корпусную мебель в Севастополе. В ассортименте представлены различные модели диванов, кроватей, а также мебель для кухни. Компания гарантирует высокое качество продукции, предлагает услугу изготовления по индивидуальным параметрам. На все виды товаров предоставляется гарантия, предлагается доставка и сборка мебели на дому. По ссылке <a href=https://mebeldomosed-sev.ru/>https://mebeldomosed-sev.ru/</a&gt; можно ознакомиться с ассортиментом, подобрать товары и заказать их с доставкой в Севастополе.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Металлические станки на сайте <a href=https://lazeru.ru/>https://lazeru.ru/</a&gt; можно легко заказать в любое удобное время. Компания занимается продажей оборудования и предоставляет большой спектр разных услуг по организации и автоматизации производства. Многофункциональные металлические станки всегда работают точно. Рабочим инструментом является лазерный луч. Листогибочные гидравлические пресса также внимания заслуживают, как и многие другие товары.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Любители Макдональдса могут посетить сайт <a href=https://mac-dak.ru/>https://mac-dak.ru/</a&gt; и уточнить там меню и другую информацию. На сайте опубликованы все позиции из меню, а также их стоимость, чтобы можно было подготовиться к посещению ресторана быстрого питания. Также можно посмотреть, какие акции сейчас проводят рестораны франшизы. Когда все меню прочитано и все акции изучены – можно перейти в раздел блога и почитать интересные статьи там. Не стоит упускать и публикацию о доставке, которая расскажет, как правильно заказать еду.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Магазин мебели <a href=https://mebeldomosed-crimea.ru/>https://mebeldomosed-crimea.ru/</a&gt; предлагает качественную мебель собственного производства. В каталоге представлена удобная, функциональная, стильная мебель, которая украсит любое пространство. Команда лучших специалистов разрабатывает дизайн, подбирает материалы и изготавливает изделия высокого качества. Диваны, кровати, мебель для кухни - все это можно заказать с гарантией от производителя. Многие позиции предлагаются по сниженной стоимости. Компания также предлагает услугу изготовления мебели по индивидуальным параметрам. Магазин работает без выходных, доставка возможна в Севастополе и в других городах Крыма.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Именно на сайте <a href=https://broadcastlive.ru>https://broadcastlive.ru</a&gt; можно отыскать мероприятия, которых в других местах просто невозможно найти. Сотрудники компании всегда ответственно создают мероприятия. Под телевизионный формат также все создается максимально ответственно. Заявку всегда просто можно оставить. С образцами работ каждый клиент может ознакомиться самолично. Информация всегда конфиденциальна.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Крым стал новым туристическим центром для многих, поэтому страница по ссылке <a href=https://mytravelcrimea.ru>https://mytravelcrimea.ru</a&gt; будет полезной для всех, кто хочет посетить полуостров. На сайте можно найти интересные экскурсии, узнать о пляжах, доступных для посещения, а также прочитать полезные советы от других туристов. Информационный ресурс поможет узнать о том, как организовать отдыха семье с детьми, как устроить настоящий пляжный отдых или же приобщиться к культурному наследию. Поэтому перед поездкой обязательно нужно посетить сайт и прочитать информацию на нем.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Полезный сервис <a href=https://na-more-v-crimea.ru>https://na-more-v-crimea.ru</a&gt; поможет правильно устроить поездку в Крым. Сервис поможет узнать, на какие пляжи пойти искупаться, на каких можно остановиться с палатками. Также есть информация для желающих поправить свое здоровье – поездки с целью лечения или профилактики. Не стоит забывать и о полезных сервисах – прокат авто и другие службы, которые делают отдых комфортнее. Благодаря уйме полезной информации, сайт станет незаменимым в отпуске.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

После осуществления выбора на сайте <a href=https://metallantresoli.ru/>https://metallantresoli.ru/</a&gt; можно получить бесплатный 3D макет и скидку. После прохождения консультации и выбора антресольного этажа в коттедже или же частном доме, а также в квартире или офисе, можно ощутить новые удобства. Как на территории склада или производственного помещения, так и в ресторанах, кафе и других заведениях комфорт может становиться доступным действительно оперативно. Благодаря тому, что производство является одним из крупнейших в Московском регионе, персональный заказ позволяет избежать посредников.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Планируя отдых в Алуште, лучше заблаговременно забронировать номер в гостинице "Ласковый берег". Гостиница расположена всего в 150 метров от чистого пляжа. Гостиница включает четыре корпуса разного уровня комфорта, в номерах есть все, что потребуется для полноценного и приятного отдыха. Возле корпусов расположен бассейн, на территории есть кафе, рестораны, пункты проката оборудования и многое другое. На сайте <a href=https://lb-2.ru/>https://lb-2.ru/</a&gt; можно ознакомиться с ценами, а также забронировать номер на нужную дату.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Пить чай – это настоящее искусство и на сайте <a href=https://zolotoy-zhuk.ru/>https://zolotoy-zhuk.ru/</a&gt; об этом хорошо знают. По ссылке находится интернет-магазин отличного чая и посуды для его заваривания и употребления. В каталоге можно найти разные чаи, специальные предложения, посуду, доски, фигурки и прочие аксессуары, которые сделают чаепитие настоящей церемонией. Кроме того, можно прочитать об условиях доставки в разные города России, ведь такой чай нельзя купить в супермаркете.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Бетонные кольца можно купить по ссылке <a href=https://stroekonom.ru/betonnye-izdeliya/betonnye-koltsa>https://stroeko…; и применять для монтажа колодцев. Кольца из каталога изготавливаются в соответствии с ГОСТ. Их применяют для монтажа различных колодцев, например, канализационных, водоотводных и смотровых. Под каждым товаром указан размер и стоимость, можно быстро выбрать нужное бетонное кольцо. Товары можно заказать с доставкой по Крыму, а сам магазин находится в Симферополе.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Применение контактных данных сайта <a href=https://saranda.kz/>https://saranda.kz/</a&gt; позволяет оперативно сделать заказ апартаментов. Достаточно ввести данные имени, телефона и отправить их для совершения заказа. После оставления заявки, менеджеры компании оперативно свяжутся с обратившимся клиентом. Каждый человек также может скачать презентацию - сделать это можно очень быстро. Для клиентов доступна информация в любое время.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=https://servicpol-yaroslavl.ru>https://servicpol-yaroslavl.ru</a&gt; можно заказать услугу специалистов по монтажу напольного покрытия в Ярославле. Компания предлагает услуги монтажа напольных покрытий и выполняет полный комплекс работ по обустройству полов. Специалисты заливают бетонные, топпинговые, наливные полы, контролируют качество на всех этапах работы, индивидуально подходят к решению каждой задачи. Полученные покрытия отличаются особой прочностью, устойчивостью к влаге, высоким и низким температурам, они долговечные и простые в уходе.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Автоматический полив сильно облегчает жизнь и на сайте <a href=https://vodoley-poliv.ru/>https://vodoley-poliv.ru/</a&gt; его можно выгодно приобрести. В каталоге можно найти установки для капельного полива, а также различные насосы и фитинги. Автоматический полив позволит больше не следить за временем, чтобы поливать свой сад. Сделать заказ в магазине – это вложиться в собственную экономию времени и сил. Кроме того, на сайте есть информация о гарантии на товар, а также о доставке и оплате.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Интернет-портал <a href=https://automir.site/>https://automir.site/</a&gt; публикует свежие новости автомира, обзоры последних новинок, размещает важную информацию, которая будет интересна автолюбителям. В отдельных подборках на портале размещены новости, видеообзоры, статьи на автомобильну тематику и полезные лайфхаки. Поиск нужной информации не займет много времени благодаря удобной навигации. Для быстрого поиска можно использовать специальную форму. На сайте регулярно появляются новые статьи. Все самое актуальное можно найти на главной странице.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Массовый обзвон клиентов с помощью сайта <a href=https://robotcall.ru>https://robotcall.ru</a&gt; доступен в разных случаях. Подобный обзвон, в сравнении с действиями операторов, получается гораздо дешевле. Оперативность также является преимуществом. Отсутствие рутины, производительность и многое другое также является преимуществом. Все общение происходит действительно интересно для каждого заинтересованного клиента.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Если планируете отдых в Сочи, приезжайте в санаторий "Металлург". Санаторный комплекс предлагает большой выбор номеров, а также оздоровительных процедур для лечения заболеваний опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Профессиональный подход, индивидуальный подбор оздоровительных процедур, целебный морской воздух - все это способствует эффективному лечению. На территории санатория есть теннисный корт, тренажерный зал, площадки для йоги и активных прогулок.По ссылке <a href=https://metallurgsochi.ru>https://metallurgsochi.ru</a&gt; можно подобрать и забронировать номер на нужную дату.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте по ссылке <a href=https://www.ledcity-group.ru/>https://www.ledcity-group.ru/</a&gt; расположен интернет-магазин света и электроники. В каталоге можно найти обычные лампочки, прожекторы, уличное освещение и многое другое. Магазин регулярно проводит акции для того, чтобы покупатели могли еще и сэкономить на приобретении светильников. О самых горячих акциях на главной странице публикуется баннер. Также новые товары имеют особый зеленый «флажок», который говорит о том, что лампочка или светильник только появились в каталоге.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

По ссылке <a href=https://stolovaya-nomer1.com/>https://stolovaya-nomer1.com/</a&gt; находится официальный сайт севастопольской столовой. Столовая №1 предлагает комфортный зал для трапезы, а также богатое меню – в нем можно найти блюда на любой вкус. На официальном сайте есть фотографии зала, передающие атмосферу уютной столовой. Можно ознакомиться и с меню – посмотреть стоимость и внешний вид блюд. Как правило, цена указывается за 100 грамм продукта, но есть и другие порции – 200 грамм, 350 грамм. В самом низу можно найти контакты и адрес с наглядной картой.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=https://krasnodar-remont.blogspot.com/>https://krasnodar-remont.blogspo…; можно отыскать предложения по чистке и заправке кондиционеров. Очистка от плесени и грибков всегда происходит оперативно и качественно. В вопросах обслуживания кондиционеров также проблем не возникает. Заправить сплит - систему в Краснодаре сможет любой желающий. Заправить сплит - систему в Краснодаре всегда можно без всяческих затруднений. В вопросах обслуживания кондиционеров также проблем не наблюдается.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте https://wapaw.ru любители вкусной еды найдут прекрасную коллекцию популярных рецептов. Супы, салаты, гарниры, десерты - это и многое другое предлагается в совершенно в новом формате для гурманов. На сайте есть возможность порадовать себя и близких едой по новому приготовленной Самые интересные, жаркие, оригинальные рецепты доступны бесплатно для всех пользователей.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerardoagorm (neověřeno)

Trvalý odkaz

Информационно-новостной сайт о криптовалюте Ethereum <a href=https://ethereumtoday.ru>https://ethereumtoday.ru</a&gt; показывает действительно многое количество информационных материалов. Эффект эмиссии всегда верно указывается. Сейчас на сайте большое внимание уделяется возможности мошеннических действий и потенциальному обвалу валютного актива. Кроме этого, указывается также о размере вопроса заработка на играх.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

cheap erectile dysfunction pills <a href=" https://pillgtr.com/# ">ed pills that work</a> - ways to treat erectile dysfunction

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

prednisone online sale <a href=" https://prednisoneizi.com/# ">buy prednisone</a> - buy prednisone 50 mg

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

buy zithromax online cheap <a href=" https://zithromaxizi.com/# ">generic zithromax online paypal</a> - purchase zithromax z-pak

Zatím bez slepic

Многие хотят украсить свой интерьер натяжными потолками и на сайте <a href=http://potoltok.ru/>http://potoltok.ru/</a&gt; можно подробнее узнать о данной услуге в разных городах. На странице указаны примеры работ, которые уже выполнили мастера, а также номера телефонов. По этим номерам можно связаться с командой специалистов и заказать их услуги. Чтобы узнать, в каких городах оказываются услуги, нужно пролистать до низа, и ознакомиться с их перечнем, среди которого также Сочи и Лабинск. Если неудобно звонить, то можно воспользоваться мессенджером WhatsApp.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

http://www.coin-and-coin.ru

http://www.albommonet.1kzn.ru

https://shoskin.ru/sitemap.xml

https://www.habar-monet.ru

https://10rubles.100monetok.ru/sitemap.xml

https://olympic.rus-marka.ru/sitemap.xml

http://pushkino.arhiv-museum.ru

https://yabolova.arhiv-museum.ru

http://postcrossing.odcollector.com.ua

https://kazahstan.catalog-coins.ru

https://metarsenal.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://www.pomonetam.ru

http://coin-and-coin.ru

http://sukachoff.arhiv-museum.ru

http://fti.arhiv-museum.ru

https://mircoins.ru

http://forum.monet-shop.ru

http://www.sport.arhiv-history.ru

https://serebrenik.ru

https://www.alexcoins.ru

http://www.yabolova.arhiv-museum.ru

https://www.super-stamp.ru

http://club.imperia-coins.ru

https://www.blog.vse-moneti.ru

https://www.kungur.urban-city.ru

http://coins-mania.com

http://tomijerry.arhiv-history.ru

https://www.munzen-hall.ru

https://postmark.mir-hobbys.ru/sitemap.xml

https://www.coinsmania.su

https://imperia-coins.ru

https://www.alexcoins.ru

https://shop.odcollector.com.ua/sitemap.xml

https://super-stamp.ru

https://postmark.mir-hobbys.ru/sitemap.xml

https://www.rus-marka.ru

http://www.coins.banknots.ru

https://club.imperia-coins.ru/sitemap.xml

https://pryanik.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://www.monety-cennye.ru

https://www.catalog.oldcoins.su

http://www.katalogmonet.ru

https://albom-monet.ru/sitemap.xml

http://klad.odcollector.com.ua

http://pomonetam.ru

https://www.nasledie.arhiv-museum.ru

https://www.albom-monet.ru

https://www.banknots.ru

https://ivanovo.coinsforums.ru

https://www.1eburg.ru

http://war.munzen-hall.ru

http://www.kinder-surprice.kollektion.ru

http://www.yabolova.arhiv-museum.ru

https://war.munzen-hall.ru

http://www.yabolova.arhiv-museum.ru

https://lexcoins.ru/sitemap.xml

https://postmark.mir-hobbys.ru/sitemap.xml

https://www.war.munzen-hall.ru

http://1kzn.ru

http://www.mir-hobbys.ru

http://catalog-marok.ru

https://ussr.arhiv-history.ru/sitemap.xml

http://klad.arhiv-history.ru

https://www.coins.odcollector.com.ua

http://www.two-dollars.ru

https://money-coins.ru

https://www.vse-moneti.ru

http://ruza.urban-city.ru

https://albom-monet.ru/sitemap.xml

https://klad.odcollector.com.ua

http://kinder-surprice.kollektion.ru

https://www.shop.lev-razumovsky.ru

http://www.letniysad.arhiv-museum.ru

https://numizmatika-shop.ru

http://www.berlinwall.arhiv-history.ru

https://kollektcioner.ru/sitemap.xml

http://postmark.mir-hobbys.ru

http://www.old-coins.ru

http://en.catalog-marok.ru

http://www.monet-shop.ru

http://www.коинсмания.рф

https://antiqbook.1kzn.ru

https://moneta.1kzn.ru/sitemap.xml

https://108minut.arhiv-museum.ru

http://monet-shop.ru

http://collrost.ru

https://serebrenik.ru/sitemap.xml

https://blog.habar-monet.ru

https://discont-coins.ru

https://monetablog.ru/sitemap.xml

http://blog.mir-hobbys.ru

https://www.rus-klad.ru

https://lev-razumovsky.ru/sitemap.xml

https://www.metarsenal.arhiv-history.ru

https://numizmatika-shop.ru/sitemap.xml

http://coins.odcollector.com.ua

http://www.coinsmania.su

https://1kzn.ru

https://numizmat02.ru

https://berlinwall.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://sevastopol.urban-city.ru/sitemap.xml

http://numizmatika-shop.ru

https://www.vidnoe.urban-city.ru

http://belograd.urban-city.ru

http://www.berdsk.arhiv-museum.ru

http://antiqbook.1kzn.ru

https://pomonetam.ru/sitemap.xml

https://kollektion.ru/sitemap.xml
https://hobby.rus-klad.ru/sitemap.xml

http://www.hobbykras.ru

http://www.blog.vse-moneti.ru

http://moto-yava.arhiv-history.ru

https://www.kinder.kollektion.ru

https://shortwaves.kollektion.ru

https://www.1kzn.ru

https://www.shop.munzen-hall.ru

http://aukcion.coinsalbum.ru

http://www.blog.odcollector.com.ua

https://ussr.arhiv-history.ru

https://www.monety-cennye.ru

http://www.postmark.mir-hobbys.ru

http://www.anti-raskol.arhiv-history.ru

http://katalogmonet.ru

https://108minut.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://ucrcol.konspekturoka.ru/sitemap.xml

http://moneylenta.ru

http://lexcoins.ru

https://www.blog.habar-monet.ru

https://www.shop.banknots.ru

https://10rubles.100monetok.ru

https://forum.monet-shop.ru/sitemap.xml

https://coins.odcollector.com.ua

https://www.berdsk.arhiv-museum.ru

http://klad.odcollector.com.ua

https://klad.odcollector.com.ua/sitemap.xml

http://1eburg.ru

https://www.oldcoins.su

https://numizmat.su/sitemap.xml

https://www.photo.arhiv-history.ru

http://pomonetam.ru

https://blog.hobbycoins.ru

https://coins4you.ru/sitemap.xml

http://www.antiqbook.1kzn.ru

http://snechaev.arhiv-history.ru

http://www.monety-cennye.ru

https://odcollector.com.ua

http://klad.mircoins.ru

http://www.shop.lev-razumovsky.ru

https://coinsrf.ru

https://odcollector.com.ua

http://www.olympic.rus-marka.ru

https://tomijerry.arhiv-history.ru

http://www.info.arhiv-museum.ru

https://habar-monet.ru

https://letniysad.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://www.tomijerry.arhiv-history.ru

http://ava-coins.ru

https://funa15.ru/sitemap.xml

https://www.en.catalog-marok.ru

http://blog.hobbycoins.ru

http://www.coins-mania.com

http://munzen-hall.ru

https://smolensk.imperia-coins.ru

https://antik.1kzn.ru

https://habar-monet.ru/sitemap.xml

http://rus-klad.ru

https://www.mircoins.ru

http://www.albonumismatico.su

http://www.kazan.arhiv-museum.ru

https://www.anti-raskol.arhiv-history.ru

https://kesar.arhiv-history.ru

http://albom-shop.ru

http://www.100monetok.ru

https://www.tomijerry.arhiv-history.ru

https://blog.habar-monet.ru/sitemap.xml

https://hobbycoins.ru

https://coinsalbum.ru

http://klad.arhiv-history.ru

http://www.leningrad.arhiv-museum.ru

http://www.blog.katalogmonet.ru

http://lexcoins.ru

http://www.blog.vse-moneti.ru

https://kinder.kollektion.ru

https://mogilev.arhiv-history.ru

http://uacoin.katalogmonet.ru

https://www.catalog.oldcoins.su

http://www.hobby.rus-klad.ru

http://kinder-surprice.kollektion.ru

https://www.sukachoff.arhiv-museum.ru

http://rusmarki.ru

http://numizmat.su

https://empire-coins.ru/sitemap.xml

https://www.moneycollector.spb.ru

http://www.108minut.arhiv-museum.ru

http://www.moneylenta.ru

https://www.mycoinscollection.ru

http://blog.habar-monet.ru

http://shortwaves.kollektion.ru

http://revolution1917.arhiv-history.ru

https://www.shop.imperia-coins.ru

http://usamoney.ru

https://www.shop.serebrenik.ru

https://tomijerry.arhiv-history.ru

https://www.coinsrf.ru

https://ruza.urban-city.ru

https://forum.monet-shop.ru

https://www.armenia.mircoins.ru

https://coins.odcollector.com.ua

https://numizmatika-shop.ru

https://klad.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://coins4you.ru/sitemap.xml

http://www.info.arhiv-museum.ru

https://postcrossing.odcollector.com.ua

http://albommonet.1kzn.ru

http://munzen-hall.ru

http://www.moneylenta.ru

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.